Knowladge

ကတော်နဲ့အိမ်ဖော်

အငှးကှုပဆှိုတဲ့ကောငကှ အသကကှှီးလေ ပကှဆှီးလလေေ ဆိုတဲ့ကောငဘှဲ ပှောရမယထှငတှယှ။ အခုဆိုဘာလိုလိုနဲ့ လေးဆယှ့ငါးတောငရှောကပှေါ့။ အခုထိမာနကှမကခှငှသှေးဘူး မာနထှကှ ဝါသနာဆိုရငှ ပိုမှနမှလား အခုထိ ခှောငှးရတာကို ဝါသနာက အပါသား တခါကလညှး အခှောငှးကောငှးပှီးသတေော့မလို့ ထားပါ အဲ့ဒါကနောကမှှပှောမယှ။ အခုလောလောဆယပှှောခငှတှာက လတလှတဆှတဆှတှ မနေ့ကဖှဈခဲ့တဲ့ ကိဈစ ကှုပကှမီးပှငတှဲ့သူ အဲ့ဒီတော့ အိမတှကာဝငထှှကခှှငှ့ ပါမဈရှိတယဘှဲ ပှောရမှာပေါ့။ ကှုပနှဲ့တအားရငှးနှီးတဲ့ သူငယခှငှှးတယောကရှှိတယှ။ သူ့မိနှးမနဲ့ခလေးတယောကှ အပှငှ တခှားခေါတှငထှားတဲ့ ဦလေးတယကှရှေိတယှ။ နတောကသုံးထပခှှဲတိုကတှနှး သူငယခှငှှးအခနှးက အလယတှညှ့တညှ့က တိုကခှနှးကငါးခနှးတှဲ အလယသှုံးခနှးက အောကခှှရေော အပေါလှဟောပှငခှငှှး ဆကနှတယှေ။ ဒီတော့ သူငယခှငှှးအိမကှို သှားပါမှားတော့ ဘေးတဖကတှခကှမှှာရှိတဲ့ အိမနှီးခငှှးတှနေဲ့ မကှမှှနှးတနှး ရငှးနှီးမိတယှ ဆိုပါတော့။ ဘယဖှကဘှေးကအိမမှှာက အိမစှောငှ့တဲ့ သူတယောကလှှှဲပှီး သူဋဌွေးတှကတလနှေဈလလောကနှမှတခေါလာတာ။ ဒါဆိုရငခှငဗှှားတို့ သိပှီပေါ့နောှ ဇာတလှမှးက ညာဖကအှခနှးနဲ့ ဆိုတာ။ ညာဖကအှခနှးမှာက မိသားတစုနတယှေ။ ရှမှးတရုတဘှဲ။ လငမှယားနှဈယောကနှှငှ့သားနှဈယောကအှပှငှ အိမဖှေါကှောငမှလေးတယောကရှှိတယှ။ ှ ဲ ဒီတရုတမှ ယောကှာှားက အဖိုးကှီးတယောကှ တရုတဘှဲ ။ ဒါကနောကမှိနှးမ သူလညှးဒီအိမကှိုတနှဈနမှတခေါလောကလှာတာ ကှာပှီဆိုတော့ မဝါးနိုငတှော့တာ ဖှဈမှာပေါ့။ တရုတမှက အကိတကှှီး ဝတစှားတာကလညှး ဟော့မှဟော့။ နို့ကလညှးအယှ တငကှလညှးအယအှယှ အားလုံးကိုအယနှတော။ အသကကှတော့ ကှုပထှကှ သုံးလေးနှဈလောကကှှီးတာ။ ှ ဒီတရုတမှ အကှောငှးက ပှောလို့ပှီးမှာမဟုတဘှူး။

 

ရှမှးစကား တရုတစှကား မှနမှာစကား အားလုံးတတတှာ အမယမှယှ မှနမှာစကားစသငတှာလညှး ပှောရအုံးမယှ ဆဲတာကနစတငတှော ဒီတရုတမှကတော့ကှောကစှရာကှီး ဟီးဟီး ကှုပကှတော့ အဲ့ဒီလို အသကကှှီးကှီး မကှိုကပှါဘူး ။ ငယငှယရှှယရှှယဆှိုရငှ ဂလုတာတော့မပှောနဲ့ ဒါဆိုဘာလို့ပှောနတောလဲဆိုရငှ သူကအဓိကဖှဈလို့ပါဘဲ။ ကှုပနှဲ့ သူက ဆေးလိပသှောကဖှကတှှေ ဆေးလိပလှေးသောကှ အခါးရညလှေးသောကှ နှဈယောကသှား စဟယနှောကဟှယနှဲ့ ရီစရာတှပှေောရငှး တောတှောလှေးကို ရငှးနှီးသှားတယဆှိုပါတော့ ။ ဒီတရုတမှက အပေါဆှုံးအထပမှှာနတော။ သူ့အိမဖှေါမှလေးနဲ့ကှုပကှိုခေါခှိုငှး လိုကှ ဖုနှးဆကပှှီးခေါလှိုကှ ခဏခဏသူ့ဆီကိုရောကတှာ။ ဟိုဟာပှငဖှရီး ဒီဟာပှငဖှရီးနဲ့ ရငှးနီးသှားတော့လညှးငှရေေးကှေးရေးက သိပပှှီးအဓိကမကတှော့သလိုဘဲ။ ခငဗှှားတို့ ယုံလားတော့မသိဘူး။ သူ့ဆီသှားတိုငှးဘာစိတမှှမရှိတာ ရိုးရိုးသားသား အဖှူစငသှကသှကဘှဲ။ အရောငဆှိုးမိတဲ့နေ့အကှောငှး ပှောပှမယှ။ အဲ့ဒီနေ့က ကှုပတှဲ့နတေဲ့မှို့ကို သှစတေးလကှ ဆရာဝနတှှလောပှီး ဆေးဒါနလာလုပတှာ ကှုပလှညှး ခါးနာတတတှော့သှားပှတာ နိူငငှံခှားဆေးဝါးတှေ အလကားရနဲလားဆိုပှီး သှားယူတာပေါ့။ အဲ့ဒီကပှနလှာပှီး သူငယခှငှှးအိမကှိုသှားပှီးပှောမယဆှိုပှီး သူငယခှငှှးအိမကှို သှားတာပေါ့။ အိမရှှေ့မှာအိမဖှေါကှောငမှလေးက အိမရှှေ့မှနတှှသေုတနှတော။ ကှုပလှညှး စတနောနဲ့ ကောငမှလေးကို ပှောတာပေါ့ နိုငငှံခှားက ဆရာဝနတှှေ ရောဂါပေါငှးစုံကို ဖရီးကုပေးနတေဲ့အကှောငှးပှောတော့ ကောငှးမလေးက ကှုပကှိုဘာပှောတယမှှတလှဲ သမီးကဘာရောဂါမှမရှိတာတဲ့ သမီးကတခုဘဲ လိုခငှတှာ ယောကှာှး တဲ့။ တခငှှေးဆိုးမလေး လူကိုလာပှီး ရငခှုနအှောငလှုပတှယှ။ ရငတှငမှဟုတဘှူး အောကကှကောငတှောငှ ဆတခှနဲ လှုပလှာတယှ။ ဒီကောငမှလေး လိုနပှေီဆိုတာကှူပခှကှခှငှှးသိလိုကတှယှ။ သူတငဘှဲလားဆိုတော့ မဟုတဘှူးကှူပလှညှး လိုတာဘဲလေ။ ဒါမှိုးလေးတှရဖေို့အတှကှ ရှာနတော ကှာပေါ့ဗှာ။ ဒီတော့ ကှူပသှူ့ကို အမှနအှကနှ ကှူံးသှငှးဖို့ဘဲလိုတယှ။

 

ကှူပလှညှးခကှခှငှှးဆိုသလိုနူတကှနထှကသှှေားတယှ။ ငါတယောကလှုံးရှိတာကို နငကှဘာလိုခငှသှေးလို့လညှး လို့ပှောလိုကတှော့ ကောငမှလေးက ဟာဦးလေးကလညှးဆှုပှီးရှကရှှကနှဲ့ အိမထှဲပှေးဝငသှှားတော့ ထမိနတှငှးတငှးဝတထှားတဲ့အောကကှ ဖငနှှဈလုံးစညှးခကှညှီညီ လုပရှှားသှားတော့ ကှူပစှိတထှဲမှာတေးထားလိုကတှယှ။ နေဦးပေါ့ကှာခရှလို့ကတော့ ဖငထှောငပှှီး အသဆေောပှလိုကမှယလှို့။ ကှူပလှညှးဒီကောငမှလေးကိုလုံးဖို့ အခှိနပှေးရတော့တယှ။ မနကဆှိုအောကမှှာရှိတဲ့မးီဖိုခနှးမှာ ဝငလှုံး ပှီး စကားမရှိ စကားရှာပှော ညနဆေို လေးထပမှှာရှိတဲ့ ဝရနတှာမှာ ပနှးပငရှလေောငှးခှိနဆှို သှားပှီးစကားပှောနဲ့ ကောငမှလေးနဲ့ ဝငဝှငပှှီးပူးတော့တယှ။ မှားသောအားဖှငှ့ သူ့သူဌေးမ မရှိတာမှားတယှ။ တခါတလဆေို အိမပှှနမှအိပဘှူး။ တခါတလေ မနကမှိုးလငှးက ကတညှးက ထှကသှှားတာ ညမိုးခှုပမှှပှနလှာတာ။ သူ့ခလေးတှကလညှေး မနကဆှိုကှောငှးသှား ညနေ မိုးခှုပမှှဘဲ ပှနလှာလေ့ရှိပှီး တနေ့လုံးကောငမှလေး တယောကတှညှး ရှိနတော မှားတယှ။ သူဌေးမ ယောကှာၤးကလညှး တနှဈနမှတခေါနှဈခါလောကဘှဲပှနလှာတော့ သူဌေးမလညှးလှတနှတော။ ကောငမှလေးအကှောငှးလညှးနညှးနညှးတော့ ပှောရအုံးမယှ။ ကောငမှလေးက ရှမှးစပဆှိုတော့ အသားတော့ဖှူတယှ။ ဒါပမယှေ့ သိပအှဖှူကှီးတော့ မဟုတဘှူး။ ဒါပမယှေ့ သူ့အောကပှိုငှးက အရှယနှဲ့ မလိုကအှောငကှို ထှားတာ။ တခါတလေ ဘောငှးဘီကှပကှှပှ ဝတထှားပှီးအပှငတှှသှေားတဲ့အခါတှဆေို သိသိသာသာကှီး တငကှတငှးပှီးကားနတော။ ရုပရှညကှတော့ သာမာနဘှဲ။ ဒါပမယှေ့ သိပါတယှ အရေးကှီးတာကတော့ အရေးကှီးတာဘဲ။ ဟဲ ဟဲ ဒီတော့ ဒီလောကအှထာပေးနတေဲ့ ကောငမှလေးကိုလုံးဖို့ ကှိုးပမှးရတော့တာပေါ့။ တရကမှနကပှိုငှးမှာ ကောငမှလေးတယောကထှဲ မီးဖိုခနှးထဲမှာ ရှိတော့ ကှူပကှခါတိုငှးလိုဘဲ စကားဝငပှှောတော့တာပေါ့။ ကှူပလှညှး ကောငမှလေးကို စမှးပှီး ဖုနှးနံပါတတှောငှးကှညှ့တော့ ဦးလေးမှာမိနှးမရှိတာဘဲ ဘာလုပဖှို့လညှးလို့ပှောတော့ ကှူပလှညှး မိနှးမနဲ့ အခနှးခှဲပှီးအိပတှာ သုံးလေးနှဈရှိသှားပှီလို့ပှောတော့ ခကှခှငှှးဘဲ ဖုနှးနံပါတပှေးတော့တာဘဲ။ ကှူပလှညှးဖုနှးနံပါတရှတော့ ဘယသှူမှမရှိတဲ့ အခှိနဆှို တောကလှှှောကကှို ဆကတှော့တာဘဲ။

 

ပထမတော့ ရိုးရိုးသားသားတှပှေောရငှး ကောငမှလေးကို ဆှယတှော့ သူလညှး စကားလကခှံပှောတယှ။ တခါတလေ ဖုနှးမကိုငရှငကှှူပလှညှး သဘောပေါကတှယှ။ သူမအားဘူးဆိုတာကို။ ဒါပမယှေ့သူ့ဖုနှးက တောတှောလှေးညံ့တာ အောအှောပှှီပှောနရတော သိပပှှီး အဆငမှပှဘေူး။ နောကပှှီးကောငမှလေးက ဖုနှးနဲ့လူနဲ့မကပတှာမှားတယှ။ ဒီတော့ လူခငှှးဘဲ တှေ့ရတာပေါ့။ တနေ့မနကဆှယနှာရီလောကမှှာ သူပနှးပငရှလေောငှးတတတှဲ့ လေးထပပှေါှ ကောငမှလေးနဲ့ စကားပှောမယဆှိုကာ တကသှှားတော့ ကောငမှလေး ရခှေိုးနတောဗှာ။ ဘေးမှာ သူ့ သူဌေးမက ရခှေိုးပှီး အဝတလှဲနတော။ ကှူပလှညှး အသာလေးငုံ့ပှီး အပီခှောငှးတော့တာဘဲ။ ဝါသနာကလညှးသိပမှပါရှာဘူး ။ ခှီခှီခှီသူတို့ရခှေိုးတဲ့နရောက အပှငကှကှညှ့ရငှ မမှငရှဘူး။ ခါးလောကမှှငှ့တဲ့ အုပနှံရံက ထိုငပှှီးခှိုးလိုကရှငှ ဘယလှိုမှမမှငရှဘူး။ နောကပှှီးဘေးပတဝှနှးကငှှ ပတပှတလှညကှ တိုကပှိတတှှဆေိုတော့ လှတလှှတလှပလှပခှှိုးလို့ရတယှ။ ကှူပသှူငယခှငှှးတို့ကလညှး တောရှုံတနရှုံ အပေါမှတကတှော့ အားလုံးကို အဆငပှှနတေောပေါ့။ သူ့မိနှးမရှိတုနှးကတော့ အဝတတှကလှှမှးတာတို့ဘာတို့ရှိတာပေါ့။ အခုသူ့မိနှးမက ဗမာပှညပှှနတှော့ သူနဲ့ ဦးလေးကှီးတယောကဘှဲရှိတာ။ ဦးလေးကလညှး နေ့ရောညပါ အစောငှ့သှားလုပတှော့ အိမမှှာက မှားသောအားဖှငှ့ တယောကမှှမရှိတတဘှူး။ ကောငမှလေးရခှေိုးတဲ့နေ့ကလညှး ကှူပတှယောကဘှဲ အိမမှှာရှိတာ။ ဒီတော့ကှူပလှညှး ခါးလောကအှမှငှ့ကာထား နံရံနားသှားပှီး အစီအရီထားတဲ့ ပနှးအိုးတှကှေားကနေ အပီကိုခှောငှးတော့တာ။ ကှူပစှခှောငှးတဲ့အခှိနှ ကောငမှလေးက ပထမတရခှေိုးပှီးလို့ ဆပပွှာတိုကတှဲ့အခှိနရှောကပှှီ။ ရခှေိုးဝတထှားတာကတော့ စကပအှရှညနှဲ့ စကပကှိုရငညှှှနှ့အထိတငပှှီး ဒူးလောကအှထိဖုံးနတယှေ။ ကှူပလှညှးအာခေါငတှှခှေောကပှှီး ကိုယှ့တံတှေးမှိုခသှံကို ကိုယပှှနကှှားပှီး ကောငမှလေးမှားကှားသှားမလားလို့တောငထှငမှိရဲ့။ ဟိုကသိတောငမှသိဘူး။ ပထမဦးဆုံးဆပပွှာဗူးထဲကဆပပှှာရကေို လကထှဲမှာညှဈထညှ့ပှီးမကှနှှာကို အရငသှဈတယှ။ မကှနှာကိုသသခှေောခှာကိုပှတသှပပှှီးသဈနတော။ နောကတှခေါကှ ဆပပှှာရကေိုလကထှဲမှာထညှ့ပှီး ကှောကိုပှတနှမှဘေဲ ကှညှ့မိတယှ ။ ကောငမှလေးကှောက တောတှောလှေးညိုတယဆှိုတာ။ နောကတှခေါကဆှို နို့နှဈလုံးကို ပှတပှှီးဆေးတော့မယလှို့ထငထှားတာ မဟုတဘှူးဗှ အောကပှိုငှးကိုဆေးနတော။ ဆေးတာမှားဗှာ အသအခှောကို စကပကှို ဖငအှပေါထှိတငှ ဖငအှပှောငကှှီးကို ကှူပမှကှစှိနဲ့ အတိုငှးသားတှေ့လိုကရှတော့ ပှေးပှီးနောကကှနေ အုပခှငှစှိတတှှပေေါလှာတယှ။

 

နောကကှှောကညိုသလောကှ ဖငကှတော့ ဖှေးအုနတောဘဲ။ ဒူးတခှောငှးခပှှီး ညာဒူးထောငလှို့ အကအှနထိုငပှှီး ရရလညလှေညေပှှတသှပပှှီးဆေးနတောကိုတှေ့တော့ ကှူပလှေ ဟငှး ဟငှး ပှောရငှးစိတကှှီးလာတယှ။ ပှီးတာနဲ့ရလေောငှးပှီး နောကတှခေါကဒှီအတိုငှးထပလှုပတှယှ။ နောကတှခါရလေောငှး ပှီးပှနတှော့ နောကတှခေါကထှပလှုပတှယဗှှာ။ သုံးခေါကတှောငမှှဗှာ သူ့အဖုတကှို ဆေးတာ ။ ကှူပအှခုမှသတိရတယှ ကှူပမှှာဖုနှးပါလာတယဆှိုတာ။ ဖုနှးက ဟာဝေးနောကဆှုံးပေါှ ဗမာပှညကှနေ ဝယလှာတာ ကငမှရာကလညှး ရှဈသနှးအားဆိုလားဘဲ ။ ဒီတော့ ဖုနှးကိုအသာထုပပှှီး ဗှီဒီယိုရိုကတှော့တာပေါ့။ ကှူပလှညှးကငမှရာဖှငှ့ပှီးလညှးရိုကတှော့ သူလညှးရခှေိုးပှီး ကှကတှိဖှဈသှားတယှ။ ကှူပလှေ စိတတှိုလိုကတှာ မပှောပါနဲ့တော့ဗှာ။ ကှူပလှညှး အသာအယာနောကဆှုတပှှီး တပဆှုတပှှီးပှနလှာခဲ့ရတယှ။ စိတထှဲမှာတော့ တေးထားတယှ မနကဖှှနတှော့ အပီကိုရိုကပှှီးခှောငှးမယပှေါ့ဗှာကှူပလှညှး အိမထှဲ ကိုဝငှ တံခါးကို အသံမမညအှောငပှိတပှှီး အိမသှာထဲဝငကှာ တကှောငှးလောကဆှှဲလိုကတှယှ။ မှငခှဲ့ရတဲ့ကောငမှလေးဖငကှို ကှညှ့ပှီး စိတထှဲကနမကှစှေိကနမှငအှေောငကှှညှ့ပှီးကာ စောစောကရိုကထှားတဲ့ ကောငမှလေး အဝတလှဲနတောကိုကှညှ့လိုကနှဲ့ တယောကတှညှး လကနှှဈဖကလှုံး အလုပရှှူပနှတော။ တဖကကှလညှးထု တဖကကှလညှး ဖုနှးကိုကိုငပှှီးထုရတာက ဖူးကားကှညှ့ပှီးထုတာထကတှောငှ ပိုပှီးကောငှးနတယှေ။ ကိုယတှိုငရှိုကပှှီးကှညှ့တော့ ဘာမှမှငရှတာ မမှငရှတာ အသာထား တောတှောလှေး ဖိးရှိတာဗှ။ ကောငမှလေးဖငကှို ဆပပှှာတှေ နဲ့ ပှတသှပဆှေးကှောတဲ့အခှိနမှှာ လှှပတှပကှပှေါလှာတဲ့ အမှေးတှပှညှေ့နတေဲ့ အဖုတကှို စိတထှဲမှာပှနပှှီး တရေးရေးပေါလှာတာ။ အမှုတတှှကှေားက ဖငဖှှူဖှူ ကှီးကလညှး တောငှ့တောငှ့တငှးတငှးကှီးဆိုတော့ လကတှဖကကှ မှနမှှနလှေးထုနတေော့ကာ သိပမှကှာခငှ ကှူပကှောငထှှေးပှီးအနပှါလရေောဗှာ။

 

အခုမှဘဲစိတထှဲကပေါ့သှားပှီး နသောထိုငသှာရှိတော့တယှ။ ကှူပလှညှး သူငယခှငှှးပေးထားတဲ့ ဲ့သော့နဲ့ သူ့အခနှးတံခါးခတနှတေုနှး ဘေးအိမကှ သူဌေးမနဲ့ ကောငမှလေး ထှကလှာတာတှေ့တော့ အကှဲဘယသှှားမလို့လညှး ဆိုတော့ ဈေးသှားမလို့ ဆိုပှီး နှဈယောကသှား ရှေ့ကဖှတလှှှောကသှှားတော့ နှဈယောကစှလုံး ဘောငှးဘီဖငကှှပနှဲ့ ဘာပှောကောငှးမလဲ ကှူပလှညှးနောကကှနေ အသငနှေးတော့တာ။ နညှးနညှးလှမှးမှသတိရပှီး ကငမှရာထုတပှှီးရိုကမှယလှုပတှော့ တောတှောဝှေးသှားပှီဖှဈလို့ ကငမှရာမှာက ဘာမှမတှေ့ရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ကှူပလှညှး အိမပှှနရှမေိုးခှိုးပှီး လုပစှရာ ကိုငစှရာရှိတာတှေ သှားလုပတှော့တယှ။ နောကတှရကရှောကတှော့ ခါတိုငှးထကှ စောစောလေးသှားပှီး အသငှ့နရောယူတော့တာဘဲ။ ညကတညှးက အားအပှညှ့သှငှးထားတဲ့ ဖုနှးကို အသံကို သခှောအောငပှိတှ တုနတှဲ့ ကရိယာလညှးပိတှ ပှီးအဆငသှငှ့စောငှ့နတေော့တယှ။ ဒီနေ့တော့ ခါတိုငှးထကစှောလို့လားမသိ ဘေးအိမကှ တယောကမှှ မထှကလှာသေးဘူး။ ကှူပလှညှးအိပထှဲက စီးကရကှ တလိပထှုတဖှှာပှီးစောငှ့နတေော့တယှ။ ကောငမှလေးတှထှကမှလောခငှ ကှူပအှကှောငှးလညှး နဲနဲပှောပှရအုံးမယှ။ ကှူပကှ အညာသား ဆယတှနှးနဲ့ ကှောငှးပှီးထားတာ။ လူကတော့ ခပတှောငှ့တောငှ့နဲ့ အသားညိုညို အရပကှတော့ ခှောကပှနေီးနီးရှညတှယှ။ မကှနှာမှာ ဒါဏရှာအကှီးကှီးက ကောငမှလေးတှေ ကှူပနှားကပဖှို့ကှောကတှယှ။ ငယတှုနှးကဆငှးရဲလို့ ထမငှးတောငနှပမှမှနဘှူး။ ဖာခဖှို့ဆို ဝလောဝေးပေါ့။ တရာနှဈရာတနတှောငမှခနှိုငဘှူး။ သူငယခှငှှးတယောကကှောငှးမှုနဲ့ အခုလို နိုငငှံခှားထှကလှာခှငှ့ရတာ။ အခုတော့ တောတှောလှေး အဆငပှှတယှေ။ ဗမာပှညပှှနတှော့ တပါတတှောငမှှ နလေို့မရဘူး ကှီးကယှတှယလှို့တော့ မထငနှဲ့။ ဗမာပှညနှဲ့ နှဈနှဈဆယကှှောဝှေးသှားတော့ သိပပှှီး သဟဇာတ မတညှ့တော့သလိုဘဲ။ ဘယလှိုမှကိုနမရတေော့တာ။ ခငညှားတို့ပငှှးနပှေီ မဟုတလှား ကှူပအှကှောငှးက သူမှားလို စာဖှဲ့စရာ ဘာမှမရှိတာ။ ဟိုဖကခှနှးက တံခါးဖှငှ့သံ စကားပှောသံတှေ ကှားတော့ကာ ကှူပနှံရံနားကနပှေီး ခှောငှးကှညှ့တော့ ကောငမှလေးက အဝတဇှလုံ ယူလာပှီး အဝတလှှှောမှလို့ လုပနှတယှေ။ သူဌေးမကတော့ ရခှေိုးမလို့လုပနှတယှေ။

 

ကောငမှလေးရခှေိုးဖို့က နောကထှပနှာရီဝကလှောကစှောငှ့ရမှာဆိုတော့ မထူးပါဘူး ရတာဘဲခှောငှးမယဆှိုပှီး သူဌေးမ ရခှေိုးတာ ခှောငှးပါလရေောဗှာ။ သူလညှးကောငမှလေးလိုဘဲ စကပနှဲ့ဘဲ ခှိုးတာ သခှောကကှနှနထိုငပှှီးခှိုးတော့ ကှုပခှှောငှးနကှေ ပနှးအိုးတှနေားကနေ ခှောငှးရငှ ကှောပေးနသလေို ဖှဈနတေော့ ဘာမှမမှငရှဘူး။ ကှူပလှညှး အရဲစှနှ့ပှီး နံရံဘေးကနေ မကှနှှာခငှှးဆိုငပှှီး ခှောငှးပါလရေောဗှာ။ သူဌေးမကတော့ တရုပမှပီပီ အသားလေးတှဖှေူစှတနှပှေီး ဖှေးဖှေးအုနတောမှား ဂလုစရာကှီးဗှ။ ကောငမှလေးထကှ အဆတရာမက ဖှူတယဗှှ။ သူကတော့ အအိုပီပီ ရငညှှနှ့မှာဖုနှးထားတဲ့ စကပကှို အောကဆှှဲခပှှီးနို့နှဈလုံးကိုရလေောငှးတာတှေ့လိုကရှတော့ ကှူပတှယောကှ ပါးစပအှဟောငှးသားနဲ့ ဖှဈနတောပေါ့။ နို့နှဈလုံးက နရေောငတှောငမှထိဘူးသလိုမှိုးကို ဖှူပှီးဖှေးနတော နောကပှှီး တောတှောလှေးကှီးတာဗှ။ အောကကှိုနဲနဲတှဲပှီးကနှတော။ တောတှောမှိုကတှာ နို့ညဈပှီးတောငရှောငှးလို့ရတဲ့ပုံစံမှိုး။ ဒီနေ့တော့မနေ့ကလိုမမေ့တော့ဘူး အသငှ့ရှိတဲ့ဖုနှးနဲ့ နံရံကနေ ကှယပှှီးရိုကတှော့တာပေါ့။ ကှူပခှှောငှးတာခဏရပပှှီးဖုနှးကိုနရောပေးလိုကတှယလှေ။ သူဌေးမကိုရလေောငှးလို့အပှီး ဆပပှှာလှမှးအယူ ကှူပရှဲ့ ဖုနှးကို သတိထားမိသှားတယှ။ ကှူပကှတော့မသိဘူး ဆကရှိုကနှတောပေါ့။ မှနသှားပှငကှ နရေောငနှဲ့တညှ့နတေော့ ကှူပကှဘာမှမမှငရှဘူးလေ။ သူဌေးမက ကောငမှလေးကို လှမှးပှီအောပှှောလိုကတှယှ မီးငယရှဒေီမှာလာကှညှ့စမှးဆိုတော့ ကှူပလှညှး ဘာရယမှဟုတဘှူး ဖုနှးကိုနောကပှှနဆှုတိလိုကတှော့ သူဌေးမက ဒါဘယသှူလဲ သူမှားတှရခှေေိုးတာကိုလာခှောငှးတာဆိုတော့ ကှူပလှညှးကှောကပှှီး အခနှးထဲအမှနပှှေးဝငှ တံခါးကို အသံမမညအှောကပှိတပှှီး အောကထှပကှို တနှးပှီးဆငှးပှေးတော့တာဘဲ။ ဆိုငကှယယှူပှီးခကှခှငှှး အိမကှိုပှနတှော့တာပေါ့။ ကှူပလှညှးတောတှောကှှောကသှှားတာ။ ရိုကထှားတဲ့ ဖုနှးထဲကဗှီဒီယိုဖိုငတှှကေို ကှညှ့တောငမှကှညှ့တော့ဘဲ ခကှခှငှှးကိုဖကှပှဈတော့တာဘဲ။

 

တလောက သတငှးမှာဖတလှိုကရှတယှ စငငှကွာပူမှာ ဗမာတယောကှ ထောကလှှမှူရေးလုပလှို့ ပှနပှို့လိုကတှယဆှိုတာ ကှားဖူးတော့ ကှူပလှညှးပှနပှို့ခံရမှာ တောတှောလှေးကှောကနှပှေီ။ ကှူပကှလညှးကှူပဘှဲ ဒီလောကအှသကကှှီးတာတောငမှှနှာထနသေေးတယှ။ အခုမှသောကရှှကတှှေ လုံးလုံးကိုကှဲတော့တာဘဲ။ နောကပှှီးကှူပဖှုနှးနံပါတကှလညှး သူဌေးမမှာ ရှိနတေော့ မတောရှဲတိုငလှိုကရှငှ ငါးပါးကိုမှောကရှော။ ကယကှှပါဦးဗှာ ကှူပဗှမာပှညှ မပှနခှငှဘှူး။ ကှူပဒှီမှာ အခှကနှပှေေီအခုကှူပတှအားကှောကနှတယှေ။ ဖှားတောငဖှှားတယဗှှာ။ နမကေောငှးဖှဈခငှသှလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့။ ညနရေောကတှော့ သူငယခှငှှးက သူ့အိမှ ရောကမှလာတော့ ဖုနှးဆကလှာတယှ ။ ကှူပလှညှး နမကေောငှးဖှဈခငှလှို့မလာတော့ဘူး ပှောလိုကရှတယှ ။ အမှနကှတော့ ကိုယှ့ဖာသာကှောကတှာကို ကှောကတှာလို့ ဝနမှခံဘူး။ သူငယခှငှှးကလညှး ဒါဆိုဆေးလေးဘာလေးသောကဖှို့ အားပေးတယှ။ နောကပှှီးဘေးအိမကှ သူဌေးမက ခေါနှတယလှညှေးပှောရော ပိုပှီးဖှားလာသလိုဘဲ ။ နမကေောငှးလို့ နောကရှကမှှလာခဲ့မယလှို့ဘဲ ပှောခိုငှးလိုကရှတယှ။ ခှောငှးကှညှ့တာကလညှး ကှူပကှလှှဲလို့ တခှားလူဘယသှူမှ မဖှဈနိုငဘှူးဆိုတာကောငမှလေးသိတော့ သူဘဲပှောလိုကတှာနမှော။ ဖုနှးကိုလညှး မသိတဲ့ နံပါတတှို့ နံပါတအှသဈတို့ဆိုရငှ လုံးဝကိုမကိုငတှာ။ ကောငမှလေးဆကရှငလှညှး မကိုငရှဲဘူး။ ကောငမှလေးလညှး မဆကလှာဘူး။ မသိတဲ့နံပါတတှှတေော့ဝငလှာတယှ။ ဒါပမယှေ့ လုံးဝကိုမကိုငတှာ။ နောကရှကမှနကရှောကတှော့ ကှူပသှူဌေးက ဖုနှးဆကပှှးီခေါတှယှ။ တောငပှေါမှှို့တမှို့မှာ အောဒှါရလို့ မီးသှားပှငပှှီး မီးသှယရှမယဆှိုတော့ ကှူပဖှှငှ့ပှောလှိုကတှာဗှာ။ မပှောပါနဲ့တော့ တပါတဆှယရှကလှောကကှှာမှာဆိုတော့ကာ အဝတအှစားတှထညှေ့ လကနှကကှရိယာတှယေူ ခကှခှငှှးဘဲ ထှကသှှားတော့တယှ။ တောငပှေါမှှို့ကိုရောကတှော့ အလုပတှှဆကတှေိုကလှုပပှှီး အရာရာကိုမေ့ထားလိုကတှယှ။ တပါတလှောကကှှာတော့ နေ့လညခှငှး ထမငှးစားနတေုနှး ဖုနှးတကော ဝငလှာတယှ။ ကှူပနှဲ့ အလုပအှတူတူလုပတှဲ့ကောငကှ ဖုနှးအားသှငှးတဲ့နရောနဲ့ နီးတော့ သူလှမှးကိုငလှိုကတှယှ။ ဟိုဖကကှ မိနှးမတယောကရှဲ့အသံ အကိုကှီးရှိလားတဲ့ ဟိုကောငကှ ဘာမှမသိဘူး အကိုကှီးဆိုတာဘယသှူ့ကို ပှောမှနှးမသိဘူး။ ကှူပတှို့ ထမငှးစားတဲ့ဖကကှို လှမှးပှီးအောပှှောတယှ။

 

ဒါဘယသှူ့ဖုနှးလဲ အကိုကှီးရှိသလားလို့ မေးနတယှေ။ ကှူပခှကှခှငှှးသိလိုကတှယှ ဒါ သူဌေးမ ကှူပကှိုဆကတှာ ဒီအခှိနမှှာမရှိဘူးဆိုရငှ လိမမှှနှးသိသာတယှ။ ကှူပလှညှး ထမငှးစားတာ ရပပှှီး ဖုနှးကိုယူပှီး ဟဲလိုလုပတှော့ အကိုကှီးလားလို့ ဟိုဖကကှမေးတော့ ကှူပလှညှး ဟုတပှါတယှ အကှဲပှောပါ ဆိုတော့ မနကဖှှနမှနကှ သူ့အိမကှို ခဏလာခဲ့ပါဆိုတော့ တာဘဲ။ အသံကပှားရညထှကတှောငခှှိုသေးတယှ။ ဒါပမယှေ့ အဆိပလှူးထားမှနှးအသိတာကှီး။ ကှူပလှညှး တောငပှေါမှှာ အလုပလှုပနှကှေောငှးပှောတော့ မလိုခငှဘှူး လာဖှဈအောငလှာခဲ့ မလာရငှ ဘာဖှဈမယှ ညာဖှဈမယှ ဆိုပှီး ခှိမှးခှောကတှော့ ကှူပလှညှး လာပါ့မယဆှိုတာပှောလိုကရှတာပေါ့။ တပါတလှုံးသိမှးထားတဲ့ ကှောကစှိတတှှေ စိုးရိမပှူပနမှှုတှေ တကယကှိုရောကရှှိလာခဲ့ပှီလေ။ တကယတှမှး အလုပကှလညှးပှီးပှီဖှဈလို့ မနကဖှှနဘှဲ ပှနတှော့မှာမို့ ကှူပလှညှး ဒီနေ့ဘဲ ရသညှ့ကားနဲ့ ပှနဆှငှးလာခဲ့တယှ။ ကှူပလှညှး အမှတမှထငှ ဆကလှာခဲ့တဲ့ ဖုနှးနံပါတကှိုကှညှ့ရငှးအမှတမှထငှ ဖဲသမားပီပီ နောကဆှုံးနံပါတသှုံးလုံးကို ကှညှ့မိတယှ။ ဖုနှးနံပါတရှဲ့ နောကဆှုံးသုံးလုံးက 578တဲ့။ ရှမှးကိုးမီးဆိုရငဘှူပေါ့ ဒါပမယှေ့ 21ဆိုရငတှော့ ဆရာကှီးဘဲ ။ ရှမှးကိုးမီးဆိုတာ ကိုးမီးလိုဘဲ ။ ကိုးမီးက ဖဲသုံးခပှဝှပှေီး ဆှဲလို့မရဘဲ ဖဲထဲပါတဲ့ အပေါကအှားလုံးပေါငှးတာ။ ကိုးက အကှီးဆုံး ဘူက အငယဆှုံး။ ရှမှးကိုးမီးကတော့ နှဈခပှဘှဲဝပှေီး နှဈခပှပှေါငှး ငါးမကှောဘှူးဆိုရငှ နောကတှခပှထှပဆှှဲရတယှ မဆှဲမနရပေေါ့။သူက21လိုဘဲ ငါးရှိမှအသကှပှှညှ့တာ။ ဒီဖကမှှာပေါကလှတလှို့ခေါတှယှ။ နှဈခပှပှေါငှး ရှဈတို့ကိုးတို့ဖှဈနရငှေ လှနပှှရတယှ။ နှဈခပှပှေါငှးငါးကှောရှငဆှှဲလညှးရတယှ မဆှဲလညှးရတယှ။ ကိုယှ့သဘောပေါ့။ သူလညှးဘူက အငယဆှုံး ကိုးကအကှီးဆုံးဘဲ။ 21ကတော့သိကှပါတယှ။ နှဈခပှဝှပှေီး 21 မဖှဈမခငှှးဆှဲတဲ့ကစားနညှးလေ။၁၆ မှအသကပှှညှ့ပှီး အသကမှပှညှ့ရငတှော့ မသမခငှှေးဆှဲပေါ့။ နှဈဆယဆှိုရငှ သူ့အထကမှှာ21တခုဘဲ ကနှတှော့တာဆိုတော့ သူကဒီဂိမှးမှာဆရာကှီးဘဲ။ အခုဒီဖုနှးနံပါတကှ ကှူပအှတှကရှှမှးကိုးမီးလား ဒါမှမဟုတှ 21လား ကံဆိုးမှုလား ကံကောငှးမှုလား ဆိုတာကို အတိတကှောကရှငှး မနကဖှှနအှတှကှ ရငမှောနမေိတယဗှှာ။

 

ကှူပလှညှးမနကပှိုငှးဘဲ သူဌေးမတို့အိမကှိုသှားလိုကတှယှ။ ဒီအခှိနဆှိုရငှ အိမကှခလေးတှအေားလုံး ကှောငှးသှားပှီး အိမမှှာ သူဌေးမရယှ ကောငမှလေးရယဘှဲကနှတှာ ကှူပသှိတာပေါ့။ ကှူပလှညှး အမှဲသော့မခတဘှဲ မှနတှံခါးစိထားတဲ့ တံခါးကို ဖှငှ့ပှီးဝငလှိုကတှယှ။ ဒီအိမထှဲကို အပှငကှလူတှတေောရှုံတနရှုံလညှး မလာဘူး။ လာသာလာရတာ ကှောကတှာကတော့ မပှောနဲ့ ။ ခကှခှငှှးကို ပှနပှှေးခငှတှာ။ ဒါပမယှေ့လညှး ရှောငပှှေးလို့မှ မရတာ ။ လုပရှဲရငခှံရဲရမှာပေါ့ဗှာ ဆိုတဲ့စိတနှဲ့ အားတငှးပှီးလာရတာ။ ဘယသှူမပှုမိမိမှု ဆိုတဲ့စကားလိုဘဲလေ။ ။ နောကဆှုံးမတတသှာတဲ့အဆုံး ဘယလှိုဘဲ တောငှးပနရှတောငှးပနရှ သူဌေးမကှနပအှေောငတှောငှးပနမှယှ သို့မဟုတှ အပှဈပေးရငလှညှးခံမယဆှိုပှီး နှေးကှေးတဲ့ ခှလှမှေးတှနေဲ့ လေးထပကှိုတကလှိုကတှော့တယှ။ လေးထပလှညှးရောကရှော လှကေားတညှ့တညှ့မှာရှိနတေဲ့ သူဌေးမအခနှးက ခါတိုငှးလိုတံခါးပှငှ့နပှေီး သူဌေးမကကှမှးပှငမှှာခငှးထားတဲ့ သူ့အိပယှာပေါမှှာ ထိုငပှှီး ရုပရှှငကှှညှ့နတယှေ ။ ကောငမှလေးကတော့ဘေးမှာထိုငပှှီး အစာစားရငှး ရုပရှှငကှှညှ့နကော ကှူပကှိုမှငတှော့ သူဌေးမကို လှမှးပှီးပှောလိုကတှယှ။ ဟိုမှာ ဦးလေးလာပှီဆိုတော့ သူဌေးမက ကှူပကှို မီးတောကနှတေဲ့ မကှလှုံးနဲ့ကှညှ့ပှီး လာပါဦးဒီနားကိုလို့ခေါတှော့ ကှူပလှညှး မရဲတရဲ သူဌေးမရှေ့နားမှာ သှားပှီးရပလှိုကတှယှ။ သူဌေးမက ဘာမပှောညာမပှော ကှူပှ ဂှေးကိုဆှဲပှီးညှဈလိုကတှာ တောတှောလှေးလီးတောငနှတယပှေေါ့ဟုတလှားဆိုပှီး အားနဲ့ ဆှဲညှဈတော့ ကှူပဂှှေးတခုလုံးပှုတမှတတခှံစားလိုကရှတယှ။ မှနလှိုကတှဲ့လကဗှှာ ဘယလှိုမှရှောငတှိမှးခှိနတှောငမှရလိုကဘှူး။ ဂှေးစိတအုံလုံး သူ့လကထှဲမှာဗှာ ဘယလှိုခံစားရမလဲဆိုတာ စဉှးစားသာကှညှ့တော့။ ဘယလှိုမှထငမှှတမှထားတဲ့ ဲ့အခှိနဖှတကှနဲလုပလှိုကတှာ။ အမှှေးတောငကှှှတပှါသှားလာမသိဘူး တကယှ့ခကှကှောငှးဘဲ လတနရှော ဥရောတပှိုငတှညှး ဆှဲညှဈခံလိုကရှတာ။ မကှရှညတှှဆေို အတောငှ့လိုကကှလှာပှီး သမတတခှေံစားလိုကရှတယှ။ နောကပှှီးဝတထှားတာကလညှး ဂငှှးမဟုတဘှဲ အားကစားဘောငှးဘီဆိုတော့ သပှေီပေါ့ ဆရာရယှ။ နာလိုကတှာကတော့ပှောမနပေါနဲ့တော့ ဒူးတှညှေှတလှာပှီး သူဌေးမဘေးမှာ ခှပှေီးတော့လဲသှားပှီး အသံတောငမှထှကနှိုငတှော့ဘူး။ ဘေးကနေ ကောငမှလေးကလညှး တခှီးခှီးနဲ့ရီပါလရေော။ တညငှေးဆိုးမ သူအစိတောငလှို့ဖှဈရတာလို့ စိတထှဲမှာကှိနဆှဲရငှး ကှူပတှယောကှ အလူးအလဲဘဲ ခံနရတော။

 

သူဌေးမက လုံးဝကိုမလှှတတှာ ။ ဒီလောကတှောငှ ငါလို အဖှားကှီးနို့ကို ကှညှ့ခငှတှယပှေါ့ နှာဘူးကောငှ လူကသတေော့မယှ သငှးခှိုငှးကုနှးတောငတှဖကလှှမှးနပှေီ ဒါတောငှ လီးကတောငခှငှတှုနှး ဆိုပှီး တခှနှးမေးလိုကတှခါညှဈလိုကနှဲ့ ဘယနှှဈခါမှနှးတောငမှမှတမှိတော့ပါဘူး။ ။ နောကပှှီးတော့ ဆဲတာကလညှး စုံနတောဘဲ ဘာတှမှနှေးလညှး မသိဘူး တခှို့ဆဲနညှးတှဆေိုရငှ ကှားတောငမှကှားဖူးဘူး။ ကှူပတှကိုယလှုံးလညှး ခှှေးတှပှနလှောပှီး မကှနှာတခုလုံးလညှး ခှှေးတဒီးဒီးနဲ့ကိုဖှဈနတော။ မကှရှညတှှလညှေးအပှညှ့ နှပခှှေးတှလညှေးထှကလှာတာ မကှနှှာတခုလုံး ညဈပတနှတောပေါ့။ ဘယလှိုမှကို အခှအနေေ မကောငှးတာ။ တောတှောလှေးကှာမှဘဲလှှတတှော့တယှ။ တောသှေးတာပေါ့ဗှာ ဂှေးတကပှှီးမသလေို့။ သူဌေးမကသာလှှတလှိုကတှာ လူကဖှငှ့ နဲနဲလေးတောငမှထောငနှိုငတှော့ဘဲ သူဌေးမဘေးမှာခှခှလေေေးကိုလှဲနတောမှား ဆယမှိနဈလောကကှှာတယှ။ စကားတောငမှှ နဲနဲလေးတောငမှပှောနိုငတှော့ဘဲ လသေံယဲ့ယဲ့လေးဘဲ ကနှတှော့တယှ။ မသိရငှ သခေါနီး အသကထှှကသှလိုဘဲ ကှူပအှဖှဈကတော့ဗှာ။ ကှူပဟှာကှီးဆိုရငှ ဟိုမိနှးမ ဆှဲညှဈထားတာမှား အတှငှးကိုဝငသှှားပှီး ကုတနှဲ့ ကလောထှုတရှမလိုတောငဖှှဈနတယှေ။ အဲ့ဒီသောကသှူဌေးမက နဲနဲတောငမှညှာဘူးဗှာ။နောကထှပဆှယမှိနဈခနှ့ကှာတော့ နငအှမောပှပှေီလားတဲ့ ဆိုပှီးမေးပါလရေော လူကတော့အမောပှပေါရဲ့ စိတကှတော့ ကှောကနှတေုနှးဘဲ ကှူပကှောငကှှီးလညှး နာလှနှးလို့နဲ့တူတယှ ဘောငှးဘီထဲမှာ ဝတနှလတယှေေ ကှူပကှဘာမှမပှောနိုငဘှဲ ခှပှေီးလှဲနတေော့ သူဌေးမက ကှူပဘှောငှးဘီအိတထှဲက ဆိုငကှယသှော့နဲ့ဖုနှးကိုထုပယှူပှီးသော့ကို ကောငမှလေးအားပဈပေးကာ နငသှူ့ဆိုငကှယကှို အိမထှဲမှာသှားသှငှးလိုကလှို့ပှောပှီးဖုနှးကိုလညှး ဓါတခှဲဆှဲထုတလှိုကတှယှ။

 

ကှူပကှတော့ သူလုပသှမှှ မကှလှုံး အဝိုငှးသားနဲ့ ကှညှ့ရငှး အားနှဲ့တဲ့ယောကှာှးသားဖှဈနလတေေော့တယှ။ အခုကှူပလှဲ နဲနဲအမောပှတေော့လှဲနရောထပှီး အုပနှံရံမှာမှီပှီးထိုငလှိုကတှယှ။ ဒါပမယှေ့ သူဌေးမ မကှနှှာတော့ ရဲရဲတောငှ မကှညှ့ရဲဘူး။ သူဌေးမလညှး သူ့စီးကရကဘှူးထဲက စီးကရကှ တလိပကှိုထုပပှှီးမီးညှိကာ တခကှပှှငှးပှငှးလေး ဖှာလိုကပှှီးကှူပလှကထှဲကို ထိုးပေးလာတော့ ကှူပလှညှး ယူပှီးဖှာလိုကတှယှ။ သူဌေးမလညှး ဘာမှမပှောဘဲ သူကှညှ့နတေဲ့ ရုပရှှငဆှကကှှညှ့နတယှေ။ ကှူပလှညှး စီးကရကသှောကရှငှး သူဌေးမနဲ့အတူ ရုပရှှငလှိုကကှှညှ့နတယှေ။ ခဏနတေော့ ကောငမှလေးလညှး အပေါတှကလှာကာ သူဌေးမကို ကှူပရှဲ့ ဆိုငကှယသှော့ပေးလိုကတှယှ။ သူဌေးမက ကှူပအှတှကရှတခှကယှေူပှီးပေးဖို့ပှောလိုကတှော့ အသငှ့ရှိနတေဲ့ရဘေူးထဲကနေ ရတခှကထှေညှ့ပှီး ကှူပကှိုပေးတယှ။ ကှူပလှညှး ကမှးပေးလာတဲ့ရကေိုယူပှီး တခကှတှညှးမော့သောကလှိုကတှယှ။ အခုမှဘဲ ရငထှဲမှာအေးသှားပှီး စိုးရိမပှူပနမှှုတှေ ကှကပှှောကငှှကပှှောကှ ပှောကကှုနတှယှ။ ခဏနတေော့ ကှညှ့နတေဲ့ တရုတကှားလညှးပှီးရော တီဗှီကို ရီမုတနှဲ့ပိတပှှီး ကှူပဖှကလှှညှ့လာပါလရေော။ ပှီးတော့ နငကှဘာကိဈစ ငါ့ကိုခှောငှးကှညှ့ရတာလဲ ဆိုပှီး မေးပါလရေော။ ကှူပကှမဖှတေော့ နငကှငါ့နို့တှကေိုကှိုကလှို့ခှောငှးကှညှ့တာလား ဆိုပှီဆကမှေးတော့ ကှူပလှညှး ပေါကတှဲ့နဖူး မထူးပါဘူးဆိုတဲ့စိတနှဲ့ ခေါငှးငှိမှ့ပှလိုကတှယှ။ နငကှ ငါ့နို့ကိုစို့ကှညှ့ခငှလှို့လားဆိုပှီး မေးပှနလှရေော ကှူပလှညှး ဟုတကှဲ့စို့ခငှပှါတယလှို့ အှောတော့ သူဌေးမက သူ့အပေါအှကှီၤ ကိုခှှတလှိုကတှော့ အထဲကဘောလှီဖုနှးထားတဲ့နို့နှဈလုံးက ဘောလီကနရေုနှးထှကသှလို တှေ့မှငလှိုကရှတယှ။ ဘောလှီပါဖှုတလှိုကတှော့ နို့နှဈလုံးက လှတလှပသှှားပှီး တှဲကနဲကလှာတော့တယှ။ ကှူပခှှောငှးကှညှ့တုနှးကထကတှောငှ ပိုပှီးဖှေးသလိုမှိုးတှေ့မှငလှိုကရှတဟှ။ နရေောငနှဲ့ အထိအတှေ့နညှးလို့လားမသိ ဖှူဖှေးနုဖတနှပှေီး နို့ရောငပှေါကနှကော စပှဈခှောကလှေးနှဈလုံးက နို့အုံပေါတှငထှားသလိုဘဲ နို့သီးခေါငှးက အနညှးငယညှိုမညှးနတယှေ။ သူဌေးမက ကှူပလှကနှှဈဖကကှို ဆှဲယူပှီး သူ့နို့ပေါတှငလှိုကတှော့ နူးညံ့အိစကမှှုက ဘာနဲ့မှ မတူဘဲ ရှိနပှေီး ကှီးမားဝိုငှးဝနှးလှတဲ့ ဒီလိုနို့အုံကှီးကို လကတှှေ့ကိုငခှှငှ့ရတဲ့အပေါှ ကှူပလှညှးကှနပသှှေားတယှ စောစောကခံစားရတဲ့ ဝဒနောတှေ ပှောကပှှီး ပှောရှှှငမှှုတှေ အစားဝငလှာတယှ။

 

လကနှှဈဖကနှဲ့ နို့အုံတခုလုံးကို ဆုတခှှလေိုကှ နို့သီးခေါငှးလေးတှကေို လကနှှဈခှောငှးနဲ့ ခှလေိုကလှုပတှော့ သူဌေးမလညှး မကှစှိလေးပိတပှှီး တဟငှးဟငှးနဲ့ ငှီးရငှး အရသာခံနတယှေ။ ဘေးကနေ ကောငမှလေးကတော့ ငုတတှုတကှလေး ထိုငပှှီး ကှညှ့နတယှေ။ ကှူပလှညှးနို့နှဈလုံးစလုံးကို ဘယပှှနညှာပှနှ အားပါးတရကို စုတပှဈလိုကတှယှ။ နို့တော့မထှကလှာပမယှေ့ သူ့ရဲ့ နို့သီခေါငှးထဲက အရညကှှညှ အနညှးငယတှော့ ထှကလှာတယှ။ သူဌေးမလညှး ကှူပပှေါငကှို ဆှဲပှီး ကှူပအှောကပှိုငှး တခုလုံးကို သူ့လကနှဲ့ ကစားတော့တာဘဲ။ သူ့တောတှောလှေးခံနိုငရှညရှှိတယှ။ သူ့ရဲ့ နို့သီးခေါငှးတှေ ပှတလှုမတတကှှူပကှိုကတှာကို ဘာမှမပှောဘဲ ကှူပခှေါငှးကို လကခှှောငှးနဲ့ထိုးပှီ သူ့နို့နဲ့ အတငှးကိုကပတှော့တာ။ ကှူပလှညှး ဘယလှောကတှောငှ စုတလှိုကသှလဲဆိုရငှ နို့နှဈလုံးစလုံး ရဲရဲတှတနှီရဲသှားတော့တယှ။ ကောငှးလိုကတှာဗှာဘာနဲ့မှမလဲနိုငလှောကအှောငကှို ကောငှးတာ။ ကှူပကှိုခမှလား နို့စို့မလားလို့မေးရငှ နို့ဘဲသို့မယလှို့ မဆိုငှးမတှ ခကှခှငှှးဖှမှော။ သူဌေးမလညှး မရတော့ဘူး နောတှောလှေး ဖိးလတှှတကနှတေော။ သူ့လကကှ ကှူပရှဲ့ ဘောငှးဘီအပေါကှနေ အတှငှးထဲကို စညှးကှောလှာတယှ။ လကကှိုဘောငှးဘီထဲထညှ့ပှီး ကှူပရှဲ့ လတနကှို ကစားတော့တာဘဲ။သူဌေးမလကကှ ဘောငှးဘီထဲ တိုးဝငလှာတော့ လတနကှ ခကှခှငှှးဘဲ တောငလှာပါရော။ ခုနက သူမဟုတသှလိုဘဲ။ သူဌေးမလညှး ကှူပဟှာကို ကိုငရှတာ အားမရလို့လား မသဘှူး ဘောငှးဘီကို ဆှဲခှှတလှိုကတှယှ။ ပှီးတော့ ကှူပရှဲ့ လတနပှေါှ သူ့စကပကှိုပငှ့ပှီး ထိုငခှလှိုကတှယှ။ အတှငှးကဘာမှဝတမှထားတဲ့ အတှကကှှောငှ့ သူ့အဖုတကှ ကှူပလှတနနှဲ့ တိုကရှိုကကှို ထိတှေ့တော့တာဘဲ။ ကှူပလှတနကှို ကိုငပှှီး သူ့အဖုတထှဲကို ထညှ့ပှီး အပေါကှနေ ညှောငှ့တော့ ကှူပလှညှး မကှနှှာနားမှာ တရမှးရမှးဖှဈနတေဲ့ သူ့ရဲ့နို့ကို တဖကကှစုတှ တဖကကှနေ ကောငှးကောငှးကှီးကို နယတှော့တာပေါ့။ သိပမှကှာပါဘူး သူဌေးမလညှး ဆောငှ့ခကှတှှမှနလှောပှီး သူ့ရဲ့အရညတှှကေ သေးပေါကသှလို စီးကလှာပှီး ပှီးသှားတော့ကာ ကှူပပှေါမှှာဘဲမှောကသှှားတော့တယှ။ သူလညှးတောတှောလှေးမောသှားတယှ။ အသကကှကှီးလာတာကတကှောငှး ဝတာလညှးပါတော့ သိပပှှီးမလုပနှိုငဘှူး။

 

သူကကောငမှလေးကို လှမှးပှီးပှောလိုကတှယှ နငလှညှးလာလုပဆှိုပှီး ကှူပပှေါကှ ဆငှးပှီး ဖယပှေးတော့ ကောငမှလေးကလညှး ဝါသမာနာမပါရှာဘူး ခကှခှငှှးဘဲ ဝတထှားတဲ့ စကဒကှို ခါးထိတငပှှီး ခါးမှာပတကှာ ဖငပှှောငပှှောငနှဲ့ ကှူပပှေါတှကလှာတော့တာဘဲ။ သူလညှးကှူပဟှာလေးကိုကိုငပှှီး သူ့အဖုတထှဲ ဖှညှးဖှညှးခှငှး စထညှ့တော့တာဘဲ။ အဝမှာတေ့ပှီး နဲနဲခှငှးထိုငထှလုပလှုပတှယှ မကှနှှာကတော့ ရှုံ့မဲ့ပှီး တကှှတကှှှတနှဲ့ အဆုံးထိဝငအှောငသှှငှးတယှ။ တောတှောလှေးကှပတှာဗှာ ကှူပလှတနတှောငနှာလာတယှ။ တောသှေးတာပေါ့ ခဏနကေ သူဌေးမနဲ့လုပထှားတဲ့ အရညတှှကေ ခှောဆီလိုဖှဈနလေို့ ကှူပကှတော့ဇိမဘှဲ ဘာမှကို မမောဘဲ အေးအေးဆေးဆေး သကသှကသှာသာနဲ့ လုပရှတာ။ ကှိုကမှှကှိုကဘှဲ။ ကှူပလှညှးကောငမှလေးနို့တှကေို လှနပှှီး တလုံးပှီးတလုံး စုတတှော့တာဘဲ။ သူ့ရဲ့ နို့တှကေ တောတှောလှေးသေးပှီး လုံးဝတှဲကခှှငှးမရှိဘဲ တငှးတငှးရငှးရငှးလေးရယှ။ နောကပှှီးသေးသေးလေး နို့သီးခေါငှးဆိုရငှ တကယှ့သေးတာ။ နို့စို့လိုကသှူမကှနှှာကိုနမှးလိုကှ သူ့နုတခှမှးတှကေို ဆှဲစုတလှိုကှ ကှူပလှညှး အစုံကိုလုပတှာ။ သူလညှး တောတှောလှေး ခံနိုငရှညရှှိတယှ။ နာတာကို အံကှိတပှှီးခံတယှ။ သူ့မကှနှှာကှညှ့ရငှ သိတာတယှ။ တဖှညှးဖှညှးနဲ့ အဝငအှထှကကှောငှးလာပှီး ခှောခှောရှူရှူ ဖှဈလာတာတော့ ကောငမှလေး တငပှါးကိုကိုငပှှီး အောကကှနေ ပငှ့ပငှ့ပှီးခတှော့တာဘဲ။ တဖုနှးဖုနှးနဲ့ အသံတှတေောငထှှကလှာတယှ။ ကောငှးမလေးလညှး တအငှးအငှးတကှှတကှှှတနှဲ့ ကှူပလှညှး တအီးအီးတရှူးရှူးနဲ့ အသားကုနကှို လှောတှော့တာဘဲ။ သိတမှကှာပါဘူး ကောငမှလေး အဖုတလှညှး ပှစိပှစိဖှဈလာပှီး ကှူပလှတနှ တခုလုံးကို ဆှဲညှဈတော့ ကှူပလှညှးစိတကှိုလှှတလှိုကပှှီး သု့နဲ့အတူပှီးလိုကတှော့တယကှောငမှလေးလညှး ပှီးသှားတော့ ကှူပအှပေါှ အရုပကှှိုးပှတသှလို လဲကလှာတယှ။ ကှူပလှညှး အခုမှ ကောငမှလေးကို သသခှေောခှာကှညှ့မိတော့ကာ အာဘှားတှေ ပေးတော့တာဘဲ။ ကောငမှလေးလညှး အလိုကသှငှ့ ကှူပနှဲ့အတူ ကစားတော့တယှ။ သူဌေးမ ဘေးမှာ အနားယူနတယှေ။

 

ကှူပရှဲ့လကတှဖကကှ သူဌေးမကို လှမှးဖကပှှီး ကောငမှလေးကတော့ ရငခှှငထှဲမှာပေါ့။ အခုတော့ ဘယတှယောကှ ညာတယောကနှဲ့ ကှူပတှယောကှ အလှနဇှိမကှနှတေော့တယှ။ နှဈယောကစှလုံးကို လိုးသာပှီးသှားတယှ အဖုတကှ ဘယလှိုပုံစံလညှး ဆိုတာ မှငဖှို့ဝေးစှ လကဖှှားလေးနဲ့တောငှ မထိရသေးဘူး။ ကှူပရှဲ့စိတထှဲမှာ အဖုတကှိုတှေ့မှငခှငှတှဲ့ စိတအှာသီသတှေ ဝငလှာတယှ။ သူဌေးမလညှးထိုငရှာက ထပှီး ကှူပရှဲ့နံဘေးမှာ လာပှီးတော့ ထိုငတှော့ သူ့ရဲ့ ပုခုံးကို အသာဘဲဖကထှားရငှး ကောငမှလေးကို အာဘှားတှေ ဆကပှေးနလတယှေေ။ ကှူပရှဲ့လကကှ သူဌေးမ ပုခုံးပေါကှနေ အောကကှိုဆငှးပှီး သူ့နို့ကို လကခှှောငှးကလေးတှနေဲ့ခှတေော့ သူဌေးမလညှး ကှူပလှပှှတကှိုလာဆှဲတော့တယှ။ လပှှတမှှာက အရညတှှနေဲ့ပပှကော စေးကပကှပဖှှဈနတောကိုတှေ့တော့ အဝတတှခုယူပှီး ကှူပလှပှှတကှို သခှောသုတလှိုကတှယှ။ အရညတှှကေ ပေါငခှှံတခုလုံးပပှကော တခှို့မှာကပနှတောကိုတှေ့တော့ ကောငမှလေးကို အဝတရှသှေားဆှတခှိုငှးပှီး သသခှေောခှာကိုသုတလှိုကတှယှ။ ပှီးတော့ စပှီးလှတေော့တာဘဲ။ ကှူပလှညှး ကောငမှလေးရဲ့ နို့တှကေို စို့တော့တာပေါ့။ သူဌေးမက စုတတှာတောတှောလှေး ကှှမှးတယှ။ လှှာဖှားနဲ့လှှကလှိုကှ ထိပကှအပေါကကှိုဖှဲပှီး လှှာနဲ့ထိုးလိုကှ လဥတှကေိုလညှးစုတလှိုကှ လပှှတတှခုလုံး ပါးစပထှဲထညှ့ပှီး ဒုတခှှိုခဉှစှုတသှလို စုတတှော့တာဘဲ။ ကှူပလှညှးအရသာတှတှေေ့ ကောငမှလေးနို့စို့ရငှး လကကှအဖုတကှိုနိုကတှော့တာပေါ့။ ကောငမှလေး အမှေးတှကနေုနုလေးရယှ အဖုတကှလညှး သိပမှကယှသှေးဘူး။ လကခှောငှးထညှ့ရငနှှဈခှောငှးဆို တောတှောလှေးကှပနှတော။ ကှူပလှညှးလကခှှောငှးနဲ့ ကောငမှလေး အဖုတထှဲကို ရှေ့တိုးနောကဆှုတှ လုပတှော့ ကောငမှလေးလညှး ခါးတှကေော့လိုကှ ပေါကတှှကေားပေးလိုကနှဲ့ တအီးအီး နဲ့ ကော့လနနှတေော့တာဘဲ။ ကှူပလှညှးဘာထူးလညှး သူဌေးမမှုတကှှောငှ့ ဖငတှကှှကှှနဲ့ ဖိးလတှှတကနှတေေော့တာဘဲ။ ခဏကှာတော့ သူဌေးမက မှုတနှရောမှရပလှိုကပှှီး ကှူပကှိုအိပခှိုငှးထယှ ပှီးမှသူ့ရဲ့ စကပကှိုလှနပှှီး ကှူပမှကှနှှာပေါတှကထှိုငလှိုကတှယှ။

 

ကှူပလှညှးမကှနှှာနားမှာဝဲနတေဲ့ သူဌေးမအဖုတကှို တပှတပှှတနှဲ့ လှှကပှါလရေော။ သူဌေးမအဖုတကှ အမှေးတှရေိတထှားပှီး မုနှ့ပေါငှးအကှီးကှီးတခုလိုဘဲ ။ သူကတော့ ခလေးတှမှေေးထားတာကှောငှ့ အဖုတကှပှဲပှဲအာအာကှီးပေါ့။ ကှူပလှညှးလှှာကို ဝငနှိုငသှလောကထှိုးထိုးပှီး ထညှ့ကာလှှကတှော့တာဘဲ။ နောကပှှီးသူ့အစိကလညှး တောတှောလှေးရှညတှာ။ အစိကိုလညှး တပှှတပှှှတနှဲ့စုတလှိုကှ လှှကလှိုကလှုပတှော့ သူဌေးမလညှး ဖိးလတှှစှတတှကေပှှီး ကှူပမှကှနှှာမှာ ပှတတှော့တာဘဲ အသကတှောငမှနဲရှူရတယှ။ ကောငမှလေးကတော့ ကှူပလှပှှတကှို စုတဖှို့ ရှကနှလေားမသိဘူး လကနှဲ့ဘဲ ကစားနတယှေ။ လကခှှောငှးလေးနဲ့ဖှဖှလေး ဂှငှးတိုကနှတောလညှး တောတှောလှေး အရသာရှိတာ။ သိပမှကှာခငမှှာ မရဲတရဲနဲ့ လတနကှို စုတတှော့တာဘဲ သူစုတတှာက သူဌေးမလောကမှကောငှးပမယှေ့ ဒီလိုမစုတတှတစှုတတှတနှဲ့ စုတတှော့လညှး အရသာတမှိုးဘဲ။ တဖှညှးဖှညှးနဲ့ တခှောငှးလုံး ပါးစပထှဲမှာ ဝငလှိုကထှှကလှိုကနှဲ့ လုပတှော့တာဘဲ။ ကှူပလှညှး အောကကှလညှးကောငှး အပေါကှလညှးမိုကနှဲ့ သူဌေးမလညှး ကှူပမှကှနှှာတခုလုံး သူ့အဖုတနှဲ့ပှတနှတောမှား အရညတှှမကှနှှောတခုလုံး ဘရပှကိုဖှဈနတော သူဌေးမပှီတော့ ကောငမှလေး အလှညှ့ ကောငမှလေးလညှးသူ့သူဌေးမလိုဘဲကှူပမှကှနှှာပေါလှာထိုငတှယှ သူအဖုတကှ အမှေးတှနေဲ့ဖုံးနတေော့ အမှေးတှကေိုဖယပှှီး လှှကလှိုကစှုတလှိုကှ လုပရှတာဆိုတော့ နဂိုပနတေေဲ့အရညတှှအပှငှေ အမှေးတှလညှေးကှှတနှဲ့ သူ့အရညကှ သူဌေးမအရညလှောကမှညှီဘူး ဒါပမယှေ့ကှူပကှတော့ ဘာလာလာအောငပှှီသားလေ နှဈယောကစှလုံးကှနပအှေောငှ ကှူပကှလညှးလုပပှေး အောကကှနေ သူဌေးမလညှး ဆကလှှနေဲ့ကှူပလှညှး စိတတှှတအေားတငှးလာတယှ။ ဒီတခါတော့ သူတို့နှဈယောကကှို မှငှးပေးမစီးတော့ဘဲ ကှူပစှိတတှိုငှးကှ လိုးဖို့အခှငှ့တောငှးတော့ မောငှ့သဘောဘဲဆိုပှီး မီစိမှးပှတော့ ကှူပလှညှး နှဈယောကစှလုံးကို လေးဖကကှုနှးခိုငှးကာ နောကကှနဲအသားကုနှ တယောကပှှီးတယောကတှှယတှော့တာဘဲ။

 

ဖငတှုနှးကှီးကှီးတှဘေဲမို့ ဆောငှ့လိုကတှိုငှး ဖငတှှတေုနတှုနလှာတာတယှ ဒါကိုကှညှ့လိုကှ ကှူံးလိုကနှဲ့ပေါ့ ။ တယောကကှိုတှယတှဲ့အခှိနတှယောကကှို အဖုတထှဲလကထှညှ့ပှီး လကနှဲ့လိုးပေးတော့ နှဈယောကစှလုံး အဆငပှှသှေားတယှ။ သူတို့နှဈယောကတှော့ မသိဘူး ကှူပလှတနတှောငှ မီးထှကမှတတှ ပူလာတော့တဲ့အထိ အသားကုနကှိုတှယတှော့တာဘဲ။ သူတို့နှဈယောကလှညှး အကှိမကှှိမပှှီး သှားကတှယှ ကှူပကှဒုတိယအခှီဆိုရငှ စိတကှပှီးခငှမှှပှီးတာ စိတကှမပှီးခငှသှေးဘူးဆိုရငှ တနာရီလညှးလာထားဘဲ။ နောကဆှုံးနှဈယောကစှလုံးတောငှးပနမှှဘဲကှူပရှဲ့စိတကှိုလှှတလှိုကတှော့မှ ပှီးဆုံးခှငှးကို ရောကတှော့တယှ။ ဒီလိုနဲ့နားလိုကှ ဆောလှိုကနှဲ့ တညလုံး မိုးလငှးပေါကတှဲ့အထိဘဲ။ နောကရှကနှေ့လညလှောကမှှဘဲအိပယှာထကာ ကှူပလှညှး အိမကှိုပှနလှာတော့တယှ။ နောကတှော့လား ဘယနှမလေဲ အားရငအှားသလို ဆာရငဆှာသလို အမှဲတနှးကိုသှားတာ သူတို့ဆာရငလှညှး ကှူပကှိုဖုနှးဆကပှှီးခေါနှတောဘဲ….ပှီး။