မနေနိုင်တော့ဘူး

ကမှ သိငွဂြီပါ အသကွ၂၈ လှနခွဲ့တဲ့၇နှဈက ကမှဆယတွနွးပီးလို့ အလုပလွုပနွခှေိနပွေါ့ ကမှကဧရာဝတီတိုငွးက ပုသိမသွူ ဆယတွနွးဖှပှေီးလို့ မိတထြိလာကကောငလွေးနဲ့ လိုငွးပေါမွှာ ခစှသွူဖှဈပှီး သူလှှောကပွေးတဲ့ spaတဈခုမှာအလုပရွခဲ့တယွ Spaဆိုတော့ သိတဲ့အတိုငွး အနှိပသွညအွလှပှငပွေါ့ ကမှတော့ ပုသိမသွူဆိုပမယေ့ွ တောရှာမှာမှေးတာမို့ ပထမက spaဆိုတာဘာလညွး ကမှမသိလို့ အလုပလွုပခွငှတွဲ့ စောတွှနေဲ့ ကောငလွေးဆီ အလုပရွှာခိုငွးရငွး အလုပဖွှဈခဲ့တာပါ ပုသိမကွနေ မိတထြိလာအထိဆိုတော့ ရောကလွာပှီပဲ ဒီအလုပကွို လုပခွငှလွညွးလုပွ မလုပခွငှလွညွး လုပပွေါ့ ပထမတဈလမပှည့ခွငွ အလုပသွငနွဲ့ စီနီယာတှဆေီက သငရွငွး တဈဖှေးဖှေး ပညာတှစေုံလာတော့ အလုပကွိုစိတဝွငစွားပှီး ဆကလွုပခွငှစွိတဖွှဈလာတယွ ဒီလိုနဲ့ မငှီးမငှူလုပဖွှဈရငွး တဈလပှည့တွော့မယွ။

မိတထြိလာဆိုတာ အခကှအွခှာကတှဲ့မှို့လေးမို့ မတိုးတကပွမယေ့ွ ခရီးသှားတှေ တဈထောကနွား ကုနသွညပွှဲစားတှေ ကုနဖွလှယတွဲ့အခကှအွခှာကမှှို့လေး လူပေါငွးစုံနဲ့ သာသာယာယာရှိပါတယွ အလုပသွငတွုနွးမို့ လူတှအကှေောငွး စုံနအေောငမွသိသေးဘူးလေ စီနီယာတှလညွေး ကိုယ့တွဈယောကတွညွး မလှှတတွော့ ကိုယကွ လုပရွဲကိုငရွဲတဲ့ သတတြိတှကမရှေိသေး လိုကခွှင့ရွတဲ့ ဧည့သွညတွိုငွးက ကိုယခွငွှးစာတရားတှေ ရှိတယွ အိမမွာနတေုနွးက Spaဆိုတာ မသိပမယေ့ွ အနှိပခွနွးလို့ လူကှီးတှပှေောရငွ မကောငွးတဲ့နရော မကောငွးတဲ့အလုပလွို့ပဲ သိထားတာ မပှည့စွုံတဲ့သူတှအတှကေတွော့ ဝမွးစာတှအတှကွေ အလုပတွဈခုပါပဲ ရောကစွတုနွးက အသရှကပွှေီး စိတဆွငွးခဲ့ရသမှှ အိမကွိုလညွး ကုနဆွိုငအွရောငွးလို့ပဲ လိမပွှောထားတာ ကှာလာတော့ အနှိပခွနွးက မကောငွးတဲ့လူတှေ အပုတခွအှထငသွေးလို့ နာမညပွကှနွတောပဲလို့သိလာတယွ။

ဘာလို့လညွးဆိုတော့ ပှောတဲ့သူတှကေ ခတွမမှေီသလို အယူသီးတဲ့သူတှမေို့ပဲ ဘာဖှဈဖှဈ ကိုယကွတော့ တဈလပှည့ရွငပွဲ လိပပွှာသန့သွန့ွ နတတလွောပှီ ကောငလွေးနဲ့လညွး အနီးဆုံးမှာရှိရ ပိုကဆွံလညွးဝငွ အလုပကွလညွးသကသွာတော့ ပှောပွှောကွှီးကှနပမွေိပါတယွ ဒီလိုနဲ့ လစာထုတရွကအွပှီး ကှူတီအခှိနပွှီးလို့ စီနီယာသူငယခွငွှး ခငသွူဇာနဲ့ မှို့ထဲစှေးဝယထွှယလွာတယွ စှေးမှာ ကိုယလွိုခငှတွဲ့ပဈစညွးတှေ ဝယပွှီးပှနလွာတော့ လမွးဘေးမှာ အသကွ၃၀ကှောကွှောွ အကိုတဈယောကွ ကမှဘေးက ခငသွူဇာကို မကှလွုံးမှိတပွှီး ခေါလွိုကတွာကို ကမှက မှငလွိုကတွယွ ခကှခွငွှးဆိုသလိုပဲ ခငသွူဇာဟာ သူမလကထွဲက ပါလာသမှှ ပဈစညွးတှကေို “သိငွဂြီရေ အရငပွှနနွင့နွောွ ပှီးတော့ အမနောကကွမှှာမို့ အမကိုမစောင့ပွဲ ညမလေးကှိုကသွလိုခကှစွားလိုကနွောွ”ဆိုပှီး ကမှလကထွဲထည့ကွာ ရုတတွရကထွှကသွှားခဲ့သညွ။

“သူဇာ”ကမှကို လှည့မွကှည့ပွဲ ကောငလွေးလကကွိုခှိတွ၍ ကမှမကှစွိရှေ့က ပှောကသွှားခဲ့သညွ ကမှအဆောငပွှနလွို့ ကှူတီဝငပွှီး ညနေ၉နာရီအထိ သူဇာကို မှှောနွပမယေေ့ွ ပှနမွရောကလွာသေး မစောင့နွိုငလွို့အဆုံး အိပဖွို့စဉွးစားရငွး အိပယွာသို့လဲခလှိုကခွှိနွ ကမှဘေးက စီနီယာအမ မဇာခှညမွောဟွာ အလှတှပှငွေ တဈကိုယလွုံး ရမှေေးနံ့စှဲအောငဖွနွှးပှီး ရုတတွရကွ ထှကသွှားဖို့ပှငနွသညွေ၊ ကမှဟာ မဇာခှညကွိုကှည့ပွှီး ”ဒီအခှိနကွှီး ဘယသွှားဖို့ ပှငနွလညွေး”စဉွးစားတုနွး နောကကွုတငတွဈခုက အမတယောကွ မငှိမွးငှိမွးမှ မဇာခှညမွောကွို “ဟဲ့ ကမ ပှောနွတယပွေေါ့ သခှောလေးပှငဆွငသွှားဥူး”လို့ စနောကခွှိနွ မဇာခှညမွောွ ဟားဟားလို့ရီမောကာ ထှကသွှားခဲ့သညွ ကမှတို့ အလုပကွ ည၁၁နာရီဆိုပိတပွှီလေ ကမှစိတထွဲတဈခုဖှဈနတောက အလုပတွဈလပှည့ပွှီ တဈခါမှ သူတို့ကိုဒီလိုအခှအနမှေော မကှုံဖူးဘူး။

ဒါမယ့ွ သခှောလေးမတှေးပဲ ခပပွေါ့ပေါ့ အိပခွလှိုကတွာ မနကွ ၆နာရီထိုးလို့ ကမှအိပယွာနိုးတောငွ ခငသွူဇာကော မဇာခှညပွါပှနမွရောကလွာသေးဘူးလေ အလုပဝွငရွမာမို့ ရုတတွရကွ ပှငဆွငပွှီး အလုပသွှားတော့ လမွးတဈ ခုလပမွာပဲ သူဇာနဲ့တှေ့ပှီး မေးမလို့ပှငဆွငနွတေုနွး “သူငယခွငွှးရေ ဂရုစိုကနွောွ”အောပွှောပှီး သူဇာတဈယောကစွတိုးဆိုငထွဲဝငသွှားတယွ ကမှလညွးအလုပနွောကကွနှပှေီမို့ စောင့မွနပေဲထှကလွာလိုကသွညွ အလုပထွဲရောကတွော့ မနနွဂှောအမနဲ့ အလုပကွိဈစတှပှေောရငွး အလုပသွငရွငွးနဲ့ ကှူတီပီးလို့ပှနထွှကအွလာမှာ မငှိမွးငှိမွးက ခှင့တွောငွးသံကိုကှားလိုကတွယွ”အမရေ ညနညမခှေင့ယွူခငှတွယွ ညမဒီညအပှငအွလုပလွေးရှိလာလို့”ပှောတော့ ကှယရွာက မသိမသာလေး နားထောငနွလေိုကတွယွ တဈဆကထွဲမာပဲ မနနွဂှောအမက ”နင့အွလုပကွ ကောငလွေးနဲ့လား။

ကောငလွေးနဲ့သှားတာဆိုခှင့မွလှှတဘွူး ပိုကဆွံရှာဆို ခှင့ပွှုတယွ”ပှောတော့ ”အခှားတဈယောကပွါအမ ကောငလွေးမဟုတပွါဘူး ”မငှိမွးငှိမွးပှောတော့ “အေး နငတွို့အပှငအွလုပကွ အခုပှနသွှကခွှိနရွောကပွှီ ဂရုစိုကွဥူး”ပှောပှီး ခှင့ပွေးလိုကသွညွ ကမှဖှင့ွ သူတို့ဘာတှပှေောနလညွေး စဉွးစားရငွးက နားမလညအွောငပွငွ ကမှကလှဲပီး တဈခှို့လူမှား ဘာတှလညွေး ရှာကပှောကှသလို သူတို့က ပှည့တွနဆွာတှလေား ရူးခငှလွာမိသညွ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ကိုယလွညွးဒီလိုတဈနေ့ဖှဈသှားမာကှောကမွိသညွ အဆောငပွှနရွောကတွော့ သူဇာတဈယောကွ ကမှဘေးက သူမကုတငမွှာ ရှိသမှှပိုကဆွံတှေ ရတှကနွေတော တဈထောငတွနငွှစကြကေူတှကေ အသဈတှရေော အနှမွးတှပေါ မနညွးပေ ကမှလေ သူမကိုစပစွုပှီး မေးခငှပွမယေ့ွ မေးဖို့သတတြိတို့မလုံလောကပွေ တဈကယဆွို သူမလစာက မနေ့မနကကွအိမလွှှဲလိုကပွှီမလား အခုလညွး အိမထွပလွှှဲဖို့ ဖုနွးဆကနွတော အိမကွိုထောကပွံ့ရလို့လားမသိဘူး။

အခနွးထဲက အာလုံးက လှှဲရငွ သူမတဈယောကတွညွး အပှုံးခှိုခှိုပှုံးပှီး အမဖှဈသေူနဲ့ စကားပှောနတော ကမှတဈကယွ ပီတိဖှဈရပါလို့ အမေ့ကိုသတိရသှားတယွ မမနကေေေောငွးရဲ့လားမသိဘူး တကယတွော့ ကမှလညွးမမနေေဲ့ဖုနွးမဆကရွတာ တဈပတပွှည့နွပှေီ အလုပသွငကွ ပငပွနွးတာမို့ မမနေေဲ့ပှောရငွး အိပပွှောသွှားတယွ ညနနောရီထိုးတဲ့အခှိနထွိပေါ့ အိပယွာနိုးသန့ရွှငွးရေးလုပပွှီး အခနွးထဲ ဖုနွးကလိနရငွေး အခုလေးမှ ကှူတီကထှကလွာတဲ့ ညီမလေး စံပယွဦးဟာ ရုတတွရကွ သန့ရွှငွးရေးလုပွ အလှပှငပွှီး ဖုနွးတဈလုံး လကဆွှဲအိတနွဲ့ အဆောငပွှငထွှကသွှားသညွ ကမှလညွး အရမွးစပစွုခငွှ၍ ဝရံတာဆီပှေးထှကလွာပှီး အပေါကွ လှမွးကှည့တွော့ စံပယကွို အသကွ၄၀အရှယွ ဦးလေးတဈယောကနွဲ့ကားဖှင့ထွှကသွှားတာကိုမှငလွိုကသွညွ “အို….ဘာတှလညွေး ရငတွုနလွိုကတွာ”စဉွးစားနတေုနွး ကမှဆီကောငွးလေး ဇောလွငွးမောငွ ဖုနွးဝငလွာသညဒွီလိုနလောရငွး သူတို့ဘဝတှကေ ရှုပထွှေးနတောကမှဖှင့နွားမလညတွော့ပေ။

ရံဖနရွံခါကောငလွေးတှနေဲ့ဖုနွးတှပှေောနပှေီး အခှားလူတှနေဲ့အပှငထွှကသွှားကှတာ ကမှတကယစွိတလွမေိ၏ ကမှတော့တောသူပီပီ ရိုးရိုးရှငွးရှငွး လကုနရွငွ လစာထုတမွယအွိမတွဈခှို့ပိုပှီး တဈခှို့ပိုမှသုံးမယွ ဒါပဲတှေး၏ဒီလိုနဲ့ ကမှအလုပသွငဘွဝကို၃လအကှာမှာ အဆုံးသတပွှီး ပရောဖွကရွှငနွယအွလုပသွမား ဘဝရောကလွာသည့တွိုငွ အရှုပအွရှငွးက ကငွးနတေုနွးပါပဲ လစာတှပေိုလာပှီ အလုပတွှမှေားလာတော့မညွ ဒါပဲကမှခေါငွးထဲရှိ၏ တဈနေ့ အလုပထွဲဝနထွမွးတှစေုံနတေဲ့နေ့ပေါ့ ၃၇အရှကွ အကိုတဈယောကွ ကားကလေးနဲ့ ကမှတို့Spaဆီရောကတွယွ သပသွပရွပရွပရွှိပှီး တောတွောခွမွှးသာပုံရတယွ စကားပှောတာလညွး နညွးနညွးဝဲတော့ တောငကွှီးဘကကွထငရွဲ့ ရှေ့မှာရပနွတေဲ့ ကမှတို့အားလုံးကိုကှည့ပွှီး သူ့ကိုဝနဆွောငမွှုပေးမဲ့ ဝနထွမွးတဈယောကကွို ရှေးနတောအခှားဝနထွမွးတှကတေော့ သူ့ကိုသိကှတော့ ရီပှီးစနောကနွကှတောပေါ့ ။

သူလညွးရီလို့ပှုံးလို့ ရုပတွညကွှီး အံအားသင့နွတေဲ့ ကမှကိုကှည့ပွှီ “သူကအသဈလား အခုမှတှေ့ဖူးတယွ”ပှောတော့ မနနွဂှောက ”ဟုတယသွူကအခုမှ၃လကှောကွှောပွဲရှိသေးတယအွကို”နောကွ သူက ကမှကိုရှေးလိုကတွယွ သူ့ကို အခနွးထဲပို့ပှီးပှနထွှကလွာတော့ မနနွဂှောနဲ့ အခှားသူငယခွငွှးတှကေ “ဟေး…နငတွော့ထောမှာပဲ သူကငါတို့ရဲ့အမှဲဖောကသွညွ ဦးစိုငွးမောငွဦးတဲ့”ပှောပှီးပှုံးနကှသညွေ ကမှလညွး သူတို့ပှောတာ နားမလညသွောလွညွး ဧည့သွညစွောင့နွပှေီမို့ ပဈစညွးတှယေူပှီး ဦးစိုငွးမောငွဦးရှိရာ အခနွးထဲဝငသွှားလိုကသွညွ ကမှရောကရွောကခွငွှး ကမှမကှရွညတွှအလေိုလိုကပှှီး အားအငတွှေ ခကှခွငွှး ကုနခွမွးသှားရသညွ ကမှမှငလွိုကတွဲ့ ဦးစိုငွးမောငွဦးဟာ ကမှအလုပသွငဘွဝတုနွးက ကှုံရဆုံရတဲ့ဧည့သွညတွှလေိုမဟုတပွဲ တဈကိုယလွုံးအဝတအွစားဗလာကငွှးနဲ့ ကိုယလွုံတီး ကုတငပွေါွ၌မောကခွုံအနအထေားဖှင့ွ ရှိနသညွေ။

ကမှရှကလွိုကတွာ မှငနွရတောတှကေ တဈကယပွဲကမှက မကောငွးတဲ့မိနွးခလေးဖှဈတော့မှာလား ဦးစိုငွးမောငမွှာကမှကို တဈခကှကွလေးမှမကှည့ပွဲငှိမနွေ၏ အပှငကွိုထှကပွှေးသှားခငှပွမယေ့ွ မနနွဂှောပှောတဲ့ ”ဖောကသွညတွှကေို စိတမွပကှစွရဘေူး ဝနဆွောငမွှုကောငွးကောငွးပေးရမယွ သူတို့ကှနပသွေညအွထိပှုစုရမယွ”ဆိုတဲ့စကားနဲ့ အံကှိုကကွာ ဝနဆွောငမွှုပေးရတော့မညွ ကမှဦးစိုငွးမောငွဦးကှောဖခုံးမှ ခှဖှေားထိတိုငွ ပှုစုလို့အပှီးမှာ ဦးစိုငွးမောငွဦးကမှဆီ မကှနွှာမူ၍ ကှည့လွာသညွ ”ဟမွ သမီး သမီးငိုထားတာလား ဘာဖှဈတာလညွး” သူ့အသံကှားတာရငပွဲ ကမှမနနေိုငအွောငွ မကှရွညပွုလဲမှား ကလှာပှနသွညွ အံကိုကှိုကွ၍ နှုတခွမွးကိုကိုကကွာ ငိုခနှရေ၏ ”သမီး ဘာဖှဈလို့လညွး အဆငမွပှလေို့လား” ကမှလေ သူ့လကမွောငွးကှှကသွားနဲ့ ပေါငတွှလညွေးနှိပစွရာရှိသေးတာ တံဘကကွလညွး သူ့ကိုယအွောကမွှာမှငရွတာတှဖှငေ့ကွမှရူးတော့မယွ။

မနနွဂှောကိုလညွးကှောကတွာမို့အဆငမွပှပမယေေ့ွ ဟနဆွောငပွှောရတော့သညကွမှအခှအနကေေို ကှည့ပွှီး ကိုယခွငွှးစာစိတရွှိတဲ့ဦးစိုငွးမောငွ ”သမီး ဦးလညွးအဆငပွှသှေားပှီမို့ကှေးဇူးတငပွါတယွ ဦးလှနသွှားရငဆွောရီးပါ”ပှောတော့ မနနွဂှောကိုကှောကနွတေဲ့ကမှက “ရပါတယွဦး ကနှတွာတှေ….”ပှောတော့ “အဆငပွှသှေားပါပီ ဘာမှမပူနဲ့ တကယတွော့ သမီးရုပရွညနွဲ့ ဒီအလုပနွဲ့ကမအပစွပပွါဘူး ” ပှောပှီး နာမညွ နရပမွေေး ဖုနွးနံပါတတွောငွးကာ ကမှအတှကွ မုနွးဖိုးဆိုပှီး ၅၀၀၀တနအွရှကွ၃၀ကိုကမှလကထွဲအတငွးထိုးပေး၍ ဘာမှသဘောမထားပါနဲ့ ဟုပှုံးကာ ကမှရှေ့က ထှကသွှားခဲ့သညွ ကမှပှငဆွငွ၍ လိုကထွှကလွာတော့ ဦးစိုငွးမောငွဦးမရှိတော့ပေ သူငယခွငွှးတှေ အားပေး ဝမွးသာမေးမေးသံက”ဘယလွောကပွေးလဲ”တဲ့ သူတို့စကားက ကမှအတှကအွရမွး ရငနွာစရာပါပဲ မုန့ဖွိုးဆိုတာထည့မွပှောသည့အွပှငွ ကမှကို သူတို့လို့ ကငှလွညတွတတွော့မယ့လွူတဈယောကလွို အားပေးနကှသညွေ။

စိတထွဲမကောငွးပမယေ့ွ မှိုသိပထွားလိုကရွသညွ လကထွဲက ဦးစိုငွးပေးလိုကတွဲ့ မုနွးဖိုး တဈသိနွးကို အိမကွိုလှဲပီး ငါးသောငွးကို ပရဟိတကလေးကှောငွးမှာ အလှူလုပခွဲ့တယွ ကမှအလှူက သာဓုအကှိုငကွှိုငခွေါပွှီး ဆုတောငွးတာပေါ့ အထငသွေးခငွှးတှကငွေးပှီးရှေ့ဆကအွဆငပွှပေါစလေို့ပေါ့ အဆောငရွောကတွော့ အိမပွှနပွှီး စိုကကွှငွးပဲဆငွးလုပဖွို့ စိတကွူးနတေုနွး ဖုနွးထဲကို စာတိုဝငလွာတယွ “သမီးရေ အဆငပွှလေား ဦးသမီးအတှကအွလုပစွုံစမွးပေးနတယွေ သိပမွကှာခငွဦးအကှောငွးကှားပေးမယနွောွ”’ တဲ့ “အောွ..ဦးစိုငွးလား ဦးစိုငွး အခုလိုအလုပမွှိုးတော့သမီးမလိုခငှဘွူး ” “စိတခွပှါသမီး အလုပကွောငွးတာ ရှာပေးမယွ သမီးက ဆယတွနွးအောငလွား” “ဟုတွဦးစိုငွး” ဒီလိုနဲ့ ဦးစိုငွးဟာ ကမှဆီဖုနွးမကှာမကှာဆကပွှီး အကှောငွးကှားပေးတယွ ကောငွးလေးထကွဦးစိုငွးဆီက တဈနေ့အဝငကွောလကွ ပိုမှားလာတယွ။

ဦးစိုငနွဲ့စကားတှပှေောဖှဈပှီး ပိုရငွးနှီးလာတယွ မကှာမကှာမုန့ဖွို့နဲ့ ဖုနွးဘတှကေေ ပူနစရောမလိုတော့ဘူး ပထမတော့ လူကောငွးဟနဆွောငပွှီး အမှတယွူသှားမာစိုးတာမို့ သခှောစဉွးစားရတာပေါ့ သိပပွှီးမယုံခငှပွမယေ့ွ ဦးစိုငွးကိုယတွိုငွ သူ့မိသားစုတှနေဲ့မိတဆွကပွေးတယွ သူ့ဇနီးဖှဈသူ ဒေါနွနွးအုနွးရှှနေဲ့ပါမိတဆွကပွေးတော့ ယုံကှညရွသလို ဖှဈသှားတယွ ဒီလိုနဲ့ တောငကွှီးမှို့ပေါကွ စားသောကဆွိုငမွှာ စားပှဲထိုးကို အခုလစာထကတွဈဝကပွိုရမဲ့ သူ့သူငယခွငွှး စားသောကဆွိုငနွဲ့ခှိတပွေးထါးပှီမို့ ကောငလွေးဇောလွငွးမောငနွဲ့ တိုငပွငတွယွ သူကမသှားဖို့တား၏ သူနဲ့တဈမှို့တညွးရှိပမယေ့ွ တဈခါသာတှေ့ရပှီး ခဏလေးမို့ သူကတားတာပေါ့ သူနဲ့အဝေးမှာ ရှိမနစခငှေဘွေူး ဘာညာနဲ့ကမှကိုနားခတှာပဲ ကမှလညွးသူ့မှမဟုတတွဈခှားကမှဘေးက သူငယခွငွှး သူဇာ ဇာခှညတွှနေဲ့တိုငပွငကွှည့တွယွ။

သူတို့လညွးတားတာပဲ ဘာလို့လညွးဆိုတော့ အလုပကွို ဦးစိုငွးမောငွဦးရှာပေးတါလို့ ကမှဖှင့မွပှောလို့ပဲ နောကဆွုံး အိမကွိုတိုငပွငကွှည့တွော့ အဒေါဖွှဈသူက ဘယအွလုပကွ နောငရွေးအတှကကွောငွးတယွ မကောငွးဘူးစဉွးစားပှီးဆုံးဖှတပွေါ့ ပှောတော့ ကမှကိုယတွိုငစွိတပွိုငွးဖှတပွှီး တောငကွှီးကိုတကဖွို့ဆုံးဖှတလွိုကတွယွ တောငကွှီးမှာနရငွေ အိမကွို လုပနွတေဲ့အလုပလွညွးလိမနွစရောမလိုဘူး စိတသွန့သွန့နွရမယေတွှေးပှီး ဆုံးဖှတလွိုကသွညွ ကမှဆုံးဖှတခွကှကွိုခပှှီး ဦးစိုငွးဆီအကှောငွးကှားတော့ ဝမွးသားအားရ ကမှကိုကှိုဆိုကှသညွ ”ဝမွးသာတယွ သမီးဒါနဲ့ ဦးမိတထြိလာရောကနွတော ညနတဈခေါတညွးဦးကားနဲ့လိုကခွဲ့လေ” ဦးစိုငွးဆီကစကားကှားပှီး ကမှကှောကစွိတပွှနဝွငလွာသညွ စိတမွခရှဘူး တဈခုခုအကှံဆိုးမှားလားတှေးနတေုနွး ဖုနွးဝငလွာသညွ။

ကှည့လွိုကတွော့ဦးစိုငွးကတောွ ဒေါနွနွးအုနွးရှှဆေီကဖုနွးဖှဈတော့ စပီကာဖှင့ပွှီးနားထောငတွော့သညွ “သမီးရေ ဘာမှမပူနဲ့ ဦးစိုငွးနဲ့တဈခါတညွးလိုကခွဲ့နောွ ဘာမှမဖှဈဘူး”ဖှင့ွ ကမှကို ကှိုဆို၏ ဘာပဲဖဈဖှဈ စိတကွပိုငွးဖှတထွားပှီမို့နောကဆွုံး ခေါငွးငှိမ့လွိုကသွညွ ကမှမှာအတှေးတှစေုံနအေောငွ ခှောကခွှားသည့ကွှား ဦးစိုငွးမောငကွို စောင့ရွငွး၈ခှဲတောငရွောကလွို့လာသညွ သူငယခွငွှးတှကေို မသိစခငွှေ၍ ဂိတမွှာ လိုငွးကားစီးသလိုဟနဆွောငရွငွး ဦးစိုငွးကိုစောင့နွသညွေ လူတှမှေားတာမို့ စိတပွူပှီးကှောကတွာပေါ့ သိပမွကှာမှာပဲ ဦးစိုငွးကမှဆီရောကလွာတော့မှ ရငအွေးရသညွ အရငကွ ကိဈစကှောင့ရွှကရွသလိုလို ခငတွယဆွိုပမယေ့ွ ဖုနွးနဲ့ပဲခငခွဲ့တာမို့ အနခကတွောပေါ့ ဦးစိုငွးဆီကအရကနွံ့နဲ့ရမှေေးနံ့ကရောထှေး၍ပငွ ကိုးနာရီထိုးတော့ ကမှဦးစိုငွးမောငနွဲ့ တောငပွေါသွို့တကလွာ၏ မနကွ၂နာရီထိုးတော့ တောငကွှီးက ဦးစိုငွးအိမမွှာ ခဏနားပှီး အခှိနဖွှုနွးနသညွေ။

ခမွးနားလှတဲ့ဦးစိုငွးမောငအွိမနွဲ့မိသားစုက ကှညနွူးစရာပငွ မနကွ၇နာရီထိုးတော့ ဦးစိုငွးသား အကှီးတဈယောကကွ ကမှနဲ့ရှယတွူ ငယတွယဆွိုရငတွောငွ နှဈနှဈပေါ့ ၁၇အရှယပွဲ သူကကားမောငွး ပှီး လကဘြကရွညဆွိုငထွှကလွာတယွ သူတို့အားလုံး ရှမွးခေါကဆွှဲစားတာနဲ့ ကမှပါခေါကဆွှဲစားလိုကသွညွ ၉နာရီထိုးတော့ အလုပဆွီဦးစိုငွးကိုယတွိုငပွို့ပေးပှီး အဆောငပွါပဈစညွးတှေ ပို့ပေးသညွ နားရကတွှအေိမအွလညလွာဖို့ခေါပွှီး ဦးစိုငွးတဈ ယောကအွဆောငကွထှကသွှားတော့ ကမှဝမွးနညွးသှားရသညွ ဘာလို့လညွး ကမှမသိတော့ပေ အလိုလို ဝမွးနညွးမှုဖှဈလာသညွ ဒီလိုနဲ့ နားရကတွှဆေို ဦးစိုငွးတို့အိမဆွီအလညရွောကသွှားတတသွညွ ကှာလာတော့ ပို၍ရငွးနှီးလာသလို အနတွီနဲ့လညွး လိုကဖွကလွာတာပေါ့ စားစရာရှိလုပစွား စကားတှပှေောရငွး အခှိနတွနအွဆောငပွှနအွိပွ ညဘကတွှေဦးစိုငွးနဲ့စကားပှော ပှောစွရာပါပဲ။

တကယွ မညှာတမွးပှောရငွ အရငကွ ကမှကောငွးလေးနဲ့စကားမပှောပဲ မနနေိုငတွဲ့သံယောဇဉဟွာ အခုတော့ ကောငလွေးနဲ့ပါ စကားသိပမွပှောဖှဈလောကအွောငပွငွ အေးစိမ့စွိမ့ဖွှင့ွ ဦးစိုငွးတို့အပေါသွံယောဇဉပွိုလာသညွ သူတို့တှဘယလွေိုစိတထွားလညွး သခှောမသိပမယေ့ွ မသိစိတတွှနေဲ့ အားရငွဦးစိုငွးတို့အိမဘွကပွဲထှကသွှားနမေိသညွ တဈခါခါအိမထွဲ အနတွီတို့ စှေးထှကခွှိနဆွို ကမှနဲ့ဦးစိုငွးနဲ့ပဲ အိမမွာဆုံရသညွ အဲဒီလိုနေ့တှဆေို ဦးစိုငွးမောငဟွာ ကမှကိုနှိပခွိုငွးရငနွှိပပွေးရသညွ အရငအွလုပလွို မဟုတပွမယေ့ွ ဦးစိုငွးဘာလို့ ဒီအလုပကွိုအနတွီမရှိတဲ့အခှိနမွှခိုငွးရတာလညွး နားမလညပွေ ကမှတော့ ကှေးဇူးရှငပွမေို့ မငှိုမငှငတွော့ ဒီလိုနဲ့ လခှီရကပွှောငွးရငွး၄လအကှာမှာ အလုပထွဲဝနထွမွးကိဈစတှအဆငေမွပှတောနဲ့ ဦးစိုငွးကို အသိပေးပှနမွိသညွ ဘယလွိုပငွဦးစိုငွးကို အားကိုးခငှနွမေိလညွး ကမှမသိတော့ပေ။

အလုပသွဈမရခငွ အလုပထွှကလွိုကတွာကှောင့ွ ဦးစိုငွးနဲ့အနတွီက အိမခွဏခေါထွားသညွ သူ့သားတှကအမှှောတှမေို့ ဆယတွနွးပီးလို့ ရနကွုနသွငတွနွးတကွ သှားနသညွေ အခုတော့ အိမထွဲမာဦးစိမွးရာယွ အနတွီရာယနွဲ့ အိမကွူလိုလို ဘာလိုလို….. ဟိ ကမှပဲရှိတော့သညွ ဦးစိုငွးတော့ သူ့သားတှနေဲ့ပငဖွုနွးမပှောသိတော့အောငွ ကမှအလုပအွတှကပွူနရငွေး ထမငွးပါစားဖို့မေ့နတတပွှေီ တဈနေ့ပေါ့ အနတွီဘုရားကှောငွးဝတပွှုသှားတဲ့အခှိနွ ကမှဟာ အနတွီအဝတအွစားတှနေဲ့ ဦးစိုငွးအဝတစွားတှေ ခှငွးတဈလုံးထဲထည့ပွှီး ရခှေိုးခနွးသို့ထှကလွာတယမွထငထွားတဲ့မှငကွှငွးတဈခုပေါ့ ရခှေိုးတံခါးလှပထွားပှီး ရခှေိုးခနွးထဲကဦးစိုငွး…..အဝတဗွလာကိုယလွုံးတီးနဲ့ ရခှေိုးခနွးတံခါးကိုကှောပေးပှီး ရခှေိုးသလိုပငွ ပါးစပကွတီးတိုးရရှတကွော ညှာဘကလွကဖွှင့ွ အသာဖှနသညွေေ ဒီမှငကွှငွးကို အရှငွးကှီးမှငတွှေ့လိုကရွသညွ။

”ဒါ………ဘာလုပွ” ကမှအကှာကှီးကှည့မွနရေဲတာမို့ ခကှခွကှခွငွှးပငွ မီးဖိုခနွးသို့ တိတတွိတကွလေး ပှနလွှည့ထွှကလွာသညွ ရငတွလှပလွှပွ ဖှင့ွ”ဦးစိုငွး ဘာလုပနွတောလညွး….ဟူး ရူးခငှစွရာမှငကွှငွး ကမှထငသွလို ဦးစိုငွးကရိုးသားရဲ့လား ”ခှှေးစောတှနေဲ့ကမှ အတှေးစုံရပှီ ”အနတွီလညွးအခုလေးတငထွှကသွှားတာ ဒုကခြရောကတွော့မှာပဲ”နဲ့တဈယောကတွညွး ပှာယာခတရွပေါ့ရုတတွရကတွံခါးပိတသွံကှားလိုကခွှိနွ ကမှမီးဖိုခနွးကလကနွှီးကိုယူဟနဆွောငပွှီး ရှုပနွရသညွေ သိပမွကှာခငမွှာပဲ ဦးစိုငွး ”သမီး ဘာရှာတာလညွး ”တံဘကနွဲ့မကှနွှာသုတနွတေဲ့ ဦးစိုငွးဆီကှည့ကွာ ”အော လကနွှီးတှေ လှှောဖွှတမွလို့လေ” “အော အငွးပါ ဟုတပွါပီ” အဝတအွစားနဲ့ တကိုယရွေ သန့ရွှငွးရေးလုပပွှီး အနတွီအပှနကွိုရငွ တဈလှပလွှပဖွှင့စွောင့နွရသညွေ တမနကခွငွးလုံး ဦးစိုငွးကို ကမှမတှေ့ရဲပေ။

ညနရေောကတွော့ ညနစောစားပှီး သုံးယောကသွား စကားတှဆေုံရငွး ဦးစိုငွးတို့မိသားစုအကှောငွး စပစွုမိတော့သညွ တကယတွော့ အနတွီးဒေါနွနွးအုနွးဆှကေ ဦးစိုငွးထကွ၁၅နှဈကှီးတဲ့၅၃နှဈအရှယကွှီးပေါ့ အနတွီနဲ့ဦးစိုငွးတို့ကှောကပွှဲစားလုပရွငွးက တှေ့ဆုံကှပှီးညှားကှတာ ကမှအထငအွ့အခှိနကွ အနတွီက ၃၅နှဈ ဦးစိုငွးက၁၉ /၂၀အရှယထွငရွဲ့ ခန့မွှနွးကှည့တွာပါ ဦးစိုငွး အနတွီကိုဘယလွိုယူလိုကတွာလညွး အခုဆို၃၇ /၃၈အရှယွဦးစိုငွးက ၅၃အရှယအွနတွီနဲ့ သားအမိလိုပငွ ဘာပဲဖဈဖှဈသူတို့မှာအမှှားသားနှဈယောကွ စိုငွးနောခွမွးနဲ့စိုငွးညီညီထှဠညွီအကိုက အရှယတွောငရွောကနွပှေီ ကမှဦးစိုငွးတို့အိမမွာ အလုပမွရှိပဲနရငွေး၂၀ရကတွောငပွှည့လွာပှီ ဦးစိုငွးတော့ ကမှအတှကစွိတပွူလို့ပငွ ဘာပဲဖှဈအနကှောလို့မဖှဈဘူး ဘာအလုပပွဲဖဈဖှဈလုပရွမှရမယွ ကမှတှေးနတေုနွး။

”သမီးရေ အဆငပွှတောပဲ အလုပရွပှီ လစာတော့ သိပမွမှားဘူး အောငပွနွးကပှဲရုံတဈခုမှာစာရငွးကိုငလွုပရွမယွ” အိုသဈသီးပှဲရုံမှာ အလုပရွမယဆွိုတော့ ပှောတွာပေါ့ ပှီးတော့ အလုပကွလညွး စာရငွးကိုငွ”ဟိ ဟိ” ဒီလိုနဲ့ အလုပထွဲအဆငတွှပှေေ ညအိပယွာဝငခွါနီးတိုငွးဦးစိုငွးနဲ့ဖုနွးပှော မကှာမကှာလညွးဦးစိုငွးက သူ့ကုနတွှကေို ကမှတို့ပှဲရုံလာပို့တာမို့ ခဏခဏတှေ့ရတယလွေ ကှာလာတော့ ဇောလွငွးမောငကွိုပါ မေ့နိုငလွာခဲ့တယွ သူ့ဘကကွခေါမွှပှောပှီး အကှာကှီးစကားသိပမွပှောဖှဈတော့ပေ ဒီလိုနလောရငွး ၅လအကှာမှာတော့ကမှအခကအွခဲဖှဈလာပှီ အလုပရွှငကွ ကမှကို ”ပှဲရုံခှဲတဈခုကိုပို့တော့မှာမို့ ပှငဆွငထွားတော့” ပှောသံရုတရွကကွှားလိုကရွသညွ ”ဘယကွိုလညွး အနတွီမှ” “အော မှို့ပှငဘွကကွ ပှဲရုံကိုပါ အဲဒီမှာကအလုပမွှားတယွ” “အော ဟုတွ”ကမှဘယလွိုလုပမွလဲ ရုတတွရကွဦးစိုငွးကိုပဲ သတိရမိလာသညွ။

”အို…ကမှစိတတွှေ ငါ့စိတတွှေ ဘာလညွး ဦးစိုငွးနဲ့ဘာဆိုငလွညွး ဘာလို့ ဦးစိုငွးကိုသတိရသှားတာလညွး” ပှူနာအကှီးမဟုတပွမယေ့ွ ဦးစိုငွးဆိုတဲ့သူကို သတိရသှားသညွ မသိစိတလွား သိစိတကွလားဝခှေဲမရပေ နောကတွော့ အလုပပွှောငွးသလိုအဆောငလွညွးပှောငွးရတော့သညွ အလုပထွဲစစရာရာအဆငပွှပမယေေ့ွ အဆောငကွ ကမှအတှကတွော့ နခငှစွေိတမွကောငွးပေ ပဉွှးခငွးထားတဲ့နှဈထပဆွောငကွ အရငလွိုမိနွးခလေးသီးသန့အွဆောငမွဟုတွ အပေါကွ ကုနထွမွးယောကွှားလေးတှအေိပပွှီး အောကဘွကမွှာ ကမှနဲ့အလုပသွမားမိနွးခလေးတှနရသေညွေ ပှူနာမဟုတပွမယေ့ွ နခငှစွေိတကွုနလွာသညွ နောကဆွုံး ပိုငရွှငကွိုအသိမပေးခငွ ဦးစိုငွးနဲ့တိုငပွငဖွှဈတော့သညွ ဦးစိုငွးနဲ့မတှေ့တော့တာလညွးကှာပှီ ဖုနွးပှောရတာကလှှဲရငပွေါ့ “ဦးစိုငွး ” “အငွး သမီး” “သမီးပှောစရာရှိလို့” ။

“အငွးပှောလေ သမီး” “ဟုတွ ဦး……..သမီး အဆောငပွှောငွးခငှတွယွ” “ဘာလို့လညွးသမီး အဲဒီမှာအဆငမွပှလေို့လား” “ဟုတွ ဦး” “နေဥူး ဦးစုံစမွးဥူးမယွ သမီး ဦးအကှောငွးပှနမွယနွောွ” “ဟုတွ” သုံးရကအွကှာမှာတော့ ဦးစိုငွးနဲ့ကမှအပှငမွှာဆုံခဲ့ရပှီး မှို့ထဲကအဆောငတွဈခုဆီ စုံစမွးဖို့အတူရောကသွှားတယွ အဆောငဆွိုပမယေ့ွ တဈထပကွှနတွိုဖှဈပှီး ပိုငရွှငကွ မနွးလေးဘကကွ ဦးစိုငွးသူငယခွငွှး အိမမွို့ ရမေီးပှည့စွုံစှေးသကသွာ၍ အဆငပွှတယလွေေ နောကပွှီးအလုပနွဲ့အရမွးမဝေး ၁၅မိနဈလောကွ လမွးလှှောကရွပမယေ့ွ မိတထြိလာတုနွးကလို အကှာအဝေးတူတော့ ကငှ့သွားဖှဈနပေါပှီ ဘာပဲဖှဈဖှဈကမှဖှင့ွ ဦးစိုငွးကို ကှေးဇူးတငလွို့ အသိစိတတွှလှေှတပွှီး ဦးစိုငွးရငခွှငထွဲတိုးဝငွ ပှေ့ဖကကွာ ပှောနွမေိသညွ ကမှခေါငွးကို ဖှဖှလေးပှတပွှီး ဦးစိုငွးခငမွှား ကမှအတှကပွီတိဖှဈနလရေေဲ့ ဒီလိုနဲ့အလုပထွဲစိတနွှဈရငွး ။

အလုပနွားခှိနတွှမှော ဦးစိုငွးနဲ့ဖုနွးတှပှေော နားရကတွှမှော ဦးစိုငွးနဲ့မှို့လညပွတနွဲ့ရကတွှတဈဖှေညွးဖှညွးကှာလာပှီ တဈနေ့တော့ ကောငလွေးဖှဈသူဇောလွငွးမောငနွဲ့ ဖုနွးပှောရငွးပှူနာက အလိုအလိုဖှဈလာတယွ နောကဆွုံး သူ့ဘကကွိုနားလညပွေးလို့မရအောငွ သူ့ကိုကမှရကရွကစွကစွကမွုနွးသှားပှီး လမွးခှဲလိုကသွညွ သူ့အပေါခွံစားခကှတွှကေုနလွာပှီး ငှီးငှေ့စရာဖှဈလာသညွ သူ့ဘကကွ ခှင့လွှှတပွေးဖို့ ကမှကိုအကှိမကွှိမတွောငွးပနပွမယေ့ွ ခှင့မွလှှတသွည့ွ အပှငွ ရှိသမှှအဆကအွသှယဖွှတလွိုကသွညွ နောကဆွုံးကမှဟာ ခစှသွူမရှိတဲ့လူလှှတဖွှဈလို့ ရင့ကွကှနွလပှေေီ ဇာတိရာယအွိမရွာယနွဲ့ဝေးနတော နှဈခှီတော့မယွ ကမှအိမပွှနခွငှစွိတတွှပှေောကနွပှေီ သတိရပမယေ့ွ အောငပွနွးမှို့ကလေးမှာပှောနွပှေီ မကှာခဏအိမနွဲ့ဖုနွးပှောပှီး အိမကွိုထောကပွံ့ပေးနတောမို့ ရှာမှာဆိုဖဖမမေကေေေ ပှည့စွုံတဲ့လူတှဖှဈနေပှေီလို့ သတငွးကှားတော့ ဝမွးသာမိတာပေါ့။

အားလုံးက ဦးစိုငွးရဲ့ကှေးဇူးတှပေါပဲ မကှရွညကွအှောငဝွမွးသာမိတယွ တကယပွါ တဈယောကတွညွးသီးသန့စွိတလွှှတကွိုယဖွှဈနတေဲ့ အဆောငကွလေးမှာ နလောရငွး တဈလပှည့ွ လို့လစာထုတပွှီး မနကဖွနလွိုနားမည့ွ ညလေး တဈညမှာပေါ့ နေ့ခငွးကပငပွနွးသမှှ အပနွးဖှပဈမေယဆွိုပှီး ဝိုငလွေးဝယကွာ အိပခွနွးထဲမှာတငွ စီးမှှောနလေိုကတွယွ ရညဝွဝဖှဈေလောတဲ့အခှိနွ သန့စွငခွနွးသှားခငှတွာနဲ့ ထှကသွှားလိုကသွညွ လူမှနွးမသိအောငဖွှဈနပှေီ စိတကွသိပမယေ့ွ အရူးတဈယောကလွို တဈကိုယလွုံးမှာရှိတဲ့ အဝတအွစားတှခှှတပွှေီး ရခှေိုးခနွးတံခါးကိုလှပပွှီး ဝငသွှားလိုကသွညွ မကှလွုံးထဲစူးစူးရှရှနဲ့အလငွးရောငတွဈခုက ကမှအဆောငထွဲ ရုတတွရကဝွငလွာတာကို ရခှေိုးခနွးထဲကမှငလွိုကသွညွ ”ဘသူလညွး…” လို့ မူးကှောငကွှောငရွရှတနွေခှေိတွ ကမှရှိရာရခှေိုးခနွးဘကသွို့ ရောကလွာပှီး ရုတတွရကကွမှကို ရခှေိုးခနွးနံရံဘကမွှာ လကထွောကစွပှေီး သူ့ဘောငွးဘီစိကိုဖှုတနွသညွေ။

ထို့နောကမွှာတော့ သူ့လကနွှဈဖကကွ ကမှခါးပေါမွှာပေါွ ကမှအတောကွိုမူးနပှေီ ရုနွးလို့မရတော့ဘူး ”ဘသူလညွး… ဘာလုပတွာလညွး”မရဘူး သူ့ကိုရပလွို့မရတော့ဘူး ဒီလိုနဲ့ရုတတွရကကွမှသိလာတော့ အာရုံစိုကပွှီးကှည့လွိုကခွှိနွ ကမှဘောငွးဘီတဈခုလုံးစိုရှဲနပှေီ ဟားဒါအိပမွကပွဲ သို့ပမယေ့ွ ကမှအိပမွကထွဲက ထိုလူကိုတော့ ဘသူဘယဝွါလို့ စဉွးစာ၏ ဝခှေဲ၍မရတောပွါသေးရဲ့ ဝိုငတွှသေောကပွှီး အတှေးလှနပွှီး အိပပွှောသွှားလို့ ထိုအဖှဈကို အိမမွကမွကလွိုကတွာ နာရီကှည့တွော့ နောကမွနကွ ၃နာရီတောငထွိုးနပှေီ စိုရှဲသှားတဲ့ ပငတွီကိုခှှတပွှီး သန့စွငခွနွးဘကကွိုထှကသွှားလိုကသွညွ တောတွောကွိုအမူးပှနပှေေီ ပငတွီကိုရခှေိုးခနွးထဲပဈခခှဲ့ပှီး ပေါငကွှားထဲသန့ရွှငွးရေးလုပကွာ ပှနထွှကလွာသညွ ရခေဲသတြတောထဲ ရသနေ့ဗွူးယူပှီးမော့လိုကွ၏ နောကပွှီး အိမမွကထွဲက ခံစားခကှကွို ပှုံးပှီးခံစားကှည့လွိုကသွညွ။

”မနေ့ညက ငါတောတွောဖွှဈသှားတာပဲ” လကတွှေ့မဟုတခွဲ့ပမယေ့ွ ထိုအရသာကို နှဈသကနွမေိသညွ အခနွးထဲပှနဝွငပွှီး ဖုနွးဖှင့ကွှည့လွိုကတွော့ ဦးစိုငွးဆီက အဝငကွောလကွ ၂၅ကှိမတွောငွ ၉နာရီကတညွးက ခေါထွားတာ ၁နာရီထိုးနောကဆွုံးကောလနွဲ့ တှလေိုကသွညွ “ဟမွ ဦးစိုငွး….ခေါထွားတာအမှားကှီးပဲ အရေးကှီးလို့လားမသိဘူး…”တှေးပှီး ၃နာရီခှဲခှိနပွှနခွေါကွှည့တွော့ ဦးစိုငွးကိုငွ၏ “ဟဲလို…သမီး” “ဟုတွဦးစိုငွး ဖုနွးခေါထွားလို့” “သတိရလို့ပါ ဘာလို့ဖုနွးမကိုငတွာလညွးသမီး” “အော အိပပွှောသွှားလို့ပါ ဦးစိုငွး ဒါနဲ့ဦးစိုငွး မအိပသွေးဘူးလား” “ဘယလွိုအိပရွမှာလညွး သမီးကဖုနွးမကိုငပွှနမွဖှေ နဲ့ စိတပွူပှီး ဖုနွးပှနဆွကတွာကိုစောင့နွတော” “ဟမွ ဒီအခှိနထွိပေါ့” “အငွးလေ…သမီးရဲ့” “အော….ဟုပါပှီ သမီးအိပပွှောသွှားလို့ပါ ဘာမှမဖှဈပါဘူး အိပရွေးပကှမွာပေါ့ အိပလွိုကွဥူးလနေောွ”။

“အငွးပါ သမီးဘာမှမဖှဈရငွ ပီးတာပဲလေ စိတပွူလို့ပါ” “မပူပါနဲ့ အခုသမီးအဆောငမွှာရှိတယနွောွ” ကမှတို့စကားပှောပှီး ဖုနွးခလှိုကသွညွ  “ဟငွ ဦးစိုငွးက ဘာလို့ကမှကိုစိတပွူတာလညွး ကမှအပေါဘွာလို့ဒီလောကကွောငွးတာလဲ ကကှသွီးတှဖနွှေးတဲ့ထိ အံ့သှနမေိသညွ ”ဘယလွိုကံလညွး” တကယဝွခှေဲခကအွောငဖွှဈပှီး တှေးနမေိသညွ ကမှအတှကနွဲ့အဆောငခွတှသေူ့အိတထွဲကထုတွ မုန့ဖွို့ဆို တှေ့တဲ့အခှိနတွိုငွးပေး ဖုနွးပဖေိုးဆိုမပူရ ရသမှှလစာတှေ အိမကွိုအကုနပွို့နိုငတွဲ့အထိ ကမှလိုသမှှလိုကဖွှည့ဆွညွးပေးနတော ဘာပဲလိုလိုသူ့ဆီကို အကူညီတောငွးတာက ကမှအတှကမွခကခွဲတော့ဘူး လိုရငတွောငွးလိုကတွယွ ပရငမွေငှငွးတော့ဘူး ဘလိုဖှဈသှားကှတာလညွး အံသှမိသညွ အတှေးကုနမွှ ပှနအွိပလွိုကသွညွ နေ့ရကမွှားစှာဖှတသွနွးရငွး ဦးစိုငွးနဲ့ကမှ ပိုပှီး သံယောဇဉတွှဖှဈလောပှီထငရွဲ့။

မသိစိတလွားသိစိတလွား တဈခါတဈလေ ဦးစိုငွးအပေါွ နှဲ့ဆိုးတတလွာပှီ ကမှဆိုးသမှှ ဦးစိုငွးလိုကခွှော့ရငွး ကမှလညွး ကှနပနွေမေိသညွ တဈခါခါ ဦးစိုငွးနဲ့ မပှောရမနနေိုငွ မတှေ့ရမနနေိုငတွဲ့ ကမှစိတတွှကေ ဝခှေဲမရတော့ပေ ဒီလိုနဲ့ တဈယောကတွညွးနလောရငွး တဈလခှဲကှာလို့ကမှနားရကညွတဈညမှာ ဦးစိုငွးဆီကမှဖုနွးဆကလွိုကသွညွ တိုကတွိုကဆွိုငဆွိုငပွဲ အဲဒီညက ဦးစိုငွးအောငပွနွးဆငွးလာနတယဆွေိုပဲ ကမှဘာတှလေုပမွိနပှေီလညွးမသိတော့ဘူး ဦးစိုငွးနဲ့လညွးဖုနွးမပှောရရငမွနနေိုငွ “ဟဲလို…ဦးစိုငွး” “အငွးသမီး…”ဆူဆူညံညံအသံတှနေဲ့ ဖုနွးသံကသိပမွကှားရပေ ဘာလုပနွလညွေး ဘယရွောကနွလညွေး ဘာလို့ဒီလောကဆွူညံနလညွေး တှေးပှီး “ဘယမွှာကှီးလဲ….ဦးစိုငွး”စိတမွခသှည့ွ ခံစားခကှဖွှင့ွ မေးလိုကသွညွ။

“အခုအောငပွနွး ဆငွးလာနတောသမီးရဲ့ ဘာဖှဈလို့လညွး” “ဟမွ…… အောငပွနွးဆငွးလာနတယွေ” “အငွးလေ ဘာဖှဈလို့လညွး….သမီး” “Aww…..သမီးနညွးနညွးကှောကစွိတဝွငလွာလို့ ဦးစိုငွးဆီဖုနွးဆကလွိုကတွာ”ဟူ၍ စလိုကမွိ၏ “ဟမွ.. ဘာကိုကှောကစွရာရှိလို့လညွး” “စတာပါဦးရဲ့..လှမွးလို့ဆကလွိုကတွာပါ” “ဟမွ လှမွးလို့…ဘာလို့လှမွးတာလညွး သမီးက” “ဦးကလညွး… လှမွးလို့ပါဆို ဘာလို့လှမွးရမာလညွး” “အငွးပါ ဦးလညွး လှမွးပါတယွ” “ဟုတလွို့လား… ဦးမညှာရဘူးနောွ” အသိစိတတွှလှေှတကွုနပွှီ ကမှရူးနမေိသညွ “မညှာပါဘူး လှမွးလို့ပဲတှေ့တောငတွှေ့ခငှနွပှေီ” ဦးစိုငွးစကားကှောင့ွ ရုတတွရကကွမှ ကကှသွီးဖနွှးသှားသညွ သို့ပမယေ့ွ မှနွးကပှပွှီး ဦးစိုငွးကိုရုတတွရကတွှေ့ခငှနွတေဲ့ ကမှစိတတွှကှေောင့ွ ဦးစိုငွးပှောသမှှ ကှညနွူးနမေိသညွ “သမီး ဦးစိုငွးပဈစညွးတှခှေ စာရငွးပှီးရငွ လာတှေ့မယလွေ”။

ကမှ မစဉွးစားတတတွော့ဘူး “ဟငွ….ညမိုးခှုပွ ကှီးလေ” “အော ဘာဖှဈလို့လညွးသမီးရဲ့ အဆငမွပှလေို့လား” “မဟုတပွါဘူး ဘယတွော့ရောကမွှာလညွး ဦးစိုငွးက” “တောကွှာရောကတွော့မှာ ပဈစညွးခပှှီးလာခဲ့မယလွေ အလှနဆွုံးနှဈနာရီပေါ့”ကမှမငှငွးနိုငခွဲ့ နာရီကှည့တွော့ ညနေ ၇ခှဲနပှေီ နှဈနာရီပဲကှာမယဆွိုတော့သခှောတယွ ဦးစိုငွး၉ခှဲဆို ကမှဆီရောကလွာတော့မှာ ဘာပဲဖှဈဖှဈ သူလာတော့မှာ “အားဆို သမီးစောင့နွမယလွေေ”ငှငွးကှည့ခွငှပွမယေ့ွ ကမှလညွးဦးစိုငွးကိုတှေ့ခငှနွပေါပှီကမှစကားမဆုံးခငွ “အ့ဆို သခှောပှငဆွငထွားနောွ”တဲ့ ဦးစိုငွးစကားကိုကှားတော့ “ဟငွ ဘယလွိုကှီးလညွး ဦး…” “အော ဘာမှမဟုတပွါဘူး” ရငတွလှပလွှပဖွှင့ွဦးစိုငွးကို စောင့နွမေိတယွ စိတထွဲလညွး တဈမှိုးမှိုးဖှဈသှားမှာကှောကတွယလွေ။

အခှိနတွှနှေေးလိုကတွာ ဦးစိုငွးရောကမွလာသေးဘူးလား ကှောကစွိတတွှကှေားက ဦးစိုငွးကို တှေ့ခငှနွမေိပှီ “ဦးစိုငွး မလာသေးဘူးလား” “ရောကတွော့မှာသမီး အခုပဲ ဂယရွီနဲ့ထှကလွာပှီ” ဆိုတော့မှရငထွဲအလုံးကှီးကသှှားသညွ အဆောငရွှေ့မှာ မီးအလငွးရောငကွ ရုတတွရကပွေါလွာပှီး ပှောကသွှားသညွ သိပမွကှားဘူး “သမီး ဦးရောကနွပှေီ”ဦးစိုငွးဖုနွးသံကှားတော့ အဆောငရွှေ့ ပှေးထှကဝွငွးတံခါးဖှင့ပွှီး ဦးစိုငွး ရငခွှငထွဲတိုးဝငနွမေိသညွ “ဦးစိုငွး အရမွးလှမွးတာပဲ” “ဦးလညွး လှမွးလို့ အရောကလွာခဲ့တာ…..မှ” ကမှနဖူးကိုဖှဖှလေးနမွးလိုကသွညွ ကမှရငခွုနသွံတှနေဲ့အတူ ပှေ့ဖကွ၍ပငွ အဆောငထွဲအတူဝငလွာသညွ ဦးစိုငွးလကထွဲမှာတော့ ပဈစညွးတှအပှညေ့နွဲ့ပေါ့၉ နာရီ၄၅ လောကရွှိပှီ “ဦးစိုငွး တောငကွှီး ညဘကပွှနတွကမွှာလား” “အငွးလသမေီးဘာလို့လညွး” “အော ဘာမှမဟုတပွါဘူး မေးကှည့တွာ”။

ကမှအတှကွ စားစရာအစုံဂငွှးဘောငွးဘီလှလှတဈထညနွဲ့ သနပခွါးဗူးတှရောယပွေါ့ “ဦးစိုငွးတော့ ပိုကဆွံကုနအွောငွ ဒီလောကအွမှားကှီး” “မကုနပွါဘူး…. ” “ဟုတပွါပှီ ဦးစိုငွးစတနောအသိမှတပွှုတဲ့အနနေဲ့ ကောငွးကောငွးသုံးပါမယွ” “ဟုကဲ့ပါ ….ဒါနဲ့သမီး ဦးဘီယာဝယခွဲ့လို့ သောကလွိုကွဥူးမယနွောွ” ဟငွ ဘီယာမူးရငွ တဈခုခုဖှဈမာကှောကလွညွး “ဟုတွ… ဦး”ဆိုပှီးခေါငွးငှိမ့လွိုကသွညွ ရာသီဥတုအေးအေးညတဈညရဲ့ အစောပိုငွးမှာ ဦးစိုငွးနဲ့ကမှအခနွးက ရုတရွကတွိတဆွိတသွှား၏ “သမီး လာပါဥူး ”ဆိုလို့ ဦးစိုငွးဆီ သတိလကလွှှတဆွိုကရွောကသွှားသညွ ဘီယာနံ့တှသငွေးနတေဲ့ ဦးစိုငွးဘေးမှာ ကမှဖုနွးကလိရငွး သတိတှေ့မေ့နပှေီ ဦးစိုငွးလကကွ ကမှ ခါးကိုခပတွငွးတငွးဖကရွငွး “ဦးသမီးလေး သိသိသာသာပှောငွးလဲလာတာပဲ အရပတွှမှငေ့လွို့ ခနဓြာကိုယလွညွးထှားလာတယွ” ဦးစိုငွးစကားကိုကှားတော့ ကမှအလှနဝွမွးသာမိလိုကသွညွ။

ဘာလို့လဲဆို တကယပွဲကမှက အရပမွှင့မွှင့ထွှားတောင့တွောင့မွမတှကေို မှငရွငအွားကလှို့လို့ပါပဲ “ဟုလို့လား ဦးရာယွ” “အတညပွှောတာ ”ဘီယာဗူးကို စားပှဲပေါတွငကွာ ကမှမှေးစိလေးကိုကိုငလွှုပပွှီး ကမှခါးပေါကွ ဦးစိုငွးလကဟွာ တဈဖှေးဖှေးပငွ ကမှတငပွါးဆီရောကလွို့လာသညွ သို့ပငွ ကမှစိတမွဆိုးသည့အွပှငွ ဦးစိုငွးပှုသမှှ ကှနပနွေမေိသညွ “ဒါနဲ့သမီး ဦးဝယလွာတဲ့ ဘောငွးဘီကော ဝတွကှညေ့ွဥူးလေ သမီးကထှားလာတော့ အဆငပွှပေါ့မလားမသိဘူး” “ဟုတွ ဦးခဏစောင့နွောွ သမီးအိပခွနွးထဲ သှားပှီးဝတကွှည့ွဥူးမယွ” ကမှအိပခွနွးဘကထွှကလွာသညွ အခနွးတံခါးမပိတပွဲ မှနခွုံရှေ့ရပကွာ ညအိပဘွောငွးဘီကိုခှှတပွှီး ဦးစိုငွးဝယလွာသော ဘောငွးဘီကိုထုတလွိုကသွညွ ဘောငဘွီလေးက ဒူးပှတအွတိုလေး ဝတကွှည့ဖွို့ မှနထွဲကှည့တွော့ အခနွးတံခါးဝအကှယွ၌ ခိုးကှည့နွတေဲ့ဦးစိုငွးကို ကမှမှငလွိုကသွညွ။

“ဟမွ…..ဦးစိုငွး….ဟာ.ငါတံခါးမပိတမွိလိုကဘွူး” တှေးပှီး မသိသလိုဟနဆွောငကွာ နီရဲနတေဲ့မကှနွှာ ဖှင့ခွိုးကှည့နွသေော မှနထွဲကဦးစိုငွးမကှနွှာကို ပှနကွှည့မွိသညွ ကမှမှာပငတွီတဈထညတွညွးမို့ ရုတတွရကွ ဦးစိုငွးဝယလွာသောဘောငွးဘီကို ဝတကွာ ရှေ့ကှည့လွိုကနွောကကွှည့လွိုကနွဲ့ ဦးစိုငွးထှကသွှားခှိနကွိုမသိဟနဆွောငကွာ စောင့နွလေိုကသွညွ ဦးစိုငွးထှကသွှားပှီး သိပမွကှာခငကွမှထှကလွာသညွ “ကှကတွိပဲ ဦးစိုငွး….အဆငပွှတယွေ” “အိုး…..အရမွးလိုကတွာပဲ ခစှစွရားကောငွးသှားပှီ” “ဟိဟိ….ဟုတလွို့လားဦးစိုငွး” “တကယပွှောတာ…. အရမွးလှတယွ” “အ့မို့…..ဦးစိုငွးကိုခစှနွရတော” ပှောပှီးဦးစိုငွးနောကမွှနေ၍ ဦးစိုငွးပုခုံးပေါလွကတွငကွာ နှဲ့လိုကသွညွ ကမှလကနွှဈဖကကွိုကိုငွ၍ “ဟုတပွါပှီ နောကလွညွးအမှားကှီးဝယပွေးဥူးမယနွောွ” “တကယွ အရမွးခစှတွာပဲ”လို့အောကွာ ဦးစိုငွးပါးတဈဖကကွို ကလေးအထာဖှင့မွသိသလိုရုတရွကနွမွး၍ ကမှထိုငခွုံဘကသွို့ထှကလွာသညွ။

“ဟိဟိ ………ဒါနဲ့ ဘယတွော့ပှနမွှာလညွးဟငွ” “ဘာလို့လညွး သမီးရာယွ ပှနစွခငှပွှေီမို့လား” “မဟုတပွါဘူး အရမွးညည့နွကသွှားမစိုးလို့ပါ” “စိတပွူတယပွေါ့” “စိတပွူတာပေါ့လို့ ဦးကလညွး လမွးမှာတဈခုခုဖှဈရငွ မလှယဘွူးလေ ညဘကကွှီး” “အ့ဆိုမပှနဘွဲ သမီးဆီအိပပွှနမွယလွေ” “ဟငွ….သမီးဆီမှာ” “ဟုတတွယလွေ… သမီးပဲစိတပွူတယဆွို” “ဟာ…..မကောငွးဘူးလေဦးရဲ့” “ဘာဖှဈလို့မကောငွးတာလညွး သမီး သမီးပဲကှောကတွယဆွို” “အမွ…. ဦးကလညွး သမီးကစတာပါ နလောတာပဲလကှောနွပှေီ စတာအ့တာက” “ဟုလို့လား မသိဘူးဦးကတော့ သမီးကိုစိတပွူတယွ ဖှဈနိုငရွငွ သမီးနဲ့အတူရှိခငှတွယွ” “ဟမွ ဦး…..ဦးဘာပှောနတောလညွး” “ကယပွါ အရမွးကှီးမနှငထွုတပွါနဲ့ တောကွှာနရငပွှေနမွှာပါ” “မဟုတပွါဘူး…ဦးကလညွး ဟိဟိ” ကမှစကားအဆုံးမှာ ဦးစိုငွးမောငွဦး သူ့ထိုငခွုံကိုကမှဘေး၌ရှိစေ၍ ကမှရငခွှငထွဲ သူခေါငွးကိုအတငွးထိုးဝငပွှီး “ဖှဈနိုငရွငွ ဦးတော့ ဒီညသမီးနဲ့အတူအိပခွငှတွယွ”။

“ဟငွ.. ဦး” “ဟုတယသွမီးရဲ့ ဦးကပှနမွယသွာပှောတာ ပှနဖွို့ အစီစဉမွရှိဘူး နောကပွှီး ညဘကကွှီးဆိုတော့ သမီးပှောသလို တဈခုခုဖှဈရငဒွုကခြပဲ ကားသမားလညွး မနကမွှထှကပွှနမွလို့ ဦးကိုမှာသှားတယွ ခါတိုငွးလညွး ဦးတို့မနကတွှမှထှကေပွှနတွာ” “ဟငွ… ခါတိုငွးက ဘယမွှာအိပတွာလညွး” “ခါတိုငွးတော့ ပှဲရုံမှာအိပတွာလေ အခုတော့ ပှဲရုံတှပေိတနွလေောကပွှီ” “အ့ဆို…အခုဘယလွိုလုပမွှာလညွး”ဒီလိုပှောပမယေ့ွ တကယတွော့ စိတထွဲဦးစိုငွးကိုထှကမွသှားစခငှပွေါ “မသိတော့ဘူးလေ ဒီမှာပဲအိပရွတော့မှာပေါ့” “ဟမွ…..” “ဘာလို့လညွးသမီး အဆငမွပှလေို့လား” “အငွ သမီးတှေးတာက ဒေီမှာကသမီးတဈယောကတွညွးနတောလေ တကယလွို့ ဦးဒီမှာအိပသွှားတာ အနတွီသိရငွ ပှူာနာဖှဈကုနမွာပေါ့ ဘာလို့ဆို မိနွးကလေးနဲ့ယောကွှားလေးဆိုတာက” ကမှစကားမဆုံးခငမွှာတငွ ဦးစိုငွးက “Aww…အဲဒီကိဈစအတှကမွပူပါနဲ့သမီးရာယွ အနတွီကိုဦးကိဈစထားပါ နောကပွှီး သမီးနဲ့ရှိနတောသိရငွ အနတွီခှင့လွှှတပွေးမှာပါ ဟုပီလား”။

“အနတွီက ဘာလို့ခှင့လွှှတမွှာ ဒီမှာကသမီးနဲ့ဦးပဲရှိနမှောလေ” “ခှင့လွှှတပွါတယဆွို ဘာလို့လညွးဆိုတော့ သမီးကို အနတွီယုံလို့ပဲ ပှီးတော့ဦးလညွးယုံတယွ ဟုတပွှီလား” ဦးစိုငွးကကမှကိုအပိုငဖွမွးနိုငသွှားပှီ ကမှတော့ ဟနဆွောငခွငှတွုနွးပဲ ထှကမွသှားစခငှပွေမယေ့လွေ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ကမှသာခှင့ပွှုရငွ အရငလွို ကမှမဟုတတွော့ဘူး မဖှူစငတွော့ဘူး နောကတွှေ့ရငအွနခကကွှေမယွ အရာရာကိုအကောငွးဘကကွ တှေးပမယေ့ွ သခှောအောငွ မစဉွးစားတတတွော့ဘူး ခငှ့ခွှိနပွှီး ဆုံးဖှတဖွို့ အသိစိတတွှပှေောကကွုနပွှီ ဟနဆွောငပွှောရတယဆွိုပမယေ့ွ ကမှအသိတှထေဲမှာ ဦးစိုငွးနဲ့အတူတဈညတာကုနဆွုံးခငှတွယွ ဦးစိုငွးအနားမှာပဲရှိနခငှတွေယွ နောကပွှီး အပှငမွာဦးစိုငွးရငခွှငထွဲထိုးပှီး ဆိုးခငှနွမေိသညွ အိပခွငှနွမေိသညွ “အငွးပါ ဦးစိုငွးအိပမွယဆွိုလညွး အိပပွေါ့” “ဟိဟိ့…..”ဦးစိုငွးမကှနွှာတဈခုလုံး ကမှဗိုကတွဈပှငဗွှတသွပရွငွး ကမှခေါငွးငှိမ့ွ၍ ခှင့ပွှုတော့ အရမွးပငပွှောနွပေုံရသညွ။

၁၁ခှဲအခှိနတွော့ လကကွနှဘွီယာတှမေော့ပှီး “ကယွ…သန့စွငခွနွးသှားလိုကွဥူးမယွ ပှီးရငွ အိပကွှမယလွေ” “ဟုတွ ဥူးစိုငွး” ကမှပါးနှဈဖကကွို ဖှည့ညွှဈကာ မကှလွုံးလေးမှိတပွှီး သန့စွငခွနွးဘကထွှကသွှားခဲ့သညွ ဦးစိုငွးကို ကုတငမွှာအိပခွိုငွးပှီးကမှတော့ ဧည့ခွနွး၌ ကောဇောခငွးပှီးအိပမွယပွေါ့ ဦးစိုငွးရောကမွလာခငထွိုငစွောင့နွသညွေ အတောကွှာသည့တွိုငရွောကမွလာ ဦးစိုငွးဘာဖှဈနတောလညွး ဘီယာမူးပှီးလဲနပှေီလား…စိတပွူပူဖှင့ွ ရခှေိုးခနွးဘကွ ရုတတွရကရွောကသွှားသညွ ”ဟာ…ဘလို” ခါးအောကကွ ဘာမှမဝတထွားပဲ သန့ရွှငွးရေးလုပနွသညေ့ွ ဦးစိုငွးကိုမှငလွိုကမွှ ခကှခွငွှးပငပွှနလွှည့ထွှကလွာသညွ ကမှအိပခွနွးအပှငဘွကွ၌ ဦးစိုငွးကိုစောင့ွ၍ ”ဘလိုကှီးလညွး”ဟုတှေးနမေိသညွ “သမီး ဦးကိုစောင့နွတောလား” “ဟုတွ…ဟို…ဦး …ဦးကသမီးအခနွးထဲအိပလွနေောွ သမီးက အပှငမွှာအိပလွို့အဆငပွှတယွေ” “ဟာ သမီးရာယွ ဦးကသမီးနဲ့အတူအိပခွငှလွို့ပါဆို “ဟမွ…ဦး…မရဘူးလေ” “ဟာ ဘာဖှဈလို့…..လညွး…သမီးရဲ့” ။

အခုလိုငှငွးလိုကပွမယေ့ွ ကမှကိုယတွိုငလွညွးဦးစိုငွးနဲ့အတူရှိခငှခွဲ့တာပါ အခှနအရေတေော့ မိနွးခလေးမို့ဟနဆွောငရွတယမွလား အမှနတွိုငွးပှောရရငွ သဘာဝအထိတှေ့တှကေို စိတကွူးနဲ့မဟုတပွဲ အပှငလွောကမှာ ထိတှေ့ခံစားခငှစွိတကွထကသွနလွှပါပှီ ၂၀အရှယတွောငရွှိနပှေီလေ လောကကှီးကဘလိုလညွး စူးစမွးခငှမွိနပှေီ ဒါမယ့အွဲဒီအထိတှေ့တိုငွးကိုလညွး ဦးစိုငွးနဲ့ပဲဖှဈခငှတွာပါ ဒါကမှရဲ့သိစိတကွဝနခွံခှငွးပဲ ရခှေိုးခနွးထဲက ဦးစိုငွးဟာ ဒီညအတှကွ သူလိုခငှတွာရဖို့ လကလွှှတမွည့ပွုံဖှဈမနဘေူး သူ့ကိုမှငလွိုကတွဲ့ကမှကိုယတွိုငတွောငွ အသကရွှူမှားအောငဖွှဈလို့ အိပခွနွးပှငဘွကမွှာ ဦးစိုငွးကိုမှငယွောငကွှည့ရွငွး ကမှလကခွလေး ပိ့ပိ့ကလေးကိုနှိပနွမေိသညွ ဒါနဲ့အသှေးအသားနဲ့မို့လားမသိဘူး တောငကွှီးမှို့ ဦးစိုငွးအိမတွုနွးက ရခှေိုးခနွးထဲက ဦးစိုငွးကိုမှငပွှီး ကမှစိတတွှေ ပှောငွးလဲသှားသညွ အရငလွိုရိုးမနတေော့ပဲ အမှိုးသမီးစာစုတှဖတတွေယွ အပှာစာအုပတွှဖတမွေိတယွ။

နောကပွှီးထိုအရသာကိုတဈကိုယတွောွ ခံစားတတလွာတယွ အမှဲတမွးမဟုတပွမယေ့ွ မကှာမကှာဆိုသလိုပါပဲ အဲဒီအခှိနတွှဆေိုလညွး ကမှအာရုံခံစားမှုတိုငွးမှာ ဦးစိုငွးပဲပိုငစွိုးထားသညွ ဘယကွစလညွးဆိုတော့ ရခှေိုးခနွးထဲက ဦးစိုငွးရဲ့ရရှတသွေံတိုငွးဟာ ကမှနာမညကွို ကမှအသခှော ကှားခဲ့လို့ပဲ”သမီး သိငွဂြီ အား” ဒီအသံတှေ ကမှနားထဲမှာစှဲတုနွး Spaခနွးတုနွးက ဦးစိုငွးခနဒြာကိုယွ အခုထိမှငတွုနွး အိမမွာတုနွးကအနတွီမရှိရငွ အကှောငွးရှာပှီး နှိပခွိုငွးတဲ့ဦးစိုငွးအကှံတှေ ဟနဆွောငပွှီး နခေဲ့ရတာသတိရတုနွးပါပဲ နောကပွှီးစောစောက အိပခွနွးထဲ ကမှ ဘောငွးဘီလဲတုနွး တံခါးကှယရွာကခိုးကှည့နွတေဲ့ ဦးစိုငွးမကှနွာပေါကွ အမူအရာတှဟော ကမှကို သူဘယလွောကခွစှတွယွ ဘယလွောကလွိုခငှနွတယဆွေိုတာ ကမှအသိဆုံးမို့ပဲ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ကမှအပေါကွောငွးလှနွးတဲ့ဦးစိုငွးကို သနားတယွ အရှယကွောငွးတုနွးမှာ အနတွီက သှေးဆုံးသှားပှီလေ။

ကမှအပေါဆွိုဦးစိုငွးတငမွကဘူး အနတွီရောပါ သဘောထားကှီးခဲ့တာ ယနေ့ထိပဲလေ ဒါကှောင့လွညွး ကမှဦးစိုငွးမှ ဦးစိုငွးဖှဈနတောပေါ့ အခုစိတလွညွးကှည့ွ စိတပွကှပွကှနွဲ့ကမှကိုကှည့နွတေဲ့ ဦးစိုငွးမကှနွှာကိုကှည့ပွှီး “အငွးပါ ဦးနဲ့အတူလာအိပမွာမို့ မကှနွှာတော့ပှငပွေးဥူး..”ပှောပှီး ကှညဖွှူလိုကရွသညွ ရငတဟွနဆွေောငမွှုတှေ ခကှခွငွှးပငွ လှင့စွငသွှား၏ “အို….. ဝမွးသာလိုကတွာသမီးရာယွ အ့မို့ ခစှနွရတော” “တကယပွဲ မကှနွှာကှီးက ခကှခွငွှးနောွ”ပှုံးရှငလွာတဲ့သူ့မကှနွှာကှည့ပွှီးပှောလိုကသွညွ “ဝမွးသာလှနွးလို့ပါ”ပှောပှီး ကမှကိုအတငွးဖကထွားသည့ွ ဦးစိုငွးလကတွှထေဲရုနွးထှကဖွို့ ခကနွတေဲ့အခှိနွ ကမှပေါငတွဈဖကသွို့ မာတောင့နွတေဲ့ ဦးစိုငွးဟာကှီး ထောကနွပှေီ ကမှလေ စောခှှေးတှနေဲ့ “ကယအွခုတော့ အိပယွာတှေ ယူဥူးမှာမို့ အခနွးထဲမှာခဏစောင့နွောွ”ပှောတော့ ရှှရသညေ့ွ မကှနွှာဖှင့ွ “မလှှတခွငှတွော့ဘူး ဟိဟိ”ပှောလာသညွ။

“ဟာ ဘလိုဖှဈနလညွေး တဈညလုံးရှိနမှောကို” “ဟုပါပှီ ဦးစောင့နွမယနွေောွ” ကမှဧည့ခွနွးဆီအပှုံးမှားစှာဖှင့ထွှကလွာသညွ တဈလောကလုံးကိုမေ့နပှေီ ဦးစိုငွးနဲ့ရှိနရတေော့မယွ ဘာပဲဖှဈဖှဈကှောကမွနတေော့ဘူး ဟနဆွောငမွှုတှမလေိုတော့ဘူး ပှင့ပွှင့လွငွးလငွးရှိနပှေီ ဘာဖှဈဖှဈပေါ့ ဒီလိုနဲ့ အိပခွနွးထဲကမှရောကသွှားတော့သညွ အိပယွာတှေ သခှောပှငရွငွး ကမှခဏတော့ အလုပမွှားနသညွေ ပှီးရငပွဲ “ကယွ… ဦးလူဆိုး အိပလွို့ရပါပှီရှင့ွ” “ခစှလွို့ ဆိုးတာပါ သမီးရာယွ ခခွ” “ဟုလို့လား မယုံပါဘူး” “မယုံရငသွကသွပှမယွေ လာခဲ့” ပှောပှီးကမှ ဗိုကကွိုဗှတသွပကွာပငွ ရုတတွရကခွါးကိုဖကွ၍ မှေ့ယာကုတငပွေါသွို့ ”ပုနွး” လဲခလှိုကသွညွ “ဖှဖှလေေုပပွါ ဦးရာယွ” “ဖကခွငှနွပှေီမို့ပါ” “ဟှနွး လူဆိုးကှီးနောွ” ဦးစိုငွးလကတွှကေ ကမှဗိုကမွှ တဈဖှေးဖှေးပငွ ဆီးအိမသွို့ရောကလွို့လာသညွ ကမှဖှင့စွောခှှေးတှပှနလွေို့ ကမှပဲအရငစွကားစလိုကသွညွ။

“ဦး…. ” “အငွးပှောလေ သမီး” “သမီးနဲ့ရှိနရတော ပှောလွားဟငွ” “သိပပွှောတွာပေါ့ သမီးရာယွ ဖှဈနိုငရွငတွဈခှိနလွုံးရှိခငှတွာ” “ဘာလို့ တဈခှိနလွုံးရှိခငှတွာလညွး” “အော ဟောဒီက ဦးသမီးကိုခစှလွို့ပေါ့” “ဟုလို့လား” “အော ဟုပါတယဆွို သမီးရဲ့” ကမှဆီးအိမထွကကွဦးစိုငွးလကကွ ဖှေးဖှေးခငှနွှေး၍ ပှတသွပနွဆေဲပငွ “သမီး…. ” “ရှငွ……ဦး” “ဦး……မနနေိုငတွော့ဘူး”ပှောရငွးက မာကှောနသေော ဦးစိုငွးမောငလွီးဟာ ကမှတငကွိုလာ၍ထောကနွသညွေ ဒါမယ့မွသိဟနဆွောငရွငွးပငွ “ဘာကို မနနေိုငတွာလညွးဦး” “သမီး…” “ဦးကို သမီးစိတဆွိုးမှာလားဟငွ” “ဘာလို့ဆိုးမှာလညွးလို့ ”ဒီကိဈစမှာ ကမှဆနဒြလညွး ပါတာမို့ ဦးစိုငွးပှုသမှှမှာ ကမှမနုမိလို့ ဦးစိုငွးဟာရှေ့ဆကတွိုးဖို့ လကလွှှော့လိုကရွငွ ကမှလေ ကမှကိုယကွမှခှင့လွှှတမွှာမဟုတဘွူး “အ့ဆို ဦးကိုကှညဖွှူတယပွေါ့” “ကှညဖွှူတာပေါ့ လို့…..သမီးရဲ့ဦးပဲဟာ ဟိဟိ”။

“ဦး.. ဘာပဲလုပလွုပကွှညဖွှူမယပွေါ့နောွ သမီး” “ဟငွ… ဦးကဘာလုပမွလို့…..အ့လိုပှောတာလညွး” ကမှစကားအဆုံးမှာတငွ ဦးစိုငွးမောငဟွာဘာမှပှနမွပှောတော့ပဲ့ ကမှကိုပကလွကဆွှဲလှည့ပွှီး အတငွးကှီးစုပနွှုမွးတော့သညွ “ဦး……အာဟာ…ဦး”. ကမှအသံတှသေိပမွထှကတွော့ဘူး ဦးစိုငွးလကတွှေ ကမှရငသွားဆီရောကလွာပှီး ကမှနို့နှဈလုံးကို သူ့စိတကွှိုကကွိုငဆွုတနွပှေီ “အား… ဦး” ကမှရုနွးလို့မရတော့သလို ရုနွးထှကဖွို့မစဉွးစားတော့ဘူး ”အ့လို မ……မလုပနွဲ့…ဦး”လို့ဟနဆွောငညွညွးရငွး ဆနဒြတဈခုသို့တောငွးတလာပှီ “အား…..ဦး…အား” ဦးစိုငွးလကတွဈဖကကွ ကမှပေါငကွှားထဲရောကလွာပှီ အေးစိ၍နေ၏ “အား…. အငွး………အား” ကမှပိ့ပိ့အပေါကွ အရသာစိထိပကွို အတှငွးခံအပှငကွဖိနှယတွော့ ကမှမခံစားနိုငတွော့ပေ ခကှခွငွှးပငွ ထိုလကကွနှေးသှားပှီး ပငတွီတဈခုလုံးစိုရှဲ၍သှားသညွ။

“အား….အငွး….အား” ထိုအရသာကိုစှဲမကစွှာ ခံစားရငွး ညညွးညူရငွး ၄မိနဈအကှာ ကမှကိုယပွေါမွှာ အဝတအွစားဟူ၍မရှိတော့သလို ဦးစိုငွးပါကိုယလွုံးဗလာကငွှးဖှင့ွ ကမှမကှစွိရှေ့၌မှငနွရသညွေ အသကရွှူသံမှား ရောထှေး၍ ဆူညံနတေုနွးရုတတွရကပွငွ ကမှပေါငကွှားသို့ ဦးစိုငွးမကှနွှာတဈခုလုံးရောကလွာပှီး “အား….ဦး..အလို မလုပွ….မလုပနွဲ့” စိုရှဲနသေော ကမှပိ့ပိ့ကို သူကှိုကသွလို သှှာဖှင့ွ ထိုး၍တဈခါ ယကွ၍တဈလှည့ွ ကစားနသညွေ ဦးစိုငွးအပှုတှကှေား မခံစားနိုငလွောကအွောငွ စိတတွဈခုကပိုလာသညွ စောစောကထကပွိုမှနလွာသလို့ ”မလုပနွဲ့”လို့သာ အားနာ၍ ပါးစပကွပှော ပမယေ့ွ ကမှညှာလကမွှာ ဦးစိုငွးခေါငွးကိုကိုငွ၍ ပိပိ့ကိုယကပွေးနသေော ဦးစိုငွးကို အာပှု၍ပငွ ကူနမေိတော့သညွ “အား… အငွး အာ… အငွး….အား….အား ဦး” ငါးမိနဈမှှကှာအောငွ ကမှစိတကွို အနိုငယွူရငွး သူ့အပှု၌ရုနွးမထှကနွိုငတွော့သည့ကွမှကို ကှည့ကွာ ။

“သမီး…. ဦးသမီးအဖုတကွို လိုးခငှလွိုကတွာ” ကမှဘယလွိုတားနိုငတွော့မလဲ ထိုစကားက ရိုငွးပမယေ့ွ နားကှားခှိုလှသညွ ထပခွါတလဲလဲကှားခငှမွိသညွ ပထမဆုံးကမှပါကငဖွောကခွံရတော့မှာသိပမယေ့ွ မလှနဆွနရွဲဘူး ထိုအရသာကို ခံစားကှည့ခွငှပွှီလေ ဘာမှမပှောမိလို့ထငရွဲ့ “သမီး ဦးကိုခှင့ပွှုပါနောွ ဦးလိုးခငှနွပှေီမို့ပါ” ကမှခေါငွးလေး ညိမ့ရွငွး”အငွး. . ဖှေးဖှေးနောွဦး” ဟူ၍ ခှင့ပွှုလိုကသွညွ ကမှစကားအဆုံးမှာပငွ ဦးစိုငွးမောငွ သူ့လီးရောကမှပိပိကိုပါ သူဆံထှေးဖှင့ွ ရှဲစိုသှားအောငလွူးသုတကွာ ကမှအဖုတဝွသို့ထိုးသှငွးဖို့ပှငဆွငနွတေော့သညွ သူ့လီးကကမှအဖုတကွိုထိရငပွဲ ကမှ”ဦး…ခဏ” “ဘာလို့လညွးသမီး” “မီးခဏ ပိတပွေးပါလား” “ဘာဖှဈလို့လညွး သမီး” “ရှကတွယွ” “အော အငွးပါ ”လပှတွပှကွ အခနွးတဈခုလုံးမှောငကွသှှားသညွ ဦးစိုငွးလကတွဈဖကကွ ကမှပေါငတွဈဖကကွို ကိုငဟွ၍ ကနှလွကတွဈဖကဖွှင့ွ သူ့လီးကိုကိုငကွာ ကမှအဖုတတွှငွးသို့ ထိုးသှငွးတော့သညွ “အား…ခှု…ခှု…ဖှေးဖှေး.’ ။

“အား ဖှေးဖှေးနောွဦး…..အား နာတယွ မရဘူး ဦးမလုပနွဲ့တော့” အတှေ့အကှုံမရှိသလို ဦးစိုငွးလီးနဲ့ထိုးသှငွးတာ ကမှမခံနိုငပွေ “အရမွးနာတယွ ”ပှောတော့ “ခဏပဲနာမှာပါ သမီးရဲ့ တောကွှာအဆငပွှသှေားမှာမို့ အောင့ထွားလနေောွ” “ဟမ့အွမွး နားတယွဦးရဲ့” “ကယပွါ ဖှေးဖှေးလိုးမာမို့ ခဏပဲနောွ သမီး” ကမှမခံနိုငပွမယေ့ွ ကှိုးစားပှီးအားတငွးပေးရတော့မယွ “ဖှေးဖှေး လိုးနောွဦး” “ဟုတပွါပှီ ခဏပဲနောွ” ဒီလိုနဲ့ ကမှအဖုတတွှငွးသို့ ဦးစိုငွးလီးဟာ တငွးကှပစွှာတိုးဝငလွာရာက တဈဖှေးဖှေးနဲ့ခရီးအလညရွောကလွာပှီ “အား ဖှေးဖှေးဦး အာ…..” အံတှကှေိုကပွှီး ငှိမခွံရငွးက ဦးစိုငွးလီးတဈခုလုံး ကမှအဖုတတွှငွးသို့ အဆုံးထိပငွ တိုးဝငသွှားပှီ “အား……’ 62 20:21 ဦးစိုငွး သူ့လီးကိုဖှေးဖှေးခငွှး ပှနထွုတနွပှနပွှီ “အား အား. ….အငွး ဟူး” တဈဖှေးဖှေးဖှင့ွ ထိုးသှငွးရငွးပှနထွုတရွငွးနဲ့ ကမှလညွးခံစားရသကသွာလာသလို ထိုအရသာကိုပို၍ပငနွှဈသကလွာသညွ “အား. .အိုး အား” “အငွး….အား နာ…….နာတယွ အား….အငွး” တဈဖှေးဖှေးနဲ့မှနလွာပှီ ကမှခှှေးစောတှနေဲ့ အံကှိုကထွားဆဲ။

ကမှပေါငကွ အေးစကစွှာ အရညတွဈခုစီးကနှပှေီ ကမှသတိတှလှေှတပွှီး စီးမှှော၍ကောငွးလာသညွ “အား….ဦး” “ဦးစိုငွး….. အား….အငွး” ဦးစိုငွးမှနမွှနပွဲဆကဆွောင့နွရငွေး ပကလွကအွနထေားက ကမှပိပိလညွး ပူစပလွာပှီး ၁၀မိနဈကှာသည့တွိုငွ ဦးစိုငွးမပှီးသညွ ကမှတော့ အဆောငတွဈခုလုံးဆူညံသှားအောငညွညွးနရငွေး ရှိသမှှအရိုး ဂငှဆွီတှဆေီက အားတှေ အဖုတတွှငွးသို့ရောကပွှီး “ဖှပွ ဖှတွ” အသံထှကကွာ ပှီးခငှလွာပှီ “အား…. အငွး..ဦးမပှီးသေးဘူးလား” “အငွးပှီးတော့မယွ ”၁၅မိနဈအကှာတှငွ ဦးစိုငွးအရငထွကပွို၍မှနလွာပှီး “အူး….. အား….အူး”အောကွာ သူ့လီးကိုရုတတွရကကွမှအဖုတတွှငွးကထုတပွှီး ”အား…အိုး” အောကွာ ကမှဗိုကပွေါွ၌ သူ့လရညမွှားကိုထုတခွလှိုကသွညွ ကမှဗိုကပွေါအွေးစိစိရှိနတေဲ့ သူ့လရညဗွစှဗွစှတွှကေို ကမှလကဖွှင့ပွှတသွပနွခှေိနွ ဦးစိုငွးမှာ သူ့လကကွိုကမှရငဘွတွ၌တငပွှီး လဲကသှှားခဲ့သညွ။

“အာ…..အူး” ကမှလညွးမထနိုငတွော့သလို ဦးစိုငွးလညွး ”’အရမွးခစှတွာပဲ သမီးရာယွ” ပှောပှီး ကမှကိုဆှဲဖကကွာ နဖူးကိုအနမွးဖှဖှဖှင့ွ နှဈသိမ့လွသညွေ အဖုတတွဈခုလုံး ပူဆိမ့နွပှေီး အဖုတနွှုတခွမွးက အေးစကစွကအွရညလွညွး တဈစကခွငွှးပငွ အဆကမွပှတစွီးကနှသညွေ အခှိနကွ ၁၂ခှဲကှောတွော့မညွ သန့ရွှငွးရလေုပဖွို့ လိုပမယွေ ကမှမထနိုငတွော့ လမွးလှှောကဖွို့ပါ စိတမွကူးနိုငတွော့ပေ အသကရွှူသံတဈရုနွးရုနွးဖှင့ွ နှဈယောကသွားတိတဆွိတသွှားသညွ အတောကွှာမှ ကမှပေါကွဦးစိုငွးလကတွှေ ကှယပွှောကသွှားပှီး မှောငနွတေဲ့အခနွးဟာ ရုတတွရကလွငွးထိနသွှားသညွ “ဟငွ…. သမီး” “ဘာလညွး……ဘာလညွးဦး” “သှေးတှေ ထှကနွတယွေ” “ဘယမွလညွးဦး”ကမှ ထကှည့လွိုကတွော့ အဖုတနွှုတခွမွးတှေ နီရဲပီး ပှနွးခိုကထွားရာက ထှကလွာတဲ့သှေးတှပေဲ ဦးစိုငွး ရုတတွရကအွခနွးထဲကထှကသွှားပှီး ရတဈခှေကနွဲ့ပှနရွောကလွာသညွ။

ကမှဖှင့ထွလာသည့ဆွိုရုံ ဘာမှမလုပနွိုငတွော့ပေ ကမှအဖုတနွဲ့ သှေးစှနွးနတေဲ့နရောအနံ့ကို သခှောသန့ရွှငွးရေးလုပပွေးနတေဲ့ ဦးစိုငွးရဲ့အကှငနွာကို ဝမွးနညွးဝမွးသာကှည့နွမေိသညွ အိပယွာအပေါကွအခငွးကိုဖယပွှီး အိပစွကဖွို့ ဦးစိုငွး ကုတငပွေါပွှနရွောကလွာသညွ ကမှတော့ ခနဓြာကိုတဈခုလုံးဦးစိုငွးရငခွှငထွဲ၌သို့ တိုးဝငွ၍ငိုခလှိုကသွညွ “ဦး…..သမီးတို့ဘာတှဖှဈကေုနပွှီလညွး” “ဘာဖှဈလို့လညွး သမီးရဲ့” “သမီးကှောကတွယွဦး”ပှောပှီး ငိုခနှမေိသညွ “မကှောကပွါနဲ့ ဖှဈလာသမှှဦးတာဝနယွူမာမို့ စိတခွပှါနောွ” “ဦး…. ” “အငွးသမီး” “သမီးကို ထားမသှားပါနဲ့နောွ” “အောွ…ထားမသှားပါဘူး မငိုနဲ့တော့နောွ” ဘာပဲဖှဈဖှဈမိနွးခလေးမို့ဟနဆွောငရွတာပေါ့ “ကဲ ကဲ အိပကွှရအောငွ”လို့ဦးစိုငွးကပှော၍ ကမှလကကွိုသူ့လီးထံ အရောကပွို့ကာကိုငဆွုပွ စပှေီး နှေးနှေးထှေးထှေးပှေ့ဖကကွာပငွ အိပစွကဖွို့ကိုယစွီမကှလွုံးမှိကလွိုကကွှသညွ။

ကမှတော့ အရဈတှကေုနနွတေဲ့ ဦးစိုငွးဒဈကိုကိုငကွာပငွ မလှှတခွငှတွော့ပဲ အိပပွှောသွှားခဲ့သညအွတောကွှာကှာအိပနွရငွေး သတိရလာတော့ ကမှဘေးမှာ ဦးစိုငွးရှိမနတေော့ပေ ရငတွှတေုနပွှီး စိတတွှခှေောကခွှားစှာဖှင့ွ “ဦးစိုငွး…”ဟုအသံကှီးဟဈကာ အောခွေါလွိုကသွညွ ဦးစိုငဆွီက ပှနထွူးသံကှားမရသဖှင့ွ နောကတွဈကှိမအွောလွိုကပွှနသွညွ “ဦးစိုငွး….”ဒီတဈခါလညွးပှနမွထူး ကုတငဘွေးမှာရှိတဲ့ခုံပေါကွနာရီလေးကို ကှည့လွိုကတွော့ မနကွ ၃နာရီသာရှိသေးသညွ ရုတတွရကအွခနွးပှငထွှကပွှီး “ဦး…….”ကမှခေါသွံမဆုံးသေးခငွ သန့စွငခွနွးဘကကွပှနလွာတဲ့ ဂှေးတနွးလနွးနဲ့ဦးစိုငွးကိုမှငလွိုကသွညွ ဦးစိုငွးရှိရာပှေးဝငပွှီး အပိုတှနေဲ့လညွး ခှှဲမနခငှတွေော့ဘူး “ဦးစိုငွး သန့စွငခွနွးသှားတာလား” “အငွးလေ သမီးဘာလို့လညွး” “အောွ သမီးတောငခွေါမွသှားလို့ပါ” “သမီးလိုကခွငှမွှနွး ဦးမှမသိတာ သိရငခွေါမွှာပေါ့ သန့စွငခွနွးထဲမှာတောငွ ဆှဲရသေး ဟိဟိ”။

“ဦးစိုငွးနောွ… ပေါကကွရတှေ” “စတာပါ..ကယွ……လိုကပွို့ပေးမယလွေ” သန့စွငခွနွးပှနလွာပှီး အိပခွနွးထဲအဝငွ ကုတငပွေါွ ကမှဒူးတဈဖကဖွှင့ွ ထောကတွငလွိုကခွှိနွ ကမှနောကနွေ “နပေါဦး ..သမီးရာယွ”ဆိုပှီး ဖှဖှလေးပှေ့ဖကကွာ “နောကတွဈခေါလွောကွ ထပလွိုးခငှသွေးတယွ” ဦးစိုငွးစကားကိုကှားရငပွဲ ခှှေးတှစေို့လာပှီး ကမှပိ့ပိ့ကလေး ရုတတွရကစွို့လာပှီ “ဟာ..ဦးတောတွော့လေ တဈခေါကဆွို တဈခေါကတွောငတွောတွောကွှိုငွးနပှေီ စပလွှနွးလို့သတေော့မယွ” “သမီးရာယွ ဦးစိတတွှေ ပှနနွိုးဆှလာလို့ပါ” “ဟမွ….. ဘယလွိုနိုးဆှနလေို့လညွး..ဦး” “သမီးကိုလိုးခငှစွိတနွဲ့ ဦးလီးကှီး အိနှဒြေမရလို့ပါ” တကယပွဲ ဦးစိုငွးလီး အမာတောင့ကွှီးက ကမှဖငတွဈခုလုံးမှာ ပှတသွပနွပှေီ ကမှလညွးတောတွောွ စိတပွါလာနပှေီ “အငွးပါ ဒီတဈခါနောကဆွုံးနောွ” “ဟိဟိ ဟုတကွဲ့ပါသမီးရဲ့…. ခစှလွိုကတွာ” “လူဆိုးကှီး…”ပှောရငွးက ဦးစိုငွးဆီမကှနွှာလည့ကွာ သူ့ဖခုံးကိုဖကပွှီး ကုတငပွေါသွို့ကမှလဲခလှိုကသွညွ။

တဖှေးဖှေးပငွ ဦးစိုငွးလကခွလေး ကမှပငတွီလေးကို ခှှတနွပှေီ စောစောတုနွးကလို ကမှပိ့ပိ့ကို မယကတွော့ မဖိနှယတွော့ပဲ တဈခါတညွးလိုးဖို့ပှငနွသညွေ စိုရှဲနတေဲ့ကမှပိ့ပိ့လညွး စောစောတုနွးကလို ထိုးသှငွးဖို့မခကခွဲတော့ အနညွးငယကွှပရွုံမှှသာရှိတော့သညွ မနကွ၃နာရီခှဲအခှိနကွှီး ဦးစိုငွးနဲ့သှားနတေဲ့ ကာမတဏှာတောက အရမွးပှည့စွုံလှနွးတာပဲ “အား…..အငွး အား……အားအား….အဟင့အွငွး…အားဦး” ဦးစိုငွးဟာ ကမှကိုကုတငပွေါွ ပကလွကကွားအိပခွိုငွးပှီး ကှမွးခငွးထကရွပကွာ ဦးစိုငွးလကနွှဈဖကစွလုံးဟာဖှင့ွ ကမှပေါငတွှကေိုကိုငပွှီး အားရှိသလောကွ အတငွးကှီးလိုးနသညွေ အရဈကုနနွတေဲ့ ဦးစိုငွးလီးဟာ ကမှပိ့ပိ့အတှငွးက ပူနှေး၍ပငွ ဝငလွိုကထွှကလွိုကဖွှင့ွ ရှိနသညွေ “အား…..ဦးစိုငွး” “အား……..အငွး…..အား အား…….” 10မိနဈမှှဦးစိုငွးထိုးသှငွးပှီးတဲ့နောကွ ကမှခှထေောကကွို သူ့ပုခုံးထကတွငပွှီး အနညွးငယွ ရှေ့ကုနွးကာ တဈဖနပွှနထွိုးသှငွးတော့သညွ ။

“အငွး…….အဟငွးအဟငွး..အငွး အငွး….အား…ဦး……အား အား…အား…..အား” ပထမတဈခါလို အရမွးမနာတော့ပမယေ့ွ ကမှပိ့ပိ့တဈခုလုံး ပူစပွ၍လာပှီ ဦးစိုငွးအပှုအစု၌လညွး မပှီးဆုံးခငှသွေး အဆုံးထိငှိမနွတေော့မညွ “အား…….. အငွး………အား…….အား……..အား အူး”ဦးစိုငွး၏အားမာနရွှိရှိအပှုစုမှာ ငှိမသွကစွှာ စီးမှှောနရငွေးက နောကဆွုံး ၁၅မိနဈအကှာတှငွ ကမှအဖုတတွှငွးက ဦးစိုငွးလီးတဈခုလုံး ပူနှေး၍လာပှီး အနညးငယမွှှမှနလွာကာ “အား….ဟူး….ဝူး”အသကရွှူသံမှားတဈရုနွးရုနွးဖှင့ွ ရုတရွကကွမှအဖုတတွှငွးကသူလီးကို ထုတွ၍ကမှ အရာသာဖုအထကွ၌ အရညကွှဲကှဲ သူ့သုတရွညမွှားကိုထုတပွဈလိုကသွညွ ဦးစိုငွးလညွးအသကရွှူသံတဈရုနွးရုနွးဖှင့ွ ကမှဘေး၌လဲကသှှားပှီး အိပပွှောသွှားသညွ ဘီယာနံတှေ မကုနသွေးတဲ့ ဦးစိုငွးနှုတခွမွးကို အိပပွှောနွသေောဦးစိုငွးမသိအောငွ နမွးကာပငွ ကမှလကကွိုဦးစိုငွးလညပွငွး၌တငပွှီး အနားယူလိုကသွညွ။

ရငခွုနသွံမှား ဆူပှကနွပှေီး ပှောစွရာတှပှညေ့နွှကခွဲ့တဲ့ အဖှဈအပကှညွမို့ မကုနဆွုံးခငှခွဲ့ တဈဖှညွးဖှညွးအလငွးရောငတွှကေ ပိုလငွးလကလွာပှီ မကုနဆွုံးခငှပွမယေ့ွ နောကနွောငကွိုပဲကှိုဆိုရတော့မညွ နာရီက၅ခကှထွိုးလို့ အရောငွးသမားတှရေဲ့အသံတှကေ ဆူညံနပှေီး ဦးစိုငွးဖှင့ပွငပွနွးသမှှ အနားယူလို့အိပစွကနွတေုနွးပငွ အိပယွာကထ အိပပွှောနွတေဲ့ဦးစိုငွးကို ဖှဖှလေးနမွးပှီး ထှကလွာသညွ သန့ရွှငွးရေးတှလေုပပွှီး မနကစွာပှငဆွငွ၍ ဥူးစိုငွးအနိုးကိုစောင့နွသညွေ မနကွ၇နာထိုးမှ အိပခွနွးထဲကထှကလွာသော ဦးစိုငွးကိုမှငလွိုကသွညွ ရောတွှဲနသေော သူ့လီးဟာအထငကွှီး မှငနွရသညွေ ”ဦးစိုငွး….အတှငွးခံလေးဝတပွါဥူး” “ဟား…..မလိုပါဘူးး ဘသူရှိလို့လညွး ကိုယ့မွိနွးမပဲရှိတဲ့ဟာ…” ဦးစိုငွးဆီက မိနွးမဆိုတဲ့စကားကိုကှားရတော့ ပို၍ကှနပနွေမေိသညွ တဈလောကလုံးကို မေ့ပှီး ဦးစိုငွးကိုပဲကှညနွူးစှာကှည့နွမေိသညွ။

နှဈယောကသွား မရှကတွတကွှတော့ပေ “အငွးပါ ဟုတပွါပီ သန့ရွှငွးရလေုပတွော့ မနကစွာစားဖို့အဆငသွင့ဖွှဈနပှေီ” “မိနွးမကူပှီးသန့ရွှငွးပေးလေ” “အော ကလေးကနှတောပဲ ကယကွယွ..လာလာ” ရေးခှိုးခနွးထဲအတူရောကလွာပှီး ဦးစိုငွးတဈကိုယလွုံးကို ရပတဖွှေင့သွန့ရွှငွးပေးလိုကသွညွ ရခှေိုးခနွးထဲက ပှနထွှကလွာတော့ ကမှနောကကွရုတရွကခွါးကိုဖကပွှီး “မိနွးမရေ….မနေ့ညကကောငွးလား” “ဟာ…ဘာတှပှေောနလညွေး” “ကောငွးလားလို့ ” “မသိဘူး…… လှှတွ” “ဟင့အွငွး……မိနွးမမဖှရငမွေလှှတဘွူး” “ဟာကှာ……ဦးနောွ… ဘာမှနွးမသိဘူး” “ကယပွါ ဦးသိခငှလွို ဦးနဲ့လိုးရတာကောငွးလားဟငွ” “မသိဘူး….ဦးနဲ့မို့ခံလိုကတွာနောွ ” “တဈခါမှမခံဖူးဘူးပေါ့” “ဘသူနဲ့မှကိုမအိပဖွူးတာ ဦးနဲ့ပထမဆုံပဲ” “ဒါဆို ဦးကံကောငွးတာပေါ့ ပါကငလွေးဖောကလွိုကရွတယဆွိုနော့ အမို့သှေးတှထှကကွေုနတွာ ဒါနဲ့ကောငွးလားလို့” ခဏခဏမေးမေးနလေို့ပဲ “အငွး……”လို့ခေါငွးညိမ့လွိုကသွညွ။

“ဟိဟိ အရမွးခစှတွာပဲ မိနွးမရေ” “သူ့မိနွးမလညွး မဟုတဘွူး ဘာလို့မိနွးမလို့ခေါလွိုကတွာလညွး” “မိနွးမမလို့ မိနွးမလို့ခေါလွိုကတွာလေ မိနွးမကိုယောကွှားပဲပိုငခွငှလွို့ပါ” “အငွးပါ မနကစွာစားရအောငလွေ ယောကွှား” ပှောပှီး ထမငွးဝိုငွးသို့ရောကလွာသညွ ဦးစိုငွးတော့အလုပတွှမှေားတာမို့ ထမငွးစားပှီးခကှခွငွှးပငပွှနသွှားသညွ ကမှတော့ဒီနေ့အဖို့ အလုပမွသှားခငှတွော့ပေ မနကစွာစား သူဌးဆီဖုနွးဆကကွာ ခှင့ယွူ၍ ဦးစိုငွးနဲ့ခစှရွညလွူးထားသော အိပယွာထကွ၌မပှငမွဆငွးတော့ပဲ ပီတိမှားစှာနဲ့ အနားယူတော့သညွ နေ့ခငွး၁၂နာရီထိုးခှိနတွှငွ ကမှဆီဖုနွးဝငလွာသဖှင့ွ ကောကကွိုငလွိုကခွှိနွ “သိငွဂြီ..ကိုပါ ဘာလုပနွလညွေး” “အော…ကိုဇောလွငွးမောငလွား” “ဟုတတွယလွေ ကို့ဖုနွးကိုဘလော့ထားလို့ ကဒအွသဈဝယပွှီးဆကလွိုကတွာ”လူတဈယောကကွို ခံစားခကှမွရှိပဲ ကမှဆကမွပှောခငှဘွူး။

“အော….ဘာလို့လညွး” “ဘာမှတော့မဟုတပွါဘူး ဒီအတိုငွးသတိရလို့ပါ” ကမှကိုသူသတိရနစရောမလိုတော့သလို့သူ့ကိုလညွး ကမှသတိမရတော့ဘူး ဒီလိုနဲ့ “ဘာမှမဟုတရွငလွညွး ဒါပဲလေ”ပှောပှီး ဖုနွးခလှိုကတွယွ ဟုတတွယွ ကမှသူနဲ့နောကထွပသွံယောဇဉမွဖှဈခငှသွလို စကားတောငမွပှောခငှတွော့ပေ သိပမွကှာခငပွဲ စာတိုတဈစောငပွှနဝွငလွာသညွ ဇောလွငွးမောငဆွီက စာမှနွးသိလို့ မဖတပွဲ ဖုနွးကိုပါဘလော့ပဈလိုကသွညွ သီးခငွှးကိုအသံကုနဖွှင့ပွှီး အိပခွလှိုကသွညွ သီးခငွှးတှနေဲ့စီးမှှောနတေုနွး ဦးစိုငွးဆီကဖုနွးဝငလွာသညွ ကမှလစှလွှူမရှု့နိုငွ “ဟဲ…လို……မိနွးမ” “အငွး…ယောကွှားဟိ့ဟိ့” “ဘာလုပနွလညွေး မိနွးမရေ” “ယောကွှားဆီက ဖုနွးကိုမှှောနွတောလေ” “အော..အငွးပါ မိနွးမအရမွးခစှတွယသွိလား” “ဘယလွောကခွစှလွို့လညွး” “အမှားကှီး” “ဟိဟိ့ မိနွးမလညွးယောကွှားကိုအမှားကှီးခစှတွယနွောွ”။

“အငွးပါ အခုတော့ ယောကွှားနားခငှသွေးလို့ အာဘှားနောွ” “နားမလို့လား ယောကွှား” “အငွးလေ မနေ့ညကမိနွးမနဲ့လိုးပှီး ယောကွှားအားကုနနွပှေီလေ မနားရငနွောကမွလိုးနိုငပွဲရှိမှာပေါ့” “အငွ…ယောကွှားဘာပှောနတောလညွး” “ဘာလို့လညွး နောကမွခံပေးတော့ဘူးလား” “အငွး…ယောကွှာသဘောကို” ကမှနဲ့ဦးစိုငွးတို့သာယာကှညနွူးစှာ စကားတှပှေောပှီး အလှမွးသညကွှသညွ ဖုနွးခခှခှငွှးမှာပဲ ကမှဖုနွးမှတတွမွးထဲ ဦးစိုငွးနာမညကွို ခစှယွောကွှားဟု ပှောငွးလိုကသွညွ ထိုနောကမွှာတော့ နခငွေးစာစားပှီး အိပစွကလွိုကသွညွ ညနရနောရီအခှိနတွှငွ ညစာစားပှီးဖုနွးတှပှေောပှနသွညွ နောကတွဈနေ့အလုပသွှားရမှာမို့ အစေားနားကှပှီး အိပစွကလွိုကသွညွ နောကတွဈနေ့ နေ့ခငွးတော့ အလုပထွဲဦးစိုငွးရောကလွာပှီး နေ့ခငွးစာစားဖို့ လာတော့ ဦးစိုငွးနဲ့အတူ စှေးထဲထှကလွာသညွ ကမှကှိုကတွဲ့အစားအစာတှအကေုနွ မှာစားအပှီးတော့ “မိနွးမ” “အငွးယောကွှား ပှောလေ” “အဆောငခွဏပှနနွားရအောငွ” “ဟမွ မရဘူးလေ မိနွးမအလုပလွုပခွှိနကွို”။

“ဟာ ယောကွှား မိနွးမနဲ့လိုးခငှနွပှေီ” “အောွ ဟိုတဈညကမှလိုးထားတာကို” “ဟာ တဈညတောငခွှားသှားပှီလေ လုပပွါနောမွိနွးမရာယွ ခဏပဲကို” ဦးစိုငွး၏လိုအငတွှေ ဖှည့ပွေးဖို့ကမှမငှငွးခငှတွော့ မငှငွးရကတွော့ပေ “အ့ဆို ယောကွှားအားရငွ ညနထေိစောင့လွေ မိနွးညနကရှငေစွောစောပှနခွဲ့မယွ” “အ့ဆို ယောကွှားကိုမိနွးမအဆောငသွော့ ပေးလိုကလွေ ယောကွှား အဆောငပွှနပွှီးစောင့နွှင့မွယွ” “အငွး….ရော့ ”ကမှသော့ပေးလိုကတွော့ ပှုံးပှုံးကှီး အနမွးကိုယစွီ အလှမွးတှကေိုယစွီဖှင့လွမွးခှဲလိုကသွညွ ကမှလညွးအလုပခွှိနမွှနမွှနကွုနဆွုံးခငှလွှပှီ နာရီတှခဏခေဏကှည့နွမေိသညွ ဦးစိုငဆွီကဖုနွးတှလညွေး မကှာခဏပါပဲ နောကဆွုံးနာရီပှည့တွော့ ရုတတွရကပွဈစညွးသိမွး ဂယရွီဖှင့အွဆောငဘွကပွှနလွာသညွ အဆောငရွှေ့ရောကရွငပွဲ ဂယရွီခကိုပှနအွမွးငှမယေူတော့ပဲ အဆောငထွဲပှေးဝငကွာ ပါလာသမှှပဈစညတွှကေိုကှမွးပေါသွို့ပဈခှ၍ အဆောငတွှငွးက အဝတဗွလာကငွှးဖှင့ွ အဆငသွင့စွောင့နွသေော ဦးစိုငွးရငခွှငထွဲထိုးဝငလွိုကသွညွ။

ခကှခွငွှးဆိုသလို ကမှထမိနကွိုအခှှတမွှာပဲ ဦးစိုငလွကဟွာ ကမှပငတွီထဲထိုးသှငွးနပှေီ “အား…..မိနွးမ” “အငွး……” ကမှအငွကြှီတှခှှတဖွေို့ လကနွှဈဖကကွိုမှှောကလွိုကသွညွ နောကဆွုံးတော့ ကမှကိုယတွဈခုလုံး၌ပငတွီကလှှဲ၍ ဘာမှမရှိတော့ပေ ကမှနဲ့ဦးစိုငွးပှေ့ကာဖကကွာ စုပနွမွးကာဖှင့အွဆောငတွံခါးဘကသွှားပှီး”ရုနွး” ခနဲပိတလွိုကသွညွ ထို့နောကမွှာတော့ ကမှဦးစိုငွးအောကပွိုငွး ပေါငကွှားထဲက ဦးစိုငွးဒဈကိုကိုငဆွုပပွှီးလငွှ အသာဖှပေေး၍ ရုတရွကွဦးစိုငွးအနမွးကထှကခွှာပှီး ဒဈအနားသို့ထိုငခွကှာ မရှကမွရှံ့ စုပပွဈလိုကသွညွ “အား……အား…မိနွးမ…ဥူး….အိုး” ၅မိနဈမှှဦးစိုငွးဒဈကိုစုပပွေးနရငွေး ဦးစိုငွးကမှကိုပှေ့ခှီကာ အိပခွနွးဘကသွို့ထှကလွာသညွ “ပုနွး ”ခနဲ ကမှကို ကုတငပွေါသွို့လဲစပှေီး ကမှနို့တှကေိုကိုငဆွုတနွှယလွိုကသွညွ ခကှခွငွှးပဲ ဦးစိုငွးလကတွဈဖကမွှာ ကမှပိ့ပိ့ဆီရောကသွှားပှီးအဖုတထွိပကွအရသာဖုကိုနှယနွသညွေ။

ထိုအရသာကိုကှိုကလွှနွးတဲ့ကမှတော့ ဦးစိုငွးပှုသမှှ ငှိမခွံရငွးပေါ့ ကမှခနဓြာကိုယအွတှငွးက ရှိသမှှအားအငတွှဟော ရုနွးရုနွးဆနဆွနဖွှင့ွ အဖုတတွှငွးသို့ရောကလွာသညွ အခှိနတွှအကှောကှီးစီးမှှောနရငွေး ကမှအဖုတတွှငွးက အရညတွှေ စိုစိုရှဲရှဲဖှဈသှားပှီ “ဦးစိုငွး….” “အငွး….မိနွးမ” “မိနွးမ…အငွး…..အား….ကောငွးနပှေီ”ကမှမနနေိုငတွော့အောငပွငွ ကမှစိတတွှေ ရုနွးနပှေီ တောငွးတနပှေီ နောကတွှငွ ကမှနို့ကိုကိုကစွို့နသေော ဦးစိုငွးမှာ ပှောကသွှားပှီး စိုရှဲနသေောကမှပငတွီကို တဈခကှကွလေး ကိုကနွမွးကာ ခှှတပွဈလိုကသွညွ “အား…….” ခကှခွငွှးဆိုသလိုပဲကမှပေါငနွှဈဖကကွ ဦးစိုငွးဖခုံးပေါသွို့ရောကသွှားသညွ ကမှမကှလွုံးတှေ မိုကခွပှှီး အံကိုခဏကှိုကပွှငနွဆေဲမှာပဲ “ဆလှှတွ…….အာ” ဦးစိုငွး ကမှအဖုတကွိုအငမွးမရ စုပယွကနွပှေီ “အား….. ”ကမှခနဓြာကိုယတွဈခုလုံး ဆန့တွကသွှားရသညွ။

ကမှကှိုကတွယွ နောကတွဈခေါကွ “အား…..ကောငွးတယွ..ယောကွှား” “အား…..”ကမှလကတွဈဖကကွ ထောကထွားပှီး ကနှတွဈဖကကွ ဦးစိုငွးခေါငွးပေါရွောကသွှားပှီ အငမွးမရ ကမှအဖုတကွိုဆကတွိုကသွလို ယကပွေးနတေဲ့ဦးစိုငွးဟာ ကမှအဖုတကွိုအတောလွေးကှိုကပွုံရသညွ တဈနကေုနသွှားလာ၍ သန့ရွှငွးရေးလုပဖွို့ပါ အခှိနမွရအောငွ အနံ့ဆိုးတှနေဲ့ဖှဈနသေော ကမှအဖုတကွို မငှီးမငှူစုပယွကနွတေော့သညွ “အား……အား….ကောငွးတယွ” ၅မိနဈမှှအကှာတှငွ ဦးစိုငွးတဈကိုယလွုံးကမှကိုယပွေါသွို့ဖိကလှာပှီး ကမှနှုတခွမွးကို စုပနွမွးတော့သညွ ဦးစိုငွးပါးစပတွဈခုလုံးမှာ ညီဟောကဟွောကအွနံ့က စှဲနပှေီ သခှောတာပေါ့ထိုအနံက ကမှအဖုတနွံ့ပါ ကမှပါမငှီးမငှူစုပနွမွး၍ ဦးစိုငွးလညပွငွးကိုဖကကွာ တဏှာတော၌စီးမှှောတော့သညွ ကမှတို့ကဈစုပနွမွးရငွး ဦးစိုငွးလကတွဈဖကဟွာ ကမှအဖုတအွရသာဖုက ပိနသေော သူ့လီးကိုကိုငကွာ ကမှအဖုတတွှငွးသို့ ထိုးသှငွးဖို့ပှငတွော့သညွ။

“အား…ကှှတွ.ကှှတွ”ကမှလကတွှေ ဦးစိုငွးလညပွငွးက မဖှုတသွေးသလို ဦးစိုငွးပါ ကမှကိုဆကွ၍နမွးတုနွးပငွ ထိုနောကွ ဦးစိုငွးဒဈဟာ ကမှအဖုတထွိတဝွသို့ရောကလွာရငပွဲ ကမှပေါငနွှဈဖကကွို အနညွးငယွ ကားထုတလွိုကသွညွ နောကဆွုံးတော့ ဦးစိုငွးဒဈဟာ စိုရှဲနသေော ကမှအဖုတတွှငွးသို့ ကောငွးမှနစွှာ တိုးဝငသွှားတော့သညွ ကမှလကတွှေ ဦးစိုငလွညပွငွးကမဖှုတနွိုငတွော့ “အား…..အငွး….ဖှပွ” ဦးစိုငွးလကနွှဈဖကလွုံး ကမှဖခုံးအထကွ ကုတငထွကွ၌တံစောငဖွှင့ထွောကွ၍ ကမှအဖုတကွို တဈခကှခွငွှးပုံမှနွ ဆောင့လွိုးတော့သညွ ဒီတဈခါ ဦးစိုငွး ဆောင့လွိုးတာက ရှေ့တဈခေါကတွုနွးကလို ခပကွှမွးကှမွးမဟုတပွမယေ့ွ ပို၍နှဈသကမွိသညွ “အား…” “အငွး…….အား” အတောွ အောင့ွ၍နာသောလွညွး ဆိမ့ဆွိမ့လွေးပငွ ခံ၍ကောငွးမိသညွ “အား……ယောကွှား” “အား……အား…….ကောငွးတယွ နာနာဆောင့ပွေး”။

ကမှစကားဆုံးရငပွဲ ဦးစိုငွးလီးမှာ အဖုတနွှုတခွမွးထိတိုငထွုတွ၍ ပှနဆွောင့တွော့သညွ “အား…..အား” ပို၍စှဲမကဖွှယွ ဒုတိယတှေ့ဆုံခှငွးကိုကမှစှဲနတေော့မညွ “အား…..အား အငွးအငွး….အားအား” ဦးစိုငွး ကမှအနားက ခှား၍မသှား ၁၀မိနဈမှှအကှာတော့ ကမှဆနဒြတှေ ပှည့ွ၍လာပှီ အဖုတတွှငွးက ဆောငွးလိုးသံတှေ ပှောငွးလာပှီ အရငလွို “ဗစှဗွကွှ ဗစှဗွကွှ”ဟုမဟုတပွဲ “ဖှပဖွှပွ”ဖှင့ကွနထွှကွ၍လာပှီ ကမှပှီးခငှပွှီမို့ “အား…အား အငွး…အဟငွး…အား”ဆကငွှီးနတေုနွးမှာပဲ ဦးစိုငွးမကှနွှာတဈခုလုံး နီရဲလာပှီး ပို၍မှနမွှနွ ဆောင့ကွာ ကမှအဖုတတွှငွး၌ပငွ သူ့သုတရွညမွှား ကိုပှီးအောငထွုတပွှီး ကမှကိုယပွေါွ၌ပငွ ငှိမသွကွ၍ သှားသညွ “အား……”အသကရွှူသံမှားစှာနဲ့ ဦးစိုငွးကိုကမှကှည့ပွှီး ပှုံးလိုကသွညွ ကမှအပှုံးကိုမှငတွော့ ဦးစိုငွး ကမှကိုကဈပေးကါ ပကလွကလွဲ၍ကမှဘေးသို့ ရောကသွှားသညွ။

ပကလွကဖွှင့လွဲနသေော ဦးစိုငွးအနအထေားတဈခုတှငွ ကမှထ၍ ကမှ၏ခံစားမှုအတှကွ အထှဠထွိပသွို့ပို့ဆောငပွေးသော ဦးစိုငွး၏ သနသေေော ဒဈကိုကိုငကွာစုပွ၍သန့ရွှငွးပေးလိုကသွညွ ခဏအကှာတှအနညွးငယမွာလာ၍ ကမှရပပွဈလိုကသွညွ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ကမှခံနိုငပွမယေ့ွ ဦးစိုငွးကိုအနားပေးစခငှသွေေးတယလွေ ရခှေိုးခနွးဘကထွှကပွှီး သန့ရွှငွးရေးလုပကွာ တဈဆကထွဲ မရိုကရွသေးသည့ွ ကမှအဖုတမွှေးတှကေို ရှငွးလငွးပဈလိုကသွညွ ညနေ၈နာရီအခှိနမွှာ ညနစောအတူစားပှီး ဦးစိုငွးရငခွှငထွဲတိုးဝငကွာ ဦးစိုငွးဟမွးဖုနွးထဲ ရှိသော အပှာကားအစုံကိုကှည့နွသညွေ ကားတှထေဲက အိမဖွောနွဲ့အိမရွှငသွခငအွဖိုးကှီးတို့ မယားမရှိခှိနမွသိခိုကွ ခိုးစားသည့ဂွပှနကွားကို ကမှအလှနွ အလှနကွှိုကသွညွ ထပခွါထပခွါကှည့မွိသညွ ဒီလိုဖှင့ွ အိပခွနွးအတူဝငပွှီး ကမှတို့ပှေ့ဖကကွာပငွ အိပပွှောသွှားကှသညွ ညသနွးခေါငအွခှိနတွှငွ ကမှအိပမွကဆွိုးထဲက ဦးစိုငွးနဲ့အတူဦးစိုငွးအိမွ၌ ခစှရွညလွူးနခှေိနွ အနတွီနနွးတှေ့ပှီး ပှူနာတကသွှားသညကွို အိပမွကမွကပွှီး လန့ွ၍နိုးထလာသညွ။

နာရီကှည့တွော့ ၂နာရီသာရှိသေးသညွ ကမှနိုးထလာရငပွဲ ကမှအပေါဂွရုစိုကလွှနွးသည့ွ ဦးစိုငွးကပါ “မိနွးမ….. ဘာဖှဈလို့လညွး” ပှောပှီးလိုကနွိုးလာသညွ “ဟင့အွငွး…ဘာမှမဖှဈပါဘူး” ပှော၍ ကမှလကတွဈဖကကွို ဦးစိုငွးပေါငကွှားထဲက ဒဈကိုနှိပပွှီး ကိုငဆွုပွ၍ထုပေးကါ ဦးစိုငွးနှုတခွမွးကို ကဈပေးလိုကသွညွ ခကှခွငွှးဆိုသလိုပငွ ဦးစိုငွးကမှကိုဖကပွှီး သူ့သှှာတဈခုလုံးကိုထုတကွာ စုပနွမွးကှသညွ ၅မိနဈမှှစုပနွမွးပှီး ပေါငကွား၍ထိုငနွသေော ဦးစိုငလွီးကို ကောငွးမှနစွှာ စုပတွဈလည့ထွုတဈခါ ဖှင့ပွှုစုရငွး ဦးစိုငွးလီးမှာ မာ၍လာသညွ ကမှကိုယပွေါကွအဝတစွားတှအကေုနွ ကမှကိုယတွုငခွှှတွ ဦးစိုငွးပေါငွးဘီတဈစုံကိုပါ ခှှတပွေး၍ ပှနစွုပပွေးလိုကပွှနသွညွ ထို့နောကမွှာတော့ ပေါငတွဈစုံကား၍ မလှုပမွရှား၍ ကုတငထွကကွထိုငနွသေော ဦးစိုငွး၏ ပေါငပွေါွ တကွ၍ လီးဒဈကိုကမှကိုယတွိုကွ ကမှအဖုတတွှငွးသို့ ထိုးသှငွးပှီး ဦးစိုငွးနှုတခွမွးကိုနမွးကာ ဆောင့နွမေိတော့သညွ။

“အား…….” “အငွး…..အဟင့ွ…အား အား……” ကမှဆံပငမွှား နောကသွို့ဖှားကနှအေောငပွငွ ကော့ဆန့ွ၍ ဆောင့ပွေးနမေိသညွ မတုနမွလှုပဖွှင့ွ ဦးစိုငွးတဈယောကမွှာ လကတွဈဖကဖွှင့ကွမှခါးကိုကိုငွ၍ ကနှလွကတွဈဖကမွှာ ကုတငွ၌ထောကွ၍ထားသညွ ‘”အား …….ကောငွးတယွ” ၅မိနဈမှှ ကမှဆောင့နွရငွေးက ဦးစိုငွးမှား “အား….အိုးးးးအောွ၍ပငွ အရညကွှဲနသေော လီးသုတရွညမွှားကို ကမှအဖုတတွှငွး၌ ပှီးစေ၍ ငှိမကွသှှားသညွ ကမှမှာ တဈဖှေးဖှေးလှှော့သှားသော ဦးစိုငွးလီးကို သုတရွညမွှားကုနသွညအွထိ ဆောငွးနရငွေး ”အားး အငွး…..အား” ထိုအရသာထဲစီးမှှောကာ အိမမွကဆွိုးကှီးကို မေ့ပဈနလေိမ့သွညွ ပကလွကလွဲ၍ အနားယူနသေော ဦးစိုငွးရငသွားပေါသွို့ကမှလကကွို တငပွှီး အနမွးဖှဖှပေးကါ စောငခွှုံ၍ကိုယလွုံးဗလာကငွှးဖှင့ွ ဦးစိုငပွေါငထွကွ ကမှပေါငတွငွ၍ အိပစွကလွိုကသွညွ။

မနကမွိုးလငွးခှိနွ မနကစွာစားပှီး ဦးစိုငွးအတှကွ မနကစွာပှငကွာ ကမှအလုပသွို့ဦးစိုငွးကို မနိုးပဲရောကသွှားသညွ အလုပရွောကရွငပွဲ ကမှဆီ စာတိုတဈစောငရွောကလွာသညွ”ယောကွှား” ကမှယောကွှား ဦးစိုငွးဆီကစာမှနွးသိသဖှင့ွ အပှုံး မှားစှာဖှင့ဖွတနွမေိသညွ “မိနွးမရေ အလုပသွှားပှီလား ဂရုစိုကနွောွ မနေ့ညဒုတိယတဈခေါကအွတှကွ ယောကွှားတောငွးပနပွါတယွ မိနွးမဆနဒြမပှည့ခွငွ ယောကွှားအရငပွှီးသှားလို့လေ ဒီနေ့တော့ အားရှိအောငမွိနွးမပှငပွေးတဲ့ မနကစွာစားပှီး စောင့နွမယနွေောွ”တဲ့ ထိုစာကိုပှုံးဖတနွတောမှငသွော ကမှဘေးက မှေးမှေးက ”ဟဲ့ ရှှတှေေ့တဲ့မကှနွှာနဲ့ ဘာကှည့နွတောလညွး”တဲ့ “ဟင့ွ ဘာမှမဟုတပွါဘူး”တဈဆကထွဲမှာပဲ ကမှအသိတဈခုခေါငွးထဲဝငလွာသညွ ”သူကဘာလို့ မပှနပွဲ ငါ့ကိုစောင့နွမှောလညွး မေးကှည့ွဥူးမယွ” တှေးပှီး မေးလိုကသွညွ စာကိုခကှခွငွှးမပှနွ သခှောတာ မနကစွာစားနလေား သန့ရွှငွးရေးလုပနွလေားမသိ နာရီဝကမွှှကှာတော့မှ။

“အငွး မိနွးမ မပှနဘွူး အလုပမွရှိတဲ့အခှိနွ မိနွးမနဲ့ရှိခငှလွို့” တဲ့ ခစှလွိုကတွာ ဘယလွိုယောကွှားလညွး အသကတွှကှေီးပမယေ့ွ ကမှကိုဂရုစိုကတွယွ ကမှကိုလိုလသေေးမရှိအောငထွားတယွ ကမှပှနွ၍ပှုံးမိပှနသွညွ ”ဟဲ ဘလိုဖှဈပှနပွှီလဲ” မှေးမှေး မေးပှနပွှီ ”ဟင့အွငွး ဘာမှမဟုတဘွူး” ကမှက လိမပွှနပွှီ နောကပွှီး တရာဝငမွဟုတတွဲ့ ကမှယောကွှားဦးစိုငွးဆီ ”အငွးပါ ယောကွှားရေ ဂရုစိုကနွောွ မိနွးမညနပှနလွောမှ ”ဆိုပှီး ဆကမွရေးပဲပို့လိုကသွညွ ထို့နောကွ ပှုံးနသေော Emojiတှနေဲ့ ကမှဆီ စာတိုပှနရွောကလွာ၏ တဈနကေုနွ အလုပထွဲ အပှုံးမှားစှာဖှင့ပွငွ ကှညကွှညနွူးနူးရှိသညွ အိမမွှထှကလွာပှီးကတညွး ယနေ့လိုပှောွ နရတော ကှာခဲ့ပှီ မပိုငဆွိုငရွသေးတဲ့ လူတဈယောကဆွီက ခစှခွှငွးမတြတောတှကေို ပိုငဆွိုငနွရပှေီ မမှှောလွင့ထွားမိတဲ့ အရာတှကေ အကောငွးဘကကွကှီးပဲ ကမှဘာလိုသေးလို့လညွး ပှီးပှည့စွုံနပှေီ။

ဦးစိုငွးရှိရငွ အရာအားလုံးပှည့စွုံပှီ အရမွးခစှတွယွ ကှနပတွေယွ အခှားလူဆီက လုယူခဲ့ရလို့ ကှနပတွေယွ အဲဒီခစှခွှငွးတှကေိုတော့ ခှဲမယူနိုငဘွူး အပိုငပွဲဖှဈ ပါရစေ တဈနကေုနွ ပှောရွှငနွရလေို့ ပငပွနွးတယလွို့ ကမှမသိတော့ဘူး တဈဖှေးဖှေးနဲ့နစေောငွးလာပှီ အခှိနတွှသေိပနွှေးပမယွေ စတရွှညမွှရမယွ ဦးစိုငွးကိုအရမွးလှမွးတာ ယောကွှားကိုလှမွးတယွ အလှမွးတှနေဲ့ပှောရွှငခွှငွး ရောသှပနွတေဲ့ အမှတတွရအခိုကတွန့ပွဲ ရုံးခနွးတှငွးကနေ ရုတတွရကကွနတွငွးဆီ ကောဖွီဖှောဖွိုးထှကလွာခှိနွ ယောကွှားဆီကဖုနွးဝငလွာတယွ ”မိနွးမရေ ယောကွှားအလုပတွှေ ပေါလွာလို့ တောငပွေါပွှနတွကလွိုကွဥူးမယွ” ကမှမကှရွညတွှေ ဘယလွိုကလှာတာလညွး အတူရှိခငှလွို့ မှှောလွင့ထွားသမှှသဲထဲရသှနဖွှေဈရပှီ ဒါမယ့ွ မတားရကဘွူး မခစှလွို့ထားသှားတာမှမဟုတတွာ ခှင့လွှှတနွားလညပွေးရမှာပေါ့ “အငွးပါ ဂရုစိုကနွောွ ယောကွှား”။

“အငွးပါ မိနွးမရေ မိနွးမကိုလညွး စိတခွမှယနွောွ” မကှရွညတွှကေိုထိနွးကာ ကောဖွီခှကနွဲ့ပှနရွောကလွာပှီ ကောဖွီတှခေါးလှနွးတယွ နာရီတှမှနလွှေနွးတယွ အဆောငပွှနရွောကတွော့လညွး ကမှအဆောငကွှီး ခှောကကွပလွှနွးတယွ မတရားဘူး လောကကှီးက မတရားဘူး ဘာလို့လူတဈယောကကွို ရူးရူးမိုကမွိုကစွှဲလမွးစဖေို့ လမွးပှလိုကလွညွး ပါလာသမှှပဈစညွးတှေ ကှမွးပေါပွဈခပှှီး ကုတငထွကသွို့ လဲခလှိုကသွညွ ရုတတွရကနွိုးလာတော့ အခနွးတှတေိုငွးမှောငမွဲနသညွေ ရှိသမှှမီးတှဖှငေ့ွ နာရီကလေးကှည့လွိုကတွော့ ၁၁တောငထွိုးနပှေီ ညနစောစားဖို့မေ့ပှီး ကမှအိပပွှောသွှားတာပဲ ဟူး ဖုနွးအဝငလွညွးမတှေ့ စိတပွကှလွကပွကှနွဲ့ဖုနွးထိုငကွှည့နွသညွေ ဦးစိုငွးကူးထားတဲ့ ဂပှနကွားလေးကိုလေ ရှေ့ကှောလွိုကနွောကပွှနရွဈလိုကနွဲ့ပေါ့ ကှည့နွတေုနွးမှာပဲ ဖုနွးဝငလွာသညွ ”ယောကွှား”တဲ့ ပှောလွိုကတွာ မကှရွညပွါကတှယွ။

ဦးစိုငွးကိုလှမွးတဲ့စိတနွဲ့ မှှောနွတော အခုတော့ဆနဒြပှည့ပွှီ “Hello မိနွးမ” “အငွးယောကွှား…..” “အိပနွပှေီလား….” “အငွး….ယောကွှားကိုမှှောနွတော” “ဟုတလွား ဆောရီးမိနွးမ ယောကွှား အလုပအွရေးကှီးပေါလွာလို့ ပှနလွိုကရွတယွ” “မိနွးမကအရေးကှီးလား ယောကွှားကအရေးကှီးလား” “အော မိနွးမကလညွး အ့လိုမဟုတပွါဘူး” “ဟှနွးဟှနွး မပှောခငှဘွူးနောွ” “ကယပွါ အောငွးပနွးရောကတွော့ မိနွးမကှိုကတွာ လိုကကွှှေးမယွ” “တကယနွောွ သှားခငှတွဲ့နရောတှကေော လိုကပွို့ပေးရမယွ” “ဒါပေါ့ မိနွးမရာယွ အခုတော့ စိတမွဆိုးနဲ့နောွ” “အငွးပါ ယောကွှားလညွးဂရုစိုကွဥူးနောွ” “ဟုပါပီ ခစှရွတဲ့မိနွးမရာယွ အရမွးအလိုကသွိတာပဲ” “သိရမှာပေါ့ မိနွးမခစှရွတဲ့ယောကွှားပဲဟာ” “ဟုပါပှီမိနွးမရေ ပှနလွာတော့မှ အတိုးနဲ့…ဟိဟိ” “ယောကွှားနောွ… ဟှနွး မဟုတတွာမပှောနဲ့” “ကယပွါ ပှောရငမွိနွးမ…မနနေိုငတွော့ဘူး”။

“မနနေိုငလွညွး ကိုယ့ဘွာသာလုပတွော့” “မိနွးမ ကူပေးလေ” “ဟာ ဘာတပှေောနလညွေး” “စသာပါ မိနွးမရာယွ ခစှလွို့စတာပါ” “အငွး..ဒါနဲ့ အောငပွနွး ဘယတွော့ပှနပွှနဆွငွးလာမှာလညွး” “မနကဖွနမွနကပွှနဆွငွးလာမှာ” ဒီလိုနဲ့ဦးစိုငွးနဲ့စကားတှပှေောပှီး မနကဖွနမွနကကွို စောင့ရွငွးအိပပွှောသွှားသညွ အိပမွကတွှရှေုပလွှနွးတယွ အိပမွကတွှမကေောငွးဘူး ရနဖွှဈရတဲ့ပှူနာပဲ မကနွရတယွေ လန့နွိုးလိုကပွှနအွိပလွိုကဖွှင့ွ အာရုံတကအွလငွးတှေ ရှငွးရှငွးမှငနွရပှေီ မနကစွာဆိုငမွှာစားပှီး အလုပသွှားထဲစိတမွပါပဲ သှားလိုကတွယွ အလုပတွှလေုပနွရငွေး အောငပွနွးဆငွးလာမည့ွ ဦးစိုငွးဆီကဖုနွးကိုစောင့နွမေိသညွ ဖုနွးမလာသလို စာတိုလေးတောငမွရောကလွာသေး ဘာဖှဈနတောလညွး အိမမွကကွမကောငွးတော့ စိတတွှလညွေးပူရသညွ ။

နေ့ခငွးစာစားဖို့ ကမှမှေးမှေးနဲ့ မှို့ထဲကရှမွးဆိုငတွဈခုထဲ ဝငသွှားလိုကခွှိနွ မထငမွှတပွဲ မိတထြိလာတုနွးက သူဇာနဲ့ထှကသွှားသည့ွ အကိုတဈယောကကွို ကလေးအမတဈယေောကဖွှင့ွ တှေ့လိုကသွညွ ”ဟငွ ဟိုအကိုပါလား ဘာလို့ကလေးအမနေဲ့စကားပှောနကှတောလဲ”တှေးပှီး တစိတမွတမွတကွှည့နွမေိသညွ ”ဟဲ…..သိငွဂြီဘာကှည့နွတောလညွး” “အငွး..မှေးကလေးရေ ငါအ့အကိုကို တှေ့ဖူးလို့” “ဟဲ..မဟုတမွှလှှဲ နငငွါထငသွလိုလား” “ဘာနငထွငသွလိုလဲ ကမရဲ့” “ညအိပလွိုကပွှီး ပိုကဆွံရှာတဲ့သူလေ” “ဟဲ့…..စကားကှည့ပွှော..ငါကဘာလို့ အ့လိုအစားဖှဈရမလဲ လှှဲပါစဖယပွေါစဟယွေ” “ငါ့ကိုစိတမွဆိုးနဲ့နောွ သိငွဂြီ ငါကအဲဒီအကိုအကှောငွးသိလို့ ပှောလိုကတွာ” “ဘယလွိုသိတာလညွး” “အော အရငကွငါတို့အလုပထွဲအမတဈယောကွ ငါနဲ့အလုပအွတူ လုပခွဲ့ဖူးတယွ မကှာခဏဆိုအဲဒီအကိုက အမကိုလာခေါလွေ့ရှိတယွ။

သူတို့အပှငထွှကသွှားတိုငွးမနကမွှပဲပှနရွောကလွာကှတာ” “သူတို့နှဈယောကကွ ရညွးစားတှလေား” “မဟုတဘွူးဟ သူတို့ကအလုပကွိဈစနဲ့ထှကသွှားကှတာ တဈနေ့ ငါစပစွုပှီးအဲဒီအမကိုမေးကှည့တွော့ အပှငမွှာ ညအိပထွှကပွိုကဆွံရှာတာတဲ့” “ငါနားမလညဘွူးဟယွ” “အေး ငါလညွးအရငကွနားမလညဘွူး ဒီလိုဟ အဲဒီအမက မနွးလေးဘကကွ အိမထွောငသွညကွလေးအမေ အလုပရွှာရငွးအောငပွနွးရောကလွာတာတဲ့ သူမကဆငွးရဲလို့ သူ့ခငပွှနွးမသိအောငွ အပှငမွှာ အခှားယောကွှားလေးတှနေဲ့ခိုးနပှေီးပိုကဆွံရှာတာ” “အော အဲဒီလိုလား ဒါနဲ့ဒီအကိုကော အဲဒီအမနဲ့နတေဲ့သူပေါ့” “အဲဒီအမပှောတာတော့ မဟုတဘွူးတဲ့ သူကပှဲစားလို့ပှောတယွ ဒီလို့ဟ သူကစောစောကအမတှလေို မိနွးခလေးတှနေဲ့အဆကသွှယရွှိတယွ။

ပှီးတော့ ပိုကဆွံပေးတဲ့သူဌေးတှနေဲ့ခှိတပွေးပှီး ကှားကပှဲခယူတဲ့သူလို့ပှောတယဟွ” “အော အဲလိုလား ဒါဆိုငါမိတထြိလာတုနွးက သူဇာက သူနဲ့အတူထှကသွှားတာ သူနဲ့အရမွးနှီးပုံကှည့ရွတာ သူတို့အလုပလွုပနွကှတော ကှာပှီထငတွယွ ဒါနဲ့အခုအဲဒီကလေးအမကော သူနဲ့အလုပလွုပဖွို့ပှောနတောထငရွဲ့” “အငွး…အ့ဒါတော့ငါမသိဘူး ကယကွယစွားကှရအောငွ”ဧည့သွညမွရှိတဲ့ဆိုငထွဲအတငွးပှောနရငွေး ဦးစိုငွးဆီက ဖုနွးဝငလွာတော့ အာရဝမွးသာဖှလေိုကတွယွ “ဟဲလို…. ယောကွှားရဆငွေးလာနပှေီလား” “ဒါပေါ့မိနွးမရေ မိနွးမနဲ့တှေ့ဖို့ အားတှပှေိုးပှီးဆငွးလာနပှေီ” “ဟိဟိ့ အ့ဆိုညနတှေေ့မယနွောွ ယောကွှား” ကမှလဘေေးမှာမှေးမှေးရှိနတောကို အသိတှလှေှတပွှီး ဦးစိုငွးနဲ့ပှောခငှရွာပှောနလေိုကတွာ အတောကွှာမှာ ကမှမကှနွှာတှပေူပှီး အားနာနာနဲ့မှေးမှေးကိုကှည့လွိုကမွှ”ဟဲ့… သိငွဂြီ နငငွါ့ကိုဘာတှလှှေို့ဝှကထွားတာလညွး ပှောတော့ နငကွလူလှှတတွဈယောကဆွို” ။

အလုပပွှောငွးတုနွးအထိ ကမှကလူလှှတလွေ ဦးစိုငွးနဲ့ခစှပွှီးအတူနလောတာက မကှာသေးပဲ “အငွးလေ ပှောငွးလာတုနွးထိငါက လူလှှတပွဲ အခုမှ……”ကမှဆကမွပှောတော့ “အခုမှဘာလညွး….လငရွနပှေီလား ဒါမှမဟုတွ ဖာရောငွးနတောလား” မှေးမှေးစကားတှရေိုငွးလိုကတွာ “ဟဲ့..စကားကှည့ပွှောနောွ ငါတို့ကအခုမှဖှဈတာ မကှာသေးဘူး” “မသိပါဘူး…သူကဘယသွူလညွး ဘယကွလညွး” “တောငကွှီးကကုနပွှဲစား” “အငွးကှည့လွညွးလုပနွောွ” “ဟဲ့ရိုးရိုးသားသားပါဆို” “ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ညညွးခံရမှာစိုးလို့ပါ” “အ့တော့ မပူနဲ့သူ့ကိုငါယုံတယွ” ‘”ပီးတာပါပဲ င့ကိုမိတဆွကပွေးဥူး” “အငွးပါ အ့ဆိုညနအေားရငငွါနဲ့ ဆိုငလွိုကလွေ ” ညနေ၅နာရီထိုးတော့ ဦးစိုငွးကားကလေးနဲ့ ကလောဘကကွ စားသောကဆွိုငသွို့ သုံးယောကသွား ရောကသွှားကှသညွ။

ညနစောကိုတဈခါမှမစားဖူးတဲ့ မီနူးနဲ့ Joinedပှီး စကားတှမှညွေးကှတာပေါ့ မှေးမှေးတော့ ဦးစိုငွးကို အသကငွယငွယထွငတွားတာ တှေ့တော့မှ အံ့သှသှားသတဲ့ သူလညွးသူ့ခစှသွူနဲ့မိတဆွကပွေးမယပွှောပှီး အောငပွနွးမှို့သို့ပှနဆွငွးဖို့ စားသောကဆွိုအောကထွပသွို့ဆငွးလာခဲ့သညွ ရုတတွရကကွမှ သူဇာနဲ့ထှကသွှားတဲ့အကိုကို အောကထွပမွှာ သူဌေးကှီး တဈယောကနွဲ့ပိုကဆွံတှပေေးပှီးစကားပှောနတောတှေ့လိုကသွညွ “ကှေးဇူးပဲ ငါ့ညီ ငါ့ညီခှိတပွေးတါ ဒီတဈခါကအရမွးအဆငပွှတယဗွှော” “ဟုတွ နောကလွညွးလိုရငွ ဆကသွှယပွါဗှ”၅၀၀၀တနငွှစကြကေူတှေ မနညွးပဘေူး ဒီလိုနဲ့ မှေးမှေးကိုအောငပွနွးက သူ့အဆောငပွို့ပှီး ကမှနဲ့ဦးစိုငွးတော့ ထုံးစံအတိုငွးကမှနတေဲ့အဆောငထွဲမှာ ဖှဈခငှရွာဖှဈနပှေီ မှေးမှေးကားပေါကွဆငွးသှားတဲ့အခှိနကွတညွးကစ အဆောငထွိ ဦးစိုငွးလကတွဈဖကကွ ကမှအဖုတထွဲမှာပငွ။

ကမှလညွးဦးစိုငွးသာကှနပရွေငွ ပှောပွီမို့ အလိုကသွိပငွ ကားပေးထါးရတာပေါ့ အဆောငတွံခါးကို ရုတရွကပွိတွ ပါလာသမှှပဈခကှာ အဝတအွစားတှေ ဗလာကငွှးဖှင့ွ ကမှကို ထိုငခွုံပေါွ၌ ကား၍ထိုငွးခိုငစွပှေီး အငမွးမရပငွ ကမှအဖုတကွိုယကနွတေော့သညွ ဆီးခုံးမှေးတှရှငွေးနတေဲ့ ကမှအဖုတမွှာ ဦးစိုငွး၏ပါးစပအွစှမွးနဲ့တငွ နီမှနွး၍လာသညွ ကမှလကတွဈဖကကွ ဦးစိုငွးခေါငွးမှာပေါ့ “‘အား… ယောကွှား….ကောငွးလိုကတွာ အား….အား အရမွး…..အရမွးဟူး ကောငွးနပှေီ” “အား.အား…” ၃မိနနွဈမှှကမှအဖုတကွို ယုယုယယပှုစုနရငွေးက ဦးစိုငွးလကနွှဈဖကသွလုံးမှာ ကမှနို့ပေါသွို့ရောကလွာသညွ မထငမွှတတွဲ့ ကမှတဈမိုကခွလေး မေ့နတေုနွး ကမှနို့သီးကိုသူ့စိတကွှိုကစွို့စုပကွာ ကနှတွဈဖှင့နွို့တဈလုံးကို အားပါပါကိုငဆွုတနွှယရွငွး ကနှတွဈဖကမွှာ ကမှအဖုတွ၏အရာသာစိ့ကို လှုပခွတနွသညွေ။

ထိုအခိုကအွတန့ွ၌ ကမှမှာလကတွဈဖကဖွှင့ွ ထိုငခွုံကိုကိုပှီး ကနှတွဈဖကဖွှင့ွ နောကပွဈကာ ကော့ဆနွ၍ပငွ စီးမှှောနမေိသညွ နောကွ၄မိနဈမှှအကှာတှငွ ထိုငခွုံပေါွ၌ရုတတွရကဆွငွး၍ မတတွပပွငရွှိနသေော ဦးစိုငွး၏ရှေ့၌ထောငမွတွ၍နသညေ့ွ လီးတဈခုလုံးကို ကိုငဆွုပကွာပငွ အငမွးမရစုပပွေးနတေော့သညွ။ ထိုအရသာကို စှဲစှဲလနွးလနွးပငွ ဖှဈနပှေီ ကမှအပှုစု၌စီးမှှော၍ ကှည့နွရငွေးက ဦးစိုငွးလကတွဈဖကွ ကမှမကှနွှာရှေ့၌ ရှုပဖွှားကနှသေော ကမှဆံပငတွှကေို နောကသွို့သိမွးကာ ငှိမသွကနွေ၏ ကမှပါးစပတွှငွးကထှကသွော အာရညမွှားနဲ့ပငွ ဦးစိုငွး၏ဒဈတဈခုလုံး ပှောငခွှော၍စိုရှဲလာပှီ ကိုငဆွုပတွဈခါ စုပတွဈလည့ဖွှင့ွ ပှုစုပေးနသညေ့ွ ကမှကိုကှည့ကွာ ထိုငခွုံထကွ၌မူလအတိုငွးပငွ ပှနထွိုလကွှ ကား၍ရှိစပှေီး အရဈကုနနွတေဲ့ သူ့ဒဈကိုဆံထှေးဖှင့ွ သုတလွိမွးကာ ကမှအဖုတတွှငွးသို့ ထိုးသှငွးဖို့ ပှငနွတေော့သညွ။

“ယောကွှား…..” “အငွး….မိနွးမ”’ “နာနာလေး…. ”ဟုနှုတခွမွးကိုကကွာ တောငွးဆိုလိုကခွှိနွ “အောွ ငါ့မိနွးမတောငွ ထိုအရသာကို တောတွောကွှိုကနွပှေီပဲ” “ယောကွှားပဲ သငထွားပေးတါလေ” “အငွးပါ” တဈဖှေးဖှင့ွ ကမှအဖုတတွှငွးသို့ ခပမွာမာ ဒဈကှီးတိုး၍ဝငလွာသညွ ထိုအရသာက အရမွးမကောငွးပမယေ့ွ ပှနထွုတသွှားမှာကှောကနွမေိသညွ ကမှအတောကွှီးပငွ စှဲစှဲလနွးလနွးမကမွောနပှေီ “အား အူး အား…..အငွး အငွး…အား” ကမှပေါငနွှဈဖကကွိုကိုငွ၍ ကားလကှထွိုငနွသေော ကမှအဖုတတွှငွးက ဦးစိုငွးလီး ခပမွှနမွှနပွငရွှိလာသညွ ကိုကထွားသောကမှနှုတခွမွးက အသံတှပှငေ့ထွှကလွာပှီ “အို……အား….အား ကောငွးတယွ…..အား အား..အား..ယောကွှား အား နာနာလိုး” 4မိနဈမှှ ထိုးသှငွးပှီးလိုးနရငွေးက ကမှကို ပှေ့ခှီကာ အိပခွနွးကတငပွေါွ၌ လကကွိုထောကစွပှေီး နောကမွှနေ၍ အကုနွးလိုကပွငဆွောင့လွိုးတော့သညွ။

တဈခါမှမလုပခွဲ့သည့ွ ထိုအနအထေားက ပို၍ထိရောကသွလိုခံစားရသညွ ကမှအရသာစိ့ကို ပှတသွပွ၍ ထှကလွိုကဝွငလွိုကရွှိနသေော ဦးစိုငွးလီးကှောင့ွ ကမှအတောပွငွ ပှည့စွုံနပှေီ မကမွကမွောမောဖှင့ွ ညညွးနရငွေးက ရုတရွကွ ကမှကိုပကလွကဆွှဲလည့ွ အိပယွာထကကွားစကော ဆောင့လွိုးပှနသွညွ “အား….ယောကွှား အား…..အရမွး… အား…ကောငွးတယွ” ၁၅မိနဈကှာ ကမှကိုတဏှာတော၌ပှောစွပှေီး အထှဠအွထိပသွို့ပငွ ရောကအွောငပွို့ဆောငပွေးနိုငခွဲ့သော ၃၈အရှယကွှီးကို အရမွးပငကွှေးဇူးတငမွိသညွ တဈကိုယလွုံးရှိ အားအငမွှား အဖုတတွှငွးသို့ရောကကွာ ခှှေးတလုံးလုံးဖှင့ပွငွ ငှိမသွကသွှားတော့သညွ ကမှအဖုတတွှငွး၌ ရောထှေး၍ပငွ စီးကလှာသော ဦးစီး၏သုတရွညကွှောင့ွ ပူစပွ၍နသေောကမှအဖုတနွှုတခွမွးမှာ အနညွးငယမွှှ အေးစကသွှားသညွ “ဟူး….ဟဲ ဟူး….”အသကရွှူသံမှားစှာရောထှေး၍ပငွ ခဏတိတဆွိတသွှားခဲ့သညွ။

“တဈနေ့ကုနွ စောင့မွှှောထွားသမှှ ပှီးပှည့စွုံသှားပှီ” “တကယလွား မိနွးမ ပှည့စွုံလို့လား” ကမှမကှနွှာထကကွ ဆံပငမွှားကိုသိမွးကာ မေးနသညေ့ွ ဦးစိုငမွကှနွှာမှာ အပှုံးမှားစှာဖှင့အွကှငအွနာအပှည့ွ မှငနွရသညွေ “တကယပွေါ့ ယောကွှားရာယွ အခုလိုဂရုစိုကလွို့ပဲ တဈနေ့ပှီးတဈနေ့မှှောနွမေိတော့မှာ” “အရမွးခစှတွာပဲ မိနွးမရာယွ ဟိဟိ့ ”ကမှကိုဖကွ၍ ရငခွှငထွဲသို့ တိုးဝှေ့စပှေီး အနမွးဖှဖှပေးကါ အိပစွကွ စတေော့သညွ ဒီလိုနဲ့နှေးနှေးထှေးထှေးရှိသော ဦးစိုငွး၏ရငခွှငွ၌မှေးစကကွာပငွ ဦးစိုငွး၏နူးညံလှသော လီးဒဈကိုကိုငဆွုတကွာပငအွိပပွှောသွှားတော့သညွ မနကမွိုးလငွး အလငွးစငပွှီမို့ ကမှနံဖူးကို နမွး၍”မိနွးမ…. ထတော့လေ အလုပသွှားရမယမွလား” “ဟင့အွငွးယောကွှား ဒီနေ့နားရကလွေ” “အော အ့လိုလား အ့ဆိုယောကွှားနဲ့တဈနကေုနရွှိပေးမှာပေါ့” “ဒါပေါ့ ယောကွှား တောပွှီဆိုတဲ့အထိ ဟိဟိ့” “ကယွ အရမွးစကားတတတွာ….ဒါနဲ့ မိနွးမဆေးသောကသွေးလား” “ဟင့အွငွး မသောကဘွူး ”။

“ဟငွ ဘာဖှဈလို့လညွး” “ဟာ ယောကွှားနဲ့နတော သိပမွကှားသေးဘူးလေ ယောကွှားရဲ့ ပီးတော့ဆေးကို ဘယလွိုဝယရွမာလညွး မိနွးမမှမသိတာ” “အ့ဆိုယောကွှားဝယပွေးမယလွနေောွ” “ယောကွှား” “အငွးမိနွးမ” “မှားမှားဝယနွောွ” “ဘာလို့လညွး” “နောကဝွယစွရာမလိုအောငလွေ ဟိဟိ့” “အော ဟုပါပီအရမွးခစှတွာပဲ ဒါနဲ့ဆေးမသောကပွဲ ကလေးယူလိုကပွါလား” “ဟငွ ယောကွှားကယူခငှလွို့လား” “စတာပါ နောကမွှစဉွးစားကှတာပေါ့” “အငွး…..”ဖှပှေီး ကမှလကကွလေး ဦးစိုငွးလီးဆီရောကွ၍သှားသညွ တဈဖှေးဖှေးတငွးမာလာသော ဦးစိုငွးလီးကို ကိုငဆွုပပွှီး အငမွးမရစုပနွမေိပှနသွညွ “အားမိနွးမရာယွ အရမွးကောငွးတာပဲ” ဆကတွိုကဆွိုသလိုပငွ ကမှစုပနွရငွေးက ဦးစိုငွးတဈကိုယလွုံးကော့ဆန့ွ၍လာပှီး ကမှပါးစပအွတှငွး၌ပငွ သုတရွညမွှားထှကကွာ ဦးစိုငငွှိမသွကသွှားတော့သညွ ရခှေိုးခနွးဘကထွှကလွာ၍ ပါစပထွဲက ရှိသမှှ အရညကွှဲကှဲသုတရွညကွို ရှငွးထုတကွာ အိပခွနွးရှိ ဦးစိုငွးဘေးသို့ရောကသွှားသညွ။

“မိနွးမ” “အငွး ယောကွှား” “ယောကွှားပငပွနွးနပှေီမို့ ခှင့လွှှတပွါနောွ ယောကွှားဆကမွလိုးနိုငတွော့ဘူး” “အော ဘာမှမဖှဈပါဘူး မိနွးမကယောကွှားကိုပဲ ပှုစုပေးခငှရွုံသကသွကပွါ” “ဟုတလွား ဘာလို့လညွး” “အော ဟောဒီကယောကွှားကိုခစှလွို့ပေါ့” “အရမွးအလိုကသွိတဲ့မိနွးမ ကယမွနကစွာထှကစွားကှရအောငွ” ဒီလိုဦးစိုငွးနဲ့ တှေ့လိုကခွှဲရလိုကနွဲ့ လတှအကှောကှီးဖှတသွနွးရငွး ကမှလုပတွဲ့ပှဲရုံက ကမှနရောမှာ အစားထိုးဖို့ မိနွးခလေးအသဈကို လှာထားပှီ မှေးမှေးလညွးအလုပကွထှကသွှားတာဖှင့ွ၄လ ကှောနွပှေီ အဆကသွှယသွာရှိတာ မပှောဖှဈမတှေ့ဖှဈတော့ပေ ကမှလညွးကိုယပွိုငစွီးပှားရေးလေး လုပခွငှစွိတဝွငလွာတော့ အလုပတွဈခုကိုကှိုစီစဉမွထားပဲ အလုပကွထှကလွိုကမွိသညွ ကမှသတငွးကှားတာနဲ့ပငွ ကမှဆီဦးစိုငွးဖုနွးဝငလွာပှီး ပှူနာရှာတော့သညွ “ဦးနောကမွရှိဘူးလား အခှားအလုပမွရှိဘဲ အလုပထွှကရွတယွ”။

နှဈယောကသွားအပှနလွှနွ ရနဖွှဈနလေိုကခွှိနမွှာ တကယလွငမွယားတှလေိုပဲ ဦးစိုငွးနဲ့အတူနလောဖှင့ွ ရှဈလပဲပှည့သွေးတာ ရနဖွှဈနရပှေီ ကမှအလုပထွှကတွဲ့အကှောငွးပှခကှဖွှင့ွ ဖုနွးမဆကလွာမတှေ့ နဲ့ ကမှကိုဒေါသဖှဈနတော တဈပါတပွှည့ပွှီ ကမှမနနေိုငတွော့မှအဆုံး ဦးစိုငွးကိုပှနခွှော့ရတာပေါ့ “ဟဲလို ယောကွှား” “ဘာလဲပှော”ဒေါသသံတှနေဲ့ကမှကို ပှနထွူးနသညွေ “ဘာဖှဈဖှဈ မိနွးမလညွးကိုယပွိုငွ အလုပလွုပကွှည့မွလို့ပါ ဒီအတိုငွးတော့ မနနေဲ့လေ ရှိတာမှနှဈယောကတွညွး တိုငပွငဆွှေးနှေးသင့တွာပေါ့” “အငွးပါ အားဆိုယောကွှားညနဆငွေးလာလိမ့မွယလွေ” “ဟုတွ ယောကွှားဂရုစိုကွဥူးနောွ” ဦးစိုငွးလာမှာမို့ သန့ရွှငွးရေးတှလေုပအွလှတှေ့ပှငွ ညနစောပါစီစဉွ၍ စောင့ကွှိုနသညွေ ညနရနောရီထိုးတော့ ညနစောအတူစား TV ရှေ့အတူထိုငကွာ အလုပကွိဈစအတှကွ ဆှေးနှေးတော့သညွ နောကဆွုံးနှဈယောကသွား သဘောတူညီခကှရွပှီး ကုနသွညအွလုပအွတူလုပဖွို့ဆုံးဖှတလွိုကသွညွ။

မတှေ့ရသည့တွဈပါတပွှည့အွမှတတွရအဖှဈ အသာကုနကွုစားရငွး မနကမွိုးလငွးလာပှီ “မိနွးမ မနေ့ညနကကေောငွးလား” “အငွး အဆုံးထိပဲ ” ကမှတို့စကားတှပှေောရငွးက ရုတတွရကဖွုနွးဝငလွာသညွ ”Hello ဘော့ဈလား” “အေး ငှိမွးခမွှး ပှော” “ဘော့ဈ ဘော့ဈကတောွ မနကရွခှေိုးခနွးမှာ မူးလဲလို့” “ဟမွ ဘလို…ဖှဈ သှားတာလညွး” “အခှနတေေော့အခုထိမသိသေးဘူး အခုဆေးရုံရောကနွတော” “အေးအေး ငါလာခဲ့မယွ” “ယောကွှား ဘသူ့ဆီကဖုနွးလညွး” “အော ခှံစောင့ကွောငလွေးဆီကပါ အရေးကှီးကိဈစပေါလွာလို့ပှနလွိုကွဥူးမယွ ပှနဆွကသွှယလွိုကမွယွ” ရုတတွရကထွှကသွှားပှီး ညနေ၅နာရီထိုးတော့ ကမှဆီဦးစိုငွးဖုနွးဝငလွာသညွ “မိနွးမ..” “အငွး…ယောကွှား ” “အနတွီဆုံးပှီ” “ဟငွ…..အနတွီနနွးဆုံးပှီလား” “ဟုတတွယွ”ကမှမကှရွညတွှေ အလိုလိုကလှာသညွ။

ကှေးဇူးရှငွ အနတွီနနွးဆုံးသှားပှီဆိုတဲ့ သတငွးမို့ ကမှလညွး ဝမွးနညွးရသညွ တဈညကုနွ နောကတွဈနေ့ထိ စိတမွကောငွးခှငွးတှနေဲ့ဖှဈနရညွေ ဒီကှားထဲအနတွီနနွး၏ ရကလွညအွထိ ကမှဆီ ပှနရွောကမွလာသေးတဲ့ ဦးစိုငွးကိုလညွးလှမွးရသညွ အဆောငနွဲ့စှေး စှေးနဲ့အဆောငနွလောရငွးက တဈခုသော ညနခငွေးမှောငရွီရီရှိခှိနွ အဆောငွးထဲသို့ မီးအလငွးရောငနွဲ့အတူကားတဈစီးဝငလွာသညွ စားလကစွပနွးသီးကို ပနွးကနထွဲခကှာ အပှငထွှကလွာသညွ “ယောကွှား ကှိုလညွးဖုနွးမဆကဘွူး…မိနွးမဖှင့မွှှောရွလိုကတွာ” “အခုတလော ယောကွှားမအားလို့ ဂရုမစိုကလွိုကလွို့ ဆောရီးပါ” “ဘာပဲဖှဈဖှဈ ပှနရွောကလွာပှီပဲ ပီးခဲ့တာတှမေေ့လိုကပွါ” မတှေ့လိုကရွသည့ွ၈ရကလွုံးလုံးအတှကွ တဈညလုံး အတိုးခပှှီး ပှောပွဈလိုကသွညွ ဒီလိုဦးစိုငွးနဲ့အတူ တရားမဝငလွကမွထပပွဲနလောတာ ၈လပငကွှောွ ပှီမလား။

နှဈယောကသွားကိဈစကို မှေးမှေးကလှှဲလို့ ကမှအိမကွလူတှတေောငမွသိ တရားမဝငမွို့ အပှောလွားဆိုတော့ သူစိမွးယောကွှားနဲ့စကားပှောရငတွောငွ ဘာကိဈစလညွးဘသူလညွးနဲ့ ကမှအပေါကွိုသဝနတွိုလှနွးသူကှီး ကမှဘယလွောကခွစှလွညွးဆိုတာမပှောနဲ့ အခုဆိုဦးစိုငွး ကမှအဆောငကွ မပှနတွော့တာအတောကွှာပှီ ဦးစိုငွးနဲ့သှား ဦးစိုငွးလိုကရွငွးက ကမှပါကုနသွညအွလုပကွို အတောလွုပတွတနွပှေီ ဒီလိုနဲ့ကမှ ပိုကဆွံတှတေောတွောစွုမိထားပှီ နောကဆွုံးကမှတို့ အောငပွနွးကအဆောငကွို အပိုငဝွယပွှီး နားနအေိမအွဖှဈပှောငွးကာ ဦးစိုငွးနဲ့ကမှ တောငကွှီးကဦးစိုငအွိမမွှာအတူနကှတယွေ ကမှတို့အတူနတေဲ့အကှောငွးကို အိမစွောင့ွဦးငှိမွးခမွှးကလှှဲလို့ ရနကွုနကွ ဦးစိုငွးသားတှမသေိသေး အရောငွးအဝယွ အေးနတေဲ့မိုးရာသီအကုနွ တဈနေ့သောနေ့တဈနေ့မှာ “….မိနွးမ……ပှောစရာရှိလို့”။

“အငွးပှောလေ ယောကွှား” “နောကအွပါတထွဲ မနွးလေးအလညသွှားကှမလား” “ဘသူတှနေဲ့လညွး” “ယောကွှားရာယမွိနွးမရာယွ နှဈယောကတွညွးလေ ဘသူလိုကှဥူးမလဲ” “အငွ ယောကွှား ဟိုလေ…မှေးမှေးတို့ပါ ခေါကွှည့မွလား” “ဘယကွမှေးမှေးလညွး ” “ဟိုတဈခေါကကွလော သှားတုနွးကတဈယောကလွေ” “အငွး မိနွးမသဘောလေ” ကမှမှေးမှေးကို တိုငပွငကွှည့ပွှီး ခကှခွငွှးဆိုသလို လိုကခွဲမယဆွိုတော့ “ယောကွှားရေ လိုကမွယတွဲ့” “အငွးအဖောဖွှဈတာပေါ့” မိုးစိမ့စွိမ့မွနကခွငွးမှာ အောငပွနွးရောကွ မှေးမှးကို ဝငအွခေါမွှာ ကမှရောဦးစိုငွးပါ အံသှသှားရသညွ မှေးမှေးပှောတဲ့ သူနဲ့တိတတွိတနွနတေော အခှားလူမှမဟုတဘွဲ ပှဲရုံပိုငရွှငအွနတွီမှ၏ခငပွှနွးဦးကုလားခေါွ ဦးထှနွးလှိုငဖွှဈနတောကိုး “ဘလိုလညွး မှေးမှေး ”ကမှမှေးမှေးကိုလကတွိုးပှီး မေးတော့ “ကားထဲရောကမွှ ပှောကှတာပေါ့” သိပမွကှာခငပွဈစညွးတှတငပွှေီ “မိနွးမ” “အငွး…ယောကွှား” “နောကခွနွးမှာ မှေးမှေးနဲ့အတူစီးလနေောွ”။

“မစီးပါဘူး ယောကွှားနဲ့ရှေ့ခနွးထဲစီးမှာ” အားနာကှီးတဲ့ ကမှယောကွှားနဲ့ ဦးထှနွးလှိုငတွို့က “နပေါ င့ကောငရွေ သူ့ကိုဦးစားပေးလိုကပွါ အားနာစရာမလိုပါဘူး ငါမိနွးမနဲ့နောကခွနွးလိုကမွလေ”’ “မဟုတတွာ င့ကောငရွ” “မရဘူးနောွ ယောကွှားလိုကမွှာ ” “ဟာ..မိနွးမကလညွး…..” “စတာပါ….သှားရအောငလွေ လာမှေးမှေး”ကမှလကဆွဲပှီး မှေးမှေးကို ခေါလွိုကသွညွ ညနေ၃နာရီအခှိနွ အောငွးပနွးမှမနွးလေးသို့ ဆငွးလာရငွးက “ဟဲ့…နင့ကွိဈစလေး ကမှမှေးမှေးကိုလကတွို့လိုကသွညွ” “ဒီလိုဟာ သူ့ဆီမှာအလုပစွဝငကွတညွးက သူကင့ကိုစောင့ကွှည့နွတော အဲဒီအခှိနကွ ငါကအခကခွဲကှုံနတေဲ့အခှိနွ လိုအပတွာမှနသွမှှ သူပဲလိုကဖွှရှငွေးပေးနတေော့ အဲဒီအခှိနကွစ ဒီကိုညိုခှောနဲ့ငှိတာပါပဲ သံယောဇဉပွေါ့ ” “ဒါနဲ့ သူဌေးအနတွီမှကော” “ငါတို့အကှောငွး သူသိတာကှာပေါ့ သူလညွးဘာမှမပှောသလို သဘောတောငတွူနတော” ။

“ဟယွ ဘယလွိုကှီးလညွး သူ့လငကွိုသူ့မှားလကထွဲ အပပွေးနရတယေလွို့” “အေးဟယွ ငါလညွးနားမလညဘွူး ဦးညိုခှောပှောတာတော့ သူလညွးလငငွယနွတယဆွေိုပဲ ” “ရူးမှာပဲ” ကားစီးရငွး စကားပှောရငွး ဘီယာသောကလွမွးတဈဝကနွားရငွး မနွးလေးဟိုတယတွဈခုသို့ရောကွ လာခဲ့ပှီ ဘားမှာဝိုငတွှသေောကကွာ ကိုယစွီအခနွးသို့ ဆငွးလာကှသညွ အခနွးရောကရွောကခွငွှး ဝတထွားသမှှအကုနွ ကှမွးခငွးသို့ ကိုယစွီခှှတခွကှာ “အား…မိနွးမ ရခှေိုးခနွးဘကသွှားရအောငွ” “အှနွး ယောကွှား” ကမှလကနွှဈဖကကွ ရခှေိုးခနွးနံမှာထောကလွို့ ဦးစိုငွးလကတွဈဖကကွ ကမှပေါငကွိုနောကကွ ခှီမပှီးကနှတွဈဖကကွ ကမှခါးမှာရှိစကော ရေးခှိုးတှငွးဆှဲတော့သညွ “အား….မိနွးမကောငွးနပှေီ ယောကွှား  အား…..အငွးအား အား”တဈဖှေးဖှေး ယခုအဖှဈပကှကွို သတိရလိုကသွညွ ဒီအရသာကို ကမှခံစားဖူးတယွ တှေးရငွးက သတိရလာသညွ “အား အငွး…..ကောငွးလားယောကွှား” “အငွး…ကောငွးတယွ မိနွးမကော” “အငွး…အရမွးကှိုကတွယွ နာနာလိုး” အောွ ဒီအဖှဈက ကမှအောငပွနွးအဆောငမွှာ ဝိုငသွောကပွှီးအိပပွှောသွှားတဲ့ အဖှဈပကှပွါလား။

အဲဒီအခှိနတွုနွးနဲ့ခှှတဇွှတခွံစားမှုပဲ ဝိုငလွေးရီဝဝနေေဲ့ ကမှမသိလိုကရွတဲ့ အိမမွကထွဲက လူကဦးစိုငွးပါလား “အား….အား အား” “ပှီးတော့မယွ မိနွးမရေ” ဦးစိုငွးဆောင့ခွကှတွှေ မှနွ၍လာပှီး တဈဖှေးဖှေးပငွ ကမှအဖုတတွှငွးက ဦးစိုငွးလီးက ပူနှေးနှေးရှိလာပှီ “အငွး အား….ယောကွှား နာနာလိုး အဖုတထွဲအရညထွည့ပွှီး ပှီးလိုကနွောွ” “အု….အား…အို ”ကမှအဖုတအွတှငွးသို့ လရညမွှားစိုရှဲသှားအောငွ ထည့ကွာ အသကရွှူသံမှားစှာဖှင့ွ အခနွးဘကအွတူထှကလွာသညွ မနကမွိုးလငွးနမထှကေခွငွ မနကစွာစားပှီး ဦးပိနတွံတားဘကထွှကလွာသညွ ဓာတပွုံတှရေိုကအွနမွးတှပေေးပှီး မှို့အနံလညတွော့သညွ မနွးလေးမှို့ဟိုတယမွှာ ၄ရကအွကှာ အတူနသောယာကှညနွူးပှီး တောငကွှီးဘကပွှနတွကလွာသညွ အိမရွောကလွို့၂ပါတအွကှာ၌ ကမှအခနွးထဲ အဖတမွပါပဲ အော့အနတွော့သညွ ရုတရွကဆွေးခနွးပှတော့ ကမှ၌ကိုယဝွနရွှိလပှေီ အကှောငွးတှသေိမှ နှဈဦးသဘောတူလကမွှတထွိုးပှီး တရားဝငအွိမထွောငသွညဘွဝကို တောငကွှီး၌ ဖှတသွနွးလိုကသွညွ ။

ကမှကိုယဝွနရွင့လွာတဲ့အခှိနွ ရနကွုနရွောကနွသေော ဦးစိုငွးသားနှဈယောကစွလုံး စငွကြပူသို့ထှကသွှားခဲ့သညွ ရှာကမိသားစုကို အောငပွနွးရှိ တိုကခွနွးကို နှဈထပဆွောငအွိမပွှောငွး ဆောကပွှီး ကောငွးမှနစွှာအလုပကွှှေးပှုရငွး ကမှတရားဝငအွိမထွောငသွကွ ၅နှဈဦးစိုငွးအသကွ ၄၄နှဈ၌ ဆီးခှိုရောဂါဖှင့ဆွုံးသှားသညွ ကမှတော့ ၂၇အရှယသွမီးတဈယောကအွမေ မုဆိုးမဖှင့ကွနှခွဲ့တော့သညွ နှောကဆွုံး၌ ကမှနဲ့ဦးစိုငွးသတငွးကို သူ၏သားနှဈယောကစွလုံးသိပှီး အဖတေူညီမလေးကို ဂရုစိုကခွစှရွှာသညွ ကမှတော့ ဦးစိုငွးဖှင့အွတူဖှတသွနွးခဲ့သည့ွ အခှိနတွှငွးကစုဆောငွးထားသမှှ အသုံးအဆောငတွှသော ယူပှီးအောငပွနွးသို့ပှောငွးရှေ့နထေိုငလွိုကသွညွ တောငကွှီးရှိအိမွ၌မှုအငယတွဈယောကယွူပှီး အကှီးတဈယောကကွမှုရနကွုနွ၌ အိမထွောငကွပှှီး ရနကွုနွ၌နသညွေ စီးပှားရေးကို ညောငရွှှေ ကလော ပုဂံ၌ဟိုတယအွတူဖှင့ကွာ စီးပှားရှာကှ၍ သူတို့ညမလေး ကမှ၏တဈဦးတညွးသောသမီးကို မကှာမကှာလာတှေ့၍အလညလွာတတသွညွ။

ဒီလိုနလောရငွး ကမှအသကွ၃၂နှဈ၌ ကမှအိမသွို့ ပဈစညွးလာပို့သော ကောငလွေးကို ကလေးကိုခှီရငွး “နငွ….ဇောလွငွးမောငမွလား”ပှောကာကှည့နွမေိသညွ “သိငွဂြီ….နငပွှောငွးလဲသှားတယွ” “အဟေ…ဘဝဆိုတာအမှဲတသမတတွညွးမဟုတဘွူးလေ” “အေးပါ ဒါနဲ့နင့ကွလေးလား” “အငွးလေ” “နင့ကွလေးက နင့လွိုပဲ အရမွးလှတယွ”ကမှသမီးအနားသို့ ရောကလွာပှီးမကှရွညမွှားစှာဖှင့ွ ဇောလွငွးမောငွ သမီးပါးကိုငွ ကိုငကွာပငွ “တဈခှို့တှေ ပှောငွးလဲခကတွဲ့အရာတှေ ရှိတယဟွ” “နငွ ဘာတှပှေောနတောလညွး” “ခစှစွဈနဲ့ခစှသွူတှဟော ပှောငွးလဲဖို့ခကတွယွ ငါ နင့ဆွီဆကသွှယဖွို့ အဆကသွှယရွှာနတော” “နငကွ အရငတွိုငွးပဲဇောလွငွးမောငွ မရင့ကွကှသွေးဘူးပဲ” “အငွးပေါ့ ငါကအပဈခံရတာကို ”မကှရွညတွှပေုလဲတှလေို စီးကလှကှပွေါ့ “သမီး မေ့မေ့ဆီ လာ.. ”ကမှ ကမှသမီးကိုလကဆွှဲခေါလွိုကတွယွ “ဘာပဲဖှဈဖှဈ နငကွောငွးစားနတောမို့ ဝမွးသာပါတယွ ” “အငွးပါ နငလွညွးပှောငွးလဲသင့ပွှီ”။

“နင့ကွို ခစှနွတောကလှှဲရငွ ငါအရာရာ ပှောငွးလဲနပေါပှီ ” အတိတကွ အဖှဈပကှတွှပှေော ဇာတလွမွးတှေ မှှဝကှကော နောကဆွုံး ကမှတို့ ကိုယစွီနှုတဆွကပွှီး လမွးခှဲလိုကသွညွ အိမအွတှငွးက ထှကသွှားသော ဇောလွငွးမောငမွှာ မကှရွညပွုလဲမိုးတှနေဲ့ ကမှလညွး စိတမွကောငွးနိုငတွော့ပေ နောကတွဈနေ့ ညနေ ၅နာရီအခှိနွ ကမှဆီ ဖုနွးဝငလွာသညွ “အငွးပှော” ဇောလွငွးမောငဆွီကဖုနွး “နငသွာ ကှညဖွှူမယဆွို ကလေးအဖေ ဖှဈခှင့ရွခငှတွယွ” အကှောငွးစုံကို ကမှက ပှောပှထားတာတာကှောင့ွ “ဟငွ နငဒွီလောကတွောငွ ငါ့ကို စိတမွကုနတွာလား” သူဆီကဖုနွးတှေ ခဏခဏဝငလွာသလို ၃လတိတိ စောင့ကွှည့ခွဲ့တယွ စောင့ကွှည့ခွဲ့တဲ့ရကတွှမှောလဲ သူနဲ့အတူ အိပဖွှဈတယွ ဘာပဲဖှဈဖှဈ ကမှ ထိုခံစားခကှတွှနေဲ့ ဝေးနခေဲ့ပှီမို့ပဲ သူကလဲ့စားဆိုရငတွောငွ ကမှစိတမွဆိုးဘူး ဘာလို့လညွးဆိုတော့ သူ့ကိုအရငကွ အနိုငယွူခဲ့မိတဲ့ ကမှအပှဈတှအတှကွေ ပေးဆပရွာ ရောကလွို့ပါ နောကဆွုံး သူကမှကို တကယခွစှမွှနွးသိတဲ့ ၄လပှည့နွခငွေး၌ သဘောတူ လကမွှတထွိုးပှီး အိမထွောငသွညဘွဝကို ဖှတသွနွးဖို့ သဘောတူလိုကသွညွ “ဦးစိုငွး ကှေးဇူး” ယနေ့ပငွ သူ့ဓါတပွုံကို အိမနွံရံအမှင့ွ တဈနရော၌ ခှိတဆွှဲ၍ ကှေးဇူးဆပတွုနွးပငွ…ပှီး။