အစပြုခဲ့တယ်

ကနှောကွ တဈဦးတညွးသောသားပါ။ ငယငွယကွ အိမမွှာ အဖေ့ညီဦးလေးတို့မိသားစု လာနကှတယွေ။ ဦးလေးမှာသမီးနှဈယောကရွှိတယွ။ အကှီးမလေးက ကနှော့ထွကွ ၂နှဈကှောငွယတွယွ။အငယမွလေးက ငါးနှဈလောကငွယတွာပေါ့။ ငယငွယထွဲကတူတူဆိုတော့ မောငနွှမရငွးတှလေိုပေါ့ဗှာ။ ဒီလိုနဲ့ ကနှောွ–တနွးလောကရွောကတွော့ အိမပွေါထွပမွှာ စာကကှနွရောကနအေောကကွို ခဏဆငွးအလာ အမတေို့အဒေါတွို့စုစုစုစုနဲ့စကားပှောနကှတယွေ။ ညီမလေး၂ယောကလွညွးရှိတာပေါ့။ကနှောအွနားရောကတွော့ နားစှနနွားဖှားကှားလိုကရွတာကရှငမွီးအငွကြှီဆိုတာပါ။

ကနှောလွညွး ဘာမှမသိတော့ သူတို့အနားသှားထိုငတွာပေါ့…။အဲ့မှာ အငယမွလေးကပှောတယွ။ “ကိုကှီး..မမနို့သီးတှကေ အကှီးကှီးပဲသိလား..”တဲ့။အမနေဲ့အဒေါကွ ဟဲ့..ဘာတှလှှေောကပွှောနတောလဲဆိုပှီး ဝငဟွန့တွယွ။ ကနှောလွညွး ညီမအကှီးလေးကိုကှည့မွိတော့ မကှလွှှာလေးခပှှီး မကှနွှာလေးရဲနတောပဲဗှာ။ ကနှောလွညွး ရငထွဲအရမွးလှုပရွှားပှီး ဘယလွိုကှီးဖှဈသှားမှနွးမသိဘူး။ အဲ့ခှိနမွတိုငခွငထွိ တခါမှညီမလေးကို စိတထွဲမရှိခဲ့ဖူးတာပါ။ ညီမလေးအကှီးကိုလဲ့ရညွ၊ ညီမလေးအငယကွို ဆုရညလွို့မှတထွားပေါ့ဗှာ။ နောကအွဲ့အတိုငွးပဲ ဆကရွေးပါ့မယွ။ တနေ့ပေါ့… အပေါထွပွ အောကထွပွ စိနပွှေးတနွးကစားကှတယွ။

အဲ့မှာအငယမွလေးဆုရညကွ ကနှောအွခနွးထဲဝငအွပှေး ကနှောကွလညွး တံခါးပိတပွှီးအတငွးလိုကဖွမွး။မိတော့ အတငွးဖကထွားမိတယွ။အဲ့အခှိနွ သှေးသားနိုးကှှစအခှိနမွို့ ဘယလွိုကနဘယလွေိုဖှဈသှားလဲမသိဘူး။ ကုတငပွေါမွှာ ဆုရညလွေးကို ဖိပှီးလှဲမိသှားတယွ။ အဲ့ခှိနမွှာ ဆုရညလွေးက မော့ကှည့ပွှီး ဘာပှောတယမွှတလွဲ။ လိုးမှာလားတဲ့..ဗှာ။ကနှောလွညွး အဲ့တော့မှသတိဝငပွှီး လှှတလွိုကတွယွ။ ရငထွဲလညွး ကတုနကွယငကွှီးဗှာ။သူလညွး ပှနထွှကသွှားတယွ။ ဆုရညလွေးက အဲ့တုနွးက –နှဈတောငမွပှည့သွေးဘူးဗှ။ ကနှောမွှ –နှဈလေ။နောကတွော့ ရှောငနွရောကနေ ရဲလာပှီး သူတို့၂ယောကနွဲ့ ညတိုငွးစကားထိုငပွှောကှတယွ။

လူကှီးတှကတေော့ ဘာမှမသိဘူးပေါ့လေ။ အဲ့မှာသူတို့ကလညွး သူတို့သိသမှှပှောပှ။ ကနှောကွလညွး သူငယခွငွှးတှပှေောပှတဲ့အောစာအုပထွဲကအကှောငွးတှေ ပှောပှပေါ့။ ရကကွှကထွဲက မောငနွှမဝမွးကှဲနှဈယောကွ မိုးရှာလို့ရကေူးကှရငွး ရကနထွေဲမှာရစေိမပွှီးလိုးတဲ့အကှောငွးလညွးပါတယွ။ သူတို့အဖနေဲ့အမလေိုးတာကို ခှောငွးကှည့တွာလညွး ပါတယွ။ လဲ့ရညလွေးက လကညွိုးလေးကိုစောငပွါးလေးအုပပွှီး ပိပိလေးထဲထည့ကွှည့တွဲ့အကှောငွးလညွး ဆုရညကွပှနပွှောတယွ။ သူတို့အဖရေဲ့ဒုတကွ အကှီးကှီးပဲလို့ ပှောပှကှတာပေါ့။ နောကပွိုငွး လူကှီးတှရှငွေးတိုငွး အဲ့အကှောငွးတှေ မကှာခဏပှောမိတော့တာပေါ့။

တနေ့… အဲ့နေ့က မိုးတှအရမွေးရှာတယွ။ အဲ့တာနဲ့ အပေါထွပမွှာစုပှီးစာကကှနွကှတယွေ။ လူကှီးတှကလညွေး ဘေးအိမကွိုအလညသွှားတာနတေုနွးပေါ့။ အဲ့မှာကနှောတွို့လညွး တှေ့ကရာတှပှေောကှတော့တာပေါ့။ ကနှောလွညွး အနားမှာရှိတဲ့ လဲ့ရညလွေးကို ဖကမွိတယွ။ အရငကွလညွး ဖကဖွူးပါတယွ။ ဒါပမယေ့ွ ခုဖကရွတာနှေးထှေးပှီးတဈတဈရဈရဈလေးဖှဈလို့။ အသကရွှူတှအရမွေးမှနပွှီး ရငထွဲလညွး ဟာတာတာကှီးဗှာ။ လဲ့ရညလွေးကလဲ ဘာမှမပှောပဲ ငှိမနွတယဗွှေ..။ သူလဲ စိတလွှုပရွှားနပေုံပဲ..။ နောကတွော့ ပှနပွှောပှတာ ရငတွှေ အရမွးခုနရွတယတွဲ့…။ ပထမဆုံး ဖိုမအထိအတှေ့ကိုး…။ အဲ့တာကှောင့ွ ခုထိမမေ့နိုငတွာဖှဈမယွ…။

“လဲ့ရညွ နင့နွို့လေးတှေ ကှီးလာပီဆို..။ ငါ့ကိုပှပါလားဟငွ” ကနှောပွှောတော့ သူကရှကနွတယွေ..။ အငယမွလေးကလဲ ပှခိုငွးတော့ အရမွးမကှီးပါဖူးလို့ ပှနပွှောတယွ…။ ပှီးတော့ သူ့အငွကြှီလေးကို လှနပွှတယဗွှ…။ အောကမွှ အကှီငွတြထပတွှေ့လို့ မေးကှည့မွှ ရှငမွီးဆိုတာမှနွး သိရတာဗှ…။ ရှငမွီးလေးကိုထပလွှနတွော့ရှကရွှကနွဲ့ဆှဲထားသေးတယွ…။ကနှောလွဲသူကိုလှဲခလှိုကတွာပေါ့..။ပှီးမှလှနကွှည့တွော့သူကလဲမရုနွးတော့ဘူး..။ပကလွကကွလေးလှနပွီးမကှလွုံးမှိတထွားတယွ…။ ကနှောလွဲလှနကွှည့တွာပေါ့…။ဟုတပွါတယွ…။သေးသေးလေးရှိသေးတာ…။ခေါငွးလေးကခှှနပွီးဘေးသားလေးတှနညွေးနညွးစူစပေါ့…။အဲ့ခှိနကွအရမွးစိတလွှုပရွှားနပမယေေ့အွဲ့တာလေးကိုမလှဘူးလို့ထငမွိတယွ…။

ကှည့ပွီးတော့ကိုငတွောငမွကိုငဖွှဈပါဖူး…။မှငဖွူးခငှတွာပဲရှိတာကိုး…။သေးသေးလေးပါ…။သိပမွထူးခှားသေးဖူးပေါ့…။အညာဘကမွှာဆိုကိုယတွုံးလုံးရခှေိုးနကှတေုနွး…။ညီမလေးကတော့ရငလွှားလေးနဲ့ခှိုးနပေါပီ…။အဲ့နေ့ကတော့ဦးလေးကညဘကမွူးလာပီးအဒေါကွိုတကလွုပတွဲ့အကှောငွးသူတို့ကပှောပှတယွ…။အဒေါကွအိပပွှောနွတော…။ဦးလေးကဝငလွာပီးထမိနကွိုလှနပွီးလုပရွောတဲ့…။အဲ့မှာအဒေါကွနိုးသှားတယတွဲ့…။အဲ့တာဘာဆကဖွှဈလဲဆိုတော့…သူလဲကောငွးတော့ငှိမခွံနတောပေါ့တဲ့…။ဆုရညလွေးပှောတာပါ…။လဲ့ရညကွကိုယ့အွမကေိုအဲ့လိုမပှောရဘူးလလေို့ဝငဟွောကတွော့ဟိုကလဲမှနတွာပှောတာပဲလို့ပှနပွှောတယွ…။နောကတွော့ကနှောလွဲမှငဖွူးခငှတွယဆွိုတာနဲ့သူတို့နဲ့တူတူခှောငွးဖို့စီစဉရွတာပေါ့…။

ညကတှော့တိတတွိတလွေးသူတို့ခှငထွောငထွဲရောကအွောငခွိုးပီးသှားရတယွ…။တောတွောညွနကမွှပေါ့…။အသံမထှကပွဲအိပခွငှယွောငဆွောငနွကှတယွေ..။ကနှောကွသူတို့ဘေးနားခဏဝငလွှဲရတာပေါ့..။အခနွးကအောကထွပဆွိုတော့စတိုခနွးရယသွူတို့အိပခွနွးရယွ၂ခုပဲရှိတာ..။အိမရွှေ့ကဝငလွာရငသွူတို့ကညာဘကပွေါ့..။ ခနွးကကယှပွါတယွ…။ဦးလေးလ မွယားကဘယဘွကမွှာအိပွ…။ညီမလေးနှဈယောကကွညာဘကမွှာအိပတွယွ…။ကုတငနွှဈလုံးဟိုဘကဒွီဘကထွောင့ကွပွ..။အလညမွှာဗီဒိုနှဈလုံးကာထားတယွ..။အခနွးကလူနဖေို့သီးသန့မွဟုတတွော့တံခါးမတပထွားဘူး…။အရငကွစကတွှထေားတဲ့နရောပေါ့…။ကနှောလွဲသူတို့ဆီခိုးသှားပီးတိတတွိတလွေးဝငအွိပနွတောပေါ့…။

အဒေါကွမနကအွစောကှီးထစှေးရောငွးရတော့အစောကှီးအိပတွယွ…။ဦးလေးကအသောကအွစားဝါသနာပါတော့ညနကတွယွ…။မှားသောအားဖှင့အွဒေါတွရေးနိုးထလုပတွာပေါ့…၊အဲ့ညကလဲထုံးစံအတိုငွးဦးလေးပှနရွောကလွာပီးခှငထွောငထွဲဝငတွယွ…။အောကထွပကွိုအဲ့တုနွးကမီးထှနွးထားတယွ…။နောကပွိုငွးမှအမှဲမထှနွးတော့ပဲပိတတွာ…။သခှောမမှငရွပမယေ့ထွဘီလှနတွငတွာ…လကနွဲ့အဒေါ့ဟွာကှီးကိုပှတပွေးနတော..။အဒေါနွိုးလာပီးလီးကိုငကွိုငတွာ…။ပှီးတော့ရှေ့တိုးနောကဆွုတလွုပပွီးသူ့ဟာထဲထည့လွိုကတွယွ..။ကနှောတွို့ကဗီဒိုနှဈလုံးကှားကခှောငွးကှည့ရွတာပေါ့…။အဲ့အခှိနကွရုပရွှငထွဲဘရာလေးနဲ့မှငရွတောငအွရမွးအာခေါငတွှခှေောကပွှီးမနတတမွေထိုငတွတအွရှယွ…။

ဒီလိုမှိုးမှငရွတော့ဘယပွှောကောငွးမလဲ…။ဂှငွးလဲမတိုကတွတသွေးတော့နရထေိုငရွခကလွိုကတွာ…။ညီမလေးနှဈယောကကွလဲပူးပူးကပကွပွ…။ဦးလေးနဲ့အဒေါလွဲလုပပွီးတော့အိပပွှောသွှားတော့ကနှောလွဲအခှိနစွောင့ပွှီးပှနလွာခဲ့တယွ..။အိပရွာပေါမွှောကပွီးဘောငွးဘီခှှတအွိပရွာနဲ့ပှတမွိတယွ..။အဲ့တုနွးကဂှငွးမထုတတသွေးဘူးဗှာ…။ ခဏနတေော့တထုတထွုတဖွှဈလာတယွ…။အခါတိုငွးစိတထွဲအရမွးပါလာရငအွဲ့လိုလုပနွကပှမေယေ့အွဲ့နကအရေညတွှထှကတွေယွ…။ကနှောလွဲအံ့သှဝမွးသာသှားတယွ…။လူပှိုဖှဈပီ..။ကလေးယူလို့ရပီပေါ့…။ပီးတော့ပထမဆုံးစဉွးစားမိတာလဲ့ရညလွေးပေါ့…။ နောကတွော့မကှာခဏသှားခှောငွးဖှဈကှတယွ…။လဲ့ရညလွေးခှိုခှိုလေးကလဲဝိုငွးဝိုငွးလေးနဲ့ခစှစွရာကောငွးလာတယွ…။

တခါကတှော့ဆုရညနွမကေောငွးဖှဈတယွ…။အဲ့တာနဲ့လူကှီးတှကလေဲလဲ့ရညကွိုကနှော့အွခနွးထဲပို့တယွ…။အခနွးကကယှတွော့သူ့ကိုအောကမွှာအိပရွာခငွးပေးတယွ…။သူကအငယမွလေးဆေးခနွးသှားပှထဲကအိပခွငှနွတော…။အငယမွလေးကဝကသွကပွောကတွာဆိုတော့အိပရွာခှဲခိုငွးးတာ..။အခနွးထဲမှာလဲသူရောကနှောရွောသပသွပဆွီအိပပွှောသွှားတာပါပဲ..။အဲ့လိုနဲမနကလွေးနာရီလောကကွတှော့ရှူးထပေါကတွယွ..။အဲ့တော့မှတိုကမွိပီးလဲ့ရညအွခနွးထဲမှာဆိုတာသတိရတာ…။အဲ့တာနဲ့ရှူးပေါကပွီးပှနလွာတော့စိတထွဲဘာဖှဈတယမွသိဘူးသူ့ခှငထွောငလွေးကိုလှနပွီးဝငကွှည့မွိတယွ…။အခှိနကွလညွးအရမွးအိပကွောငွးတဲ့အခှိနဆွိုတော့လဲ့ရညလွေးလဲနှဈနှဈခှိုကခွှိုကအွိပလွို့…။

မီးကတော့ကနှောအွိမသွာသှားထဲကဖှင့ထွားတာပေါ့…။သူ့အိပရွာထဲကအနံ့လေးတဈခုရတယွ..။မှှေးလဲမမှှေးနံတာလံမဟုတွ…။အဲံအနံ့လေးကိုအရမွးသဘောကတှာ…။ပီးတော့နှဈနှဈခှိုကခွှိုကအွိပပွှောနွတေဲ့၁၂နှဈအရှယအွပှိုစငလွေး…။စောငလွေးခှုံလို့…။ကနှောလွဲစောငလွေးကိုဖှညွးဖှညွးခငွှးလှနလွိုကတွယွ…။ပှီးတော့သူထမိနပွေါကွနပေေါငလွေးကိုပှတမွိတယွ…။နောကထွမိနလွေးကိုဖှညွးဖှညွးခငွှးဆှဲလှနွ..လှနွ…။”ကိုကှီး”ကနှော့ကွိုပှူးကှည့ပွှီးခေါလွိုကတွဲ့ညီမလေး…။လန့လွိုကတွာဗှာ…။ဘာလုပတွာလဲ..သှားသှားဆိုပှီးတိုးတိုးလေးမောငွးထုတတွယွ…။ကနှောလွဲရှကပွီးပှနအွိပလွိုကတွာ…နအတေောမွှင့မွှနိုးတယွ..။ဆုရညလွေးကဆကဖွှားနလေို့လဲ့ရညလွေးကိုကနှောနွဲ့ပဲဆကထွားမယတွဲ့…။

ကနှောလွဲရှကနွတောနဲ့သူနဲ့မကှနွှာခငွှးမဆိုငဖွှဈဘူး…။အငတွာနကဆွိုငသွှားပီးဂိမွးသှားဆော့နလေိုကတွယွ..။အဲ့တုနွးကကနှောကွိုးတနွးတကမွယ့နွှပေေါ့…။ဒီလိုနဲ့ညရောကလွာပှနရွော…။ကနှောလွဲညကလိုလုပမွိမှာစိုးလို့ကှောကနွမေိတယွ…။ရငတွှကလေဲနရခကေလွောကအွောငခွုနပွီးစိတအွရမွးလှုပရွှားနမေိတယွ..။ကှိတမွှိတပွီးကှိုးစားအိပပွမယေ့အွိပမွရဘူးဗှာ…။ ည၂နာရီလောကလွဲရောကရွောစိတကွထလာတာပဲဗှို့…။ လူကှီးတှလေဲအိပကွုနပွှီ…။အဲ့တာနဲ့ခှငထွောငထွဲကအပှငထွှကလွဲ့ရညလွေးအသံနားထောငကွှည့တွော့အသကရွှုသံနားထောငကွှည့တွော့ အသကရွှူသံလေးမှနနွတောနဲ့သူ့ခှငထွောငလွေးကိုအသာဟပီးဝငမွိပှနရွော…။ပှနစွဉွးစားကှည့ရွငဘွာလိုခငှလွို့လိုခငှမွှနွးလဲမသိဘူး…။

ပိပိလေးကှည့ခွငှရွငနွေ့ခငွးပိုငွးအတငွးတောငွးဆိုရငပွှလောကတွယွ..။ ခှိုခှိုလေးတောငပွှသေးတာကိုး…။ ဦးလေးကိုအားကတှာထငပွါရဲ့ဗှာ…။ ခှငထွောငထွဲရောကတွော့ကနှောအွရမွးကှိုကတွဲ့အနံ့လေးရတယွ.. ။မိုးအေးအေးနဲ့ကှေးကှေးလေးအိပနွတေဲ့လဲ့ရညလွေး…။လှလိုကတွာဗှာ…။ကနှော့ညွီမလေးကအသားညိုစိမ့စွိမ့လွေးနဲ့ခစှစွရာရုပရွညလွေးနဲ့ပါ…။ ကနှောလွဲစောငလွေးကိုအသာလှနလွိုကတွယွ..။ သူ့တငပွါးလေးတှအေောကကွဖှညွးဖှညွးလေးဆှဲထုတရွတာပေါ့…။ ရငတွှခေုနလွိုကတွာဗှာ…။ ပှီးတော့ဒူးနားရောကနွတေဲ့ထမိနအွပှာကှကလွေး…။ အသားကိုမထိအောငဖွှညွးဖှညွးလေးလှနတွငရွတယွ… ။

ခှသလေုံးသားဝငွးဝငွးလေးတှေ…။နရေောငမွထိရလို့ထငတွယွ…။အတှငွးသားလေးတှဝငွေးအိနတော…။ဒူးခေါငွးလကေိုကှောပွေါငတွံလေးတှတဖှညွေးဖှညွးပေါလွာတာပေါ့…။ကနှောလွဲခဏအပှငပွှနထွှကပွီးဓာတမွီသေးသေးလေးပှနယွူတယွ…။အသာပှနဝွငတွော့ခမွှးလို့ထငတွယွ..။နညွးနညွးပုံပှောငွးသှားတယွ.. ။စောငွးစောငွးလေးဖှဈသှားတော့အဆငမွပှတေော့ဘူး…။ အဲ့တာနဲ့သူခှထေောကလွေးတှကေိုဖှညွးဖှညွးလေးနရောရှေ့တယွ…။ သူကတော့မနိုးသေးဘူး…။ပှီးတော့လုပငွနွးပှနစွပေါ့ဗှာ…။ထမိနလွေးပှနလွှနပွှီးဗိုကလွေးပေါတွငတွော့မှ…မှငရွမလားမှတထွားတာ..။ သူကပငတွီလေးဝတထွားတယဗွှ… ။သရေောဆိုပီးစိတဓွာတကွလှိုကတွာ…။ ပငတွီလေးကအဖှူရောငလွေး…။

အသဈလေးဖှဈမယွ…။ သူထမိနလွေးကိုကာပီးဓာတမွီးလေးနဲ့ထိုးကှည့တွော့အရာလေးကိုထငွးလို့…။ ဘာလုပရွမှနွးမသိတာနဲ့ခဏထိုငကွှည့မွိတယွ…။ စိတတွှလှေုပရွှားလိုကတွာမှား… ။ပှောတောငမွပှောပှတတဘွူး… ။နောကတွော့မှှနလွာပီးဘာမှမစဉွးစားပဲပငတွီလေးကိုဖှညွးဖှညွးခငွှးအောကဆွှဲခကှှည့တွယွ…။ဘေးသားလေးတှကေိုအသားနဲ့မထိအောငဂွရုစိုကပွီးဆှဲခနှတေုနွး….။ “ကိုကှီး…လာပှနပွီလား”လန့လွိုကတွာ…။ဘာကိုလန့လွို့လန့မွှနွးမသိဘူး…။လူကှီးတှနေဲ့တိုငလွိုကမွှာနောလွို့ပှောတော့တောတွောကွှောကသွှားတာ..။အဲ့တာနဲ့သူမကှနွှာလေးကိုတောငွးပနတွဲ့အကှည့လွေးနဲ့ကှညမွိတယွ..။ သူလဲခဏပှနစွိုကကွှည့ပွီးမကှလွုံးမှိတသွှားတယွ…။Do or Die?မထူးတော့ပါဘူးဆိုပှီးပငတွီလေးကိုဆကလွဲခှှတရွောသူကတငပွါးလေးအသာကှှပေးတယွ…။

ပှောလွိုကတွာဗှာ…။အဲ့တာနဲ့ခှထေောကထွိအောငခွှှတခွလှိုကတွယွ…။ ပီးတော့ဓာတမွီးနဲ့ပှနထွိုးကှည့မွိတယွ…။ခစှစွရာလေးဗှာ…။ အဲ့ခှိနကွသူ့ပိပိလေးလောကလွှတာခုထိကိုပှနမွမှငဖွူးသေးဘူး…။ အစိလေးကလဲသခှောမပေါသွေးဖူး…။ကှှကနွားရှကလွေးတှလေဲမထှကသွေးဖူး…။သခှောကပကွှည့နွတေော့အနံ့သငွးသငွးလေးရတယွ…။သူကမကှလွုံးပှနဖွှင့ပွီး..”ဓာတမွီးနဲ့မထိုးနဲ့လေ…ရှကစွရာကှီး”…တဲ့…။”ခဏလေးပါဟာ..။လှလိုကတွာ”လို့ပှောတော့ဘာမှမပှောတော့ပဲမကှလွုံးပှနမွှိတသွှားတယွ..။ကနှောလွဲရဲလာပီး..ပိပိလေးကိုဖှဖှလေးကိုငတွော့..”ဟငွး”ဆိုပှီးညီးသံလေးထှကလွာတယွ..။

အဲ့တာနဲ့ဖှဖှလေးအကှဲကှောငွးလေးအတိုငပွှတပွေးမိတယွ…။ နူညံ့လိုကတွာနှိုငွးစရာကိုမရှိဘူး…။ အရညလွေးတှကစေိမ့ထွှကနွတေော့ပှတလွို့ကောငွးလိုကတွာ…။ အစိလေးသေးသေးလေးကိုလဲသခှောမှငလွိုကရွတယွ…။ပှတကွောငွးကောငွးနဲ့ဖှညွးဖှညွးလေးပှတပွေးနတောနောကတွော့အားမရတာနဲ့ဓာတမွီးကိုပိတပွီးသခှောပှတပွေးတယွ…။ပေါငလွေးတှကေိုလဲပှတပွေးမိတယွ..။ဆီးခုံလေးနဲ့နှုတခွမွးသားလေးတှဘေေးမှာခစှစွရာအမှှေးနုလေးတှကရငေဖွိုခငှစွရာအရမွးကောငွးတာပဲ…။သူနားမှာတငပွလငခွှထေိုငရွငွး”လဲ့ရညလွေး…အမှှေးလေးတောငတွောငပွေါကနွပေီနောွ”ဆိုတော့”အငွး…နညွးနညွးကှာပီ”တဲ့…။ “ဓမမြတာရောလာပီလား”ဆိုတော့”ဘာကိုပှောတာလဲ”တဲ့…။

“ဟိုလဟော…ရာသီလာတာလေ” “အငွး…၂လရှိပီကိုကှီး” “ငါ့ကိုတောငမွပှောပှဖူး..” “အှနွ…ပှောစရာလား..”သူကစူစူအောင့အွောင့အွသံလေးနဲ့ပှနဖွှတယွေ။ ကနှောလွဲဖှဖှလေးရယပွီးသူ့ပိပိလေးကိုပါးကိုနမွးသလိုကုနွးနမွးလိုကတွယွ..။ “ဟယွ…မနမွးနဲ့လေ…ဘုနွးနိမ့မွှာပေါ့” “ခစှစွရာကောငွးလို့ပါဟာ..မှှေးလိုကတွာ”ဆိုတော့သဘောသဘောဆိုပီးရယဟွဟလေးပှောတယွ…။ “လဲ့ရညလွေး…ဘရာစီယာရောဝတနွပေီလား..” “ဟင့အွငွး..ဘောလွီပဲဝတတွယွ”တဲ့…။ငါ့ကိုပှကှည့ဆွိုတော့နောကနွေ့မှကှည့တွဲ့။ခုပဲကှည့ခွငှတွာဆိုပီးပိပိလေးကိုလှှတပွီးကှောအောကထွဲလကလွေးထည့လွိုကတွယွ…။

စာအုပတွှထေဲမှာခှိုငွးကှားကလကလွှိုပီးဘောလွီခှိတခွှှတရွတာသိတာကိုး။ ပီးတော့စိမွးလဲမစိမွးဘူးလေ..။။အဒေါတွှအမတှေဝတေတွောမှငဖွူးတာကိုး…။သူကလဲမနိုငဘွူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကှောလေးကော့ပေးတယွ..။ ကနှောလွဲသူ့ပါးလေးကိုဘယပွှနညွာပှနနွမွးမိတယွ…။သူကရှကသွှားတဲ့ပုံလေးနဲ့…။နောကတွော့အကှီငွကြှယသွီးလေးတှကေိုလဲဖှုတဘွောလွီလေးတှကေိုဖယလွိုကတွော့ လကဖွကရွညအွကှမွးခှကလွောကရွှိတဲ့ခှိုခှိုလေးတှပေေါလွာတယွ…။ အရငကွမကှာခဏမှငဖွူးပမယေ့ကွိုငမွကှည့ဖွှဈခဲ့ဘူး…။ ခုတော့အသာလေးငုံပှီးစို့မိတယွ…။သူကလဲတဟငွးဟငွးနဲ့… ။ဟိုဘကပွှောငဒွီဘကပွှောငွးပီးစို့လိုကကွိုငလွိုကပွေါ့…။ ပါးလေးတှလညတွေိုငလွေးတှကေိုလဲနမွးရငွးပေါ့… ။

နောကတွော့ခှိုခှိုလေးတှကေိုစို့ရငွးပိပိလေးကိုလဲပှတနွမေိတယွ…။ပိပိလေးကိုပှနမွှငခွငှလွာတာနဲ့ဓာတမွီးလေးနဲ့ထိုးကှည့တွော့…သူက”ဟာ..လုပပွှနပွီ”လို့ညီးတယွ..။ ‘ဒါလေးကိုဘယလွိုခေါလွဲလဲ့ရညလွေး” ‘မသိဘူး’ ‘ဟာကှာ…သိသားနဲ့’ ‘ကိုကှီးလဲသိတယမွှတလွား’ ‘မသိပါဖူး…။နငတွို့တှဘယလွေိုခေါလွဲပှောပှပါလား’ ‘အဖုတဟွေ့..အဖုတွ…ဘာတှလောမေးနမှနမွေသိဘူး’ စိတမွရှညသွံလေးနဲ့ဖှတေော့ကနှောလွဲရယမွိတယွ…။ ပိပိလေးကိုပှတနွရငအွေရညလွေးတှအမှေားကှီးထှကပွီးအရမွးခှောလာတယွ..။သူလဲလှုပလွှုပလွှုပလွှုပဖွှဈလာပီး..ခဏနတေော့သကပွှငွးခပှီးငှီမသွှားတယွ…။နောကတွော့’ကိုကှီး…အိပတွော့နောွ..နောကနွေ့မှလာတော့..။

မိုးလငွးတော့မယွ’တဲ့…။အငွးအငွးလို့ပှောပီးသူ့ပိပိလေးကိုနမွး..ခှိုခှိုလေးတှကေိုနမွး.. .သူ့ဘေးနားလေးခဏဝငလွှဲပှီးသူ့ကိုယလွုံးကစှကွစှလွေးကိုခှပှီး ပါးလေးတှနဖေူးလေးတှဆေံနှယလွေးတှကေိုနမွးရငခွဏနမေိတယွ..။အတှငွးခံဝတထွားပမယေ့အွတှငွးထဲကကောငွးကအရမွးတငွးမာနတော..။ အတငွးဖစှညွှဈဖကပွီးကနှောလွဲပှနထွှကလွာလိုကတွယွ..။ အတှငွးခံလေးကိုလဲပှနယွူပေးတော့သူကပှုံးနတယွေ…။ ကနှောလွဲ…အိမသွာထဲသှားပီးငါးဦးကောမွတီထိုငလွိုကရွတာပေါ့… ။ကောငွးလိုကတွာဗှာ..။တခါမှခုလောကမွကောငွးဖူးဘူး…။ လကမွှာလဲသူ့အရညလွေးတှစေိုနတောကိုး…။

အနံ့ရမလားနမွးကှည့ပွမယေ့ဘွာနံ့မှကိုမရဖူး…။အဲ့တာတော့အားမလိုအားမရဖှဈမိတယွ..။ပိပိကရတဲ့အနံံ့သငွးသငွးလေးကပါမလာဘူးဗှာ…။နောကတွော့ကနှောလွဲအိပရွေးပကှတွာရောပငပွနွးတာရောနှဈနှဈခှိုကခွှိုကအွိပပွှောသွှားပါတယွ..။မအိပခွငသွူ့ကိုကှည့တွော့သူလဲအိပပွှောနွရှောပါပီ…။ အဲ့ညပှီးသှားတေ ာ့လဲ့ရညလွေးလဲ အခနွးပှနပွှောငွးသှားတယွ…။ ရှကနွကှပမေယေ့ွ အရငကွထကွ ပိုရငွးနှီးလာတယွ…။ လူကှီးတှလဈတောနဲ့ တငွးတငွးကပှကွပှကွှီး ဖကဖွှဈတယွ…။ နို့လေးတှေ ပိပိလေးတှကေိုလဲ အဆငပွှရငပွှေသလေို ကိုငတွာပေါ့…။ TVတှေ ဘာတှေ လူကှီးတှနေဲ့ တူတူကှည့ရွငလွဲ မသိမသာ အသားခငွှး ထိထားကှတယွ…။ ဘယလွိုထိထိကောငွးနတောပါပဲဗှာ…။

လှတလွှတလွပလွပတွှေ့ရမယ့အွခှိနကွိုတော့စောင့နွရတောပေါ့….။ ညီမလေးရခှေိုးရငလွဲအမှဲခှောငွးကှည့တွယွ…။ ခိုးကှောငခွိုးဝှကကွအရသာအရမွးရှိတာကိုး…။ သူကလဲထမိနသွိပမွနိုငတွော့အပေါကွနကှညေ့ရွငတွခါတလနေို့ဝငွးဝငွးလေးတှမှငရွေတယွ…။ ရငတွှလှပလွှေပွ…လှပလွှပခွုနလွို့ပေါ့….။ မှငသွာမှငရွ…မကှငရွတဲ့ဘဝပါ…။ သူကလဲလူလဈတာနဲ့အကှောငွးမရှိအကှောငွးရှာတှေ့ရအောငကွှိုးစားပါတယွ…။ တနေ့TVကှည့ရွငွးလူလဈတုနွးသူ့ပိပိလေးကိုကိုငတွယွ…။ သူကဟိုကှည့ဒွီကှည့နွဲ့ကှည့ပွေးတယွ….။ ကနှောလွဲကိုငရွတာအားမရတာနဲ့လကလွေးထိုးထည့တွော့သူကရုနွးတာနဲ့ပှနလွှှတလွိုကရွတယွ…။ တိုးတိုးလေးကပမွေးတော့….နာလို့တဲ့…။ ခုဘာလုပခွငှလွဲဆိုတော့…အရမွးလိုးခငှတွယတွဲ့….။

ညကရှငသွူ့ဆီလာခဲ့မယဆွိုတော့လာခဲ့လို့ပှောတယဗွှ…။ ကနှောလွဲညရောကအွောငစွောင့ရွငွးရငတွခုနခွုနပွေါ့….။ ညကှတော့စောစောအိပရွာဝငပွှီးတမှေးမှေးတယွ….။ ညသုံးနာရီလောကမွှာနိုးလာပှီးအောကထွပကွိုဖှညွးဖှညွးဆငွးလာခဲ့တယွ…။ လကဆွှဲတောဓွာတမွီးလေးဆောငလွို့ပေါ့….။ တိုးတိုးတိတတွိတနွဲ့သူတို့အခနွးထဲဝငွ…သူခှငထွောငဖွိထားတာကိုအသာစှဲထုတရွတယွ…။ ဆုရညကွအဝဘကခွှမွးမှာအိပတွော့မသိမသာလေးရှေ့ပှီးခှငထွောငစွကိုထုတွ…။ အသာလေးဝငရွတယွ…။သတတြိကောငွးတာလား…မှှနနွတောလားမသိပါဖူး…။ ခုခှိနလွုပဆွိုဘယလွုပရွဲပါ့မလဲ….။ မိုးမရှာပဲပူအိုကတွဲ့ညတညဆိုတော့ဆုရညကွခှပဈလေကပွဈအိပနွတယွေ…။ အလဲ့…ဒီကောငမွလေးတောငရွှငမွီးနဲ့ပါလား…။

အတှငွးခံမဝတထွားလောကဖွူးထငရွတဲ့ဘောငဘွီတိုအပှကဒူးတဖကထွောငအွနအထေားမှာကနှော့ကွိုဆှဲဆောငတွယွ.။ ပတဝွနွးကငှလွေ့လာမှုဆိုတာလိုအပပွမယေ့အွဓိကနဲ့သာမညကိုခှဲရမယလွေ….။ လဲ့ရညကွအအိပဆွော့တတတွဲ့ကောငမွလေးမဟုတတွော့ကနှောဝွငလွာရာဘကကွိုမကှနွှာမူပီးခှခှလေေေးအိပနွတယွေ..။ ကနှောလွဲသူခှရငွေးရောကအွောငသွှားရတယွ…။ စောငခွှုံမထားတော့တငပွါးလုံးကစှကွစှလွေးကသိပမွပှီပှငတွဲ့ခှငထွောငကွှကအွရိပတွှကှေား စှံ့စှံံ့ကားကားလေးနဲ့လှခငှတွိုငွးလှနတောပေါ့…။ ဲအဲ…ထမိနလွေးခပတွငွးတငွးစီးထားတယဗွှ…။ပှောငသွလငွးနတောဆိုလို့ကနှော့ရွှေ့ပဲရှိဖူးတာ…။ စောငမွပါတော့လှယတွာပေါ့…။ခှသလေုံးလောကထွမိနလွေးကိုအသာလှနတွငရွတယွ…။

ဒူးကှားညပနွတေဲ့အစလေးကိုဖှညွးဖှညွးသကသွာစှဲထုတလွိုကတွော့ခါးမှာစညွးထားပမယေ့ပွုံလကှသွားလေးဖှဈနပှေီး….။ အဲ့ခှိနသွိပဖွှညွးလို့မရဖူးဗှ…။ဖှညွးဖှညွးလုပရွငသွိပအွဆငမွပှဖေူး…။ စပခွနဲလှနလွိုကွ…ခဏရပလွိုကွ… လုပရွငွးလုပရွငွးပေါငသွားကိုကှောလွို့တငပွါးလေးနောကကွပေါနွပှေီး..။ ကနှောကွနံရံဖကယွူထားတော့ပုစှနတွုတကွှေးလေးဖှဈနတောပေါ့…။ တငပွါးခှိတထွိုငရွာကနအသောလေးဖကထွောကလွိုကတွယွ…။ ဓာတမွီးကိုသူ့တငပွါးတှအကောအကှယနွဲ့အုပပွှီးထိုးရတာပေါ့….။ တငလွေးနှဈလုံးကအရမွးကပနွတေော့ပိပိလေးတနွးမမှငရွဖူး…၊ ညှပထွားသလိုဖှဈနတော…။ကှားထဲထိုးကှည့တွော့ဖငပွေါကလွေးကိုတော့မှငရွတယွ…။

ကနှောဘွာလုပလွဲဆိုတော့…အပေါကွခှထေောကလွေးကိုရှေ့ကိုမသိမသာလေးတှနွးလိုကတွယွ..။ တောတွောအွဆငပွှတေဲ့အနအထေားရောကသွှားပှီးပေါငနွှဈလုံးကှားမှာပိပိလေးက…စိလို့…။ နှဈခမွးလှှာနှဈဖကကွစိကပနွပေုံမှား…သားတရာပငရွသောလွညွးသမနွးမှကရွှတဲ့အရာလေးလိုပဲ…. ထငရွတယဆွိုတဲ့မုဒုလကခြဏပှို့ထဲကမိဖုရားကှီးရဲ့ပိပိကိုတောငမွဆီမဆိုငသွတိရလိုကသွေးတယွ…။ အပေါကလွေးကသခှောကိုမပေါတွာ…။နှဈခမွးနှဈလှှာဘေးတလှှောကအွစီအရီပေါကနွတေဲ့အမှှေးလေးတှကေ ကနှော့ကွိုဖှောဖွှနသလေေို…။ သူကခှိုငွးမှှေးနောကဆွုံးတှေ့ဖူးတဲ့အခှိနထွိမပေါကပွမယေ့ဖွငမွှှေးလေးတှအေဲ့ထဲကပေါကနွပေီဗှ…။

အမှှေးစုစုလေးနှဈခုအကှား..စပကွှားနရောလေးကတော့ပှောငရွှငွးလို့မောငမွငွးဘာလုပမွလဲ မေးနသလေို..။ မိနကွလေးတှကေို ဘယနွရောတှေ အကှိုကဆွုံးလဲဆိုရငွ ဘာမှလုပမွရတဲ့ အဲ့နရောလေးက ထိပဆွုံးကပါမယွ…။ ကနှောလွဲ ကှည့ကွောငွးကောငွးနဲ့ ကှည့ရွငွး လကတွဖကကွဓာတမွီးကိုငွ လကတွဖကကွ ပုဆိုးကို အုပကွိုငထွားတယွ။ ညီတောငမွောငကွ ဖငွှးဖငွှး ဖငွှးဖငွှးတောငွ ဖှဈနပေီ…။ မီးရောငအွောကမွှာပိပိလေးကအရောငလွကနွတယဗွှေ…။ နောကပွိုငွးမကှာခဏကှည့ဖွှဈတိုငွးလဲ…သူ့ပိပိကညအိပရွငအွရညလွေးတှအမှေဲလိုလိုရှီနတော သတိထားမိလာတယွ….။ ထားပါတော့…။ကနှောလွဲလေးဖကကွုနွးနရောကနေ..သူ့နောကကွအသာလေးဝငလွှဲလိုကတွယွ….။ သူပိပိလေးကိုကနှော့လွီးနဲ့ညှောင့တွယပွေါ့…။ဖှညွးဖှညွးလေးပါ…။

တကယဆွိုအတငွးဖှဲကားပေးရငတွောငအွဲ့ခှိနကွဂါးဂါးကဘာမှလုပတွတသွေးတာမဟုတဖွူး…။ သူပေါငလွေးကိုနညွးနညွးမတော့သူလှုပသွှားတယွ…။ နိုးနပှေီထငတွာပါပဲ….။အလိုကသွင့လွေးပှငပွေးတယွ..။ကနှောလွဲပိပိလေးကိုပှတပွေါငကွှား လေးထဲတိုးဝငတွဲ့အရသာကိုကှိုကနွတော…။ ပိပိကလဲအရညတွှရှေှမွးလို့…..။ ပေါငကွှားထဲတိုးဝငတွဲ့အခါ…ဒဈကအစိလေးကိုကှောသွှားပှီးအပှနကွရှငစွှဲစှဲနလေို့ထငတွယွ…။ သူညီးသံလေးတှတေောငထွှကလွာတယွ…..။ ကနှောလွဲတခါမှသာမလုပဖွူးတာ…။လိုးတာမဟုတမွှနွးတော့သခှောသိတယွ…။ နှဈယောကလွုံးကောငွးနတေော့လဲ…ဆကလွုပနွတော….။ လှကှေီးထိုးရငဂွှီးစပေါ့ကိုပှတမွိသလိုအစိလေးကိုပှတပွှတမွိနတေော့…နောကပွိုငွး ပုစှနတွုတကွှေးဆှဲခငှရွငအွဲ့လိုလေးအစပှိုးတတတွယွ…။

ကိုယ့ဘွာသာတော့နာမညပွေးထားတယွ…။ ခိုးကှောငခွိုးဝှကရွသတဲ့…။ သူနဲ့မှမဟုတွ…တခှားကောငမွလေးတှလေဲအဲ့လိုလေးလုပရွတာသဘောကတှယွ…။ ပထမဆုံးပိပိနဲ့ကောငွးကောငွးထိဖူးတာမို့တသကမွေ့မရဖူး…။ ကနှောတွယောထိုးနတောသူညီးသံတှတေောတွောထွှကလွာတယွ…။ ကနှောကွအဲ့တုနွးကငါးဦးကောမွတီထိုငနွကှဆေိုတော့ကောငွးပမယေ့နွညွးနညွးကှာအောငွ ထိနွးထားနိုငသွေးတယွ…။ အမှှေးလေးတှအရမွေးနု…အရညလွေးတှကလေဲစိုတော့…နှငွးကထှားတဲ့မှကခွငွးပှငပွေါမွှကလွှှော မှှလှှေောတိုကသွှားသလို….တယလွဲသကတွောင့သွကသွာရှိတယွ…။ ခါးတိုငပွငကွမမှနလွတေော့တခါတလလှှေောတိုကတွဲ့ဆီမရောကပွဲဖငပွေါကသွှားသှားထိုးမိသေးတယွ..။ သူလဲနာနာသှားတယထွငတွယွ…။

နောကတွော့….နောကကွနေ့အောကလွကဖွှဈတဲ့ညာလကကွိုသူ့ကိုယအွောကကွနလှှေိုပှီးခှိုကိုလှမွးဆှဲ… အပေါကွလကကွလဲအကှှီငွကြှားထဲဝငသွှားပှီးဘောလွီကှိုးကိုဘေးဆှဲခတှာပေါ့ဗှာ…။ အဲ့တုနွးကခှိတခွှှတရွငပွှနဝွတရွကှာတယွ…။ ခိုးတှေ့လို့ခှိုအရမွးဆာရငသွူကလဲကောငွးကောငွးမဝတတွတသွေးတာဆိုတော့ရုတတွရကလွူတှဘောတှေ လာရငဒွုကခြရောကမွယတွှေးပှီး…သိုငွးကှိုးကိုဘေးဆှဲခတှဲ့နညွးကိုတီထှငလွိုကတွယပွေါ့…။ နောကမွှသိရတာကအဲ့နညွးစနဈကကမဘြာပေါမွှာပှံ့နှံ့ပှီးသားပေါ့လေ…။ သိုငွးကှိုလေးနှဈဖကလွုံးဖှုတလွိုကရွငအွသာလေးဆှဲခလှိုကရွငပွေါလွာတာပဲ…။ ဘောလွီဆိုဒတွှကလေဲကှီးသလိုအသားကလဲအပှော့ဆိုတော့ခှှတရွတယလွှယွ…။ပှီးရငသွိုငွးကှိုးလေး ပှနတွငလွိုကရွုံပဲ….။

တယနွရောကသှကိုးဗှ…။ခှိုလေးတှခှပေေေး….ညှဈပေးရငနွောကကွလဲညှောင့တွာပေါ့…။အာကုနကွိုညှောင့တွာ..။ သူကလဲတဟငွးဟငွးနဲ့….။ဘယလွောကညွှောငမွိလဲမသိ….။နောကနွေ့လီးကအရမွးနာတာ…။ အပေါကထွဲကိုသူ့အမှှေးတှစေူးတာရောဒဈထိပကွိုစူးတာရော…မသကမွသာ…။ အဲ……မှှနနွတေုနွးတော့ဘာမှမသိဘူးရယွ….။ နောကတွော့လူလဲအရမွးကောငွးလာပီးသူပေါငကွှားနဲ့ပိပိလေးကိုသုတတွှနေဲ့ပနွးမိတော့တာပဲ….။ သူပဲရဆေေးတာပှောငလွို့လား….ငယသွေးလို့လားတော့မသိဖူး….။ကနှောပွှီးရငသွူ့ပိပိလေးပေါပွီးတာမှား ပမယေ့ကွိုယဝွနတွှဘောတှမရဖေူး….။ကံကှမမြာပေါ့….။ ပီးသှားတော့သူ့ကိုတငွးတငွးလေးဖကပွှီးမှိနွးနတယွေ….။ခဏနတေော့သူလှည့လွာပှီး…. ကိုကှီးသှားတော့နောွ…။

အမတေို့နိုးလာမယပွှောတာနဲ့တပခွေါကပွှနခွဲ့ရတယွ….။ သူကကနှော့ပွါးကိုတမှတတွနိုးနဲ့နမွးပါတယွ….။ဘယလွိုလဲမသိဖူး…အဲ့တုနွးကသူငယခွငွှးကောငမွလေးတှေ ကလဲမထငရွငမွထငသွလိုနမွးကှတယွ…။နောကပွိုငွးကှေးစားမတှနေဲ့တောငအွမှဲအနမွးခံရတယွ…။ စောတွှဆေိုပှောမနနေဲ့…။မိနွးကလေးတှမှေား…သူတို့မှားခစှပွီဆိုတယနွမွး…။ကိုယ့အွနမွးတောငမွစောင့ဖွူး…။ ဟီး…အပေါရွောအောကရွောဗှ….။မယုံမရှိနဲ့…။ အဲ့နောကပွိုငွးတော့အဆငတွှတဖှညွေးဖှညွးတိုးခဲ့တယွ…။အငယမွကလဲခှောငွးခငှစွရာလေးဖှဈလာတယွ….။ တယောထိုးပှီးတဲ့နောကနွေ့…. ညကအရမွးပူခဲ့တဲအတိုငွးမနကကွတှော့မိုးတှအရမွေးရှာတယွ….။

ကနှောအွိပရွာထ…မုန့တွှဘောတှစေားပီးတော့….ညကပထမဆုံးလကနွဲ့မဟုတပွဲပိပိလေးပေါမွှာညှောင့ွ ရငပွှီးခဲ့ရတာကို စမှုံ့ပှနရွငွး သူငယခွငွှးဆီကရလာတဲ့…အောစာအုပလွေးဖတကွာ…မိုးအေးအေးနဲ့ဇိမကွနှတယွေ…။ အဲ့တုနွးကဖတမွိတာကမာနနွတမွငွးရဲ့သမီးတောဆွိုလား…။  ရုံးပတီးသီးနဲ့လုပတွဲ့အကှောငွး….။ရုပပွှဆိုတော့ပိုကောငွးနတော….။ ရုပပွှထဲကစောကဖွုတကွှီးနဲ့အပှငကွပိပိလေးနဲ့ယှဉစွဉွးစားရငွး..တူလားမတူလားဝခှေဲနတောပေါ့….။ အိမနွရငဆွေိုတော့ပုဆိုးလေးဝတွ…စောငလွေးခှုံရငွး…ကိုယ့ကွောငကွိုယပွှနကွိုငရွငွး… မိုးအေးအေးနဲ့ ဇိမကွနှတေော့တာ…။ ခဏနတေော့….ဗိုကလွေးကလဲတငွး…မကှလွုံးလေးစငွးပှီး…အိပပွှောသွှားတယွ…။ ဝဋဆွိုတာလညတွတတွဲ့အမှိုးဗှ….။

အိပကွောငွးကောငွးနဲ့အိပနွတေဲ့အခှိနဝွဋလွညလွိုကမွယလွို့ လုံးဝ မတှေးမိခဲ့ဘူး…။ ဒါပမယေ့ွ အဲ့လိုဝဋမွှိုးလညတွာကတော့သိပကွှိုကတွာပေါ့ဗှာ…။ အောကပွိုငွးကအေးနတောရယွ…နူးညံ့တဲ့အထိအတှေ့တခုမှာကနှောနွိုးလာခဲ့တယွ…။ ဘာမှားလညွးလို့ စဉွးစားဖို့ကှိုးစားရငွး… ဦးနှောကနွဲ့စိတခွံစားမှုတှတထပေတွညွးကတှဲ့အခှိနမွှာ…ကနှော့တကိုယလွုံးမှာ ခံစားမှုအကောငွးဆုံးအပိုငွးကနနှေေးထှေးစှတဆွိုမှုကိုခံစားလိုကရွတယွ..။ ဘာမှနွးမမှငရွသေးပမယေ့ွ….ဘာဖှဈတာလဲဆိုတာတော့တှေါမွိတယွ…။ မကှလွုံးမဖှင့သွေးပဲမှိနွးနလေိုကတွယွ….။ လဲ့ရညငွါ့ဟာကိုလာစုပနွတောပဲ….။ညကတောတွောသွဘောကသှှားတယနွဲ့တူတယွ…။

ပိပိထဲကိုထည့နွတောမဟုတမွှနွးသခှောသိတယွ….။ အဲ့လောကမွလှယဖွူးလေ…။ အသာလေးမှိနွးနရငွေးစဉွးစားမိတယွ…။ ဒီကောငမွလေးဘယလွိုတတနွတောပါလိမ့ပွေါ့….။ သူကလဲကနှောနွိုးသှားမှာစိုးလို့ဖှညွးဖှညွးလေးပဲလုပနွတယွေ…။ ကနှောလွဲမသိမသာလေးခိုးကှည့မွယဆွိုပှီး…မကှလွုံးမှေးပှီးခိုးကှည့တွော့… အလို…. ဆုရညပွါလား….။ လန့သွှားပှိးထထိုငလွိုကတွယွ…။ ဆုရညလွဲလန့သွှားပုံပဲ…။ထပှေးမလို့လုပတွော့…သူ့လကကွိုဆှဲထားလိုကရွငွး ကုတငပွေါဆွှဲခပှှီးဖကထွားလိုကတွယွ….။ ခဏတော့ရုနွးနပေီးငှိမကွသှှားတယွ…။ ကနှောလွဲဖကထွားရတာကောငွးလှနွးနတယွေ…။ကောငမွလေးအရမွးထှားလာလိုကတွာ…။ ကနှောလွဲသူ့ကိုမေးကှည့တွော့… သူပှနပွှောပှတာတှအစေုံပဲ…။

သူ့ကိုဖကထွားရငွးနဲ့…သူပိပိလေးကိုနှိုကကွှည့တွယွ…။ အမှှေးလေးတှတေောတွောရွှညနွပှေီပဲ…။ အရညလွေးတှတေောတွောရွှှဲနတေဲ့သူပိပိလေးကိုပှတပွေးရငွး သူပှောတာတှနေားထောငနွမေိတယွ…။ လူကှီးတှဝငလွောမှာစိုးလို့စောငကွိုအပေါကွလှှားခှုံရငွးဖကထွားကှတယွ…။ သူကလဲလီးကိုပှနကွိုငထွားတယွ…။ သူပှောပှတာက… ကမှနာမညဆွုရညပွါ…။ကမှအသကငွယငွယလွေးထဲကအဖနေဲ့အမကေိုခှောငွးခှောငွးကှည့ရွငွး ကမှ လိငကွိဈစတှကေို နညွးနညွးသိလာခဲ့တယွ…။ သိဆို အဖနေဲ့အမကလေဲ ကမှတို့မသိလောကဖွူးအထငနွဲ့ အသကုနပွှဲကှမွးကှတာကိုး…။ အဖမေူးလာတဲ့နေ့တှဆေို အကှားကှီးပဲရှင့ွ…။ မမနဲ့ကမှ တူတူခှောငွးခှောငွးကှည့ကွှတာပေါ့…။

နောကတွော့မမနဲ့တူတူအိပရွငွး တယောကနွဲ့တယောကွ ဟိုပှတဒွီပှတလွုပမွိကှတယွ…။ မကှာပါဖူး.. တယောကပွိပိလေးကိုတယောကွ ကိုငပွေးမိကှတယွ…။ မမက လကညွိုးလေးကိုစောငပွါးလေးအုပပွှီး သူ့ပိပိလေးထဲ ထိုးထိုးထည့တွတတွယရွှင့ွ…။ အဖကအမေေ့ကိုလုပသွလိုတော့ အမှားကှီးမထည့ပွါဖူး…။ ကမှတို့သှေးသားသောငွးကနွှးလာတာနဲ့အမှှ ကမှတို့ဝမွးကှဲအကိုရှူးပေါကရွငွ ခှောငွးခှောငွးကှည့မွိကှတယွ…။ အဖေ့ဟာနဲ့တော့မတူဖူး..။ကိုကှီးဟာလေးကသေးသေးလေး..။ ထိပလွေးအုပလွို့ ခစှစွရာလေးပါ..။ တနေ့ပေါ့….. ကမှနဲ့ကိုကှီး လိုကတွမွးပှေးတမွးကစားရငွး ကိုကှီးအခနွးထဲ ဝငပွှေးမိတယွ..။ ကိုကှီးက ကမှကိုဖမွးရငွး သူ့ကုတငပွေါလွှဲခပှှီး အပေါကွနဖေိထားတယွ..။

အရငကွလဲ အဲ့လိုဖှဈဖူးပမယေ့ွ ကမှစိတတွှထေိမွးမရအောငပွဲ..။ ကိုကှီးမကှနွှာခှောခှောမှာ အဖအမေေ့ကိုလိုးကာနီးကှည့သွလို တပမွကစွိတတွှေ လှိုငွးထနတယွေ..။ သူ့အတံလေးထောငပွှီး ကမှပိပိလေးကိုထိုးမိနတောပေါ့..။ တောတွောကွှီးအဲ့တိုငွးဖိထားတယွ…။ သူ ကမှကိုမှားလိုးခငှလွို့လားမသိ…။ အဖလေဲအဲ့လိုပဲအမေ့ကို ဖိထားတတတွာလေ…။ ကမှလဲ ကိုကှီးလိုးတာခံခငှလွိုကတွာ…။ “လိုးမှာလားဟငွ….” ကမှသူ့ကိုမေးတော့ သူရုတတွရကသွတိဝငသွှားသလို ကမှပေါကွထလိုကတွယွ…။ တောတွောရွှကသွှားပုံပဲ….။ကမှလဲမသိခငှယွောငဆွောငပွှီး ပှနထွှကလွာခဲ့တယွ…။ စိတထွဲတော့အရမွးတငွးနပှေီ…။ ညလဲရောကရွော မမကိုအတငွးဖကနွမွး….။သူ့ပေါငလွေးကိုခှပှီး စိတကွှနပအွေောငပွှတလွိုကမွိတယွ…။

မမကမေးတော့ အမှနအွတိုငွးပဲဖှလေိုကတွယွ…။မမလဲ ကိုကှီးဟာလေးကိုစိတဝွငစွားနတောလေ…။ နောကတွော့ ကိုကှီးနဲ့အဲ့အကှောငွးတှပှေောဖှဈတယွ…။သုံးယောကသွားပေါ့။ ဖဖတေေို့ လိုးနကှတောကိုလဲတူတူခှောငွးကှည့ကွှတယွ…။ ကိုကှီးနဲ့တူတူကှည့တွာစိတပွိုထတယရွှင့ွ…။ မမဟာတဖှညွးဖှညွးပှောငွးလဲလာတယွ…။ နို့လေးတှစေူထှကလွာပှီး ပိပိထဲကနသှေေးလေးတှေ မကှာခဏထှကတွယွ…။ ကိုကှီးကို မမနို့လေးတှအကှေောငွးပှောပှပှီးထဲက ကိုကှီးကမမကိုပဲစိတဝွငစွားတော့တယွ…။ကမှကိုသိပစွိတမွဝငစွားတော့ဖူး…။ နောကတွော့ ကမှဝကသွကပွေါကတွယွ…။

မမက ကိုကှိးအခနွးသှားအိပရွတယွ….။နောကနွေ့ကှတော့ ကိုကှီးတနေ့လုံးပှကွနတေယွေ..။  မမက ညကကိုကှီးသူ့အိပရွာထဲဝငလွာပှီး သူ့ပိပိကိုကှည့ဖွို့လုပကွှောငွးပှောပှတယွ…။ သူလူကှီးတှနေဲ့တိုငမွယဆွိုတော့ ကိုကှီးမကှနွှာငယလွေးနဲ့ပှနထွှကသွှားတယတွဲ့…။ ကိုကှီးသနားပါတယွ…။ ကမှလဲနငကွဘာလို့အဲ့လိုပှောလိုကတွာလဲ…။အကှည့မွခံခငှလွို့လားဆိုတော့… မဟုတပွါဖူး..။ငါ့ခှိုလေးတှလေဲ သူ့ကိုပှသားပဲ..။သူကှည့ရွငွ ငါကှိုကတွယွ..။ ညကမှောငနွတောရော…ရုတတွရကလွန့သွှားတာရော..တကယလွိုးမှာလဲကှောကလွို့… ငါလှှောကပွှောလိုကတွာတဲ့…။ ကမှသာဆိုလို့ကတော့ဘာမှမူမနဖေူး…။ အဲ့ညလဲ မမအပေါထွပသွှားအိပတွယွ…။ကမှလေ မမကိုမနာလိုဖူး…။ စိတထွဲကလညွး ကိုကှီးနဲ့မမလိုးရငဆွိုပှီး အရမွးစိတထွနတယွေ…။

မမကို ကမှခစှတွယွ…။သူ့အကိုငအွတှယလွေးတှေ… သူ့ပိပိလေးကိုရော..။ အမှဲစိုစှတစွှတလွေးနဲ့ မှှေးတယရွှင့ွ…။ကမှဟာလေးကခှောကပွှီးနညွးနညွးနံတယထွငတွာပဲ…။ နောကနွေ့ကတှော့မမပှောပှတယွ…။ ကိုကှီးက သူ့ပိပိလေးကိုဓာတမွီးနဲ့ထိုးကှည့တွယတွဲ့..။ ပှတပွေးတာလဲကမှတို့ အခငွှးခငွှးလုပတွာထကပွိုကောငွးတယတွဲ့…။ အားကလှိုကတွာမမရယွ…။အောွ…ပှောရဦးမယွ…။ မမပိပိလေးကလေ…အမှှေးလေးတှကခစှေစွရာလေးရှင့ွ…။ ကမှလဲပေါကလွာမယပွှောတယွ…။ မှနမွှနပွေါကပွါစေ…။ခှိုလေးတှလေဲ ကှီးခငှလွှပီ…။ ကမှညတိုငွး မမပိပိလေးက အမှှေးလေးတှကေို ဆော့ဆော့ပီး အိပတွယွ..။ နောကတွော့ ကမှတောင့တွတဲ့အတိုငွး ခှိုလေးတှကတဆေဈဆဈနာပှီး စူထှကလွာတယွ..။

ပနွးကလေးလဲပှင့တွယွ…။ကမှအရမွးပှောတွာပဲ…။ကမှအပှိုဖှဈပီပေါ့…။ ကိုကိုကှီးနဲ့လိုးခငှလွိုကတွာ…။ ပိပိလေးမှာအမှှေးလေးတှလေဲ အမှားကှီးပဲရှင့ွ…။ မမထကွ ကမှကဆံပငပွိုကောငွးသလို အမှှေးလေးတှကလညွေးကှမွးရှရှလေးရှင့ွ…။ ကိုကှီးစိတဝွငစွားလာအောငွ ကမှလဲရခှေိုးရငတွမှိုး…. ရှူးပေါကရွငတွမှိုးပှတာပေါ့…။ ကိုကှီးက ခိုးပှီးကှည့တွတပွမယေ့ွ သူ့စိတကွ မမဆီရောကနွတောတော့ဝမွးနညွးမိတယွ..။ သူနဲ့မမက ရညွးစားတှလေိုပဲ..။ မကှာခဏ ဖကနွမွးကှတယွ…။မမဟာလေးကိုလဲ သူခဏခဏကိုငတွယရွှင့ွ…။ ကမှလဲ အကိုငခွံခငှတွာပေါ့…။ မနေ့ညကပေါ့…. ညတောတွောနွကတွော့ ကမှတို့အခနွးထဲ လူတယောကဝွငလွာတယွ…။ ကမှလဲ နိုးနတောနဲ့ အသာငဲ့ကှည့တွော့ ကိုကှီးဖှဈနတယွေ…။

သူဘာမှားလုပမွလို့ပါလိမ့ွ??? နောကတွော့ ကမှကိုယလွုံးနဲ့ဖိမိနတေဲ့ ခှငထွောငကွိုအသာစှဲထုတနွတယွေ…။ သူခှငထွောငထွဲကိုဝငမွလို့ပဲ…။ မသိမသာလေး ကှှပေးတော့ သူခှငထွောငစွ ထုတလွို့ရသှားတယွ…။ သူလေ…ခေါငွးအသာလှှိုပီးခှငထွောငထွဲဝငလွာတယွ..။ ကမှကို ခပကွှာကှာစိုကကွှည့နွပေီး မမအနောကဘွကကွိုရှှေ့သှားတယွ…။ သိပမွကှာခငမွှာပဲ မမရဲ့ညညွးသံလေးနဲ့ ကိုကှီးလှုပရွှားနတေဲ့အသံကိုကှားရတယွ…။ တောသွေးတယွ…။မမတေေို့ စောစောကလေးတငလွိုးပှီး အိပမွောကကှုနလွို့…။ နို့မို့ကှားလောကတွယွ…။ကမှလဲ အိပခွငှယွောငဆွကဆွောငနွလေိုကတွယွ…။ နညွးနညွးကှာတော့ မမအသံလေးတှအရမွေးကယှလွာတယွ…။ မမနဲ့ကမှလုပကွှရငွ မမကပှီးကာနီးပီဆို သိပအွောတွာ…။

သိပမွကှာခငမွှာ…မမရောကိုကှီးရော သကပွှငွးခသှံလေးတှကှေားရတော့တယွ…။ ပှီးတော့ကိုကှီးထှကသွှားတယွ…။ သူတို့တကယဝွငအွောငလွိုးကှတာလားမသိဖူး…။ မမနဲ့ကှိုခှိနွးထားပုံပဲ..။ဒါကှောင့မွမညကအစောကှီးအိပတွာကိုး…။ တှေ့မယွ…။ကမှကိုတောငမွပှောပှဖူး…။ ကမှလဲ စိတတွိုနပမယေေ့ွ အိပပွှောအွောငအွိပလွိုကတွယွ…။ ကမှဒီနေ့စောစောနိုးတာနဲ့ အမေ့ကိုလဲမနကစွာကူပှငပွေးတယွ…။နောကတွော့အားလုံးမနကစွာစားပီး ကိုကှီးလဲအပေါထွပပွှနတွကွ…မမနဲ့ကမှလညွးအခနွးထဲပှနဝွငပွေါ့…။ အမနေဲ့အဖကတေော့ ထုံးစံအတိုငွး အလုပသွှားတဲ့လူက အလုပသွှား… စှေးထှကတွဲ့ သူကထှကပွေါ့…။ လူကှီးတှလေဲ မရှိတော့ရော မမကို ကမှက မေးတယွ…။

“ညက နငနွဲ့ကိုကှီးဘာလုပကွှတာလဲ” “ဟငွ….နငဘွယလွိုသိတာလဲ” မမက တအံ့တသှနဲ့ပှနမွေးတယွ…။ ကမှလညွး သိသမှှပှောပှပှီး သူတို့ဘာတှေ လုပကွှလဲမေးတော့ မမလဲပှနပွှောပှတယွ…။ ပှောနရငွေးနဲ့ စောငခွှုံလိုကပွှီး အောကကွထဘီတှေ ဖှညလွိုကကွှတယွ…။ တှေးတသသ ( အပိုငွး၂ ဇာတသွိမွး) …… ပှောရငွးနဲ့စိတထွလာတာနဲ့ တယောကနွဲ့တယောကဖွကွ၊ကနှတွဲ့လကနွဲ့ခှိုလေးတှကေိုငကွှတာပေါ့…။ ထဘီကိုခှှတပွှီး ပငတွီလေးတှနေဲ့ တယောကကွိုတယောကခွှထားမိတယွ…။ (ကိုကှီးနဲ့မမ ဘာတှလေုပဖွှဈလဲဆိုတာတော့ ဇာတလွမွးရှညမွညစွိုးသဖှင့ွ မပှောတော့ပါ) ပှီးတော့ မမအောကနွှုတခွမွးလေးကို အသာစုပယွူလိုကတွယွ…။မမကလညွး အလိုကသွင့ကွမှအပေါနွှုတခွမွးလေးကို ပှနငွုံထားတယွ…။

မမလညွးညကကိုကှီးနဲ့အကှောငွးပှနတွှေးပီး စိတတွှကှှနသေလေို ကမှလညွးနားထောငပွီး စိတအွရမွးထနမေိတယွ…။ ခှိုလေးတှကေို အငွကြငွြှီအောကကွလှှိုပီး အခငွှးခငွှးညှဈနကှတယွေ…။ညညွးသံလေးတှလညွေး ထှကလွို့ပေါ့…။ နောကတွော့ ထုံးစံအတိုငွး ပိပိလေးတှကေိုငမွိတာပေါ့…။ အစိလေးကိုဖှဖှလေးပှတပွေးတော့ မမတှန့သွှားတယွ…။အရညလွေးတှလေဲတောတွောရွှှဲနပေီ။ ကမှလညွး တူတူပါပဲရှငွ…။အိုငတွောငနွပေီလားမသိ။ တယောကနွှုတခွမွးကိုတယောကွ အရမွးဖိစုပရွငွး နှိုကပွေးလိုကတွာ မရှေးမနှောငွးပဲ ပီးသှားကှတော့တယွ…။ပီးသှားတော့ တယောကနွဲ့တယောကခွှပီး တငွးတငွးလေးဖကထွားမိတယွ..။ နောကတွော့ ဖကထွားရငွးမှေးကနဲ အိပပွှောသွှားကှတယွ…။ မနကစွောစောထဲကပှနအွိပလွိုကတွာ ကိုးနာရီလောကနွတေော့နိုးလားတယွ…။

မမကတော့ အိပတွုနွးပေါ့…။ကမှလဲ ရှူးပေါကခွငှတွာနဲ့ မမလကလွေးအသာဖယပွှီး ထမိနလွေးကောကဝွတပွှီး အိမသွာဘကထွှကလွာခဲ့တယွ…။အိမသွာထဲရောကတွော့ ရှူးပေါကရွငွး စောစောကအကှောငွးပှနတွှေးမိတယွ..။ ပငတွီလေးမှာလညွး အရညလွေးတှေ ကှကနွတေုနွးပေါ့…။မမအရညလွေးတှနေဲ့ပါ ပေါငွးထားတယထွငမွိတယွ…။ ရှူးပေါကပွှီး ပှနမွအိပခွငှတွာနဲ့ ကိုကှီးဘာလုပနွလညွေးကှည့ဖွို့ အပေါထွပကွိုတကခွဲ့တယွ…။ အခါတိုငွးလဲ ဒီလိုပဲသှားနကှေ…။ခှလေေးဘာလေးကှည့မွယပွေါ့..။ ကိုကှီးကအခနွးထဲရောကနွတောကိုး…။ ကမှလဲ…ကိုကှီး..ကိုကှီးလို့ခေါတွော့ ပှနထွူးသံမကှားရဖူး…။ အဲ့တာနဲ့ အခနွးတံခါးကိုအသာတှနွးကှည့တွော့ ဖှင့ထွားတာနဲ့ အသာဝငလွိုကတွယွ။ ကိုကှီးက စောငခွှုံပီး အိပနွတယွေ…။

ကမှလဲဟိုဟိုဒီဒီကှည့မွိတော့ ကုတငခွှထေောကမွှာ ကှိုးနဲ့တနွးတတနွး လုပထွားတာတှေ့ရတယွ…။ တနွးပေါမွှာ ဘဈလေးတှလှနွေးထားတယွ..။ စိတဝွငစွားတာနဲ့ ယူကှည့မွိတယွ…။ သုံးထညရွှင့ွ…။ကိုကှီးဝတထွားတာပါလားလို့တှေးမိတော့ စိတထွဲ ဂယောကဂွယကဖွှဈလာတယွ..။ ရုတတွရကွ ဘာလုပမွိမှနွးမသိဖူး..။ ကမှ သူ့ဘဈလေးတှကေိုကောကနွမွးမိတယွ…။သူ့ဟိုဟာလေးနဲ့ ထိထားတဲ့နရောလေးပေါ့…။ ပထမတထညကွ ဆပပွှာမှုန့နွံ့ သငွးသငွးလေးပါ..။နောကထွထညကွတော့ ခှှေးနံ့လိုမှိုးလေး…။ သူ့အမှှေးကခှှေးလေးတှေ နမယနွေောွ…။နောကဆွုံးတထညကွတော့ ခှှေးနံ့လေးအပှငွ ရှူရှူးနံ့လေးပါရတယွ..။ ပီးတော့ညှီနံ့သငွးသငွးလေးရောပဲ…။သူ့ဟိုအရညလွေးတှကနမှေော…။ ကမှလညွး အားရပါးပါးရနမွးပီး ပှနထွားလိုကတွယွ..။ပှီးတော့ ကိုကှီးမှားနိုးနလေားဆိုပီး မလုံမလဲနဲ့ ကှည့လွိုကတွယွ..။

ကိုကှီးကတော့ အားရပါးရအိပလွို့ရယပွေါ့…။ အလို…သူမကှနွှာနားမှာစာအုပတွဈအုပပွါလား…။ စာအုပကွ အကှမွးစားစကကြူပါ…။ အဖုံးမှာ မိနွးမတယောကွ ကိုယတွုံးလုံးနဲ့ပုံရေးထားတယွ..။ ကိုကှီးက အောစာအုပတွှအကှေောငွးပှောပှဖူးပမယေ့ွ တခါမှတော့ပေးမဖတဖွူးဘူး..။ ကမှလဲ အသာလေးလှမွးယူပီး ကိုကှီးကုတငနွဲ့ဘေးယှဉရွကွ စာကှည့စွားပှဲက ခုံမှာထိုငပွီး ဖတနွမေိတယွ…။ကိုကှီးနိုးလာမှာလညွးစိုးရိမတွော့ ခဏခဏကှည့ရွသေးတယွ…။ စာအုပထွဲမှာ မိနွးမနှဈယောကွ အခငွှးခငွှး နှိုကပွေးကှတာ (မမနဲ့ကမှလိုပေါ့)… ပှီးတော့ ရုံးပတီသီးနဲ့ ထိုးတာလဲပါတယရွှင့ွ…။ ရုံးပတီးသီးက အမှှေးလေးတှပေါတော့ တောတွောယွားမှာပဲရှငွ…။ ပုံတှကလညွေး တောတွောွ ပီပီပှငပွှငပွါပဲရှငွ…။

နောကွ ယောကွှားတဈယောကွ ရောကလွာပီး သုံးယောကလွုပကွှတယွ…။ ကမှနဲ့မမလဲ ကိုကှီးနဲ့ သုံးယောကလွုပလွိုကရွရငွ…. ပှောရငနွဲ့တောငွ ရငခွုနစွရာကှီး…။ စာအုပထွဲမှာ ကောငမွလေးတဈယောကကွ လီးကိုစုပွ၊ ယောကွှားက နောကတွယောကရွဲ့ အဖုတကွို လှှာနဲ့ယကပွေးတယရွှင့ွ.။ ကိုကှီးသာယကပွေးရငတွော့လေ.။ ကမှလညွး စာအုပထွဲကလီးကှီးကို ကှည့ပွှီး အပှငမွှာနဲ့ တူမတူ သိခငှလွာတယွ…။ ပိပိလေးကိုလညွး အသာပှတမွိတယွ..။ နောကတွော့ မထူးပါဖူးဆိုပှီး ကိုကှီးအိပနွတေဲ့နားသှား… ခှရငွေးဖကကွနေ စောငကွိုအသာလှနလွိုကတွယွ…။ အခန့သွင့ပွါပဲ…။ကိုကှီးက ပုဆိုးဝတထွားပမယေ့ွ ပုဆိုးကတောတွောလွနနွတော…။ ပေါငလွညလွောကကွိုရောကနွပှေီရှင့ွ..။

ပှီးတော့ လကနွဲ့စုကိုငထွားသလို လီးကအမှောငွးလိုကကွိုပေါနွတော…။ လကကွလီးပေါကွို အုပထွားသလိုဖှဈနတောနဲ့ အသာလေးဖယလွိုကတွယွ…။ ပီးတော့ပုဆိုးကိုဆကလွှနလွိုကတွော့ ကမှသိပတွှေ့ခငှတွဲ့အရာကိုတှရပေါပီ…။ အဖေ့ဟာကိုမှငဖွူးပမယေ့ွ ဝိုးတိုးဝါးတားရယွ…။ ခုမှသခှောမှငဖွူးတော့တာ..။ စာအုပထွဲကလိုတူနပှေီ…။ထိပဖွူးကှီးထလို့ပေါ့..။ အရငကွလို အုပမွနတေော့ဖူး…။ လီးတဝိုကမွှာလဲ အမှှေးကောကကွောကတွှအမှေားကှီးရှင့ွ…။ ကမှလဲ ကှည့ကွောငွးကောငွးနဲ့ အသာကှည့နွမေိတယွ…။ အိပနွပမယေေ့ွ ကိုကှီးဟာက အကှီးကှီးဖှဈနတယွေ…။ နောကတွော့ မထူးပါဖူးဆိုပီး အသာလေးကိုငကွှည့မွိတော့တယွ…။ နိုးသှားလဲ ကိုကှီးနဲ့ကဒီအကှောငွးတှပှေောနကမှေို့ ဘာမှတော့ မဖှဈနိုငပွါဖူးလေ..။

နောကတွော့ ကိုငရွငကွိုငရွငွ သူအတံကှီးကပိုမာလာတယရွှင့ွ၊ အဲ့ခှိနွ ကမှလဲ ဘယလွိုဖှဈသှားမှားမသိပါဖူး…။ သူ့ထိပဖွူးလေးကို ပါးစပနွဲ့ ငုံလိုကမွိတော့တယွ…။ ကိုကှီးနညွးနညွးလှုပသွှားသလိုပဲ…။ နိုးမှားနိုးသှားပီလား…။ နိုးလဲမထူးပါဖူးဆိုပီး…အတံတခှောငွးလုံး စုပလွိုကမွိတော့တယရွှငွ…။ ဆုရညကွပှနပွှောပှီး…ကနှော့ကိုကှည့လွိုကပွါတယွ…။ကနှောလွဲ သူ့ပိပိလေးကို ကှည့ဖွို့ နှဈယောကတွူတူခှုံထားတဲ့စောငကွို ဖယလွိုကပွါတော့တယွ…။ကနှော့ညွီမလေးနှဈယောကလွုံးက အမှဲလိုလို ထဘီပဲဝတကွတှာဗှ…။ကနှောလွဲစောငကွိုလှနလွိုကရွော စောစောကနှိုကထွားလို့ လနနွတေဲ့ထဘီလေးကှောင့ွ အရာရာဟာ ပှတပွှတသွားသားမှငရွပါတယွ…။ ဆုရညလွေးကလေ ရှကနွဟနတွေူပမယေ့ွ ကနှောကွှည့နွတောကို အရမွးသဘောကပှုံပါ…။

သူ့အတှကတွော့ ကနှောဟာ သူ့ဘဝဆိုတာ နောငမွှားကှမှ ခငဗွှားတို့ သိလာပါလိမ့မွယွ….။ လဲ့ရညလွေးရဲ့ ပိပိလေးထကစွာရငွ နညွးနညွးကှီးပမယေ့ွ ပိုနုငယတွဲ့ ဖှူစှတစွှတွ ပိပိလေးက ရမကကွှှစရာပါ..။ သူက အသားတောတွောဖွှူတာပါ…။ ကနှောလွဲ သူပိပိလေးကိုကှည့မွိတော့ အမှှေးလေးတှကေ စိမွးနတယလွေို့တောငွ ထငရွပါတယွ…။ အရောငဟွကတွာပေါ့…။ပိပိဖှူဖှူလေးဆိုတော့…။ စိတမွထိမွးနိုငပွါဖူး….။ တကယပွါ…။ ပိပိလေးကရှငွးသန့နွပေီး အမှှေးလေးတှကလညွေးကှိုးတို့ကှဲတဲ…။ ကနှောွ သူ့ပိပိလေးကို ကုနွးပီးယကမွိတယွ…။ အတှေ့အကှုံမရှိတော့ ဘယကွိုဘယလွိုလုပရွမှနွး တကယမွသိတာပါ..။ သူစောစောက ကနှော့ဟာကို စုတပွေးထားတာတဈခုထဲနဲ့တငွ သူ့ကိုသနားပီး ပှနလွုပပွေးခငှတွာ..။

သူ့ပိပိလေးက ခဉှတွယဗွှ…။တကယွ…အနံ့ကရောပဲ…။ နောကပွိုငွးငံတဲ့အရသာသိမှ ပိပိဆိုတာ ငံတတမွှနွးသိရတာ…။ ကနှောမွသိပါဖူး…။ ကိုကစွားတော့မတတရွမကတွှနေဲ့ သူ့ပိပိလေးကို မနားတမွး ယကပွေးနခေဲ့တာ…။ အစိလေးလဲမသိ…အခေါငွးလေးလဲမသိ…။ အပှားလိုကကွို ယကလွို့ကောငွးတိုငွး ယကပွေးနမေိတာ…။ သူ့အတှကကွတော့ မဆိုးလှဖူးထငပွါတယွ….။ ညညွးသံလေးတှေ ထှကလွာတယွ…။ ခဏကှာတော့ သူ့ပိပိလေးကနေ ဖှူဖှူအရညလွေးတှေ ထှကလွာတယွ…။ နေ့ခငွးဖကွ သခှောမှငရွတဲ့ ပိပိအရညလွေးပါ..။ တကယ့အွမှတတွရပါ။ အဲ့အရညလွေးတှထှကအွေလာမှာ ကနှောရွပလွိုကမွိတယွ…။

မိနွးကလေးတှေ ကောငွးပီးရငွ ပိပိကို အထိမခံတာသိလို့တော့မဟုတဖွူး..။ (ယောကွှးလေးတှလေဲ တူတူပါပဲ) ဒီလိုပဲ ရပလွိုကတွာ…။ သူ့လဲ စိတတွိုငကွအှောွ တငပွါးနှဈဖကကွို ပူးလိုကခွှာလိုကွ လုပနွတယွေ..။ ကနှောလွဲ သခှောကို ကှည့နွတောပေါ့…။ အဲ့အခှိနမွှာပဲ တံခါးတှနွးဖှင့သွံကှားရပီး တစုံတယောကဝွငလွာပါတော့တယွ…။ “စုရညွ” ခပတွငွးတငွးလေး အောလွိုကတွဲ့ အသံကှောင့ွ အရမွးကောငွးနတေဲ့ ညီမလေးခငမွှာ ကောငွးနတောလေးတှပှေောကလွို့ လိပပွှာလှင့မွတတွ လန့သွှားရှာပါတယွ…။ကနှောလွဲ အသံကှားလိုကတွာနဲ့ ခေါငွးနားပနွးတှကှေီးပှီး ထူပူသှားပါတယွ။ ပါးစပကွလညွး သပှေီဆရာလို့ ရှတမွိသှားတယွ…။ “ခုခကှခွငွှး..အောကဆွငွးပှီး…အခနွးထဲကစောင့နွစမွေး….။

နငတွို့နှဈယောကလွုံး ငါနဲ့တှေ့ပီးသာမှတွ…။ မှနမွှနဆွငွးစမွး…။သူ့အလှညွးပီးတာနဲ့ နငတွို့အလှည့ပွဲ…။အသကလွေးတှငယငွေယလွေးနဲ့ တောတွောရွှနကှတယွေ ။သပှေီသာမှတွ” အဝတအွစားတှအမှနေဆွုံးဝတနွတေဲ့ စုရညလွေးကို ဆူနတေဲ့သူကတော့ စုရညတွို့အမေ ဒေါလွေးမှ၊ ဒေါလွေးမှစှေးသှားနကှပမေယေ့ွ ဘယလွိုဖှဈလို့ပှနရွောကလွာပါလိမ့ွ….။ကနှောလွဲ ရှေ့ဆကကွှုံရမယ့ွ ပှသနာကိုတှေးကှည့ပွှီး တောတွောတွုနလွှုပနွမေိတယွ…။ စုရညလွေးလဲ မကှရွညအွဝဲသားနဲ့ အောကထွပကွိုဆငွးသှားတယွ…။ ကနှောလွညွး ပုဆိုးခှှတထွားလကစွ တနွးလနွးလေးဖှဈနတောပေါ့….။ ဒေါလွေးလဲ တံခါးကိုပိတပွှီး ကနှော့အွနားကပလွာတယွ….။

ငယငွယထွဲက ဒေါလွေးက ညီမလေးတှကေိုအရမွးရိုကတွာ…။ ကနှောလွဲ တခါတလေ အရီုကခွံရဖူးတယွ…။ လကသွံပှငွးတော့ ဒေါလွေးကိုတောတွောကွှောကရွတာပါ..။ “သား….မငွးတောတွောွ – ိုးခငှနွပေီလား?” စောစောကစုရညကွို ဆူနတေဲ့ လသေံနဲ့မတူ ပှော့ပှော့ပှောငွးပှောငွးနဲ့ မေးလာတယွ…။ ကနှောဘွာမှပှနမွပှောနိုငခွငမွှာပဲ…ဒေါလွေးမှက ကနှော့ကွိုဖကပွှီး “သား -ိုးခငှနွတော..ဒေါလွေးသိပါတယွ…။ဒေါလွေးသငပွေးမယနွောွ…။ဒေါလွေးကို မ -ိုးခငှဖွူးလားဟငွ? ” မေးရငွးနဲ့ ဒေါလွေးက ထဘီကိုဖှညခွလှိုကတွယွ….။အမှှေးတှပှေောငနွအေောငရွှငွးထားတဲ့ နီရဲရဲ ေ-ာကဖွုတကွှီးကိုတှေ့လိုကရွတယွ…။

ဦးလေးနဲ့တုနွးက မှောငနွတေော့ အမှှေးတှရေိတထွားလားသခှောမတှေ့ ဖူးဘူး…။ “ဒီမှာကှည့ပွါဦးသားရယွ….” ဒေါလွေးက သူ့ဟာကိုကားပှရငွး ကနှော့လကကွို ယူပီး သူ့ဟာပေါကွိုတငပွေးလိုကတွယွ…။ကနှောလွဲ အိမမွကကွလန့နွိုးတဲ့သူလို ယောငဝွါးဝါးနဲ့ လှှောကကွိုငမွိတယွ…။ခုခှိနထွိ ဘာတှဖှဈနေမှနွေးကို ကနှောတွှေးမရသေးပါဖူး…။ သူ့ဟာမှာ အရညတွှတေောတွောရွှှဲနတောတော့သခှောတယွ…။ ဒေါလွေးဝငလွာထဲက ထဘီမှာ နညနွညွးစိုနတောတော့ သတိထားမိတယွ…။ လကကွတော့ ကိုငခွငှတွိုငွးလှှောကကွိုငမွိနတယွေ…။ “သားရယွ….ကောငွးလိုကတွာ..။စောစောက စုရညကွိုလုပပွေးသလို လုပပွေးမယမွဟုတလွားဟငွ…” ဒေါလွေး စိတအွရမွးကှှနတောတော့သခှောပါတယွ…။

ကနှောလွဲ ယောငကွနွးကနွးနဲ့ ခေါငွးညိတလွိုကမွိတယွ..။ တကယလွုပခွငှလွားမသိပမယေ့ွ ခုခှိနမွှာ ဒေါလွေးကိုစိတညွဈအောငလွုပလွို့မဖှဈဖူးလေ…။ ဒေါလွေးက ကနှော့ကွိုဖကရွငွး အိပရွာပေါကွို တူတူလှဲခလှိုကပွါတယွ…။ ပှီးတော့ ရငဘွတကွှယသွီးတှကေိုဖှုတလွိုကရွငွး “သား….ဘောလွီခှှတပွေးပါဦး….”လို့ပှောလိုကပွါတယွ…။ကနှောလွဲ ဒေါလွေးကိုသိုငွးဖကပွှီး ဘောလွီခှိတွ ဖှုတပွေးလိုကပွါတော့တယွ…။ ဒေါလွေးကအသကလွေးဆယနွီးနီး အနညွးငယဝွဖိုင့ဖွိုင့ရွှိပါတယွ…။အရမွးတော့မဝပါဖူး…။နို့တှကတေော့ ကနှောမွှငဖွူးသလောကွ အကှီးဆုံးပါ…။(ကနှောမွှငဖွူးတာလဲ…သူ့သမီးနှဈယောကပွဲရှိတာကိုး) ကနှောွ ဘောလွီခှှတပွီးနောကမွှာ ဒေါလွေးက ကနှေွာ့မကှနွှာကို ဆှဲယူပီး မှတမွှတသွိပသွိပနွမွးပါတယွ..။

အရငကွလညွးနမွးဖူးပမယေ့ွ ခုလောကမွကှမွးပါဖူး…။ အသကရွှူတှတေောငွ ကပှလွာပါတယွ…။ နှုတခွမွးကိုနမွးပှီး လှှာနဲ့အတငွးထိုးတာနဲ့ ပါးစပကွိုဖှင့ပွေးလိုကတွယွ…။တိုးဝငလွာတဲ့ လှှာကို အလိုကသွင့ွ တုံံ့ပှနလွိုကပွါတယွ…။ နမွးပှီးတော့ ခှိုတှကေိုစို့ပေးတယွ…။ ဒေါလွေးကတားလိုကတွယွ…။ “သား…..အခှိနမွရဖူး..။နောကနွေ့မှ ကနှတွာတှလေုပနွောွ…။ပကလွကလွှနလွိုကွ…။” ကနှောပွကလွကလွှနလွိုကတွော့ ကနှောွ -ီးကိုကိုငပွီး ဂှငွးထုပေးတယွ…။ ပီးတော့ ဘာမပှောညာမပှော ပါးစပနွဲ့ကောကငွုံလိုကတွယွ…။ “အား….ကောငွးလိုကတွာ၊သားငရဲကှီးမှာလားဒေါလွေးရယွ” “မကှီးပါဖူး….ဒေါလွေးလုပပွေးတာပဲ” ဒေါလွေးက ပှနပွှောပီး ဆကလွုပပွေးနတယွေ…။ကောငွးလိုကတွာဗှာ…။

တခါမှ အဲ့လောကမွကောငွးဖူးဘူး..။ တကယ့အွရသာပါပဲ…။ ခဏနတေော့ ဒေါလွေးက ရပလွိုကပွီး ကုတငစွောငွးမှာလှဲလိုကတွယွ…။ “သား…ဒီမှာလာရပွ” သူ့ပေါငခွှကှားထဲကိုပှလိုကတွယွ…။ကနှောသွှားရပတွော့ ကနှော့ဟွာကိုကိုငပွီး အထဲထည့မွလို့လုပတွယွ…။ ကနှောလွဲအရမွးကောငွးလှနွးလို့ ကှေးဇူးတှတငနွေတောနဲ့ သူ့ကို ပှနလွုပပွေးမလို့လုပတွယွ..။ “သားမလုပနွဲ့တော့…အခှိနမွရှိဖူး” “ခဏလေးပါဒေါလွေးရယွ..။ဒေါလွေးကလုပပွေးထားတော့ ငရဲကှီးမှာကှောကလွို့ပါ…။” ဒေါလွေးကမတားတော့ပါဖူး…။ကနှောလွဲ အရညတွှပှေောငလွကနွတေဲ့ ဒေါလွေးပိပိကှီးကို တခကှကွှည့လွိုကတွယွ…။လဲ့ရညနွဲ့စုရညဒွီထဲက ထှကလွာတာဆိုတဲ့အသိက ပိုစိတကွှှစတယွေ..။ အစိပှူးပှူးကှီးက သခှောမှငနွရတယွေ…။

ကနှောလွဲ အားရပါးရ ကုနွးယကလွိုကမွိတော့တယွ…။ အနံ့အသကကွငွးအောငွ နတတပွေုံရတဲ့ဒေါလွေးကှောင့ွ ဘာနံ့မှမရပဲ ကောငွးကောငွးယကပွေးမိတယွ..။ သုံးမိနဈလောကပွဲရှိဦးမယွ။ “သားရေ…အားအား…ဒေါလွေးမရတော့ဖူး…။ – ိုးပေးပါတော့” ပှောရငွး ကနှော့ခွေါငွးကိုအတငွးဆှဲထူတယွ…။ ကနှော့ဟွာကို ကိုငပွီး သူ့ဖုတဖွုတဝွမှာ တေ့လိုကတွော့တယွ…။ ကနှောလွဲ ခါးကို အားပှုပှီးထည့လွိုကတွော့ သိပမွခကပွဲဝငသွှားတယွ…။ ဒေါလွေးက ကလေးမှေးဖူးတာရော၊ကနှော့ဟွာသိပမွကှီးတာရော၊အရညတွှလှေိုငလွှိုငထွနတောရော အဝငအွထှကွ အရမွးမခကပွါဖူး…။ စသိလိုကရွတာက နှေးကနဲ ဖှဈသှားတာပါ…။တခါမှ ခှမခဖှေူးတဲ့ နယမွှသဈကေို ခှခမှေိပီး အရမွးအရသာတှေ့နပေါတယွ…။

ကောငွးလိုကတွာဒေါလွေးရယွ…လို့ ထပကွာထပကွာအောနွမေိတယွ…။ ဒေါလွေးကလညွး ညညွးသံလေးတှထှကလွေို့ …။ ကနှော့ရွဲ့ ပါကငဖွှင့ပွှဲကတော့ မထငမွှတပွဲ ဖှဈပေါလွာခဲ့တယွ…။ ဒေါလွေးက ခှဆေုံးခေါငွးဆုံး သနပခွါးလိမွးတတတွော့ သနပခွါးနံ့ရောနတေဲ့ ကိုယသွငွးနံ့သငွးသငွးလေးက ကနှေွာ့ကို အကောငွးဆုံး သာယာယဈမူးအောငွ ဆှဲဆောငနွပေါတော့တယွ.. အောကပွိုငွးကတော့ သဘောရှိပေါ့…။ ဝိုးတဝါးအလငွးနဲ့ပမယေ့ွ တင့တွယလွှနွးတဲ့ ခှိုလှလှလေးတှကေ သားကောငွးမိခငပွီသလှကှောငွး သကသွပှနသေလေို ကှည့ကွောငွးလှနွးလှတယွ…။ ကနှောွ သူ့လညတွိုငလွေးကို အသာနမွးပီး သှေးကှောလေးကို မှှဉွးမှှဉွးလေးစုပလွိုကပွါတယွ…။

အပှိုမလေးခငမွှာ…. မခံနိုငဟွနနွဲ့ ကှှတစွုတသွံလေးပါထှကလွာပီး ခပကွယှကွယှလွေး ညညွးညူနရှောပါတယွ…။ ပိပိလေးကို ကိုငတွုနွးကတော့ အဲ့လောကအွသံမထှကပွါဖူး…။ နောကတွော့ ခှိုလေးတှကေိုနမွးပီး အသာအယာစို့ပေးနမေိသလို ပိပိလေးကိုလညွး မသိမသာလေးပှတပွေးရငွး အုပကွိုငလွေးကိုငထွားပါတယွ…။ခှိုလေးတဖကကွိုစို့…ခှိုလေးတဖကကွိုညှဈရငွး ပိပိလေးကိုပါ ကိုငထွားပေးပီး ကနှေွာ့မှာ မအားမလပွ၊လကမွလညနွိုငအွောငကွို ရှိနပေါတော့တယွ…။ သူမဆီက တဟငွးဟငွးအသံလေးကလညွး စိတကွိုအရမွးကှှစတောပါ…။ ကနှော့စွိတထွဲ ဘယလွိုမှနလေို့မရတော့ပါဖူး…..။သူကမကှနွှာလေးကို စောငပွါးလေးနဲ့ဖုံးထားပီး တဟငွးဟငွးညညွးနပေါတယွ….။

ကနှောွ သူ့ပိပိလေးကိုကိုငွးထားတဲ့လကကွိုရော၊နို့လေးကိုကိုငထွားတဲ့လကကွိုရော လှှတလွိုကပွီး ပါးစပကွိုလညွးအသာရုတလွိုကပွါတယွ…။ သူက အရှိနတွကနွပေုံပါပဲ….။ကနှောအွသာလေး ဘာမှမလုပပွဲငေးကှည့နွတေော့ သူမလေးဟာ စောငလွေးဖှင့ပွီး ကနှောပွှနသွှားပီလားကှည့လွာပါတယွ။ ကနှောလွညွး သူ့လကလွေးတှကေိုခှုပပွီး နဖူးလေးတှပေါးလေးတှကေို အားရပါးရနမွးလိုကပွါတယွ….။သူအကှောငသွာလေး မကှလွုံးလေးဝိုငွးလို့ မော့ကှည့နွရှောပါတယွ…..။ကနှောမွကှလွုံးတှထေဲလညွး တကယခွစှရွညလွဲ့နတောပါ…။သူနားလေးတိုးတိုးကပပွီး အရမွးခစှတွယလွဲ့ရညလွေးရယလွို့ ပှောတော့ သူပှုံးယောငလွေးသနွးသှားတယွ….။ကနှောလွဲတိုးတိုးလေးထပပွီး ငါ့ကိုခစှလွားဟငလွို့ထပမွေးလိုကတွော့……ခစှတွယလွို့ တိုတိုလေး ဖှတယွေ…။

ဒါဆိုငါတို့ကခစှသွူတှနေောလွို့ သခှောအောငထွပမွေးမိတယွ…..။သူကအသာလေးပဲခေါငွးညိတပွှတယွ…။ပှုံးလို့ရယလွေ…..။ ညီမလေးရယွ….ခစှတွယဟွာ…..။ကနှောပွှောရငွးသူ့မကှနွှာလေးကိုတဝနမွးမိတယွ…။ပှီးတော့ သူ့နှုတခွမွးလေးတှနေဲ့ကနှော့နွှုတခွမွးလေးတှေ ဂဟဆကလွေိုကတွယွ….။သူ့လှှာလေးကိုလိုကဖွမွးရငွး လကတွှကေို သူ့ကှောအောကထွည့နွမေိတယွ…။သူကလညွးအသာလေးလကထွောကထွတော့ ကနှောတွို့ ထိုငရွကလွေး ဖကထွားသလိုဖှဈနတော….။နောကတွော့ သူ့ကိုတဖှညွးဖှညွးလှဲခပှေးရငွး ကနှောလွှှာလေးကလညတွိုငွ ခှိုလေးတှကေိုဖှတပွီး ဗိုကသွားလေးတှဆေီရောကလွာတယွ….။သူကယားသလိုလို လူးလှန့တွယွ….။

ကနှောွ ဗိုကသွားလေးတှကေိုလကှပွေးရငွးကနေ ခါးလေးတှေ၊ခါးကနေ ပေါငလွေးတှေ…နောကတွော့ သူပိပိလေးတဝိုကလွကှပွေးလိုကတွယွ….။အဲ့ဒီကနေ သူ့ပိပိလေးကို အပှားလိုကွ ယကပွေးမိတယွ….။နောကတွော့ အစိလေး၊အစိလေးကို ဖှဖှလေးစုပပွေးရငွးက အပေါကလွေးထဲကိုလညွး လှှာလေးကိုတောင့ပွီးထိုးထိုးထည့မွိတယွ…။ သူက အစကတားမလိုကနေ ကိုကှီးကိုကှီးလို့ ဖှဖှလေးအောရွငွး အား….အငွး…ဟငွးဟငွး…ဆိုပီး စိတထွဲရှိတဲ့အတိုငွးလေး တိုးတိုးလေးညညွးနရှောတယွ။ ခဏနတေော့ အရညတွှအရမွေးမှားလာတာနဲ့ ကနှောလွညွးပုဆိုးကိုဖှညပွီး သုတပွေးလိုကတွယွ…။သုတပွေးပီးတော့ သူ့ပိပိလေးကိုတခါပှနပွီး ပှနယွကပွေးရငွး လကညွိုးလေးကို အပေါကထွဲ ဖှညွးဖှညွးထည့တွယွ…။

သူကခေါငွးထောငကွှည့ပွီး လကကွိုတားတယွ…။ ကနှောလွညွးပှနမွထုတပွဲ အစိလေးကိုစုပပွေးလိုကတွယွ….။နောကတွော့လကကွိုအသှငွးအထုတနွညွးနညွးလုပပွီး လုပနွရငွေး နှုတခွမွးလေးကိုနမွးလိုကတွယွ…။-ိုးမယနွောလွို့တိုးးတိုးလေးပှောတော့ မကှတွောငလွေးပုတပွှတယွ….။ ကနှောလွညစွောငလွေးကိုသူ့တငပွါးလေးအောကခွုပေးပီး ပိပိလေးကိုညီလေးနဲ့ပှတလွိုကတွယွ…..။ နောကွ….အပေါကဝွလေးမှာတေ့ရငွး ဖှညွးဖှညွးခငွှးထည့လွိုကတွယွ…..။ခေါငွးလေးမှုတသွှားမှာ အ…ခနဲသူ့ဆီကအသံလေးထှကလွာတယွ….။ ကနှောလွညွး ခဏရပပွီး သူ့ပါးလေးကိုနမွးပေးလိုကတွယွ….။ပီးတော့ ကှောအောကလွေးကသိုငွးဖကရွငွး ဆကထွည့တွယွ…..။

ကနှောပွုဆိုးကိုလညွး ပိပိလေးအောကနွခေံထားလိုကတွယွ….။သူ့နှုတခွမွးလေးကို စုတထွားရငွး အတားအစီးတခုကိုထိုးဖောကဖွို့ ညီလေးကိုအသာ နောကဆွုတလွိုကတွယွ…။နောကတွော့ ဖောကဆွိုတဲ့ စိတအွာရုံနဲ့သာခံစားသိနိုငတွဲ့အသံလေးထှကလွာတော့တယွ….။ သူလကလွေးတှအတငွေးရုနွးကနတွာကို ကောငွးကောငွးထိနွးခှုပလွိုကနွိုငပွီး မိုးကလညွးတဖကတွလမွးက အကူအညီပေးတယွ…..။ နောကတွော့ တှငွးနဲ့မှှေ တဖှညွးဖှညွးနသေားကလှာပီး သူ့ဆီကကောငွးမှနတွဲ့ ညညွးညူသံလေးတှကေို စကှားလာရတော့တယွ….။ အဲ့ညက ကနှောတွောတွောကွှာခဲ့ပီး သူနသေားတကှ ရှိနိုငလွောကအွောငွ အဆငပွှပှလေေုပနွိုငခွဲ့တယွ….။ သှားကာစကှောကနွပမယေေ့ွ နောကပွိုငဘွာကိုမှသတိမရပဲ မှောသှားမိခဲ့တယွ…..။

ဒီလိုနဲ့ ကနှောတွို့ရဲ့ လှပတဲ့ခစှသွကတွမွးလေး အစပှုခဲ့တယွ….။တခါတလဟေောတွယွ၊တညွးခိုခနွး တခါတလအေိမကွထငွးထားတဲ့အခနွးတှမှော ကှမွးခငှတွိုငကွှမွးခဲ့ကှသေးတယွ….။ကနှောနွဲ့ လဲ့ရညလွေး မကှာမကှာ တူတူနဖဈခေဲ့တာကိုရော ပါကငလွေးဖှင့မွိခဲ့တာကိုပါ ဒေါလွေးကကောငွးကောငွးသိပါတယွ။  ဒါပမယေ့ွ ဘာမှပှောလေ့မရှိပဲ လဲ့ရညလွေးကို ဆေးမှနမွှနသွောကဖွို့သတိပေးမှသာ ကနှောတွို့သိရတာပါ….။ဒေါလွေးကလညွးဘာမှ ဝငမွစှပဖွကပွဲ ဘာသိဘာသာနခေဲ့ပါတယွ….။မတောတွဆသိသှားသူကတော့ ကနှော့မွမပေေါ…..။သသခှေောခှာ ပကပွငွးကှီး မဟုတပွမယေ့ွ အကှောငွးကှောငွးနဲ့သိပှီးနောကမွှာ ကနှောွ အိမကွနလှငေ့ဖွို့ အကှောငွးဖနလွာပါတယွ။ရမှခှေေားဆီကိုပေါ့…..။

ဒီလိုနဲ့ ခှဲခှာရမယ့နွေ့နာနီးလာလေ ကနှောနွဲ့ လဲ့ရညလွေးအဖို့ ကမဘြာပကှဖွို့နီးလာလပေါပဲ…..။ လယောဉမွတကခွငနွှဈရကအွလိုပေါ့။လဲရညလွေး ကနှော့ကွို တိုးတိုးလေးကပပွီးလာပှောတယွ….။ဘယနွရောကနစေောင့နွပေါပေါ့…။ ဒေါလွေးက လဲ့ရညလွေးသူငယခွငွှးဆီမှာသှားအိပမွယဆွိုတာကို မကှလွုံးမှိတပွှီး ခှင့ပွှုပေးခဲ့တာပါ….။ကနှောကွတော့ ထုံးစံအတိုငွး ဘောဒွါတှေ နှုတဆွကပွှဲပေါ့….။အဲ့ရကပွိုငွးတှေ အိမမွှာ ညမအိပဖွှဈပါဖူး။ န….နာရီမှာ လဲ့ရညလွေးခှိနွးထာတဲ့နရောဆီ အရောကသွှားဖို့ ဘောဒွါတှကေို ဖိန့လွုံးတှသေုံးပှီး စောစောလဈခဲ့တယွ….။ သူကနှော့ကွို တှတောနဲ့ ဖကထွားတာတငွးတငွးကပှကွပှပွဲ……။တညွးခိုခနွးရောကတွော့လဲ ဖကဖွကပွှီးငိုတာ….။မကှနွှာကိုလညွး တရှှတရွှှတနွဲ့ မနားတမွး နမွးနလရေေဲ့….။

ကနှောလွဲ အလိုကသွင့လွေးပှနနွမွးပေးတာပေါ့…..။နောကတွော့ သူ့နှုတခွမွးလေးတှေ အားရပါးရနမွးမိရာက အခစှကွနေ ကာမဘကကွိုရောကလွို့လာလရေဲ့…..။ သူရဲ့ ခှိုလှလှလေးတှကေို အားရပါးရစို့ပေးတော့ သူ…ကော့ပှနနွတေော့တယွ….။ကနှော့ညွီမလေးက ခှိုလေးတှေ အထိမခံဖူးဗှ..။ နောကတွော့…….. “ခစွှ…..ကို့မကှနွှာကို အဖုတလွေးနဲ့ အားရပါးရပှတကွှာ…”(သူနဲ့ကနှောွ အားရပါးရပှင့လွငွးပှီးနောကွ ကနှောတွို့ကှားက အခေါအွဝေါပွါ)။ “ဟုတွ…..ကို….ခစှလွေးအဖုတလွေးကို ကိုကစွားပေးနောွ…..”(မခငှ့မွရဲဖှဈတိုငွး ကိုကစွားခငှတွယလွို့ ပှောနကှလေေ) နောကတွော့ သူ့ပိပိလေးက ကနှော့မွကှနွှာကို ပှတပွေးနသလေို ကနှော့ကွောငလွေးကိုလညွး သူ့နှုတခွမွးလေးတှေ ကုနွးစုတပွေးနလရေေဲ့ ။

အဲ့ညက အားရပါးရ ငါးခှီလောကဆွှဲပှီး အလှမွးတှကေို ကှိုဖှခေဲ့ကှလရေဲ့….။လယောဉတွကမွယ့မွနကွ နှဈနာရီလောကမွှာ နောကဆွုံးတခါ အလှမွးသယပွှီးနောကွ ကနှောလွူလညအွာရှသားတဈယောကွ တိုငွးတပါးကို လဈခဲ့ရပါတော့တယွ….။ နိုငငွံခှားရောကတွော့ လဲ့ရညလွေးနဲ့ လုံးဝကို အဆကအွသှယွ မရတာပါ…။သူကလညွး မခေါတွတွ….။အှနလွိုငွးတှဘောတှကလညွေး မသုံး…။ကိုယကွလညွး ဘယလွိုမကှနွှာနဲ့ ခေါခွိုငွးရမှနွးမသိ….။အဲ့လိုနဲ့ နှဈနှဈလောကကွှာတော့မှ သူငယခွငွှးတဈယောကွ မှနမွာပှညကွ လာတာသှားကှိုရငွး မငွးညီမ ယောကွှားရသှားပှီဆိုတဲ့ စကားကို ရငနွာနာနဲ့ ကှားလိုကရွတာပေါ့…..။

တကယကွို ရူးမတတပွါပဲ…..။ အဲ့ခှိနကွ ကနှော့မွှာ အှနလွိုငွးက Sex ခကှနွတေဲ့ စောလွနွးလနွးလေးတဗှရေော…. လကရွှိနိုငငွံက MILFရဆေေးငါးအကိတကွှီးနဲ့ပါ ဇာတလွမွးတှဖှဈနေတောပါ….။သူ့အကှောငွးကှားပှီးတဲ့နောကမွှာပဲ မရှေးမနှောငွးဆိုသလို သူတို့နှဈယောကနွဲ့ ပှတသွှားတာပါပဲ….။ ကနှော့ရွငထွဲမှာ လဲ့ရညကွ နကနွကရွှိုငွးရှိုငွးရှိနတေော့ ဆုံးရှုံးလိုကရွကှောငွး သိရတဲ့အခှိနမွှာ မုနတွိုငွးတှေ အဖှားခတခွဲ့တယထွငပွါရဲ့….။ နောကတွော့ ကံကောငွးတာလား ကံဆိုးတာလားမသိ…. သူငယခွငွှးရဲ့ကောငွးမလေးဟာ လဲ့ရညကွိုသိနရောကနေ လဲ့ရညဖွုနွးနံပတကွို မတောတွဆ ရခဲ့တယွ…..။သူ့ယောကွှားက ဝယပွေးထားတာတဲ့လေ…..။

ရငခွုနမွှု၊စိတလွှုပရွှားမှု၊ပှောရွှှငမွှု၊ဝမွးနညွးကှကှေဲမှု မှားစှာသခေံစားမှုအပေါငွးနဲ့ပဲ ကနှောွ…. သူဖုနွးနံပတလွေးကို နှိပမွိခဲ့တယွ….။ ကံအားလှောစွှာ သူနဲ့တည့တွည့တွိုးတယွ….။ဘာတှပှေောကှလညွးသိလား…..။ “ဟဲလို” “ဟဲလို….လဲ့ရညလွေးလား…” “ဟငွ…..ကို…(အဲ) ကိုကှီး ” “အငွး…..ဖုနွးမခလှိုကပွါနဲ့နောွ….” “ဟငှးးးးးးးးး” “ဟငှးးးးးးးးး” “ဟငှးးးးးးးးး” “ဟငှးးးးးးးးး” ဟုတတွယဗွှ…..။သကပွှငွးတှအပှေိုငအွဆိုငခွရှငွး….သူမလေးနဲ့ကနှောွ….အတိတတွှကေို လှမွးမိကှလရေဲ့…..။သူ့ယောကွှားနာမညကွ ကိုမငွးစိုးတဲ့…။ကနှော့ထွကကွှီးတယပွေါ့…….။ “သူက…သမီးကို အရမွးဂရုစိုကတွယွ ကိုကှီး” “ဟုတလွား….ဝမွးသာပါတယဟွာ” အသကမွပါတဲ့ စကားတှရှေေ့ဆကပွှောဖို့ အားမရှိလို့ နှတဆွကပွှီး ဖုနွးခလှိုကမွိတယွ….။

ဖုနွးဆကတွဲ့အခှိနလွား…?နေ့လညွ ထမငွးစားခှိနပွေါ့…..။ညရောကတွော့ အလုပကွအပှနွ တောတွောလွေးလှတအွောငသွောကလွိုကမွိတယွ…။နောကတွော့….နောကတွော့… မူးလာတဲ့ ထုံးစံအတိုငွး ရညစွားဟောငွးတှဆေီ ဖုနွးခေါတွော့တာပေါ့…..။အဲ…..မထငမွှတပွဲ သူ့ဖုနွးနံပတလွေး ခေါမွိသှားတယွ….။ သူ့ယောကွှားက နယတွှဘောတှသှေားနရတယေဗွှာ….။အလုပအွရပေါ့…..။ဒါပမယေ့ွ မတောတွဆပါ….။တဈရကတွလသှေားတာ…။ တိုကဆွိုငတွာပါ….။ယုံပေး…..။ “လဲ့ရညလွေး….ခစွှ” “ဟငွ….ကိုကှီး…” “ကို….ခစှကွိုအရမွးခစှတွယဟွာ…” “ကိုကှီးမူးနတောလားဟငွ…. ” “အသဲတှကှေဲနတော….ခုမှခစှလွကထွပမွှနွးသိရတာ….” အဲ…..ပုလဲတှဘောတှတေောငွ ခလိုကသွေးတယွ….။

“ကို….ငိုနတောလား” (ကိုတှဘောတှဖှဈလောပှီ) “ခစှကွို သူမှားလကထွဲမှာ စိတမွခဖှူး….” (ဒိုငကွှောငတွှလှေှတတွာ ) “သူက သမီးအပေါွ အရမွးကောငွးပါတယွ….” “ဘယလွိုကောငွးတာလဲ….။အဖုတကွို သခှောယကပွေးတာလား…. “(ပှောခငှရွာတှပှေောတော့တာ…။) “အဲ့တာတော့ မလုပပွေးဖူး” (ရိုကစွဈနတော ကနှတောပဲ၊ လှှောကဖွှတယွေ ) အဲ့မှာတငပွဲ ငါ့လောကနွင့ကွို မခစှပွါဖူးဟာ တှဘောတှလေုပပွှီး တဈသောငွးဖိုးလောကွ ပှောပှီးသကာလ ဗိုကဗွာတညွးဟူသော စ….ခတွစေားကာစ ဆော့ဝဲလတွဈခု၏ အကူအညီဖှင့ွ ညတိုငွးသူ့ယောကွှား လဈရငလွဈသလို ဆကွ ခကှလွေးတှေ စပှောဖှဈတော့သညွ…။

ဥပမာ….နင့ယွောကွှားနဲ့ငါ ဘယသွူပိုကှီးလဲ၊ဘယသွူပိုကှာလဲ၊ဘယသွူပိုကောငွးလဲပေါ့….။သူနဲ့ ဆကဆွံရတာ ဘယလွိုနလေဲ…။ဒီနေ့ ဘယနွှဈခါလုပလွဲ….စသညွ…စသညွ….။ နောကကွတှော့ နင့ဟွာလေး အရငလွိုပဲလား….။ခှိုလေးတှရေော….။ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ အခစှတွကကြသိုလတွှငွ တငရွနအွလို့ငှာ ပုံလေးတှေ စုစောငွးရရှိသညပွေါ့….။ဗီဒီယို ရတော့လညွးဗီဒီယို…။ ထိုသို့နလောရငွး တနေ့တော့ သူမလေး ကိုယဝွနသွုံးလ ရှိနတေဲ့အကှောငွး သိရတယွ။ စိတထွဲတမှိုးပဲ။ နောကတွော့ တိုကဆွိုငစွှာ ကနှောလွညွး ပှနဖွို့ဖှဈလာခဲ့တယွ…..။ ပှီးပါပှီ ..