News

မလည်မရှုပ်မလေး

`ခှေးတှေ.. ရှငတြို့ … ခှေးတှသေိလား´ အငုံ ငယသြံပါအောငကြှုံးအောပြှဈလိုကသြော အသံလေးက တိုကကြှီးအတှငြး ဗုံးပေါကကြှဲသလို မှညဟြီးသှားလသညြေ။ အငုံမမေေ၊ ပှင့ကြ ခပဝြေးဝေးရောကနြသေော ထမီကို ကယောငကြတမြးဆှဲယူပှီး ခှမှစှေပဝြတခြါ၊ ပှကနွေသေော ဆံပငကြို ကပိုကရို ထုံးဖှဲ့သညြ။နို့နှဈလုံးအပေါသြို့ အလိပလြိုကလြေးတကနြသေော ဘရာစီယာကို အတငြးဆှဲခပွှီး အုံကှီးထှားကှိုငြးသော နို့ကှီးနှဈလုံးကို ဖုံးဖီကာကှယသြညြ။ဦးဦးသံဒိုငကြ ပုဆိုးကို ကောကဝြတပြှီး တံခါးဝသို့ သုတခြှတငေရြနခြှလှမြေးပှငလြိုကသြညြ။ `

လူယုတမြာကှီး.. ရှငပြှသနာတတသြှားခငွလြား. ထိုငစြမြး.. ဘယမြှမသှားနဲ့´ ခှောကပြေးနီးပါးထှားကှိုငြးသော ကိုသံဒိုငကြ (၁၆) နှဈသမီးလေးအငုံ၏ အဆိုကို လေးစာရိုကွိုးစှာ လိုကနြာရှာသညြ။ `အကုနြ.. စောကရြှကကြှဲကုနမြယြ´ အငုံက နာဇီဟဈတလာမကွနြှာဖှင့ြ ဟိနြးဟောကသြညြ။ ပှင့ကြ ရှကလြှနြး၍ မကွနြှာကို လကဝြါးနှဈဖကဖြှင့အြုပခြါ တရှုံရှုံငိုနရှောသညြ။ `ကှည့ပြါအုံးရှငြ.. ဒါ.. ဧည့ခြနြးရှင့ြ.. ဧည့ခြနြး.. ကမွဒကဒြီ.. ဂုဏသြရရှေိ ဧည့သြညတြှကေို လကခြံတှေ့ဆုံတဲ့.. မငြျဂလာရှိတဲ့ ဧည့ခြနြး သိကှရဲ့လား´ အငုံ့စကားသံသာ ထှကပြေါနြပှေီး လူကှီးနှဈယောကစြလုံးထံမှ တိတဆြိတငြှိမသြကနြကှသေညြ။

ကမွ အံ့အောတယြ.. ဦးဦးသံဒိုငြ၊ ဒကဒြီဆုံးတာ နှဈလပဲရှိသောတာပါ၊ ရှငတြို့ဒီလောကြ သောငြးကနွြးကှဘို့ မကောငြးဘူး´ ပှင့ရြော ကိုသံဒိုငပြါ ခေါငြးငုံ့ဆိတငြှိမနြေ၏။ `ပှီးတော့ ခငဗြွားကှီး သဒေါငြးစားဘဝနဲ့ ကှံတောသငြျခွိုငြးမှာ နရတေဲ့ဘဝကကယတြငလြာတဲ့ ဒကဒြီမှကနြှာကိုမှမထောကမြထား ခငဗြွားမို့ဗွာ´ `ဦးဦးအပှဈတှခညွြေးပါအငုံ´ `ဟုတတြယြ၊ မာမီလဲပါတယြ.. မာမီဘာဖှဈလို့ ရာဂပှငြးထနြးသှားရတာလဲဟငြ´ `အငုံ..´ ပှင့အြသံက နီရဲသောမကွလြုံးတှကှေားမှ ရှကဒြေါသနှင့ြ ကနထြှကလြာခှငြးဖှဈသညြ။ `နားထောငနြလေို့ အကောငြးအမှတနြဲ့အငုံ..။

ဒါလူကှီးတှကေိဈစ.. ဒို့နှဈယောကယြူကှမှာဘဲ.. လငမြယားလိုနတောဆနြးသလား´ `ရှငြ.. မမေေ.. အဲ.. အဲဒါ.. မမပေေါးစပကြ ထှကြ.. ထှကလြာတဲ့စကားတှေ.. ဟုတလြား´ အငုံအံ့အောသလို ဝမြးလညြးနညြး ရှကဒြေါသလညြး ပိုမိုပှငြးထနသြှားသညြ။ `ဟုတတြယြ.. င့ါပါးစပကြပှောတာ ဘာဖှဈလဲ´ မဟုတပြါ.. မဖှဈနိုငပြါ။ မမသေညြေ ယဉကြွေးသော လူ့အလှှာမှ နူးညံ့စှာ မှေးဖှားသန့စြငလြာသူ တဈယောကဖြှဈကှောငြး အငုံသိသညြ။ ဒကဒြီရှိစဉကြ ဒကဒြီမှလှဲ၍ ဘယယြောကြွားကိုမှ တဈဦးခငွြး လကခြံစကားပှောခဲ့သူ မဟုတပြေ။

မှနမြာဆနဆြနြ၊ နနြးဟနနြှဲ့နှဲ့နှင့မြမေေ့ပါးစပမြှ မောကမြာရိုငြးစိုငြးသော စကားလုံးတှကေ ဘယအြခငွြးအရာကို အခှခေံပေါကဖြှားခဲ့သညကြို အငုံမတှေးတတအြောငဖြှဈသှားပါသညြ။ `လငသြလေို့ နောကတြဈယောကထြပယြူတာ ဘာဖှဈလဲ၊ နငကြ လူတှငကြယွဝြငလြုပနြဲ့အငုံ၊ လာ.. ကိုသံဒိုငြ အပေါထြပသြှားမယြ´ ပှင့ကြ ကိုသံဒိုငလြကကြို ရဲတငြးစှားဆှဲပှီး အပေါထြပလြှခေါးသို့တကသြှားသညြ။ ကိုသံဒိုငကြ အငုံကို တဈစုံတဈရာပှောလိုကရြနလြှည့ကြှညြ၏။ `မမေေ.. သမီးကို.. စဈကှငှောတယြ´ `ရပါတယြ.. မမေေ.. အငုံကလဲ.. ဘာကောငမြလဲဆိုတာ.. အကှောငြးပှရသေးတာပေ့ါ´။

`အံမာ.. ကှီးကှီးကယွကြယွြ..ဟငြး´ `လှခေါးအောငသြို့ပှနဆြငြးလာဟနြ ခှလှမြေးပှငလြိုကသြော ပှင့လြကမြောငြးလေးကို ကိုသံဒိုငကြ ဖမြးဆှဲပှီး အပေါထြပသြို့ ခွော့မော့ခေါဆြောငသြှားလသညြေ။ `ထှီ.. ကှကသြရမေဲ့လိုကတြာ´ ပှင့ကြှားလောကအြောငြ အောပြှောလိုကသြေးတာမို့ ပှင့အြရကတြနခြိုးနှင့ြ ရာဂ ကာမ သတျတိတို့က သမီးလေးကို ရိုကပြုတရြနြ အောကထြပပြှနဆြငြးဟနပြှုပှနလြသညြေ။ `ခလေးပဲ ပှင့ရြယြ၊ နောကတြော့ သူနားလညလြာမှာပါ.. ကိုယကြ လူကှီးပဲ´ `သကသြကလြာဖှဲတာ.. ကိုသံဒိုငြ ဒါကိုလူကှီးက ငုံ့ခံနရငြေ ဒငြးပိုကဲလာမှာ´။

`အေးအေး ဆေးဆေး ဖှရှငေစြမြးပါ ပှင့ရြယြ´ ပှင့ကြမူးဝဝေေဦးနှောကဖြှင့ြ အတနငြယတြှနေပှေေီး `အရကထြပသြောကအြုံးမယြ ကိုသံဒိုငြ´ `တောပြါတော့ ပှင့ရြယြ၊ အခုလဲ အရကကြှောင့ပြဲ ကိုယတြို့နှဈယောကြ လှနလြှနကြွူးကွူးတှေ ဖှဈကုနတြာပဲ မဟုတလြား´ `အငြးလေ ထပသြောကမြယလြေ၊ ပှီးတော့ ထပပြှီး ကွူးကွူးလှနလြှနခြစွကြှမယဟြငြး.. မကောငြးဘူးလား… အာမယြ.. မကွနြှာကှီးက ဘာလဲ တခွီထဲနဲ့ အီသှားပလား ဆရာကှီး ခဈ.. ခဈ.. ခဈ အို ကှည့ပြါအုံး.. ဟငြးး.. ဟငြး.. မာလိုကတြာမှ `တောငြ´လို့´ ပှင့ကြ လကရြဲ ဇကရြဲလေး ကိုသံဒိုငပြေါငကြှားသို့ လကထြိုးနှိုကခြါ တခဈခဈရယရြငြး ပှော၏။

ပှင့မြူးနပှနေပြှီ။ ကိုသံဒိုငြ ဘာတဈခှနြးမှဆကပြှောတော့ဘဲ တကယကြှငနြာသနားသောစိတဖြှင့ြ ရငခြှငထြဲသို့ ဆှဲယူပှေ့ဖကထြားရငြး ကွောပှငလြေးကို တယုတယပြှတသြပပြေးရငြး ခွော့မော့နှဈသိမ့လြိုကရြသညြ။ `ခစွကြှအုံးစို့ ကိုယရြယနြောြ မဝသေးဘူး´ `အေးပါ ပှင့ရြယြ အားပှည့သြှားအောငြ အိပလြိုကအြုံးလေ နောြ နောလြို့´ `ဟင့အြငြး.. ဟင့အြငြး.. တဈခါ တဈခါ´ `ပှင့ြ သိပပြငပြနြးနမှောစိုးလို့ပါ´ `ကိုယ့အြတှကဆြို ပှင့ကြအဲဗားပဲ.. သိလား´ `အငြး… အငြး.. ကဲ.. အိပအြုံး ဟုတလြား´ `ဟေ့အေးကှာ.. တဈခါလောကခြစွပြှီးမှ မောမောနဲ့အိပခြငွတြယြ.. နောြ.. နောလြို့..ကို´။

ပှင့ကြအရှိနမြသသေေးသော ကာမစိတဖြှင့ြ ထမီလေးကိုခွှတလြိုကပြှီး ကုတငပြေါြ၌ လေးဘကလြေးထောကခြါ ဖငကြှီးကုနြးပေးလိုကပြှနသြညြ။ `လာကှယြ.. ဒီက.. ရှကတြောငလြာပှီ´ ဟယြ တတနြိုငပြါဘူး၊ ဖှဈခငွရြာဖှဈတော့ဟု သဘောပိုကခြါ ကိုသံဒိုငလြညြး ပုဆိုးကို ခေါငြးပေါမြှ ကွောခြွှတပြှီး ခှငထြောငအြမိုးပေါြ ပဈတငပြှီး ပှင့ကြုနြးပေးထားသော ဖငဖြှေးဖှေးကှီးကှားမှ အစှမြးကုနြ ပှူးထှကနြသေော ပှင့ယြောနိအုံကှီးကှားသို့ မဲနကခြွိပမြှောငနြသေော သူ့လီးတနြးကှီးကို ထပမြှာတေ့ပှီး ဇှတြ ခနဲ့ လိုးထည့ပြေးလိုကတြော့၏။

စိတခြဉွပြေါကနြသေော မကွနြှာလေးနှင့ြ ထာဝစဉတြငြးမားနတတေသြော အငုံမကွနြှာကို ကိုသံဒိုငရြငမြဆိုငရြဲသလို ခံစားနရသေညြ။ ခေးလဘကမြှအပှဈမရှိဟု ကိုသံဒိုငထြငသြညြ။ ခလေးပှောသလိုပငြ မိမိသဒေါငြးစားဘဝက အငတငြတအြပှတပြှတရြှိနစဉြေ ခေါယြူကွှေးမှေးထားခဲ့သော ခလေးဒကဒြီ ကိုမောငမြောငလြှငသြာ သသညေ့နြရောမှထလာလွှငြ ကိုသံဒိုငကြို ခှောကပြေးတှငြးထဲသို့ မလှဲမသှထညေ့လြိုကမြညမြှာ ဧကနြ။….. `မငြးစားဘို့ ဝတဘြို့ နဖေို့မပူရတာနဲ့ပဲ ယောကြွားတဈယောကအြဘို့ ပှည့စြုံပှီယူဆထားသလား..သံဒိုငြ ဟငြး.. ဟငြး.. ဟငြး..´။

`မငြး.. ဆောမြခခွငွဘြူးလား ကဲရော့.. မငြးခခွငွရြငြ ခေါခြွ ငှယေူထား´ ဘာမှ လိုလသေေးမရှိအောငြ ထားပေးခဲ့သော မောငမြောငလြှင့ကြွေးဇူးက မဟာပထဝီမှကှေီးထကြ ထုထညပြမာဏကှီးမားလှနြးသေးသညြ။ `ပှင့ြ´၏ ကာမကှနယြကအြတှငြးမှ ရုနြးမရအောငြ နဈကွှံနသေော မိမိအဖှဈကိုလညြး စငစြဈ ကိုသံဒိုငြ ကိုယတြိုငမြကွနပြေ။ `ကို´ပှင့နြဲ့ နရတော မပွောဘြူးလားဟငြ´ `အငြး´ ပွောပြါတယပြှင့ရြယြ. ဒါပမေဲ့ ကွေးဇူးရှငမြကွနြှာကို ပှနမြှငမြိရငြ အပွောစြိတကြလေးတှေ ပွောကပြကွလြှင့ပြယွကြိုနတြယြ ကိုယ့ဖြာသာလဲ လိပပြှာမသန့သြလိုပဲ ပှင့ြ´။

`အို ကိုကလဲ ကိုပှင့ကြို အတငြးအဓမျမ မုဒိနြးကငွ့ပြှီး ယူခဲ့တာမှ မဟုတတြာ၊ ဟောဒီ ပှင့ကြိုယတြိုငကြ ကို့ကို တဈဖကသြတစြှဲလနြးခဲ့ရတာ´ `ဘာရယြ.. ဘယလြို ပှင့ြ´ `ဟငြး.. ဟငြး.. ကို ဘယသြိမလဲ၊ ကိုမောငမြောငလြှငရြှိစဉကြ ကိုလေ မှတမြိသေးလား ဟိုသဈခှရုံ အိပခြနြးလေးထဲမှာ ကောငမြလေးတဈယောကကြို ဖှုတနြတေုနြး ပှင့ရြောကသြှားခဲ့တယြ။ ကောငမြလေးခမွာ ကှေးစားမလေးသာဆိုတယြ ကို့ဟာကှီးဒဏကြို မခံနိုငလြို့ ညဝကနြဲ့ ပှနပြှေးသှားခဲ့တယမြို့လား´ `ဟငြ.. ပှင့ဒြါတှသေိတယြ´ `သိရုံတငမြဟုတဘြူး၊ မှငလြဲမှငတြယြ..သိလား အဲဒီအခါမှာ မကွစြိထဲ စှဲကနွနြခေဲ့တာက ဘာလဲ သိလား´။

`ဟင့အြငြး´ `ဒါကှီးပေ့ါ.. ဟောဒါကှီး´ နှဈကိုယယြှဉတြှဲအိပနြသညေမြို့ ပှင့လြကကြလေးက ခပလြုံးလုံး မပွော့မမာ ကိုသံဒိုငြ လိငတြနရြှညကြှီးကို `ပိကွိ. ပိကွိ´နှင့ြ မှညတြတသြော ဗူဖောငြးလေးနှိပသြလို ဆိုပကြိုငညြဈရငြး ပှောသညြ။ `အဲဒီကတညြးက ကို့အလိုးကို ခံခငွနြတောရှင့ြ ကဲ သိပလား ကိုဒဈပှုတကြှီးရဲ့ ခဈ.. ခဈ´ တဈခါတလေ ပှင့ထြံမှကှားသောစကားမွားမှာ ပှင့ဆြိုသော သူဌေးကတောြ မုဆိုးမလေး ပှောနတောမှ ဟုတရြဲ့ လားဟုပငြ သံသယဝငစြရာကောငြးလောကအြောငြ ပှဈပှဈနှဈနှဈ တဈတဈခှခှရှိ၏။ ပှင့ြ စိတပြါလကပြါ ပါးခငွကြပပြှီး ပှောတတသြော ကာမစပယြှကခြှငြး အကှောငြးလေးမွားကှောင့လြဲပဲ။

ကိုသံဒိုငြ၏ `ဒုတြ´ကှီးမှာ အမှဲ `တငြး´နတတြေ၏ `စိတညြဈတယြ.. ပှင့ရြယြ´ `ရှငြ.. ဘာဖှဈလို့လဲ ကိုရယြ´ `ကိုယ့ဟြာကှီးက အမှဲတောငနြတော ဘာဖှဈမှနြးမသိဘူးကှယြ´ `ကို လုပခြငွြ လုပလြေ´ `လုပရြလှနြးလို့လဲ အခွောငြးကှီးက ကှှကသြားတှလေဲ နာနပှေီပှင့ရြဲ့ ပှင့ရြော´ ပှင့ြ ရုတတြရကြ မဖှဘေဲ သကပြှငြးရှိုကြ၏။ `ပှင့လြဲလေ စိတရြှိတိုငြးလုပနြရလေို့လားမသိဘူး ဖငတြဈခုလုံးလဲ ကွိနြးစပနြတော ကိုရဲ့´ `ဖငြ ဟုတလြား ဖငကြ ဘာဖှဈလို့ကွိနြးတာလဲ´ `အာကှာ ကိုကလဲ နားဝေးလိုကတြာ ဖငဆြိုတာက ကိုလိုးလိုးနတေဲ့ ပှင့ြ စောကပြတကြိုပှောတာ ရှေ့ဖငြ ရှေ့ဖငြ ကဲသိပလား´။

`အောြ´ `အငြး.. အဲဒီလို အဆီတထပြ အသားတထပပြှောပှမှ သဘောပေါကတြယမြို့လား အဲဒီတော့လဲ ပှင့ကြပေါတြငခြညွြးပဲပှော ပှောနတေော့ ကိုယ့ဟြာကှီးက ဘယလြိုလုပပြှီး ပွော့တော့မှာလဲ လို့´ မညသြို့ဆိုစေ ပှင့မြကွနြှာလေးနှင့ြ နှဈလကမြလောကသြာခှာပှီး အိပယြာထဲ၌ လီးနှင့စြောကပြတအြကှောငြး ပှောနရသေော အခွိနလြေးမွားသာလွှငြ ကိုသံဒိုငအြတှကြ သုခခမွြးသာ အိမထြောငရြေးအရသာကို ရပတေော့မညြ။ တဈခါကလညြး အငုံနှင့ြ သူ ပကပြငြးတိုးဘူးသညြ။ ထမငြးဝိုငြးမှ ပှင့ကြ စောစီးစှာ စားသောကပြှီး ထသှားစဉြ အငုံလေး ဝငလြာသညြ။

စကဒတြိုတိုနှင့ြ ခွိုငြးပှတစြှပကြယွပြွော့လေးအောကမြှ မစို့မပို့နို့လေးနှဈလုံးက ဝင့ဝြင့ထြညထြညခြေါငြးလေး ပှူနသညြေ။ ထမငြးခကွအြိမဖြောကြုလားမလေး ခရဈစတီးနားက ထမငြးဝိုငြးဘေးနားမှာရပလြကွြ လိုအပသြညကြို ဖှည့ပြေးနသညြေ။ အငုံက ကိုသံဒိုငနြှင့ြ မကွနြှာခငွြးဆိုငမြှ ဝငထြိုငသြညြ။ ရခွေိုးပှီး အလှပငမြပှငထြား။ ရစေိုပါးလေးနှဈဖကကြ မို့ဖောငြးနေ၏။ အငုံက ကိုသံဒိုင့ကြို အသာအကဲခပသြညြ။ ထို့နောကစြားပှဲအလယတြှငြ အသင့ပြှငထြားသော အခွိုပှဲအတှငြးမှ သီးမှှေးငှကပြွောသီးအလုံးထှားထှားကှီး တဈလုံးကို ကောကယြူပှီး အခှံမနှှာသေးဘဲ လှည့ပြတကြှည့ရြငြး။

ပုခုံးလေးနှဈဖကကြို ကှကသြီထဟနြ တှန့ပြဈလိုကပြှီး ခဈကနဲ့ ရယလြိုကသြညြ။ `ဘာလဲဟငြ မမလေး´ `အောြ.. ငှကပြွောသီးကှီးမှငပြှီး သတိရသှားလို့ပါ ခရဈစတီးနားရဲ့ ခဈခဈ´ ပှောပှောဆိုဆို ငှကပြွောသီးကှီးကို ပါးစပထြဲသှငြးလိုကြ ထုတလြိုကလြုပရြငြး ကိုသံဒိုငကြို ခနဲ့သော သရောသြောအကှည့နြှင့ြ မကွလြုံးဝိုငြးလေးကို လှည့ကြှည့နြပှနေသြညြ။ အငုံကပါးစပထြဲသို့ ငှကပြွောသီးကှီး ထည့သြှငြးကာ အသံမှညအြောငြ တပှှတပြှှတစြုပပြှရငြး ခရဈစတီးကို နောကပြှောငသြလိုနှင့ြ ကိုသံဒိုငအြား ပေါတြငကြှီး တိုကခြိုကနြလသေညြေ။

ကိုသံဒိုငြ စိတတြှကသေောငြးကနငြးဖှဈလာကာ ထမငြးကို လကစြသပပြှီး စားပှဲမှထခဲ့ရသညြ။ သညတြုနြးက အောငပြှဲရစဈသူကှီးပမာ အငုံလေးက လကခြုပလြကဝြါးလေး တီးကာ အားရပါးရအောရြယခြဲ့လသညြေ။ `ဦးဦးပထှေး´ `ဗွာ..´ `အငုံခေါတြာမှနပြါတယနြောြ´ သံဒိုငြ အကှပအြတညြးနှင့ြ ရငဆြိုငရြပှနသြညြ။ `ပှောလေ မှနတြယမြို့လာ´ `ခလေးရယြ´ `ယောကြွားလိုပဲပှောပါ မခွှဲပါနဲ့´ `မခွှဲပါဘူး သမီးလေးရယြ သမီးလေးက ဦးကိုသိပမြုနြးနတယေဆြိုရငလြဲ ဒီအိမကြှီးက ဦးထှကသြှားပေးပါ့မယြ သမီးရယြ´ `အိုး သိပဂြှတတြာပေ့ါ´။

ထှကသြှားလအဟေငြး ဘာလို့မထှကသြှားသေးတာလဲ ဘာလဲ မအကေိုအီလို့ ဝလို့ သမီးကိုပါကဈဖို့ကှံနတောလားဟငြ´ `အငုံ´ သညတြဈခွီ သီးသီးထနထြနပြေါကကြှဲရသူက ကိုသံဒိုငပြဲဖှဈတော့သညြ။ သူ့အသားတှတဆေတဆြတြ တုနနြကှသေညြ။ မကွလြုံးအိမမြှ အပူငှေ့တှလွှေံထှကလြာပှီး မကွရြညမြွားရဈဝဲကုနသြညြ။ ….. `ဦးကိုမုနြးပါ မောငြးထုတပြါ သမီး´ `ဦး အခွိနမြရှေး ဒီအိမကြထှကသြှားမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလောကအြထိ ယုတမြာပကစြကြ ကောကကြစွစြဉြးလဲ့တဲ့ ယောကြွားတဈယောကအြဖှဈနဲ့တော့ ဘဝမှာ အရိပမြကနွခြငွဘြူး အငုံ´ `အားပါးပါး ဒိုငတြှကတေော့ အကယဒြမီပဲ´။

အငုံက လှပသော နှုတခြမြးလေးအစုံကို မဲ့မဲ့လေးလုပရြငြ စကဆြုပရြှံရှာသော အကှည့နြှင့ြ ကိုသံဒိုငကြို ကှညြ၏။ `ကဲ ဒါဖှင့သြမီးမေးမယြ ဦးမှနမြှနဖြှေ´ သံဒိုငကြ လှိုငြးထလှုပရြှားနသေော ရငအြစုံနှင့ြ ဟငြးလငြးပှငနြံရံကို ဒေါသတကှီး ဖှိုဖကွပြှီး ဖှဈတော့မည့ဟြနနြှင့ြ စူးရှစှာကှည့နြဆေဲ။ `ဆိုပါတော့ ခုလို မာမီမရှိတုံး သမီးကဦးကို ဟိုဥဈစာ အဲအကူအညီတောငြးမယဆြိုပါတော့ ဦးကူညီနိုငမြှာပါ´ `ငါ တတနြိုငတြဲ့ အကူအညီမွိုးဆို အငုံအတှကြ အစှမြးကုနြ ဖှည့ဆြညြးပေးဘို့ ဆုံးဖှတပြှီးသားပါ အငုံ´ `အိုကေ တကယနြောြ´ `ငါယောကြွားတဈယောကပြါ´။

`ကဲ ဒါဖှင့ခြဏ လိုကခြဲ့´ `ဘယကြိုလဲ´ `လိုကခြဲ့လေ သိရမှာပေ့ါ´ အငုံက ပေါထြပြ လကဝြဲဒေါင့ဆြုံ၌ရှိသော သူမအခနြးထဲသို့ သံဒိုငကြို ခေါသြှား၏။ အငုံအခနြးလေးထဲမှာ ကှီးမားတုတခြိုငသြော ကပျပလီကှီးမွား ဗလာကိုယထြီးနှင့ြ ကှှကသြားမွား အပှိုငြးပှိုငြး ထုတကြာ ကာယအလှပှနသေောပုံမွား အစီအရီခွိတဆြှဲထားသညြ။ အခနြးထဲရောကသြညနြှင့ြ အငုံက အခနြးတံခါးကို ကလဈကနဲ့ ပိတလြိုကသြညြ။ `အငုံ နငြ ဘာ ဘာလုပမြလို့လဲ ဟငြ´ `ဦးပဲ သမီးကို ကူညီမယဆြို´ `ငါ ငါ ဘာကူညီရမှာလဲ အငုံ´ `ဟငြး ဟငြး ယောကြွားစကားပါနောြ´။

အငုံက အိစကတြငြးမောကသြော တငပြါးကှီးအစုံ လှုပရြမြးရငြး ကုတငဆြီလွှောကသြှားကာ အေးဆေးစှာ လှဲခလွိုကပြှီး ထမီလေးကို ဖှေးဖှေးခငွြး ပင့လြှနလြိုကလြသညြေ။ နုနယပြွိုမစွသြော မိနြးကလေး တဈဦး၏ ပေါငတြနဝြငြးဝငြးကှီးမွားက သံဒိုငဆြိုသော လူထှားကှီးအား ဖယောငြးတဈခုပမာ ပွော့တှဲလာစသညြေ။ ထမီအောကစြလေးက ပေါငရြငြးဂှဆုံ မှောငမြိုကဆြုံးနရောလေးမှာ ခတျေတရပနြားနသညြေ။ သံဒိုငြ ရငမြွား တဒိုငြးဒိုငြးတုံခါနသညြေ။ ခှတှေေ လကတြှေ အေးစကလြာသလိုပငြ ရပထြားသော ဒူးတှေ ညှတကြလွာသညြ။

အငုံက သံဒိုငဖြှဈအငကြိုကှည့ကြာ ပှုံစိစိလေးလုပရြငြး။ `လာလေ ဦးရဲ့ ဟငြးဟငြး လာပါ´ သံဒိုငနြဖူးမှ ခွှေးသီးမွား စီးကလွာသညြ။ မှောငရြိပကြသွော ပေါငကြှားမှ ခပရြေးရေးအကှဲတဈတဈကှီး နှဈခုကို မှငနြရပှေီ။ `လာလေ ဦးလေးကလဲ ဟငြး ဟငြး အငုံခလေးမှ မဟုတတြော့တာနောြ ဟုတတြယနြောြ´ အငုံလကကြလေးတဈခွောငြးက အကှဲတဈတဈကှီးကှားသို့ အလွားလိုကြ ထိုးဆှပှတသြပလြိုကြ၏။သံဒိုငြ ဦးနှောကတြှဆေူေ၀ အုံကှှလာသညြ။ ဒီ ခလေးမ ဘယသြို့စိတကြူပေါကလြသနေညြး ဟုပငြ သံဒိုငကြှီး မစဉြးစားအားပါ။

လီးအခွောငြးတဈခုလုံး ကာမဆနျဒနှိုးဆှမှုကှောင့ကြငွလြာသညြ။ အောင့လြာသညြ။ လကတြဈဖကကြ လီးတနြးကှီးကို တငြးတငြးကှပကြှပကြှီး ဆုပကြိုငထြားမိနသညြေ။ အငုံ ဒုတိယအဆင့အြဖှဈ ထမီကိုလုံးဝပင့လြှနလြိုကလြရော နုစို စိမြးမှောငနြသေော စောကမြှှေးအဖုတလြိုကကြလေးကို `ဘှား´ကနဲ့ တှေ့လိုကရြပှီး အမနှငေ့သြမီးနညြးဗွူဟာခငွြး တထပတြညြးပါလားဟု သံဒိုငတြှေးမိလိုကသြညြ။သံဒိုငခြှလှမြေးတို့ စတငရြှေ့လွားလာ၏။ ပုဆိုးကို ခွှတပြှဈလိုကသြညြ။ ပုဆိုးဂှငြးစနှင့ြ ခွိတပြှီးမှ လီးတနကြှီးက အပှငဆြို့ `ထောငြး´ကနဲ့ ကနထြှကလြာသညြ။

အငုံမကွလြုံးလေးအစုံက ထကှှ သောငြးကနွြးနသေော ကိုသံဒိုငြ၏လီးတနကြှီးကို ကှည့မြိ၏။ မာမီ စှဲမညဆြိုလညြး စှဲလနြးလောကသြည့ြ လီးကှီးပါတကားဟု တှေးမိသညြ။ လီးအရငြးပိုငြးမှ အုံဖှကှှကာ ဖောငြးထနသေော လမှေးမွားက အရောငတြှမှေဲစပှုနသော အမှေးအုံကှီးအတှငြးမှ ဦးမော့လကွြ ဒေါသ အမကွခြွောငြးခွောငြးထှကနြသေော လီးတနြးကှီးမှာ မှှနဂေါးကှီးတဈကောငပြမာ ရှညလြွားကှီးမားပှီး အလုံးအထညကြ အသဲယားစဖှယြ တုတခြိုငသြနစြှမြးလှနြးလှပသညြေ။ ငေါကခြနဲ့ ငေါကခြနဲ့ ပါးပှငထြောငကြာ တှေ့ကရာကို ရနမြူတော့မည့ြ။

မှှဟေောကကြှီး တဈကောငအြလားလဲ မဲနကပြှောငတြငြးကာ ထိတလြန့စြဖှယဖြှဈ၏။ `ဦးဦး လီးကှီးက အကှီးကှီးပဲနောြ´ ခလေးမလေးက ကတုံကရီအသံလေးနှင့ဆြို၏။ `ဒါကှီးနဲ့ မမေေ့ကိုလုပတြာ မအောဘြူးလားဟငြ ဦး´ `ပထမတော့ အောတြာပေ့ါသမီးရဲ့ နောကကြတွော့လဲ သမီးအမအပေေါကြ ကယွသြှားပှီး ခံနိုငသြှားတာပေ့ါ´ စကားပှောဖောရြလာသော ကိုသံဒိုငမြကွနြှာကို အငုံကွနပေစြှာကှည့ရြငြးပှုံးပှလိုကသြညြ။ သံဒိုငကြ အငုံစောကပြတဖြောငြးဖောငြးမို့မို့ကှီးကို စုပပြေးယကပြေးရနြ မကွနြှာကှီးကိုငုံ့လိုကြ၏။ `ဖနွြး.. ဖွောငြး.. ဖွောငြး… အှန့ြ´ ပထမ အငုံဆတကြနဲ့ထထိုငလြိုကြ၏။

လကတြဈဖကကြ သံဒိုငပြါးကို ဘယညြာအစုံတှဲလုံးနှင့ြ ရိုကပြှဈလိုကသြညြ။ ညာခှဖနေောင့ဖြှင့ြ ရငဝြကို ဆောင့ကြနပြှဈလိုကကြာ ကုတငပြေါမြှ တဈပတလြှိမ့ဆြငြးသှားကာ တဈဖကတြှငခြါးထောကရြပလြိုကသြညြ။ `ကိုငြး မှတပြလား ဟငြ´ ရငဝြမှ အောင့သြကနြာကငွသြော ဝဒနောထကြ ရှကခြှငြး၊ ဒေါသဖှဈခှငြးက ဟုတကြနဲ့ ပေါကကြှဲ၏ `ဟငြ နင့ပြညာအကုနပြဲလား ခှေးမ´ သံဒိုငကြ ဘီလူးသဘကတြဈကောငပြမာ ကုတငကြိုကွောပြှီး အငုံ့ကို ခုနအြုပလြိုကသြညြ။ ကှိုတငပြှငဆြငထြားသော အငုံက ကုတငကြိုပတပြှီးပှေးကာ တံခါးဖှင့ပြှီး တဒုံးဒုံးပှေးဆငြးသှား၏။

သံဒိုငြ ကတုံကရီကှီးကနွရြဈသညြ။ မလောကလြေးမလောကစြားလေး၏ ပညာသာပါပါလှည့စြားခံလိုကရြခှငြး ဖှဈသညြ။ အငုံ၏ ဦးသံဒိုငအြပေါြ အရှကကြှဲဖှဈသော ပထမစဈပှဲဖှဈသညြ။ ….. ဒုတိယစဈပှဲမှာ နောကသြုံးလခန့ကြှာပှီး `ပှင့ြ´တဈယောကြ မမှေို့သို့ ခရီးထှကသြော အခါဖှဈလသညြေ။ ကိုသံဒိုငကြ အနာကှီးနာက အရှကကြှီးရှကခြဲ့သော ပထမပှဲစဉကြို ပှနလြညခြွပနေိုငရြေး အတှကြ စဈမကှငှောဘဲ ဒလကှမြးတိုကခြိုကခြဲ့သော ပှဲစဉလြညြးဖှဈသညြ။ ထမငြးခကွြ ခရဈစတီးကုလားမလေးက ထုံးစံအတိုငြး ညနေ ( ၅ ) နာရီခှဲသညနြှင့ြ အိမပြှနရြနပြှငဆြငနြစဉြေ ထမငြးထားခနြးထဲသို့ ဦးသံဒိုငဝြငလြာ၏။

`နင့ြ မမလေးရော ခရဈစတီး´ `ရခွေိုးနတယြေ အနကြယြ´ `င့ါကို အမှီးတဈပှဲလောကြ ပေးစမြးပါအုံး´ `ဟုတကြဲ့ ဟုတကြဲ့´ ခရဈစတီး ခပပြွာပွာ ထှကသြှားပှီး မီးဖိုထဲ၌ အားလူကှောကြာ ပနြးကနပြှားသေးသေးနှင့ြ ယူလာ၏။ `ခရဈစတီး´ `ရှငြ.. အနကြယြ´ `နငြ ယောကြွားယူဘူးလား.. ဟငြ´ ခရဈစတီးမှာ ကိုသံဒိုငမြကွနြှာကို အကဲခပသြလိုကှည့ြ၏။ `ဟုတကြဲ့ တဈယောကယြူဖူးတယြ။´ `ဘာဖှဈလို့မပေါငြးတာလဲ.. မကောငြးဘူးလား´ `အငြး သူက အားကှီး အရကသြောကတြယြ.. အနကြယြ´ `အောြ ကနွတြာတော့ အဆငပြှလေားဟငြ´ `အငြး စီးပှားရေး´။

`စီးပှားရေးမဟုတပြါဘူး ငါပှောတာ လငမြယားလိုအိပတြဲ့အခါမှာ အဆငပြှလေားလို့´ `ဟင့အြငြး မပှဘေူး´ ကုလားမလေး ခေါငြးငုံ့သှားပှီး တိုးတိုးပှော၏။ `ဘာဖှဈလိုမပှရတောလဲကှာ.. ကဲ.. ဆိုပါအုံး´ သံဒိုငကြ သမရိုးကွ အိမထြောငရြေးဆှေးနှေးခနြးဖှင့သြလို တညငြှိမသြောမကွနြှာဖှင့ြ အိနျဒှမပေကွြ အာလူးကှောစြားလိုကြ အရကသြောကလြိုကလြုပနြေ၏။ `ကမွ ခလေးမမှေးလို့တဲ့ အနကြယရြယြ´ `ဟ အဲဒါ ပှသနာအခှခေံပဲ ခရဈစတီးရဲ့´ တဈခါမွှ စကားဆယလြုံးမပှည့ပြဲ ဆေးဖောကြှောဖကမြလုပခြဲသော သူဌေးက သူ့ကို အရေးတယူ စကားတှပှေောနခှငြေးအတှကြ ခရဈစတီး အိမပြှနဖြို့ပငြ မေ့သှားလသညြေ။

`ကမွ နားမလညဘြူး အနကြယြ´ `ဒီနားလာ ငါပှောပှမယြ လာပါဟ နင့ကြိုငါက ကိုကမြစားပါဘူး ဒီမှ မှတထြား ကလေးရအောငြ ကိုယကြလုပတြတရြတယြ ဟ သိလား´ `ကမွ မှ မသိတာ´ ခရဈစတီးက ခေါငြးလေးငုံ့သှားပှနကြာ အသံတုံတုံနှင့ြ ပှောသညြ။ ကိုသံဒိုငကြ ရခွေိုးခနြးဖကသြို့ တဈခကွငြဲ့စောငြးကှည့လြိုကပြှီး။ `နငြ ငါပှောသလို လကတြှေ့စမြးကှည့မြလား´ `ဘယလြိုလုပရြမှာလဲ´ ခရဈစတီးက ကိုသံဒိုငကြို သံသယမကွလြုံးနှင့ကြှည့ပြှီး အသံလေးတှတေုံခါလာရှာသညြ။ `လာ ဒီနားမှာထိုငြ ငါကနင့ကြိုသနားလို့ပှတာ ဘယသြူမှ လွှောကမြပှောနဲ့နောြ´။

`ဟုတကြဲ့ပါ အနကြယြ´ ကိုသံဒိုငထြိုငနြသေော ကုလားထိုငကြို စားပှဲနှင့ညြီအောငြ ဆှဲလှည့ပြှီး ပှငထြိုငကြာ သူ့ပုဆိုးကို အသာအယာဆှဲမတငလြိုကသြညြ။ ထာဝစဉမြတတြငြး တောငထြနသေောလီးတနကြှီးက တှငြးအောငနြရောမှ ဘှားကနဲ့ ထှကလြာသညြ။ `ဟငြ အနကြယကြလဲ´ ကုလားမလေးက အလန့တြကှား နောကဆြုတလြိုကသြညြ။ `ဒီမှာ ဒါကို ဒဈလို့ခေါတြယြ ကိုငကြှည့ြ ကိုငကြှည့စြမြး တှေ့လား ပွော့မလိုလိုနဲ့မာပှီး တောငနြတောပဲ ထိုငြးစမြးပါဟ သသခွေောခွာ ကှည့စြမြးပါ´ ကုလားမလေးလကကြိုဆှဲပှီး အတငြးထိုငခြိုငြး၏။

အသားဖှူသော မဂိုကုလားမလေးမကွနြှာက နီရဲတှတနြပှေီ။ `ကိုငြ ဒီနားကို ရဲရဲတငြးတငြးကိုငစြမြး´ ခရဈစတီးက စိတညြှို့ခံရသူပမာ ကိုသံဒိုငြ၏ မဲနကနြသေော လီးတနကြှီးကို လကနြှဈဖကဖြှင့စြုံကိုငကြာ ကှည့နြသညြေ။ ရုတတြရကြ ရခွေိုးခနြးတံခါးပှင့သြှားသညြ။ ခရဈစတီးလန့ပြှီး လီးကှီးကို လှှတခြလွိုကခြါ ထမငြးစားခနြးထဲမှ လှဈခနဲ့ ထှကပြှေးတော့သညြ။ အငုံက ထမီရငလြွားလေးဖှင့ြ ကိုသံဒိုငကြို အကှာကှီး စိုကကြှည့နြပှေီး မကွနြှာလေးကို အရုပဆြိုးအောငမြဲ့ပှဈလိုကပြှီး `ထှီ ကုလားမတောငမြထားဘူး´ ဟုပှောရငြး ထမငြးစားခနြးကိုဖှတကြွောကြာ အပေါထြပသြို့ တတသြှားလသညြေ။

တုံနသေောရငကြို ငှိမြးအေးစရနြေ မှနတြငခြုံလေးပေါတြှငြ အသင့တြငထြားသော သံပုရာရညြ ဖနခြှကလြေးကို ကောကယြူပှီး မော့ခပွှဈလိုကမြိ၏။ စငစြဈ ဦးသံဒိုငအြား မုနြးတီရှံရှာစကောမူ တရာတှငြ တဈယောကရြှိခဲလှသော ကှီးမားတုတခြိုငြ ရှညလြွားလှသော လီးတနကြှီးကတော့ အငုံ့မကွစြေ့ထဲမကမထှကြ။ ဦးသံဒိုငကြ မိမိကိုလိုးနသညေဟြုပငြ အိပမြကမြကခြဲ့ပေါငြးလဲ မရမတှေကနြိုငတြော့။ ….. `လူယုတမြာကှီး ထမငြးခကွတြောငြ ခမွြးသာမပေးဘူးး ဖှဈနတောကှာပှီလား မသိဘူး´ ကုတငပြေါလြှဲခရွငြး ဆကတြှေးနမေိ၏။ အငြျကွီပငမြဝတရြသေး ခေါငြးတှေ ဝနေောကကြွိလာသညြ။

`ဘယလြိုဖှဈတာလဲ မူးလိုကတြာ´ အငုံနားထငလြေးနှဈဖကကြို လကမြနှင့ဖြိထောကပြေးရငြ မကွနြှာလေးရှုံ့တှသှားသညြ။ ထိုစဉြ ကိုသံဒိုငြ အခနြးထဲဝငလြာသညြ။ `ဟငြ ခငဗြွားကှီး ဘာလာလုပတြာလဲ´ အိပယြာပေါမြှ ဆကကြနဲ့အထက ခေါငြးထဲက ဒိုငြးကနဲ့မူးဝသှေားကာ အိပယြာပေါပြှနလြဲကသွှားရသညြ။ မှုံရီဝသေီသော မှငကြှငြးထဲ၌ ဦးသံဒိုငြ ကုတငပြေါသြို့ ဒူးထောကတြကလြာသညကြို မှငနြရသေညြ။ အထိတတြလန့ကြှုံးအောလြိုကသြောလညြး အသံတို့က ထှကမြလာခွေ။ ခှလကေတြှေ လေးလံတုံ့ဆိုငြးကုနသြညြ။ အငုံလှဈခနဲ့တှေးလိုကမြိသညြ။

မှနတြငခြုံပေါမြှ သံပုရာရခှကေသြညြ သံပုရာရညမြဖှဈနိုငြ မူးယဈဆေး တဈစုံတဈရာခပထြားသော အရညသြာဖှဈမညြ။ ခှုံခိုတိုကခြိုကလြာသော ဦးသံဒိုငြ၏ ထိုးစဈကို အငုံရှောငတြိမြးဆုတခြှာခွိနမြရလိုကတြော့။ နှုတခြမြးလေးကို ပှတလြုမတတကြိုကထြားရငြ မူးဝနေောကကြွိနသညေ့ကြှာမှ မကွရြညတြို့တှငတြှငစြီးကလွာ၏။ `ကွားကို မကစားရဘူး ခလေးရဲ့´ ရာဂသံ သှသှကှီးဖှင့ြ ဦးသံဒိုငကြလဲ့စားခှဟနေပြှောရငြး အငုံ့နှုတခြနြးလေးကို စှေးကနဲ့စုပယြူ၏။ ရငလြွားထားသော ထမီအောကမြှ လုံးတဈမို့ဖောငြးနသေော နို့အုံဆူဆူလေးအစုံကို သူ့လကကြှမြးကှမြးဖှင့ြ အုပကြိုငလြိုကသြည့ခြဏ အငုံ့တဈကိုယလြုံးတုနခြါသှား၏။

ဖဉွြးဖဉွြး ဖဉွြးဖဉွြးနှင့ြ ကှကသြီးတှထသှေား၏။ အဝတမြဲ့သော ခနျဓာကိုယအြပိုငြးက ပုခုံးသာလုံးလုံးဝငြးမှတမြှတလြေးမွားကို လွှာကှီးဖှင့ယြကသြညြ။ ရစေိုပါးပှငလြေးကို ယကသြညြ။ လညတြိုငကြွော့ကွော့လေးကိုယကသြညြ။ နှေးကနဲ့ နှေးကနဲ့ ယားကွိကွိဝဒနောမွား နရောအနှံ့အပှားမှ တစဈစဈလှုပရြှားထှကပြေါလြာကှ၏။ လကကြောကဝြတနြှဈဖကကြို ပူး၍ ခေါငြးစီးဇာပုပါးအရှညလြေးနှင့ြ တုတခြွီကာ ကုတငတြိုငကြိုစှဲထားလိုကသြောအခါ လကကြလေးနှဈဖကကြ ခေါငြးကိုကွောြ၍ လှုပမြရ လှည့မြရ ခညွနြှောငခြှငြးခံနရေ၏။

`နုနုထှတထြှတကြလေးကိုတော့ ဟဲဟဲဟဲ မငြးအမလေို ဒါရိုကကြှီး မလိုးပါဘူးကှယြ ခံခငွလြာအောငြ နူးပေးနှပပြေးအုံးမှာပါ ခလေးရဲ့ ဟဲဟဲ´ အငုံ ခွှေးသီးလေးမွားစို့လာကာ တဆတဆြတတြုံနသေော နှုတခြနြးနှဈလှှာကို ပုလဲသှယပြမာ ညီညာဖှူဝငြးသော သှားလေးမွားဖှင့ြ ဖိကိုကထြားရှာသညြ။ `ဘယ့နြှယ့လြဲ ခလေးမ.. ဟငြ၊ မငြးက ကွုပကြို မိနြးမပညာပှပှီး ကွူးကွောရြနစြတာပါနော ဟငြးဟငြး.. အေးလေ သန့ရြှငြးနတေဲ့ င့ါစိတကြို မငြးကရိုကပြုတနြိုးဆှပေးလိုကတြာ မဟုတလြား။ င့ါအပှဈ မရှိပါဘူး နော ဟား ဟား ဟား´ ဦးသံဒိုငအြသံက ထောငခြှောကတြှငမြိနသေောသားကောငကြို။

တုတနြှင့ထြိုးကာလှောငပြှောငြ နသေူကဲ့သို့ အူလှိုကသြဲလှိုကနြိုငလြှသညြ။ ကှမြးထောသြော ဦးသံဒိုငလြကဝြါးကှီးက ဆီးခ့ုစောကမြှှေးလေးမွားကို အုပကြိုငြးလူးပှတပြှီး အတှငြးပိုငြး ဆငခြှလွေောထဲ ထိုးဆငြးသှား၏။ `သှားပှီ´ ဟု အငုံ စိတလြွော့လိုကသြညြ။ မာကွောသောလကတြဈခွောငြးက စောကစြိလေးကို ရဈဝိုကထြိုးမှှသညြေ ပှီးမှ အကှဲစပကြှားအတိုငြး အောကခြှသေို့ ပှတခြါရှေ့လားသှားသညြ။ `အိုး အိုး… အငြး ဟငြး ဟငြး ဟငြး´ အငုံလကနြှဈဖကကြ ကှိုးခွီထားသဖှင့ြ လှုပလြနောလဖှဈေနသလေို့ ခှနှဈေဖကကြိုပဲအားယူကာ တှနြးကနလြှုပရြှားသညြ။

စောကပြတအြ၀ အတှငြးနှုတခြမြးအနုလေးမွားကို လကထြိပဖြှင့ြ ဝိုငြးကာ ဝိုကကြာ ပှတသြပနြပှနေသြောအခါ စိတတြငြးထားသည့ကြှားမှ စောကရြတှကေေ ရှဲရှဲစိုအောငြ စိမကြလွာသညြ။ ထမီကို တငပြါးလေးပှေ့ခွီပှီး ခှထေောကမြှ ဆှဲထုတပြှဈလိုကသြောအခါတှငကြား အငုံတဈကိုယလြုံးမှာ အဝတဗြလာနှင့ြ ရဆေေးငါးကှီးပမာ ဝတလြဈစလဈဖှဈသှားလသညြေ။ ဦးသံဒိုငအြသကရြှုသံကှီးက ရစေိမနြသေော ကွှဲသိုးကှီးတဈကောငကြဲ့သို့ `ရှုးကနဲ့ နှာမှုတသြံကှီးမှာ ခှောကခြှားဖှယကြောငြးလှသညြ။ နို့လေးနှဈလုံးကှားမှ ဖောကကြနဲ့ ဖောကကြနဲ့ ခုနနြသော ရငညြှန့လြေးမှာ မှနဆြနနြသညြေ။

မောလနွဟနေလြညြးရှိသညြ။ ဦးသံဒိုငကြ စောကပြတအြဝတှငသြာ ရဈဝိုကလြှည့မြှှပေေးနသေော လကခြွောငြးကှီးကို သူ့ပါးစပထြဲပှနငြုံကာ တံတှေးဆှတပြှီး အတှငြးပိုငြးသို့ ဖှေးညှငြးစှာ ထိုးသှငြး၏။ လကအြထိအတှေ့အားဖှင့ြ အခေါငြးပေါကလြေးမှာ သေးငယကြဉွြးမှောငြးလှနြးနသညေကြို တှေ့ရ၏။ မူလအပေါကအြတိုငြးသာဆိုလွှငြ ခလေးမလေး ခံနိုငမြညမြဟုတခြွေ။ ထို့ကှောင့ြ မှနတြငခြုံပေါတြှငြ အသင့တြှေ့ရသော အုနြးဆီပုလငြးကိုလှမြးယူပှီး စောကပြတအြတှငြးသားနှုတခြမြးနှင့ြ လီးတနတြဈခွောငြးလုံးကို ခပရြှဲရှဲလေးသုတပြှီး ပုလငြးကိုပှနထြားလိုကသြညြ။

`ဦးက သမီးကို ဆီဆှတပြှီးလိုးပေးမှာပါကှဲ့ မနာစရပေါဘူး နော… ဟဲ ဟဲ´ ယုတမြာခှငြးတဈဖကကြမြးတိုငအြောငြ ဆိုးညဈသောအကငွ့စြရိုကကြ ဦးသံဒိုငတြဈကိုယလြုံးကို မကောငြးဆိုးဝါးမွားကဲ့သို့ ပူးဝငကြပနြပှေီဖှဈလသညြေ။ `ကမွ.. ကှောကတြယြ´ အားယူပှီး ခပမြှေးမှေးပှောလိုကသြော အငုံ့အသံလေးက တုံရီအကကြှဲစှား တဈလုံးခငွြးထှကလြာ၏။ `မငြး.. အလိုးမခံဖူးသေးဘူးမို့လား´ `ဟင့ြ.. အငြး´ `အေး.. ဦးက သမီးမနာအောငြဦးရဲ့ ဧရာမလီးကှီးနဲ့ အပေါကခြွဲ့ပေးမှာကှဲ့ သိလား ဘာမှ ကှောကစြရာမရှိဘူး´ `ဟင့အြငြး.. ဟင့အြငြး´ အငုံက ခေါငြးလေးကို ဘယညြာရမြးခါးပှီး ခါးခါးသီးသီးလေးငှငြးဆနနြရှော၏။

ဦးသံဒိုငကြ မကှာခဏ ထောငထြောငကြှှလာသော ခလေးမလေး၏ ဒူးခေါငြးနှဈဖကကြို တငြးတငြးဆုပပြှီး ဆှဲဖှဲလိုကရြာ။ `အာ.. အဟင့ြ.. မလုပပြါနဲ့.. အဟင့ြ´ `ငှိမငြှိမနြစမြေး.. အသားမနာခငွနြဲ့´ ရာဂဘီလူး နတဆြိုးပူးနပှေီဖှဈသော ဦးသံဒိုငကြ ဒူးနှဈလုံးကှားသို့ ဒူးထောကလြကွရြှေ့လွားကာ နရောယူလိုကပြှီး ရှညလြွားမဲနကခြါအကှောတှေ အပှိုငြးပှိုငြးနှင့ြ ကှောကမြကဖြှယလြီးကှီးကို အရငြးမှစုကိုငြ၍ နှိပယြူလကွြ တဈမာသောလီးထိပဖြူးကှီးကို အငုံလေး၏ အပွိုစငစြောကပြတလြေးအဝသို့ တေ့သှငြးလိုကြ၏။ `ဗှိ.. ပှလဈ… ပှှတြ´။

`အီး…. အ…..´ ခလေးမလေး၏ မှေးစငြးနသေော မကွလြုံးလေး ရုတတြရကပြှူးလနသြှားရှာ၏။ ပါးစပလြေးဟပှီး အသကရြှုရပသြှား၏။ အသကကြိုအောင့ြ အဈထားသဖှင့ြ လညတြိုငဘြေးမှ သှေးကှောစိမြးစိမြးလေးမွား ဖောငြးကားလာကှသညြ။ `သမီး.. အသကအြောင့မြထားနဲ့လေ လွှော့ခလွိုကြ လွှော့ခလွိုကြ´ ဦးသံဒိုငကြ ကွှတထြှကမြတတပြှူးထှကလြာသော ခလေးမလေးမကွလြုံးအစုံကှောင့ြ ရုတတြရကလြန့သြှားပှီး လီးကိုရှေ့ဆကမြလိုးဘဲ ရပထြားလိုကရြလသညြေ။ `ဟငြး…´ ရှညလြွားစှာ မှုတထြုတလြိုကလြော သကပြှငြးရှညကြှီးနှင့အြတူ အငုံဇကကြလေး တဈဖကစြောငြးကသွှားပှီး ခတျေတငှိမသြှား၏။

`အငုံ.. အငုံ… သမီးလေး….. အငုံ´ ဦးသံဒိုငြ မယားပါသမီးလေး အငုံကိုမေးဖွားလေးလှုပရြပပြှဈပှီး ဆကခြါဆကခြါခေါသြညြ။ `ကှိုးဖှပေေးပါ မရုနြးတော့ပါဘူး ဦးရယြ´ ညောငနြာနာ အားပွော့သံလေးကှောင့ြ ဦးသံဒိုငကြ ကုတငတြိုငနြှင့ပြူးခွီထားသော အငုံလကကြလေးနှဈဖကကြို ဖှပေေးလိုကသြညြ။ `ကှပတြယြ.. တအားပဲ.. ဦးရယြ´ `သမီးအပေါကကြ ကဉွြးနသေေးလို့ပါ´ `သမီးမခံနိုငဘြူး.. နာတယြ.. ကွှတကြွှတြ´ `ဆီဆှတထြားတယသြမီးရယြ မနားပါဘူး´ `နာပါတယဆြို.. အဟင့ြ.. အဟင့ြ´ ဦးသံဒိုငကြ အငုံ့ပါးပှငလြေးကို ငုံ့နြးလိုကရြငြး မသိမသာလေးလိုးထည့လြိုကပြှနသြညြ။

`ပှှတဗြှဈ.. ဘှပြ´ `အား.. နာတယြ.. နာတယြ… မခံနိုငဘြူး´ အငုံလကကြလေးနှဈဖကကြ ရငဘြကမြှှေးမွား ထူထဲစှာပေါကနြသေော ဦးသံဒိုငရြငဘြတကြှီးကို အလန့တြကှားလေး တှနြးထားလိုကရြှာသညြ။ `ပှှတြ´ကနဲ့ အသံတဈသံထပထြှကလြာ၏။ `အာ.. ဒုကျခပဲ အတငြးထိုးမသှငြးနဲ့လေ´ `ပှှတြ… ပှှတြ… ဘှပြ´ `အား… အားး… သပှေီ… သပှေီ… အမေ… အမရေေ…´ `အမေ့လငကြှီးက သမီးကို အတငြးလိုးနတယေအြမေ့´ `ပှှတြ… စှတြ… ပှှတြ… ဘှပြ´ `ဗှဈ… ဒုတြ…´ `အား…. ´ စူးစူးရှရှအောလြိုကသြောအငုံအသံလေးက အခနြးကဉွြးကဉွြးလေးထဲ ဆူညံသှားလသညြေ။

ဇတဇြတြ.. ဇတဇြတြ.. ဖှင့ြ အဆိပလြူးမှှားထိထားသော သမငပြွိုမလေးနှယြ တဈကိုယလြုံး တုံခါနရှောသညြ။ သေးငယကြဉွြးကှပသြော စောကခြေါငြးလေးထဲ၌ တဈဆို့ဆို့ကှီး တပလြကွကြှီးဝငြးနသေော ဦးသံဒိုငြ၏လိငတြနကြှီးမှာမူ သားရကှငြေးနှင့ြ ပတရြဈထားသည့အြလား သိပဝြငနြပှေီး လီးအရခှေံမွားက စောကပြတဝြ၌ ရဈပှုံနကှသေညြ။ တငြးကစွသြော စောကပြတသြေးသေးလေး၏ ညှဈအားကှောင့ြ ဦးသံဒိုငမြှာ အရသာအတှေ့ကှီးတှေ့နပှေီး အငုံ့မကွနြှာရှုံ့မဲ့တှန့ြလြိမနြရှောသညကြိုပငြ ဂရုမစိုကနြိုငဘြဲ အားနှင့ဖြိသိပြ စိုကတြှနြးခလွိုကြ၏။

`ဘှပြ… ဗှှတြ.. ဖေါကြ´ `သေ… ပါ…ပှီရှငြ´ သညတြဈခါအသံကတော့ တိမဝြငနြဈမှုပကြာ ပွောကကြှယသြှား၏။ စောကခြေါငြးအတှငြးမှ ခေါငြးကှောမာလှနြးသော အပွိုစငခြံတပအြပွိုမှေးလေးက လီးထိပကြှီးကို တှနြးကနထြားရာမှ စုတပြှဲသှားခှငြး ဖှဈသညြ။တဈပှိုငတြညြးတှငြ စအိုနှင့ြ ဆကသြှယနြသေော သေးကှောင့ဖြှငကြှဲလေးအစပမြှ ပါးလှပသြော အရပှေားလေးမှာ ဖတကြနဲ့ကှဲသှားသညမြှာမူ နှဈလကမြခန့ြ ပှဲထှကရြှညလြွားသှားသညြ။ ထိုနာကငွသြော ဝဒနောမွားနောကမြှ ပှည့ဝြစုံလငသြော ကာမဓာတအြားဗို့ပှငြးပှငြးက ကပပြါလာလရော အငုံ့ဖငကြှီးမှာ ကှှတကသြှား၏။

`အဆုံးဝငလြားဟငြ.. သမီး´ `အငြး…´ အငုံက ခေါငြးကလေး မသိမသာငှိမ့ပြှ၏။ လကကြလေးနှဈဖကကြ ဦးသံဒိုငြ၏ အမှှေးအမွှငထြူသော လကဖြွံမာကှောကှောကှီးကို အားပှုထားဆဲ။ `သမီး ခှနှဈေခွောငြးကို ကားထားလိုကြ.. အငြး.. ဟုတပြီ´ ဦးသံဒိုငကြ အငုံခှနှဈေခွောငြးကို ခါးပေါခြှတငပြှီး ဖငကြှီးကို ရှေ့သို့စိုကတြှနြးလိုကြ၏။ `ဗှဈတဈ… ဗှဈတဈ.. ဗှဈတဈ..´ `အင့ြ.. အင့ြ… အင့ြ´ တဈခကွဆြောင့လြိုကတြိုငြး အငုံခေါငြးလေးက မော့မော့ပှီး လနလြနသြှားရှာသညြ။ နှုတခြနြးလေးကို ကိုကထြားပှီး ပါးရိုးလေးမွားထောငနြအေောငြ အံကို တငြးတငကြှိတထြားရှာသညြ။

`ဗှှတြ.. ဘှပြ.. ပှှတဘြှပြ… ပှှတဘြှပြ´ `အင့အြငြ.. အင့အြငြ.. အင့အြငြ´ တဈခကွဆြို ဆိုသလောကအြသားပါသော ဆောင့ခြကွကြှီးတှကှေောင့ြ အငုံဆိုသော ခလေးမလေး၏ နို့နှဈလုံးမှာ တုံခါလကွရြှိပှီး ဖငကြှားမှ သှေးမွားစီးကနွသညေကြိုပငြ မသိရှာပါခွေ။ ….. `ကိုမောငမြောငလြှငဆြုံးတာ ကွုပမြသိလိုကဖြူး၊ စိတမြကောငြးလိုကတြာ ပှင့ရြယြ´ `ကံကှမျမာပဲပေ့ါ ဒေါကတြာရယြ.. အဲ ဒါကှောင့ြ သူနဲ့ရခဲ့တဲ့ ကိုယဝြနကြိုလဲ သံယောဇဉမြထားခငွလြို့ ဒေါကတြာဆီလာခဲ့တာပါ´ `ဟာ မလုပကြောငြးပါဘူး ပှင့ရြယြ၊ ဒါတော့ ကွုပလြုပမြပေးနိုငဘြူး ကွုပအြသပှာဆရာဝနမြှမဟုတတြာ ပှင့ြ သိပါတယြ။

`ဟုတပြါတယရြှငြ ဒီပှငဆြေးခနြးတှမှောဆိုရငြ ပှင့သြိကျခာကို ထိခိုကနြိုငလြို့ပါ ဒေါကတြာ´ ဒေါကတြာ မဈစတာဘဆငေကြ မကွမြှနကြိုခွှတပြှီး လကကြိုငပြုဝါနှင့ြ သုတလြိုကပြှီးမှ ပှင့ကြို အသအခွောပှနကြှည့သြညြ။ မဈစတာဘဆငေဆြိုသညကြ မှနမြာဆရာဝနတြဈယောကမြဟုတသြလို လူကသော အမြ-ဘီ-ဘီ-အကဈြ ဆရာဝနတြဈယောကလြဲ မဟုတပြေ။ တိရိဈဆာနဆြေးကုသ ဆရာဝနဘြှဲကို အငြျဂလနမြှာနစဉေတြုနြးကတညြးက ရယူခဲ့သူဖှဈပှီး မှနမြာပှညြ၌ `အပပြုနြး´ခေါြ ဒေါကတြာရမြးကု တဈယောကသြာလွှငဖြှဈသညြ။

သနျဓသေားခလေးဖကွခြရွာတှငြ ဒေါကတြာဘဆငေမြှာ အလှနဆြေးလိုကသြူ တဈယောကဖြှဈသညြ။ ဓာတသြိမွားကမူ သူ့အား ဒေါကတြာဘဆငေဟြုမခေါကြှဘဲ ဂေါလြီဘဆငေဟြုသာ ခေါကြှလေ၏။ ဒေါကတြာဘဆငေခြေါြ ဂေါလြီဘဆငေသြညြ မုဆိုးမ တဈခုလပြ မဆိုထားနှင့ြ လငရြှိယောကြွား မိနြးမမွားကိုလဲ အခွောငရြလွှငရြသလို ဝါးမှိုစားသောကနြကွေ ကှောငဘြားကှီးတဈကောငပြငတြညြး။ပှင့တြဈယောကြ ကိုသံဒိုငနြှင့ြ လူသိရှငကြှား လကထြပခြှငြးမပှုရသေးမီ ဗိုကကြှီးမညကြိုစိုး၏။ ထို့ကှောင့လြဲ ဂေါလြီဘဆငေနြှင့ြ အရဲစှန့ပြှီး လာတှေ့ရခှငြးပငြ ဖှဈလသညြေ။

`အေးဗွာ.. ခကတြော့.. ခကသြား´ ဒါ သူရှတနြကွေ စကားလုံးသာဖှဈ၏။ ထိုစကားအဆုံး၌ ဟနပြါပါနှင့ြ နားကှပကြို စားပှဲပေါမြှာဆှဲယူပှီး အကူနပဈြမလေးအား..။ `ဆေးခနြး ခဏပိတထြားမယနြောြ´ `ဟုတကြဲ့ပါ ဒေါကတြာ´ လှပတောင့တြငြးသော တငရြငခြါး အခွိုးညီညီလှပသော ပှင့ကြဲ့သို့သောလူနာမွားလာလွှငြ ဒေါကတြာဘဆငြေ သညသြို့ပငဆြေးခနြးကို ယာယီရပထြားလေ့ရှိသညမြှာကှပှီ။ နပဈြမလေးကိုယတြိုငလြညြး နပဆြငြးအောငလြကမြှတရြ ဆရာမမဟုတြ။ ဖငကြှည့ပြှီးခန့ထြးသော အကူဆရာမဖှဈသညမြို့ ဘဆငြေ၏ စောကကြငွ့ကြို နပပြှီးသားပငြ။

ဆရာမလေးက ပှင့ကြို အားပေးသလိုပှုံးပှပှီး ဆေးခနြးတံခါးမကှီးကို ဆှဲစေ့လိုကသြညြ။ `ကဲ.. ပှင့ြ.. အဲဒီကုတငမြှာ လှဲလိုကြ၊ ကွုပကြ လူရငြးတှမေို့သာလုပပြေးတာနော။´ `ကွေးဇူးပါပဲ.. ဒေါကတြာရယြ´ ပှင့ကြ အနီးရှိစားပှဲလေးပေါသြို့ လကထြဲတှငကြိုငလြာသော လကပြှေ့အိတနြှင့ြ ခေါကထြီးလေးကို တငလြိုကပြှီး ကုတငပြေါလြှဲခလွိုကသြညြ။ `မကွစြေ့မှိတထြားနောြ.. ပှင့ြ´ `ဟုတကြဲ့.. ဒေါကတြာ´ `ပေါငနြှဈခွောငြးကို ထောငထြား..ဟုတပြီ… နဲနဲ.. နဲနဲလေး ကားလိုကြ အဲ.. အိုကပှေီ´ ပှင့မြကွစြေ့မှိတထြားပါသညြ။ ဒေါကတြာဘဆငြေ၏လကညြှိုးတဈခွောငြးက။

ခပဟြဟဖှဈနသေော ပှင့စြောကခြေါငြးထဲသို့ ထိုးမှှလေိုကသြညြ။ `အ.. အဟင့ြ.. ယားတယြ. ဒေါကတြာ´ `ဟို.. အခွောငြးကှီးကတွော့ မယားဘူးလား´ `အို.. ဒေါကတြာကလဲ.. အဟင့ဟြင့ြ.´ စောကပြတအြတှငြးပိုငြးသို့ တဈမိနဈခန့မြှှလေိုကသြောအခါ ခွှဲကွိသောစောကရြမွေား စိုကလွာ၏။ ဒေါကတြာဘဆငေကြ မကွစြေ့လေးမှိတြ၍ငှိမနြသေော ပှင့ြ၏လှပသောမကွနြှာလေးကို တဈခကွကြှည့ပြှီး သူ့ဘောငြးဘီရှညကြှီးကို ခွှတလြိုကသြညြ။ ထိုအခါ နီကှောငကြှောငလြီးမှှေးကှီးမွားကှားမှ ဂေါလြီသီးမွား အစီအရီခှဲစိပထြည့သြှငြးထားသော ပှောငြးဖူးသဏျဍာနလြီးတနကြှီးမှာ ငှါးငှါးစှင့စြှင့ကြှီး ထှကပြေါလြာပါတော့သညြ။

ဂေါလြီ လီးကှီးထိပကြ အတနငြယလြုံးပှီး ကှမြးသီခေါငြးကှီးမှာ လုံးဝငြးစိုလကနြေ၏။ ပှင့မြှာ ခွိုးခွိုးခွှတခြွှတအြသံ၊ အဝတခြငွြးထိခိုကသြံတှကှေားပှီးမှ စောကခြေါငြးထဲသို့ နှေးထှေးမာကွောသော အရာကှီးတဈခုထိုးသှငြးလိုကသြညကြို ခံစားလိုကရြသညြ။ ပှင့စြိတထြဲ၌ ခလေးဖကွခြသွော ကိရိယာတို့မညသြညမြှာ ယောကြွားလီးကဲ့သို့ပါပဲလားဟု မှတယြူလိုကမြကာ အသာမှိနြး၍ နလေိုကသြညြ။ ကုတငအြောကမြှ မတတြပရြပြ၍ ဒူးထောငပြေါငကြားထားသော ပှင့ြ၏ဆူဖှိုးမောကကြှှားနသညေ့ြ စောကဖြုတကြှီးထဲသို့ ဂေါလြီလီးကှီးကို တရဈပှီးတဈရဈထိုးသှငြးနသေော။

မဈစတာဘဆငြေ၏ လကနြှဈဖကမြှာ ကုတငစြောငြးကိုသာ ကိုငထြားပှီး အခှားဘာနှင့မြွှမထိရအောငြ သတိနှင့ြ သှငြးထည့လြိုကသြညြ။ `ဗှှတြ..ဘှပြ´ `အ.. အား.. ကွှတကြွှတကြွှတြ´ `နာလို့လား.. ပှင့ြ´ `နာတာမဟုတဘြူး… တဈမွိုးကှီးမို့ပါ´ `ဒါက နောကဆြုံးပေါခြလေးဖကွခြတွဲ့ အတနလြပှငေ့ရြဲ့၊ သိပလြဲမနာဘူးမဟုတြာလား´ `အငြး.. ကှပတြော့.. ကှပတြယဒြေါကတြာ´ `ကှပမြှ ခံလို့ကောငြးမှာပေ့ါ ပှင့ရြဲ့ မှုတဖြူးလား´ `အဟင့ြ.. ဒေါကတြာကလဲ.. အဟင့ြ ကွှတြ´ ဂေါလြီးသီးကှီးမွားက ပှင့စြောကဖြုတနြှုတခြမြးသားမွားကို ပှတတြိုကလြွောဆငြးနကှရော ပှင့မြှာ တဖှေးဖှေး တှန့လြိမလြာမိလေ၏။

`ဒေါကတြာဟာကှီးက တဈမွိုးပဲကှယြ´ `ဟိုဟာနဲ့တူတယြ.. မို့လား.. ဟငြ´ `အငြး.. အစိအစိတှပေါတာတဈခုပဲ သိလား´ `ဟုတတြယပြှင့ရြဲ့ ဒါနဲ့ထိုးခပွေးလိုကရြငြ ယောကြွားတဈယောကနြဲ့ လုပနြရသေလိုပဲ အရသာရှိပှီး ခလေးလဲပကွကြရွောလေ ဟဲဟဲဟဲ´ `အင့ြ.. အငြးး.. အငြး.. ရှီး ကွှတကြွှတြ´ ပှင့ကြ နှုတခြမြးလေးကိုကပြှီး လကနြှဈဖကကြ ကုတငဘြောငကြိုဆုပကြိုငထြားကာ မကွစြိကိုတှငတြှငကြှီး မှိတထြားဆဲပငြ။ `ပှှတဘြှပြ.. ပှှတဘြှပြ.. ပှှတဘြှပြ´ `အလာလာ.. အလာလာ.. ကွှတြ´ `နာရငြ.. နာတယြ.. ကောငြးရငကြောငြးတယပြှောနောြ.. ပှင့သြိလား´။

`ကောငပြါတယြ.. ဒေါကတြာ´ `အဆုံထိရောပှင့ြ.. ဝငရြဲ့လားဟငြ´ `ဟုတြ.. ဟုတကြဲ့ ဝငပြါတယြ.. အား´ ဒေါကတြာဘဆငေကြ ခွှနမြှသောနှာခေါငြးကှီးနီလာပှီး တဖှေးဖှေးအရှိနတြကလြာက အသှငြးအထုတြ ခပသြှကသြှကလြေးလှုပရြှားလာတော့၏။ `ပှှတြ.. ပှှတြ.. ပှှတြ..ပှှတြ.. ပှှတြ´ `အင့ြ.. အင့ြ.. အင့ြ.. အင့ြ.. အငြး´ ပှင့တြဈကိုယလြုံး ငလငွလြှုပသြလိုရှေ့တိုးနောကငြငခြါရမြးနသညြေ။ ကုတငကြှီးမှာလဲ သိသိသာသာကှီး လှုပခြါလာသညြ။ `ပှှတြ..ဖပြ..ဖပြ.. ပှှတြ…ပှှတြ´ `အား.. အား.. အား.. ရှီး…ကွှတကြွှတြ.. ကွှတြ ဒေါကတြာဟာကှီးက ယောကြွားနဲ့ လုပနြသလေိုပဲနောြ´။

`ခံလို့ကောငြးတယမြို့လား ပှင့ြ´ `ဟုတကြဲ့.. အင့ြ.. အိ.. အင့ြ.. အင့ြ..´ `မကွစြေ့မဖှင့နြဲ့နောြ.. လန့သြှားမှာစိုလို့ သတိပေးထားတာပါ´ `ဟုတကြဲ့ မဖှင့ပြါဘူး ဒေါကတြာ´ `ပှှတြ.. ဘှပြ.. ဘှပြ.. ပှဈပှဈပှှတြ´ `အင့ြ.. အင့ြ.. အင့ြ.. အ.. အား အား´ ပှင့ခြှထေောကမြွား အစှမြးကုနထြားသှားသညြ။ စောကစြိကှီးက ငေါကတြောကကြှီးပှူးထှကလြာကှရာ ဂေါလြီသီးကှီးမွားနှင့ြ ဒါးခငွယြှဉခြုတနြသညေ့အြလား အသှားအပှနတြိုကမြိကှလရော ပှင့မြှာ အရာသအရှိကှီး ရှိရှိ သှားပှီး ထိုသားဖကကြိရိယာကှီးကို မညမြွှပငပြေးရပေးရ ဝယယြူသှားရနစြဉြးစားမိလသညြေ။

`ပှင့ြ ထှကခြါနီးပလားဟငြ´ `အငြး.. ဟုတတြယြ.. ပှီးခငွနြပှေီ ဒေါကတြာ´ `ပှင့ြ ခှင့ပြှုနောြ.. အမောပှအေောငြ ဆရာကအသာလေး အပေါကြ ဖိအိပပြေးထားမယြ´ `ရပါတယြ ဒေါကတြာ´ ဉာဏမြွားသော မဈစတာဘဆငေကြ ပှင့စြောကခြေါငြးအတှငြးသို့ လီးကှီးကို အဆုံးဖီသှငြးပှီး အားရပါးရကှီး ဆောင့လြိုးပှီး ပှင့နြို့ကှီးနှဈလုံးပေါသြို့ မကွနြှာကှီးအပခြါ မှောကအြိပခြလွိုကတြော့သညြ။ လီးနှင့ြ စောကပြတကြ တငြးကှပစြှာပူးကပနြဆေဲမှာပငြ တငြးကနဲ့ တငြးကနဲ့ အရှိနမြသသေေးဘဲ ရုနြးကနနြကှလေသေေးသညြ။ ဒေါကတြာဘဆငေကြ လီးတနကြှီးကို အသာအယာဆှဲခွှတလြိုကပြှီး။

ပှင့စြောကပြတကြို ဖှဲကှည့လြိုကသညြ။ ဟစိ ဟစိနှင့ြ အရှိနမြသသေေးခွေ။ `ပှင့ကြ ညှပအြား တောတြောကြောငြးတာဘဲ´ `ရှငြ ဘာညှပအြားလဲ ဒေါကတြာ´ `အောြ ကှှကသြားတှကေ သိပသြနစြှမြးတယလြို့ ကရိယာကို မနဲကှီး ဆှဲထုတရြာမယြ´ `အဟငြး.. ပှင့ြောတ့ ဘာမှမသိဘူး´ `ကဲ စိတခြသွှားရပါပှီ ပှင့ြ၊ အဲ ပှီးတော့ ဆရာပှင့ပြှင့လြငြးလငြးပှောရရငြ ဘယယြောကြွားနဲ့ ဖှဈဖှဈ ပှင့အြိပနြိုငပြါတယပြှင့ြ ခလေးရစရာ အကှောငြးမရှိတော့ပါဘူး။´ `ဘာဖှဈလို့လဲ ဒေါကတြာ´ `ပှင့သြားအိမကြို အပှီးထိုးခှဲပှဈလိုကလြို့ပါ´ `ရှငြ.. ဟုတလြား.. သိပမြနာပါလား´။

`ကိရိယာ.. ကောငြးလို့ပေ့ါပှင့ရြဲ့´ `ဒေါကတြာကိရိယာကို ပှင့ခြဏကှည့ပြါရစေ´ `ဟာ ဒါ နောကဆြုံးပေါကြိရိယာ ပှင့ရြဲ့ ဟဲဟဲ အခုပဲ ရခေဲဗူးထဲထည့ပြှီး သိမြးလိုကပြှီလပှငေ့ြ လေ့လာခငွတြယဆြိုရငတြော့ လာခဲ့အုံးပေ့ါ´ `ဟုတကြဲ့ဒေါကတြာ အခုလဲ မမှေို့က အပှနမြှ ရနကြုနကြိုတနြးမဆငြးသေးပဲ ဒေါကတြာဆီဝငလြာတာ နောကလြဲကှုံမှာပါ´ ပှင့ကြ ထမီပှငဝြတစြဉြ ပေါငကြှားသို့ မဈစတာဘဆငြေ၏ လရမွေားစီးကလွာသညြ။ `ပှင့ြ ရခွေိုးခနြးခဏသှားခငွတြယြ ဒေါကတြာ´ `သှားလပှငေ့ြ ဒီတံခါးဖှင့ဝြငသြှား´ ပှင့ရြခွေိုးခနြးထဲဝငပြှီး ထမီကိုလှနကြာ စောကပြတကြိုဖှဲပှီး ရသေုံးလေးခှကပြကသြှငြးလိုကရြာ။

သှေးစ သှေးနလေေးမွားနှင့ြ အဖှူဖကမြွား ကဆွငြးလာသညကြို တှေ့လိုကရြသညြ။ သူ့ကိရိယာက ခံလို့ကောငြးသာဟု စိတထြဲကတှေးမိရငြ အပှငထြှကလြာခဲ့သညြ။ `ဘယလြောကကြလွဲ ဒေါကတြာ´ `မိတဆြှရငြေးတှပေဲ ငှကှေေးစကားမပှောပါနဲ့ ပှင့ရြယြ၊ ကှုံရငလြညြး ဝငခြဲ့နောြ၊ နောကတြဈခါစမြးသပရြအောငြ´ `စိတခြပွါဒေါကတြာရဲ့ ကမွကလဲ အဲဒီကိရိယာကို လေ့လာခငွသြေးတာပါ ကဲ သှားမယနြောြ´ `အိုကေ ဂှတဘြိုငြ´ မှနမြာပှညရြောကြ မဈစတာဘဆငေလြို အပပြုနြးတှနှငေ့ြ ပှင့တြို့လို မလညမြရှုပမြလေးတှေ မညမြွှရှိနမညြေးကို မညသြူမွှမသိနိုငြ ကှလပေါတကား….. ပှီး။