သူမဆာလောင်ချိန်

ဒီနေ့ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး နေ့လညြ ထမငြးစားခွိနမြှာ အပှငထြှကမြစား .. ။ ပှီးခဲ့သော နှဈရကလြောကြ မှာ ပှဲဆကတြှေ မွားခဲ့ ပှီး အစားတှေ မဆငခြှငခြဲ့ ။ ပှနလြွော့ရမညြ ..။ မနကြ က ထည့ခြဲ့တဲ့ သငြျဘောသီး နဲ့ စပစွသြီး ဘဲ ဆာမှ စားတော့မညြ လို့ စဉြးစားထားသညြ ။ သကသြကြ . .နင့ကြို . .ခငခြွိုအုံး ပှောပှတဲ့ ငရဲအကှောငြး ဆိုတာ ပှောပှပါအုံး . . ဒေါမြီမီခိုငမြငြး သူမ ရုံးခနြး အပှငဘြကြ မှာ ထမငြးဘူး ထိုငစြားနကှတေဲ့ စာရေးမလေး နှဈယောကြ စကားသံကို ကှားလိုကရြ သညြ . .။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရုံးခနြးထဲမှာ ရှိနတောကို မသိကှဘူး . .။

အငြးလေ . .သူမ သညြ နေ့တိုငြး နေ့လညစြာ ကို အပှငမြှာ ထှကစြားတတတြာကိုး . .။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြးတို့ ရုံး ရဲ့ အနီးအနား မှာ စားသောကဆြိုငတြှေ က စုံလှ သညြ .. ။ ငရဲအကှောငြး ဆလို ို့ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး စိတဝြငစြားသှားသညြ ။ ဖတလြကစြ အီးမေးလြ ကို ဆကြ မဖတဘြဲ နား စှင့ထြားမိ သညြ . ။ ငရဲ ဆိုတဲ့ ကောငလြေး က ဒေါမြီမီခိုငမြငြး တို့ ရုံး က ယာဉမြောငြး ပါ . .။ ငရဲ ရဲ့ ပုံစံ က ခပမြိုကမြိုကြ လေး .. ။ သူ့ အကှည့တြှေ ကလဲ ရဲတငြး သညြ . .။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး လို ရာထူးကှီးတဲ့ အရာရှိမ ကိုတောငြ သူ ကှည့တြဲ့ ပုံ က ပှီတီတီ နဲ့ . .။ သူမ ရဲ့ ရငတြှေ တငတြှေ ကို စူးစိုကကြှည့တြာ ရဲတငြးလှနြး သညြ . .။

အရမြးဘဲ . . ဒီကောငလြေး ကှည့ရြတာ တကယ့ြ ဖိုကတြာလေး ပုံစံဘဲ . .။ လူနံပိနြ ကွှဲဂွိုလိနြ ဆိုသလို ဒီလို ပိနကြပကြပြ ကောငလြေးတှေ က လီးကှီးကှီးတှနေဲ့ အလိုးကောငြး နတတေတြယဆြိုတာ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ကှားဘူး သညြ . .။ အေးပါ ဆှမေ ရယြ . .ပှောမှာပေါ့ …ဒီလိုဟဲ့. .ခငခြွိုအုံး ငရဲနဲ့ ပှီးခဲ့တဲ့ ဆနြးဒေး ပဲခူး သှားတုံး ..က ဟိုဟာ လုပကြှတယတြဲ့ . . . . ခငခြွိုအုံး က ငါ့ကို သူ ငရဲနဲ့ လုပတြဲ့ အကှောငြးတှေ ကို အသေးစိတပြှောပှတာ .ဟိဟိ.. ဟယြ . .ပှောပါအုံးပှောပါအုံး..ဘာတှေ ပှောပှလဲ .. ငရဲ…သူ့ကိုလုပတြာ…….တအားကှိုကတြာတဲ့…….ငရဲဟာ..ကအကှီးကှီးဘဲတဲ့.. .။

တုတတြုတြ…ရှညရြှညကြှီး တဲ့ . .ဟိဟိ ငရဲက လုပတြာလဲ တောတြောြ တောတြယတြဲ့ . . သူမ ထငထြားတာ မှနနြသညြေ ….။ ငရဲ က လီးကှီး တဲ့ အကှောငြး ငရဲ ရဲ့ ရီးစား ခငခြွိုအုံး.. ဆိုတဲ့မိနြးကလေး ဆီကနေ သကနြှယြဦး နဲ့ ဆှမမေခိုငြ တို့ဆီ တောငြ သတငြးပွံ့နပှေီ . .။ ငရဲ ။သူ့ နံမညြ အရငြး က ရဲမငြး ပါ . .။ သူငယခြငွြးတှေ က ငရဲမငြး လို့ နောကပြှောငပြှီး ခေါြ ကှ သညြ .. ။ ကာလရှေ့လွောလာတော့ သူ့ ကို ငရဲ လို့ လူတကာ က ခေါကြှတော့တာဘဲ . .။ သူ ကိုယတြိုငကြလဲ ငရဲဆိုတဲ့ နံမညြ ကို နှဈခှိုကြ သညြ ..။ သူ ကိုယသြူ ငရဲလို့ဘဲ သုံးနှုံး သညြ။

ငယငြယကြထဲ က ရပကြှကထြဲမှာ ထီကနဲဆို ငရဲ ဘဲ . .။ကွောငြးမှာလဲ ငရဲ ကို လူတိုငြး သိ သညြ . ။ ကောငြးသော သိခှငြးတော့ မဟုတဘြူး ..။ လဆူ ိုးလေးအဖှဈ သိကှတာ .. ။ ငရဲရဲ့ မိဘတှေ သညြ ငရဲကှောင့ြ အရှကတြကှဲ အကွိုးနဲ အမှဲ ဖှဈကှရ သညြ . .။ ငရဲ သညြ မိနြးမ နဲ့ ပတသြကြှပီး ငယငြယကြထဲ က နံမညပြကွြ သညြ . ။ ကွောငြးက မိနြးကလေး အိမသြာကို ခွောငြးလို့ ကွောငြးထုတခြံရတာ မိဘမွား အလိုကကြောငြးလို့ . .ကွောငြး ပှောငြး လိုကရြတာ နဲ့ ပှီးသှား သညြ . .။ ငယငြယထြဲ က ရီးစားထား သညြ ..။

လူပွိုပေါကြ အရှယမြှာ ညဘကကြှီး .သူ့ရီးစား ကောငမြလေး ရဲ့အိပခြနြးထဲ ..မိလို့ အမှုကှီး သှား သညြ . .။ ဆယတြနြး..သုံးခါကသွော..ငရဲသညကြွောငြးဆကမြတကတြော့ဘဲ..အလုပထြှကလြုပသြညြ ။ ပထမဆုံး ငရဲ စာအုပခြွုပြ လုပငြနြး တခု မှာ ဝငလြုပြ သညြ . ။ မကွနြှာခွိုပှီး ဖငပြေါ့သော ငရဲ ကို . ပိုငရြှငြ က သဘောကွ သညြ .. ။ ငရဲ ကို အားကိုးလာပှီး အလုပသြမားတှကေို ..တာဝနယြူ ကှီးကှပရြ တဲ့ စူပါဗိုငဆြာ အဖှဈ တိုးမှှင့ပြေးလာ သညြ . .။ သညမြှာတငဘြဲ ငယကြငွ့မြပွောကဘြဲ ငရဲ ဇာတိပှလာ သညြ ။ ပိုငရြှငသြူဌေး ရဲ့ သမီး ရခွေိုးတာ ကို ခွောငြး သညြ ..။

မိသှားတော့ အလုပပြှုတသြှား သညြ ..။ အမဘကြေ က အမွိုးတှေ အဆကကြှောင့ြ သညရြုံးမှာ ယာဉမြောငြး အလုပြ ရ သညြ . .။ နောကကြှောငြးရာဇဝငြ မလိုကဘြဲ အတှငြးလူ က ထောကခြံလို့ ရတာ ဖှဈသညြ . ။နောကကြှောငြးရာဇဝငြ သာ လကိုလြို့ကတော့ ငရဲမှာ က အမှုဟောငြးတှကေ တပုံ ကှီး . ..။ သညရြုံးရောကတြာ မကှာသေး ..ငရဲ ရီးစားရ သှား သညြ ..။ မိနြးမ.ဝါသနာကှီးသော ငရဲ သညြ ဖငကြှီးကှီး နဲ့ ခငခြွိုအုံး ကို တှေ့သောအခါ အရမြး သဘောကွ ပှီး..ခငခြွိုလှင့ြ ကို ခဉွြးကပြ လတေော့ သညြ . .။ . .ခငခြွိုအုံး..သညြ ရုံးအလုပနြဲ့အပှငအြမှဲသှားရသော ကှောင့ြ။

ရုံးကားမောငြးသော ငရဲနဲ့ အနနေီးစပတြာကှောင့ြ ..မိနြးမမွားကိုကအွောငြ.အပှောကောငြးတဲ့ ငရဲ နဲ့ ညိကှလေ သညြ .. ။ ပဲခူး ကို ပဈကနဈ ထှကကြှ ရငြး . .ငရဲနဲ့ ခငခြွိုအုနြး ခဏ လူကှားထဲက ပွောကသြှား သညြ ..။ ငရဲ သညြ အကိုငအြတှယြ ရဲ သညြ . .။ ကှမြး သညြ ..။မိနြးမလိုး ကွှမြး သညြ .။ ခငခြွိုအုံး ကို သူ့ အသိတယောကြ ရှိတဲ့ ဆိစကတြခု ကို ခေါသြှား သညြ . .။တနငြျဂနှနေေ့မို့ ဆီစကြ မှာ ဘယသြူမှ မရှိ .. ။ ဂိုဒေါငကြှီးထဲမှာ ဖှဈသလို . ရအောငြ လိုးလိုကြ သညြ . .။ ခငခြွိုအုံး သူ့ ကို ကှိုကသြှား သညြ . .။ ဘူးတရာ ပိတလြို့ရမယြ . ပါးစပတြပေါကြ ကို ပိတနြိုငဖြို့ ခကခြဲ သညြ .. ။

ခငခြွိုအုံး ငရဲ ရဲ့ လီးကှီးတာ မှိုသိပြ မထားနိုငဘြူး .. ။ တဆင့ြ . .တဆင့နြဲ့.ငရဲလီးကှီးတာ.ဒေါမြီမီခိုငမြငြး တောငြ သိနပှေီ .. ။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး သညြ သူက ရုံးကားကိုမောငြးသော ယာဉမြောငြး တငထြှနြးအောငြ သညြ အလုပအြမှဲနောကကြတွာကှောင့ြ ..သူ့ကို အပှဈပေး အရေးယူရတာကှောင့ြ ယာဉမြောငြး လိုလာတာမို့ငရဲ ကို သူ့ ယာဉမြောငြးအဖှဈ ခေါလြကိုရြ သညြ . .။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး သညြ ဒေါရြှေ့က တပြ ပှီး ခေါကြှရပမေဲ့ အသကအြားဖှင့ြ သိပမြကှီးလှသေးတာကှောင့ြ လကအြောကြ ဝနထြမြးတှေ က မမ လို့ဘဲ ခေါဆြိုကှလေ သညြ .. ။

မမ ကနွောြ ရောကပြါပှီ . . သူမ ရှေ့မှာ ငရဲ လကနြှဈဘကြ ရှေ့မှာယှကပြှီးရိုကွိုးကွိုး ခေါငြးလေးငုံ့ကာ လာပှောသညြ .. ။ဒီလို လုပပြှလို့ ဒီကောငလြေး ကို သူမ မယုံ . .။ သူမ ကားပေါကြ အဆငြး တဏှာခိုးတှေ လွံနတေဲ့ မကွလြုံးတှနေဲ့ သူမ ရဲ့ အနောကပြိုငြး ဖငတြုံး တှေ ရဲ့တုနခြါမှုတှေ ကို စူးစူး ဝါးဝါး ကှည့နြတတြေ သညြ ။ မနကတြိုငြး ရုံးသှားရနြ ငရဲက ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ကို အိမမြှာ လာခေါရြ သညြ . .။ ငရဲ ကို သူမ တှေ့တိုငြး သကနြှယြဦး နဲ့ ဆှမမေခိုငြ တို့ ပှောဆိုနတေုံး က စကားသံတှေ ကို ပှနလြညကြှားယောငမြိလေ သညြ . .။ ငရဲ ရဲ့ လီးကှီး တဲ့ အကှောငြး . .။

ဒီအခါမှာ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရဲ့ မကွလြုံးတှေ ဟာ ငရဲ ရဲ့ ကိုယြ အရှေ့ဘကြ အောကပြိုငြး ကို အလိုအလွောကြ ရောကသြှားမိ တတလြို့ ခကွခြငွြး မကွလြုံး လှှဲဖယပြဈ ရ သညြ ..။ လုံခညွအြပေါကြနေ ဘာမှလဲ မတှေ့နိုငြ မသိနိုငရြကြ နဲ့ ဘာကှောင့မြွား ဒီမကွလြုံးတှေ က ရောကရြောကသြှားရပါလိမ့ြ ဆိုပှီး ဒေါမြီမီခိုငမြငြး သူမ မကွလြုံးတှေ ကို အပှဈတငမြိ သညြ . .။ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရုံးရောကခြါနီး ..ကားမောငြးနသေော ငရဲ ကို စကားပှောသညြ ။ ငရဲ . . ဗွာ . ..မ မ မငြး လာမဲ့ စနနေေ့ အားလား . . အား ပါတယြ . .မမ . .ဘာလုပပြေးရမလဲ ဟငြ . .။

အေး . .အိမမြှာ အ လုပြ လုပစြရာ နဲနဲ ရှိလို့ လာ နိုငမြလား .. . ဟုတကြဲ့ မ မ …ရပါတယြ . .ဘယအြခွိနြ လာရမလဲ . . မနကပြိုငြးပေါ့ . . ဟုတကြဲ့ ကနွောြ လာလုပပြေးပါမယြ . . ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ကားပေါကြ အဆငြး ..မသိမသာ စောငြးငဲ့ကှည့လြိုကတြော့ သူ့အနောကပြိုငြး ဆတဆြတခြါနတေဲ့ စှင့ကြားတဲ့ တငတြှေ ကို စားတော့ဝါးတော့ မတတြ စူးစူးဝါး ဝါးကှည့နြသေော ငရဲ ကို တှေ့လိုကရြပသညြေ ။ တကယတြော့ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး သညြ အပွိုကှီး မမ ဆိုပမေဲ့ ယောကြွား နဲ့ ကှုံဘူး အတှေ့အကှုံ ရှိသညြ . .။ ..လိုးဘူး ..သညြ . .။

သူမ သညြ ယခုအခါ ရုံးမှာ ရာထူးကှီးကှီး နရော ရောကနြတောကှောင့ြ ..တောရြုံ ယောငြျကွားကို လငမြတောခြငွလြှ . .။ သူမ ထကြ ထကမြှကပြှီး ဝငငြှမှငေ့ြ.. . .ရာထူးကှီးမှင့မြှဘဲ လငအြဖှဈ ရှေးခယွြ လိုတာ ကှောင့ြ သူမ မှနြးထားတဲ့ ယောငြျကွားမွိုး ..မရနိုငဘြဲ . .အပွိုကှီး မမ ဖှဈမှနြးမသိ ဖှဈလာပေ သညြ . .။ လူရှေ့ မွာ ဟနဆြောငြ ကာနရပေမေဲ့ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး စိတထြဲမှာတော့ ငရဲလို လူနံပိနကြွှဲဂွိုလိနြ ခါးအားကောငြးကောငြး နဲ့ တကယြ လိုးပေးနိုငမြဲ့ ကောငငြယလြေး တယောကြ နဲ့ နငလြားငါလား ..ရငဆြိုငြ နှှဲပဈလိုကခြငွြ သညြ .. ။

ယောငြျကွား ရဲ့ လိုးတဲ့ အရသာ ကို ခံဘူးတာကှောင့ြ စိတကြ တောငြးလာတဲ့ အခါ . .ခံပဈ ကုနြးပဈလိုကခြငွတြဲ့ စိတြ သူမမှာ ပှငြးထနစြှာ ဖှဈပေါနြသညြေ . .။ ခငခြွိုအုံး ။ မကွစြိထဲက ထှကကြို မထှကဘြူး . .ကိုယ့ြ အသှေးအသား ရိုးတှငြးခငွဆြီ အထိ . . ခငခြွိုအုံး သညြ စှဲနပှေီ . . ဆိုတဲ့ သီခငွြး ကို တိုးတိုးလေး ငှီး ရငြး ရုံး ထဲကို ဝငလြိုကြ သညြ . .။ ခငခြွိုအုံး ဒီနေ့ ရုံးကို လာတော့ သူမ ရဲ့ ပေါငကြှား က ပိပိ က ကွိနြးစပနြဆေဲ . .။ မနေ့ ညနေ က ငရဲပေါ့ . .။ တအားဆောင့ဆြောင့ြ လိုးတာ . .။ သူ့ လီးကလဲ တကယ့စြူပါဆိုကကြှီး ။လိုးအားကလဲ သနပြါဘိနဲ့ . .။

ခငခြွိုအုံး . .သုံးခွီလိုးတာ ငါးခွီ ပှီးရ သညြ . .။ ဘာဂွာကလဲ ရရလေညေလြညကြိုငပြေး သညြ . .။ ငရဲ နဲ့ ပဲခူးက ဆီစကမြှာစပှီးလိုးမိသှားကထဲကခငခြွိုအုံးသညြ . .အရူးအမဲသားကွှေးမိသညြ ဆိုသလိုဘဲ .. ငရဲ လိုးတာကို . .ငရဲ လီးတုတတြုတကြှီး ကို စှဲ သှားသညြ . .။ အခှင့သြာတိုငြး ကုနြး ဖှဈသညြ .. ။ ဒါတောငြ အဲဒီတုံး က ကှမြးပှငတြှေ ရော စားပှဲတှရေောက ဖုံတှနေဲ့ ညဈပနတေောကှောင့ြ မောတြောဆြတြ . .မတတြပြ ဆောြ ရတာ . .အဟီး . .။ ခငခြွိုအုံး ဆီစကထြဲ လိုးကှတာကို ပှနြ စဉြးစားတော့ ဖှနြးကနဲ ကှကသြီးတှေ ထ မိပှနြ သညြ . .။

ခငခြွိုအုံး သညြ ကွောငြးသူဘဝ မှာ လငနြောကလြိုကဘြူး သညြ . .။ခငခြွိုအုံး ကို ခိုးပှေးခဲ့တဲ့ ကောငကြလဲ တကယ့ြ ငဖှုတြ . .။ ကာမရာဂ …အား ကှီးတဲ့ ကောငြ . .။ သူ့ နံမညြ က ဇယွော တဲ့ ..။ ဇယွော ကှောင့ခြငခြွိုအုံး..ကာမ.အတှေ့အကှုံ စုံခဲ့သညြ ..။ ဇယွော သညြ ခိုးပှေးသော တပတြ အခွိနြ မှာ နေ့တိုငြး တနေ့ ကို ခုနဈခွီ အနဲဆုံး လိုး သညြ . .။ဒါကှောင့ြ ခငခြွိုအုံး သညြ ဝါရင့နြပှေီ ..။ဇယွော ဆိုတဲ့ ကောငြ က ပုံစံ အမွိုးမွိုး နဲ့ လိုးခဲ့လို့ ခငခြွိုအုံး သညြ လိုးနညြးမွိုးစုံကိုလဲ ကွှမြးနသညြေ . .။..သူမ အတှကြ လိုးတာဟာ အဆနြးမဟုတတြော့ . .။

သူမဆာလောငတြောင့တြခွိနမြှာ ငရဲ နဲ့ တှေ့တော့ ငရဲ ကို ပေးလိုးလိုကတြာ ဖှဈ သညြ ..။လိုးလကစြ ရှိတော့လဲ . .အမှဲခွိနြးလိုးလေ သညြ .. ။ သကနြှယြဦး က ခငခြွိုအုံး ကို သတိပေးသညြ . .။ ယူ့ဘဲလေး က အရာရှိမမ ကို ရှိုးတဲ့ပုံက မရိုးဘူး . .။သူ့ အကှည့ြ က မမကှီး . .အဝတတြှေ ကို ဖေါကထြှငြးမှငနြရတေဲ့ ပုံလေ . .မမကှီး ထမိနမြှာ ငရဲ ရဲ့ မကွစြိတှေ ငှိကပပြှီး ပါသှားကှတယြ လို့ ထငရြတယြ . . တဲ့ . .။ ဟှနြး . .ကှားခါစကတော့ သဝနတြိုမိသလိုဘဲ . .။ နောကြ ပှနစြဉြးစားလိုကတြော့ ငရဲ နဲ့ ဆကဆြံ ထိတှေ့ ညိစှနြးခဲ့ကှပမေဲ့ ခစွခြဲ့တာမွိုး မဟုတဘြူး . .။

သသခွေောခွာ စဉြးစားတော့လဲ သူ ငရဲ ကို မခစွမြိ . .။ ကာမ စိတြ နဲ့ သှေးသား ဆနျဒ ကို ဖှဖွေောကကြှ တာဘဲ ဖှဈ သညြ . .။ဒါကှောင့ြ ငရဲ ကို ဘာမှ မဟန့တြား . .။ စိတထြဲမှာ ဘဝငလြဟတေသြလို ဂိုကပြေး . .ပဲမွားနတေဲ့ အရာရှိမမ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ကို ငရဲ ရအောငြ ဖနနြိုငရြငြ ကှည့ကြောငြးမဲ့ ပှဲ ဘဲ လို့တောငြ ထငမြိ သညြ . .။ ယာဉမြောငြးကောငငြယလြေး တယောကြ နဲ့ အရာရှိမမ တို့ ရဲ့ အပှာ ဇာတလြမြး က စိတဝြငစြားစရာ မဟုတလြား ။ဂွာနယထြဲ ထည့ရြေးလိုကရြလို့ကတော့ အဲဒီဂွာနယြ ..ရောငြးကောငြးသှားမယြ…။ လူတှေ က အညှီအဟောကသြတငြး ဆို သိပြ ဖတခြငွကြှတာလေ . .။

သောကှာနေ့ ည . . ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ဉာဏမြွားနသညြေ . .။ သူမ သညြ သတငြးကှားထားသော ငရဲလီးကှီးတာ ကို အတညပြှု ခငွသြညြ . .။ သူမ မကွစြိ နဲ့ ကိုယတြ ိုငြ တှေ့ခငွြ သညြ .. ။ ထို့ကှောင့ြ ဉာဏမြွားနတော ဖှဈသညြ ။ ဘယလြိုဉာဏမြွားနသလေဲဆိုတော့ . .။ မနကဖြနြ ငရဲကို ခှံထဲ မှတှငြေးတူးရနြ .အကူ ခေါထြား သညြ .. ။ ပှီးရငြ ငရဲ ကိုယမြှာ ပကွေံတာတှကေို အကှောငြးပှုပှီး ငရဲကို သူမ အိမအြောကထြပြ က ရခွေိုးခနြးမှာ ရခွေိုးခိုငြးမညြ . .။ ခုညထဲက ဒေါမြီမီခိုငမြငြး သညြ အဲဒီ ရခွေိုးခနြးမှာ အပေါကငြယတြခု ကို ဖေါကထြား ပါ သညြ . .။

ငရဲ ရခွေိုးမဲ့နရော ကို မှငသြာမဲ့ ခွောငြးဖို့ အပေါကြ ဖေါကထြားလိုကြ သညြ . .။ အငြး . .ငရဲ ရဲ့ လီးတုတတြုတကြှီး ကို တှေ့ရခညွသြေးရဲ့ . .။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး သောကှာနေ့ ညလဲဖှဈတော့ မနကြ စောစော ထစရာမလိုလို့ အှနလြိုငြး မှာ စာ ဖတလြိုကြ  အပှာဆိုကြ ကိုသှား ပှီး လီးတနကြှီးတှေ ကို ကှည့လြိုကြ နဲ့ လုပရြာ က သောကှာ နဲ့ စနေ တိုငြး သူ နဲ့ ခပွတြငြး လုပနြကွေ ဘလူး လပဗြါ  ဆိုတဲ့ တယောကြ မွား ရောကနြပှေီလား ဆိုပှီး သှားကှည့ြ လိုကြ သညြ .. ။ ဘလူး လပဗြာ ရှိနသညြေ . .။ ဘလူးလပဗြါ က စငကြာပူ က တဲ့ . .။ အိုငတြီ တကကြနဈရှငြ တဲ့ . .။

ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရဲ့ ခပွတြငြးလုပတြဲ့ နံမညြ က YGN girl …။ သညြ နံမညြ ယူထားတာ ဘယသြူမှ မသိဘူး . .။ သူမ အိမြ ကှနပြှူတာ နဲ့ တယောကထြဲ ရှိတဲ့အခါ ညပိုငြး သူမ ခပွတြငြး လုပတြဲ့ အခါ သုံးတာ ဖှဈ သညြ . .။ဒေါမြီမီခိုငမြငြး လှမြး နုတဆြကလြိုကြ သညြ .. ။ ဘယလြိုလဲ . .နကေောငြးလား . . ကောငြးပါ့ဗွာ . .ကလေးမ ရော . . ကောငြးပါ့ ရှငြ . .ရောကနြတော ကှာပှီလား . . မကှာသေးပါဘူး . . ဘာထူးသေးလဲ . .ရီးစား ရပှီလား . . ဟင့အြငြး . .မရသေးဘူး . . မရှာဘူးလား . . ရနကြုနမြှာ လာရှာမလို့ . . ရှာလေ . .သပမြှ မဝေးတာ . .လာခငွရြငြ အနီးလေး . .။

ကလေးမ က ကူညီမှာ လား . . ဘာကို ကူညီရမှာလဲ . . ရီးစား ရှာဖို့လေ . . ဘယလြို ကူရမှာလဲ . . ရီးစား ရဖို့လေ . . သူ့ ဟာ သူ လုပရြမဲ့ ကိဈစဘဲ လေ . . ကလေးမ နဲ့ တှေ့ခငွတြာ .. ဟုတလြို့လား . . ဟုတတြယြ . .တှေ့ခငွတြာ အရမြးဘဲ . . တကယလြား . . အငြး . .ကလေးမ အှနလြိုငြးမလာရငြ ကွုပြ မနတတေဘြူး . . ဟေ… ဟုတတြယြ . .ဘိနြးစှဲသလို ဖှဈနပှေီ . . ဟေ . . ကလေးမ မွား ရှိနမလေား ဆိုပှီး ခဏခဏ ဝငကြှည့မြိတာ မရှိရငြ ဝဒနောဘဲ . . ဖှဈရလေ . .တကယြ လား . . အငြး . .ဟိုတနေ့ က ကွုပြ က ကလေးမ တကိုယလြုံး ကို နမြးတယြ ဆိုတော့။

ကလေးမ လဲ အရမြး တုနလြှုပတြယြ ဆိုတာလေး ပှနြ ပှောပှပါ အုံး . . ဒီအကှောငြး . .စမလာနဲ့ ကှာ . .ဒီကလဲ တယောကထြဲ . .စိတတြှေ လှုပရြှားလာရငြ မလှယဘြူး . . ကွုပကြလဲ ဒီမှာ တယောကထြဲ . .အရမြး တငြးကပွနြတယြေ . . တငြးကပွနြရငြေ ဖှလွေော့လိုကပြေါ့ . . ကလေးမ လွော့ပေးပါလား . . ဘယလြို လွော့ပေးရမှာလဲ . . ကလေးမ ရဲ့ လကကြလေးနဲ့ပေါ့ . . ပှတပြေးရမှာ လား . . အငြး . .ဖှဖှလေး ပှတပြေး . . ပှတပြေးနတယြေ . .သူ့ ကို လွော့ပေး ရငြး သူမွားလဲ တငြးကပွလြာတယြ .. လွော့ပေးရမလား . အငြး . . ကလေးမ ရဲ့တငြးနတေဲ့ နရောလေး ကို ကွုပြ နမြးပေးမယြ . . ။

အငြး . . ကွုပြ နမြးပေးတာ ကှိုကလြား . . အငြး . . စိုနလေား . . ဟိတြ သူ ဘယလြိုသိလဲ . . စိုနတယြေ ပေါ့ . .ဟတလြား . . အငြး . . လှလိုကတြာ ..ကလေးမ ရယြ . . ဘာလှတာလဲ . . ကလေးမ ရဲ့ နှုတခြမြးလေး . . အို . . နမြးပေးမယနြောြ . .ဖှဖှလေး . . ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ခပွတြငြး လုပရြငြး ပေါငကြှား က သူမ ရဲ့ ဖေါငြးမို့ခုံးကှှနတေဲ့ ရတနာရှှကှေုတကြှီး သညြ အရမြး ယားယံ လာ သညြ . .။ သူမ ထမိနပြေါကြနဘေဲ ပှတနြမေိရ သညြ . .။ တဖကြ က ဘလူးလပဗြါ လဲ တဖှေးဖှေး ကှမြးလာ သညြ . .။ ကလေးမ . . အငြ . . ကွုပြ အရမြးထနနြပှေီ . .။

ကလေးမ ကို ခစွလြို့ ရမလားဟငြ . . ခစွလြေ . .ခစွြ . . ကွုပြ ထည့မြယနြောြ . . ထည့ြ . .ထည့ြ . .အငြး . .ဟငြး . . ကောငြးလိုကတြာ ကလေးမ ရယြ . . ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ပေါငကြှား က ရတနာရှှကှေုတကြှီး စိုစိုရှှဲလာပှီ . ။ ဖိကာဖိကာ ပှတမြိတော့ . .တကိုယလြုံး တုနြ သှားရတဲ့ကာမ လမြးဆုံး ပနြးတိုငြ ကို တကလြှမြးခငွလြာရ သညြ . .။ သူ . .ထည့နြလေား ဟငြ . . အငြး . .ကောငြးလာလား . .မှနမြှနြ လုပပြေးရတော့မလား . . အငြး . . ဆောင့မြယြ နောြ . . အငြး . . ကလေးမ ရယြ . .သိပြ ကောငြးတာဘဲ . . အငြး . .သူမွားရောဘဲ . . ဒေါမြီမီခိုငမြငြး တခွီ ပှီးသှားရ သညြ . .။

ကလေးမ . .ကလေးမ . . ဆောရီး . ဘယြ ရောကသြှားတာလဲ . . ရခွေိုးခနြး ခဏ သှားတာပါ . . ကလေးမ ပှီး သှားလား . . အငြး . . ကွုပရြောဘဲ . .တငြးကပွနြတောတှေ လွော့သှားတယြ …. ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ညက ဒါတှေ လုပနြတောကှောင့ြ မနကြ မှာ အိပရြာ က တောတြောြ နဲ့ မထခငွြ . .။မထ နိုငဘြူး . .။ အို . .ငရဲ ကို ခေါထြားတာဘဲ .. ။ ခုမှ သတိရပှီး လူးလဲထပှီး ရခွေိုးခနြး ဝငရြ သညြ . .။နာရီနှိုးစကကြလဲ..မလုပမြိ . ။ မကွနြှာသဈ ..သှားတိုကလြုပနြတေုံး ..အိမရြှေ့တံခါး က တငြ..တောငြ. .တငတြောငြ. . ဆိုတဲ့ ဘဲလသြံ ကှားလိုကရြသညြ . .။

ဟား..ငရဲ ရောကနြပှေီ ထငတြာဘဲ . .. ။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ပှေးဆငြးသှားသညြ . .။ ဟုတပြါသညြ . .။ ငရဲပါ . .။ ဟေး . ငရဲ . .တယဝြိရိယ ကောငြးပါလား .. မမ လဲ ခုနမှ ထတယြ . . . ငရဲ က ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ဘလောကဈြ တထပထြဲ ဝတထြားလို့အထဲကနို့ကှီးတှေ လှုပခြါတာ ကို ငေးကှည့နြသညြေ ။နို့သီးထိပဖြုလေးတှေ က ပိတသြားပါးပါးမှာ ကပနြတေော့ အရာလေးတှမှငေရြ တာ စိတလြှုပရြှားစရာဘဲလေ . .။ဒေါမြီမီခိုငမြငြး လဲ ငရဲ သူမ ရငဘြတြ ကို တပမြကတြဲ့ မကွလြုံးတှေ နဲ့ ကှည့တြာ တှေ့ သညြ .. ။ လာ..ကောဖြီ သောကအြုံး . . ကနွောြ အိမနြားက လဘကရြဆေိုငမြှာ သောကခြဲ့ပှီးပှီ မမ . .။

အို..ထပသြောကပြေါ့ . .လာ . .လာ . . ငရဲ နဲ့ မီးဖိုခနြးမှာ နှဈယောကထြဲမို့ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရငခြုနြ စိတလြှုပရြှားနသညြေ . .။ကောဖြီသောကရြငြးလဲ သူမ နို့တှေ ကို ငရဲ စိုကြှကည့နြသညြေ . .။သူကှည့တြဲ့ ပုံက အခုဘဲ နို့ တှကေို အတငြး လှနြ စို့တော့မဲ့ပုံ . .။ခှံထဲမှာ လုပစြရာ အလုပတြှကေို ငရဲ ကို ပှ သညြ . .။ ငရဲ သညြ ပုဆိုးအဟောငြးတထညြ ကို ခပတြိုတို ဝတလြိုကပြှီးသူ့ အပေါကြ တီရှပြ ကို ခွှတြ ပဈလိုကသြညြ . .။ငရဲ ရဲ့ တောင့တြငြးသော ကိုယလြုံး ကို ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ကှည့ပြှီး စိတတြှေ ယောကရြကခြတနြသညြေ ..။ သူမ ဆငတြဲ့ အကှကထြဲ ဝငလြာ သညြ .. ။

ငရဲ ခွှေးတှေ စိုရှှဲနသလေို မှကှေီးတှလေဲ ပကွေံနတောကှောင့ြ. . .ရခွေိုးခိုငြးလိုကြ သညြ . .။ ငရဲ အတှကြ မကွနြှာသုတပြုဝါ နဲ့ ဆပပြှာခှကြ သူမ ယူပှီး သှားပို့ပေး သညြ .. ။ ငရဲ ရခွေိုးခနြးထဲ ဝငသြှားတော့ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး တဖကြ က အပေါကကြနေ ခွောငြးတော့တာဘဲ . .။ ရခွေိုးခနြးထဲမှာ ငရဲကို ကိုယတြုံးလုံးကှီး တှေ့လိုကရြတာနဲ့ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး သညြ ကှကသြီးတှေ တဖှနြးဖှနြး ထ ရတော့ သညြ .. ။ သူမ ကှားဖူးနရတေဲ့ ငရဲ ရဲ့ လီးတနကြှီး ကို သူမ မကွမြှငကြိုယတြှေ့ . .မှငလြိုကရြသောကှောင့ြ ပါဘဲ . . .။

ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ပေါငကြှား က မို့ဖေါငြးခုံးထနသေော အငြျဂါစပြ ကှီး သညြ ကာမ စိတြ ကှောင့ြ ပိုပှီး ဖေါငြးကှှနပှေီ. . ။ ကာမ ရှေ့ပှေး အရကှညေတြှေ စိုစိုရှှဲနပှေီ . .။ငရဲ သညြ ရခွေိုးရငြး . .သူ့ လိငတြနလြီးကှီးကို လကြ နဲ့ ဆုတကြိုငြ ကာ ဆှ နသညြေ ။ လီးကှီး သညြ တနကြနဲ ထောငထြ လာ သညြ . .။ အို ..တကယြ ကှီးပှီး ရှညတြဲ့ လီးဘဲ . .အို . .ငရဲ ရယြ . .ငရဲကှီးတာ …မမ သိနပေါတယြ . .ကှာ. . . . သူမ ကှည့နြဆေဲ ငရဲ သညြ . .အသံထှကပြှီး . . မမ ရယြ . . .မမ ကို လိုးခငွတြယြ . . . လို့တိုးတိုး ပှောနရငြေး . .သူ့ လီးကို ရှေ့တိုးနောကငြငြ ကှငြးတိုကနြပှေီ . .. ။

အို . .သူ ငါ့ကို မှနြးပှီး ကှငြးတိုကနြပေါလား . . .။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြးသညြ..အရတှေေ.စိုစိုရှှဲနသေော..သူမရဲ့ရတနာရှှကှေုတကြှီး.ကိုလကနြဲ့..ပှတသြပြ..ကိုငတြှယြ နမေိရ ပှီ . ..။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး သညြ ငရဲ ရဲ့ လီးကို ကှည့ပြှီး သူမ အငြျဂါစပနြှုတခြမြးသားတှကေို လကခြွောငြးမွားနဲ့ ပှတခြွနမေေိရငြး . .ကာမ စိတတြှေ ကှှသထကကြှှလာရ သညြ . . .။ ငရဲ သညြ ကှငြးတိုကနြရောက ဆကမြတိုကတြော့ဘဲ ရုတတြရကြ မကွနြှာသုတပြုဝါကှီးကို အမှနခြါးမှာ ပတလြိုကပြှီး ရခွေိုးခနြးထဲ က ထှကလြိုကသြညြ . .။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး လဲ ထမိနဖြှခွှတေခြါ လကနြဲ့ မိမိ .. ဖါသာ ပှတပြှီး အာသာ ဖှမေိနရောက။

ငရဲ ခုလို ဗှုံးကနဲ ထှကလြာလို့ ..ထမိနြ ကို အမှနြ ပှနဝြတပြှီး သညနြရော က ပှေးဖို့ ကှံစညသြညြ . .။ မမ . .ဘယပြှေးမလို့လဲ . . မမ . .ဟို . ဟို . . မမ ကနွော့ကြို ခွောငြးနတော သိတယြ . .မမ ကနွော့ြ ကို မညာပါနဲ့ဗွာ . . ဒေါမြီမီခိုငမြငြး လဲ ရှကပြှီး ထှကပြှေးဖို့ လုပပြမေဲ့ ငရဲ က သူမ လကြ ကို ဖမြးဆှဲထားလိုကတြာကှောင့ြ ပှေးလို့ မရဘဲ ငရဲ ကို မကွနြှာခငွြးဆိုငမြိနရေ သညြ . .။ လာပါ . .မမရယြ . .မမ ကို ကနွောြ သဘောကနွတော ကှာပါပှီ . .အခု မမ အိမြ မှာ ကနွောြ နဲ့ မမ ဘဲ ရှိတာ . .ခစွကြှရအောငပြါ . . အို . .ငရဲ . .မငြး . .မငြး . .ဘာတှေ လာပှောနတောလဲ . .။

ငါ့ကို ဘယလြို မိနြးမမွားအောကမြေ့နလေို့လဲ လှှတြ . .လှှတြ . . ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရှကရြမြးရမြးနမှနြေး ငရဲ က သိပေ သညြ . .။ ငရဲ က သူမ ကို အပေါထြပြ က သူမ အိပခြနြးကှီး ထဲ ကို ဆှဲခေါသြှား သညြ . .။ ခကတြော့တာဘဲ ငရဲ ရယြ . .ဘာတှေ လုပနြတောလဲကှာ . . ခစွပြေးမယလြေ . .မမ ကို ကောငြးကောငြး ခစွပြေးမလို့ . . ငရဲ . .မမ တောငြးပနပြါတယြ . .လှှတပြါ . . . နိုး..နိုး . ..မရတော့ဘူး . .ကနွောြ သိပထြနနြပှေီ …မမ လဲ ထနနြတောဘဲ မဟုတလြား … အို..မငြး..မငြး..ဘာတှေ ပှောနတောလဲ ..ဘာထနတြာလဲ.. ငရဲက ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရဲ့ အိပခြနြးထဲ က ကုတငပြေါကြို ရောကနြပှေီမို့။

သူ ခါးမှာ ပတလြာသော မကွြ နှာသုတပြုဝါကို ဖှုတလြိုကြ သညြ ..။နံမညကြှီး စံခွိနမြှီ လီးတနကြှီး ထငြးကနဲ ပေါလြာသညြ ။ မမ ကှောကတြယကြှယြ … ငရဲက ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရဲ့ အဝတအြစားတှကေို ခွှတသြညြ ..။ ဘာကို ကှောကတြာလဲ ..မမ.. မငြးရဲ့ လကနြကကြှီး ကိုပေါ့ ….. မမ နာမှာစိုးလို့လား . . . အငြးပေါ့..မငြး ဟာကှီးနဲ့ဆို မမ ဟာ ကှဲသှားနိုငတြယြ . . မကှဲစရပေါဘူး….. ပှောပှောဆိုဆို ငရဲ သညြ မိမှေးတိုငြးဖမှေးတိုငြးဗလာကိုယလြုံးတီးဖှဈနသေောဒေါမြီမီခိုငမြငြး ..ကိုပကလြကြ အိပစြပှေီး..သူမရဲ့ပေါငဖြှူဖှူဖှေးဖှေးတှအကှေားကိုမကွနြှာအပပြှီးသူမရဲ့ရတနာရှှကှေုတကြှီးကို..စတငနြမြး ရှုံ့ ပါတော့ သညြ . .။

ငရဲ …အို..ငရဲ… .. ဘာ..ဘာတှေ..လုပနြတောလဲကှယြ…….။ ငရဲ သညြ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရဲ့တငြးနတေဲ့နို့ကှီးတှေ ကို သူ့လကနြှဈဖကနြဲ့ ကိုငဆြုတထြားပှီး နို့သီးထိပဖြုလေးတှကေို သူ့ လကမြနဲ့လကညြှိုးကိုသုံးပှီး သာသာလေး ခွပေေးနသညြေ . .။သူ့လွာကို အစှမြးကုနထြုတပြှီး . .စုတတြံနဲ့ ဆေးသုတသြလို အပေါအြောကြ စုံခွီဆနခြွီ . .ရတနာရှှကှေုတကြှီးကို ယကပြေးလတေော့ရာ ဒေါမြီမီခိုငမြငြးမှာ ရငတေတြုံး ရတှငြေးထဲကသွှားရသညြ ဆိုသကဲ့သို့ . .ကာမ အရသာထူးကို ရနပှေီမို့ . .ကွနပေစြှာ ငရဲ ယကသြမွှကွကွနေပေနြပကြှီး ခံနပေါတော့ သညြ . .။

ငရဲ သညြ သညြ အခှင့အြရေးကို ခွောငြးနတော ကှာပှီ . .။ အခှင့အြရေးကို လကလြှတခြံသူ မဟုတတြာကှောင့ြ ဆာလောငနြတေဲ့ ဒီမနနြဂွောမ . .သူ့ ကို အိမခြေါကြထဲ က အခှင့အြရေးရ ရငြ ဗှုနြးပဈမညြ လို့ ဆုံး ဖှတပြှီးသား . .။ ပညာစှမြးတှေ အကုနြ ထုတသြ ုံးကာ ဒီမမကှီး သူ့ကိုစှဲသှားအောငြ လုပမြညြ လို့လဲ သူ ဆုံးဖှတထြားခဲ့ သညြ မဟုတပြါလား . . .။ ငရဲ သညြ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရဲ့ ရတနာရှှကှေုတကြှိး ကို ရရလေညေလြညြ လဲ သဘောကွ သညြ . .။ အနံ့အသကလြဲ မဆိုး . .။ သသခွေောခွာ အမှဲ သန့ရြှငြးပုံရ ညြ . .။ အမှှေးလဲ ပါးထား ညှပထြား သညြ . .။

တောတြောလြတြ တဲ့ မုံ့ပေါငြးကှီး . . .။ တဗှီးဗှီး နဲ့ မှုတတြ ာ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး မှာ ဖငကြှီးတှဘယေညြာရမြးခါလိုကြ ကော့လိုကနြဲ့ သဘောကနွသညြေ . .။ နှုတဖြွားကလဲ . .ငှကဖြွားဝဒနောသညတြယောကြ အဖွားတကသြလို . .ဟငြးဟငြး . .ဟငြးဟငြး . . နဲ့ ညညြးနသညြေ .။ငရဲ ရဲ့ ယကပြေး စုတပြေးတာတှေ က အသဲခိုကအြောငြ ကောငြးလှ သညြ .။ငရဲ သညြ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရတနာရှှကှေုတအြတှငြးထဲကို သူ့ လွာထိပနြဲ့ထိုးသညြ . .။ အို့အို . ..အို့အာ……အာ… ဒေါမြီမီခိုငမြငြးထှန့ထြှန့လြူးနသညြေ. .ငရဲကသူမခါးကနဆှေဲကိုငခြွုပထြားလို့..အနောကကြိုဆုတပြှေးလို့မရ.။

သူမ ဖငတြှေ ဗရမြးဗတာ ရမြးခါနရပှေီ . .။ အို . .ငရဲ ရယြ .. . ..တောြ…တောပြါတော့ . . . ငရဲ က တအားနငြး …ယကနြသညြေ . .။ ငရဲ လွာကှီး သူမ အတှငြးထဲ မှှနဆေေဲ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး . .ပှီးသှားရ သညြ . .။ ငရဲ . မှုတတြာ ရပလြိုကြ သညြ . .။ အို . .သူ . .သူ . .လိုးဖို့ ကှံနပှေီ . .။ဒေါမြီမီ ခိုငမြငြးကိုယပြေါမြှာ နရောယူနပှေီ . .။ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရဲ့ ပေါငတြနတြှေ ကို သူ တှနြးခှဲလိုကြ ပှီး သူ့ လီးတနကြှီး ကို တေ့ကာ ထိုးသှငြးတော့ ..လုံးပတတြုတလြှတဲ့ ငရဲ ရဲ့ လီးကှီး . .ဝငလြာတာ ဗွိကနဲ တငြးကပွနြတောမို့ ..သူမ ဟာ ပှဲသှားမှာကို ကှောကသြှားပှီး . . ငရဲ . .ဖှေးဖှေး..မမဟာ ကှဲသှားအုံးမယြ လို့ ပှောလိုကသြညြ . .။

ငရဲ က မကှဲပါဘူး..မမရယြ . .မမ အဖုတြ က … အရတှတေအေားရှှဲနတော အိုကပေါတယြ . . လို့ . .ပှောရငြး သူ့လီးတနကြှီးကို .ဆကြ..ထိုးသှငြးလေ သညြ . .။ အို . .. .အ…အ…အ…ငရဲ . .. ငရဲ ရဲ့ လီးကှီး တဆုံး ဝငသြှား သညြ . .။ ငရဲ ရဲ့ ဆီးခုံ နဲ့ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး အထိ ဘဲ . .။အို . .သူ့ အတနကြှီးတခုလူံး ငါ့အထဲ အောငြးနပှေီ . .ဆိုတဲ့ အတှေးက ကှကသြီးတှေ ထစေ သညြ . .။ ငရဲ က နို့တှေ ကို ဘယညြာပှောငြးပှီး စို့နသညြေ .. ။ ငရဲ . . မငြး . .မမ နဲ့ မငြးအကှောငြး ဘယသြ ူ့ မှ မှေ့ပာနဲ့ နောြ . . စိတခြပွါ မမ ရယြ . .မမ က ကနွော့ြ ကို ခုလိုဘဲ ပေးလိုး မယြ မဟုတလြား . . ။

အငြး . . ငရဲ ရဲ့ လီးကှီး စ လှုပရြှားလာပှီ .. ။တကယ့ကြို ထိတာ . .။ တခွို့မိနြးမ တှေ က လီး ကှီးကှီး သေးသေး ဂရုမစိုကဘြူး . .ကှာကှာ ပှီးအောငမြ လိုးနိုငဖြို့ဘဲ လိုတယြ လို့ ပှောကှပမေဲ့ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ကတော့ ငရဲ လို လီးကှီးကှီး နဲ့ အလိုးခံရတာကို ပိုပှီး ကှိုကြ ပါသညြ . .။ သူမ ဟာအတှငြးထဲမှာ ပှည့ကြပွနြတောကှောင့ြ သှငြးလိုကထြုတလြိုကတြိုငြး ..အတှငြးနံရံ တှေ ကို ပှတတြိုကမြှူက ပှငြးထနတြာကှောင့ြ တကိုယလြုံး တုနခြါနရလေောကြ အောငဘြဲ ..ကာမ အရသာတှေ တငပြှည့ကြပွပြှည့ြ ရရှိရတာမို့ . .ငရဲ ရဲ့ လီးတနကြှီး ကို နှဈခှိုကစြှဲလနြး မိပေ သညြ . .။

ငရဲ သညြ အစမှာ ဖှေးဖှေး လိုးထည့နြရောက အရှိနရြလာတော့ ခပသြှကသြှကြ လိုးဆောင့လြာ သညြ . .။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး က ဘာမှ မပှောဘဲ မကွလြုံးစုံမှိတခြါ . .ခံနလေို့ ငရဲ သညြ ခပြ ပှငြးပှငြး ဆောင့ဆြောင့ြ လိုးလေ သညြ . .။ အင့ြ . .အင့ြ . ..ငရဲ..ငရဲ . .. ဘာဖှဈလဲမမ ..နာလို့လား . . ဟင့အြငြး . .ထိ…ထိလို့ . . .ရတယြ . .ဆောင့ြ..ဆောင့ြ . .. ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရဲ့ ဖငတြှေ ဘယညြယ လူးနေ သညြ . ။ ဆတကြနဲဆတကြနဲ . .ကော့ပင့ပြေးလာ သညြ . .။ ငရဲ က ဆောင့တြဲ့ အခွိနြ နဲ့ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး က ပင့ပြေးတဲ့ အခွိနြ နဲ့ . .ဆုံ မိတတြ သညြ . .။

အိုး . .အား…နဲ့ ကာမ အရသာထူး ရသှားပှီး ဒေါမြီမီခိုငမြငြး . .အောကမြှ တအား ကော့ပေးနသညြေ . .။ ဆောင့ြ ဆောင့ဆြောင့ြ …..ဆောင့ပြါ . .ငရဲလေး . .ဆောင့ပြါ နာနာ . .ကှဲခငွကြှဲသှားပါစေ. .ဆောင့ပြါတော့ . .ကှုံးဆောင့ပြါတော့…အီး…အီ…. ကာမ အရှိနတြကလြာတော့ သှေးရူးသှေးတနြး ပှောခငွရြာ ထှကခြငွရြာတှေ ပှောထှကနြပှေီ . .။ ကောငြးလားဟငြ . .မမ အငြ..အငြ . .ကောငြး . .ကောငြး . .ကောငြး တယြ . . . မမ စောကပြတလြဲ သိပကြောငြးတယြ . .မမစောကပြတြ ကှိုကတြယြ . . ဆောင့ငြရဲ . .မမ..မမ..မမလေ . .မမ အို . .ပှီးတော့မယြ . . .လိုး . .လိုး . . .။

ဒေါမြီမီခိုငမြငြး မရှကတြော့ . .လိုး . .လိုး . . ပါ . .တအား . .လိုးပါ . .လို့ တောငြးဆိုနတေော့သညြ .. ။ ငရဲ သညြ အားကုနကြှုံးကာ လိုးပေးနသညြေ . .။ တဖမြးဖမြး . .အသားခငွြးထိတှေ့သံတှေ. .တဘှတဘြှတြ အသံတှေ . .ဆူညံနေ သညြ . .။ အို . .အို . .. ကောငြး . .ကောငြး . .ပှီ . .. . .ငရဲ ရယြ . . .မမ . ..မမ . ..ကောငြးလိုကတြာ . . . ကာမ ပနြးတိုငြ ကို တကလြှမြး ရောကရြှိသှား သညြ . .။ ဒေါမြီမီခိုငမြငြး . .ကော့လနြ ကာ ခေါငြးအုံးတှေ ကို ကစွကြစွပြါအောငြ ဆုတလြိနရြငြး . ..ပှီး သှားရ သညြ . ..။

ငရဲ သညြ နဂိုထဲက ပှီးခငွနြတောပါ . .မမဒေါမြီမီခိုငမြငြး….ပီးအောငြ..ဆှဲလိုးပေးနတောသာ ဖှဈလို့. . .ဒေါြ မီမိခိုငမြငြး လဲ ပှီးရော . .သူလဲ ..ပှီးလိုကလြေ သညြ . .။ သုတတြှေ ဒလဟော ဒေါမြီမီခိုငမြငြး ရဲ့ ရတနာရှှကှေုတြှကီးထဲ ပနြးထုတြ ကာ ကာမ အရသာထူး ရရှိသှားရပှီး . တကိုယလြုံး ကငွတြကြ ပှီး . .. ပှီးသှားပါ သညြ . .။ ကောငြးလိုကတြာ မမ ရယြ . . .အရမြ.း ဘဲ ကောငြးတယြ . . မမရောဘဲ . .မမလေ . .ငရဲ ကှီးတာ ကို ဟိုး အစောကှီးထဲက သိနတော . .သိလား . . . ပှီး။