မျှဝေခံစား

“အငြး အခုခတြကေ တောတြောလြေးတော့ ပှောငြးလဲသှားပှီကှ” ယမငြး တယောကြ ကိုကိုမွိုးသောပြှောလိုကသြညြ့ စကားတပိုငြးတစ အိမနြောကဖြကဝြရံတာမှ ကှားလိုကရြသညြ။ သူ့ယောကြွား ကိုကိုမွိုးသောနြှငြ့ သူ့သူငယခြငွြးအရငြး ကွောမြငြးသနြး တို့ အိမနြောကဖြကဝြရံတာ က ကုလားထိုငတြှမှော ထိုငလြို့ ဘီယာသောကရြငြး စကားပှောနကှသေညြ။ ယမငြးက ရခေဲသသတျေတာထဲမှ ဘီယာပုလငြးသုံးလုံးကို ဆှဲထုတလြာရငြး သူတို့ စကားဝိုငြးသို့ ဝငလြိုကလြသညြေ။ “ဘာတှေ ပှောငြးလဲ သှားတာလဲ ကိုကို” “ဟား အတောပြဲ ဘီယာကုနသြှားတာနဲ့” ကိုကိုမွိုးသောကြ ယမငြးရဲ့ မေးခှနြးကို မကှားခငွဟြနဆြောငပြှီး သူ့လကထြဲက ပုလငြးခှံကို အောကခြလွိုကကြာ ယမငြးဆီမှ ဘီယာတလုံးကို လှမြးယူလိုကလြသညြေ။ “ကဲ ဒါကတော့ ငါ့ရဲ့ အိပမြကနြတသြမီးလေးပဲ၊ ငါတို့ သောကစြရာကုနသြှားတာနဲ့ အခွိနမြှီဘီယာတနြးပှီးလာပို့တာပဲလေ ဟဲဟဲ” “ကိုကို က အဲလိုမွိုး မိနြးမကို သိပမြှှောကပြှောတတတြာလေ. ဟှနြး…ရှတြ…” ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ ပါးကို ရှတကြနဲနမြးပှီး ဘီယာပုလငြးကို လှမြးပေးလိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြးကိုလညြး ဘီယာတလုံးလှမြးပေးလိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြးက ပှုံးပှရငြး ဘီယာကို လှမြးယူကာ ယမငြးကို ကွေးဇူးတငပြါတယြ လို့ ရညရြညမြှနမြှနပြငလြှမြးပှောလိုကသြညြ။

 

ကွောမြငြးသနြးက ကိုကိုမွိုးသောရြဲ့ အရငြးနှီးဆုံး သူငယခြငွြးတယောကဖြှဈသညြ။ ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးကို သိသညမြှာ ကိုကိုမွိုးသောနြှငြ့ လကထြပပြှီး ဒီပငလြယပြှာမှို့လေးသို့ ပှောငြးလာသညြ့အခွိနကြထညြးက ဖှဈလသညြေ။ ကွောမြငြးသနြးအတှကြ သူတို့ အိမမြှာ စားအိမသြောကအြိမတြခု ဖှဈပှီး အမှဲတမြးလိုလို ဝငထြှကြ သှားလာပှီး တခါတလေ ညအိပညြနေ နတတေသြညမြှာ မဆနြးတော့ပှီ။ ပုံမှနအြားဖှငြ့တော့ သူ့ ရီးစားတယောကနြှငြ့ ကှဲတိုငြး အရကလြာသောကပြှီး ညအိပလြေ့ရှိလသညြေ။ ကွောမြငြးသနြးမှာ ခုထိလူပွိုကှီး ဖှဈကာ ရီးစား မွားသူလညြး ဖှဈလသညြေ။ ပုံမှနအြားဖှငြ့ သူ့ ရီးစားသကတြမြးမွားမှာ တနှဈကွောထြိ ခံခဲလသညြေ။ အမှဲတမြးလိုလို တခုမဟုတတြခု သော အကှောငြးကှောငြးကှောငြ့ ပှတသြှားကှတာ မွားလသညြေ။ “ခလေးတှေ သှားပို့ပေးတာ ကွေးဇူးပါပဲ အခစွရြေ၊ ဘာထူးသေးလဲ” ဒီတခါ ကိုကိုမွိုးသောပြှောလိုကတြာ တကယြ့ကို ကွေးဇူးတငတြဲ့ အသံမို့ ယမငြးလညြး ကောငြးကောငြးမှနမြှနပြဲ ပှနဖြှလေိုကသြညြ။ “အငြး ဘာမှ တော့ မထူးပါဘူး၊ သူတို့ ကှညြ့ရတာ အဖိုးအဖှား နဲ့ သှားနရမှော ပွောနြကှတေဲ့ပုံပဲ” “မငြး ငါလာမယဆြိုလို့ ခလေးတှကေို တခှားပို့လိုကတြာတော့ မဟုတပြါဘူးနောြ မွိုးသောြ” “ဟားဟား.. မငြးကို စိတပြှလကေပြွောကနြဲ့ ပွောရြှငစြခငွေတြာပါကှာ၊ မငြး စိတညြဈနတေုနြး ငါ့ခလေးတှေ ရဲ့ မွောကရြှုံးအောငြ ဆော့ အောဟြဈပှီး ထိနြးမနိုငသြိမြးမရတာတှေ ကှောငြ့ ပိုစိတညြဈပှီး၊ မိသားစု ဘဝ ကို စိတညြဈ၊ ဓါတတြှပကွြေ မသှားစခငွေပြါဘူး” ယမငြးက လညြး ဝငပြှောလိုကသြညြ။ “ကမွကလညြး အခှငြ့ကှုံတိုငြး အမအဖှေဈ က ခနတဖှုတအြနားယူခငွနြတောပါရှငြ၊ တကယတြော့ ကမွ သူငယခြငွြးတှနေဲ့ ဒီည အပှငထြှကမြလို့ ခွိနြးထားတာ၊ အတောမြွားမွားက ခလေးတှေ နမကေောငြးတာနဲ့ အလုပပြေါတြာနဲ့ မအားတာနဲ့ အစီအစဉပြကွသြှားတာ” “အောြ ခုတော့ မယမငြး ပငွြးနရပှေီပေါ့” “ရပါတယြ၊ အဟီး။ ဆောရီး ယမငြးကှောငြ့ ခုတော့ ရှငတြို့ ယောကြွားလေး နှဈယောကထြဲ လှတလြှတလြပလြပြ ပေါကကြရပှော လို့ရတော့ဘူး ဖှဈသှားတာပေါ့၊ ဒါပမေဲ့ ကမွက လညြး ရှငတြို့ ဘောဒြါ ယောကြွားလေး တယောကလြို ဟနဆြောငနြိုငပြါတယြ အားမနာတမြးပေါ့” ယမငြးက ပှောပှောဆိုဆိုနှငြ့ ယောကြွားလေး တယောကဟြနပြနဖြှငြ့ ဘီယာပုလငြးကို မော့ခလွိုကရြာ ပါးစပမြှ လွှံထှကကြရွငြး သူ့တီရှပပြေါသြို့ ဘီယာအခွို့ ဖိတစြငကြသွှားလသညြေ။

 

ကိုကိုမွိုးသောရြော ကွောမြငြးသနြးပါ ယမငြး အဖှဈကို ကှညြ့ရငြး ရီမောလိုကကြှသညြ။ “မိုကတြယြ အခစွြ၊ ကိုကို သှားရညခြံ ပိတစြ ဝတပြေးရမလား အဟီးး” “ဟာ” ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောနြောကတြာကို မရီနိုငြ၊ သူ့တီရှပပြေါမြှ ဘီယာစိုသှားသောနရောကို လကဖြှဈပှတလြိုကရြာ၊ သူရှရငြေ ထှားထှား အစုံက လှုပခြါယမြးသှား၏။ အဲဒါကို အမွိုးသား နှဈယောကစြလုံးက စူးစိုကကြှညြ့နတောကို တှေ့လိုကရြတာနှငြ့ သူ့တီရှပကြို လကဖြှဈ ညှပကြာ ဘီယာအစိုနှငြ့ သူ့ရငဘြတမြကပနြစရေနြေ ဆှဲမ ထားလိုကသြညြ။ နောကတြော့ စကားလမြးကှောငြးပှောငြးလိုကသြညြ။ “ဒါနဲ့ နပေါအုနြး၊ ခုနက ကမွ ဝငလြာတုနြးက ဘာတှေ ပှောနကှတောလဲ” “အောြ ဟုတကြဲ့ ကနွောတြို့ ပှောနကှတော၊ ကနွောြ က ရီးစားတယောကကြို ရရှညေထြိနြးထားနိုငတြဲ့ အရညအြခငွြး မရှိဘူး ဖှဈနတေဲ့ အကှောငြးပါ၊ ကိုယြ့ကိုယကြို ညံ့ဖငွြးတယလြို့ ခံစားနရတေယလြေ” ကွောမြငြးသနြးက လကထြဲက ဘီယာခှကကြို လကကြနွရြှငြးသလို အပှီးမော့ခပွှဈလိုကသြညြ။ “အငြး ဒီတယောကနြဲ့က ဘာဖှဈတာလဲ” ယမငြးက ကွောမြငြးသနြး ၏ နောကဆြုံးရီးစား ကောငမြလေး နာမညကြို မမှတမြိတော့ ခှုံငုံလိုကသြလိုဖှငြ့ မေးခှနြးထုတလြိုကသြညြ။ ပှီးမှ အားနာသှားပှီး။ “ဘယသြူလညြး သူ့နာမညကြ ခွိုသဲ လား” “ခွိုမာပါ….. ဘာဖှဈမှနြးတောငြ အတိအကမွသိတော့ပါဘူးဗွာ၊ ကနွောတြို့နှဈယောကကြ အမှဲတမြးလိုလို ဘာမဟုတတြဲ့ အငှငြးအခုနလြေးတှကနေစပှေီး စကားမွားနကှရေတယြ၊ ကနွောထြငတြာကတော့ အသကခြှငြးကှာနတောက အဓိက ပှူ နာပဲ ထငပြါတယြ” “ဟုတတြယြ မငြး ခလေးတှေ မုနြ့ပေးကှိုကတြဲ့ အလုပကြို စှနြ့သငြ့နပှေီ၊ အဲကောငမြလေးက ဘယနြှဈနှဈလဲ ၂၂ လား” “၂၄ ပါကှာ၊ တကယကြ တဆယြ့နှဈနှဈ ဆိုတာ သိပအြကှာလှကှီးတော့ မဟုတပြါဘူး၊ဒါပမေဲ့ သူက သူ့အသကနြဲ့ လိုကအြောငမြရငြ့ကကွသြေးပဲနဲ့ ခလေးဆနလြှနြးတယလြို့ ငါထငတြယြ” ယမငြးက လညြး ဝငစြပစြုလိုကသြညြ။

 

“ဘာဖှဈလို့လညြး ကိုကွောမြငြးသနြး ရဲ့” “အငြး အဲဒါပေါ့ ကနွောြ မွိုးသောြ့ကို ပှောနတော မယမငြး ဝငမြလာခငလြေးပဲ၊ ခွိုမာက အမှဲတမြး အရာရာတိုငြးမှာ ဝနတြို တတတြယြ၊ ကှာလာတော့ အဲဒီဒဏကြို ကနွောမြခံနိုငတြော့ဘူးလေ” “ဟုတပြ အဲဒါကို ကိုကိုတို့ ငှငြးနကှတော၊ လူတှကေ အသကကြှီးလာတာနဲ့ အမွှဝနတြိုစိတတြှေ နညြးလာတယြ ဆိုတာကို” ယမငြးက သူ့ယောကြွားကို မကွခြုံးပငြ့ကှညြ့ပှီး မေးခှနြးထုတလြိုကသြညြ။ “လူတှေ၊ ဆိုတာ ဘယလြူတှကေို ပှောနတောလဲ” “အငြးပါကှာ အငြးပါ၊ ထားပါတော့ ကိုယြ့ကိုယကြို ပဲ ပှောတယပြဲ ထားပါတော့၊ ကိုကို က အသကရြလာတော့ ဝနတြိုတာတှေ လွှော့လာတယလြို့ ပှောတာပါ” “ဟုတလြို့လား ကိုကို” “ထငတြာပဲ၊ မဟုတလြို့လား” “မသိဘူးလေ၊ ဟုတရြငဟြုတမြှာပေါ့” ယမငြးက သူ့ယောကြွားကို ငေါ့တော့တော့ ပှောရငြး ဘီယာပုလငြးကို မော့သောကလြိုကသြညြ။ ဒီတခါတော့ မဖိတအြောငြ သတိထားပှီး မော့လိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ မခံခငွသြလိုဖှငြ့။ “ယမငြးက လညြးကှာ၊ ကိုကို့ ကိုခုထိမသိသေးဘူးလား၊ ဆိုကှပါစို့ အခုညလိုမွိုးပေါ့ကှာ၊ ယမငြးက ယမငြးသူငယခြငွြးတှနေဲ့ အပှငထြှကမြယြ လွှောကသြှားမယြ၊ ကလပတြှသှေားမယြ၊ ကိုကို ဘာပှောလညြး၊ မသှားနဲ့ လို့ တခှနြးမှ မပှောဖူးဘူး၊ သှားကှဖို့တောငြ တိုကတြှနြးပေးသေးတယမြဟုတလြားလို့” ယမငြးက ဘာမှ ပှနမြပှောသေးပဲ သူ့ယောကြွားကို သူခပတြညတြညဖြှငြ့ ကှညြ့နသညြေ၊ သူ့ယောကြွား နညြးနညြး မူးနပှေီ ဆိုတာသူသိသညြ၊ အဲလို မူးပှီး ရဈလာတာကို သူကှိုကသြညြ၊ အဲလို အခွိနမြှာ သူ့ကို မခံခငွအြောငြ ပှောပှီး သူ့ဆီက စကားအမှားတှေ ထှကလြာမှာကို ယမငြး က မွှောလြငြ့နသညြေ။ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ ကို တကယခြစွပြါသညြ။ သို့သောြ ကိုကိုမွိုးသောကြ သူ့ကိုယသြူ အထငကြှီးလှနြးသညဟြု တခါတလထငေမြိသညြ။ ကိုကိုမွိုးသောြ အမှား လုပမြိတာမွိုးကို ထောကပြှရတာ သူအလှနပြွောမြိသညြ။ ဒါကှောငြ့လညြး မူးလာပှီ ဆိုရငြ သူ့ကို မခံခငွအြောငြ ဆှပေးတတသြညြ။ “နောကြ ယမငြး က အဲလို ကိုကိုမပါပဲ အပှငထြှကမြှာ ကို အပွံစား၊ ဆကဆြီ အဝတအြစားတှေ ဝတသြှားလညြး ကိုကို ဘယတြုနြးက ဘာပှောဖူးလို့လဲ” ကိုကိုမွိုးသောကြ စကားဆကပြှောလာသဖှငြ့ ယမငြးကလညြး ပှနငြေါ့လသညြေ။

 

“အောြ အောြ ကိုကိုက လူကှီးလူကောငြးပေါ့လေ၊ အဲတော့ ကိုကိုက အဲလို မနာလိုဝနတြို ဖှဈတတတြဲ့ ယောကြွား ငတုံး မဟုတဘြူး ဆိုတဲ့ ဆုတံဆိပြ မွိုးကို ရခငွလြို့လား” “ဟုတပြါဘူး ကှယြ အခစွြ ကလညြး၊ ကိုကိုက အရငတြုနြးက လို သဝနတြိုတာမွိုး မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါကှယြ” ကိုကိုမွိုးသောကြ သူတို့ ငှငြးခုနနြတောကို အဆုံးသတခြငွလြာသဖှငြ့ လသေံကို ခကွာ ပှောလိုကသြညြ။ “ အောြ တကယလြား၊ ဒါနဲ့ နပေါအုနြး ကိုကိုက ဘာကို သဝနမြတိုဖှဈရတာတုနြး၊ ဘာတှကေို တှေးနလေို့လဲ၊ ကိုကို မပါပဲ နဲ့ ယမငြးက အပှငကြို ထှကသြှားရငြ ဘာတှေ ဖှဈနမယေဆြိုပှီး တှေးနလေို့ ဘာကို သဝနတြိုဖှဈရမဲ့ ဟာကို သဝနမြတိုဘူးလို့ ပှောနရတောလဲ” ကိုကိုမွိုးသောကြ သူ့သူငယခြငွြးဘကကြို တခကွလြှညြ့ကှညြ့လိုကပြှီး၊ “ကိုကို တို့ အဲဒီအကှောငြးတှေ နောကကြမွှ ပှောကှရငြ ကောငြးမယထြငတြယကြှာ” “အောြ ခုမှ ကိုကိုက ဘာလို့ ခုမှ ရှကသြှားရတာလဲ၊ ခုနတုနြးကတော့ ကိုကို့သူငယခြငွြးရှေ့မှာ ကိုယြ့ကိုယကြို ငါက သဝနမြတိုတတဘြူးလေး ဘာလေးနဲ့ ကှှားဝါနပှေီးတော့” “ကဲကှာ ဒါဆိုလဲ ပှောမယြ၊ ကိုကို ဘာတှေးလဲ ဆိုတာ၊ ကိုကို ထငတြာကတော့ အခစွြ က ကလပသြှားရငြ တခှားဘဲတှနေဲ့ ကမယြ၊ ကွူမယြ ကှာ၊ အခစွြ က သူမွားတှေ ဂရုစိုကတြာ၊ အသိအမှတပြှုတာကို ခံခငွတြယကြှာ၊ အဲလို သူမွားတှကေ ယမငြးကို အသိအမှတပြှု ဂရုစိုကကြှရငြ အခစွြ က ကိုယြ့ကိုယကြို ဆကဆြီဖှဈတယလြို့ ထငတြယကြှာ၊ ဒါတှကေို ကိုကိုက ခှငြ့လှတတယကြှာ၊ သဝနမြတိုဘူးကှာ၊ ကဲ အဲဒါက ကောငြးတာ မဟုတဘြူးလား” “ အို အဲဒါကတော့ ကောငြးတာပေါ့၊ ဒါပမေဲ့ ယမငြးက ကိုကို မနာလို ရမဲ့ ဟာမွိုးတှေ လုပနြလေို့လား ကိုယြ့ကိုယကြို သိပမြတငခြငွပြါနဲ့လေ” “ အောြ ဒါဆိုရငြ အခစွြ က တခါဆို တခါမှ တခှားဘဲတှနေဲ့ မကွူဖူးဘူးလား” ကိုကိုမွိုးသောကြ မခံခငွစြိတဖြှငြ့ ခံစဈကနေ တိုကစြဈ ကို ပှောငြးလိုကသြညြ။ ယမငြးက နူတခြမြးကို တှနြ့လိုကသြညြ၊ သူက အသေးစိတဘြာကိုမှ ပှောခငွစြိတမြရှိပေ။ မွားသောအားဖှငြ့ သူက အပှဈကငြးစငအြောငြ တတနြိုငသြမွှ နခေဲ့ပမေဲ့၊ တခှား ယောကြွားသားမွားရဲ့ ဂရုစိုကမြှုကိုတော့ စိတထြဲ သာယာမိတာအမှနပြငြ။ အခု သူ့ယောကြွားက ပေါတြငကြှီး ပှောနတော ခံရတော့ စိတထြဲက ဒေါသဖှဈမိပမေဲ့ တခွိနထြဲမှာ ပဲ ထူးထူးဆနြးဆနြး ကာမဆနျဒ နညြးနညြးထလာသလိုလညြးဖှဈမိသညြ။

 

ဒီငှငြးခုနနြမှေုကို လောလောဆယြ ခနရပထြားလိုကပြှီး နောကအြခွိနရြမှ သူ့ယောကြွားကို ပှနအြစဖေါပြှီး ပှူ နာရှာလိုကအြုနြးမညဟြု တှေးလိုကသြညြ။ အဲလို ခနတာ ငှိမနြကှတေုနြးမှာပဲ ကိုကိုမွိုးသောကြ မီးလောငရြာလပငြေ့ စကားကို ပှနစြလိုကသြညြ။ “မငြး အဲလို ပါတီတှေ ကလပတြှကေ အိမကြို ပှနလြာတဲ့ ညတှဆေိုရငြ တအားကို ထကှှပှီးတော့ အရညတြှေ ရှမြးနတောကတော့ သခှောတာပဲ” ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ သူ့ပါးစပကြ အဲဒီစကားထှကသြှားပှီးမှ အကှီးအကယွနြောငတြရသှားပှီ ဆိုတာ သူ့ပါးစပဟြသှားတာနဲ့၊ မကွနြှာအနအထေားနဲ့ကို ကှညြ့လိုကတြာနဲ့ ယမငြး သိသညြ။ သို့သောလြညြး ဒါမွိုး စကားကိုတော့ မသိခငွယြောငဆြောငလြှတပြေးလို့ မရဘူး မဟုတလြား။ “အဲဒါက ဘာစကားလဲ” “ဟုတပြါဘူး၊ ကိုကို က အဲလို ဆိုလိုတာ မဟုတပြါဘူး” “ ကိုကို ဆိုလိုတာက ယမငြးက အပှငထြှကြ ကလပတြှသှေား၊ တခှားယောကြွားလေး တှနေဲ့ အရညစြိုလာတဲ့ အထိလောကြ ကမှငြးပှီး နောကဆြုံးကမွှ အိမကြှငြးမှာ လာဂိုးအသှငြးခံတယပြေါ့လေ၊ အဲလိုလား” ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ ယမငြးကို ပါးစပအြဟောငြးသားဖှငြ့ ကှညြ့နမေိသညြ။ သူ့စိတထြဲမှာတော့ ဘယလြိုပှနပြှောရမလဲ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတှကေို အမှနစြဉြးစားနသညြေ။ “အဲလိုမွိုး ပဲ ကိုကို တှေးနတယေမြဟုတလြား” ယမငြးက အရှိနမြသတနြိုငြ ကိုကိုမွိုးသောကြို ဖိပှောမိနပှနေပြါသညြ။ “ ကိုကို ထငတြာက ယမငြးက အပှငထြှကပြှီး ခပနြနြ့နနြ့ ကောငမြတှလေို၊ ဘဲတကာနဲ့ လိုကကြွူနတယေပြေါ့၊ နောကပြှီးတော့ ဘယလြိုပဲ အပှငမြှာကဲကဲ နောကဆြုံးတော့ ဒီကမျဘာပေါမြှာ ယမငြးကို စိတကြွနပေမြှုအပှညြ့ပေးနိုငတြဲ့ တခွောငြးထဲသော လီးပိုငရြှငဆြီ ပှနလြာခဲ့ရငြ ပှီးရော ဆိုတဲ့ သဘောလား” ကိုကိုမွိုးသောြ စကားတလုံးမှ မပှောနိုငတြော့ခှေ။ သူကှညြ့ရသညမြှာ စိတရြှုတထြှေးနပှေီး သူပှောမိသညကြို နောငတြ ရနသညြေ့ပုံပေါကနြသညြေ၊ ဒါပမေဲ့ စိတဝြငစြားနပေုံလညြးပေါကနြသညြေ။ အမှနတြိုငြးပှောရရငတြော့ ယမငြးစိတထြဲမှာက ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ သူ့အပေါယြုံကှညမြှုရှိသညဆြိုတာကို သူသိသညြ။ သူ့ကှယရြာမှာ ယမငြးတယောကြ ပေါကကြရ လွှောကလြုပနြမယေလြို့ သူတှကဆြထားမညမြဟုတမြှနြးလညြး ယမငြးသိသညြ။ သို့ရာတှငြ သူ့စကားအရာက ယမငြးတယောကြ ယောကြွား ခှငြ့ပှုခကွဖြှငြ့ ကဲခငွလြွှငြ ကဲလို့ ရသညဆြိုသော သဘောမွိုးသကရြောကနြသညေမြဟုတလြား။ အဲဒီအခကွကြ ယမငြးရဲ့ သှေးကှောတှကေို လှုပရြှားနသညြေ။ ဒေါသ နှငြ့အတူ ကာမဆနျဒတှပေါ တခွိနထြဲ နိုးကှှားလာခဲ့ရသညြ။ “ကိုကိုမှားသှားတယြ အခစွရြယြ၊ ကိုကို အဲဒီသဘောမွိုးနဲ့ ပှောတာ မဟုတပြါဘူး” ကွောမြငြးသနြး မနတတေတြော့ပေ၊ သူမွားလငမြယားကှား ဘာဝငပြှောရမှနြးလညြးမသိ။ “ငါ အထဲကို ခနသှားလိုကအြုနြးမှ ထငတြယြ၊ မငြးတို့ခငွြးပှောစရာရှိတာတှေ ဆကဆြှေးနှေးကှကှာ” “ ဟာ မလိုပါဘူး ကိုကွောမြငြးသနြးရယြ၊ ယမငြး အခု ရသှေားခွိုး ပှီး စိတကြို နညြးနညြး ပှနလြွှော့လိုကအြုနြးမယြ၊ ရှငတြို့ နှဈယောကကြ ခတြကောလ ယောကြွာသား တှေ ဆိုတော့၊ ယမငြး ရသှေားခွိုးနတေုနြးမှာ ညနစော ပှငထြားပေးကှပါလား” “အို လုပပြေးမှာပေါ့ အခစွရြယြ၊ စိတခြွ” ကိုကိုမွိုးသောြ အခုမှ အလုံးကှီးကသွှားသလို ဝမြးသာအားရဖှငြ့ ပှောလိုကသြညြ။

 

ယမငြး အိမထြဲ ဝငလြာတော့ ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ ကွောမြငြးသနြးကို တောငြးပနနြတော ကှားလိုကရြသညြ။ ကွောမြငြးသနြးက၊ “တောငြးပနစြရာမလိုပါဘူးကှာ၊ ငါက လငမြယားတှေ အဲလို ငှငြးခုံရနဖြှဈကှတာကို တှေ့ရရငြ၊ ငါ့ကိုယငြါ လူပွိုကှီးဘဝ ဘယလြောကအြေးခမွြးလဲ ဆိုတာကို ပိုပှီး ပီပီပှငပြှငြ ခံစားခှငြ့ရတာပေါ့ကှာ၊ ဟဲဟဲ” ယမငြးက ရခွေိုးဖို့ အပေါထြပကြို အပှေးလေး တကလြာခဲ့ပါသညြ။ ရခွေိုးခနြးမဝငခြငြ အိပခြနြးထဲမှာ အဝတအြစားတှေ ကှမြးပေါပြုံခွှတခြလွိုကပြှီး ကိုယလြုံးပေါမြှနထြဲ က ကိုယြ့ကိုယကြို ပီတိလေးနဲ့ ကှညြ့လိုကမြိပါသညြ။ အသကြ သုံးဆယြ့လေးနှဈ အရှယြ၊ ခလေးနှဈယောကအြမအတှေကကြတော့ အရမြးကို မိုကနြသေေးတဲ့ ဘောဒြီမဟုတလြား။အငြးပေါ့ နို့တှကေ အပွိုဘဝတုနြးကလောကတြော့ တငြးတငြးရငြးရငြးကှီး ကော့ထောငမြနတေော့ပမေဲ့၊ ပွော့လညြးမသှားသေးပါဘူး၊ တငြးတငြး လုံးလုံးလေးနဲ့ နို့သီးခေါငြးလေး နညြးနညြးတုတလြာလောကပြါ။ နို့အုံကလညြး ပိုထှားလာတာအခုဆိုရငြ ဘရာဆိုရငြ စီကပပြ နဲ့ ဒီကပပြ ကှားထဲမှာရောကနြပှေီ။ ဒီရှရငြေ အစုံကတော့ သူနဲ့ ကိုကိုမွိုးသောတြို့နှဈဦးစလုံးရဲ့ ခံစားမှုကောငြးလေးတှကေို ရစတေဲ့ အရာတှပေေါ့။ ကိုကိုမွိုးသောကြလညြး အဲဒီ ရှရငေအြစုံကို ဆုပကြိုငြ ဆော့ကစား၊ ဆုပနြှယြ စို့ ပေးရတာကို ကှိုကနြှကသြကသြလို၊ သူအဖို့က လညြး အရသာ အကှောပေါငြးစုံ စုနသလေိုပဲ၊ ထိလိုကတြာနဲ့ ခံစားမှု ဒီလှိုငြးတှေ တကကြှှ တတတြဲ့ နရောလေးပါ။ တခှား တစိမြးယောကြွားလေးတှရေဲ့ မကွလြုံးတှေ စိတတြှကေိုလညြး ဆှဲဆောငနြိုငခြဲ့ တဲ့ အရာတှပေါ။ သူ့ယောကြွားနဲ့ ငှငြးခုံခဲ့ရတဲ့ အကှောငြးအရာတှကေို ပှနစြဉြးစားလိုကမြိတာနဲ့ အခုအခွိနမြှာတော့ ဒေါသစိတထြကြ ရမကဆြနျဒစိတတြှကေ ပိုလာတာကို သတိထားမိပှနပြါသညြ။ ယမငြးက အခုလို ခလေးတှေ အိမမြှာ မရှိတဲ့ ညလိုမွိုးမှာ အခှငြ့အရေးတရပအြနနေဲ့ ကိုယြ့ကိုယကြို မိခငတြယောကဆြိုတဲ့ အတှေးတှကေို မေ့ပွောကထြားလိုကခြငွပြါသညြ။ သူ့ကိုယသြူလညြး ဒီလိုမွိုးလေးတော့ တခါတလေ ဇိမခြံသငြ့တယလြို့ တှေးရငြး သူ့ကိုယလြုံးကို ရပနြေးအောကမြှာ ဆပပြှာမှုပတြှနေဲ့ ဇိမခြံပှတြ ပေးနမေိသညြ။ ယမငြးက ပေါငခြှစုံကှားကို စမြးမိတော့ အမှေးလေးတှေ နညြးနညြးတော့ ညှပရြအုနြးမယလြို့ တှေးမိပှီး ရပနြေးခနရပြ၊ ဘီရိုထဲက အမှေးရိပကြိရိယာလေး ကို ဆှဲထုတလြိုကကြာ အဖွားအနား နညြးနညြးတိလိုကပြါသညြ။ ခါတိုငြး သူ့ မိနြးခလေးသူငယခြငွြးတှနေဲ့ အပှငထြှကြ သှားလညခြါနီးတိုငြးမှာ သူလုပနြကှကေိဈစတခုပါ၊ တကယတြမြးကတွော့ သူ့ယောကြွား ကိုကိုမွိုးသောကြ လှဲလို့ ဘယသြူမှ လညြး မှငရြတာ မဟုတပြမေဲ့ သူ့ကိုယသြူ ဆကစြီကတွယလြို့ စိတထြဲ ဖှဈပေါလြို့ လုပနြမေိတာပဲဖှဈပါသညြ။ အခုညလညြး ဘယမြှ မသှား အိမမြှာပဲ နမှော ဖှဈပမေဲ့ လုပနြကှလေို့ ဖှဈနတောရယြ၊ အရမြးကို စိတမြှနြးကပွမြှု၊ စိတဖြိအားတှေ မွားတဲ့ အလုပလြုပနြရတေဲ့ မိခငတြဦး၊ အမွိုးသမီး တဦး မို့ သူ့ကိုယသြူ စိတပြှလကေပြွောကြ လုပနြမေိတာလညြးဖှဈမှာပါ။ ပှီးတော့မှ သူ့ကိုယပြေါမြှာ ကနွနြသေေးတဲ့ ဆပပြှာမှုပတြှေ စငအြောငြ၊ ရပနြေးအောကြ ပှနဝြငလြိုကပြါသညြ။ လတလြတဆြတဆြတတြိညှပထြားတဲ့ အမှေးပုံပုံလေး ပေါြ ခေါငြးလွှောရြညနြညြးနညြးထညြ့ပှတပြေးရငြးက သူ့ကိုယသြူ ကာမဆနျဒလေး အနညြးငယနြိုးကှှားနတောကို သတိထားမိပါသညြ။

 

ကိုကိုမွိုးသောနြှငြ့ ငှငြးခုံခဲ့သညမြွားက လညြး တစိတတြပိုငြးတော့ ပါပါလိမြ့မညြ။ ယမငြးက တခှားယောကြွားလေး တှနေဲ့ ကွူ တာကို သူတကယပြဲ ဘယလြိုမှ မနဘေူးလား၊ တကယလြို့ ယမငြးက ကွူတဲ့ အဆငြ့ထကြ ပိုခငွတြယဆြိုရငရြော။ ယမငြးတယောကြ သူ့ခေါငြးထဲမှာ မဟုတကြ ဟုတကြ ပုံရိပတြှကေို တှေးရငြး နဲ့ ပိုပှီး ဖိနြးတိမြးရှိမြးတိမြး ဖှဈလာခဲ့ပါသညြ။ ထိုအခွိနမြှာပငြ ရခွေိုးခနြးတံခါးကို ခေါကသြံထှကပြေါလြာပါသညြ။ သူ့တို့ အိမမြှာ ပုံမှနကြ ကိုယြ့မိသားစုနှငြ့ကိုယမြို့ တံခါးကို ကလနြ့ခလွေ့မရှိပါ။ အထဲမှ မီးဖှငြ့ထား ရသေံကှားလွှငြ တယောကယြောကရြှိနသညေဟြု သိထားကှပှီး ဖှဈပါသညြ။ သို့သောြ ယမငြးက ရပနြေးကို ပိတလြိုကပြှီး လှမြးမေးလိုကပြါသညြ။ “ဘယသြူလဲ” သို့သောြ ရုပတြရကြ ခေါငြးပှူလာသော ကွောမြငြးသနြးကို တှေ့လိုကရြတော့ ယမငြးရုပတြရကြ လနြ့သှားပှီး နံရံမှ မကွနြွာသုတပြုဝါတခုကို လှမြးဆှဲပှီး သူ့ရငဘြတရြှေ့မှာ လကဖြှငြ့ ကိုငဖြိထားလိုကပြါသညြ။ “ခငဗြွား လုံလုံခှုံခှုံလား” ကိုယြ့ရဲ့ ရှရငေအြစုံကို သဘကနြှငြ့ကာထားပှီးပှီမို့ ယမငြးက၊ “ဟုတကြဲ့ “ လို့ အဖှပေေးလိုကမြိပါသညြ။ ကွောမြငြးသနြးတယောကြ သူ့လကတြဖကဖြှငြ့ မကွလြုံးမွားကို ဖုံးကာ တဘကကြ ဝိုငတြခှကကြို ကိုငကြာ ရခွေိုးခနြးအတှငြးဝငလြာတာကို ယမငြးတယောကြ တအံတသှတှေ့လိုကရြပါသညြ။ နောကတြော့ ယမငြး ဆီသို့ ဝိုငခြှကကြို ကမြးပေးလိုကရြငြး၊ “မွိုးသောကြ ပေးခိုငြးလိုကလြို့၊ သူက ညစာအတှကြ ပှငဆြငနြလေို့ မအားလို့တဲ့ အဲဒါကှောငြ့” “အောြ ဟုတလြား” ယမငြးက ခေါငြးထဲအတှေးမွိုးစုံနှငြ့ စကားကို ဖှညြးဖှညြးခငွြးပှောလိုကမြိသညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ တကယပြဲ အလုပမြွားနတောလား၊ ဒါမှ မဟုတြ အဲဒါက အကှောငြးပှကောငြးဖို့သကသြကလြား၊ ယမငြးနှငြ့ စကားမွားပှီး ကိုကိုမွိုးသောြ က ယမငြးသူ့အပေါမြှာ စိတခြုနမှောကို စိုးလို့လာခွော့ခိုငြးတာလား၊ ဒါမှ မဟုတြ တခှား အမွိုးသားတဦး နဲ့ ယမငြး ရခွေိုးခနြးတခုထဲ အတူရှိနတောကိုတောငြ သူမနာလို မဖှဈပါဘူး ဆိုတာကို သကသြပှခေငွတြဲ့သဘောလား၊ ဒါမှ မဟုတဘြာတှေ ဖှဈနတောလဲ။ ယမငြးက ဝိုငခြှကကြို လှမြးသူလိုကတြော့ သူ့လကတြဖကထြဲနှငြ့ ထိနြးထားရသော မကွနြှာသုတပြုဝါက သူ့ရှရငေအြစုံကို လုံခှုံအောငမြဖုံးကာထားနိုငမြှနြးသတိထားလိုကမြိသညြ။ သူက နို့သီးခေါငြး နရောကိုသာ အဓိက ကာကှယသြညြ့အနဖှငြေ့ ဖိကိုငထြားလိုကရြာ သဘကအြပေါပြိုငြးလှတနြသေော နရောက ရှရငေအြစုံမှာ ပှတရြှအပဘြရာက ဖိတှနြးထားသလို လုံးကှှ တကနြလသေညြေ။ နောကပြှီး ကမနြးကတနြး ဆှဲလိုကသြော မကွနြှာသုတပြုဝါမှာလညြး အတိုလေး ဖှဈနသဖှေငြ့ အောကဘြကမြှာလညြး ပေါငခြှစုံလေးကို ဖုံးကာမိရုံသာသာလေးသာရှိသညြ။

 

အောကမြှ ရဆေေးပှီးစ လတလြတဆြတဆြတြ ဖှေးသနြ့နသေော ပေါငတြနကြှီးနှဈလုံးကလညြး ဝငြးကနဲ ဖှဈနသညြေ။ ယမငြးတယောကြ ထိုငရြမလို ထရမလို ကိုးလို့ကနြ့လနြ့ အဖှဈဆိုးနသညေကြို မကွလြုံးအရသာခံပှီး ကှညြ့နရငြေးမှ ကွောမြငြးသနြးက သူဘာမှ မမှငသြလို ခတတြညတြညဖြှငြ့၊ “ဟုတကြဲ့ ကနွောြ သှားလိုကပြါအုနြးမယြ၊ မွိုးသောကြ ပှောတယြ ဒငနြာက နောကြ ဆယြ့ငါ့းမိနဈ ဆိုရငြ အဆငသြငြ့ ဖှဈပါပှီတဲ့” “ဟုတကြဲ့ ကမွ ခနနရငြေ ဆငြးလာခဲ့ပါ့မယြ” ယမငြးကလညြးအလိုကသြငြ့ပှနပြှောလိုကလြသညြေ။ ကွောမြငြးသနြး အပှငပြှနထြှကသြှားပှီး ရခွေိုးခနြးတံခါးကို ပှနပြိတပြေးသှားတော့ စိတထြဲမှာ မကွနပေသြလိုလို၊ စိတပြကွသြှားသလိုလိုတောငြ ဖှဈမိနသညြေ။ တကယကြ ကွောမြငြးသနြးက တောတြောတြော့ ကှညြ့ကောငြးပှီး ကိုယလြုံးကိုယပြေါကြ အခွိုးအဆဈပှပှဈေသူဖှဈသညြ။ သူ့ကနွြးမာရေး သူ့ကိုယလြုံးကို တောတြောဂြရုစိုကသြူ ဖှဈမှနြး မှငရြတာနှငြ့ကို ယမငြး ပှောနိုငလြသညြေ။ ကိုကိုမွိုးသောနြှငြ့ ကွောမြငြးသနြးတို့ နှဈယောကစြလုံးမှာ ပုံမှနြ အမွိုးသားမွားကှားမှာ အရပမြှငြ့သူတှလေို့ ပှောနိုငလြောကအြောငြ ထောငထြောငမြောငြးမောငြး ရငအြုပကြယွကြယွရြှိကှသူတှေ ဖှဈကှသညြ။ ယမငြးက သူ့ယောကြွားကို တကယခြစွပြှီး တခါမှလညြး သစှာဖေါကဖြကွဖြို့လညြး မစဉြးစားခဲ့ဘူးပါ။သို့ရာတှငြ၊ သူ့စိတကြူးယဉအြတှေးတှေ ထဲမှာ တော့ ကွောမြငြးသနြးက ရံဖနရြံခါ ပါလာလေ့ရှိတတလြသညြေ။ အဲဒီ စိတကြူးယဉအြကှောငြးတှကေိုသာ ဖှငြ့ပှောလိုကလြို့ကတော့ ကိုကိုမွိုးသောရြဲ့ ငါဝနမြတိုတတဘြူးကှ ဆိုတဲ့ လသေံက ဘယလြို ပှောငြးသှားမလဲ မသိဟုတှေးလိုကရြငြး မကွနြှာလေး ရှုံ့မဲ့ မိလသညြေ။ အဲဒီ အတှေးကနေ ခုနက အငှငြးပှားခဲ့သညြ့ ဝနတြိုသညြ့အကှောငြးအတှေးဘကကြို ဆကသြှားမိပှနသြညြ။ သူ့ယောကြွားက တကယပြဲ သှေားရိုးသားရိုးလား၊ တကယပြဲ ယမငြး တခါတလေ တခှားယောကြွားလေးတှနေဲ့ ကွူတာကို သူက မကနြ့ကှကဘြူး စိတထြားနိုငတြယြ ဆိုတာတကယပြဲထားတော့၊ ဘယလြောကအြထိလဲ။

 

ဘယအြဆငြ့အထိကို ခှငြ့ပှုနိုငတြာလဲ။ တကယလြို့ သူ့ကှယရြာမှာ မဟုတပြဲ သူ့ရှေ့တညြ့တညြ့မှာ ဆိုရငရြော၊ ယမငြး အဲဒီကိဈစကို စူးစမြးဖို့ စိတအြားထကသြနလြာသညြ။ အဲဒါ ကို သူမခံနိုငရြငြ သူအာနတောပါဆိုတာကို ဝနခြံလာစရမေညပြေါ့။ အောကထြပကြို ညနစော ဆငြးစားဖို့ကို နာရီဝကတြိတိကှာသှားရသညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ သူ့မိနြးမ စိတပြှစဖေေို့ ထမငြးစားပှဲကို အပွံစားပှငဆြငပြေးထားပှီး ဖယောငတြိုငတြှဘောတှတေောငထြှနြးပှီး အလှဆငထြားသေးသညြ။ ယမငြး ကှိုကတြတမြှနြးသိသညြ့ သီခငွြးသံ ညိမြ့ညိမြ့ တိုးတိုးလေးလညြး ဖှငြ့ထားပေးသညြ။ သူကိုယတြိုငတြောငြ ရှပအြငြျကွီကောငြးကောငြးမှနမြှနြ ဘောငြးဘီ ကောငြးကောငြးမှနမြှနနြှငြ့ သားသားနားနား ဝတစြားထားသညြ။ ယမငြး ထမငြးစားခနြးထဲ ဝငလြာတော့ သူတို့ နှဈယောကြ တိုးတိုး တိုးတိုး နှငြ့ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ ရီးစား နဲ့ ပှတတြဲ့ အကှောငြး ဆကပြှောနသေံကှားလိုကရြသေးသညြ။ ယမငြး အခနြးထဲ ဝငလြိုကတြာနှငြ့ သူတို့ စကားပှောနသေံက တိကနဲ ပှတသြှားတော့သညြ။ ယမငြးက သူ့ယောကြွား ရဲ့ အပှောကှီးခကွကြို မခံခငွလြို့ စမြးသပခြငွတြာနှငြ့ သူ့ရဲ့ အနီရောငြ ကပွကြပွြ ညစာစားဝတစြုံ ကို ထုတဝြတလြာခဲ့သညြ။အဲဒီ ဒရကဈြအောကခြှအနေားက ပေါငလြယနြားအထိတောငြ မရောကခြငွအြောငြ တိုသညြ။ နောကြ စီးလာတာကလညြး ဒေါကမြှငြ့ဖိနပြ၊ ယမငြးရဲ့ ဖှောငြ့စငြးပှီး ကနွြးမာရေးကောငြးတဲ့ ပေါငတြနခြှသလေုံးတှကေ ဝငြးကနဲ ရှငြးသနြ့နသညြေ။ ရခွေိုးခနြးထဲမှာ တုနြးက ကွောမြငြးသနြးတှေ့လိုကရြသလိုပဲ သူ့ရဲ့ ရငသြားအစုံအပေါကြို ဖေါငြးကှှလာဖို့ ပုခုံးသိုငြးကှိုးမဲ့ ပှတရြှအပဘြရာကိုလညြး ဝတထြားလိုကသြေးသညြ။ အရမြးဟိုကထြားတဲ့ လညပြငြးပေါကကြှောငြ့ သူ့ရဲ့ ရငသြားမှှောငြးက အရမြးကို နကရြှိုငြးလှနြးနပှေီး ရှရငေအြစုံက ရုနြးကနထြှကကြွ တော့မညြ့ဟနဖြှဈနလသေညြေ။ သူ့ရဲ့ လညတြိုငလြှလှလေးကို ပိုပှီးပေါလြှငအြောငလြညြး ဆံပငကြို အပေါပြငြ့တငပြှီး လှလှလေး ထုံးခညွထြားလိုကသြညြ။မိတကြပပြါးပါးလေးကို ခါတိုငြးထကမြှတနြအေောငပြှတလြာပှီး သူ့အငြျကွီအနီနဲ့လိုကအြောငြ နူတခြမြးနီ ရဲရဲကိုလညြး ဆိုးထားသေးသညြ။ “အားပါး၊ အခစွြ၊ လှလှခှလေားကှာ၊ မိုကဈြမိုကဈြ” “အငြးလေ၊ ခလေးတှေ အိမမြှာ မရှိဘူး ဆိုတော့ နညြးနညြးပါးပါး အလှပှငပြှီး ကိုယြ့ကိုယကြို ဆကဆြီကအွောငပြှငကြှညြ့တာလေ ခဈခဈ” ယမငြးက ပှနဖြှလေိုကရြငြး ကိုယြ့ကိုယကြို ဝနခြံမိလိုကသြညကြိုလညြး သတိထားမိလိုကသြညြ။

 

ဘဲနှဈဗှလေုံးက သူ့ကို မကွလြုံးအပှူးသား သှားရညတြမှှားမှှားနှငြ့ ကှညြ့နတောကို ခံနရတေော့လညြး ပိုပှီးတော့ ဆကဆြီ ဖှဈလာသလို ခံစားနရသေညြ။ “သိပမြွားလှနြ သှားလား ကိုကို” ယမငြးက သူ့ယောကြွားကို ဟနပြါပါ ခါးလေး ထောကပြှီး ညုတုတုမေးလိုကသြညြ။ “နိုးနိုး မလှနသြှား ပါဘူး ဘယကြလာ၊ အရမြးကို မိုကပြါတယြ” ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ ဗလုံးဗထှေးနှငြ့ ဘာပှောမိမှနြးမသိ၊ သူ့စိတအြတှေးနှငြ့ သူ့ပါးစပအြပှောကို ကိုကမြိအောငမြနညြးလိုကနြရသေညြ။ သူ့ကှညြ့ရတာ ခေါငြးနညြးနညြးရှုတနြပေုံရသညြ၊ သို့ရာတှငြ ကိုကိုမွိုးသောြ့ မကွနြှာပေါတြှငြ ပှောငြးလဲသှားသော အရိပတြခွို့ကို ယမငြး ဘာသာပှနြ၍မရလိုကြ။ ကိုကိုမွိုးသောြ့ မကွနြှာအမူအယာကတော့ သဘောမတူတဲ့ပုံ၊ ရှကတြဲ့ပုံတော့ လုံးဝမရှိ။ ကွနပေနြတေဲ့ပုံသာ တှေ့ရသညြ။ ယမငြးနှငြ့ငှငြးခုနတြုနြးက ကိုကိုမွိုးသောပြှောဆိုခဲ့တာတှေ၊ ထဲက တခွို့တဝကကြတော့ မှနသြညြ့သဘောမှာ ရှိနသညြေ။ အဲဒါကလညြး ကိုကိုမွိုးသောကြ သူငှငြးခဲ့တာကို သကသြပှခေငွလြို့ ဘာမှ မဖှဈခငွယြောငဆြောငနြတောရော မဖှဈနိုငဘြူးလား၊ ယမငြးအနနေဲ့ ကိုကိုမွိုးသောြ့ လဈမဈကို သိခငွရြငြ ဒိထကပြိုပှီး ဖိအားထပပြေးရမညဆြိုတာကို တော့ သိနလပှေေီ။ ယမငြးက စားပှဲရဲ့ ထိပဆြုံးထိုငခြုံမှာ နရောယူလိုကသြညြ။၊ ယမငြး ယောကြွားနဲ့ ကွောမြငြးသနြးတို့က ယမငြးရဲ့ တဖကတြခကွမြှာ သူတို့ခငွြး မကွနြှာခငွြးဆိုငြ ထိုငကြှသညြ။ သူတို့ နှဈယောကစြလုံး ယမငြးရဲ့ ရငသြား မှောငြးကို ပဲ မသိမသာ ခိုးကှညြ့နကှသေညြ။ ယမငြးက မသိခငွဟြနဆြောငနြလေိုကသြညြ။ ကိုယကြို မသိမသာလေး ငိုကပြှီးတော့ သူတို့ ပိုမှငနြိုငအြောငတြောငြ ရှိုးပေးလိုကသြေးသညြ။ ကွောမြငြးသနြး တယောကြ အတငြးကို အိနျဒှဆညေကြာ မကှညြ့ခငွယြောငဆြောငပြှီး ခိုးခိုးကှညြ့နရသေညမြှာ တောတြောပြငပြနြးရှာပမညြေ။ ယမငြး ယောကြွား ကိုပဲ အားနာ လို့လား ယမငြးကိုပဲ အားနာလို့လားတော့မသိ။ ယမငြးက တော့ အဲလို အမူအယာပကွလြောကအြောငြ ခိုးကှညြ့နတောကိုပဲ သဘောကနွမေိသညြ။ ကိုကိုမွိုးသောြ့ မကွနြှာကိုကှညြ့လို့တော့ ခုထိကို သဘောမကသွညြ့အရိပအြယောငမြတှေ့ရသေး။ ကွောမြငြးသနြးတယောကြ အသညြးကှဲထားသညမြှာ မကှာသေးမို့ စိတဓြါတကြနွသေောလြညြး အခုညတော့ ပွောနြပေုံပေါကနြသညြေ။ ဒါကလေး ယမငြးကှောငြ့ပငဖြှဈရမညဟြု ယမငြးကတော့ တှကနြသညြေ။ ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးတယောကြ ရီးစားနှငြ့ ပှတသြညြ့ကိဈစ ဘယလြိုလဲ ခံစားနရတေုနြးလားဟုမေးတော့၊ ကွောမြငြးသနြးက၊ “ကနွောကြ ဒီတယောကပြှတသြှားရတာကို တကယတြမြး စိတထြဲ သိပမြထိခိုကပြါဘူး၊ ကနွောြ စိတပြကွမြိတာက၊ဘာကှောငြ့ ကနွောြ က အခစွရြေးမှာ ကံခရတောလဲ၊ အမှဲတမြးအခွိနတြိုတိုလေး တှနေဲ့ ဇာတသြိမြးသှားရတာကိုပဲ ကိုယြ့ကိုယကြို အားမရတာ၊ အခု က အခှကဖွေို့ အရှယရြောကနြပှေီလေ” “ကိုကို သူ့ကို အမှဲပှောနတောပဲ အခစွြ ရေ၊ မငြးကိုယနြဲ့ ရှယတြူ တှကေိုပဲ ရှာသငြ့တယလြို့” ကိုကိုမွိုးသောကြ ဝငထြညြ့လိုကသြညြ။ “ဟုတလြား ကိုကွောမြငြးသနြး” ယမငြးက ကွောမြငြးသနြး မကွနြှာကို ပှုံးစေ့စေ့ဖှငြ့ကှညြ့ရငြး မေးလိုကသြညြ။ “ ကိုကွောမြငြးသနြးက ငယငြယလြေးတှမှေ ကှိုကတြတတြာလား” “နိုး အဲလိုလညြးမဟုတပြါဘူးဗွာ.” ကွောမြငြးသနြးက ယမငြးကို အဖှပေေးလိုကပြှီး ကိုကိုမွိုးသောဘြကသြို့ လှညြ့ကာ ဆကပြှောလသညြေ။ “ငါက ငါတို့ အရှယဝြတြ ခတမြိုကမြိုကြ မိနြးခလေးတှမွေား ရှိခဲ့ရငြ ပိုတောငြ သဘောကသွေးတာပေါ့ကှာ၊ ဒါပမေဲ့ ဒါမွိုး အကောငြးဆုံးတှကေ သူမွားတှေ လကြဦးကုနပြှီလကှော” ကွောမြငြးသနြးက ပှောရငြး လကကြ ရုတတြရကြ ယမငြးဘကသြို့ ညှနလြိုကမြိပှီးမှ ခကွခြငွြး သူ့အမှားကို သိလိုကမြိပှီး လကနြှဈဖကကြို မကွနြှာမှာ အုပလြိုကရြငြး၊ “ဟာ ငါဘာတှေ ပှောလိုကမြိပှီလဲ မသိပါဘူးကှာ ၊ ဆောရီး အားလုံးကို တောငြးပနပြါတယကြှာ” သို့သောလြညြး ကိုကိုမွိုးသောနြှငြ့ ယမငြးတို့ နှဈယောကသြား မကွနြှာကှီးနီရဲပှီး ရှကသြှားသော လူပွိုကှီး ကွောမြငြးသနြးကို ကှညြ့ရငြး တဝါးဝါးရီမေးလိုကကြှလသညြေ။

 

ယမငြးက၊ “အဲဒါ မမှားပါဘူး ကိုကွောမြငြးသနြးရဲ့၊ ယမငြးကတော့ အဲလိုမွိုး အသိအမှတပြှုခံရတာကို ဂုဏတြောငယြူမိပါသေးတယြ၊ ကိုကိုကလညြး စိတရြှိမှာ မဟုတပြါဘူး၊ ဟုတတြယမြလား ကိုကို” “ဒါပေါ့၊ ဘာလို့ စိတဆြိုးရမှာလဲ” ကိုကိုမွိုးသောကြ ခပပြှုံးပှုံးလေးပငြ ပှနဖြှလေိုကသြညြ။ ဒီမကွနြှာကတော့ အသိသာကှီး ယမငြး သူ့ကို စမြးနတောကို သူသိနတယြေ ဆိုတဲ့ မကွနြှာကှီး။ “ကဲတှေ့လား ကိုကွောမြငြးသနြး၊ ကိုကွောမြငြးသနြးယမငြးကို ကှိုကသြလို မှှောကပြှောနိုငတြယြ၊” ကွောမြငြးသနြးတယောကဘြာပှောရမှနြးမသိ၊ ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို ခှငြ့တောငြးသလိုလို လှမြးကှညြ့နသညြေ။ “ကိုကို့ အတှကြ စိတမြပူပါနဲ့၊ ကိုကို က သဝနမြတိုတတဘြူးလေ၊ မှတမြိတယမြလား၊ ယမငြးတို့ ဝရံတာမှာ ပှောခဲ့ကှတာလေ” “ဒါပေါ့၊ ငါသဝနမြတိုပါဘူး ဟကောငရြ” ကိုကိုမွိုးသောကြ ပုခုံးနှဈဘကကြို တှနြ့ပှရငြး ဆကပြှောသညြ။ “မငြး ငါ့မိနြးမ ကို ကှိုကသြလောကြ၊ ကှိုကသြလို ခွီးမှနြးမှှောကပြငြ့ ပှောနိုငတြယြ၊ ငါ့စိတထြဲ ဘယလြိုမှ မနဘေူး၊ ယမငြးက လညြး အဲလို မွိုး ဆိုလို့ကတော့ ရှမြးပီတိကတော့ ဂှမြးဆီထိသလို နမှော ဟဲဟဲ” “ကဲတှေ့လား” ယမငြး တယောကြ ကိုကိုမွိုးသောြ့ စကားနှငြ့ မကွနြှာပေးကှောငြ့ မခံခငွတြာက တကှောငြး နဂိုကမှလညြး စိတကြ နညြးနညြး ထကသြနနြပှေီ ဖှဈရာ ပိုပှီး စိတလြှုပရြှားလာခဲ့သညြ။ “ဆိုစမြးပါအုနြး၊ ကိုကွောမြငြးသနြးနဲ့ ယမငြး လမြးမှာ တှေ့ကှပှီ ဆိုပါစို့၊ ယမငြး စိတကြို စိတဝြငစြားမှုရှိလာအောငြ လို့ ယမငြးကို ဘယလြို မှှောကပြှောခွီးမှနြးမှလဲ” “မပှောတတဘြူး” ကွောမြငြးသနြးက ရှံ့တှနြ့တှနြ့ဖှငြ့ ဆကပြှောကှညြ့လိုကသြညြ။ “ မငြး သိပလြှတာပဲ ဆိုရငကြော” “ဟငြး ကွေးဇူးပါပဲ၊ ဒါပမေဲ့ သိပမြရိုးလှနြးဘူးလား ကိုကွောမြငြးသနြးရယြ” ယမငြးက ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ လကမြောငြးတဖကကြို ကိုငလြှုပလြိုကပြှီး ပှောလိုကပြှနသြညြ။ ကွောမြငြးသနြးတယောကြ ကိုကိုမွိုးသောြ့ဘကြ အကူအညီတောငြးသလိုလှညြ့ကှညြ့ လိုကတြော့၊ ကိုကိုမွိုးသောကြ၊ “ဟေ့ကောငရြ ပှောသာ ပှောပါ ငါစိတမြရှိပါဘူး အမှနတြိုငြးပှောတာ” “အငြး အာ့တာဆိုရငလြညြး ဒီလိုပှောမယြ၊ ယမငြး က ဒီအဝတအြစားနဲ့ အရမြးဆကဆြီ ဖှဈတယကြှာ” ကွောမြငြးသနြးက စကားကို ခနရပလြိုကပြှီးယမငြးကို ခှဆေုံးခေါငြးဆုံးတကိုယလြုံး ကှညြ့ပှီး မှ မကွလြုံးခငွြး စူးစိုကကြှညြ့လိုကရြငြးက၊ “ မငြး ကိုကှညြ့ရတာ ဒီည အရမြးကို ဆကဆြီကလွှနြးတယကြှာ၊ တကယြ့ကို အမိုကစြားပါပဲ” “ခဈခဈ၊ အဲဒါကတော့ သိပမြဆိုးပါဘူး” ယမငြးက ခဈခဈ ရီရငြး သူ့မကွနြှာပူသှားလို့ ယကတြောငခြတလြိုကရြသလို သူ့လကဖြဝါးလေးဖှငြ့ မကွနြှာကို ယပခြပပြှနလေိုကသြညြ။ တကယတြော့ အမူအယာ ပိုပို လုပပြှလိုကရြပမေဲ့ တကယြ မထိဘူးတော့ မဟုတပြါ။ သူ့ကို ဂရုစိုကခြံနရသေဖှငြ့ ယမငြး ရဲ့ စိတတြှကေ တကကြှှ လှုပရြှားလာနပှေီ ဖှဈလသညြေ။ သူ့ယောကြွား ကတော့ ဒါကို ကှညြ့ပှီး သဘောကနွပေုံရလသညြေ။ “အဲတော့ ကိုကိုက ကိုကို့သူငယခြငွြးက ယမငြးကို အဲလို ပှောတာတှကေိုလညြး လုံးဝ စိတမြရှိဘူးပေါ့ ဟုတလြား” ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ မကွနြှာကို သသခှေောခှာ အကဲခတနြရငြေးက မေးလိုကသြညြ။ “ဘာလို့ ရှိရမှာလဲ” ကိုကိုမွိုးသောကြ မကွစြေ့တဖကမြှိတပြှလိုကရြငြးက၊ “သူက အမှနတြှကေို ပှောနတောကိုဟာ” “အော ထားပါတော့ထားပါတော့” “ ဖူး” ကွောမြငြးသနြးတယောကြ ခုမှ အလုံးကှီးကသွလိုမွိုးဖှငြ့ သကပြှငြးမှုတထြုတလြိုကပြှီး နဖူးမှ ခွှေးစမွားသပသြညြ့ပုံစံမွိုးလုပပြှလိုကသြညြ။

 

ယမငြးက တော့ နူတခြမြးကိုတှနြ့ရငြး စားပှဲပေါသြူ့လကခြွောငြးကလေး မွားဖှငြ့ တီးခေါကရြငြး သူ့ယောကြွားကို သူ့အပေါြ ဒီလို လှယလြှယနြှငြ့ အနိုငပြိုငြးလို့မရအောငြ ဘယလြိုလုပရြမလဲ စဉြးစားနလသေညြေ။ ယမငြးက လညြး ဒီ အားပှိုငြ ကစားပှဲ ကို နညြးနညြး ဓါတတြှေ့လာပှီ ဖှဈသညြ။ “အဲလိုဆိုရငြ.. ကိုကွောမြငြးသနြးက ယမငြးကို ညကလပတြခုမှာ တှေ့တယြ ဆိုပါစို့၊” ယမငြးက စကားကို ခနရပပြှီးဝိုငကြို တစုပစြုပလြိုကသြညြ။ “ကမွ ကို စောတြှေ အားလုံးထဲမှာ ကွူဖို့ အကောငြးဆုံး ဆိုတာကို ဘယအြခကွကြ ကိုကွောမြငြးသနြးကို ထငစြခငွေသြလဲ” “ဒုကျခော.. ကနွောမြသိဘူးလေ” ကွောမြငြးသနြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို လှမြးကှညြ့လိုကသြညြ။ သူ့သူငယခြငွြးကလညြး ဘယလြိုမှ သူ့ကို ကူညီမဲ့ပုံ မပှ၊ ပှောခငွတြာပှောလို့ လှတထြားပေးသညြ့ပုံ။ “ဟိုဟာလေ ယမငြးက ထကတြယကြှာ၊ ဟာသဥဏလြညြးရှိတယကြှာ အဲဒါတှပေေါ့” “ကိုကွောမြငြးသနြးက ယမငြးကို ကလပမြှာ ခုမှစ မှငဖြူး တဲ့လူတှလေေ၊ အဲဒါတှေ ဘယသြိအုနြးမတုနြး၊ တခုခု တော့ ရှိရမှာပေါ့” “အဲဒါဆိုရငလြညြးကှာ ယမငြး ရဲ့ မကွလြုံး တှေ က အရမြးလှတယြ” ယမငြးက ကိုကွောမြငြးသနြးကို ပှုံးပှလိုကသြညြ။ တကယကြ ကွောမြငြးသနြးက လိမတြာတော့မဟုတြ၊ ယမငြးကိုယတြိုငြ က သူ့ရဲ့ မကွလြုံးညိုညို နကနြကလြေး တှေ လှမှနြးသိသညြ။ အခုလညြး မိတကြပြ တို့ဖှငြ့ ပိုပှီး ထငရြှားသှားအောငြ သူပှငထြားခဲ့သေးသညြ။ သို့ပမေဲ့ ယမငြး ကို ကိုပနြးမောငြောငြ ကှိုကနြှဈသကမြညြ့ အခှားအခကွတြှလညြေး ရှိရအုနြးမညဟြု ယမငြး တှကထြားခဲ့သညြ။ ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးကို ထပပြှီး ညှဈလိုကအြုနြးမညဟြု ပှငလြိုကတြုနြး ယမငြး ယောကြွားက ဦးသှားခဲ့သညြ။ “ဟေ့ကောငြ ငါ့မိနြးမ မပှောခငြ ငါပှောလိုကမြယကြ အဲဒီ လိုငြးကှီးက ရိုးလှနြးအားကှီးတယြ” ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို မေးခှနြးထုတသြညြ့ အကှညြ့ဆနဆြနြ မကွခြုံးလေး တဖကပြငြ့ကှညြ့လိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ သူ့သူငယခြငွြးကို သူ့မိနြးမအား ပကပြကစြကစြကြ ကွူဖို့ မှှောကပြေးနတောလားဟု။ သို့ပမေဲ့ ဘာမှ ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို မပှောလိုကပြမေဲ့ ကွောမြငြးသနြးဘကလြှညြ့ပှီး ပှနပြှောလိုကသြညြ။ “ကဲ ကိုကွောမြငြးသနြး ကှားတယမြလား” “ကောငြးပှီ၊ ယမငြး ရဲ့ ပါးခွိုငြ့လေးက အရမြး ခစွစြရာကောငြးတယလြို့ ကိုယအြမှဲတှေးနမေိတယြ” “ဟုတြ ကိုကွောမြငြးသနြး ဆကပြါအုနြး” ကွောမြငြးသနြး ရဲဆေးတငသြညြ့အနဖှငြေ့ သူ့ဝိုငခြှကထြဲမှ ခပမြွားမွား တစုပစြာ ကို စုပသြောကလြိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို လညြး တခကွလြှမြးကှညြ့လိုကသြေးသညြ၊ သူစညြးကွောသြှားပလား ဆိုတာကို သိရအောငဖြှဈသညြ။ “နောကယြမငြး က အရမြး ဆကဆြီ ဖှဈတဲ့ နူတခြမြးတှေ ရှိတယြ” “ဟုတပြှီ ခုမှ နညြးနညြး ပီပှငလြာပှီ” ယမငြးက ခိခိရီလိုကသြညြ။ ယမငြးရဲ့ နူတခြမြးနီ ရဲရဲ့လေး ဆိုးထားသညြ့ နူတခြမြးဖူးဖူးလေးက ယောကြွား တှရေဲ့ အတှေးရိုငြးတှေ ဖှဈပေါစြနေိုငတြာပဲလလေို့ တှေးမိလိုကသြညြ။ “အငြး ယမငြး ရဲ့ လညတြိုငကြတော့ တကယြ့ကို တခှားအမွိုးသမီးတှနေဲ့ မတူဘူး၊ ယမငြးရဲ့ ပုခုံးကပွုံလေးက အရမြးကို ဆှဲဆောငမြှုရှိတယြ၊ ကှညြ့လိုကတြိုငြးမှာ ဆကဆြီ ဖှဈနတယြေ” “ဟငြ့၊ ကှားရတာ စိတခြမွြးသာလိုကတြာ၊” ယမငြး က ပှောလိုကရြငြး သူ့ကို ဝိုငြးပေးနကှတေဲ့ အာရုံစိုကခြံရမှုတှကှေောငြ့ သူ့စိတတြှလညြေး ကှှလာခဲ့ရသညကြို သတိထားမိသညြ။

 

ဘေးလူတှေ သတိမထားမိပါစနေဲ့လို့ ကွိတဆြုတောငြးနမေိသညြ။ ဒါပမေဲ့ အခု စကားလမြးကှောငြးကိုတော့ ယမငြး က ပှောငြးဖို့ စိတမြဝငစြားပါ။ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို လှမြးကှညြ့လိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောြ့မကွနြွာက စောစောကလို လှောငသြလိုလို မကွနြှာမွိုးမဟုတတြော့၊ သူလညြး စိတဝြငစြားနပေုံရသညြ။ သို့ပမေဲ့ သဘောမတူတာတှေ မကွနပေတြာတှေ မွိုးမဟုတြ။ သူတကယပြဲ သဝနတြိုစိတမြရှိဘူးလား။ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောကြို ကှညြ့နရောက ကွောမြငြးသနြးနှငြ့ မကွလြုံးခငွြး ဆိုငလြိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြးက ယမငြးရဲ့ ရငသြား မှှောငြးနရောကို စူးစိုကကြှညြ့နသညြေ။ ဟနဆြောငြ ပနဆြောငြ ခိုးကှညြ့နတောမွိုးပငမြဟုတတြော့။ ယမငြး ကှညြ့လိုကတြော့မှ သူ့မကွလြုံးတှကေ ယမငြး မကွလြုံးတှနှငြေ့ လာဆုံလသညြေ။ “တကယလြို့ ကလပမြှာ သာဆုံခဲ့သာဆိုရငြ ယမငြးရဲ့ ရငနြှဈမှာကိုတော့ ဘယလြိုမှ အကှညြ့ရှောငလြို့ ရမှာ မဟုတဘြူး။ သူတို့က အရမြးဆကဆြီ ဖှဈလို့ မှငလြိုကရြတာနဲ့ မကွစြေ့လှဲခငွမြှာ မဟုတဘြူး” ကွောမြငြးသနြးက ပှောလိုကပြှီးသညြ့အခွိနတြှငြ၊ ကိုကိုမွိုးသောရြော ကွောမြငြးသနြးပါ ယမငြးရဲ့ အသားပေါနြတေဲ့ ရငနြှဈမှာကို ပေါတြငကြှီး စူးစူးစိုကစြိုကကြှညြ့နကှတေော့သညြ။ ယမငြးရဲ့ သှေးကှောတှထေဲ ဖွိုးဖွိုးဖငွြးဖငွြး နှငြ့ကို ဖှဈသှားသညြ။ သခှောတာကတော့ ဒါဟာ ပထမဆုံးအကှိမြ ခံစားဘူးတာ မဟုတဘြူး ဆိုတာပါပဲ။ သူ့ယောကြွား မဟုတတြဲ့ တခှားတစိမြးတရံစာ ယောကြွားလေး တှကေ ယမငြးရဲ့ ဘောဒြီကို တပမြကမြောစှာ ကှညြ့ခံရလို့ ဖှဈရတဲ့ စိတခြံစားမှုတှကေ မရနေိုငလြောကအြောငကြို ကှုံဖူးပါတယြ။ ဒါပမေဲ့ အခုဟာက သူ့ယောကြွား ငုတတြုတကြှီးနဲ့ ဖှဈနရတောလေ၊ ယောကြွား ကိုယတြိုငကြလညြး ဘာမှ ကို မကနြ့ကှကြ။ “အိုမကွစြေ့မလှဲခငွတြော.ရောဘာအရေးလဲ ကိုကွောမြငြးသနြးကလဲ” ယမငြးကကွောမြငြးသနြးကို ဦးတညပြှောနသေောလြညြး မကွလြုံးတှကေ သူ့ယောကြွား မကွနြာကိုသာ အကဲခတနြလသေညြေ။ “ကိုကွောမြငြးသနြး ယမငြး ရငသြားတှကေို မကွစြေ့မလှဲတမြးကှညြ့နတော တောငြ ယမငြး ကိုကိုက စိတမြရှိပါဘူးလို့ပှောနမှေ ဟာကို” “ကိုကို က တကယြ့ကို လုံးဝစိတမြရှိပါဘူ ခစွရြဲ့ .. ဒီကောငပြှောတာလညြးမမှားဘူး ခစွလြေးရဲ့ရငသြားတှကလေညြး ကှညြ့ခငွစြရာကှီးကိုး” ယမငြး နှငြ့ ကွောမြငြးသနြးတို့ နှဈယောကစြလုံး ကိုကိုမွိုးသောြ့ မကွနြှာကိုသခှောလေ့လာနကှသေညြ၊ အတညပြှောနတောလား နောကနြတောလားဟု။ နောကနြတော ဒါမှမဟုတြ ဟနဆြောငပြှောနတောဆိုရငဖြှငြ့၊ ကိုကိုမွိုးသောြ တယောကြ တကယြ့ကို ဟနဆြောငကြောငြးသူ ဟုသာဆိုရပတေော့မညြ။ ယမငြး အမှငြ မှာတော့ ကိုကိုမွိုးသောြ့မကွနြှာမှာတောတြောကြွနပေနြပေုံပေါကသြညြ ဟုထငနြသညြေ။ ဘာကှောငြ့လဲ။ စောစောကငှငြးခုနထြားခဲ့ကှသလို သူသဝနမြတိုတတဘြူးဆိုတာကိုပဲ သကသြပှနေိုငနြလေို့လား၊ ဒီထကပြိုတဲ့အကှောငြးမွားရှိသေးလား။ ကွောမြငြးသနြး က ဒါဆိုလညြးပှီးတာပဲဆိုသညြ့သဘောမွိုးဖှငြ့ ပုခုံးနှဈဘကကြိုတှနြ့ ပှလိုကကြာ၊ ယမငြး ရငသြားမှှောငြးကို ကှာကှာလေးတခကွစြူးစူး လေးစိုကကြှညြ့ပှီးမကွလြုံးကိုလှဲလိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ အခငဆြုံးသူငယခြငွြးဆိုတော့ ကိုကိုမွိုးသောကြိုယတြိုငြ ခှငြ့ပေးထားတာတောငမြှ အားနာပှီးတော့ အကှာကှီးကှညြ့နမညြေ့သူ မဟုတြ မှနြး ယမငြးကလညြး သိသညြ။ အဲတော့ယမငြး ရဲ့အကှံစညအြောငမြှငဖြို့က နညြးပှောငြးမှဖှဈမညြ။ ကွောမြငြးသနြးကို ပိုပှီးနိူးဆှဖို့စဉြးစားလိုကသြညြ။ ယမငြးက ခေါငြးကိုဘယညြာလညြ့ရငြး တခွိနထြဲမှာပငြ သူ့လညဂြုတလြေး ကိုလကဖြှငြ့ဖှဖှလေး ဆုပညြှဈပေးလိုကသြညြ၊ နောကတြော့ မကွလြုံးစုံမှိတကြာ သူ့ရငသြားအစုံကို ရှေ့သို့ကော့ထုတလြကွြ ကုလားထိုငနြောကမြှီပေါြ ခေါငြးကိုလှနတြငထြားလိုကလြသညြေ။ယောကြွားသားနှဈယောကစြလုံး သူ့ကိုကှညြ့နကှမေညဆြိုတာကိုတော့ သူသခှောပေါကသြိသညြ။

 

“အခစွြ ဘာဖှဈလို့လဲ ခေါငြးမူးလို့လား” ယမငြးက မကွစြေ့ဖှငြ့ကှညြ့လိုကတြော့ ကိုကိုမွိုးသောရြဲ့ ထုံးစံအတိုငြး မငြးအကှံငါသိပါတယဆြိုတဲ့အပှုံးမကွနြှာကိုတှေ့လိုကြ ရပါသညြ။ သို့ရာတှငြ ယောကြွားနှဈဦးစလုံးက သူ့မကွနြှာကို မကှညြ့ပဲ သူ့ရငဘြတနြရော ကိုသာစူးစိုကကြှညြ့နေ ကှသညကြိုတှေ့ လိုကရြသ ဖှငြ့ ကိုယြ့ကိုယကြိုပှနြ ငုံ့ကှညြ့မိလသညြေ။ သူကရငကြိုကော့ပှီးခေါငြးကို လှနခြွ လိုကသြဖှငြ့ နဂိုကမှသူ့နို့ တှကတေဝကလြောကပြေါနြရောမှ နို့သီးခေါငြးထှကလြာခါနီးထှိဖှဈနသညေကြိုတှေ့လိုကရြလသညြေ။ တဖကမြှာ နို့ခံ အညိုဝိုငြး တစှနြးတစပငပြေါနြလပှေေီ။ ပထမတော့ ယမငြးက အငြျကွီကိုပှနဆြှဲတငလြိုကမြလိုလုပပြှီးမှ စိတပြှောငြးကာ ဒီအတိုငြးထားလိုကလြသသေညြ။ယမငြးက သူဘာမှသတိမထားမိသလို ဟနဆြောငလြိုကရြငြး၊ “ဇကကြှောနညြးနညြးထိုးသလိုပဲ” ယမငြးက ကိုယကြိုပှနမြတလြိုကပြှီး သူ၏ကပွပြှားဝိုငြးသာသာ အညိုရောငနြို့ခံအဝိုငြးလေးပှနဖြုံးသှားရုံ အကွီကို ပှနဆြနြ့တငလြိုကသြညြ။ “နညြးနညြးလေးနှိပပြေးရမလားအခစွြ” “အဲဒါကောငြးမလားမသိဘူး” ကိုကိုမွိုးသောြ မေးခှနြးက သူနှိပပြေးရမလားဟု မေးခှနြးထဲမှာမပါ၊ ဆိုတော့ ယမငြးက ထိုအရာကို အခှငြ့ကောငြးယူလွှကြ သူ့ယောကြွားကို အကဲတိုးစမြးလိုကသြညြ။ “ကိုကွောမြငြးသနြး ယမငြးကို ဇကကြှောလေး နညြးနညြး ဆှဲပေးလို့ရမလား” “အငြး ရပါတယြ၊ ဒါပမေဲ့” ကွောမြငြးသနြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ဘကကြို လှညြ့ကှညြ့လိုကသြညြ၊ ဘယလြိုလဲ ဆိုသညြ့သဘော။ “ဘာဒါပမေဲ့လညြးကှ၊ ယမငြး က မငြးကို နှိပခြိုငြးနတော လုပပြေးလိုကလြေ” “လာကိုကွောမြငြးသနြး ဧညြ့ခနြးထဲ သှားကှရအောငြ၊ ဟိုက ဆိုဖာတှနေဲ့က ပိုကောငြးတယြ၊ ကိုကို ယမငြးတို့ သှားနတေုနြး ပုဂံတှေ သိမြးပေးထားလို့ ရမလားဟငြ” ကိုကိုမွိုးသောြ က နငဘြာအခွိုးခွိုးသလဲ ငါသိပါတယြ ဆိုသညြ့ အပှုံးမွိုးဖှငြ့ ကှညြ့နလေိုကသြညြ။ ထမငြးစားခနြးမှ နေ၍ ဧညြ့ခနြးသို့ ပှောငြးအနှိပခြံသညြ့သဘောမှာလညြး သူ့ယောကြွားက သူ့ရှေ့မှာ ဆိုရငြ မနာလို မဖှဈဘူး ဆိုတော့ ကှယရြာမှာဆိုရငရြော၊ ဘယလြိုနမလေဲ ဆိုတာကို စမြးကှညြ့ခှငြးသဘောဖှဈလသညြေ။ ” ရတယြ အခစွြ သှားသှား၊ ကိုယစြားပှဲတှေ အကုနရြှငြးထားလိုကမြယြ၊ စိတမြပူနဲ့” ယမငြးက ထိုငရြာမှ ထပှီး သူ့ယောကြွား ပါးတဖကကြို ရှတကြနဲ နမြးလိုကပြှီး၊ “ကွေးကွေး ကိုကို” ဟုဆိုကာ ဧညြ့ခနြးဘကသြို့ လှမြးထှကသြှားတော့သညြ။ ကွောမြငြးသနြးက နောကကြ လိုကလြာရမှာ တှနြ့ဆုတဆြုတြ ဖှဈနသဖှေငြ့ ကိုကိုမွိုးသောကြ တိုကတြှနြးနသေံကို အနောကဘြကမြှာ ကှားနရလေသညြေ။ “ဟကောငရြ သှားပါဟ၊ ငါအခုပဲ ဒါလေး တှေ သိမြးပှီးလိုကလြာခဲ့မှာပါ” ယမငြးက ဧညြ့ခနြးထဲက နောကမြှီမရှိတဲ့ ဆိုဖာခုံအရှညလြေး တခုမှာ ထိုငလြိုကပြှီး အနှိပခြံဖို့ ကို စိတအြားထကသြနနြပေါသညြ။ ယမငြး ရဲ့ စိတတြှကေ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကခြွောငြး လကဖြဝါးတှေ သူ့ကိုယပြေါမြှာ ပှတသြတနြှိပနြှယပြေးခံရတော့မယြ ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ အရမြးတကကြှှနပေါသညြ။ တကယတြော့ ဇကကြှောဆှဲတာလောကကြ တော့ အပရိက ရယပြါ၊ သို့ပမေဲ့ ဒီညနခငြေး အဖှဈအပကွတြှေ ကတော့ အပှဈကငြးစငတြဲ့ လှုပရြှားမှုအသှငဆြောငထြားပမေဲ့ အဓိပျပါယြ တမွိုးတှေ ဆောငယြူနတယေမြဟုတပြါလား။ ယမငြးက ကှတပြှဈဆိုဖါလေးပေါမြှာ အသာဖှညလြွှော့ပှီးထိုငလြိုကရြငြးက ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကခြွောငြးလေးတှေ အထိအတှေ့ကို စောငြ့နမေိတယြ။

 

တကယလြညြး စောငြ့မွှောရြကွိုး နပပြါတယြ၊ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကခြွောငြးလေးတှကေ မတငြးလှနြးမပွောြ့လှနြး နဲ့ ဇိမခြံကောငြးရုံလောကလြေး သူ့ပုခုံး နဲ့ လညတြိုငကြှားမှာ ပှေးလှား နှိပနြှယပြေးနပေါတယြ။ အရသာရှိလှနြးလို့ ယမငြး ပါးစပကြ အသံလေး လှတကြနဲ ထှကသြှားလိုကတြာ၊ အဲဒီညီးသံလေးက ညုသံခရာသံလေး လိုလို ကှောငမြလေးတကောငြ ဖီးတကပြှီး ညီးလိုကသြလိုလို အသံလေး ဖှဈနလေို့ ယမငြး ကိုယြ့ကိုယကြို တောငြ အံသှသှား မိပါသညြ။ မီးဖို ထဲက ပုဂံသံခှကသြံ တခှမြးခှမြး အသံတှကှေောငြ့ ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ အမှနဆြုံးရှငြးပှီးအောငြ တကသြုတရြိုကနြပှေီ ဆိုတာ တှေးကှညြ့တာက ပှေးကှညြ့တာထကကြို မှနပြါလိမြ့မယြ။ ယမငြး နောကတြခါထပပြှီး ငှီးသံလေးပေးလိုကသြညြ။ ဒီတခါတော့ ကိုကိုမွိုးသောြ ကှားရအောငတြမငကြယွကြယွလြေး ငှီးလိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြး က ယမငြးရဲ့ ပုခုံးသားလေး မွားကို အာရုံစိုကလြိုကသြညြ။ ယမငြးရဲ့ ပုခုံးသားလေး ပေါမြှာ သူ့လကမြတှကေို ဖှညြးဖှညြးလေး ဖိရငြး စကဝြိုငြးပုံ လှုပရြှားပေးနလေိုကသြညြ။ တကယတြော့ ယမငြးက အနှိပခြံရတာကို သဘောကသွညြ။ သို့သောလြညြး ဒီတခါ အနှိပခြံရတာကတော့ ရိုးရိုးအနှိပခြံ တာထကြ ပိုတယဆြိုတာကို သူဘာသာ သူသိသညြ။ ကွောမြငြးသနြးလညြး သူ့လိုပဲ နလေိမြ့မယဆြိုတာကို ယမငြး သခှောပေါကြ ပှောနိုငသြညြ။ ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ လကခြွောငြးလေးတှကေ တခါတလေ နှိပတြာတောငမြဟုတပြဲ ဖှဖှလေး ပှတပြေးနတောမွိုးလညြး သူသတိထားမိသညြ။ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကခြွောငြးလေးတှကေ ပုခုံးပေါမြှာ နှိပနြရငြေးက သူ့ ဘလောကဈြ ပုခုံးကှိုးအောကလြေးကို ပါ နယကြွှံလာ တတတြာ အမှတတြမဲ့ တော့ မဖှဈနိုငြ လို့ ယမငြး သံသယဖှဈမိသညြ။ မီးဖိုခွောငမြှ ဧညြ့ခနြးသို့ လာရာ အဝငပြေါကကြို ယမငြးက ကွောခိုငြးထားပမေဲ့ သူ့ယောကြွား ဝငလြာသညြ့အသံကို ယမငြး ကှားလိုကမြိသညြ။ “အိုး တယမြှနပြါလား ကိုကို၊ မီးဖိုမှာ အကုနသြိမြးပှီးသှားပှီလား” “အကုနတြော့ မဟုတဘြူးပေါ့ ခစွရြယြ၊ ကိုကိုက ခစွတြှကြ ဝိုငလြာပေးခငွလြို့ပါ” “ဟှနြ့ ယမငြးသာ ကိုကိုအကှောငြးမသိရငတြော့ ကိုကိုက ယမငြးတို့ ကို ဘာတှေ ဖှဈလပှေီလဲ လို့ သိခငွလြို့ လာတာ အကှောငြးပှကောငြးအောငြ ဝိုငခြှကယြူလာတယလြို့ ထငမြိမှာပဲ” ယမငြး က နောကသြလို ခပထြေ့ထေ့လေး ပှောလိုကြ ပှီး ကိုကိုမွိုးသောကြမြးပေးသော ဝိုငခြှကကြို ယူကာ တငုံစုပသြောကလြိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြးက လညြး ယမငြး ဝိုငစြုပသြောကနြခွေိနမြှာ နှိပပြေးနတောကို ခနရပလြိုကသြညြ။ “ရပှီ ကိုကွောမြငြးသနြး ဆကနြှိပတြော့” ယမငြးက ဝိုငခြှကကြို သူ့ရှေ့က စားပှဲပေါလြှမြးတငလြိုကပြှီး ပှောလိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကခြွောငြးလေး တှကေ သူ့ပုခုံးပေါြ ရောကလြာတာနှငြ့ ယမငြးက အသကပြှငြးပှငြးလေး တခကွရြှိုကလြိုကမြိသညြ။ “ အခစွြ တောတြောလြေး အညှောငြးပှသှေားလား” ယမငြး တယောကြ သူ့ကာမဆနျဒတှေ သှေးကှောထဲမှာ စတငနြိုးကှှနပှေီ ဆိုတာကိုတော့ ဝနခြံဖို့ မရဲ ဖှဈနသညြေ။ သူ့ကို လှမြးမေးလိုကသြော သူ့ယောကြွား ရဲ့ အပှုံးထဲမှာ သူသိပါသညဆြိုသညြ့ အရိပအြရောငြ ကို တှေ့နရသေညြ။ နောကပြှီး ကနြ့ကှကလြိုသညြ့ ပုံလညြး မတှေ့ရခှေ။

 

ထို့ကှောငြ့လညြး မခံခငွစြိတကြ ယမငြးကို အဆငြ့တိုးစမြးသပဖြို့ နိုးဆှလိုကသြညြ။ “အငြး တောတြောလြေး ကောငြးတယြ၊ ဒါပမေဲ့ ဒီ အငြျကွီပုခုံးသိုငြးကှိုးတှကေ နညြးနညြးရှုတနြသလေိုပဲ” ယမငြးက သူ့ယောကြွား မကွလြုံးတှကေို တေ့တေ့ဆိုငဆြိုငြ ကှညြ့လိုကရြငြးက သူ့ဘလော့ဈပုခုံးသိုငြးကှိုးတှကေို လကမြောငြးတှပေေါကြို ဆှဲခလွိုကသြညြ။အငြျကွီ က လကမြောငြးပေါကြသွှားသညနြှငြ့ အတူ ရငညြှနြ့နရောက ပါ ယမငြး၏ ဘရာဇီယာ အပေါပြိုငြး ပါ ပေါလြာလသညြေ။ ယမငြး ကိုယြ့ကိုယကြို ငုံ့ကှညြ့လိုကတြော့ သူ့ရဲ့ ကပွပြှားဝိုငြးသာသာ နီညိုရောငြ နို့ခံ အဝိုငြးလေး တပိုငြးတစပငြ ပေါနြသညေကြို တှေ့လိုကရြသညြ။ ယမငြး အခု ဝတထြားသညြ့ ဘရာကလညြး သူ့ရငနြှဈမှာကို အရမြး အပေါသြို့ တှနြးတငပြေးထားသညြ့အမွိုးအစားမွိုး၊ ဖှဈပှီး သူနောကပြိုငြးဝတနြသညြေ့ ဆိုကထြကြ အနညြးငယသြေးသော ဘရာလညြးဖှဈပသညြေ။ သူအခု မှ ဒီဘရာကို ဝတမြိတာ နညြးနညြး နောငတြ ရသလိုဖှဈသှားမိသညြ။ သို့သောလြညြး အခုလို နညြးနညြးလေး ပှလိုကရြတာက စိတလြှုပရြှားမှုကို ပိုပေးသဖှငြ့ ဒီတိုငြးလေး ပဲ ထားလိုကတြော့သညြ။ ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ လကဖြဝါးတခု လုံးက အခုတော့ ယမငြး ပုခုံးသား ပေါမြှာ တိုကရြိုကပြှတသြတလြှုပရြှား နလပှေေီ။ ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးလကဖြဝါး တှရေဲ့ ပှတသြတပြေးနတောကို ဇိမခြံနရငြေးက သူ့ယောကြွားကို မကွခြုံးပငြ့ပှီးကှညြ့လိုကသြညြ။ သူ့မိနြးမ တယောကလြုံး ဘရာဇီယာပေါသြညြ့အထိ အငြျကွီကို ဆှဲခထွားပှီး တခှားယောကြွား တယောကြ ရဲ့ ပှတသြတမြှုကို ခံနတောကို သဘောမကသွညြ့ အရိပအြယောငြ မရှိဘူးလား။ သူခုနတုနြးက ပှောတဲ့ ဝနတြိုတာတှေ သိပမြရှိတော့ဘူးဆိုတာတကယလြား၊ ဒါမှ မဟုတြ သူ့ယောကြွားက သူအကဲခပတြတတြာထကကြို ပိုဟနဆြောငကြောငြးနတောလား။ “ကိုကို မီးဖိုထဲက လကကြနွတြှေ ပှနသြှားမရှငြးသေးဘူးလား” ယမငြး တယောကြ သူ့ယောကြွားရဲ့ တညငြှိမနြမှေုကို စိတအြနှောကအြယှကဖြှဈလာခဲ့ရသညြ။ “အငြး ဟုတသြားပဲ သှားအုနြးမှ” ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ မီးဖိုခွောငဖြကကြို လှညြ့ထှကသြှားတဲ့ အခွိနလြေးမှာပဲ သူ့မကွနြှာပေါမြှာ နညြးနညြးလေး အနြးတမြးတမြး ဖှဈနတေဲ့ အရိပယြောငလြေးတှေ့လိုကရြသညြ။ သူစပှီး ပှငြ့ထှကတြော့မှာလား၊ အရှုံးပေးတော့မှာလား။ ကိုကိုမွိုးသောြ ယမငြး တို့ အနားမှာ ရှိနတောနဲ့ တခှားအခနြးမှာ ရှိနတောကရော ဘာထူးသှားလဲ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ ယမငြးကို သူ့မမှငကြှယရြာမှာ ဆိုရငြ မယုံရဘူးလို့ သံသယရှိနတောလား။ ဒါဆိုရငလြညြး ဘာလို့ ကွောမြငြးသနြးကို သူရခွေိုးခနြးထဲ ရှိနတေုနြး ဘာလို့ ဝိုငအြပေးခိုငြးရတာလဲ။ ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ သူ့သူငယခြငွြးကို စဈတုရငြ ထဲက နယရြုပလြေးလို အသုံးခွ ပှီး ယမငြးကို ကစားနတောလား။ ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ လကခြွောငြးတှကေ ယမငြးရဲ့ ပုခုံးပေါကြနေ ယမငြးရဲ့ ရငညြှနြ့ပေါကြို ရောကလြာတာကို သတိထားမိတော့ ယမငြးရဲ့ အတှေးတှေ အကုနလြုံးရပသြှားခဲ့ရသညြ။ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကတြှကေ ယမငြးရဲ့ ရငညြှနြ့အရိုးနရောက ကနေ အောကကြို တလကမြခငွြးဆငြးလာခဲ့သညြ။

 

ယမငြးရဲ့ ရငသြားမှှောငြးမတိုငမြှီ၊ ရှရငြေ မို့မို့ အရငြးနားသို့ ပငရြောကလြာလပှေီ။ ထိုနားရောကမြှ ရုတတြရကြ ရပသြှားပှီး အပေါပြိုငြး ရငညြှနြ့ နရောသို့ ပှနတြကသြှားပှနလြသညြေ။ ကွောမြငြးသနြး တယောကြ ယမငြးကိုလညြး တမငစြနသလေား ဟုတှေးနမေိသညြ။ သူတကယလြို့ သူ့လကခြွောငြးတှကေ အောကဖြကကြို ဆငြးလာပှီး ယမငြးရဲ့ ရှရငေမြို့မို့ပေါကြို ရောကလြာရငတြောငြ၊ အခုအခွိနမြှာ ယမငြး တားမိမှာ မဟုတတြော့ပါဘူး။ သူ့ယောကြွားကရော ခှငြ့ပှုလိမြ့မယြ ထငသြလား။ ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ သူ့အကှောငြးယမငြး တှေးနတောကိုပဲ အာရုံရလို့လားမသိ၊ ဧညြ့ခနြးသို့ ပှနလြညရြောကရြှိလာပှနပြါသညြ။ ယမငြး ထိုငနြသေော ကှတပြှဈဆိုဖာနှငြ့ မကွနြှာခငွြးဆိုငကြ ဆိုဖာတခုမှာ ထိုငရြငြး သူ့လကထြဲက ဝိုငခြှကကြို မှှောကပြှရငြး ခွီးယား လုပလြိုကသြညြ။ ယမငြးက လညြး သူ့ဝိုငခြှကကြို လှမြးယူလိုကတြော့ သူ့လကမြောငြးမှာ ကနွတေဲ့ ဘလောကဈြအငြျကွီ က လကကြို တုတထြားသလို ဖှဈနသလေို ဖှဈနလသေညြေ။ ယမငြးက ပုခုံးပေါပြှနတြငဖြို့တော့ လုံးဝကို စိတကြူးထဲ မထညြ့တော့ပှီမို့ လကမြောငြးပေါမြှ တခါထဲ ခွှတပြှဈလိုကသြညြ။ ယမငြးက ဘာမှ မဖှဈသလိုပငြ သူ့ဘလောကဈြ အကွီကို ခါးအထိကို ဆှဲခပွှဈလိုကတြော့သညြ။ “ ကိုကို ဒီလိုခွှတထြားရငလြညြး ဖှဈတယမြဟုတလြား “ ယမငြးက ဝိုငခြှကကြို လှမြးယူလိုကရြငြးက သူ့ယောကြွားကို လှမြးမေးလိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ ပှုံးရငြးက ခေါငြးကို အသာယမြးပှလိုကသြညြ။ “ အိုဘာဖှဈသှားမှာမို့လဲ” ကိုကိုမွိုးသောကြ ယမငြးကို အားပေးလိုကရြငြးက ပိုပှီး ရဲသှားစရငြေ ထိုငနြရောက ထကာ လငြးထိနနြသေော မီးမွားကို မှိတလြိုကပြှီး မီးမှိနမြှိနလြေးသာ ခနွထြားလိုကသြညြ။ “ကိုကိုက ယမငြးကို သကတြောငြ့သကသြာ ဖှဈစခငွေတြာပါပဲ” အခုတော့ ယမငြးတယောကြ ကိုကိုမွိုးသောကြို ဟနဆြောငပြှီး ခပတြညတြညနြသညေလြို့ ပှောဖို့ မဖှဈနိုငတြော့ပါ။ ယမငြးကိုယတြိုငလြညြး သာယာနမေိပှီဖှဈသညြ။ သူ့ယောကြွား ရဲ့ ဘယလြောကထြိ မနာလိုမဖှဈဘူး ဆိုတဲ့ လဈမဈ ကို စမြးဖို့ ဆိုတာ ဒီထကပြို ပှီး ပိုမှ ရတော့မညဆြိုတာကို သူသဘောပေါကြ လာသညြ။ အခုလို သူ့ရမကဆြနျဒတှေ ကှှနသညြေ့အခွိနမြှာတော့၊ လဈမဈ စမြးဖို့ကိုလညြး သူဝနမြလေးတော့ပါ။ “ကဲ ကိုကွောမြငြးသနြးကှားတယမြဟုတလြား” ယမငြးက သူ့ကိုယလြေးကို အနောကအြသာလေးကိုငြးပှီး၊ သူ့ကိုယအြပေါပြိုငြးမှာ ဘရာလေး တခုပဲ ကနွတြဲ့တာက ဘာမှ မထူးဆနြးသလို လုပပြှီး ကွောမြငြးသနြးကို လှမြးပှောလိုကသြညြ။ “ ဆကနြှိပပြေးလေ” ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကတြှကေ ယမငြးရဲ့ ရငညြှနြ့ပေါကြို ပှနရြောကလြာခဲ့တော့သညြ။ ကိုကိုမွိုးသောြ ရှေ့တညြ့တညြ့မှာ ရှိနတောက ကွောမြငြးသနြးကို ရဲဆေးထိုးပေးနသလေိုပဲ၊ ကိုကိုမွိုးသောြ ဘာမှ မပှောသေးသ၍ ကွောမြငြးသနြး က နယခြွဲ့ ပှီး လကကြစားလို့ရနတောမဟုတလြား။ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကတြှကေ ရှရငေမြို့မို့ ရဲ့ အနား တောငကြုနြးအောကခြှနေားထိ ရောကလြာနလပှေေီ။ ယမငြးရဲ့ ရမကဆြနျဒတကကြှှမှုကှောငြ့ အသကရြှုပှငြးပှီး မို့မောကလြာတဲ့ ရှရငေအြစုံကလညြး ဘယလြိုမှ လိမလြို့မရနိုငဘြူး မဟုတလြား၊ ယမငြးရဲ့ အနောကမြှာရပနြတေဲ့ ကွောမြငြးသနြး အတှကကြ လညြး အရမြးကို ကှညြ့လို့ ကောငြးတဲ့ မှငကြှငြးကို တှေ့နရတေယမြဟုတလြား။ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကလြှုပရြှားမှုတှေ ကှောငြ့ မကှာခငမြှာပဲ ယမငြးရဲ့ နို့သီးခေါငြးတှေ ဘရာဇီယာထဲက ထှကလြာတော့မယဆြိုတာ ယုံမှားစရာမရှိပါဘူး။ ယမငြးရဲ့ ယောကြွားကလညြး ယမငြးရဲ့ ရှရငေအြစုံကို ရှေ့တညြ့တညြ့ကနေ ကှညြ့နတောမို့ ယမငြးရဲ့ ပုခုံးသိုငြးကှိုးမပါတဲ့ ဘရာက တဖှညြးဖှညြး အောကလြွှောကလွာတာ သူသတိထားမိမှာပါ။

 

ဒါတောငမြှ သူက ဘာမှကို ဝငပြှောဖို့ အစီစဉရြှိပုံမရ၊ ဘာတှေ ဖှဈနတယြေ ဆိုတာကိုပဲ စိတဝြငတြစားကှညြ့နပေါသညြ။ ယမငြး တယောကြ သူ့နို့သီးခေါငြးတှေ ဘရာဇီယာအောကကြ နပေေါလြာတော့မှာ ကိုတှေးပှီး စိတလြညြးလှုပရြှား အသကရြှုလညြး မှနလြာ ခဲ့ပါသညြ။ ယမငြးရဲ့ နို့သီးခေါငြးတှေ ဘရာဇီယာအောကကြနေ ထှကမြလာခငလြေးမှာပဲ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကတြှကေ ရပသြှားတော့ ယမငြး တယောကြ နညြးနညြး စိတပြကွသြှားပါတယြ။ ကွောမြငြးသနြး က အခှအနေကေို သိပမြသခှောဘူး ဖှဈနဟနေတြူပါသညြ။ သူစညြးကွောသြှားမှာလား ဆိုတာကို စိတပြူနတောလညြး ဖှဈပါသညြ။ ယမငြး အဖို့လညြး တကယတြော့ မသခှောပါဘူး၊ သူ့ယောကြွား ကှညြ့ရတာကလညြး သူ့သူငယခြငွြးရဲ့ လကတြှကေ ရပသြှားတာကို စိတသြကသြာရသှားတဲ့ ပုံပဲလား၊ သူ့ယောကြွားရဲ့ လဈမဈက ဘယအြထိလညြး ဆိုတာကို သူသိခငွခြငွရြငတြော့ ထပတြိုးစမြးရအုနြးမယြ ဆိုတာ ယမငြး သဘောပေါကသြညြ။ “အငြး ကောငြးလိုကတြာ အရမြးကို စိတလြညြး ပေါ့ပါးသှားတယြ၊ ဒီည ယမငြး သူငယခြငွြးတှနေဲ့ အပှငမြထှကမြိတာတောငြ ခပကြောငြးကောငြးပဲ” “ခစွလြေး သူငယခြငွြးတှနေဲ့ ကလပသြှား ကတာထကြ ပိုကောငြးတယမြဟုတလြား” “ကလပမြှာ သှားက တာလညြး ကောငြးပါတယြ၊ ဒါပမေဲ့ အခုဟာကတော့ ပိုပှီး စိတအြပနြးပှသလေိုပဲ” “ မယမငြး စိတအြပနြးပှတယြေ ဆိုလို့ ကနွောြ ဝမြးသာပါတယဗြွာ” ကွောမြငြးသနြးက ထိုငခြုံတခုမှာ ဝငထြိုငရြငြး ဝိုငကြို နညြးနညြးစုပသြောကလြိုကကြာ ပှောလိုကလြသညြေ။ ယမငြးက ကွောမြငြးသနြး မကွလြုံးတှေ သူ့ရှရငေအြစုံပေါကြ မလှဲနိုငသြေးတာကို မသိခငွယြောငဆြောငြ နလေိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြးက စကားဆကလြိုကသြညြ။ “မယမငြး က ကတာကို ကှိုကတြာလား” ကွောမြငြးသနြးက စကားလမြးကှောငြးပှောငြးဖို့ ကှိုးစားခှငြးလို့ ယမငြးထငမြိသညြ။ သို့ရာတှငြ သူ့မေးခှနြးက ယောကြွားတယောကကြ မိနြးခလေးတယောကကြို စကားစပှောရာတှငြ မိနြးခလေး အပေါစြိတဝြငတြစားရှိသလိုလို ဟနပြှသော စကားလသေံပေါကနြလသေညြေ။ “ဒီလောကကြှီးတော့ မဟုတပြါဘူး၊ ကိုကွောမြငြးသနြးကရော” “အိုး ကနွောကြတော့ အကသမားမဟုတပြါဘူး၊ အထူးသဖှငြ့ ခုတလောကပေါ့။ ခွိုမာ က ကတာကို လုံးဝ မကှိုကဘြူး ဆိုတော့ မကဖှဈတာ။ ကိုယြ့ဘာသာ ကိုယထြှကပြှီး ကလပသြှားကရမှာတော့ စိတမြပါဘူးလေ” “အို အခု ကိုကွောမြငြးသနြးမှာ ခွိုမာ မှ မရှိတော့တာ၊ ဘာမှ စိတနြှောကယြှကဖြှဈစာမရှိတော့ဘူး၊ ယမငြး ယောကြွားကလညြး ယမငြး တခှားယောကြွားနဲ့ ကတာတို့ ဘာတို့လညြး စိတမြရှိဘူး ဆိုတော့ ကိုကွောမြငြးသနြးရဲ့ ခှကှကေတြှေ ယမငြးနဲ့ ပှနနြှေးလေ့ကငွြ့လို့ ရတာပေါ့။

 

ကိုကို ကလို့ကောငြးမဲ့ သီခငွြးလေး ဖှငြ့ပေးပါလား” ယမငြး က သူ့ယောကြွား ဘယလြို တုနြ့ပှနမြယဆြိုတာတောငြ စောငြ့မကှညြ့တော့ဘူး၊ သူ့အပှောနဲ့သူ ဆိုတော့ ဒီကိဈစကို ကနြ့ကှကစြရာလညြး အကှောငြးမမှငဘြူး ဆိုတော့ သူခှငြ့လှတရြမှာပဲမဟုတလြား။ ယမငြးက မတတြပထြရပလြိုကပြှီး သူ့ဘလော့ဈတှကေို ပှနမြတငဖြို့လုပလြိုကသြညြ။ သို့သောြ သူ့ယောကြွားက ကနြ့ကှကလြိုကသြံကှားလိုကရြသညြ။ “ခစွကြ ခုမှ ရှကလြာလို့လားကှ” ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောကြို ပှနကြှညြ့လိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ ယမငြးကို အခု စိမခြေါနြတောလား။ “ဟငြ့အငြး၊ အငြး ဟုတသြားပဲ ကိုကိုက ကိုကို့မိနြးမ ဘရာဇီယာလေး တခုထဲနဲ့ ကနတောကို စိတမြရှိဘူး မဟုတလြား” ကိုကိုမွိုးသောကြ ခပပြှုံးပှုံးပငြ ခေါငြးငှိမြ့ပှလိုကပြှီး သူ့ဖုံးကို ထုတလြိုကကြာ သီခငွြးတပုဒကြို စမြးဖှငြ့လိုကသြညြ။ ဧညြ့ခနြးတှငြး ဘလူးတု စပီကာတှမှေ ခပဟြော့ဟော့ ဒနြ့မှူးဇဈ လေးတခု ထှကလြာခဲ့သညြ။ ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးကို လကဆြနြ့တနြးကာ ခေါလြိုကသြညြ။ “ ကဲ ကိုကွောမြငြးသနြး လုပစြမြးပါအုနြး၊ ကိုကွောမြငြးသနြးရဲ့ ကကှကလြေးတှေ နညြးနညြး လောကပြှပါအုနြး” ကွောမြငြးသနြးက နညြးနညြးတော့ တှနြ့ဆုတနြသေေးသညြ။ သို့ပမေဲ့ ခနလေးပါ။ မကှာခငမြှာပငြ သူတို့ နှဈယောကြ စညြးခကွညြီညီ ကခုနနြကှလေတေော့သညြ။ မွားသောအားဖှငြ့က တယောကကြို တယောကပြငမြထိ ကှပါ။ တခါတရုံ လကကြို လှမြးကိုငပြှီး တပတလြှညြ့ပေးတာတို့ စသညလြောကတြာ လုပကြှ ပါသညြ။ ကှာလာသညနြှငြ့အမွှ ယမငြးမှာ မှူးဇဈပေါမြှာ ဈနဝြငလြာပှီး သူ့ကိုယလြုံးလေး တကိုယလြုံးကို တှနြ့လိမခြါယမြးကာ ကနမေိတော့သညြ။ သူ့ကိုယလြုံးလေး လိမခြါလှုပယြမြးမှုကှောငြ့ သူ့ဘရာဇီယာ မှာ လွှောကသွှားပှီး နို့တလုံးမှာ ခုနထြှကလြာတော့သညြ။ “အို့” ယမငြးက ကမနြးကတမြး ဘရာဇီယာကို ဆှဲတငကြာ သူ့ ရငသြားတှကေို ဆှဲဖုံးလိုကလြသညြေ။ သို့သောလြညြး ထိုသို့ကနမှေုက ကှောငြ့ ဘရာဇီယာကလညြး ခနခန လွှောကနွရော ယမငြးက တခဈခဈ ရီနမေိသညြ။ ကွောမြငြးသနြး မကွလြုံးမွားကလညြး ယမငြး ရငသြား အစုံမှ လှဲဖယြ၍ မရနိုငတြော့ပေ၊ ဘယတြော့ ဘရာလွှောကအွုနြးမလဲ မွှောလြငြ့ခကွဖြှငြ့ စောငြ့ကှညြ့နမေိလသညြေ။ ယမငြး အဖို့လညြး ကှကသြညြးကလေး မွား ပငထြလာအောငြ စိတလြှုပရြှားမှုဖှဈရလသညြေ။ နညြးနညြးကှာတော့ ပိုလညြး ရဲလာခဲ့သညြ။ ထို့ကှောငြ့လညြး နောကတြခါ ဘရာလွှောကလွှငြ ပှနမြတငသြညြ့အခါ အခွိနဆြှဲပှီးလုပလြို့ရအောငြ လကနြှဈဖကကြို မှှောကြ၍ ကနလသေညြေ။ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို ကွောပေးကာ ကနခှငြေးဖှဈသောလြညြး၊ တခကွတြခကွြ ကိုကိုမွိုးသောြ့ဘကသြို့ လှညြ့ကာ သူဘယလြို အခှအနေဖှဈေနသညေကြို သိအောငပြှလသညြေ။

 

ကိုကိုမွိုးသောြ့ကှညြ့ရသညမြှာလညြး သူ့မိနြးမ ဘရာကို ဆှဲဆှဲတငနြရသေညကြို ရီခငွသြလိုလို မကွနြှာဖှငြ့ ကှညြ့ရငြး သူ့ဝိုငခြှကထြဲမှ ဝိုငကြို သာ စုပသြောကနြလသေညြေ။ သီခငွြးတပုဒဆြုံးသှားတော့ ယမငြးတယောကြ တခဈခဈနှငြ့ သဘောကစွှာ ရီမောမိလသညြေ။ “ ကဲ ယမငြး အပှငထြှကပြှီး ကလပတြှမှော သှားကရငြ အဲလို ဖှဈနမယေလြို့ ကိုကိုက ထငသြလား” “မထငပြါဘူး အခစွရြယြ။ ဒါပမေဲ့ ……” “ဒါပမေဲ့ ကိုကို စိတမြရှိပါဘူး ပေါ့ဟုတလြား၊” ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို စကားဖှတကြာပှောလိုကသြညြ။ “အဲဒါအပှငြ၊ အခု ကိုကို့သူငယခြငွြးနဲ့ ယမငြး ဆကကြနရငေလြညြး စိတမြရှိ သဝနမြတိုဘူး မဟုတလြား” “ဒါပေါ့ အခစွရြဲ့၊ အခစွသြာ စိတခြမွြးသာမယြ ပွောမြယဆြိုရငြ ဘာဘဲလုပလြုပြ” ကိုကိုမွိုးသောကြ ပှနဖြှလေိုကရြငြး သူ့ဖုံးပေါမြှ သီခငွြးကို ပှောငြးလိုကသြညြ။ ဒီတခါတော့ သီခငွြးအနှေး၊ စလိုးဒနြ့ဈ တီးလုံး။ “ကှညြ့ရတာတော့ ဒီဂွေ က မု ပှောငြးသှားပှီထငတြယြ” ယမငြးက ပှောပှောဆိုဆို ကွောမြငြးသနြးရဲ့ ပုခုံးကို လှမြးတှယလြိုကပြှီး ကွောမြငြးသနြးရဲ့ ရငခြှငထြဲ ဝငလြိုကသြညြ။ သူ့ယောကြွားက သူ့သူငယခြငွြးနဲ့ ကိုယခြနျဒာအထိအတှေ့အထိကို စိမခြေါနြမှတေော့ သူက ဘာလို့ ဘှာခတနြရမှောလဲ။ကွောမြငြးသနြးက သူ့လကတြှကေို ဘယနြားထားရမှနြးမသိဖှဈနသညြေ၊ ကံအားလွှောစြှာ၊ ယမငြးရဲ့ တငပြါးအထကခြါးပေါမြှာ ကနွတေဲ့ ဘလောကဈြအသားပေါမြှာ ကိုငထြားလိုကပြါသညြ။ ယမငြးကတော့ အဲလို ဟနဆြောငပြနဆြောငြ ရိုးသားပုံပှနတောကို ခှငြ့မလှတနြိုငတြော့ပေ၊ သူက သူ့ယောကြွားရဲ့ လဈမဈ အဆုံးစှနကြို စမြးမယလြို့ စိတဆြုံးဖှတထြားပှီးပှီ မဟုတလြား။ နောကတြဆငြ့ထပတြိုးရပမညြေ။ “နအေုနြး အဲဒီဘလော့ကဈြ ကှီးက ရှုတနြတယြေ” ယမငြးက ပှောလညြးပှော လကကြလညြး သူ့ဘလော့ဈအငြျကွီကို ခါးအောကြ သူ့တငပြါးမွားမှာ တှနြးခပွှဈလိုကလြသညြေ။

 

အခုတော့ သူဝတထြားသညြ့ ဘလောကဈြဒရကဈြ အငြျကွီမှာ ကှမြးပေါမြှာ ပုံသှားသဖှငြ့ အပေါပြိုငြး ဘရာဇီယာ အောကမြှာတော့ ဖငကြှားညှပဘြောငြးဘီ အဖှူတထညြ တို့သာ ကနွခြဲ့တော့သညြ။ နောကြ ကွောမြငြးသနြး လညဂြုတကြို ပှနလြညတြှဲခိုကာ ပှနကြလသညြေ။ ကွောမြငြးသနြးအတှကကြ လညြး ရှေးစရာလမြးမရှိတော့ အဝတမြဲ့နသေော ယမငြး၏ခါးလေးကို လှမြးကိုငကြာ ဆကကြနရလေတေော့သညြ။ ယမငြးက သူ့တငပြါး ဝိုငြးဝိုငြးကှီးမွားကို လှုပခြါပှီးက နသဖှေငြ့ ကွောမြငြးသနြး လကဖြဝါးတှကေ သူ့အသားပှငပြေါမြှာ ပှတသြတနြသလေို ဖှဈနသညြေ။ ထို့အပှငသြူ့ယောကြွား ကို ကွောပေးကာ ကနခှငြေး ဖှဈသဖှငြ့ သူ့ဖငကြှားညှပဘြောငြးဘီနှငြး တငပြဆုံသားကှီးမွားက လညြး သူ့ယောကြွားကို မကွစြေ့အရသာ ခံဖို့ ပှနသလေို ဖှဈနလသေညြေ။ ယမငြး မှာ သူ့ကိုယပြေါမြှာ ဘရာတခု၊ ပငတြီတခု၊ နှငြ့ ဒေါကမြှငြ့ဖိနပသြာ ဝတထြားပှီး ၊ အခနြးထဲရှိ ကနွယြောကြွားသား နှဈယောကမြှာ အဝတအြစားအပှညြ့အစုံနှငြ့ ဖှဈနလရေော၊ တမွိုးတော့ ဖှဈနလသေညြေ။ “ကိုကွောမြငြးသနြး ကိုကွောမြငြးသနြးလကတြှကေ အငှိမမြနလညြေး ယမငြး ယောကြွားက ဝနမြတိုတတဘြူးနောြ စိတမြပူနဲ့” ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးကို တိုးတိုးလေး ပှောသလိုနှငြ့ သူ့ယောကြွား ကှားလောကသြညြ့အသံနှငြ့ပှောလိုကသြညြ။ နောကသြူ့ယောကြွားကိုပငလြှညြ့မကှညြ့တော့ပဲ။ “ဟုတတြယမြလား ကိုကို နောြ” ဟုဆကပြှောလိုကလြသညြေ။ “အိုး ငါ့အတှကကြှောငြ့တော့ ဘာမှ စိတမြပူနဲ့ ဟေ့ကောငြ၊ ငါ့မိနြးမ ဘယလြောကအြထိ ခှငြ့ပှုမယဆြိုတာကို ပဲ မငြးစိတပြူကှ” ကှညြ့၊ ကိုကိုမွိုးသောကြ ယမငြးကို ဒီထကြ နောကတြဆငြ့ပိုတကြ ခငွလြာအောငြ ဆှပေးလိုကသြလိုပဲ။ ယမငြးက နောကပြှနဆြုတတြော့မညမြဟုတကြှောငြးကို၊ ကိုကိုမွိုးသောြ အနနေဲ့ ဒီလောကဆြို သိသငြ့နပှေီ။ အထူးသဖှငြ့ ယခုအခွိနမြှာ ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ ဂရုစိုကခြံရမှုအပေါမြှာ ယမငြး ဘယလြောကကြှညနြူးနတယြေ ဆိုတာ အသိသာကှီးပေါလြှငနြသညေမြဟုတပြါလား။

 

သူ့ယောကြွား ကလညြး နညြးနညြးလေးမှ သဝနတြိုသညြ့ပုံ ကို မပှ၊ ယခုတော့ သူ့ အပှုအမူတှကေ ယမငြးနှငြ့ အငှငြးအခုနဖြှဈတုနြးက သူအမှနတြိုငြး ပှောခဲ့သညြ ဆိုတာကို သကသြပှေ မှုသကသြကြ မဟုတတြော့ဘူး ဆိုတာ ထငရြှားလာခဲ့ပှီ။သို့ပမေဲ့ ကိုကိုမွိုးသောကြ သူ့ကို လုံးဝ တားဆီးမဲ့ အရိပအြယောငမြပှမှ တော့ ယမငြး ကရော ဘာလို့ နောကတြှနြ့နရတေော့မှာလဲ။ “အို ယမငြး က အေးဆေးပါ..အခုတောငြ ယမငြးက ကိုယြ့အငြျကွီတခုလုံး ခွှတထြားပေးပှီပဲ၊ ကိုကွောမြငြးသနြး လကတြှကေ နညြးနညြး လှုပရြှားပေးမှ တရားမှာပေါ့လေ၊ ဟုတပြလား” ကွောမြငြးသနြးက သူ့လကဖြဝါးတှကေို ယမငြး ရဲ့ ကွောပှငမြှာ အထကအြောကြ လှုပရြှားပှတသြပြ ပေးစ ပှုလာပါသညြ။ သူ့လကဖြဝါး အထိအတှေ့က ယမငြး ကို တုနခြါ သှားစပှေီး၊ ဒီထကပြိုလိုခငွတြဲ့ ဆနျဒတှလညြေး ဖှဈပေါလြာခဲ့ရပါသညြ။ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကခြွောငြးထိပကြလေးတှကေ ယမငြးရဲ့ ပငတြီ အနားသတလြေးတှကေို ပှတဆြော့ကစားနသညြေ။ ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးကို ပှုံးပှပှီး၊ လကနြောကပြှနဖြှငြ့ ကွောမြငြးသနြး လကတြှကေို ဆှဲယူလိုကပြှီး သူ့ရဲ့ လုံးကစွနြတေဲ့ တငသြားတှပေေါကြို တိုကရြိုကြ တငပြေးလိုကလြသညြေ။ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကဖြဝါး တှနှငြေ့ သူ့ယောကြွားရဲ့ မကွလြုံးအစုံ ကအာရုံ စိုကနြတေဲ့ သူ့တငပြါးတှကေို ယမငြးက စကဝြိုငြးလို လှုပရြှား ပေးလိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြး တယောကြ အဲဒီလောကတြော့ တငြးမခံနိုငပြါ၊ သူ့လကဖြဝါးကှီး နှဈဖကဖြှငြ့ အိစကနြသေော ယမငြး တငသြားနှဈဖကကြို အားရပါးရ ဆုပနြှယပြေးနမေိတော့သညြ။ နောကတြော့ တဖှညြးဖှညြး ရဲတငြးလာပှီးတော့ ယမငြး တငပြါးကှီးတှေ လို စကဝြိုငြးပုံ ဆုပနြှယလြှိမြ့လူး ဆော့ကစားနပှေီး အသကရြှုသံလညြး ပှငြးထနလြာတော့သညြ။

 

သူ့ယောကြွား ဘယလြို မွားနမလေဲ သိခငွတြာနှငြ့ ယမငြးက သူ့ယောကြွားထိုငနြတေဲ့ဘကကြို မကွနြှာလှညြ့ပှီး ကွောမြငြးသနြး ဘကကြို သူ့တငပြါးကှီးမွား ကော့ရငြး လှုပရြှားပေးနလေိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ ပါးစပလြေး အဟောငြးသားဖှငြ့ ယမငြးကို ကှညြ့နလသေညြေ။ သူ့ဝိုငခြှကကြို လကကြ ကိုငထြားရငြးက သူ့ရှေ့က ယမငြးတို့ အတှဲကို စိတဝြငတြစားကှညြ့နသညေကြိုသာ တှေ့ရလသညြေ။ “ခုထိ သဝနမြတိုသေးဘူးလား” ယမငြးက အောကနြူတခြမြးလေးကို ကိုကကြာ မေးလိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ မှငကြှငြးကို မကွတြောငမြခတြ ကှညြ့နရငြေးက ခေါငြးကိုသာ အသာယမြးပှလသညြေ။ ကွောမြငြးသနြးက သူ့ပေါငခြှဆုံဖှငြ့ ယမငြး ဖငကြှီးကို ထောကပြှတပြေးနရငြေးက သူ့လကတြှကေ ယမငြး ရှေ့ပိုငြးကို နယကြွှံလာကှသညြ။လကတြဖကကြ ယမငြးရဲ့ ဗိုကသြားလေးကို ပှတသြတနြရငြေးက တဖကကြ တဖှညြးဖှညြးနှငြ့ အပေါတြကလြာပှီး ဘရာဇီယာ အောကအြနားလေးကို ပှတသြတပြေးနလသေညြေ။ ယမငြး နှငြ့ ကွောမြငြးသနြးတို့ နှဈယောကစြလုံး၊ တီးလုံး ရဲ့ စညြးဝါးနှငြ့အညီ လှုပရြှားတှနြ့လိနကြာ ကနကှသေညြ။ ကွောမြငြးသနြး လကကြ ယမငြး ဘရာဇီယာ အနားစောငြးလေး တှေ ကနေ အောကကြို ပှနဆြငြးသှားကာ ယမငြးရဲ့ ပေါငတြနတြို့ကို ပှတသြတပြေးနပှနေသြညြ။ ယမငြးက သူ့ဖငကြှီးကို အနောကဖြကသြို့ ကော့ပေးရငြး လှုပရြှားပေးလိုကရြာ ကွောမြငြးသနြးတယောကြ စိတကြှှနပှေီ ဖှဈကှောငြး မာကှောကှော ပူနှေးနှေး အထိအတှေ့က သကသြပှနေတောကို ခံစားသိနရလေသညြေ။ ယမငြး ရဲ့ စိတထြဲမှာ ထိနြးမနိုငြ သိမြးမရ လကမြလှနခြငဒြီမွှနဲ့ ရပလြိုကကြှရငြ ကောငြးမလားဟု ဖှတကြနဲ အတှေး ဝငမြိသောလြညြး၊ သူ့ရဲ့ အသှေးအသား ဆနျဒတှကေ ပိုအားကောငြးနနသေညြေ။ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ မာတောငနြသညြေ့ အကောငကြှီးကို ယမငြး ဖငနြှဈလုံးကှားထဲ ပှတသြတပြေးနသညြေ့အရသာကိုလညြး ယမငြး က ကှိုကနြှဈသကနြလသေညြေ။ သူ့စိတထြဲမှာ သူ့ကိုယသြူ အရမြးကို မိနြးမ ပကွနြှငြ့တူပှီး၊ မဟုတတြာကို လုပနြသလေို ဖှဈနရပှေီး အပှဈရှိသညဟြုလညြး မခံစားရခှေ၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူ့ယောကြွားတယောကလြုံးက ရှေ့တညြ့တညြ့မှာ ရှိပှီး သူ့ရဲ့ သဘောတူညီခကွကြိုလညြး ရထားတာကိုး။ နောကတြကှိမြ ကွောမြငြးသနြး လကဖြဝါးတှကေ သူ့ဗိုကသြားလေးတှကေို ပှတပြှီး အပေါပြှနတြကလြာကာ ဘရာဇီယာ အနားကို ရောကလြာသညြ့အခွိနမြှာတော့၊ ယမငြးက သူ့လကနြောကပြှနဖြှငြ့ ကွောမြငြးသနြး လညကြုတကြို လှမြးဆှဲလိုကပြှီး သူ့ခေါငြးကိုလညြး နောကပြှဈကာ ကွောမြငြးသနြးလညပြငြးနားခို၍။ “ လုပလြေ” ဟု တိုးတိုးလေး အားပေးလိုကလြသညြေ။ ကွောမြငြးသနြး လကဖြဝါးတှကေ ဘရာပေါမြှ ပငြ ယမငြး ရှရငြေ အစုံကို အုပကြိုငကြာ ဖှဖှလေး ဆုပနြှယလြာတောသညြ။ ကွောမြငြးသနြးက ဘရာပေါမြှ သူ့နို့တှကေို ကိုငတြာတောငမြှ ယမငြးတယောကြ နညြးနညြး နုံးခငွလြာသညြ။ကွောမြငြးသနြးရဲ့ နောကလြကတြဖကကြ အပေါဘြကကြို တကလြာပှီး ဘရာက ပငြ့တငပြေးထားလို့ အပေါသြို့ မို့မောကထြနတေဲ့ နို့အပေါပြိုငြးကို လာပှတလြသညြေ။

 

ယမငြးတယောကြ အရမြးကို အသကရြူမှနလြာရသညြ။ ဘာတှေ ဖှဈနပှေီလဲ။ သူ့ယောကြွားကို ကှညြ့လိုကတြော့လညြး ပါးစပအြဟောငြးသားနှငြ့ ကှညြ့နသညြေ၊ မကွလြုံးတှကေ စိတဝြငတြစားနှငြ့၊ ရပခြိုငြးမညြ့အခှအနေတေော့မရှိ။ ထိုအခွိနမြှာပငြ သီခငွြးက ဆုံးသှားသညြ။ သုံးယောကစြလုံး သီခငွြးသံရပသြှားတော့ ဘာလုပရြမှနြးမသိတော့။ ဖုတဝြငနြရောက လနြ့နိုးသလိုဖှဈနကှသေညြ။ ကွောမြငြးသနြး ကလညြး အခုမှ သူ့လကတြှကေ ဘယနြရောရောကနြသညေဆြိုတာကို သတိရသလိုဖှငြ့ ယမငြး နို့တှပေေါကြနေ ကမနြးကတမြး ဖယလြိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ လညြး ကမနြးကတနြး သူ့ဖုံးကို ထုတကြာ နောကသြီခငွြးတပုဒကြို ရှေးနလသေညြေ။ ကိုယလြုံးတီးနီးပါး ဖှဈနတေဲ့ သူ့မိနြးမ နဲ့ သူ့မိနြးမကို ဖကပြှီး သမနတေဲ့ သူငယခြငွြး တို့ကို ငေးမောကှညြ့နမေိသဖှငြ့ နောကဘြာသီခငွြး ဖှငြ့မညဆြိုတာကို စီစဉမြထားမိခဲ့ခှေ။ ယခုမှ ကမနြးကတမြး ဘယသြီခငွြးဖှငြ့ရကောငြးမလဲ ပှူးတူးပှဲတဲ ရှာနရလေသညြေ။ ကိုကိုမွိုးသောြ နောကသြီခငွြးတပုဒမြဖှငြ့ရခငမြှာပဲ ကွောမြငြးသနြး ဘောငြးဘီရှေ့အိပထြဲ ထညြ့ထားသော ဆဲဖုံးက ထမှညလြသညြေ။ ယမငြး ဖငကြှီးမှာ တုံကနဲ ဖှဈသှားသဖှငြ့ တခဈခဈ ပငရြီမိလသညြေ။ “ ကိုယဖြုံးခနပှောလိုကအြုနြးမယနြောြ” ကွောမြငြးသနြးက ဖုံးကို ဆှဲထုတလြိုကပြှီး ခှငြ့တောငြးကာ အခနြးပှငသြို့ လွှောကထြှကသြှားလသညြေ။ ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးတယောကြ သူ့ပဈစညြးကှီးဘောငြးဘီအောကကြ ဖောငြးထနသညေကြို သူမွားမရိပမြိအောငြ ကုနြးကုနြး ကုနြးကုနြးနှငြ့ လွှောကထြှကသြှားတာကို သဘောကသွဖှငြ့ ပှုံးကှညြ့နမေိလသညြေ။ “ကဲ” ယမငြး က သူ့ယောကြွားရှေ့ ခုနက အနှိပခြံခဲ့သညြ့ ကှပပြှဈဆိုဖာ ပေါထြိုငခြလွိုကရြငြး စကားဆကပြှောလိုကလြသညြေ။ “ခစွလြေး တော့ ကိုကို့ ကို ဝနခြံရတော့မယြ။ ကိုကို့ ရဲ့ ပုံစံက တကယြ့ကို တညငြှိမနြတောပဲ” “ကိုပှောသားပဲ အခစွကြလဲ” “ဟုတပြါတယြ ကိုကိုပှောပါတယြ၊ ကိုကိုက တကယြ့ကို ဘယလြိုမှ မခံစားရဘူးနောြ ယမငြး တညနလေုံး ဒီလောကြ ကိုကို့သူငယခြငွြးနဲ့ လုံးထှေးနတောကို” “ဟငြ့အငြး၊ အဲလို ဂရုစိုကခြံရတာကို အခစွြ သဘောကွ ပွောရြှငမြယြ ဆိုရငြ ကိုကိုကလညြး အခစွအြတှကြ ပွောပြါတယကြှ” “ဟှနြ့ ယမငြး က ကိုကို့သူငယခြငွြးနဲ့ ကိုယတြုံးလုံးနီးပါးခွှတပြှီးကနတောရော ဘယလြိုမှ မနဘေူးလား” ကိုကိုမွိုးသောကြ ပုခုံးကို တှနြ့ပှီးပှနပြှောလိုကသြညြ။ “ကိုကိုတို့က ကွောမြငြးသနြး စိတဓြါတကြနွတောကို စိတဖြှဖွေောကပြေးခငွတြာမဟုတလြား၊ အဲဒါလညြး အလုပဖြှဈပုံပေါတြယလြေ” “နောကပြှီးတော့..ကိုကွောမြငြးသနြးကို ယမငြး နို့တှေ နှယြ၊ ဖငတြှေ ဆုပနြှယခြံ နတောတောငမြှ ဂရုမစိုကဘြူးနောြ” ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ ယမငြးက ခုနအဖှဈအပကွတြှကေို လုံးစိပတစြိ ပှနပြှောပှနတောကို ပါးစပအြဟောငြးသားနှငြ့ နားထောငနြလသေညြေ။နောကမြှ၊ “အခစွြ အခစွစြိတပြွောဖြို့လညြးလိုပါတယကြှာ၊ တခါတလတေော့ ပွောသြငြ့တာပေါ့၊

 

နို့မို့ ခလေးအလုပအြိမအြလုပတြှနေဲ့ပဲ စိတပြငပြနြးနရတောမဟုတလြား” ကိုကိုမွိုးသောြ့စကားတှကေ ရိုးရိုးသားသား စိတရြငြးမှနဖြှငြ့ ပှောနတယေဆြိုတာတော့ သိသာပါသညြ၊ သို့သောလြညြး ဒီထကပြိုအုနြးမယြ ဆိုတာကို ယမငြး စိတထြဲမှာ ခံစားနရလေသညြေ။ “ ကိုကို ဟာလေ တခါတလကရွေငြ အပိုတှေ အရမြးပှောတတတြာပဲ” “ဟငြ… ဘာဖှဈလို့လဲ၊ ခု ကိုကို ဘာလုပြ၊ ဘာပှောလိုကလြို့လဲ” “ဟုတပြါပှီ၊ ယမငြး ဝနခြံပါတယြ၊ ယမငြး ဒီည အရမြးကို စူပါဆကဆြီ ဖှဈတယလြို့ ကိုယြ့ကိုယကြို ခံစားရပါတယြ၊ ယမငြးက သူမွားဂရုစိုကတြာကို ခံခငွပြါတယြ။ နောကြ ကိုကို က ကိုကို့ရှေ့မှာ အဲလို ဖှဈအောငလြုပဖြို့တှနြးပေးတာ ယမငြး စိတကြို အရမြး ထစတယေသြိလား” “ အဲဒါကောငြးတာမဟုတလြား” “ဒါပမေဲ့ ခနလောကြ၊ အဲဒီ အပိုဆာဒါးတှေ ခနလောကဘြေးဖယလြိုကစြမြးပါ၊ ဥပမာ ယမငြးကို လှတလြှတလြပလြပြ စိတအြပနြးပှစခေငွေတြာတို့၊ ကိုကွောမြငြးသနြးကို စိတဓြါတကြနွတောတှေ ပေါ့ပါးသှားအောငတြို့၊ အဲဒါတှေ အပှငြ ကိုကိုလညြး သဘောကနွတယြေ ဆိုတာကို ဟနဆြောငြ မနစမြေးပါနဲ့” ယမငြးက ရှေ့ကို ကုနြးလိုကပြှီး သူ့ယောကြွားရဲ့ ပေါငခြှဆုံကို လှမြးကိုငလြိုကသြညြ။ သူထငသြညြ့အတိုငြးပငြ ကိုကိုမွိုးသောြ့ ကောငကြှီးကလညြး မာတောငနြသညြေ။ “ ကိုကို ဟနဆြောငြ သိပမြကောငြးပါဘူးကှာ” ကိုကိုမွိုးသောကြ ဘာမှ ပှနမြပှော၊ သို့သောြ သူ့မကွလြုံးတှကေ ယမငြး ပှောတာ မှနကြှောငြး အရိပတြှေ မှငနြရသေညြ။ ယမငြးက ဘောငြးဘီပေါမြှ ပငြ ကိုကိုမွိုးသောြ့ကောငကြှီးကို ပှတပြေးရငြးက မေးခှနြးတှေ ဆကထြုတလြာသညြ၊ ဒီတခါတော့ ညုသံလေးဖှငြ့၊ “ကိုကို က ယမငြးကို အဲလိုမွိုး လုပနြတောကို ကှညြ့ခငွနြတယေမြဟုတလြား” ကိုကိုမွိုးသောကြ စကားပှနမြပှော၊ အသကရြှုသံသာ ပှငြးလာသညြ။ “ ကိုကို က ယမငြး ကို တခှားယောကြွား အကိုငအြတှယအြပှတသြတခြံတာကို ထိုငကြှညြ့ရငြး စိတတြှေ ကှှနတယေမြဟုတလြား၊ ဒီညလညြး ကိုကိုသူငယခြငွြး ယမငြးကို ကိုကို့ရှေ့မှာ ကိုငတြှယနြတောကို ကှညြ့ရငြး ဖီးတှေ တကနြတယေမြဟုတလြား” ယမငြးက စကားပှောတာ ခနနားပှီး သူ့ယောကြွားကို အသာနမြးလိုကသြညြ။ “ယမငြး ထငတြာက တော့ ကိုကိုက ကိုယြ့မိနြးမ ကို ခပထြထ ကောငမြတယောကြ ရှနသလေို နတောကို ကှညြ့ခငွနြတောမဟုတလြား၊ ယမငြးထငတြာတော့ ကိုကိုက ခု ယမငြးကို ဆကပြှီး လုပစြခငွေသြေးတယမြလား” ကိုကိုမွိုးသောကြ ပှနမြဖှေ၊ သို့သောလြညြး သူ့မကွလြုံးတှကေ တော့ လိမလြို့မရ။

 

“ကဲ ယမငြး ပှောတာ မှနတြယြ ဆိုတာကို ဝနခြံလိုကြ” ယမငြးက သူ့လကကြို ကိုကိုမွိုးသောြ့ ပဈစညြးကှီးပေါကြိုငထြားရာမှ လှတလြိုကကြာ မတတြပထြရပလြိုကသြညြ။ သူ့ယောကြွားကို စိမခြေါသြလို မကွလြုံးခငွြး ဆိုငကြှညြ့လိုကသြညြ။ “ကဲပှော၊ ကိုကိုက ယမငြးကို အဲလို အပှုအမူတှေ လုပဖြှဈအောငြ တှနြးအားပေးနတောက ကိုကိုလညြး ဖီးလာလို့မဟုတလြား၊ ယမငြးက တော့ ဝနခြံတယြ ယမငြးကှိုကတြယြ၊ ဒါပမေဲ့ ယမငြးကို ကိုကို အမှနတြိုငြး မပှောရငတြော့ ယမငြး ဒီနရော၊ ဒီအဆငြ့မှာပဲ ရပလြိုကတြော့မယြ” “အငြး အခစွရြေ အရမြးကို မိုကတြာပါကှယြ.. ကိုကို ထငထြားတာထကတြောငြ ပိုပှီးဖီးလာပါသေးတယကြှာ” ယမငြးက ပှုံးလိုကသြညြ၊ သူ့ယောကြွား က သူစိတကြူးယဉခြဲ့ဘူးတယလြို့ ပှောနတောမဟုတလြား။ “အဲလို ဝနခြံတာကို ကှားရတာ ဝမြးသာတယြ ကိုကို” ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ ဆိုဖာ လကရြမြးမှာထိုငရြငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ ကောငကြှီးဆီကို လကပြှနလြှမြးလိုကသြညြ။ “ကိုကို က ဒီထကပြိုပှီးမှငခြငွသြေးလား” ကိုကိုဇောကြ ခေါငြးကိုသာ ငှိမြ့လို့ အဖှပေေးနိုငလြသညြေ။သူ့ရဲ့ မကွလြုံးတှကေ တော့ စိတအြားထကသြနမြူတှေ ပှနသညြေ။ “ကောငြးတယြ ယမငြးလညြး ဆကလြုပခြငွတြယြ.. ကိုကို က တောတြော့လို့ မပှောမခငွြး မတောဘြူးနောြ” ယမငြးက သူ့ယောကြွားကို ကုနြးနမြးလိုကသြညြ၊ သူတို့ နှဈယောကြ ရမကပြှငြးပှငြးနှငြ့ နူတခြမြးခငွြး စုပနြမြးနမှေုကှောငြ့၊ ကွောမြငြးသနြး အခနြးထဲ ပှနဝြငြ လာတောငြ သတိမထားမိလိုကကြှခှေ။ ယမငြးက စကားကို ခနရပလြိုကပြှီး ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကတြဖကကြို အောကသြို့ ဆှဲယူလာပှီး သူ့ကိုယသြူငုံ့ကှညြ့မိသညြ။ ယမငြးရဲ့ နှငြးဆီဖူး နူတခြမြးသားလေး တှကေ မီးရောကြ အောကမြှာ အရညစြကလြေး တှေ နှငြ့ အရောငပြှနထြ လွှကရြှိလသညြေ။

 

သူ့ယောကြွားလညြး ရှေ့တညြ့တညြ့မှ နေ၍ မှငနြရမေညဆြိုတာကို သူသိသညြ။ ကွောမြငြးသနြး ပေါငပြေါမြှာ ခှထိုငပြှီး ပေါငကြိုလညြး ကားထားသဖှငြ့ နှငြးဆီဖူးကလေးမှာ ဟ ပှီး ပှငြ့အာနလသေညြေ။ “ ယမငြး ယောကြွားက ယမငြး တခှားယောကြွားတှကေို ကိုယြ့ရဲ့ အတှငြးပဈစညြး ပေးကိုငြ တာကိုလညြး ဂရုစိုကမြှာ မဟုတဘြူးရှငြ့” ယမငြးက ပှောရငြး ဆိုရငြး ကွောမြငြးသနြး လကဖြဝါးကို သူ့ရဲ့ ပှငအြာနသေော နှငြးဆီပှငြ့ပေါသြို့ တငပြေးလိုကလြသညြေ။ ယမငြးက သူကိုငထြားသော ကွောမြငြးသနြး လကကြို လှတလြိုကပြှီး မကွလြုံးကို မှေးလွှကြ ကွောမြငြးသနြး ရငခြှငကြို ပှနမြှီတှယလြိုကပြှီး ကွောမြငြးသနြးရဲ့ လကြ သူ့နှငြးဆီပှငြ့ပေါမြှာ လှုပရြှားလာတာကို ဇိမခြံနလေိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ လကခြွောငြးထိပကြလေးတှကေ ယမငြး နှငြးဆီပှငြ့ အထကနြားက ဖောငြးကှှနတေဲ့ အရသာဖုလေးကို ဖိလှိမြ့လိုကတြော့ ယမငြး တယောကြ အသံအကယွကြှီး တောငြ ထှကပြှီး ငှီးလိုကမြိသညြ။ ကွောမြငြးသနြး ကတော့ ကွှမြးကငွလြှတဲ့ သူ့ရဲ့ လကအြစုံဖှငြ့ ထို အရသာ ထိပဖြူး ကလေးကို စကဝြိုငြးပုံ လေး လှညြ့ပတပြှတပြေးလိုကြ မနာတနာလေး ဖိပေးလိုကဖြှငြ့ ဆော့ကစားနတေော့သညြ။ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ နောကလြကတြဖကကြလညြး ယမငြးရဲ့ ရငသြား တှေ အပေါမြှာ ပဲ ဆုပနြှယပြေးနရငြေးက တခကွတြခကွမြှာ အထိမခံလှအောငြ စနြးစနြးတငြ့လှတဲ့ ယမငြးရဲ့ နို့သီးခေါငြးကလေး တှကေို ညှပဆြှဲ လိုကလြုပပြေးနလေို့ ယမငြးရဲ့ ကာမ ဆနျဒတှကေ မီးဟုနြးဟုနြး တောကသြလို အရှိနပြှငြးလာခဲ့ရပါပှီ။ ယမငြးက သူ့ယောကြွား သူ့ကို အဲလိုမွိုး အရသာခံတာကို ခှငြ့လှတပြေးတာကှောငြ့ သူ့ယောကြွားကို ကွေးဇူးတငတြဲ့ စိတပြေါလြာရပါသညြ။ သူ့ယောကြွားရဲ့ မကွနြှာပေါကြ တကကြှှနတေဲ့ အမူအယာ ကို ကှညြ့ခငွြးအားဖှငြ့လညြး၊ သူက သူ့ယောကြွား ရှေ့မှာ ရှ ထ ပှလေ၊ သူ့ယောကြွားက ပိုတကကြှှလေ ဖှဈမှာပဲ ဆိုတာ ကို သတိထားမိလာပါသညြ။ အဲဒါကှောငြ့လညြး အဲဒီ အခှငြ့အရေးကို အပှတယြူပှဈလိုကမြယလြို့ လဲ တှေးလိုကမြိပါသညြ။ ကွောမြငြးသနြး ကလညြး ယမငြး ရဲ့ လှနြ့လူးနတေဲ့ ကိုယခြနျဓာလုပရြှားမှုကှောငြ့ ယမငြး ဘာလိုနသညေဆြိုတာကိုလညြး သိနပှေီ ဖှဈရာ ယမငြး ၏နှငြးဆီပှငြ့ ခပွြ နှုတခြမြးလှာမွား ဆီသို့ သူ့လကတြှကေို ခရီးဆကလြိုကလြသညြေ။ ဖေါငြးကှှနတေဲ့ နူတခြမြးလှာလေး တှကေို တခကွနြှဈခကွလြောကြ ပှတသြတပြေးပှီးသညြ့အခွိနမြှာတော့ ကွောမြငြးသနြး လကခြွောငြးတှကေ အရညရြှမြးလဲ့ပှီး ပှငြ့အာနပှေီ ဖှဈတဲ့ နှငြးဆီပနြးပှငြ့ထဲကို တိုးဝငလြာနခှပှေေီ။ “ အားကောငြးလိုကတြာ အီး ကွှတဈြ.” ယမငြးက ငှီးတှားရငြးက ရငဖြိုလှိုကမြောလာသောလြညြး သူ့ယောကြွားကို ဆှနတောကတော့ မလွှော့သေး။ “တှေ့လား ကိုကို၊ ကိုကို့ မိနြးမ က တခှား ယောကြွား တယောကကြို သူ့ရဲ့ ပွားရညအြိုးထဲ လကထြညြ့မှနတေောကို ခံနပှေီလေ” ကိုကိုမွိုးသောကြ မတှေ့ပဲ နပေါ့မလား၊ ကွောမြငြးသနြး ပေါငပြေါမြှာ ပေါငနြှဈလုံးကို ဖှဲကား၍ သူ့ကို မကွနြှာခငွြးဆိုငထြိုငနြသညြေ့ သူ့မိနြးမ၊ သူ့မိနြးမရဲ့ နူတခြမြးထူထူ ပွားရညအြိုးထဲ သူ့သူငယခြငွြးက လကထြညြ့ထိုးမှကစေားနတောကို သူ့မကွစြေ့တညြ့တညြ့မှာ အကှငြးသား အရှငြးသား မှငနြရသေညြ။

 

ကိုကိုမွိုးသောြ့ မကွလြုံးတှကလေညြး သူ့မိနြးမရဲ့ စကားသံနဲ့ အတူ ပိုပှီး ပှူးကယွလြာခဲ့ရသညြ။ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ လိုခငွသြညြ့ ခံစားမှုကို ပေးနသညေမြဟုတပြါလား၊ ကိုကိုမွိုးသောကြ သူ့မိနြးမရဲ့ ရှတဲ့ ထတဲ့ အပှုအမူ ကို သူ့မကွစြေ့တညြ့တညြ့မှာ မှငခြငွနြတော မဟုတလြား။ အဲဒီဆနျဒတှကေို အခု သူ့မိနြးမက ဖှညြ့ဆညြး ပေးနတောပဲ မဟုတပြါလား။ ကွောမြငြးသနြးက ပွားအုံထဲ လကညြိုးတခွောငြးထညြ့မှနရေောကနေ လကခြလညတြခွောငြးကို ပါ ထပကြူထိုးထညြ့လိုကတြော့ ယမငြး ဟ ကနဲ ဖှဈသှားရသညြ။ ကွောမြငြးသနြးက သူ့နောကလြကတြဖကကြိုပါ အောကသြို့ ဆငြးလာခဲ့တော့သညြ။ လကတြဖကကြ ပွားအုံတှငြး ထိုးမှေ ဆော့ကစားနသလေို နောကတြဖကကြ အရသာဖူးကို လိမြ့ဖိ ပှတခြှပေေးနလသေညြေ။ယမငြး တကိုယလြုံးက မှှောကလြိုကြ ထိုငလြိုကဖြှငြ့ အငှိမမြနနေိုငအြောငြ ဖှဈလာရသညြ။ သူ့ မီးတောငကြ အခွိနမြရှေး ပေါကကြှဲတော့မလို အတှငြးထဲမှာ အုံကှှနရပှေီ။ သို့ပမေဲ့ ယမငြးက ခကွခြငွြးကှီးလညြး အဆုံးမသတခြငွသြေးပေ၊ အရသာကို အခွိနကြှာနိုငသြမွှ ကှာအောငြ ခံစားခငွသြေးသညြ။ ထို့ကှောငြ့ သူ့ခံစားမှု အထှတအြထိပမြရောကခြငမြှာပငြ သူ့ပွားအုံအတှငြး လှုပရြှားနကှသေော ကွောမြငြးသနြးလကတြှကေို ဆှဲဖယယြူလိုကတြာ တဖကကြို သူ့ရငသြားတှေ ပေါတြငပြေးလိုကပြှီး နောကတြဖကကြို သူ့မကွနြှာပေါသြို့ တငပြေးလိုကလြသညြေ။ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို ငှုတုတု မကွလြုံးမွားဖှငြ့ ကှညြ့နရငြေးက ကွောမြငြးသနြး ၏ အရညစြိုရှဲနသေော လကခြွောငြးလေးမွားကို ရကလြိုကသြညြ။ ယမငြး တယောကြ သူ့စိတထြဲ အောငြးထားသမွှ ကာမ ဆနျဒတှကေို မဖုံးကှယထြားနိုငတြော့ရအောငကြို ရမကတြှကေ ပှငြးထနနြပှေီ ဖှဈသညြ။ သူ့ယောကြွား ကိုကို ဇောြ ကိုလညြး သူ့ ဆကဆြီ ကလွှသော မိနြးမ က ဘယလြိုမွိုးအစှမြးကုနြ ကဲတာကို မှငသြှားအောငြ ပှလိုကခြငွသြညြ။ ယမငြးက သူ့လကနြောကပြှနဖြှငြ့ ကွောမြငြးသနြး ၏မာတငြးနသေော အကောငကြှီးကို လှမြးကိုငလြိုကသြညြ။ ဒီကောငကြှီးကို လှောငခြွိုငြ့ထဲက လှတပြေးဖို့ အခွိနကြလွာပှီမဟုတလြား။ “အား.. ကောငြးလိုကတြာ” ယမငြးက ပှောရငြး ဆိုရငြး နှငြ့ ကွောမြငြးသနြး ပေါငပြေါထြိုငနြရောက ထရပလြိုကပြှီး ကှမြးပေါမြှာ ဒူးထောကထြိုငလြိုကသြညြ။ ငှုတုတု အပှုံလေးဖှငြ့ ကွောမြငြးသနြးကို မော့ကှညြ့ရငြး၊ “ကဲ ယမငြးက အိမရြှငမြကောငြးတယောကအြနနေဲ့ ကိုယြ့အပေါကြောငြးထားတာတှကေို သိတတတြဲ့ အနနေဲ့ ပှနပြှုစုပေးရအုနြးမယလြေ” ယမငြးက ဘောငြးဘီပေါမြှ ပငြ ဖောငြးကှှနသေော အတနကြှီးကို သူ့လကဖြဝါးလေးဖှငြ့ ပှတသြတပြေးနလေိုကသြညြ။ ထိုသို့ပှတသြတပြေးနရသေညကြ စိတလြှုပရြှားစရာ ဖှဈသောလြညြး၊ သူတို့ နှဈယောကကြှားမှာ ပိတစြတခု ခံမနလွှငြေ ပိုကောငြးမညဆြိုတာက တော့ သူသိသညြ။

 

ထို့ကှောငြ့လညြး ကွောမြငြးသနြး ဘောငြးဘီမှ ခါးပတခြေါငြးကို ခွှတလြိုကသြညြ။ ခနလေး အတှေးမှာပငြ ဘောငဘြီရော အတှငြးခံဘောငြးဘီကိုပါ ဆှဲခွှတလြိုကရြာ ကွောမြငြးသနြးက ဖငကြို အသာကှှပေးလိုကသြညြ။ ဖှောငြးကနဲ ထောငထြှကလြာသော ကွောမြငြးသနြး အလံတိုငကြှီးက ယမငြးရဲ့ မကွစြေ့တညြ့တညြ့မှာ။ ယမငြး က ယခု အဖှဈအပကွတြှကေို အိပမြကတြခု လို မယုံကှညနြိုငအြောငြ ဖှဈနရတေုနြးပငဖြှဈသညြ။ ယမငြး ကိုကိုမွိုးသောနြှငြ့ လကထြပပြှီးကထညြးက တခါမှ တခှားယောကြွားတယောကကြို ဒီလို အခှအနေမွေိုးနှငြ့ တခါမှ မဆုံဘူးခဲ့ခှေ။ ဒီလို အခှအနေမွေိုး နှငြ့ ဆုံလာရမညလြို့လညြး တခါမှ မွှောလြငြ့ မထားခဲ့ခှေ။အခုတော့ ယမငြးရဲ့ မကွနြှာတညြ့တညြ့မှာ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ အလံတိုငကြှီးက ထိုးထောငလြို့။ သူ့ကောငကြှီးကှညြ့ရတာကလညြး ဖိတခြေါနြသလေိုလို၊ သူ့ကို အာရုံစိုကပြေးဖို့ တောငြးပနနြသလေိုလို၊ ကှညြ့ရုံမွှနှငြ့တော့ ကွနပေမြညြ့ပုံမပှ။ ယမငြးက သူ့လကကြလေးတှနှငြေ့ ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ အလံတိုငကြှီးကို ဆုပကြိုငလြိုကသြညြ။ အခုတော့ ကှားထဲမှာ ဘာမှ မခံတော့ အသားခငွြး၊ အရပှေားခငွြး တိုကရြိုကထြိတှေ့နပှေီ။ ကွောမြငြးသနြး အလံတိုငပြှီးက သှေး ကှောတှကေ တဒုတဒြုတခြုံနတောကို သူ့လကဖြဝါးမှာ ခံစား နရပှေီ။ သူ့ယောကြွားက လှဲပှီး တခှားယောကြွား တယောကြ ရဲ့ ဒုတကြို ကိုငလြိုကရြသညြ့ ပထမဆုံးအတှေ့အကှုံကို သူခံစားမိနရပှေီ။ ယမငြးက သူ့လကဖြဝါးလေးကို ကွောမြငြးသနြးရဲ့ ဒုတကြှီးကို ဆုပကြိုငထြားရာမှ ဖှညြးဖှညြးခငွြး ပှတသြတပြေးနမေိပှီ။ ယမငြးရဲ့ လကဖြဝါးအောကမြှာ ကိုပနြးရဲ့ ဒုတကြှီးက မာတောငနြသေောလြညြး ခွောမှေ့နလသေညြေ။ ယမငြးက အသာလေး ဖစွညြှဈပှီး ဆောငြ့ပေးလိုကတြော့ ကွောမြငြးသနြး ပါးစပမြှ ငှီးသံလေး ထှကလြာခဲ့ရသညြ။ သူ့ယောကြွားကို ကှညြ့နရငြေး ယမငြး က ရှေ့ကို ကုံး၍ သူ့နူတခြမြးနီနီ တှကေို လွှာဖှငြ့ သပလြိုကရြငြးက ကွောမြငြးသနြး ဒုတကြှီးဆီကို တိုးကပလြိုကသြညြ။ သူစိတလြာနသညြေ့ အခွိနတြှဆေိုရငြ ယမငြးက ပုလှပေေးရတာကို အလှနကြှိုကနြှဈသကလြသညြေ။ ယူခု သူဆုပကြိုငထြားသညြ့ ကွောမြငြးသနြး ဒုတကြှီးကလညြး သှားရညယြိုစရာ ဖှဈနလသေညြေ။ ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ အလံတိုငြ ထိပနြားမှာ သူ့ပါးစပကြို အသာဟထားရငြးက ယမငြးက သူ့လကတြှကေို အထကအြောကြ လှုပရြှားပေးလိုကသြညြ။ ယမငြးက ဆာလောငနြလှပှေီ ဖှဈပှီး အဲဒါကိုလညြး သူ့ယောကြွားကို မှငစြေ့ခငွသြညြ။ ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးဒုတကြှီးကို တခါထဲ ပါးစပထြဲ တနြးထညြ့မညြ့အစား၊ သူ့ရဲ့ ခေါငြးလေးကို ငုံ့လိုကပြှီး အတနကြှီးကို အရငြးက နေ ထိပဖြှားအထိ သူ့လွှာကလေးနှငြ့ ရကပြေးလိုကသြညြ။ကွောမြငြးသနြးကို အီးကနဲ့ အားကနဲ ဖှဈသှားစလေောကအြောငကြို ခိုကသြှားရသညြ။

 

ယမငြးက ကွောမြငြးသနြး ဒုတတြနကြှီးကို နောကတြခေါကကြုံးမရကခြငြ သူ့ယောကြွားကို မကွစြေ့တဖကမြှိတပြှလိုကသြညြ။ သူတို့ ဟာ အခုတော့ ကိုကိုမွိုးသောြ့ သဝနတြိုမှုကို စမြးသပတြဲ့ အဆငြ့ထကြ အမွားကှီး ကွောလြှနနြခေဲ့ပှီ ဖှဈပါသညြ။ ဒီညမှာ လဈမဈ ဆိုတာကို စိုးရိမပြူပနဖြို့ မလိုတော့ဘူး ဆိုတာကို ယမငြး သိပါသညြ၊ သို့သောလြညြး ယမငြးက သူ့ယောကြွားကို သူဘယလြောကြ ရမကပြှငြးတယြ ဆိုတာကို ပှခငွနြပေါတော့သညြ။ “အိုး.. အားးးးးးး” ယမငြးရဲ့ နူတခြမြးတှကေ ကွောမြငြးသနြးရဲ့ ဒုတကြှီးကို ငုံခဲလိုကပြှီး အတနတြလွှောကကြို ပှတတြိုကြ လိုကတြော့ ကွောမြငြးသနြး တယောကြ အောဟြဈငှီးတှားလိုကပြါသညြ။ ယမငြး အဖို့ တခှားယောကြွားတယောကရြဲ့ ဒုတတြနကြှီး ကို သူ့ပါးစပထြဲမှာ သူ့ယောကြွား ရှေ့တညြ့တညြ့ ထညြ့ ပှ နရတော ကိုယြ့ကိုယကြို မိနြးမပကွြ တယောကလြို ခံစားနရပေါသညြ။ အိနျဒှသေိကျခာ နှငြ့နလောသူတယောကအြဖို့ အဲလို လုပလြိုကရြတာ အရမြးကို အရသာ ရှိနသလေိုပါပဲ။ ယမငြးက သူ့ ခေါငြးကို နိမြ့ကာ မှငြ့ကာဖှငြ့၊ လှုပရြှားနပေါသညြ။ ကွောမြငြးသနြး အတနကြှီးက သူ့ပါးစပတြှငြး ထဲထဲ ဝငဝြငြ ရောကလြာမှုကှောငြ့ ယမငြး တခါတရံ အသကရြှုပငမြှားရပါသညြ။ ထို့ကှောငြ့ ခနရပကြာ ကွောမြငြးသနြး အတနကြှီးကို သူ့ပါးစပကြ ဆှဲထုတပြှီး အသကဝြ အောငြ ပှနရြှုလိုကရြပါသညြ။ ထို အခွိနမြှာတော့ ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ ဒုတတြနထြိပဖြူးနှငြ့ သူ့နူတခြမြးမှာ သှားရညတြနြးကလေးက တှဲလဲခိုတနြးလွှကြ ဖှဈနပေါသညြ။ ထိုအခွိနမြှာ ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ သူ့ပဈစညြးကို သူပှတနြတောကို တှေ့လိုကရြလို့ ယမငြး သဘောကစွှာ ပှုံးလိုကမြိသညြ။ ကိုကိုမွိုးသောြ က ယမငြး ပုလှေ ဘယလြောကကြောငြးသညြ ဆိုတာကို သိသူဖှဈတော့ သူ့သူငယခြငွြး အခုဆို ဘယလြောကြ ဖီးတကနြမညြေ ဆိုတာကို သူသခှောပေါကသြိလသညြေ။ အိမရြှငမြကောငြး ပီသစှာဖှငြ့ ယမငြးက သူ၏ မှတသြိပနြသေော ပါးစပကြို ကွောမြငြးသနြး ဒုတကြှီးဆီသို့ ပှနအြာရုံစိုကလြိုကလြသညြေ။ “အိုး ကိုကို ကှညြ့စမြးပါအုံး ကိုကို့ မိနြးမ ဘယလြောကတြောငြ ရှထ သလဲဆိုတာကို” ယမငြးက ကွောမြငြးသနြး ဒုတကြှီးကို သူ့ပါးစပမြှ ပလှတကြနဲ အသံမှညအြောငြ ဆှဲထုတလြိုကပြှီး သူ့ယောကြွား ကို လှမြးပှောလိုကလြသညြေ။ “ ယမငြးက ကိုကို့ သူငယခြငွြး ရှေ့မှာ ပဲ တကိုယလြုံးကို ခွှတပြှဈပှီးတော့ သူနဲ့လညြး ပရောပရီ လုပရြုံတငမြက ဘူး၊ သူ့လကခြွောငြးတှကေို တောငြ ယမငြး ကိုယထြဲကို ထိုးသှငြးကစားတာ ခံနတယေလြေ ကိုကို” ယမငြးက သူ့လွှာဖွားလေးဖှငြ့ ကွောမြငြးသနြး ၏ ဖောငြးကား တငြးပှောငနြသညြေ့ ဒုတတြံ ထိပဖြူး ကှီးကို မထိတထိ ရကလြိုကရြငြး ဖှငြ့ သူ့ယောကြွားကို ဆကစြကားပှောနလသေညြေ။ “ အခုတော့ ကိုကို့ သူငယခြငွြးရဲ့ ဒုတကြှီးကို စုပလြို့ မဝနိုငဘြူး ဖှဈနပှေီလေ” ယမငြးက သူပှောနတောကို ပိုပှီးတော့ မှငသြာအောငြ၊ ကွောမြငြးသနြး ဒုတတြံထိပကြှီးကို သူ့ပါးစပဖြှငြ့ လှမြးငုံပှီး စုပပြေးရငြးက သူ့လကတြှကေ အတနကြှီးကို ဆုပကြာ ထုပေးနလသေညြေ။

 

ယမငြး ယောကြွားကတော့ ဘယလြို ပှောရမညမြသိအောငကြို ကာမ ဆနျဒတှေ အတောြ့ကို ပှငြးပှငြးထနထြနကြို တကကြှှ လွှကရြှိနလပှေေီ။ ယမငြးက သူ့ပါးစပတြှကေို ကွောမြငြးသနြး လိငတြနကြှီးကို စုပနြရကေဖြှငြ့ ရှေ့တိုးနောကငြငလြုပနြလရေော၊ တပှှတပြှှတအြသံမွား ပငြ ထှကပြေါလြွှကရြှိနလသေညြေ။ ယမငြး က ဒီတခါ ပုလှမှေုတနြရတော ကို အရမြးပငြ အရသာတှေ့ စိတလြှုပရြှားနရလေသညြေ။ ဘာကှောငြ့လညြး ဆိုတော့ ကိုယြ့ယောကကြွား မဟုတတြဲ့ လူတယောကကြို ကိုယြ့ယောကြွား ရှေ့တညြ့တညြ့မှာ မှုတပြှနရေ ခှငြးကှောငြ့ ဖှဈလသညြေ။ ထိုသို့ အားရ ပါးရ စုပမြှုတနြရငြေးက ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို ညုတုတု မကွနြှာပေးလေး ဖှငြ့ လှမြးကှညြ့လိုကလြသညြေ။ ကိုကိုမွိုးသောြ အဖို့တော့ ကိုယြ့ကိုယကြို ထိနြးခွူပနြိုငအြား ကုနသြှားသညဟြု ဆိုရပမညြေ။ ပါးစပမြှ မသဲမကှဲ ငှီးငှူလိုကသြံ နှငြ့ အတူ ကိုကိုမွိုးသောြ တယောကြ သူ့ကိုယပြေါမြှ အဝတအြစားမွား ကို အလွှငအြမှနခြွှတပြှဈခလွိုကလြတေော့သညြ။ နောကတြော့ ပုလှကေုံးမှုတနြသေော ယမငြး အနောကသြို့ ခကွခြငွြး ရောကရြှိလာတော့ လသညြေ။ ယမငြးမှာ မွှောလြငြ့ ထားသောလြညြး အားပှငြးပှငြး နှငြ့ သူ့ ကိုယထြဲ သို့ ဆောငြ့သှငြးခငွြး ခံလိုကရြသောကှောငြ့ အီးကနဲ ပငြ အောငြှီးလိုကမြိလသညြေ။ ယမငြး ယောကြွားက ယမငြး ဖငလြုံးကှီး နှဈခုကို ကိုငကြာ အနောကမြှ အားရ ပါးရ ဆောငြ့သှငြးကာ ဆကဆြံလတေော့သညြ။ အခနြးတှငြးမှာတော့ ငှီးသံငှူသံမွားက တိရဈဆာနမြွား မိတလြိုကသြကဲ့သို့ မပီမသ အသံတှသော ရိုကခြတနြတေော့သညြ။ ကွောမြငြးသနြး့ အတံ ကှီးကို ငုံထားသညြ့ ယမငြးပါးစပမြှ စုပအြားကလညြး တဖှညြးဖှညြး ပှငြးထနလြာတော့သညြ။ ယမငြး က ပထမဆုံး အကှိမြ အဖှဈ သူ့ဘဝမှာ ဒုတနြှဈခွောငြး ဖှငြ့ တပှိုငနြကြ လုပခြံရခှငြး ကို နှဈသကမြှု မွားစှာ ဖှငြ့ တဝကှီး ခံစားနလတေေော့သညြ။ တှေးလိုကတြာနှငြ့ကို အရသာ ရှိလှနြးလှသဖှငြ့ ကာမ ဆနျဒအထှတအြထိပသြို့ တကိုယလြုံး တုံခါပှီး ရောကရြှိသှားရလတေော့သညြ။ ယမငြး တခွီပှီးသှားသညြ့ အခွိနမြှာပငြ ကိုကိုမွိုးသောကြ သူ့ကို အနောကဖြကမြှ အရှိနပြှငြးစှာ တဖနြးဖနြး ဆောငြ့နလသေညြေ။ ကိုကိုမွိုးသောြ့ ဆီ မှ မပီမသ ငှီးတှားသံကို နားထောငလြိုကရြသညနြှငြ့ပငြ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောတြယောကြ ပှီးလုဆဲဆဲ ကို မနညြးထိနြးကာ ဆကလြုပနြခှငြေး ဖှဈကှောငြး သူပှောနိုငလြသညြေ။ ယမငြးက အရသာ အထှတအြထိပရြောကသြှားသဖှငြ့ ခတျေတခဏမွှ မလှုပမြရှားနိုငဖြှဈသှားရာမှ ပှနအြသကဝြငလြာပှီး ကွောမြငြးသနြး ဒုတတြနကြှီးကို ပါးစပမြှ ဆှဲထုတလြိုကကြာ ကွောမြငြးသနြးကို လှညြ့ ကှညြ့လိုကလြသညြေ။ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ ဆောငြ့ခကွနြှငြ့ အညီ သူ့ဖငကြှီးတှကေို နောကသြို့ ပှနပြှနြ ကော့တငပြေးရငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ အကောငကြှီး သူ့ကိုယတြှငြး ဝငထြှကနြသညေကြို အရသာ ခံလွှကရြှိလသညြေ။

 

ကိုကိုမွိုးသောြ မှာ အားကုနြ ထညြ့ဆောငြ့ရငြး မပီမသ ငှီးတှားနတေုနြး ရှိလသညြေ။ “အခစွြ ဒီဘကကြို လှညြ့လိုကကြှာ” ကိုကိုမွိုးသောြ က အသကကြို လညြး မဝတဝရှုရငြးက ယမငြးကို ပှောလိုကသြညြ။ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ဘကကြို လှညြ့ကှညြ့လိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောြ့ဒုတတြံကှီးမှာ ယမငြးကိုယမြှ ထှကသြှားပှီး အရညမြွားဖှငြ့ စိုရှဲကာ မီးရောငအြောကမြှာ ပှောငလြကနြပသေညြေ။ ယမငြး ၏ နူတခြမြးရဲရဲ မှာလညြး တံတှေးရညမြွား ဖှငြ့ စိုရှဲနလသေညြေ။ ယမငြးက နဂိုထကြ ပိုမို ကှီးမားတုတခြိုငနြသညေဟြု ထငရြသော ကိုကိုမွိုးသောြ့ ဒုတတြံ ကှီးကို ငုံ့ကာ ငုံခဲလိုကလြသညြေ။ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ ဒုတတြံကှီးကို ဖငဘြူးတောငြးထောငြ၍ ကုံးစုပလြိုကသြညနြှငြ့ သူ့ ဖငကြှီးမွားမှာ ကွောမြငြးသနြး အတှကြ ရှုခငြးကောငြးကောငြး ဖှဈသှားလိမြ့မညြ ဆိုတာကိုလညြး သူသိသညြ။ ကွောမြငြးသနြး တယောကြ အဝတအြစား တှေ အမှနခြွှတပြှဈနတောကိုလညြး ကှားနရသေညြ။ ကွောမြငြးသနြး ကလညြး ဒီလို အခှငြ့အရေးမွိုးကို တော့ လကလြှတခြံလိမြ့မညမြဟုတပြေ။ ကွောမြငြးသနြး က ယမငြး အနောကမြှာ နရောယူလိုကတြာကို သိလိုကတြာနှငြ့ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ ဒုတတြံကှီးကို ပါးစပမြှ ခွှတကြာ ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို မော့ကှညြ့လိုကသြညြ။ “ ကိုကို၊ ကိုကို့ သူငယခြငွြးက ခစွလြေး ကို လုပတြော့မယထြငတြယနြောြ” ယမငြးက ဘာမှ မထူးဆနြးသလို ပုံမွိုးဖှငြ့ ပှောလိုကကြာ ကိုကိုမွိုးသောြ့ ပှောငြးဖူးကှီးကို ပှနငြုံလိုကလြသညြေ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ ယမငြးရဲ့ အပှောကှောငြ့ရော ပါးစပကြှောငြ့ရော၊ နှဈမွိုးစလုံး၏တိုကခြိုကမြှုကှောငြ့ အီးကနဲ ပငြ ငှီးတှားလိုကမြိသညြ။ ယမငြးကလညြး သူထငထြားသညြ့အတိုငြး ကွောမြငြးသနြးက လှုပရြှားလာသဖှငြ့ ကွနပေမြှုဖှငြ့ ငှီးတှားရှာသညြ။ ကွောမြငြးသနြး ၏ အတံကှီးက သူ့ကိုယတြှငြးသို့ ဖှညြးဖှညြးခငွြးဖှငြ့ တခွောငြးလုံးအပှညြ့ တခကွထြညြးဖှငြ့ ဆုံးသှားအောငြ သှငြးလိုကတြာကို ခံလိုကရြသညြ။ အရငြးထိ ဝငသြှားမှ ကွောမြငြးသနြးက ပှနဆြှဲထုတကြာ အားပါပါဖှငြ့ ပှနဆြောငြ့သှငြးလိုကလြသညြေ။ ထိုအခွိနမြှာပငြ သူ့ယောကြွားကလညြး စတငပြှီး လှုပရြှားလာတော့သညြ။ ယမငြးတယောကြ လေးဘကထြောကလြွှကကြ အရှေ့နငွြ့ အနောကြ ဘကတြို့မှ ဆောငြ့နကှခှေငြးကို စညြးဝါးညီညီ ခံနရလေတေော့သညြ။ယမငြးရဲ့ ရငသြား အစုံကလညြး လှုပရြှားမှုကှောငြ့ ခါယမြးနရလေသညြေ။ တခါတရံမှာ တယောကသြော ယောကြွား က လမြးကိုငြ ဖစွညြှဈလိုကတြာကိုလညြး ခံရသေးသညြ။ ယမငြးတယောကတြော့ တခါမှ မခံစားရဘူးသော အတှေ့အကှုံကှောငြ့ အရသာ အလှနတြှေ့နရလေတေော့သညြ။ အမွိုးသား နှဈဦးစလုံးက လညြး ကှိုကနြှဈသကနြကှသေညြ။

 

သိပမြကှာခငမြှာပငြ သူတို့ နှဈဦးစလုံး ပှီးခါနီး အခှအနေသေို့ ရောကနြကှပှေီ ဆိုတာကို ယမငြး ပှောနိုငလြသညြေ။ ထိုကဲ့သို့ကောငြးနသညြေ့ အရသာကို ခပကြှာကှာလေး ခံစား လိုသေးသညြ့ ယမငြးက ပုံစံ ပှောငြးဖို့ အခွိနကြပွှီဟု ဆုံးဖှတလြိုကလြသညြေ။ “ ကိုကို့ ကို မှငြးစီးခငွတြယြ.. ကိုကို့သူငယခြငွြးကို ယမငြး မှငြးစီးရငြး ယမငြး ရငသြားတှေ ဘယလြို လှုပရြှားတယြ ဆိုတာကို ပှခငွတြယြ” ကိုကိုမွိုးသောြ က အလွှငအြမှနပြငြ ဆိုဖာပေါမြှာ ထိုငလြိုကလြသညြေ။ ယမငြးက သူ့ကို ကွောပေးကာ ထိုငခြလွိုကလြသညြေ။ ယမငြးက မထိုငခြငြ ကိုကိုမွိုးသောြ့ အတံကှီးကို ဆုပကြိုငကြာ သူ့ ကိုယဝြမှာ တေ့ပေးလိုကသြဖှငြ့ မှှကှေီး တှငြးထဲ ဝငသြလို စှိကနဲ ဝငသြှားလသညြေ။ နောကတြော့ သူ့လကနြှဈဘကကြို နောကပြှနြ ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို ကိုငထြိနြးလွှကြ ကှှကာ ကှှာကာ မှငြးစီးလသညြေ။ ယမငြးက ထိုသို့ မှှောကကြှှ မှှောကကြှှ လုပပြေးနခွေိနမြှာ ကွောမြငြးသနြး အတှကြ သူ့ ရငတြှကေို ကော့ပေးထားလသညြေ။ ကွောမြငြးသနြးက ပထမတော့ အနားမှာ ရပကြှညြ့နရောမှ ရှေ့တိုးလာပှီး ယမငြး ရငသြားမွားကို ဆုပကြိုငလြာလသညြေ။ “ ဒီကိုလာ ကိုကွောမြငြးသနြး” ယမငြးက သူ့ရငသြား အစုံကို သူ့လကမြှာဖှငြ့ ဆုပကြိုငလြိုကပြှီး “ဒီနှဈခုကှားကို လာထညြ့ခွေ” ဟုပှောလိုကလြသညြေ။ ကွောမြငြးသနြးက လညြး မှနသြလားမယမငြးးနှငြ့ ခကွခြငွြး အနားကပပြှီး သူ့အတနကြှီးကို ယမငြး ရငသြားမွား ကှားသို့ ထိုးဖို့ ရောကလြာတော့သညြ။ ကွောမြငြးသနြး အတနကြှီးမှာ ယမငြး ၏ အရညမြွားဖှငြ့ စိုရှဲနတော ဖှဈသောလြညြး ပိုပှီး ခွောမှေ့စရနြေ ယမငြးက သူ့ရငသြာ နှဈမှာကှားထဲ တံတှေး ထှေးခလွိုကလြသညြေ။ ကွောမြငြးသနြး ထိုးသှငြးလို့ ကောငြးအောငလြညြး သူ့ ရငနြှဈမှာကို လကနြှဈဖကဖြှငြ့ တှနြးကာ ပူးပေးထားလိုကလြသညြေ။ သူတို့ သုံးယောကစြလုံး စညြးခကွညြီညီ လှုပရြှားဖို့ တော့ အခွိနအြနညြးငယယြူလိုကရြသေးသညြ။ ခနလေး အတှငြးမှာပငြ သူတို့ စညြးဝါးကိုကလြာပှီး တအီးအီး တအားအားဖှငြ့ ရှေ့တိုးနောကငြငြ အပေါတြကအြောကဆြငြး လှုပရြှားနကှလေသညြေ။ ယမငြး တယောကြ ကိုကိုမွိုးသောြ ပှီးကာနီးပှီ ဆိုတာကို ခံစားလိုကရြသညနြှငြ့ ခကွခြှငြးရပလြိုကကြာ ပုံစံပှောငြးဖို့ ပှငလြိုကလြသညြေ။ ယမငြးက ဆိုဖာပေါမြှာ လကရြမြးကို ခေါငြးအုံးကာ လှဲခလွိုကသြညနြှငြ့ ကွောမြငြးသနြးက အလွှငအြမှနြ ရှေ့မှာ နရောဦးကာ ယမငြး ကိုယထြဲ သူ့အတံကှီးကို ထိုးသှငြးဆောငြ့ခလွိုကလြတေော့သညြ။ ကိုကိုမွိုးသောခြမွှာတော့ အခု သူ့သူငယခြငွြးက သူ့မိနြးမကို ကောငြးကောငြးအားရပါးရ ဆကဆြံနသညေကြို ရပကြှညြ့နရသေညြ့ ဘဝရောကရြလသညြေ။ ယမငြးက သနားသှားသဖှငြ့ သူ့လကဖြှငြ့ အနားမှာ ရပနြသေော ကိုကိုမွိုးသောကြောငကြှီးဆီ လှမြးဆှဲကာ ဂှငြးတိုကပြေးလိုကလြသညြေ။

 

ကိုကိုမွိုးသောကြလညြး အားနသေော ယမငြး ရငသြား အစုံကို ဆုပကြိုငပြှတခြွပေေးနလေိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ ယမငြးရဲ နို့သီးခေါငြးလေး တှကေို ပှတခြှကစေားလိုကတြော့ ယမငြးခမှာ အောငြှီးမိပှီး ဒုတိယ အကှိမြ ကာမဆနျဒအထှတအြထိပရြောကဖြို့ တာစူနပှေီ ဖှဈကှောငြး ခံစားလိုကရြသညြ။ “ အားးးး ယမငြး …. ပှီးတော့မယြ…အီးးးးးးးးးးးး.. ကိုကို့သူငယခြငွြး လုပနြတော ယမငြးပှီးတော့မယကြိုကို….အီးးးးးး” ယမငြးက ဒီတခွီအပှီးမှာတော့ အားရပါးရကို အောငြှီးပှဈလိုကလြတေော့သညြ။ စိတထြဲမှာလညြး သူ့ယောကြွားကို ဒီလို အတှေ့အကှုံမွိုး သူ့ကို ခံစားခှငြ့ပေးလိုကသြညြ့အတှကြ အလှနကြို ကွေးဇူးတငသြှားမိလသညြေ။ ကာမ ဆနျဒအထှတအြထိပရြောကသြှားပှီး သတိပှနလြညလြာသညြ့အခွိနမြှာတောငြ ယမငြး ရဲ့ ကာမရမကတြှကေ ရှငသြနနြစေဲဆိုတာ အံသှဖှယရြာ တှေ့ရှိရလသညြေ။ ကွောမြငြးသနြး ကိုတော့ ယမငြး သူ့ယောကြွား ကဲ့သို့ မဖတတြတခြှေ၊ သို့ရာတှငြ သူလညြး မပှီးအောငြ တောတြောြ အားစိုကကြာ ထိနြးထားနရမှေနြးတော့ သိသာသညြ။ သူ့ခွောငြးကှီးက ယမငြး ကိုယတြှငြးမှာ တုံခါနသလေို ယမငြး လကထြဲက ကိုကိုမွိုးသောြ့ အခွောငြးကှီးလညြး တုံခါနပှေီ ဖှဈလသညြေ။ သူတို့ နှဈယောကစြလုံး ပှီးကှတော့မညဆြိုတာကို ယမငြးသိနသညြေ။ သို့သောလြညြး ယမငြးက သူ့ယောကြွားကို မပှီးစခငွေသြေး။ သူ့ကိုယထြဲမှာ ဝငပြှီး ပှီးစခငွေနြသညြေ။ ယမငြးက ကိုကိုမွိုးသောြ့ကို ဆှဲခေါလြိုကတြော့ ကွောမြငြးသနြးက အလိုကတြသိ ဖယပြေးပှီး ယမငြး မကွနြှာနားသို့လာရပသြညြ၊ ကိုကိုမွိုးသောကြ ကွောမြငြးသနြး အစား နရောဝငယြူကာ သူ့အတံကှီးကို ယမငြး ကိုယထြဲ ထညြ့လိုကလြသညြေ။ ကွောမြငြးသနြး အတနကြှီးက ယမငြး ပါးစပထြဲ ထိုးထညြ့ဖို့ ပုံစံမကဖွှဈနသဖှေငြ့ ယမငြး နူတခြမြး ပေါတြှငသြာ ကနလြနြ့ဖှတြ ထိပဖြူးကို တငပြှီး ပှတပြေးနလသေညြေ။ ယမငြးက လညြး သူ့ယောကြွား အဆောငြ့ကို ခံရငြးက ကွောမြငြးသနြး အတနကြှီးကို လကတြဖကဖြှငြ့ ပှတပြေးရငြး နောကတြဖကကြ သူ့ အရသာဖူးလေးကို ဖိပှတပြေးနလသေညြေ။ ခုနတုနြးက ကာမဆနျဒအထှတအြထိပရြောကတြာတောငြ ကောငြးကောငြး မပှီးသေးခငြ နောကတြခွီ ပှီးဖို့ ပှနပြှီးသှေးဆူလာတာကို ယမငြး ခံစားမိပှနပြါသညြ။ “ ကိုကို ယမငြး တို့ ဧညြ့သညတြော့ ပှီးကာနီးပှီထငတြယြ.. ယမငြး သူ့ကို လွှော့ပေးလိုကရြတော့မယထြငတြယနြောြ” ယမငြး ကပှောရငြးနဲ့ မှ သူ့ယောကြွားက ဘယလြို အဆုံးသတခြငွမြယြ ဆိုတာကို တှေးလိုကမြိသညြ။

 

သူ့ယောကြွား တခါတလေ ဘယလြို ဟာတှေ ကှိုကတြတသြညကြို သူသိထားသညမြဟုတလြား၊ တကယလြို့သာ သူက သူ့မိနြးမကို တခှားလူတယောကနြဲ့ ဝမွှခေံစားဖို့ စိတကြူးယဉမြယဆြိုရငြ ဘယလြို အဆုံးသတမြွိုး သူ့ယောကြွား ဖှဈစခငွေမြလဲ ဆိုတာ သူကောငြးကောငြးကှီးတှကလြို့ရသညြ။ “ ယမငြး တော့….” ယမငြးက ပှောရငြးက သူ့လွှာကလေးကို ထုတပြှီး ကွောမြငြးသနြး ဒုတတြံထိပဖြူးကို ကလိလိုကပြှီး၊ “ယမငြး မကွနြှာပေါမြှာပဲ သူ့ကို ပှီးခိုငြးလိုကသြငြ့တယထြငတြာပဲ” ယမငြးယောကြွားက ဘာမှ တော့ ပှနမြပှောပေ။ သို့သောြ သူ့ဆီက မပီမသ ငှီးသံထှကလြာပှီး သူ့အတနကြှီးက လညြး ယမငြးကိုယထြဲမှာ တငြးကနဲ ဖှဈသှားသဖှငြ့ ယမငြး အထငမြှနကြှောငြး သကသြပှသေလို ဖှဈနလသေညြေ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ မကွနြှာပေါကြို သုတရြညတြှေ ပနြးပှီးပှီးတာကို ကှိုကတြတကြှောငြးယမငြးသိသညြ။ ယမငြးလညြး တခါတရံတော့ နှဈသကပြါသညြ။ အစကတော့ သူ့ယောကြွား စိတခြမွြးသာစရနြေ ပှီးစခေဲ့သညြ။ နောကတြော့ တခါတလေ အဲဒါလေးက ပိုကောငြးသညထြငမြိသညြ။ ဒီညကတော့ ထိုအရာက အကောငြးဆုံး ဖှဈလိမြ့မညဟြု ယမငြး ထငမြိသညြ။ “ ဟုတတြယမြလား ကိုကို၊ ကိုကွောမြငြးသနြးကို ယမငြး မကွနြှာပေါမြှာ ပှီးခိုငြးလိုကလြို့ ကောငြးပါ့မလား” ယမငြးက ယောကြွား နှဈယောကလြုံးကို ဆှပေးလိုကသြညြ။ ကွောမြငြးသနြးကို မော့ကှညြ့လိုကတြော့ သူအရမြးပှီးခငွနြပှေီ ဆိုတာကို သိနိုငသြညြ။ သူ့ကှညြ့ရာတာ ယမငြးက ပှီးလိုကတြော့ ဆိုသညြ့ အပှောကို စောငြ့နပေုံရသညြ။ ကွောမြငြးသနြးတယောကြ တကယပြဲ သူ့ အခစွရြညတြှကေို ယမငြး မကွနြှာပေါြ ပကဖြှနြးပှီးလိုကခြငွနြသညေမြှာတော့ အမှနဖြှဈလသညြေ။

 

ယမငြးက သူ့ အရသာဖူးလေးကို သူ့လကဖြှငြ့ အတငြးဖိပှတရြငြး သူ့ယောကြွားကို ဆကပြှောလိုကသြညြ။ “ အငြး ဒါပမေဲ့ ဒီည ကတော့ ယမငြးက ကိုကိုရဲ့ မိနြးမ ငရှ ငထ ရဲ့ ပှဲပဲ လေ ဟုတတြယမြလား” ကိုကိုမွိုးသောကြ ငှီးသံလေး သာပေးနိုငရြှာသညြ။ သူ့ဘာဖှဈခငွသြညြ ဆိုတာတောငြ ဖှငြ့ပှောဖို့တောငအြားမရှိ၊ သူ့ဒုတထြဲမှ အခစွရြညတြှေ ထှကမြကုနအြောငြ ကွိုးစားထိနြးနရရှောလသညြေ။ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးကို မော့ကှညြ့လိုကရြငြး၊ “ကဲပါ ကိုကွောမြငြးသနြးရယြ၊ ယမငြးကို အခစွရြတှေေ နဲ့ ဖှနြးပကပြေးပါတော့” ဟုပှောလိုကလြသညြေ။ သူ့ပါးစပကြ အဲလို စကားထှကသြှားလို့ ကှကသြညြးမှေးထအောငပြငြ ခံစားလိုကရြသညြ။ တကယတြော့ သူ့ယောကြွား ရဲ့ သူငယခြငွြး၊ သူနဲ့ သိနတောလညြး ဆယနြှဈကွောကြှာနခေဲ့ပှီ ဖှဈတဲ့ ယောကြွားသား တယောကကြို၊ သူ့မကွနြှာပေါြ အခစွရြညတြှေ ပနြးခပွှဈဖို့ သူတောငြးဆိုနမေိပါလား။ သူ့ရဲ့ ရှမှု ထမှု တှကေို ကို အခနြးထဲက လူတှေ စိတကြွနပေသြှားအောငြ ဖေါပြှနမေိပါလား။ ကွောမြငြးသနြး ကတော့ နှဈခါပှောစရာမလိုပါ။ သူ့လကဖြှငြ့ သူ့ပှောငြးဖူးကှီးကို ဆုပကြိုငကြာ ယမငြး မကွနြှာပေါြ အားရပါးရ ညှဈကာ ဆောငြ့ထု လတေော့သညြ။ ယမငြးက သူ့ပါးရဲ့ ငတမြှတနြတေဲ့ ပါးစပကြို ဟထားပှီး မကွလြုံးအစုံကို ပိတထြားလိုကပြါသညြ။ ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ အခစွရြညတြှေ ကို သူ့မကွနြှာပေါြ ဘယနြရော ဖှဈဖှဈ သူ့စိတကြှိုကြ ဖှနြးခွ နိုငဖြို့ ခှငြ့ပှုပေးလိုကခြှငြးဖှဈပါသညြ။ ကွောမြငြးသနြးက လညြး ယမငြးကို တစကျကနြ့ မှ စောငြ့ မနစခေငွေပြါ။ ယမငြး မကွစြေ့မှိတလြိုကတြာနှငြ့ ပူနှေး သော အခစွရြညတြှကေ သူ့ပါးပှငပြေါကြို ကလွာတာခံစား လိုကရြမိပါသညြ။ ကွောမြငြးသနြး ၏ အခစွရြညဖြှူ မွားက မလေးရဲ့ မကွနြှာပှငကြို တဖှောဖှောကလွာနတေဲ့ အခွိနမြှာပဲ ကိုကိုမွိုးသောြ တယောကကြ အားကုနထြညြ့ကာ ယမငြးကို ဆောငြ့ နပေါတော့သညြ။ ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ အခစွရြညြ တခွို့ သူ့နူတခြမြးပေါြ ကလွာသညနြှငြ့ ယမငြး တယောကလြညြး ကိုယလြုံးလေး တောငြ့တငြးတုံခါပှီး နောကတြကှိမြ ကာမ ဆနျဒအထှတအြထိပြ သို့ ရောကရြှိရ ပှနလြတေော့သညြ။ ယမငြး တယောကြ ကိုယြ့ကိုယကြိုပငြ မထိနြးနိုငတြော့ ပဲ ကယွလြောငစြှာ အောဟြဈ ငှီးငှူမိပါတော့သညြ။သူ့မကွနြွာပေါကြိုလညြး ကွောမြငြးသနြး အခစွရြညတြှေ က တဖတဖြတကြလွာနပရေော မကွနြှာတခုလုံးကို ဖုံးလှမြးသှားတော့မညဟြုပငထြငမြှတနြရပေါသညြ။ အဲဒါတှကေို သူ့ယောကြွားကလညြး ကှညြ့နမညေဆြိုတာကို သိရတော့ သူ့တကိယလြုံးကို ကငွနြအေောငြ ပငြ ခံစားလိုကရြပါသညြ။

 

ကွောမြငြးသနြး ရဲ့ အခစွရြညတြှေ ဖှနြးကနွတော အရှိနသြသှေားတော့မှ ယမငြး က မကွလြုံးဖှငြ့ပှီး သူ့ယောကြွားကို ကှညြ့လိုကမြိပါသညြ။ မကွနြှာပေါြ အခစွရြညတြှေ ဖုံးလှမြးနသေော ယမငြး နှငြ့ သူ့ယောကြွား တို့ မကွလြုံးခငွြး ဆိုငမြိလိုကခြွိနမြှာ ယမငြးက သူ့နူတခြမြးတှပေေါြ ကနွသညြေ့ ကွောမြငြးသနြး အခစွရြညတြို့ ကို လွှာဖှငြ့ သိမြးရကလြိုကပြါသညြ။ အနံအရသာ တမွိုး လေး ဖှဈနသေော အခစွရြညမြွားက သူ့ ကို ခံစားမှုတမွိုး ဖှဈပေါစြပှေီး ထို အခှငြးအရာကို မှငနြရသေညြ့ ကိုကိုမွိုးသောကြ လညြး အသံတမွိုး ငှီးငှူကာ ယမငြး ကိုယထြဲ သူ့ကောငကြှီး ကွှတကြနွခြဲ့တော့မတတြ ဆောငြ့သှငြး နမေိတော့သညြ။ “ ဒီမှာကှညြ့ ကိုကို၊ ကိုကို က မကွနြှာတခုလုံး တခှားယောကြွား ရဲ့ အခစွရြညတြှေ ဖုံးနတေဲ့ ကိုကို့မိနြးမ ကို လုပနြတောမဟုတလြား” ကိုကိုမွိုးသောတြယောကလြညြး တအားကို ပှီးခငွနြပှေီ ဆိုတာကို ယမငြးသိသညြ။ ယမငြးက ကိုကို ဇောြ ကိုယပြေါမြှ ရုနြးထှကလြိုကပြှီး ကိုကိုမွိုးသောြ့ ရှေ့မှာ ဒူးထောကခြလွိုကသြညြ။ “ ကိုကို ယမငြး လေ ကိုယြ့ကိုယကြို အဲလို မွိုး ခံစားရလိမြ့မယလြို့ မထငဘြူး.. ကိုကိုလညြး ကှိုကတြယမြဟုတလြား၊ ကဲပါ ကိုကို ဘယလြောကတြောငြ ကှိုကတြယြ မကှိုကတြယြ ဆိုတာကို ကိုကို မိနြးမ မကွနြှာ ပေါြ အခစွရြညတြှေ ဖှနြးပှီး သကသြပှလေိုကစြမြးပါ” ယမငြး တယောကြ မကွစြေ့ကို မှိတပြလေိုကသြညြ။ မကှာခငမြှာပငြ တဖှှတဖြှှတအြသံမွားဖှငြ့ ပူနှေးသော အခစွရြညမြွား သူ့မကွနြှာပေါသြို့ ပကဖြှနြးလာသညကြို ခံစားသိလိုကရြလသညြေ။ ကှညြ့ရသညမြှာ လညြး သူ့မကွနြှာပေါကြို ကွောမြငြးသနြး တုနြးကနှငြ့ ဆတူလောကြ အခစွရြညမြွား ပနြးကလွာသညဟြု ခံစားရသညြ။ ခုတော့ သူ့မကွနြှာပေါမြှာ ကွောမြငြးသနြးနှငြ့ သူ့ယောကြွားတို့၏ အခစွရြညမြွား ရောထှေးလို့ ဖုံးလှမြး နခှပှေေီ။ အခစွရြညမြွား မှာ မွားလှနြးလှသဖှငြ့ သူ့မေးစေ့မှ ပငြ စီးကပွှီး သူ့ရငသြား မွားပေါသြို့ တစကစြကြ ပငြ ကနွလသေညြေ။ ကိုကိုမွိုးသောြ့ အခစွရြညပြနြးထုတတြာ ပှီးသှားမှ ယမငြးက မော့ကှညြ့လိုကပြှီး ၊ “ အား ကိုကို၊ ကွေးဇူး အရမြးတငတြာပဲ၊ တကယြ့ကို မယုံနိုငလြောကအြောငပြဲနောြ” ဒီညနခငြေးလေးကတော့ သူ့ယောကြွားရော သူ့အတှကပြါ မယုံကှညနြိုငလြောကအြောငပြဲ ကာမ ရယဉေကြှောကို မွှောခဲ့ မိကှသညြ့ ညတည ဖှဈလတေော့သညြ။

 

သူ့ကို အဲလို အခှငြ့အရေးပေးခဲ့သညြ့ သူ့ယောကြွားကို ကွေးဇူးတငကြှောငြး ပှောမိတော့ သူ့ယောကြွားက လညြး သူ့ကို ကွေးဇူးတငကြှောငြး ပှနပြှောလသညြေ။ ယမငြးက ကွောမြငြးသနြးဘကကြို လှညြ့ကှညြ့ပှီးတော့လညြး ၊ “ကွေးကွေး ကိုကွောမြငြးသနြး၊ ယမငြး ကို ဧညြ့ဝတကြွပှှနေတြဲ့ အိမရြှငမြ တယောကလြို့ ထငတြယမြဟုတလြား” ဟု ပှောလိုကရြာ ယောကြွား နှဈယောကစြလုံး ရီမောလိုကကြှလသညြေ။ သူတို့ နှဈယောကစြလုံး မကွနြှာ ဘယလြိုထားရမညဆြိုတာကို မသိကှ ဆိုတာကိုတော့ ယမငြး ရိပမြိသညြ။ အခနြးထဲက သီခငွြးသံလေး က ငှိမြ့ငှိမြ့လေး လာနတေုနြးရှိသေးသညြ။ ယမငြးက ကွနပေစြှာ ပှုံးပှီး မကွစြေ့ကို မှေးလွှကြ ဆိုဖာပေါမြှာ အသာလေး ပကလြကလြှဲကာ နားနလေိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောကြ သူ့ဘေးမှာ ဝငထြိုငလြိုကသြညြ။ ကိုကိုမွိုးသောနြငွြ့ ကွောမြငြးသနြးတို့ နှဈယောကစြလုံး ပကလြကကြလေး နားနသေော ယမငြးကို ငုံကှညြ့လိုကကြှသညြ။ ယမငြးက မကွလြုံးကို ဖှငြ့ကှညြ့လိုကတြော့ သူတို့ နှဈယောကစြလုံးသူ့ကို ငုံ့ကှညြ့နသညေကြို တှေ့လိုကရြသညြ။ယမငြးက ပှုံးပှလိုကသြညြ။ သခှောတာကတော့ သူတို့ နှဈယောကစြလုံး ယမငြးကို ကှညြ့သညြ့ အကှညြ့တှကေ အရငတြုနြးက အကှညြ့တှနှငြေ့ လုံးဝတူတော့မညမြဟုတတြာပဲ ဖှဈလသညြေ။ ဒါကလညြး ယမငြး အတှကကြ အကှောငြးမဟုတတြော့ပါ။ အဲဒါက သူ့ကိုယြ ပိုပှီး ဆကဆြီ ဖှဈစသညေဟြုပငြ ထငမြိလသညြေ။ သူ့ယောကြွားနှငြ့ သူ့ယောကြွား သူငယခြငွြးတို့ ဒီအဖှဈအပကွလြေးကို အမှဲတမြး အမှတရြနမညေဆြိုတာကိုလညြး သူသိသညြ။ သူ့ကိုယသြူလညြး ဘယလြိုပုံဖှဈသလဲ သူကှညြ့ခငွနြမေိသဖှငြ့ ယမငြးက စားပှဲပေါမြှ သူ့ဖုံးကို ကောကယြူပှီး ကိုယကြိုယကြို ဆကဖြီ ရိုကလြိုကလြသညြေ။ “ ယမငြးက အမှတတြရလေး တခု လိုခငွလြို့ပါ” သူက မလိုအပပြဲ ဖှရှငြေးခကွထြုတလြိုကတြော့ အမွိုးသား နှဈယောကစြလုံးက ရီမောလိုကကြှသညြ။ သူ့ယောကြွားက တော့ တောတြောသြဘောကနွပေုံရသညြ။ သူ့ကို ကှညြ့မဝသညြ့ မကွလြုံးတှနှငြေ့ ကှညြ့နလသေညြေ။ “ ကဲ ရှငတြို့ ထဲက လူကှီးလူကောငြး တယောကကြတော့ ယမငြးကို မကွနြှာသုတပြုဝါလေး တော့ ယူပေးသငြ့တယလြို့ မထငမြဘူးလား” ကွောမြငြးသနြးက ခကွခြငွြးပငြ အပှေးအလှားသှားယူလသညြေ။

 

ကွောမြငြးသနြး အခနြးထဲက အထှကမြှာ ယမငြးက သူ့ယောကြွားကို လှမြးကှညြ့လိုကပြှီး ရှကပြှုံးလေး ပှုံးကာ၊ “ ကိုကို နိုငသြှားပှီလို့ ခစွလြေး ထငတြယြ၊ .. ခစွလြေးတော့ ခုထိ ကိုကို့ လဈမဈကို ရှာမတှေ့သေးဘူး” ကိုကိုမွိုးသောကြ ပှုံးပှီး ပုခုံးနှဈဘကကြို တှနြ့လိုကသြညြ။ “ ကိုကိုထငတြာတော့ ကိုကိုတို့ နှဈယောကစြလုံး နိုငသြှားတယြ ထငတြာပါပဲကှယြ” “ အဲတော့ ဆိုလိုတာက ယမငြးက ဘယယြောကြွားလေး နဲ့ မဆို ခစွပြှဲဝငတြာကို ကိုကိုက ဘယလြိုမှ စိတမြရှိဘူးပေါ့နောြ” ယမငြးက သူ့မကွခြုံးလေးကို ပငြ့ကှညြ့ပှီး မေးလိုကလြသညြေ။ အခစွရြညတြှေ ဖုံးနသေော သူ့မကွနြှာက စိမခြေါအြကှညြ့က ပိုပှီး အသကဝြငနြသလေိုပငြ။ “ အငြး … အဲဒီကိဈစ ကတော့ ကိုကိုလညြး ရှိနပှေီး ပါဝငြ ခံစား ပွောရြှငနြိုငမြယြ ဆိုရငတြော့ ရတယလြို့ပဲ ပှောကှပါစို့ကှယြ” “ ကောငြးပါပှီတဲ့ရှငြ… ခဈခဈ” ယမငြးက သဘောကစွှာ ရီမောလိုကခြွိနမြှာပဲ ကွောမြငြးသနြးက ပှနရြောကလြာလသညြေ။အဲဒီလဈမဈကို တော့ ယမငြးတယောကြ ဝမြးသာ အားရစှာဖှငြ့ လကခြံနိုငပြသညြေ။ ယောကြွား နှဈယောကရြဲ့ တပှိုငနြကြ အာရုံစိုကခြံရ မှုကို သူအရမြးကို ကှိုကနြှဈသကခြဲ့ရလသညြေ။ အထူးသဖှငြ့ သူ့ယောကနြှငြ့ မွှဝခေံစားခဲ့ရလို့လညြး ဖှဈလသညြေ။ သူ့ကို မကွနြှာသုတပြုဝါလှမြးပေးလိုကသြော ကွောမြငြးသနြးကို ယမငြးက ပှုံးပှလိုကသြညြ။ “ ကိုကွောမြငြးသနြး မနကဖြှနညြရော နအေုနြးမှာလား” ကွောမြငြးသနြးကပှုံးဖှဲဖှဲ ဖှငြ့ခေါငြးငှိမြ့ပှလိုကပြါတော့သညြ……….. ပှီးပါပှီ။