ပြည့်ကျပ်လို့နေတာပဲ

လူသံတှေ ကားသံတှကေို ခင့ှ နားထဲမှာကှားနရတယှေ ….အိပတှဝကှ နိုးတဝကနှဲ့ပေါ့…။ မကှလှုံးလေးကို မဖှင့ခှငှှ ဖှင့ခှငှနှဲ့ ဖှင့ပှှီး နာရီကိုလှနှးကှည့လှိုကတှော့ ၇ နာရီခှဲနပှေီ…ဒါနဲ့ အိပရှာပေါကှ ကုနှးရုနှးထ ဝရနတှာ လိုကကှာလေးကို ဆှဲဖှင့လှိုကတှယှ ဆိုရငပှဲ လူတှေ ကားတှေ နဲ့ သကဝှငလှှုပရှှားနတေဲ့ ရနကှုနမှှိုကှီးကို တှေ့လိုကရှတယှ…သာယာတဲ့ မနကခှငှးလေးပါ။ အခုလိုခတှကှေီးထဲမှာ ဆနှးသဈတဲ့ မှို့ပှတခုရဲ့ အလှမှိုးမရှိရငတှောငှ ခတှပကှမှေှို့ဟောငှးသာသာ ရနကှုနမှှို့ရဲ့အလှကို ခဏတာ ငေးလို့ ရုစားနရငှေးက နေ ခင့အှခနှးထဲကို ပှနဝှငခှဲ့လိုကပှါတယှ။

ကုမမှဏီ အစညှးအဝေးက ၉ နာရီစမှာဆိုတော့ လိုအပတှဲ့ ဒေါကူမန့တှှေ အစီအစဉတှိုငှး ဖှဈအောငှ အရငလှုပဖှို့ ခင့ှ တာခှီကေ့ဈထဲက ဖိုငတှှထေုတလှိုကပှါတယှ။ ဖိုငတှှေ ကို အစညှးဝေးမှာ လှယလှှယကှူကူနဲ့ အမှနဆှုံးထုတလှို့ ကိုးကားလို့ရအောငှ စနဈတကလှုပပှှီး ရခှေိုးဖို့စိတကှူးလိုကပှါတယှ။အငှ …ရမခှေိုးခငှ ဝသန့ကှို သှားတှေ့အုံးမှပဲ ဆိုပှီး ခင့ှ အခနှးထဲကနေ ဝသန့အှခနှးဖကကှို သှားလိုကပှါတယှ။ ဝသန့အှခနှးထဲရောကတှော့ ရခှေိုးခနှး အိပရှာ ဖကတှှကေို လိုကကှှည့တှော့ ဝသနတှယောကမှရှိဘူး…ဒီကောငလှေး ထှတမှှားသှားပှီလားမသိဘူးဆိုပှီး မီးဖိုခနှးဖကကှို သှားလို့ ဝသန့ကှို သှားရှာပါသေးတယှ…မတှေ့ဘူး…။

မီးဖိုခနှးက ထမငှးစားစာပှဲပေါမှှာတော့ အုပစှောငှးလေးနဲ့ အုပထှားတဲ့ စားစရာတှကေို တှေ့ရတယှ။ အုပစှောငှးလှနပှှီး ကှည့လှိုကတှော့ ပနှးကနပှှားတခပှထှဲမှာ ကှကှဥဟိုကဘှရိုကကှှောတှလုံးနဲ့ စတောဘှယရှီဂမှှးသုတထှားတဲ့ ပေါငမှုန့မှီးကငတှခပှကှို တှေ့တယှ။ ပနှးကနဘှေးမှာ note လေးတစောငကှို တှေ့တော့ ကောကဖှတလှိုကမှိတာ… “ တီတီ သား training သှားတယှ…၉နာရီခှဲလောကမှှ ပှနရှောကမှယှ…တီခငစှားဖို့ ဘရိတဖှတဈှ စီစဉပှေးထားခဲ့တယှ” ဆိုတဲ့ note လေးပါ။ ခငှ ပှုံးလိုကမှိတယှ…။သား ဝသနတှယောကှ အိမမှှာနတေဲ့ ပုံစံမှိုးလုံးဝမဟုတတှော့ …။

အရာရာတိုငှးကို အတောှ သိတတနှားလညနှပှေီး တယောကထှဲ ဒေါငကှကှ ပှားကကှ အသကရှှငနှနေိုငတှဲ့ အရှယရှောကနှပှေီဖှဈတဲ့ ယောကှာှးရင့မှာကှီးတယောကတှောငဖှှဈလို့နပေါလားဆိုပှီး ခငှ ကောကခှကှခှရှငှး တူတောမှောငှ အခစှဆှုံးလေးကို ခှီမှမှးမိနတောပေါ့…အမှတတှှလေဲ အမှားကှီးပေးနမေိတယှ။ ဒီပုံစံလေးတာ ဝသန့ကှို မမတငမှှငရှငှ အရမှးကို ဝမှးသာသှားမှာပါ။ ဒါနဲ့ ခငလှဲ ခင့အှခနှးထဲပှနဝှငလှာပှီး ထမီ အပေါညှဝတအှိငှကှှီ အတှငှးခံ နဲ့ ဘောလှီတှကေို အားလုံးခှှတလှိုကပှှီး ရခှေိုးခနှးထဲသှားလို့ ဆငှးပှနပှေေ ရခှေိုးပှဈလိုကတှယှ။

ရခှေိုးပှီးလို့ အဝတအှစားလဲ အလှပှငပှှီး မီးဖိုခနှးထဲက ဝသနလှုပပှေးခဲ့တဲ့ ဘရိတဖှကဈှကို သှားစားလိုကတှယှ။ စားပှီးတော့ စားရှကအှလှတတှရှကမှှာ စာတကှောငှးရေးခလှိုကပှါတယှ… “သား ဝသနှ တီတီ ကုမမှဏီအစညှးအဝေးသှားပှီနောှ…နေ့လညှ၂နာရီ ၃နာရီလောကမှှ ပှနရှောကမှယှ…တီ့အတှကှ နေ့လညစှာဘာမှ မလုပနှဲ့တော့ တီအပှငမှှာပဲစားလာခဲ့မယှ…တီတီ” ဆိုပှီး note လေးတစောငရှေးပှီး စာပှဲ ထမငှးအုပစှောငှးပေါှ ညပထှားခဲ့လိုကပှါတယှ။ နာရီကှည့တှော့ ၈ခှဲနပှေီ။ ဒါကှောင့ှ လိုအပတှဲ့ ဖိုငတှှကေိုယူ အိမကှိုသော့ပိတပှှီး ပါကငကှကားကိုထုတပှှီး ကုမမှဏီရှိရာ လှညှးတနှးဖကကှို ထှကခှဲ့လိုကပှါတော့တယှ။

ကုမမှဏီရောကတှော့ MD ကိုဝငတှှေ့ပှီး မနကှ၉နာရီကနလေုပလှိုကတှဲ့အစညှးအဝေး ၁၁ခှဲလောကမှှာပှီးသှားပါတယှ။ အစညှးအဝေးပှီးတော့ ရုံးကို မီတငလှာတဲ့ ဝနထှမှးတှစေုပှီး မှို့ထဲမှာပဲ နေ့လညစှာ စားလိုကကှတှယှ။ ဒါနဲ့ အစညှးအဝေးကို နေ့လညှ ၁နာရီမှပှနစှပှီး ၂နာရီခှဲပှီးသှားတော့ ကုမမှဏီကနေ အိမကှိုပှနခှဲ့လိုကတှယှ။ အိမပှှနရှောကလှို့ ဘဲလတှီးကှည့တှယှ တံခါးလာမဖှင့ဘှူး ဒါနဲ့ ခင့ှ စီရှိတဲ့သော့နဲ့ အိမထှဲကိုဖှင့ဝှငခှဲ့လိုကတှယှ။ရမေိုးခှိုး အဝတအှစားလဲပှီး ကုတငပှေါမှှာလဲနရငှေးက ခင့ှ ဟနှးဖုနှးလေး တုနခှါလာလို့ သီခငှှးသံတှေ အဆကမှပှတှ ထှတလှာတယှ။

ဖုနှးကိုကောကကှိုငပှှီး ပှနဖှှလေိုကတှော့ မမတငဖှှဈနတယှေ….ဒါနဲ့ “ ဟဲလို..ခငှ ” “အငှ..မမ ပှော” “ ခငှ အဲမှာအစငပှှရေဲ့လား ညီမလေး…ဝသနကှောရှှိလား..ဘယလှိုလဲ…ညညှးတူက လိမလှိမမှာမာကောရှိရဲ့လား” “ ရှိပါ့တောှ ..ရှိပါ ..အရမှးကို လိမမှာလို့ နပေါတယရှှင့ှ” “သားက ကနှှးကနှှးမာမာကော ရှိရဲ့လား ခငှ” “အမလေးနောှ အဖှဈသဲနလေိုကတှာ မမသားလေ…ကနှှးကနှှးမာမာလဲရှိတယှ…လိမလှဲလိမမှာတယှ ပှောစရာကိုမလိုတာ…သူ့ဟာနဲ့သူ ကှောငှးသှာလိုကှ တငနှဈသှားရိုကလှိုကှ သူငယခှငှှးတှစေီသှားလိုကနှဲ့ အလုပကှိုရှုပနှတောပဲ…ဘာမှကိုပှောစရာမရှိဘူး..။

ခငှ ရောကရှောကခှငှှးတုနှးကဆို ပိုလို့တောင့အှံသှသေးတယှ…တိုကခှနှးတခုလုံးလဲ သန့ရှှငှးသပရှပလှို့ ..သူ့အခနှးဆိုလဲ အရငအှိမမှှာနတေုနှးကလို့မဟုတဘှူး….မမသားက အရမှးတောနှပှေီသိလား..” တဖကမှှ မမတငကှလဲ “ အေး..ဟုတလှား ဒါဆိုကောငှးတာပေါ့ ခငရှယှ…ငါတို့လဲ စိတမှညဈရတော့ဘူးပေါ့ …လိုအပတှာရှိရငလှဲ ခငှ ကနဲနဲထောကပှှလိုကပှေါ့…ခငှ တူကဘာပဲပှောပှောငယသှေးတယလှေး..ဟုတဘှူးလား” အမလေး မမတငမှို့လို့ ပှောတယှ …ခင့တှူက ငယသှေးတယတှဲ့ …အခု သူ့သားရဲ့ပုံစံနဲ့ သူ့ငယပှါကှီးကို မမတငှ တှေ့လိုကလှို့ကတော့ အဲဒီစကားထှကလှာမှာမဟုတဘှူး…။

ပါစပအှဟောငှးသားနဲ့ အံသှလို့မဆုံးဖှဈနမှောမှငယှောငသှေးတယှ။ ဒါနဲ့ ခငကှလဲ “ စိတခှပှါမမရယှ ခငှ လဲ တပါတကှှောကှှောလှောကတှော့ နဖှဈမယှေ …ဒီက အစညှးအဝေးက ၈ ရကှ ၉ ရကှ လောကကှှာအုံးမှာ…ခငှ ဝသနနှဲ့ပဲနမှောပါ မမ …ဝသနနှဲ့ အတူတူ တပတလှောကနှပှေီး သူ့အနအထေားဘယလှိုရှိတယှ ဆိုတာကို ကောငှးကောငှးလေ့လာလို့ မမကိုပှနပှှီး ရီပို့လုပပှါ့မယရှှင့ှ” လို့ ခငှ မမတငကှို ပှနဖှှရငှေး အပှုံးကောကလှေးတခကှှ ပှုံးလိုကတှယှ..ဒါကိုတော့ မမတငှ တှေ့နိုငမှယမှထငဘှူး။ “ ကှေးဇူးပါပဲ ငါ့ညီမလေးရယှ …ခင့ှ တူကို လိုအပတှာလေးတှေ လုပပှေးလို့ အစညှးအဝေးပှီးတော့ မနတှလေးပှနလှာခဲ့လိုကပှေါ့ …နောှ”။

“ဟုတပှှီ မမတငှ စိတခှသှိလာ…ဝသန့ကှို ခငှ ကောငှးကောငှးလုပပှေးလိုကမှယရှှင့ှ ..သူ့သာကို ဖှဈနလေိုကတှာ ..မမကသာ ဝသန့ကှို ကလေးထငနှတော သူကဖှဈလူကှီးတယောကလှို ဖှဈနပှေီးမမရေ…” မမတငကှ “ အဲကောငလှေး ရီးစားတှမှေားရနလေားမသိဘူး….ခငှ မမေးကှည့ဘှူးလား” “မေးကှည့ပှှီးပှီ …မရှိဘူးတဲ့ ..သူ့အလုပနှဲ့သူတောငအှနိုငနှိုငတှဲ့ ရီးစားထားဖို့ အခှိနမှရှိဘူးတဲ့…မမရေ..ဟုတလှား မဟုတလှားတော့မသိဘူး” “ဟုတမှှာပါအေး…ငါ့သားက အခုမှကလေးကို ..” အမလေး မမရယှ ကလေးကလေးနဲ့ သူ့သားကို ပှောနလေိုကတှာ နားကှားပငှှးကပလှာပှီ…။

ဒီမှာ မမရေ မမသားက မမထငသှလိုကလေးကလေးမဟုတတှော့ဘူး…သူ့ပဈစညှးကှီးကိုမှငရှငပှဲ ဘုရားတသှားအုံးမယလှို့ ခင့ှ စိတထှဲက မမတငကှို ပှောပှဈလိုကခှငှတှယှ…ဒါမမေဲ့ မပှောလိုကမှိပါဘူး…“ဟုတပှါတယှ…မမရယှ ဝသနကှကလေးပဲရှိသေးတာ…ဟုတပှါတယလှို့ “ ခငလှဲ ခပရှှဲ့ရှဲ့လေး မမတငကှိုပှောပှဈလိုကတှယှ။ “ဒါဆိုလဲ ..ဒါပဲနောခှငှ …မမ အိမအှလုပတှှရှေိသေးတယှ…take careနောှ” “ ok ပါ မမရဲ့ bye နောှ” “bye’ လို့ မမတငနှဲ့ ဖုနှးပှောပှီးဖုနှးခလှိုကတှယှ။ခငှ အိပရှာပေါပှှနလှဲနရငှေး ဟိုတှေးဒီတှေးလုပလှို့ စဉှးစားနရငှေး …။

ခငှ ပှတပှှတသှားသား ဆုံးဖှတရှမဲ့ အရာတခုကို စဉှးစားမိသှားတယှ။ အဲဒါကတော့ တခှားမဟုတပှါဘူး ခငနှဲ့ ဝသနရှဲ့ ကိဈစပါ…ဟုတတှယှ ခငပှှတသှားမှဖှဈတော့မယှ…ဝသန့ရှငထှဲမှာ ခငနှဲ့ပတသှကပှှီးဒီလိုတှဖှဈနတေောကို ခငှ အဆုံးသတမှှဖှဈတော့မယလှို့ ခငှ ဆုံးဖှတလှိုကတှယှ။ ခငနှဲ့ ဝသနှ ဟာ ခဏလေးတှေ့ပှီး သဘောထားမတိုကဆှိုငလှို့ လမှးခှဲရမဲ့ သူစိမှးတှမဟေုတဘှူး …ဒီလို ကိဈစကှီးမဖှဈသင့လှို တယောကှ နဲ့ တယောကှ ခပဝှေးဝေးမှာနပှေီး အမှဲရှောငတှိနှးနလေို့ရတဲ့သူတှလေဲမဟုတဘှူး…ခငနှဲ့ဝသနဟှာ တူဝရီးအရငှးခေါကခှေါကတှှေ တနညှးမဟုတှ တနညှးကတော့ ပတသှကှ တှေ့ဆုံနရမှောပဲ။

အဲလိုသာရှောငနှရငှေ မိသားစုဝငတှှေ ပိုရိတမှိလို့ ဒီထကပှိုစိုးသှားနိုငတှယလှို့ ခငစှဉှးစာမိလိုကတှယှ။ ခငရှငထှဲကဖှဈနတောကိုကော ဝသန့ရှငထှဲကဖှဈနတောတှကေိုပါ ပှင့ပှှင့လှငှးလငှး နှဈဦးကှားဖှင့ပှှောတိုငပှငမှယှ…ဒီစိတကှှီးတယောကအှပေါတှယောကှ ဆကမှထားနိုငအှောငှ တခုခုနဲ့ အစားထိုးပှီး ပှောငှးလဲပှဈမှရမယလှို့ ခငှ စဉှးစားမိတယှ။ ဒါကှောင့ှ ဒီည ဝသနပှှနလှာရငှ ဒီကိဈစကိုဖှင့ပှှောလို့ ဆှေးနှလေိုကရှငကှောငှးမယပှေါ့။ ဟုတတှယှ ခငအှဲလိုပဲလုပရှမယှ…မဟုတရှငှ ခငနှဲ့ ဝသနကှှားမှာရှိတဲ့ မိုငှးဗုံးကှီး ပှငှးပှငှးထနထှနပှေါကကှှဲလို့။

မမှားသင့တှာမှားပှီး လူပုံအလယမှှာတသကလှုံး အရှကရှကလှိမမှယှ။ အဲလိုဖှဈခဲရငတှော့ ခငလှဲကို့ကို သတသှမေိမှာပဲ။ ခငှ လဝသနနှေဲ့ပတသှကလှာရငှ စိတကှို အတောထှိနှးနိုငတှယလှို့သာပှောသာ…ခင့အှကှောငှးခငသှိတယှ။ ကိုမှင့နှဲ့တုနှးကလဲ မာနအလှနကှှီးတဲ့ခငှ ကိုမှင့ရှဲ့ အထိအတှေ့တှေ နှဈလိုဖှယကှောငှးှ့ပီး လိငဆှှဲဆောငအှားကှီးလှနတှဲ့ ကိုမှင့ရှဲ့ စကားတှေ အပှုအမူတှကေို မရှောငနှိုငခှဲ့လို့ပဲ မာနကှှိုးလို့ ယောကှာှးရခဲ့တာပေါ့။ အခု ဝသနဆှိုတဲ့ ကောငလှေးဆိုတာ ကိုမှင့မှှာရှိတဲ့ အရညအှခငှှးတှေ ထကှ အဆပေါငှးမှားစှာ သာလို့ရှိတဲ့သူတယောကှ။

ခငှ စဉှးစားရငှးစဉှးစားရငှးနဲ့ မှနှးကပှလှာတယှ။ ခငှ စိတတှှတညတှညငှေှိမငှှိမထှားလိုကပှှီး မကှလှုံးတှစေုံမိတထှားလိုကမှိတယှ။ အရှငဘှုရား တပည့တှောှ မတို့ တူဝရီးကှားမှာမှ ဘာလို့ ဒီကံတရားမှိုးရှိနရတောလဲ ဘုရားလို့ စိတထှဲက ပှောနမေိတယှ။ အငှ..ဒီအိမမှှာနောကထှပလှေးငါးခှောကရှကှ ထပနှဖေို့ဆိုတာ ဖှဈနိုငပှါအုံးမလား မိခငှ နငစှဉှးစားအုံးနောလှို့ ကို့ကိုကိုပှောနမေိတယှ…ဒါကှောင့ှ ကုမမှဏီကစီစဉပှေးထားတဲ့ ဟောတဲလှ မှာသှားနရကေောငှးမလားပေါ့စဉှးစားမိတယှ။ အသိစိတကှတာ အဲလိုတှေ စဉှးစားမိနတော အငှးအားကှီးတဲ့ စှမှးရညတှခုကတော့ ခငှ အဲလိုတှမလေုပမှိအောငှ ထိနှးခှုပထှားသလိုပဲ။ အဲဒါတှကေ အပှောသာရှိသလို အရာဝငလှာမယ့ှ အဖှမဟေုတခှဲ့ပါဘူး။

ခငှ ဘယမှှလဲမသှားခငှဘှူးကှာ ဝသနနှဲ့ နှဈယောကထှဲ မိသားစုတှနေဲ့ ဝေးတဲ့ ဒီလိုနရောမှာ နှဈယောကထှဲ နရဖေို့ အခှင့အှရေးဆိုတာကလဲ အကှားကှီးမှတခါဖှဈနိုငမှဲ့ ဖှဈတောင့ဖှှဈခဲ အခှင့အှရေးမှိုး။ခင့ှ စိတတှှအရမှေးထှပှေားနတေော့တာပဲ…လုပပှှဈမယှ ..ဟာ…မလုပဘှူးကှား ဖှဈမှမဖှဈနိုငတှာဆိုတဲ့ စိတနှှဈခုက ခင့ှ ရငထှဲမှာ လှနဆှှဲနကသှလေိုပဲ။ ခငှ ဒါမှိုးပှငှးထနတှဲ့ အရာတခုခုရဲ့ထိနှးခှုပမှှုကို ကိုမှင့နှဲ့တုနှးကတောငှ မခံစားခဲ့ဖူးဘူး။ အခု တူတောမှောငှ ဝသနနှဲ့မှာ ဘယလှိုတှဖှဈကေုနမှှနှးမသိတောဘူး။ အခု ဝသနနှဲ့ အတူနတော တရကပှဲရှိသေးတယှ ကိုမှင့နှဲ့ ကှဲပှီးကတဲ့က မရရှိသေးတဲ့ ပှောရှှှငခှှငှးတှရရှေိနသလေိုပဲ။

ခငှ ဘာလုပရှမလဲ …ခငတှကယရှူးခငှတှယှ သိလာ။ ခငှ သူ့ရဲ့အပှုအမူတှကေို အပှဈမပှောပဲ သူလုပခှငှတှာကို လုပနှိုငဖှို့ အခှင့အှရေးတှပေေးပေးနတယှေ ဆိုတာကိုလဲ ဝသနသှိမှာပါ။ အခုအခှအနကေေ တယောကကှိုတယောကှ ဒီလိုတှဖှဈနတယေဆှေိုတာကို သိနကပှမေေဲ့လဲ တရားဝငှ ပှင့ပှှင့လှငှးလငှး ဇှတမှိုကလှိုကကှဖှို့ဆို တာ သူလဲမရဲ ကိုလဲမရဲ လိပခှဲတညှးလဲ ရှေ့မတိုးသာ နောကမှဆုတသှာ အခှအနမှေေိုးလေးပေါ့။လုပဖှို့ ဆုံးဖှတလှိုကပှှီဆိုရငလှဲ ဘယတှော့မှ နောကကှှောငှးပှနလှဲ့လို့မရတော့ဘူးဆိုတာပဲ။ အရငလှို ဖှူစငတှဲ့ အဒေါနှဲ့ တူတယောကရှဲ့ ခစှခှငှှးနဲ့ ဆကဆှံရေးတှကေိုတော့ လုံးဝပှနရှနိုငတှော့မှာ မဟုတဘှူး။

နှဈယောကစှလုံး ဘယသှူကမှလကခှံလို့ မရတဲ့ အပှဈကို ကှူးလှနလှို့ အပူဆုံးငရဲမှာ အစဉှးအမှဲ ခံစားစံစားသှားရမယဆှိုတာတော့ နှဈယောကလှုံးသိထားကရှမှာ အမှနပှဲ။ အခု ခငှ စဉှးစားနတေဲ့ အခစှဇှာတလှမှးလေးက ရိုးရိုးအခစှဇှာတလှမှးမဟုတဘှူး။ လုံးဝမလုပရှလို့ လူတှေ ပညတထှားတဲ့ ပညတခှကှကှှီး… ခငဘှာလုပရှမလဲ ခငှ နဲ့ ဝသနဒှီတိုငှးနလေို့တော့ မဖှဈတော့ဘူး။ ခငှ စဉှးစားရငှးစဉှးစားရငှးနဲ့ စိတတှှအရမှေးရှုပလှာတယှ။ ဒါနဲ့ အိပရှာပေါကှထ ဧည့ခှနှးထဲကိုသှားပှီး ဂှိုလတှုကလာတဲ့ တီဗှီအစီအစဉတှှကေို စိတမှပါတပါနဲ့ တလိုငှးပှီးတလိုငှးပှောငှးကှည့နှလေိုကမှိတယှ။

တီဗှီကိုသာကှည့နှတော ခေါငှးထဲမှာတော့ ခုနက အကှောငှးအရာတှကေိုပဲ စဉှးစာမိနတယှေ။ ဒါနဲ့ ဆိုဖာပေါကှထ ဝသန့အှခနှးထဲကိုသှားပှီး ဟိုဟာကိုငကှှည့ဒှီဟာကိုငကှှည့လှိုကလှုပနှမေိတယှ။ ဝသန့ှ အဝတအှစားတှေ ခှိတထှားတဲ့ အဝတတှနှးလေးနားသှားပှီး အိငှကှှီတှကေို မကှနှှာမှာအုပလှို့ ဝသန့ကှိုသငှးနံ့ကို နမှးကှည့နှမေိတယှ။ သား ဝသနရှဲ့ ဘောဒှီအနံ့ကတောတှောမှှေးတယှ ခှှေးနံ့ တှေ တခှားအနံ့တှဘောမှမရှိဘူး ကိုယသှငှးနံ့နဲ့ သား ဝသနသှုံးတဲ့ ရမှေေးနံ့လေးတှပေဲ ခင့ှ နာခေါငှးထဲမှာ သငှးပှံ့နတောပဲ။ခငှ အရမှးကို ကှညနှူးသလိုခံစားမိတယှ။

ခုနကခငှ စဉှးစားနတော ဝသနနှဲ့ ခငတှို့ရဲ့ကှားက ဖှဈနတေဲ့ ကိဈစကှီးကို ရပတှန့ပှှဈဖို့စဉှးစားနရောကနေ အခု သား ဝသနရှဲ့အခနှးထဲကိုလာပှီး ဝသန့ှ ခနဓှာကိုယအှနံ့တှကေို ရှူရှိုကလှို့ စိတကှူးယဉကှှညနှူးမိနတောကို သတိပှနဝှငလှာပှီး သားအခနှးထဲကနေ ပှနထှှတခှဲ့မိပါရော ခငှ ဘယလှိုလုပရှမနောှ…အရမှးစိတဆှငှးရဲဖို့ကောငှးတာပဲ…။ဒါနဲ့ ဧည့ခှနှးထဲက ဆိုဖာပေါှ ပှနလှာထိုငနှလေိုကပှါတော့တယရှှငှ…ခငှ တယောကဘှယလှိုတှေ ဖှဈနတယဆှေိုတာကိုလဲ ကို့ဟာကို တောငမှရှငှးပှတတှ မပှောပှတတတှော့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဟိုတှေးဒီတှေး စဉှးစားရငှး အခှိနကှုနမှှနှးမသိကုနသှှားတာ။

နာရ ီကှည့တှော့ ၄နာရီခှဲ ၅နာရီတောငထှိုးခံနီးနပှေီ သား ဝသနတှောငပှှနလှာတော့မယှ လို့တှေးမိပှီး တီဗှီကိုပိတှ လို့ ခင့ှ အခနှးထဲကို ပှနဝှငလှာလိုကမှိတယှ။ အခနှးထဲရောကတှော့ မှနတှငခှုံရှေ့မှာထိုငှ ခင့ှ ဆံနှယတှှကေို သပသှပရှပရှပဖှီးလိမှးလို့ မကှနှှာမှာ အိမနှရငှေးမိတကှပပှါးပါးနဲ့ နှုတခှမှးနီ ကှကသှှေးရောငှ ပါးပါးလေးကို လိမှးခယှထှားလိုကတှယှ။ ပုံမှနအှားဖှင့ှ ခငှ အိမမှှာနရငှေ ပုခုံးအောကကှို ပှော့ပှီးဖှာဆငှးနတေဲ့ ဆံနှယတှှကေို ဒီတိုငှးဖားလှားခထှားတတတှယှ…မကှနှှာမှာလဲ ဘာဆိုဘာမှ မလိမှးဘူး တခါတလတေော့ သနပခှါး ရကှေဲလိမှးထားတယှ…။

အဝတအှစားကတော့ အိမနှရငှေးဝတထှမီနဲ့ မိနှးမဝတှ စပေါ့ရှပှ ကိုကပှလှေးကို ဝတထှားလေ့ရှိတယှ။ အခုလဲ အဲဒီအတိုငှးပဲ ဝတထှားတယှ…ထူးခှားတာဆိုလို့ မိတကှပပှါးပါးနဲ့ နှုတခှမှးနီပါးပါး လိမှးခယှထှားတာတခုပဲ။ ထမီကို ခှမကှစှေိဖုံးအောငဝှတပှှီး ခင့ှ တငပှါက အတှငှးခံ သရကှေိုးလေးတှေ ထငှးနတေဲ့ထိအောငှ ထမီကို ကစှကှစှလှဈလဈ ကပှနှအေောငဝှတလှေ့ရှိတယှ။ မှနတှငခှုံမှာထိုငနှရောကနထေ ထမီကိုပှနပှှငဝှတလှို့ ဟိုလဲ့ ဒီလဲ့နဲ့ ခှဆေုံးခေါငှးဆုံးပေါတှဲ့ မှနရှှေ့မှာခင့ှ ရဲ့ ရှိုကဖှိုကှီးငယှ အသှယသှှယရှဲ့ နှဈလိုဖှယှ အလှတရားကို အရှေ့ရောအနောကရှော ဘေး အပေါအှောကှ နရောမကနှအှောငှ စဈဆေးပှီး လိုအပခှကှကှို ရှာနမေိတယှ။

မရှိဘူး အားလုံးကှကတှိပဲ အသကှ ၃၅ နှဈကှောပှှီဖှဈလို့ တခုလပဖှှဈခဲ့ရတဲ့ ခင့ှ ရဲ့အလှတရားဟာ အသကှ ၁၆ နှဈအရှယှ အပှိုဖှနှးလေးတယောကရှဲ့ ပှိုဂုဏတှင့တှယမှှုကို မရှငနှိုငပှမေဲ့လဲ သာမနှ အလှမှိုးသာရှိတဲ့ အပှိုသိုးလေးမှားရဲ့ အလှတရားထကတှော့ အမှားကှီးသာပါတယှ။ ဒါကိုခင့ကှိုခငလှဲသိတယှ..ဒါကှောင့ပှဲ ကုမမှဏီက ယောကှာှးကှီးကှီးငယငှယတှှရေဲ့ ခိုးကှည့ှ ပေါတှငကှှည့ှ အကှည့မှှိုးဆုံးနဲ့ ကှည့ခှှငှးကို ခံနရတောပေါ့။ ဒီ့အတှကလှဲ ခင့ှ အလှတရာကို ဂုဏယှူတယှ။ ကိုမှင့နှဲ့ကှဲပှီး နောကှ လေးလ ငါးလတောငမှကှာဘူး ခင့ှ အလှကို ဘယအှခှိနကှတဲ့က ကှိတကှနှနှမှနှေးမသိတဲ့ ယောကှာှး ကှီးကှီးငယငှယမှှား ဒဲ့ မဟုတရှငတှောငှ သှယဝှိုကတှဲ့ နီးတှနေဲ့ ခင့ှ ကိုပိုငဆှိုငလှိုကှောငှး ကမှးလှမှး တဲ့ သူမှားကလဲမနဲဘူး…။

ခငှ ယောကှာှးတှကေို ကှောငှးကတဲ့ကအထငမှကှီးခဲ့တာပါ..ဒါတောငှ ကိုမှင့နှဲ့ ရစကပှေါလို့ အိမထှောကသှညဖှှဈခဲ့ ရတာ…မဟုတရှငှ အပှိုကှီး တသကလှုံးလုပဖှှဈမှာ အမှနပှဲ။ ….. ဒီလိုအနအထေားရှိတဲ့ ခင့ကှို ဘယသှူကမှ ထပပှှီးပိုငဆှိုငနှိုငဖှို့ဆိုတာ မဖှဈနိုငတှော့ပါဘူး…ကိုမှင့ှ တယောကထှဲနဲ့တောငှ တောတှောှ အီသှားပါပှီ…ဒါကှောင့ှ အားလုံးကို ခေါငှးခါခဲ့မိတယှ။ခငှ တယောကထှဲ အလုပတှှရှေုပနှရောက တငှး..ဒေါငှ…တငှး..ဒေါငှ တငှး..ဒေါငှ ဆိုပှီး လူခေါဘှဲလကှနေ အသံထှတလှာပါတယှ။ ခငှ လဲ ဘယသှူမှားလဲပေါ့ …ဘဲလတှီးတယဆှိုတော့ ဝသနတှော့ မဖှဈနိုငဘှူး ဝသန့ှ သူငယခှငှှးမှားလားပေါ့။

အိမရှှေ့တံခါးနှားသှားလိုပ တံခါးမှနဘှီလူးအပေါကလှေးကနေ အပှငကှိုကှည့လှိုကတှာ …ဘယသှူမှမဟုတဘှူး ကိုတောခှှော မောငဝှသနပှါ။ ဒီနေ့မှထူးဆနှးလို့ ဘဲလတှီးပှီးခင့ကှို တံခါးလာဖှင့ခှိုငရှတယလှို့။ ဒါနဲ့ ခငလှဲ တံခါးဖှင့ပှေးလိုကတှယှ… “ သား ဝသနှ ဘယလှိုဖှဈတာလဲ …အိမသှော့မေ့ခဲလို့လား…” “မဟုတပှါဘူး တီတီရယှ သား သော့ဖှင့ပှှီးဝငလှာရငှ တီတီ မနေ့ကလိုလှန့သှှားမှာစိုးလို့ ဘဲလတှီးပှီးခေါလှိုကတှာ” “ အမလေး ..ဖှဈရမယှ…” “မလှန့ပှါဘူးသားရယှ ….တီတီ ကအခနှးထဲမှာ ကုမမှဏီက ကိဈစလေးတခှို့ ပှနကှှည့နှတော…” လို့ ညာလိုကတှယသှိလာ…တကယကှမဟုတဘှူး တယောကထှဲ ပဲမှားနတော..ဟီ..ဟီး ဒါနဲ့ ဝသနနှဲ့ခငှ အိမခှနှးထဲကို အတူတူပှနဝှငလှာကတှယှ။

ဝသန့လှကထှဲမှာလဲ အထုပတှှနေဲ့ ဟငှးတှစေားစရာတှေ နဲ့။ “ သား ဟငှးတှကလေဲ အမှားကှီးပါလား… သား စားနိုငလှို့လား….” “ သားစားဖို့မဟုတဘှူးလေ တီတီ …တီခငှ စားဖို့ ဝယလှာတာ” “ တောရှုံဆို ရပါပှီ သား ရယှ တီခငှ အမှားကှီး မစားနိုငပှါဘူး ဗိုကလှဲ သိပမှစာသေးဘူး..သားကကောစားပှီးပှီလာ…ပှီးတော့ ထမငှးတယောကထှဲမစားခငှဘှူး…သား စားမှတီလဲစားမှာ “လို့ ခငလှဲ လူကှီးစိုးလို့ခေါမှလား ကလေးစိုးလို့ခေါမှလား မသိတဲ့ ခှဲပှစှအှမှူအရာလေးနဲ့ တူတောမှောငကှို ပှောလိုကပှါတယှ။ “ အောှ..တီတီရယှ…တီအမှားကှီးမစားနိုငလှဲ စားနိုငသှလောကစှားပေါ့…။

သားကတော့ အပှငမှှာစားလာတယှ…အမှားကှီးတော့မဟုတဘှူး နဲနဲလေးပဲ အခုတောငပှှနစှာလာပှီ..ဟီ..ဟီ” “ ဟင့ှ… တီကဖှဈ အတူတူစားဖို့ စောင့နှတေဲ့ ဟာ.. ကို” ခငှ ဝသန့ကှို မကှစှောငှးလေး တခကှထှိုးပှဈလိုကတှယှ “တီတီကလဲ …စိတမှဆိုးပါနဲ့ သား လှှောကပှှောတာ …သား ကတီတီနဲ့ အတူစားဖို့ ဒီလောကအှမှားကှီးဝယလှာတာပေါ့လို့…စိတမှဆိုးပါနဲ့ တီခငရှယှ…သားနဲ့တူတူစားမယနှောှ..” “ ဒါဆိုလဲပှီးရော…တီတီ ထမငှးဟငှးတှပှငထှေားလိုကမှယှ…သားရမေိုးခှိုးအဝတှ အစားလဲလိုကအှုံးနောှ…” “ဟုတကှဲ့ တီတီ” လို့ ပှောပှီး ဝသနှ သူ့အခနှးထဲကိုဝငသှှားတော့တယှ… ။

ခငလှဲ ဟငှးတှကေို မီးဖိုခနှးထဲ ယူလာပှီး ပနှးကနတှှထေဲထည့ှ ဇှနှးတကှ ထမငှးခူး နဲ့ စားဖို့ အစငသှင့ဖှှဈအောငှ ပှငစှငနှလေိုကတှယှ။သား ဝသနှ ရခှေိုးအဝတစှားလဲပှီးလို့ …မီးဖိုခနထှဲကဝငလှာပါတယှ..သူဝတနှကှေ တီရှပအှဖှူ ဘောကနဘှောငှးဘီ အမဲနဲ့ …တကယ့ကှို ယောကှာှးကောငှးတယောကရှဲ့အတှငသှဏဍှာနကှိုပေါကလှို့… အရငကှ ခပငှယငှယခှှာတိတတှယောကလှိုမဟုတတှော့ဘူး…မိနှးကလေးတိုငှး အိပမှကထှဲ ထည့မှကခှငှစှရာ ယောကှာှးသားတယောကရှဲ့ အစငှးနဲ့ ပှိုပှဈနုနယမှှုတှဟော ခင့ှ မကှလှုံးထဲမှာတော့ တခှားယောကှာှးသားမှားနဲ့ ဘယလှိုမှနိုငှးယှဉလှို့ မရအောငပှဲ။

လူခှောလေး လမှးလှှောကလှာပုံကို ထိုငနှရငှေးငေးကှည့နှမေိတယှ။ “တီတီ…သားရခှေိုးပှီးပှီ …စားကဆှို့….” သားဝသနကှ ပှောပှောဆိုဆိုနဲ့ ခင့ှ ဘေးနားက ကုလထိုငကှိုဆှဲယူပှီးထိုငခှလှိုကတှယှ…ခငလှဲ သူ့ကှည့နှရောက မှငသှကမှိနတေော့ ဝသနခှင့ကှို တခကှပှှနကှှည့ပှှီး “တီတီ..ဘာတှေ စဉှးစားနတော တုနှး…” လို့ ပှုံးစိစိနဲ့ လုပပှှီးပှောမှ ခငသှတိပှနဝှငလှာလို့ “အောှ….အငှ…ဘာမှဟုတပှါဘူးသား ရယှ …ဒီလိုပဲ ဟိုတှေးဒီတှေးတှေးမိသှားတာ” လို့ ဝသန့ှ ကို မကှည့ပှဲ ပှနပှှောရငှးက ထမငှးပနှးကနတှခကှကှိုလနှးဆှဲလိုကတှယှ…ပနှးကနထှဲ ထမငှးထည့ှ ပှီး ဝသန့ကှို ပေးလိုကတှယှ…။

ဝသနကှလကတှဖကကှယူပှီး ခင့ှ အမူအရာကို အကဲခတနှတေဲ့ ပုံစံမှိုးနဲ့ ပှုံးပှီးကှည့နှတောပေါ့…။ ခငလှဲ ခင့ှ ပနှးကနထှဲကို ထမငှးထည့လှို့ ဝသနနှဲ့ခငှ ထမငှး စစားကတှယှ.။ ဘာစကားမှ မပှောပဲ စားနရငှေးက ဝသနှ ကစလို့ “ တီခငှ…” “ဘာလဲသား ပှော” “ တီ ဒီလိုပဲ အိမမှှာ နေ့တိုငှးထမငှးစားနရငှေ ပငှှးလာမှာပေါ့…နောကရှပတှှေ ဝသနတှို့ အပှငထှှတစှားကှရအောငလှေး” “ တီခငမှပငှှးပါဘူး ဝသနရှယှ …နတတပှေါတယှ…အပှငမှှာသှားမစားခငှဘှူး သားရယှ…တီဒီလိုပဲ သားနဲ့ လကစှုံ..စားခငှတှယှ” ဝသနှ ခင့ှ ကို ပှုံးရငကှ “ ဒါဆိုလဲ တီ့သဘောပါဗှာ …ဝသနကှ တီအပှငမှထှကဘှာမထှကနှဲ့ ပငှှးမှာစိုးလို့ပါ” “ မပငှှးပါဘူး သားရယှ …။

နေ့လယဆှိုလဲ ကုမမှဏီက အုပစှုတှနေဲ့ …အစညှးအဝေးနားခှိနဆှို ဟိုသှားဒီသှားလုပဖှှဈပါတယှ… အဲဒါတောငမှကောငှးတတလှို့ လိုကပှေးတာ…တီခငကှ ဘယမှှသှားခငှတှာမဟုတဘှူး..ကုမမှဏီကပှနရှငှ အိမပှဲတနှးလာခငှတှယှ” ဒီလိုနဲ့ စကားအနဲငယပှှောပှီး ထမငှးအတူစားလိုကကှတှယှ…စားပှီးတော့ “ သား ဝသနှ” “ဗှာ တီခငှ” “ ဒီညကော သူငယခှငှှးတှနေဲ့ ခှိနှးထားတာရှိလာ” “ဒီညတော့ မရှိဘူး…သားဒီညဘယမှှမသှားတော့ဘူး…စာနဲနဲဖတစှရာရှိလို့” “ အငှ..အငှ အဲဒါလဲကောငှးတာပဲ” “ဘာလို့လဲ တီ” “အောှ…အဲလိုညတိုငှးထှကတှတလှား တီခငကှသိခငှတှာပါ..။

ဘာရယမှဟုတပှါဘူး..သားတယောကထှဲနတယဆှေိုတော့ ညပိုငှးတှေ အိမကှိုဒီအတိုငှးပှဈပှဈမသှားစခငှဘှေူး…ဒီမှို့ကှီးထဲမှာက သူခိုးဂပှိုးက ပေါကပေါနဲ့” “ သားလဲ အမှဲမသှားပါဘူး တီရယှ..သှားရငလှဲ သူငယခှငှှးတှနေဲ့ ဆိုငတှဆိုငထှိုငမှယှ…တခုခုစားမယှ…စကားပှောမယှ…ဟိုအကှောငှးဒီအကှောငှးဆှေးနှေးမယှ…တခါတလေ လကဖှကရှညဆှိုငထှိုငပှှီးလကနမှယှေ..၇ နာရီခှဲ ဂနာရီလောကဆှိုရငှ အိမပှှနှ စာကှည့ှ အိပှ..ဒီလောကပှါပဲ..ဘယမှှကိုမသှားဘူး  “ ကောငှးတယှ ကောငှးတယှ သား အဲလိုအခှိနလှေးနဲ့ထှကှ အခှိနလှေးနဲ့ပှနလှာ စညှးနဲ့ကမှးနဲ့ နတောကောငှးတယှ…။

ဘယတှော့မှ ညနကတှံခေါငထှိလယတှာတို့ ကလပှ တကတှာတို့ ဟိုဟာလုပဒှီဟာလုပတှာတို့ …မလုပနှဲ့နောှ..လုပရှငတှော့ အသိပဲ” ဆိုပှီး သား ဝသနကှို ဆုံးမနမေိတယှ..။ သူ့ကို ဒီလိုတော့ ပှောစရာမလိုပါဘူး …သား ဝသနကှလိမမှာပှီးသား လူငယလှေးတယောကပှါ။ ပှောတာကတော့ ကို့တာဝနပှဲလေ..ဒါကှောင့ှ သတိပေးတဲ့အနနေဲ့ ပှောရတာပေါ့..ဒါနဲ့ ဝသနကှ “ တီတီ …ဒါဆိုသား စာခဏသှားဖတလှိုကအှုံးမယှ…တီခငလှိုတာရှိရငှ သားကိုပှောနောှ…” “ ဟုတပှှီ ..ဟုတပှှီ သား စာသှားလုပလှိုကအှုံး …တီကတော့ အပငှှးပှေ တီဗှီကှည့နှမယှေ…တခှားတော့ဘာမှ မလိုပါဘူး သား” “ သားစာဖတပှှီးရငှ တီ့စီလာခဲ့မယှ…တီမအိပသှေးနဲ့နောှ…တီနဲ့ သားစကားတှေ ပှောခငှသှေးတယှ”။

“ အငှးပါ တီစောင့နှမယနှေောှ” “ ဒါဆို ဝသနသှှားပှီနောှ” လို့ပှောရငှး သား ဝသနှ သူ့အခနှးထဲကို ဝငသှှားပါရော…ခငလှဲ မီးဖိုခနှးကို သန့ရှှငှးရေးလုပှ ပနှးကနတှှဆေေးပှီး ဧည့ခှနှးထဲက ဆိုဖာပေါလှာထိုငရှငှး တီဗှီ က လှင့နှတေဲ့ ပှငသှဈကားလေး တကားကို ထိုငကှှည့နှလေိုကမှိတယှ။ ပှငသှဈစကားတော့ နားမလဲပါဘူး …. ဒါပမေဲ့ အောကမှှာ စပတှိုငတှယလှ မှနမှာစာတနှးလေးတှေ ထိုးပေးထားတယှ။ တခနှးနှဈခနှးလောကတှော့ ကှောသှှားပှီထငပှါရဲ့ …ခငှ လာထိုငကှှည့တှဲ့ အခှိနှ ဇာတလှမှးကတောတှောတှော့စနပှေီထငတှယှ…သိပအှဆကအှဆကှ မရှိပဲ တဝကတှပှတကှနေ စကှည့သှလိုဖှဈနတယှေ။

ဘာကှောင့ှ သူတို့ဘာတှဘယလှေိုဖှဈနကတှယဆှေိုတာကိုတော့ခငှ လဲမသိတော့ဘူး…။ သတိထားမိတာက အဓိကသရုပဆှောငှ နှဈယောကဖှှဈတဲ့ မငှးသားနဲ့ မငှးသမီးက နဲနဲ လှဲနသလေိုပဲ.။ပှောကို မပှောခငှတှော့ပါဘူး ….အဲဒီကားထဲမှာလေ သိလာ မငှးသမီးက အသကှ ၃၉ ၄၀ ဝနှးကငှအှပှိုကှီး တယောကဖှှဈပှီး မငှးသားက အသကှ ၂၄ /၂၅ လောကရှှိတဲ့ ရုပရှညခှပသှန့သှန့ှ ကောငလှေးတယောကဖှှဈနတယှေ။ ပငှှးလို့ ဖှင့ကှှည့မှိပါတယှ အဲလိုကိဈစတှနေဲ့ ပတသှကလှို့ ဒီက လှှော့ဖှဈနပေါတယဆှိုမှ တိုကဆှိုငမှှုပဲလား မတောတှဆပဲလားတော့မသိဘူး…နဲနဲတော့ ထူးနသလေိုပဲ ခံစားရတယှ။

ဘာပှောရမှနှးကို မသိတော့ဘူး …ကံကှမမှာကှီးက အဲလိုစိတတှှေ မဖှဈဖှဈအောငှ လိုကလှှုံ့ဆောနှသလေိုပဲ။ ဒါနဲ့ ခငလှဲ တခှားလိုငှးတလိုငှးပှောငှးပှီး ကှည့လှိုကတှယှ။ ဟိုပှောငှး ဒီပှောငှး ကှည့နှပမေေဲ့လဲ … နောကဆှုံးတော့ အဲဒီ ပှငသှဈကား လှင့နှတေဲ့ လှိုငှးလေးကို ပဲ ပှနသှှားနိတမှိတယှ။ ဒါနဲ့ ကို့ဘေးမှာလညှ ဝသနမှှမရှိတာ အခုဒီကားကိုကှည့နှရငှေး သူရုတတှရကဝှငလှာမယဆှိုရငလှဲ တခှားလှိုငှးပှောငှးလိုကရှုံပဲ ဟုတဘှူးလား..ဟီဟီ။ ဇာတကှားရဲ့ လပဖှဆှနကှ တောတှောကှှမှးတဲ့အခနှးတှပေါတယှ…ခငှ စိတဝှငတှစားနဲ့ ကှည့နှမေိတာ …သိလာ။ ဖတရှမှးနမှးရှုံ့နကတှောလဲ အသကပှါလိုကတှာ .. ကှည့ရှငှးနဲ့တောငှ ကိုဝငပှှီး မငှးသမီးနရော ဝငသှရုပဆှောငခှငှစှိတတှှပေေါလှာသလိုပဲ။

မငှးသားကလဲ ငယငှယဖှှူဖှူခှောခှောလေး ဆှဲဆောငမှှုကလဲ အလှနရှှိတဲ့ ရူပါလေးနဲ့ မငှးသမီးကလဲ အသကှ ၄၀ ဝနှးကငှှ လုံးကှီးပေါကလှှ လတလှတဆှတဆှတှ အပှိုကှီးဒီဇိုငှး …ရုပကှနုပှီး အရှယတှငလှို့ လိငဆှှဲဆောငမှှုရှိလှနှးတဲ့ သကလှတမှိနှးမတယောကရှဲ့စတိုငှ…အရမှးကို ကှည့လှိုကောငှးတာပဲသိလား…။ကိုရီးယား ကားထကတှောငှ ကှည့ကှောငှးသေးတယှ။ ဇာတလှမှးရဲ့ ကှောရိုးပုံစံလေးက ဒီလို…ကို့ထကအှသကကှှီးလှနှးတဲ့ မိနှးမတယောကကှို အရမှးခစှမှိသှားတဲ့ ကောငလှေးတယောကရှဲ့အကှောငှး… သူ့ကို သူ့မိဘတှေ သူ့အသိုငှးအဝိုငှး သူ့သူငယခှငှှးတှကေ တာမှဈနတေဲ့ ကှားက စိတရှှိတိုငှး အားရပါးရလှတလှှတလှပလှပှ မိုကရှူးရဲခစှနှကတှေဲ့ မမ နဲ့မောငလှေးဇာတလှမှးလေးပေါ့။

ဇာတလှမှးကို ကှည့ကှောငှးကောငှးနဲ့ ကှည့နှမေိတာ အခှိနတှောငှ တောတှောကှှာသှားတယှ။ နာရီကှည့တှော့ ၈ နာရီ ခှဲကှောနှပှေီ….. ဇာတလှမှးထဲက သူတို့နှဈယောကရှဲ့ အဖှဈတှကေို ကှည့ပှှီး…အောှ.. အသကကှှာလှနှးရငှ လူတှကအမှေိုးမှိုး ယူဆပှီးတော့ ပှဈတငဝှဖနတှတကှေတှာ တားစီးပိတပှငတှတကှတှာ လူ့သဘာဝပါလားလို့ ခငှ စဉှးစားရငှး ခင့ရှဲ့ ဖှဈအငတှှနေဲ့ နှိုငှးယှဉလှို့နမေိတယှ။ အခုဇာတလှမှးလေးက ရိုကခှကှတှှအဆငေ့မှှင့သှလောကှ ပါဝငသှူ မငှးသား မငှးသမီးတှရေဲ့ သရုပဆှောငဟှနပှနတှှကလေဲ အရမှးကို ပီပှငအှသကဝှငလှှနှးတဲ့ ဇာတကှားကောငှးလေးတကားပါ။ ဇာတလှမှးအဆုံးသတပှုံကတော့ အရမှးဝမှးနညှးဖို့ကောငှးပါတယှ။

ကောငလှေးကို သူ့ထကအှသကအှမှားကှီး ကှီးတဲ့ မိနှးမကို ကောငလှေးမိဘတှကေ ကောငလှေးနဲ့ လုံးဝသဘောမတူပဲ လိုကလှိုကဖှကှစှီးနှောကယှှကကှတှယှ။ နောကဆှုံးကောငလှေးကို အဲဒီမိနှးမနဲ့ ဝေးရာကို ပို့လို့ အပှငှးအထနတှားစီးကတှဲ့ အခှိနမှှာတော့ ကောငလှေးရဲ့ စိတဓှာတတှှေ အကှီးအကယှကှှ မတှေ့ရမနနေိုငရှောဂါဖှဈပှီး မခံနိုငတှဲ့ အဆုံး မီးပှတိုကတှခုပေါကှို တကပှှီး ခုခလှို့ ကို့ကိုယကှို အဆုံးစီရငသှှားခဲ့ရှာတယှ။ အခုဇာတကှားလေးက တကယ့ှ စတိုရီလိုငှးတှကေို အခှခေံပှီး ရိုကပှှထားတဲ့ ဇာတကှားတကားနောှ…သူတို့ ဥရောပမှာ အရှယတှငပှှီးနုပှိုတဲ့ မိနှးမလှကှီးတှေ ရဲ့ ဖှဈတတတှဲ့ အနအထေားတခုကို ခပှှသှားတဲ့သဘော။

ခငတှို့ စီမှာကောမဖှဈနိုငကှဘှူးလာ…သိပဖှှဈတာပေါ့ ဘယပှှောကောငှးမလဲ…။အဲလို မိနှးမကှီးတှနေဲ့ တိတတှိတပှုနှး ခိုးစားနကတှေဲ့ သိုကသှမားလေးတှမှေား ရိုကသှတလှို့မကုနဘှူး ခင့ှ သူငယခှငှှး မမမှားထဲမှာတောငှ အမှားကှီး ။ သူတို့ ကှည့ရှတာ စိတတှောတှောပှငပှနှးတယှ သိလား သူတို့ အိမကှ အဖိုးကှီးတှကေ မစှမှးတော့ ပုနှးရှိုးကှကရှှိုး ခိုးစားနကရှတောလေ…လူမိလို့က တကယကှို မလှယဖှှဈမဲ့ကိဈစမှိုးတှေ ။ ဒါပမေဲ့ ဖိုမသဘာဝမို့ ဒီလိုတှေ ကှူးလှနကှတှာမဆနှးပါဘူး…သှေးရငှးသားရငှးတှမှမဟေုတတှာ။ အခု ခငှ အဖှဈက သူတို့ ထကစှိုးတယလှို့ ပှောရမလားပဲ….။

လောကကှီးကမတရားဘူး …မလုပရှလို့ ပညတထှားတဲ့ အရာတှကေို လူအမှားကှီးကိုကတှော့ မပေးပဲ တဈဦးတယောကထှဲကိုပဲ ကှပလှို့ ကှမမမှာငငစှတယှေ ..။ သာမနှ ဆန့ကှငှဘှကှ လိငတှှအပေေါမှှာ စိတကှူးယဉလှို့ သာယာခံစားရတာထကှ….ကို့ သှေးအစဈကို စိတကှူးယဉလှို့ သာယာခံစားရတာက ပိုပှီး အတိုငှးအဆမရှိတဲ့ အလိုဆနဒှတှေ ပှည့စှုံမှုတှပေိုပှီးရရှိခံစားရသလိုပဲ…ခင့ှ အတှကတှော့ အခုအခှိနမှှာ အဲဒီလိုပဲခံစားနရတယှေ…။ ဝသနကှရောခင့လှိုပဲလား။ ဒီဇာတလှမှးသူကစတာ….သူစလို့ ခငှ လဲတှေးရငှးတှေးရငှးက …သူ့အပေါဒှီလို ယိုငနှဲလဲပှိုခဲ့ရတာပေါ့။

ဒါပမေဲ့ ဒီစိတကှို ဘယသှူမှ မသိအောငှ ခငှ ဖုံးကှယထှားနိုငခှဲ့တယှ။ ဝသနှ တောငအှနညှးငယမှှှရိတမှိမယမှထငဘှူး….။ ခငှ ကအရမှးလဲ ဟနဆှောငကှောငှးတဲ့ မိနှးမတယောကနှောှ။ အဲလိုပှောလိုကလှို့လဲ ခင့ှ ကိုအထငမှသေးသှားကပှါနဲ့အုံး…ခငှ ကလူရှေ့ ကိုအမှားလုပထှားတာကို မရိတမှိအောငှ သရုပဆှောငကှောငှးတာကိုပှောတာ…အခစှနှဲ့သဈစာအပေါမှှာတော့ ဘယတှော့မှဟနမှဆောငခှဲ့ဖူးဘူး။ ခငှ တယောကထှဲ စိတကှူးယဉအှတှေးကမဘှာလေးထဲမှာ ဖှညှးဖှညှးနဲ့မှောနတေဲ့အခှိနှ.. “ တီး..တီး…” ဆိုပှီး သား ဝသနှ ခင့အှနောကကှနေ လှမှးနောကလှိုကတှာ ။

“အမလေး…သားရယှ တီကို လန့သှှားတာပဲ…အမလေး..” ခငှ အရမှးကို လန့သှှားတာပါ…..တကယစှိုးတဲ့ကလေးပဲ “တီတီကလဲဗှာ…စတာပါ…ကလူး..ကလူးးး…ကလူး….ဟီဟီ” “ အငှ …စစ နောှ ခဏ တီခငှ အသကပှါ ပါသှားအုံးမယှ…စာကှည့ပှှီးသှားပှီလာ..” “ ဟုတတှယှ…တီ…ဝသနစှာကှည့ပှှီးပှီ ဒါကှောင့ှ တီ့စီထှတလှာတာ” လို့ပှောရငှး ဝသနှ ခင့ှ ဘေးမှာလာထိုငလှိုကတှယှ… “တီ..ဘာကားတှကှညေ့နှတောလဲ…တယောကထှဲ အရမှးကို ဈနဝှငနှလေိုကတှာ…သား လာတာတောငှ နဲနဲမှသတိ မထားမိဘူးမလား….” လို့ ဝသနကှ ပှောတော့ခငလှဲ ရိမုတကှ ခယှနှဲ လိုငှးတခုကို ဖတှကှနဲ နိတပှှောငှးလိုကတှယှ…ဝသနှ သတိမထားမိလိုကဘှူး ..သိလာ..ခဈခဈ။

“ ဘာ..ကားမှမဟုတပှါဘူး သားရယှ ..ဟိုလိုငှးပှောငှးကှည့ှ ဒီလိုငှးပှောငှးကှည့နှဲ့ ဘာတှမှနှေးကိုမသိပါဘူး..”လူကှီးတယောကကှ ခလေး တယောကကှို ခဏခဏလိမနှရတေဲ့ ခင့ှ အဖှဈပါ။မလိမလှို့မရဘူးလေ..ဒီကားကသူကှည့ပှှီးသား ကားဆိုရငှ …ကှည့အှုံး တီတီခငှ တို့မှား ဒီလိုကားတှကှညေ့ပှှီး အရမှးကို ဈနဝှငနှပေါလား…ဒါဆို တီခငလှဲ ဒီလိုစိတမှှိုးခံစားတတတှဲသဘော ရှိလောကမှယဆှိုပှီး ခင့ှ ကိုဝသနှ အပိုငတှှကလှို့ အခှင့အှရေးတှယေူ အတင့ပှိုရဲလာမှာပေါ့…။ဒါနဲ့ နှဈယောကသှား စကားအဆကအှသှယခှဏပှတသှှားလို့ ..တိတဆှိတနှပေါရော.. ခငှ ထိုငနှတေဲ့ ဖကကှို ဝသနှ တခကှရှှေ.လိုကပှှီး သူ့ဘယလှကကှလေးက ခင့ှ အနောကကှနေ ပုခုံးပေါကှို အသာလေးလာ တငထှားတယှ….။

ရုတတှရကှ ခငှ ဝသန့မှကှနှှာကို တခကှကှှည့လှိုကတှယှ..တမှိုးလေးလဲဖှဈသှားလို့ပါ။ ဝသနတှယောကခှင့ှ ကို ပှုံးဖီးဖီးနဲ့ ပှနကှှည့လှို့ သူမဟုတသှလိုပဲသိလာ…ဒါနဲ့ခငလှဲ ဘာမှဆကမှပှောတော့ ပဲ အဖကခှံနလေိုကမှိတယှ။ သူ ဖကထှားတာ ကဖှဖှလေးပါ အရမှးဖကထှားတာမှိုးမဟုတဘှူး…ခင့ှ ရငထှဲမှာတော့ နှထှေေးနသလေို ကှညနှူးမှုတှရရှေိနသလေို ခငှ ခံစားနရတယှေ။ တယောကကှို တယောကဘှာမှမပှောပဲ ခငှ တို့နှဈယောကှ တိတဆှိတနှရငှေးက…ဝသနကှစလို့ “တီခငှ” “ပှော…ဘာလဲ ဝသနှ” “တီခငှ …ဒီလိုပဲ တသကလှုံးနသှေားတော့မှာ လား…အခု အရှယရှှိတုနှး ကို့ကို တကယခှစှပှှီး တသကလှုံး ကှငကှှငနှာနာနဲ့ စောင့ရှှောကနှိုငမှဲ့ ယောကှာှးသားတယောကတှော့ တီ ဘဝမှာလိုအပမှယလှို့ ဝသနထှငတှယှ”။

ခငလှဲ တခကှရှီလိုကမှိတယှ… “ဟား..ဟား..ဟာ….အမလေး ကိုတောခှှောက ဘာမှားလဲလို့ သူ့အဒေါကှို ယောကှှားယူခိုငှးနတောကို” သူမလို့ အဲဒီစကားထှတရှကတှယှ…မငှးကတကယပှဲ တီခင့ှ ကို ယောကှာှးယူစခငှတှောကောသခှောလို့လားလို့…ခငှ မေးလိုကခှငှတှယသှိလာ မေးတော့မမေးဖှဈခဲ့ပါဘူး…သူ့အမေးကို ဟာသတခုလိုသဘောထားတဲ့ပုံစံမှိုးနဲ့ ခငှ ပှုံးလိုကမှိပါတယှ “ဟုတတှယလှေး တီခငှ ….ဝသနစှိတထှဲမှာ တီခငှ ယောကှာှးထကမှယူဘူးဆိုရငတှောငှ ပိုလို့ ဝမှးသာသေးတယှ…ဒါမှ ကို့ အဒေါတှယောကထှဲ လှတလှှတလှပလှပှ ပှောပှှောရှှငရှှငနှရမှော ပေါ့…ဟုတဘှူးလား…။

မယူစခငှဘှေူးဆိုရငတှောငမှှ တသကလှုံး ဖှတတှနှးရမဲ့ ဘဝလမှးခရီးအတှကှ ဖေးမပေးမဲ့ အဖောကှောငှးတယောကတှော့ လိုတာပေါ့…ကိုမှင့ှ နဲ့တုနှးက တီ ဘယလှောကှ ယောကှှားတှကေို စိတပှကှသှှားတယဆှိုတာ ဝသနနှားလညပှါတယှ။ တီခငှ ယောကှာှးမယူဘူးဆိုရငတှောငှ ဝသနကှ တီခငှ အိုတဲ့ အထိစောင့ရှှောကပှေးလိုကမှယှ…ကို့အဒေါကှို” လို့ ဝသနကှ ခင့ှ ပုခုံးလေးကို စုပကှိုငထှားရငှ ပှောရှာတယှ..သိလာ..သူ့ ပါစပကှ အဲလိုစကားမှိုးထှကလှာတာ..ခငှ အရမှးပှောမှိတယှ…အရမှးကို ပှောမှိတာပါ…သူ့ ကိုလဲ ပှုံးလို့ ခငှ ငေးကှည့နှမေိတယှ…။

ကှည့နှရငှေးက ခင့ခှေါငှးလေးကို သူ့ ရဲ့ရငဘှတကှှီးပေါမှှာ အသာလေးမှီထားလိုကတှယှ။ “တီခငှ ..ဝသန့ှ ကိုဘာကှည့တှာလဲ ဝသနကှ တီခင့ကှို အတညပှှောနတောဗှ” “မဟုတပှါဘူး ငါ့တူ လူခှောလေးရယှ…သားရဲ့ စကားကှောင့ှ တီတီ အားအရမှးရှိသှားသလို ခံစားလိုကရှလို့ပါ.. ကှေးဇူးပါပဲ သားရယှ…တီခငမှငှးကို ကှေးဇူးတငပှါတယှ…အဲဒီစကားလေးနဲ့တငှ တီခငှ အရမှးကို ပီတိတှဖှဈရတယှေ..သိလာ….ယောကှာှးထပယှူဖို့ဆိုတာတော့ တီခငှ မစဉှးစားတော့ဘူးကှာ…တသကလှုံး တီခငလှှတလှှတလှပလှပနှဲ့ တယောကထှဲပဲနခငှတှေော့တယှ…ကိုမှင့ှ တယောကထှဲနဲ့တငှ ယောကှာှးယူရတဲ့ အရသာကို အီသှားပါပှီ…အဲဒီလို စိတဒှုကခှတှေ တီမလိုခငှတှော့ဘူး ဝသနှ” လို့ ခငကှပှောလိုကတှော့။

ဝသနှ ခင့ှ ပုခုံးလေးကို အားပါပါလေး တခကှညှဈလိုကပှှီး နှဈသိမ့မှှုပေးနတယလှေေ …သူ့ လကဖှဝါးလေးနဲ့ ခင့ှ လကမှောငှးတလှှောကှ အပေါအှောကှ ပှတသှပပှေးနတယသှေိလား…ဝသန့ှ ရဲ့ အဲလိုခစှစှရာကောငှးတဲ့ အပှုအမူတှကှေားမှာ ခငှ တယောကှ အကှနပကှှေီးကှနပနှမေေိတယှ။ ဒါနဲ့ ခငှ က “သားတို့ရှိနတောပဲ ခင့ှ ဘဝမှာ တခှား ယောကှာှးတှမလေိုတော့ပါဘူး….သား တီကိုတသကလှုံးစောင့ရှှောကမှှာ မဟုတလှား” လို့ …ဝသန့ရှငဘှတထှဲ အသာမှီထားရငှး က ခငှ ဝသန့ကှို ခပတှိုးတိုးမေးလိုကမှိတယှ “ဒါပေါ့ တီခငရှယှ …တီတာမယူနဲ့ ဝသနှ တီခင့နှားမှာပဲ တသကလှုံးနပေေးမယဆှိုတာယုံ” ခစှဖှို့ကောငှးလိုကတှာ သား ဝသနရှယလှို့ ခင့ှ ရငထှဲပှောလိုကမှိတယှ ။

“ဒါနဲ့နပေါအုံး …သားကတာ ယောကှာှးမယူဖို့ တီခင့ကှို ပှောနတော …သားကကော ဘယအှခှိနမှိနှးမယူမှာလဲ” ဆိုပှီး မှီထားတဲ ခေါငှးလေးကို အသာထလို့ ဝသန့မှကှနှှာကိုကှည့ပှှီး ပှုံးစိစိနဲ့မေးလိုကမှိတယှ ဒါနဲ့ ဝသနကှ … “ သားလဲ မိနှးမမယူဘူးပေါ့..ဟုတဘှူးလာလို့” ခင့ှ ကိုပှုံးဖီးဖီးနဲ့ တူတောမှောငကှ ပှနဖှှလရေေဲ့…အမလေး မယုံပါဘူးတောှ “လှှောကမှပှောပါနဲ့ ဝသနရှယှ…တီခငှ မယုံပါဘူး ..သားလို လူတယောကကှမိနှးမ မယူဘူးဆိုတာ” “တကယပှှောတာတီခငှ…သား တကယမှယူဘူးဆိုတာ တီခငှ စောင့ကှှည့လှေး.” လို့ ခင့ကှို ရုပတှညကှှီးနဲ့ ထကပှှောပှနတှယှ..ဒါနဲ့ ခငလှဲ “အငှ…ယုံပေးလိုကမှယနှောှ” ဆိုပှီး ခင့ှ ခေါငှးလေးကို ဝသန့ှ ရငခှှငပှေါှ ဖှညှးဖှညှးလေး ပှနမှှီထားလိုကမှိတယှ…။

ဒီလိုနဲ့ နှဈယောကသှား ဘာမှ မပှောဖှဈတော့ ပဲ အတနကှှာ တိတဆှိတနှမေိကတှယခှငှ..ခေါငှးလေးမှီထားတဲ့ ဝသန့ှ ရငဘှတကှှီးက လိုထာထကှ ပိုခုနနှသလေိုပဲ…သူ့ အသကရှူသံတှကလေေ နဲနဲပှငှးလာသလိုပဲ…ခငှ သဘောပေါကတှယှ…ကောငလှေးတယောကှ ဘယလှိုတှေ ဖှဈနလေဲဆိုတာ… ခင့ှ ရငဘှတလှေးကို သူအဲလိုမှီပှီးနားထောငမှယှ ဆိုရငလှဲ …ပုံမှနမှဟုတတှဲ့ ရငခှုနသှံမှိုး ဝသနှ ကှားရမှာ အမှနပှဲ ..သိလားတိတဆှိတလှို့ နှုတဆှိတနှရောက ခငှ ဝသန့ကှို မေးခှနှးတခုမေးလိုကမှိတယှ “ သား…ဝသနှ..” “ဘာလဲ တီ” “ သား ကိုမေးစရာ တခုရှိလို့” “ဘာ…မေးမှာလဲ တီတီ…မနေ့ကလို ရီးစားမရှိဘူးလာပဲ မေးမလို့လား” “ ဟုတတှယှ”။

“ တီကလဲဗှာ ..သား ပှောပှီးပှီပဲ သားမှာ ရီးစားတကယှ မရှိပါဘူးဆို” ခငှ သူ့မကှနှှာကို လကနှဲ့ ဆှဲလည့ပှှီး ခင့မှကှနှှာနဲ့ မကှနှှာခငှှးဆိုငလှိုကတှယှ…  “တီ့ကိုမညာနဲ့ အမှနတှိုငှးပှော ..ရီးစားရှိရငှ ရှိတယလှို့ပှောတာ ရှကစှရာလာ..သားလဲ အရှယရှောကပှှီပဲ..တီ နားလညပှါတယှ…ဒါပမေဲ့ တီခငကှ လေးလေးနကနှကမှေးနတောပါ…ဝသနှ…တီ အရမှးသိခငှလှို့ပေါ့” လို့ ဝသန့ှ ကို ဆိုကကှှည့လှို့ ပှောလိုကတှယှ..ဝသနှ လဲ ခငှ စကားပှောပှီးတာနဲ့ တီဗှီဘကကှို မကှနှှာပှနလှည့ှ ပှီးဆကကှှည့နှတယှေ…ခင့ှ ကိုတော့ ဘာအဖှမှေ မပေးသေးဘူး…ခငှ လဲ တီဗှီကို ကှည့ရှငှး “ ဝသနှ…မငှး …ဘာလို့ တီခင့ကှို ညာနရတောလဲ..” ခငှ လသေံတိုးတိုးဖှင့ထှကမှေးလိုကတှယှ ။

“ဘာရယမှဟုတပှါဘူး တီ….ဝသနှ ….ဝသန့မှှာ ရီးစားကတော့ ရှိပါတယှ ရှိတာကလဲ တယောကနှှဈယောကထှဲမှ မဟုတဘှူး…ဝသနှ ကောငှးမလေး တောတှောမှှားမှားနဲ့ရီးစားဖှဈဖူးတယှ…တှဲတယှ….တီ…ဒါပမေဲ့…” “ ဒါပမေဲ့ ဘာဖှဈလဲ ဝသနှ” ခငှ ကှားဖှတမှေးလိုကတှယှ. “ဒါပမေဲ့ …ဝသနတှှဲခဲ့တဲ့ ရီးစားတှထေဲမှာ ဝသန့ရှငထှဲက လာတဲ့ အခစှစှဈအခစှမှှနမှှိုးနဲ့ တယောကကှိုမှခစှလှို့မရဘူး…ဝသနှ တီခင့ှ ကို မနေ့က ပှောပှပှီးပါပှီ….အဲဒီမိနှးမတယောကကှလှဲပှီး သား တခှားမိနှးကလေးတှကေို ဘယလှိုမှခစှလှို့မရဘူး…..တီရယှ” လို့ ခင့ှ ကို ဝသနဖှှတေော့ ခငလှေ သူ့ကို ဖကထှားပှဈလိုကခှငှတှယသှိလာ…ဝမှးသာလှနှးလို့လေ…။

ဒါပမေဲ့ ခငှ အမူအရာပကှမှသှားအောငပှှနထှိနှးလိုကတှယှ “ဝသနှ” “ဗှာ” ခငှ ဝသန့နှာမညှ တခကှခှေါလှိုကတှာ ဝသနပှှနထှူးပှီး နှဈယောကလှုံး ပှနှ တိတဆှိတသှှားကတှယှ။တောတှောကှှာတဲ့အထိ ဝသန့ှ ပါစပကှ ဘာစကားတလုံးမှထှတမှလာဘူး…ခငှ တဖှညှးဖှညှးစိတတှိုလာတယှ။ဒီလိုအခှအနေေ ရောကနှတောတောငှ သူက ဘာမှမပှောဘူးတဲ့ ..ခငှ အံသှမိတယှ…။ခငှ နဲ့ ဝသနှ အခုလို အနအထေားရောကဖှို့ဆိုတာ တောတှောနှဲ့မဖှဈနိုငမှှနှးလဲ သူသိရကသှားနဲ့ သူ့ရငထှဲက စကားတခှနှးလောကှ ခင့ှ ကို အမှနအှတိုငှးဝငခှံစခငှတှယှေ။ သူပှောမှ ခင့ှ ဖကကှ ဖှဈနိုငတှယှ မဖှဈနိုငဘှူးဆိုတာ ကို တခုခုပှနပှှောလို့ရမှာပေါ့ …နင့နှဲ့ ကို့အဒေါှ အရငှးခေါကခှေါကကှို ပှနကှှိုကစှရာလားလို့တော့ ခငှ သူ့ကိုအပှဈတငမှှာလဲမဟုတဘှူး…။

ဆဲဆူမှာလဲမဟုတဘှူး။ ဒီလိုအနအထေားမှိုးမှာ ဝသန့ကှို ခငှ ဘယလှိုလုပပှှီး အဲဒီလိုစကားမှိုးတှေ ပှောမှာလဲ…ဝသနှ နငှ မစဉှးစားမိဘူးလားလို့ သူ့ကို ခငှ အားမလို အားမရဖှဈပှီး စိတတှှအရမှေးတိုမိတယှ ကို့ဖကကှတောငှ ဒီလောကှ ရလောမှှောငှးပေးလုပနှတောကို…သူ ဘာမှမပှောတော့ ခငှ ဘယလှောကအှနရခကသှှေားမယဆှိုတာ သူမစဉှးစားမိဘူးလာ..ခငအှရမှးဒေါသထှကမှိတယသှိလာ…ဒါနဲ့ဝသနှ မငှးတသကလှုံးပဲ ဒီလိုမပှောပဲနတေော့မှာလား… မဖှဈခငှဘှူးဆိုရငတှော့ ဘယအှရာမှ ဖှဈလာမှာမဟုတဘှူးလေ..ဖှဈခငှရှငတှော့ ဘာမှခကခှဲနမှောမဟုတဘှူး ဖှဈလာမှာပဲလို့ ခင့ှ ရငထှဲမှာတှေးလိုကမှိပှီး ခငှ တဖှညှးဖှညှးစိတကှို လှှော့ခလှိုကမှိတယှ။

အငှ..သူအဲလိုမပှောပဲနတောကောငှးပါတယှ….အခုဘာမှမဖှဈခငှ အသိတရားလေးဝငတှုနှ ကို့ကိုထိနှးမှဖှဈမယလှေ…ဒါကှောင့ခှငှ သူ့စကားတှေ စောငမှနတေော့ဘူး…ဆိုဖာပေါကှနေ မှတတှကထှရပပှှီး…ဝသနဖှကကှိုလည့လှိုကတှယှ “ ဝသနှ…ဘာမှလဲ မငှးမပှောပါနဲ့တော့ ..အဲလိုပဲစိတထှဲမှာ တသကလှုံးသိမှးထာတာ အကောငှးဆုံးပဲလို့ တီခငထှငတှယှ…တီ သှားအိပတှော့မယှ…ကောငှးသောညပါ ဝသနှ” ခငှ ဝသနကှို အဲလိုပှောလို့ ခင့ှ အခနှးဖကကှို သှားခဲ့လိုကတှယှ…. “တီ..” ဝသနှ ခင့ှ ကိုတခကှလှှမှးခေါလှိုကတှယှ…ခငှ လမှးလှှောကနှရောကနေ တုံ့ကနဲရပသှှားပှီး ..။

ဝသန့ှ အသံကို နားစှန့ှ နလေိုကမှိတယှ…တောတှောကှှာ ဘာအသံမှထှတမှလာဘူး… “ခဏနပေါအုံး တီခငှ…တီခငှ အဲလို့ပှောပှီး မှပဲ ဝသန့ကှိုလှှောငသှှားတော့မှာလာ … ဒီကိဈစကို ဝသန့ရှငထှဲမှာ ဘယလှောကထှိခကခှကခှဲခဲထိနှးခှုပထှားရတယဆှိုတာ …တီခငသှိလား။ အခု အစပှုလို့ မေးခဲ့တာကလဲ တီတီကအရငပှါ.. ဝသန့ဘှကကှစခဲ့တာ မဟုတဘှူး …ကနှောမှေးပါအုံးမယှ တီခငှ ကကော တနေ့တနေ့ အဲဒီ စိတကှှီးကို ထိနှးခှုပထှားရတာ တောတှောလှှဲရဲ့လား …သကတှောင့သှကသှာရှိရဲ့လား တီခငှ.. ဘာလို့ကို့ကိုယကှို ညာနရတောလဲ… ကနှောရှငထှဲမှာ တီခင့ကှို ပှောခငှတှာမှ တပိုငှးကိုသလေို့..ဝသန့အှနနေဲ့ ဘယလှိုကအစပှုလို့ ဒီလိုစကားတှကေို ကို့အဒေါအှရငှးကှီးကို ပှောထှကမှှာလဲ။

တီခငှ ဝသန့ကှို ကိုယခှငှှးစာပေးပါအုံး တီခငရှယှ” ခငှ လဲဘာပှောလို့ ပှောရမှနှးမသိနိုငတှော့လောကအှောငကှို ထူပူသှားတယှ… ညကလဲ တိတဆှိတလှို့ အရာရာတိုငှးက ခငှ နဲ့ ဝသနရှဲ့ ဖှဈစဉတှှေ စကားသံတှကေို တိတဆှိတခှှငှးကို အခှင့ကှောငှးယူလို့ နားစှန့နှကသှလေိုပဲ…ခငှ ဘာပှောရမလဲ …ဒီနရောမှာ ဝသနဟှာ တခှားသူစိမှးတယောကတှာဆို ခငှ ပှေးဖတပှှီး သူ့ရငထှဲမှာ အားရအောငငှိုပှဈလိုကပှှီး ….ရှင့ကှို အရမှးခစှပှါတယှ အရမှးအရမှးကို ခစှပှါတယရှှငလှို့ မကှရှညစှတှနေဲ့ ခှှဲပှဈလိုကမှိမှာ ပှောပှဈလိုကမှိမှာ အမှနပှဲ…ဒါပမေဲ့ ခင့ှ အသိစိတကှတော့ … မိ ခငှ နငမှလုပရှဘူး အဲဒါနင့ှ တူအရငှးဟဲ့လို့ …သတိတှပေေးနတယှေ။

ဒီစိတနှှဈခုက ခင့ှ ရငထှဲမှာ အကှီးအကယှကှို တိုကပှှဲတှေ ဖှဈနကတှယဆှေိုတာ ဝသနသှိမယမှထငဘှူး…ဒီလိုနဲ့ ရငထှဲကတိုကပှှဲကှီးမှာ ခင့ှ အခစှစှိတတှှေ ကရှူံးခဲ့ရပါတယှ ရှငှ….ဒါနဲ့ တကယတှနှးသူပှောတာတှကေို ကှားရတာခငအှရမှးပှောခှဲ့ပမေဲ့ …ခငှ ရှကရှမှးရမှးခဲ့မိတယှ… “ တောပှှီး ဝသနှ!! … မငှးပါစပကှို ပိတထှားလိုကတှော့…ငါနောကထှပဘှာမှ မကှားခငှတှော့ဘူး” လို့ ပှောပှီ ခင့ှ အခနှးထဲကို ပှေးလို့ဝငသှှားမိတယှ …ဝသနှ ဘယလှိုတှဖှဈပှေီး ကနှနှခေဲ့မယဆှိုတာကိုတော့ ခငှ လဲမမှငနှိုငတှော့ပမယှေ့ … ဝသနှ ဘယလှိုကှကှေဲမှုမှိုးတှနေဲ့ ကနှခှဲ့မှာကို ခငှ နှလုံးသားထဲမှာတော့ …ကောငှးကောငှးကှီးသိနမေိတယှ။

ခင့ှ အခနှးထဲရောကတှာနဲ့ အိပရှာပေါကှိုတကှ မကှနှှာကို ခေါငှးအုံးလေးမှာ အပလှို့ ရငထှဲကခံစားခကှကှှောင့ှ ခင့ှ ခနဓှာကိုယကှ ပှငှးစှာပဲ တုန့ပှှနမှှုတှေ ပေးလိုကပှါတယှ… ခင့မှကှလှုံးထဲက မကှရှညတှှဟော ခေါငှးအုံးလေးပေါကှို မှဈခှောငှးတဖှယှ ဒလဟောကို စီးကလှို့ပေါ့…ခငှ အရမှးခံစားရတယှ သိလာ…တီခငှ ကမငှးထကတှောငပှိုလို့ ခံစားရပါတယှ ဝသနရှယှ။ မငှး အဲဒါကို သိလား လို့ ရငထှဲမှာလဲ မေးနမေိတယှ….ခင့ှ ရဲ့ ကှကှေဲ ဆို့နင့ခှှငှးတှေ မစဲနိုငတှော့ဘူးလို့ထငရှတဲ့ ခင့ှ မကှရှညမှိုးတှေ ရှာသှနှးမှုအရှိနကှှောင့ှ၊ ကှီးစှာသော စိတရှဲ့ထုထောငှးခှငှးကို လူးလိမ့နှအေောငှ ခံစားလိုကရှတာတှကှေောင့ှ ခနဓှာကိုယကှမခံမရပနှိုငဖှှဈပှီး ပငပှနှးကှီးစှာနဲ့ အိပပှှောလှို့ သှားမှနှးမသိ အိပပှှောသှှားခဲ့ပါတယှ။

ခငှ အိပနှရငှေးကနရောတခုကို ဘယလှိုလုပရှောကသှှားတာလဲ …ဒီနရောကို အရငကှ တခါမှလဲ မရောကဖှူးဘူး …တှေ့နရတေဲ့ အရာဝတတှုတှကလေဲ တခါမှမတှေ့ဖူးတဲ့ အရာတှေ..ဘာတှလေဲ ဘယကှမဘှာကိုခငရှောကနှတောလဲ…ကှောကလှဲကှောကလှာပှီ ခနဓှာကိုမှာလဲ ခှှေးသီးခှှေးပေါကတှှနေဲ့..။ တယောကထှဲယောကယှကခှကလှို့ ပှေးနမေိတယှ…ပှေးရငှးပှေးရငှးကနေ တခကှခှလုတတှိုကခှှောလဲသှားပှီး အမောတကောနဲ့ ကုနှးထလိုကတှဲ့အခါမှာတော့ ခငှ အိပရှာပေါပှှနရှောကနှပေါပှီ…ခငှ အိပမှကဆှိုးတှမကနှတေောပဲ..ဘုရားဘုရား လို့ စိတကှ ဘုရားတမိရငှး ကုတငဘှေး စာကှည့ှ စာပှဲပေါကှ မီးအိမလှေးကို ခလုနိပဖှှင့လှိုကပှါတယှ..မီးအိမှ ဘေးက နာရီကိုကှည့လှိုကတှော့ ည ၂ နာရီပဲရှိသေးတယှ။

ဘယအှခှိနလှောကကှ ဝသနနှဲ့ စကားတှပှေောခဲ့ကလှို့ ဘယအှခှိနမှှာအိပပှှောသှှားတယဆှိုတာကို ပှနခှန့မှှနှးလို့မရအောငဖှှဈနတယှေ။ အဲလိုတှေးလိုကရှငှးကပဲ ဝသနနှဲ့ ခင့ရှဲ့ အဖှဈအပကှတှှေ ခေါငှးထဲ ပှနဝှငလှာပှနပှါရော….။စားပှဲပေါတှငထှားတဲ့ ရဘေူးကို ဖှင့သှောကပှှီး မီးအိမလှေးကို ပိတလှို့ အိပရှာပေါပှှနလှဲနလေိုကတှယှ…မကှလှုံးကို စုံမိတပှှီး အိပပှှောလှို့ မနကဖှှနကှို အမှနရှောကခှငှနှမေိတယှ… မအိပလှို့ မရဘူးလေ မနကဖှှနှ အစညှးအဝကရှေိနတေော့ အိပရှေးဝမှ ဖှဈမယဆှိုပှီး ကှိုးစား အိပမှိတာပါ….မရဘူး ဘယလှိုမှ ပှနအှိပမှပှောတှော့ဘူး ခငှ အရမှးကို စိတညှဈမိတယှ…ခေါငှးထဲမှာလဲ ခငနှဲ့ ဝသန့ှ အကှောငှးပဲရှိတယှ ..ဒါတှပေဲ ထပခှါထပခှါစဉှးစား နမေိတယှ။

ဒါကှောင့ှ အိပလှို့ မရတာနဲ့ မထူးဘူးဆိုပှီး ကုတငအှောကဆှငှး အခနှးရဲ့ ဝရနတှာဘကကှို ထှကရှပနှလေိုကတှယှ…ရပနှရငှေးက ရနကှုနမှှို့ရဲ့ မီးရောငစှုံ ညပိုငှးအလှကို ခံစားရငှးပေါ့… အထပမှှင့ှ ကှနဒှိုဖှဈလို့ ညလပှလေေေးတှကလေဲ ဝရနတှာကို တဖှူးဖှူးနဲ့ ဖှတတှိုကလှို့ပေါ့…ခငှ စိတတှှနေဲနဲပေါ့သှားသလိုပဲ…အသကကှိုလဲ ၀၀ရှူပှဈလိုကတှယှ။ ဝရနတှာလကကှိုငှ စတီးကိုငှးလေးကို လကထှောကလှို့ မှို့ပှရဲ့အလှကို လညငှေးခံရငှး ခံစားနမေိတာ …အနောကကှနေ လူတဈယောကှ ခင့ှ ခါးကို ရုတတှရကဆှိုသလိုပဲ လကနှဲ့ဆှဲဖကလှိုကတှာကို ခံလိုကရှပါတယှ။ခငှ ရုတတှရကတှော့ လန့သှှားတယှ။ခငှ သိလိုကပှါပှီ ..သူခိုးလဲ မဟုတှ ဓားပှလဲ မဟုတှ ဘူး ….တူတောမှောငှ ဝသနပှါပဲရှငှ။

သူ့ လကဖှဝါတှကေို ခင့ှ ဗိုကသှားလေးတှပေေါမှှာ အုပကှိုငထှားရငှး ခင့ှ နောကကှှောပှငကှို သူ့ ခနဓှာကိုနဲ့ ဖိကပလှို့ထားတယှ။ ခင့ှ နှုတဖှှားက စကားတလုံးမှမထှကနှိုငပှဲ ဆှံအနမေိတယသှိလာ။အတနကှှာတယောကကှိုတယောကှ ဘာစကားမှမပှောမိပဲ ခင့ကှို ဝသနအှနောကကှနေ သိုငှးဖကထှားတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ခငကှပဲစလို့ “သား ဝသနှ မအိပသှေးဘူးလား” “ကနှောှ ဘယလှိုမှ အိပမှရဘူး တီတီ …ကနှောှ တီတီ့အနားမှာပဲ ရှိနခငှတှေဲ့ စိတတှှေ အရမှးဖှဈလာလို့ …တီခင့ှ အခနှးထဲ ဝငလှာခဲ့တာပါ…တီ” ဒါနဲ့ ခငှ ဖကကှဘာမှတုံ့ပှနမှပှောသေးပဲ သူဖကတှာကို ငှိမလှို့ပဲခံနမေိတယှ…. ဝသနှ ခင့ှ ကို အနောကကှနေ ခပဖှှဖှလေး တခကှညှဈဖကလှိုကရှငှး…. “ ဝသနှ တီ့ကို ခစှတှယှ…အရမှးခစှတှယဗှှာ…တီတယောကထှဲပဲ ဝသန့ရှငထှဲမှာရှိတယှ..ကနှော့ကို ခှင့လှှတပှါ တီခငှ …။

ဝသန့ှ ရငထှဲမှာ မှိုသိပထှားရတာ အရမှး မှနှးကပှလှာလို့ပါ…အရမှးခစှတှာပဲ တီခငရှယှ” ဆိုပှီး ခင့ှ နားနားကို ကပလှို့ တီးတိုး ညငသှာစှာ စကားပှောလိုကတှိုငှး ထှတကှလှာတဲ့ လလေုံးလေးတှကေ ခင့ှ နားအဖှားလေးပေါကှို ဖှညှးဖှညှး ဝငဝှငတှိုးနတယှေ…အရမှးကို ကှညနှူးမိတာပဲသိလာ.။ “ဝသနှ” “ဗှာ” “ဝသနှ တီခင့ကှို ခစှတှာ တကယကှော ဟုတရှဲ့လား ဝသနရှယှ…သခှောလဲ ပှနဆှနှးစဈကှည့ပှါအုံး..တီထပပှှီး ဘာမှမခံစားခငှတှော့ဘူးကှာ” အဲလိုခငကှပှောလိုကတှော့ ဝသနှ ခင့ပှုခုံးနှဈဖကကှိုကိုငပှှီး သူ့ဖကကှို ခင့ှ ကိုယလှေးလဲ့ယူလိုကပှါတယှ ပှီးတော့ ခင့ှ မကှလှုံးတှကေို လဲ စူးဆိုကကှှည့ပှှီး … “တီခငှ…တီခငှ ဆကပှှီး မညာနဲ့တော့ဗှာ…တီခငှ ဝသန့ကှို မခစှဘှူးလာပှော …တီခင့ရှငထှဲက အမှနတှရားအတိုငှးပဲ ဖှင့ပှှောလိုကပှါတော့နောှ တီခငှ….။

ဝသနတှီခင့ကှို တသကလှုံးခစှမှှာပါ ဟိုးအရငှ ကတဲက ဝသနှ တီခင့အှပေါှ ပှုမူတဲ့ ပုံတှကေို တီခငသှတိတော့ထားခဲ့မိမှာပါ …ဝသနှ တီခင့ှ ကို ခစှတှာ အတောကှိုကှာနပေါပှီ တီခငရှယှ… နောှ…အမှနတှိုငှးပဲပှောပါ ..ဒီနေ့တီခငှ ဝသန့ကှို ခစှတှယဆှိုရငှ ဝသနတှသကလှုံးတီခငတှယောကကှိုပဲခစှမှယှ…တသကလှုံး ရပတှန့မှသှားမဲ့ အခစှတှှနေဲ့ခစှမှယဆှိုတာယုံ…တီခငမှခစှဘှူးလို့ ပှောမယဆှိုရငတှော့..မနကဖှှနကှစပှီး တီခငှ ဝသန့မှကှနှှာကို ဘယတှော့မှ မမှငှ….” ဝသနှ စကား မဆုံးမီ ခင့ှ လကညှိုးလေးနဲ့ ဝသန့ှ နှုတဖှှားလေးကို ပိတထှားလိုကပှါတယှ…ဝသနှ စကားတှေ ထပမှပှောနိုငအှောငပှေါ့…. “တီခငလှဲ …မငှး…ကို……….” ဝသန့မှကှလှုံးတှနေီပှီး မကှရှညတှှနေဲ့ ဝဲလို့ ခင့စှကားသံတှေ ဘယလှိုထှတလှာမယဆှိုတာကို …အာရုံစူးဆိုကလှို့ ခင့ကှို ကှည့ှ နတယှေ…။

ခင့မှကှလှုံးတှထေဲမှာလဲ မကှရှညတှှနေဲ့ပေါ့ …တယောကကှိုတယောကှ မကှလှုံးခငှှးစုံကှည့ရှငှး …. “တီခငလှဲ မငှးကို အရမှးခစှပှါတယကှှယှ” လို့ ဝသန့ကှို ပှောလိုကတှာနဲ့ ဝသန့ှ မကှနှှာလေး ခစှစှရာကောငှးလိုကတှာရှငှ သနားဖို့လဲ အရမှးကောငှးတဲ့ ကောငလှေးပဲသိလာ….ခင့ှ ကိုပှုံးလို့ကှည့ရှငှး မကှရှညတှှေ ဝသန့ပှါးပှငထှကကှို စီးကလှာပါရောလား ခင့ှ မကှလှုံးထဲကနလေဲ မကှရှညတှှေ တလိမ့လှိမ့နှဲ့ စီးကလှို့ လာတော့တာပေါ့…ဝသနကှ “ပှောလှိုကတှာ တီခငရှယှ….ဝသနအှရမှးပှောတှာပဲဗှာ” လို့ ငိုသံပါကှီးနဲ့ပှောပှီးခင့ကှို အရမှးကို တိမှးကှုံးဖကထှားတော့တာပဲ…. ခငကှလဲ ဝသန့ကှို “ခငှ ကလဲ ဝသန့ကှို အရမှးရမှးနဲ့ တသကလှုံးခစှမှှာပါတဲ့ ရှငှ…” ဆိုပှီး ခငှ လဲ ဝသန့ကှို တအားပှနဖှကထှားလိုကမှိတယှ…။

ခငှ တို့နှဈယောကရှဲ့ ပှောရှှငခှှငှးတှကေို ဘယသှူတှရေဲ့ ပှောရှှငခှှငှးတှကေ ရှငပှှိုငလှို့ နိုငမှယမှထငပှါဘူး….အရမှးပှောတှာပဲ သိလာ…တယောကကှိုတယောကှ အခှိနအှကှာကှီး မှိုသိပထှားရတဲ့ ဒီအခစှတှှကေို ..ဒီညပှင့ပှှင့လှငှးလငှးဖှင့ပှှောလို့ ဝသနနှဲ့ခငှ ခစှသှူတှဖှဈသှေားကပှါပှီရှငှ။ ဒါနဲ့ ခင့ှ ကို ဝသနှ အရမှးဖကထှားတာကနေ အနညှးငယှ ခပခှှာခှာလေးနလေိုကပှှီး ခင့မှကှနှှာတခုလုံးကို လိုကကှှည့နှလရေေဲ့…ခငှ ကလဲ ပှုံးလို့ သူ့မကှနှှာကို တစိမ့စှိမ့ှ ပှနကှှည့မှိနတယှေ။ ကှည့ရှငှးကှည့ရှငှးက ဝသန့ှ နှုတခှမှးလေးတှဟော ခင့ှ နှုတခှမှးပါးလေးတှနေားကို တဖှညှးဖှညှးတိုးကပလှာနတယသှေိလာ..ခငှ အရမှးရငခှုနနှပှေီ…စိတတှှလေဲအရမှးလှုပရှှားလို့ပေါ့….အခုမှ ရီးစားစထားဖူးတဲ့ ဆယကှှောသှကှ အပှိုဖှနှးလေးတယောကလှို…ခံစားနရတယသှေိလား…။

ဝသန့ှ နှုတခှမှးလေးတှေ ခင့ှ နှုတခှမှးနဲ့ ထိကပမှိသှားခှိနမှှာတော့ …ဝသနတှယောကှ ခင့ကှို အားပါးတရ အနမှးမိုးတှရှောတော့တာပါပဲရှငှ… ခငလှဲ မကှလှုံးလေးကို မေးထားပှီး ခင့ရှဲ့ နှုတခှမှးလေးတှကေို သူ့ နှုတခှမှးတှနေဲ့ စုပဆှှဲလိုကှ လှှာနဲ့ နှုတခှမှးနှဈဖကအှကှဲကှောငှးလေးထဲကို ထိုးထည့လှို့ ခင့ှ လှှာလေးကို လာမှလေိုကနှဲ့ …အရမှးကောငှးတာပါပဲရှငှ … ဝသန့ှ နမှးခကှတှှကတေော့ အရမှးကို ပရိုကတှယသှိလာ…ဘယမှှာမှား ဒီကောငလှေးသှားသငထှားလဲ လို့ တှေးနမေိတယှ…တတမှှာပေါ့လေ သူ့ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ရီးစားတှဆေိုတာကလဲ အမှားကှီးရယှ…ဒီလောကကှတော့ သူ့အတှကအှပှော့ပေါ့ ..ဟုတဘှူးလား…ခငှ ကတော့ ဝသန့ရှဲ့ အနမှးမိုးတှအေောကမှှာ ကမဘှာကှီးကိုမေ့လို့နတောပေါ့….အရမှးခစှတှာပဲ သားရယလှို့လဲ စိတထှဲက ရရှတနှမေေိတယှ။

ခငှ တို့ နှဈယောကှ ငါးမိနဈလောကကှှာအောငှ တယောကကှိုတယောကှ နမှးနလေိုကကှတှာ…အသကရှူသံတှလေဲမှနလှို့ ..တယောကနှဲ့တယောကရှဲ့ ဝငသှကထှှကသှကတှှကေိုလဲ ထိတှေ့ခံစားနရတယှေ ဒါနဲ့ တေ့စုပနှတေဲ့ နှုတခှမှးနှဈခုကို ခှာလိုကပှှီး အသကတှှပှနရှေူရပှနတှယှ..အသကရှူလို့လဲဝရော ဝသနကှ “တီခငှ …အပှငမှှာအေးတယှ…အခနှးထဲသှားကရှအောငနှောှ” တဲ့ ခငကှလဲ ခေါငှးညိတပှှလိုကတှယဆှိုရငပှဲ ဝသနတှယောကခှင့ကှို ခှထေောကနှဲ့ နောကကှှောကို သိုငှးဖကပှှေ့ခှီလိုကပှှီး ခင့အှခနှးထဲကို ပှေ့လို့သှားပါတော့တယရှှငှ…ခငှ လဲပှေ့ခှီခံထားရာကနေ ဝသန့ရှဲ့တောင့တှငှးခိုငမှှာမှုရှိတဲ့ လကမှောငှးကှှကသှားတှကေို ထိတှေ့ခံစားလို့ ဝသနှ ပှေ့ခှီခေါဆှောငရှာကို လိုကခှဲ့မိတော့တာပေါ့။

ခင့အှခနှးထဲကို ဝငှ အိပရှာနားလဲရောကရှော ဝသနတှယောကှ သူ့လကမှောငှးတှပေေါမှှာပှေ့ခှီထားတဲ့ ခင့ကှိုယခှနဓှာလေးကို အိပရှာပေါှ အသာလေးခလှိုကတှယှ။ခင့ကှို အိပရှာပေါခှပှှီး ခင့တှကိုယလှုံးကို ခှဆေုံးခေါငှးဆုံး ကှည့နှလေိုကတှာ ဝသန့မှကှလှုံးတှကှှတထှှကမှေတတပှဲ။ ခငှ လဲရှကရှှကနှဲ့ “ဘာကှည့နှတောလဲကှာ…မကှည့နှဲ့ ရှကတှယှ” လို့ ခှှဲသံပစှပှစှလှေးနဲ့ ဝသန့ှ စိတတှှကေို အရှိနတှငပှေးလိုကမှိတယှ..ပှီးတော့ အိပရှာပေါကှို သူလဲ လိုကတှကလှာတယှ….ခငှ ရငတှှအရမှေးခုနနှပှေီ ..ဒီကောငလှေ အိမရှာပေါရှောကရှငဖှှင့ှ ခင့ှ ကိုဘယလှိုတှေ လုပတှော့မယဆှိုတာကို တှေးရငှး …ရှကစှိတတှှလေဲဖှဈနမေိတယသှိလာဝသန့ှ ခနဓှာကိုယကှှီးကို ကှည့လှိုကရှငှ တောင့တှငှးခိုငမှှာလှနှးလို့ ဒီလိုကိဈစမှိုးမှာ ကှမှးတမှးမယလှို့ထငထှားတာ …တှေးထားတာနဲ့ အလှဲကှီးလှဲတော့တာပဲ…။

အိပရှာပေါရှောကတှာနဲ့ ခင့ှ ဘေးနားမှာတဇောငှးလေး လဲလို့ ခင့မှကှနှှာကို သူ့လကဖှဝါးလေးတှနေဲ့ ညငညှငသှာသာလေး ပှတသှပှ လို့နတယသှေိလား…ခင့ှ မကှနှှာလေးကို လဲ တစိမ့စှိမ့နှဲ့ ကှည့လှို့ပေါ့…ခငကှလဲ အကှငနှာတှေ ဂရုဏာတှေ အခစှတှှေ အပှည့ှ ပါတဲ့ မကှလှုံးတှနေဲ့ ဝသန့ှ ရဲ့ ယောကှာှးပီသတဲ့ မကှနှှာလေးကို ဆိုကလှို့ကှည့နှမေိတယှ။ အိပရှာပေါမှှာ တယောကကှို တယောကှ အကှည့ဆှိုကလှို့ ကှည့နှရငှေးက …ခင့ှ နှုတခှမှးပါးလေးတှေ ပေါကှို ဝသန့ှ နှုတခှမှးလေးတှေ တခါပှနရှောကလှာပှီး ူ့ စိတရှှိတိုငှး အနမှးမိုးတှေ ဆကသှှနှးဖှိုးနလရေေဲ့…ခငှ ရငတှှအရမှေးခုနမှိတယသှိလာ….အနမှးတှခဏရပလှေို့ ဝသန့မှကှလှုံးတှထေဲကို ဆိုကကှှည့ပှှီး…ခငှ ဒီလိုမေးလိုကမှိတယှ “ခင့ှ ကို ဝသနှ တသကလှုံးခစှမှှာလား ဟငှ” လို့ “ တီခငရှယှ …ဘယလှိုမေးလိုကတှာလဲ…တီခင့ကှို တသကလှုံးမကဘူး နှောငသှံသရာ အဆကဆှကပှါခစှအှုံးမှာသိလာ” တဲ့ ။

ဝသန့ှ နှုတခှမှးလေးကို အောကကှနေ မော့ပှီး အားရပါးရ တခကှဖှိနမှးပှဈလိုကတှယှ “ အဲလောကထှိတောငပှဲလား သားရယှ…တီခင့ကှို…အို သား” “ ဘာလဲတီခငှ” “နောကဆှို တီတီ့ကို တီခငလှို့ မခေါတှော့နဲ့ ကှာ…” “ ဒါဆိုဘယလှို ခေါရှမှာလဲ …ပှော” “ မ” “မ လို့ခေါရှမယှ…” “အငှ…ဟုတတှယှ…မခေါခှငှလှို့လာ” “ဟုတပှါဘူး တီခငရှယှ…အောှ ရောငလှို့….ဟုတပှါဘူး မ ရယှ …ကနှောှ ကလဲ အဲလိုလေးပဲ ခေါခှငှခှဲ့တာပါ…မ ကို ဝသန့ှ ရဲ့ စိတကှူးယဉဇှာတလှမှးတှထေဲမှာတော့ …မ လို့ ခဏခဏခေါနှကပှေဲ..” “ကောငစှုတလှေး…အခုမှပေါတှော့တယှ…ကို့အဒေါကှိုကှည့အှုံး…ရိုကခှံရမယှ..ဟင့ှ..” ဆိုပှီး ဝသန့ကှို ခှှဲပှဈပှဈလေး စူလိုကမှိတယှ “အငှ…ဒါဆို မ ကအခုခှိနထှိ ဝသန့ှ အဒေါပှဲပေါ့ ..မ လို့လဲခေါခှိုငှးသေးတယှ” လို့ ဝသနကှ စောဒကတကလှိုကသှေးတယှ…သိလား။

ဒါကိုခငကှ “ ဝသနကှ မ ကို တမထဲ မနရငှေ မမတငရှှေ့ ဝသန့ှ ဖှားဖှားရှေ့ လူရှေ့သူရှေ့ဆိုရငှ အကငှ့ပှါပှီး အဲလိုခေါလှိုကရှငှ …မ ကော ဝသနကှော လုံးဝကယနှိုငလှို့ မရအောငသှှားပှီလို့သာမှတထှားလိုကှ ..နားလညလှား.. ကိုတောခှှောရဲ့…မ ကို ဝသနနှဲ့ မတို့ နှဈယောကှ ရှိတဲ့ အခှိနပှဲခေါှ ..ကနှတှဲ့ ခှိနှ တီခငလှို့ပဲခေါရှမယနှောှ…မဟုတရှငှ အားလုံး ငါးပါးမောကကှုနလှိမ့မှယှ..သိလာ” “ဟုတကှဲပါ မရယှ…အဲဒါတှထေားလိုကပှါတော့ အခု မ ကို ဝသနအှရမှးခစှခှငှတှယကှှာ…” “အမယှ..ကို့ အဒေါကှိုနှောှ ငရဲကှီးမှာ မကှောကဘှူးလာ…ခဈ..ခဈ…” “ငရဲကှီးလဲ ကှီးပါစတေော့ ဝသနမှနနေိုငတှော့ဘူး” ဆိုပှီး ထမီအပေါကှနေ ခင့ှ ပေါငသှားတှကေို ပှတပှေးလို့နတယသှေိလာ…။

ခငှ လဲဘာမှမပှောပဲ ရှကရှှကနှဲ့ မကှလှုံးတှစေုံမိတထှားလိုကမှိတယှ… ပေါငတှှေ ပှတရှငှးပှတရှငှးနဲ့ တူတောမှောငှ ဝသနှ တယောကှ အပေါှ ကို တဖှညှးဖှညှးပှတလှို့လာနတယှေ…ခငှ လဲမကှလှုံးပဲမိတထှားမိတယှ…ကှောကလှဲကှောကရှှကလှဲရှကနှသလေိုပဲ….အပေါတှဖှညှးဖှညှးတကလှာရငှးက ခင့ှ ရဲ့ ဟိုဟာနား…ဟီဟီ… “ဒီကောငလှေးကှာ ဘာတှေ လှှောကကှိုငနှလေဲမသိဘူး “ လို့ ခင့ှ ရဲ့ပါစပကှထှကသှှားမိတယှ…. “ဘာမှမကိုငပှါဘူး မ ရယှ ….မကှလှုံးလေးသာမိတထှားပါ” လို့ ဝသနှ ခင့ှ မကှနှှာနားကပပှှီး တိုးတိုးပှောလိုကတှယှ…သူ့ လကတှှကေ အခုဆိုရငှ ခင့ှ ဟိုဟာရဲ့…ခင့ှ အဖုတဖှောငှးဖောငှးလေး အပေါကှို ရောကလှို့ နပှေီ …ထမီကတော့ ကှားခံနသေေးတယှ…အဲလို ထမီကှားခံနရငှေး ထမီအပေါကှနပေဲ ခင့ှ အဖုတလှေးကို အပေါအှောကှ ဖှညှးဖှညှးမှနမှှနပှှတှ နလရေေဲ့..။

ခငှ မနတတတှေော့ဘူး..အောကကှနေ အငှး..အငှး..နဲ့ အနညှးငယတှှန့လှိမှးနတောပေါ့….အရမှးကှီးတော့ အရှိနှ မတကသှေးဘူး…တဖှညှးဖှညှးနဲ့တော့ တကလှို့ လာနပှေီ “သား…ရှီးးးးးးးး….သားလို့ ဘာတှလေုပနှတောလဲကှယှ…မ မနတတတှေော့ဘူး…ရှီးးး” ထမီအပေါကှ ပှတနှတယဆှေိုပမေဲ့လဲ ခငှ ထမီအောကမှှာ အတှငှးခံဝတမှထားတော့ မသိသာဘူး..ထမီလှနပှှီးကိုငနှသလေိုပါပဲ …ခင့ှ အဖုတအှကှဲကှောငှးလေးကလဲ အရညတှှနေဲ့ တဖှညှးဖှညှး ရှှဲလို့ လာပှီသိလာ..ခငှ နလေို့ အရမှးကိုကောငှးတာပါပဲရှငှ…ဝသနှ ခင့အှဖုတကှို ပှတပှေးနရငှေးက လကကှလေးကို ဖယလှိုကပှှီး ခင့ှ ခှရငှေးကထမီစကို ခါးထိဆှဲလနလှိုကတှယှ…။

ခငှ လဲ ရုတတှရကှ လန့သှှားပှီး.. “သား…မလနနှဲ့ကှာ..မ ရှကတှယှ…” “မ ရှကပှါနဲ့ မရယှ …ဝသနှ လုပပှေးတာကို နောကဆှိုရငှ မရှကတှဲ့အပှငှ ပိုပိုလို့တောငလှုပခှိုငနှမှော မှငယှောငသှေးတယှ…” “အံမယှ…မလုပခှိုငပှါဘူးနောှ” လို့ ခငှ ပှနပှှောခှိနမှှာတော့ ခင့ှ ထမီလေးဟာ ခင့ှ ခါးအထိ ဆှဲလှနပှှီးသားလေးကိုဖှဈလို့..ခင့ှ အဖုတဖှောငှးဖောငှးလေးကလဲ ဝသန့ရှှေ့မှာပဲ ဘှားကနဲ ပေါလှာတော့တာပေါ့..ဝသန့ှ မကှနှှာကိုကှည့လှိုကတှော့ ခင့ှ အဖုတကှို အခုပဲ ဝါးစားတော့မဲ့ပုံနဲ့ ..ခဈခဈ…တူတောမှောငတှယောကှ ဘယအှခှိနဘှယအှခါကတဲ့က သူ့ အဒေါှ အဖုတကှို မှငခှငှနှလေဲမသိဘူး…။ ကှည့နှရငှေးက ခင့အှဖုတလှေးကို သူ့ လကဖှဝါးနဲ့ အုပပှှီး အပါအှောကှ ထပပှှတလှို့နတောပေါ့…အဖုတထှဲက အရညတှှနေဲ့ ဝသန့ှ လကတှခုလုံး ရှှဲလို့ နပေါရောလား…။

အဖုတကှိုပှတနှတောကို ရပပှှီး မပှောမဆိုနဲ့ ခင့ှ စပေါ့ရှပလှေးကို အနားစကလှနပှှီး ဆှဲခှှတတှော့တယှ…ခငလှဲ မကှလှုံးဖှင့လှို့ ဘာမှပှနမှပှောပဲ ..လကနှှဈခှောငှးကို အပေါဆှန့ပှေးရငှး အိငှကှှီကို လှယလှှယခှှှတလှို့ရအောငှ ကူပေးလိုကတှယှ… ခင့ှ ကိုယပှေါမှှာအခုဆိုရငှ ပနှးရောငှ ဘောလှီလေးနဲ့ ခါးထိဆှဲတငထှားတဲ့ ထမီတှပေဲရှိတော့တယှ…အဖုတကှတော့ ဝသန့ရှှေ့မှာ မို့မို့ဖောငှးဖောငှးလေး အရညတှှကလေဲ ထှကလှို့ ဝင့ဝှင့ထှှားထှားကှီးကို ပေါနှတောပေါ့…အဖုတကှိုတောကလှကနှဲ့ အားရှိပါးရှိအနှိကခှံရပှီးမှတော့ ဒီနို့လေးလှနတှာလောကတှော့ မရှကနှိုငတှော့ပါဘူး… ဘောလှီဖုံးထားတဲ့ နို့အုံကှီးကို ဝသန့လှကနှှဈဖကစှလုံး ရောကလှာပါတော့တယှ…။

ဘောလှီအပေါကှနေ နို့တှကေို သူ့လကဖှဝါးတှနေဲ့ ညဈလိုကှ ခှလေိုကနှဲ့ ..ခင့ှ ပါစပကှ..အ..အ…ဆိုတဲ့ အသံလေးတှသောထှကနှိုငတှော့တယှ…. နို့တှကေို ဘောလှီအပေါကှ နကေိုငနှရတော အားမရဖှဈလာတဲ့ ဝသနတှယောကှ …ခင့ှ ဘောလှီကို ခှှတဖှို့ ခင့ှ ခေါငှးလေးကို ခေါငှးအုံးပေါကှ အသာလေး မထူပေးပှီး…ခင့ှ ကှောနောကကှ ဘောလှီခှိတကှို လကနှဲ့ လှမှးဖှုတတှော့တယှ…ခှိတကှ တောတှောနှဲ့ မပှုတနှိုငဘှူးဖှဈနတောနဲ့ “ သား ဝသနှ ခဏလေး…မ ဖှုတပှေးမယှ…” ဆိုပှီး ခင့ှ လကတှှကေို နှောကပှှနပှဈလိုကပှှီး ခှိတတှှကေို ဖှုတခှလှိုကပှါတယှ…ခှိတတှှဖှေုတနှတေဲ့အခှိနှ သား ဝသနှ တယောကအှ ငှိမမှနဘေူး…ခင့ှ ပါးတှကေို အဆကမှပှတနှမှးနတေော့တာပဲ…ဘောလှီခှှတလှိုကတှာနဲ့ ခင့ှ ဖှူဖှူဖှေး နို့နဈလုံးက ပှူးထှတလှာပါရော…။

ခငှ လဲ ခေါငှးအုံးပေါပှှနလှဲအိပလှိုကတှာနဲ့ ဝသန့လှကတှှကေ နို့တှကေို စုံညဈလို့ ခင့ှ မကှနှှာတခုလုံးကိုလဲ ရစရာမရှိအောငှ နရောမကနှှ တပှှတပှှှတနှဲ့ လိုကနှမှးလို့နတော..ခငှ လေ ရငထှဲမှာ အရမှးပှည့စှုံမှု ရှိနသလေိုပဲ။ နမှးလိုကှ နို့တှေ ဆှဲညဈလိုကနှဲ့ ဝသနတှယောကှ ခင့ှ အပေါကှနပှေီး အလုပတှှကေို ရှုပလှို့ပေါ့။ အဲလို အလုပတှှရှေုပနှတေဲ့ ကိုတောခှှော မောငဝှသနတှယောကှ …အလုပရှှုပနှတောကို ခဏရပပှှီး သူ့ တီရှပလှေးကို ဆှဲခှှတလှိုကပှါရော…ကှှကသှားအမှှငမှှှငနှဲ့ အရမှးကှည့လှို့ကောငှးတဲ့ ဝသန့ှ အပေါပှိုငှး ကိုဗလာကငှှးလေးပေါလှို့ လာတာပေါ့ …ခငှ လဲ ခင့လှကခှှောငှးလေးတှနေဲ့ သူ့ ရငအှုပတှှေ ဗိုကသှားတှကေို ပှတသှပပှေးရငှး အောကကှနေ ပှုံးလို့ ဝသန့ကှို ကှည့နှမေိတယှ…။

အရမှးကို ဆှဲဆောငမှှုရှိတာပဲ သားရယလှို့ စိတထှဲမှာလဲ ရရှတနှမေေိတယှ… အငှကှှီခှှတပှှီးတော့ ခင့ကှို ငုံ့ကှညနှရောကနေ ခင့ှ နှုတခှမှးပါးတှကေို ထပပှှီး နမှးလို့နပှနတှယှေ…နို့တှကေိုလဲ ဆှဲညဈလိုကှ အောကကှ အဖုတလှေးကို သှားပှတပှေးလိုကနှဲ့ ခင့ှ အပေါကှနပှေီး ခင့ှ တကိုလုံးကို လုပခှငှသှလိုလုပနှတယသှေိလား…အဲလိုသူကလဲ လုပှ ခငှ ကလဲ မကှလှုံးလေးမေးပှီး ဆကလှို့ ဖီလငယှူနတောနဲ့ တယောကကှိုတယောကှ ပှတသှပနှမှးရှုံ့ပှီး နူးနပနှမေိကတှယှ။ ခဏကှာတော့ ဝသနှ တယောကှ သူဝတထှားတဲ့ ဘောကနဘှောငှးဘီလေးကို လကတှဖကနှဲ့ ဆှဲခှှတလှိုကပှှီး ဒူးခေါငှးလောကဘှောငှးဘီရောကသှှားတာနဲ့ တဖကှ ခှဖှေားနဲ့ ဘောငှးဘီ မှော့ကှိုးကို ခှိတပှှီး အောကထှိ ဆှဲခှှတပှှဈလိုကပှါရော…။

သူ့နှုတခှမှးတှကေ အနမှးမပကှသှလို လကတှဖကကှလဲ ခင့ှ တကိုလုံးကို ညဈလိုကှ ပှတသှပလှိုကှ ဖှဖှလေး အပေါအှောကပှှတပှေးလိုကနှဲ့ အလုပမှပကှဘှူး…..သူ့ ဘောငှးဘီ ကှှတသှှားတာနဲ့ သူ့ ငယပှါကှီးက အကာအကှယကှငှးမဲ့နတေဲ့ ခင့ှ ပေါငသှားပေါကှို လာထောကလှို့ နတယရှှငှေ….ခငှ တကိုယလှုံးကကှသှီးတှထသှေားမိတယှ…။ နှုတခှမှးခှငှးဖိကပလှို့ အနမှးမိုးရှာနတေဲ့အပှငှ ခင့ှ နို့ တှကေိုလဲ ညဈပေးနလေိုကတှာ အရမှးပဲ…ခငတှို့ နှဈယောကရှဲ့ အသကရှူသံတှကလေဲ တဖှညှးဖှညှး ပှငှးလာတယှ…ဒါပမေဲ့လောကကှီးတခုလုံးကတော့ အိပမှောကလှို့ …အဒေါနှဲ့ တူ အရငှးခေါကခှေါကှ ဖိုမနှဈယောကှ တိတဆှိတနှတေဲ့ ညကှီးထဲမှာ ရမမှကဆှိုတဲ့ မီးရထားကှီး ကို စီးရငှး တရူးရူး တရှဲရှဲနဲ့ ကာမအမောငှ ညဥသှသံကိုနားစှန့ရှငှး … ။

ခစှရှညလှူးနကတှောကိုတော့ တလောကလုံး ဘယသှူမှသိနိုငမှယမှထငဘှူး…ဘယသှူတှေ ဘယလှိုတားမှဈလို့ ဘယလှောကကှှီးတဲ့ ငရဲပဲကပှါစေ ဆိုးတူ ကောငှးတူ ခံမယလှို့ ဆုံးဖှတခှကှှ ခပှှီး ဖုံးကှယထှားတိုငှးမကောငှးတဲ့ အခစှတှှကေို ပှင့ပှှင့လှငှးလငှး ဖောပှှလို့ … အခှိုတကာထကခှှိုမှိနလှှနှးတဲ့ ကာမအမှောငှ ပှားရညဂှိုထောငကှို ခငနှဲ့ ဝသနှ ဖောကသှောကလှို့ နကတှောပေါ့။မပှောမဆိုနဲ့ ဝသနှ ခင့ှ ပေါငနှှဈဖကကှို သူ့လကတှှနေဲ့ ဖှဲကားလိုကပှှီး ခင့ှ အိပရှာခှရငှေးအစှနှးမှာ ဒူးလေးထောကလှို့ နရောယူထားတယှ….ခငှ လဲ မကှလှုံးလေး အသာဖှင့ကှှည့လှိုကတှာ… အမလေး နဲတာကှီးမဟုတဘှူး….ကိုမှင့ှ ပဈစညထှကတှောငနှှဈဆသုံးဆလောကကှှီးတဲ့ ဝသန့ှ လိငတှနှ ….ကှီးက ခင့ှ ပေါငကှှားမှာ ဘယညှာယိမှးထိုးလို့ ခိုနားဖို့ နရောတခုကို သဲကှီးမဲကှီး ရှာဖှနသလေေိုပဲ…။

အရှညကှ ခှောကလှကမှကှောကှှောလှောကရှှိပှီး လုံးပတကှ ၃ လကမှလောကရှှိတဲ့ အကှောဖှိုငှးဖှိုငှးထနတေဲ့ ဝသန့ှ လိငတှနကှှီးကိုမှငလှိုကရှတာ ခင့ှ အဖုတလှေးတောငှ တခကှှ ကှုံ့သှားမိတယှ။ သူ့ လကနှှဈဖကကှ ခင့ှ ဒူးခေါငှးနှဈလုံးကို ဘယညှာကိုငထှားပှီး အပေါကှို တှနှးဖှဲထားတယှ…ခင့ှ အဖုတလှေးက သူ့ လိငတှနရှဲ့ အရှေ့မှာ အစားခံရတော့မဲ့ ယုနသှူငယလှို ခပဟှဟလေး ပှင့နှတယှေ။ ဝသနှ ဒူထောကပှှီး အရှေ့ကို တဖှညှးဖှညှးတိုးလာတယှ…သူ့ ဟာကှီးကို လကတှဖကနှဲ့ကိုငပှှီး ခင့ှ အဖုတဝှကို တေ့ထားလိုကတှယှ…တေ့ပှီး အဖုတကှှဲကှောငှးလေးတလှှောကှ လိငတှနထှိပှ ဒဈကှီးကို ပေါအှောကဖှိဆှဲနတယသှေိလား…ခင့မှကှလှုံးတှေ ပှူးထှကမှတတှ သူ့ ပဈစညှးကှီးရဲ့ လုပရှှားနပေုံအစအဆုံးကို ကှည့နှမေိတယှ။

လူတကိုယလှုံးလဲ ကကှသှီးမှေးညငှးထလို့….ကှောကလှဲကှောကှ ရငတှှလေဲ အရမှးခုနလှို့နတောပေါ့…. သူ့ပဈစညှးကှီးက မနဲမနောှ မဟုတဘှူး အကှီးကှီးရယှ…ခငှ က အိမထှောကှ ပှုဖူးခဲ့ ပမယှေ့ ကလေးမမှေးဖူးဘူး ဒီလောကကှှီးတဲ့ ယောကှှားတနဆှာကှီးနဲ့ ကာမ မဆကရှကဖှူးဘူးး…ဒါကှောင့ှ သူ့ဟာကှီးကှည့ပှှီး ခငှ နဲနဲတော့ ကှောကမှိတာပေါ့….ဝသနှ အကှဲကှောငှးရာတလှှောကအှပေါအှောကှ ဆှဲပှတနှရငှေးက သူ့ ဒဈလုံးကှီးကို ခင့ှ အဖုတထှဲ တခကှှ စောင့သှှငှးလိုကတှယှ…. “အမေ့…သား…ဖှညှးဖှညှးလုပပှါကှယှ…မ ဒီလိုလိငမှဆကဆှံတာ တနှဈကှောနှပှေီး…ပှီးတော့” “ပှီးတော့ ဘာဖှဈလဲ မ “ ဝသနှ ကှားကဖှတမှေးတော့ “ပှီးတော့ မငှးပဈစညှးကှီးက အကှီးကှီး မ ကှောကတှယှ…” “မကှောကပှါနဲ့ မရယှ ဝသနှ ဖှညှးဖှညှးခငှှးတှငှးပါ့မယနှောှ”။

“အငှ” လို့ ခငလှဲပှနဖှှပှေီးတာနဲ့ ခငှ အဖုတထှဲ မှုတဝှငနှတေဲ့ ဒဈလုံးကှီးကို ပှနထှုတလှိုကှ ပှနထှည့လှိုကနှဲ့ လုပနှတေော့တယှ….အဲလို ဒဈလေးကို ထုတတှှငှးလုပနှရငှေး ခငှ သတိလကလှှတဖှှဈသှားတဲ့ အခှိနမှှာတော့ သူ့ လိငတှနှ တခှောငှးလုံးကို ခင့ှ အဖုတဂှလိုငထှဲ ဖိပှီး ဖှညှးဖှညှးလေး အဆုံးတှငှးခလှိုကပှါတော့တယရှှငှ… “ အ…အအ….အ..အ..သား…..အ…အ.ားးးးးးးးးးးးးး .သားရယှ နာလိုကတှာ…ဖှညှးဖှညှးလို့” အဆုံးထိုဝငသှှားတဲ့ လိငတှနကှှီးကို အဆုံးထိ ပှနဆှှဲထုတပှှနတှယှ….ခင့ှ အဖုတထှဲမှာလဲ အရညတှှကေ ရှဲနတေော့ သူ့ဟာကှီးတခှောငှးလုံး ဝငသှှားပမေဲ့ ခင့ှ အဖုတထှဲမှာတော့ ဝသနှ လိငခှှောငှးကှီးက ပှည့ကှပှလှို့နတောပဲ…။

ခင့ှ အဖုတှ ဂလိုငခှေါငှးရဲ့ ဆှဲဆန့နှိုငမှှု အတိုငှးအဆထကတှောငကှှောလှှနနှသလေားအောင့မှေ့ရလောကအှောငှ ခင့ှ အဖုတထှဲမှာ ဝသန့ှ လိငတှနကှှီးက ပှည့ကှှပနှတောပေါ့။ “သားရယှ…သား ဟာက ကှီးလိုကတှာကှယှ…မ အဖုတထှဲမှာတောငှ နရောလှတမှရှိအောငကှို ပှည့ကှပှနှတယှေ…” “မ နောကဆှို အဲလိုကပှတှာလေးကို ပဲအသဲခိုကသှှားမှာ”ဆိုပှီး .. ခင့ှ အဖုတထှဲ ပှနထှိုးတှငှးလိုကပှှနပှါရော..ခင့ှ ပါစပကှလဲ …. ”အ..အ” ဆိုတဲ့ အသံကလှဲပှီး ဘာမှကိုမထှကနှိုငဘှူး။  အဲလိုနဲ့ ခင့ှ ခှထေောကနှှဈခှောငှးကို လကနှှဈဖကနှဲ့ကိုငဖှှဲပှီး သူ့ ပဈစညှးကှီးကို ဖှညှးဖှညှးမှနမှှနှ ထုတသှှငှးလုပနှပေါတော့တယှ…. “အား…အာ….အာ…..အားးးးးးးးးးး…ဝသနှ…အား…မောငရှယှ…ခစှတှယကှှာ…အ..အ…ဖှညှးဖှညှးကှာ…မောငလှို့” ဆိုတဲ့ အကှငနှာစကားတှေ မိုးမှနအှောငထှှကလှို့လာတော့တယှ….။

ခင့ှ အဖုတထှဲ သူ့ပဈစညှးထိုးထဲ့လိုကတှိုငှး အဖုတခှှောဆီ တှနေဲ့ ရောပှီး ပှတသှပမှိနတေော့…တ ဗှှတှ..ဗှှတှ..နဲ့ အခနှးတခုလုံး ထှကလှို့…သူ့ပါစပကှလဲ “ အ..အ……ကောငှးလိုကတှာ မ ရယှ …မ ကို အရမှးခစှတှယဗှှာ” လို့ တတှတတှှတပှှောရငှး အောကကှ သူ့ငယပှါကှီးကလဲ ခင့ှ အဖုတထှဲ တဗှှှတှ ဗှှတနှဲ့ တ ပပှှ..ပပှှ နဲ့ စောင့လှိုကှ ဝငလှိုကှ ထှကလှိုကနှဲ့ လိုးတော့တာပေါ့…..ခင့ှ မကှလှုံးတှကေိုလဲ သား ဝသနရှဲ့ အကှငနှာမကှလှုံးတှနေဲ့ ကှည့ရှငှးပေါ့….ခင့ှ စိတထှဲမှာလေ အရမှးခံလို့ကောငှးတာပဲ ခငှ ဒီဖီလငမှှိုး ကိုမှင့နှဲ့တုနှးက လုံးဝမရခဲ့ ဖူးဘူး… ကှည့ပှါအုံး …ခင့ှ အဖုတှ အပှငနှှုတခှမှးသား အဖတလှေးတှေ …ဝသန့ှ လိငတှနကှှီး ခင့ှ အဖုတထှဲက ဆှဲထုတလှိုကတှိုငှ ကပကှပပှါသှားလိုကှ ထိုးထည့လှိုကရှငလှိပပှှီး ပှနဝှငလှာလိုကနှဲ့ …။

ပှောမပှတတအှောငှ ခငှ အရမှးခံလို့ကောငှးနမေိတယသှိလား… “ အားး…ရှီးး….သားး…..ဝသနှ…..လုပပှါ….မ ကို အားရပါးရလုပပှါ….နောှ…” အောကကှနေ အစောင့ှ အညောင့ခှံရငှး ပှဈခှှဲနှဈခှှဲ လသေံလေးနဲ့ ဝသန့ှ ကို ပူစာနမေိတယှ… “အ…အ…အ..အာ…..အာဒးးးးးးးးးးးး….ဝသနှ…မောငှ…ကောငလှိုကတှာ မောငရှယှ….မ ကို တသကလှုံးခစှရှမယနှောှ…နောလှို့…အမလေး…အားးးအားးးး” “ဗှှတှ…ဗှှတှ…ဗှှတှ….ပလတှ…ဗစှှ…ပပှှ…ပပှှ…ဗှှတှ…. “ခစှမှှာပေါ့ မရယှ….အ..အ..တသကလှုံး….မ…ကို…ပဲ…အ…အ…ခစှှ…မှာ…ပါဗှာ” “အားးး….ဝသနှ…အ…အ…မောငှ…မောင့ှ….အားးးးး….အ..အးးးးးအလား…..အ….ကှှတကှှှတှ….မောငှ..ဖှညှးဖှညှး…အ….” “မ လဲ…အ…အားးးးး…မောင့ကှို…..တသကှ…လုံး…ခစှပှါ့မယှ…..” ဝသန့စှောင့ခှကှတှှေ အရမှးပှငှးလာတယှ….။

သူအားမရတော့ဘူးထငတှယှ…ခင့ှ ခှထေောကနှှဈခှောငှးကို လှတပှှီး သူ့ လကနှှဈဖကနှဲ့ ခင့ှ ခါးလေးကို ဆှဲကိုငလှိုကတှယှ…ပှီးတာနဲ့ အားရပါးရ စိတရှှိလကရှှိ သူ့အဒေါကှို လိုးနလေိုကတှာကှည့ပှါအုံး…မသိရငှ ပှည့တှနဆှာမ တယောကကှို ခေါလှုပနှတလေားအောင့မှေ့ရတယှ…. “အ…အ…အာ….မ…ဝသနှ…ပှီးခငှပှှီ…..အထညမှှာပဲပှီး…လိုကရှမလားး….” “ အငှ…မောငှ…မောငှ…ပှီးခငှရှငှ ….မ…အထဲ..မှာပဲ…ပှီး..လိုကှ…အ..အ…အားး..အ…” တခနှးလုံးလဲ တပှှတပှှှတှ တပပှပှပှနှှင့ှ လိုးစောင့သှံမှား အသားခငှှးပှတတှိုကှ သံမှားနဲ့ ခင့အှိပရှာလေး ပေါမှှာ ကာမဆနဒှ အထှတအှထိပကှို တူဝရီးနှဈယောကှ အရောကလှှမှးနကတှောပေါ့… “ အားး…အ…တီခငှ….အ…မ….အာ…ခစှတှယှ….အားး” ဆိုပှီး ဝသနှ သုတရှညတှှေ ခင့ှ အဖုတထှဲကို ဒလဟောပနှးထည့လှိုကတှာ..။

အဖုတအှထဲမှာနှကနေဲဖှဈသှားတာပဲ…ခငှ လဲအရမှးပှီးခငှနှပှေီ…. “ ဝသနှ…သား……မ…ကို စောင့အှုံး…စောင့ပှါ….နာနာစောင့ှ…အငှ…ဟုတတှယှ….အငှ…အား…အ…အ..အ….အားးးးး….သာ..ဝသနှ………ကောငှးလိုကတှာ…..ရှီ….” ခငလှဲ ခင့ှ အဖုတထှဲမှာပဲ သုတကှနကှှီး ဖှင့ခှလှိုကတှော့တယှ…။ခငတှို့ နှဈယောကစှလုံးခှှေးတှကလေဲ ရခှေိုးထားသလို ရှဲလို့ ….ဝသန့ှ ပဈစညှးကှီးကတော့ ခင့ှ အပေါကထှဲမှာ ထိုးထည့ထှားတုနပှဲ မထုတသှေးဘူး….ခင့ှ အပေါကှို ဝသနဖှိခလှိုကပှှီး ခင့ှ နှုတခှမှးပါးလေးတှကေို စုပယှူနမှးရှိုကလှိုကပှါရော…ခငလှဲ သူ့အနမှးတှကေို ..ခံယူရငှး… “ သား ဝသနှ….တီခင့ှ ကို လုပရှတာ ကောငှးရဲ့လား..ဟငှ..” “ ကောငှးတာပေါ့ တီခငရှယှ……မ…ရယှ…” “ ဝသနှ…မ ကို တီခငလှို့လဲခေါလှို့ရပါတယှ…အခုလိုလုပနှတေုနှး တီခငလှို့ ခေါပှှီးလုပရှငှ….တီခင့ှ ရငထှဲမှာ ပိုပှီးအရသာရှိသလိုပဲ”။

“ တီခငှ….က သားကှောဖှတထှားသာလား..ဟငှ…” “ ကောငလှေးနဲ့ ပေါကပှေါကရှှာရှာ မဖှတပှါဘူး” “ ဒါဆို တီခငှ ဘာလို့ တီခင့ှ အဖုတထှဲမှာ ပှီးခိုငှးတာလဲ…ဗိုကကှှီးမှာ မကှောကဘှူးလား..ဟငှ…” “ တီခငသှိပါတယှ ဝသနရှယှ…အဲလို အထဲကို သား ရဲ့ အရညတှှေ ပနှးထည့လှိုကတှဲ့ အရသာကို တီခငှ ခံစားကှည့ခှငှလှို့ ..တမငသှကသှကှ အထဲမှာပှီးခိုငှးလိုကတှာ…သိပှီလား …ဗိုကကှှီးမှာတော့မပူနဲ့ တီခငှ ဆေးသောကလှိုကရှငှ ရပှီ…မကှီးတော့ဘူး…ပေါ့…ဘာလဲ…သား က တီခင့ကှို လုပတှုနှးကလုပပှှီး…ကလေးရမှာတော့ ကှောကနှတောလား…ပှောလို့…” နှုတခှမှးလေးစူပှီး ဝသန့ကှို ခှှဲလိုကတှော့ “အို…တီခငကှလဲ…ဘာလို့ ကှောကရှမှာလဲ…တီခငကှ အခုဆိုရငှ ကနှော့ မိနှးမတောငဖှှဈနပှေီပဲ….” ။

“ဘယသှူပှောလဲ တီခငကှ မငှးမိနှးမဖှဈသှားပှီလို့…ကောငလှေးတယောကှ ရှကလှဲမရှကဘှူး…ခဈ..ခဈ” “ မိနှးမမဟုတရှငမှယားလာ” “ဟုတတှယှ…ခဈ…ခဈ..” လို့ အိပရှာပေါမှှာ ခငနှဲ့ ဝသနှ တယောကကှိုတယောကဖှကလှို့ အမောဖှှရငှေး ကှညနှူးနမေိကတှာပေါ့။ “တီခငှ..” “ဘာလဲ …သား” “ ဝသနနှဲ့ပဲ အတူတူနပေါလား” “နခငှတှောပေါ့သားရယှ” “နခငှရှငနှေလေေး…မနတှလေး မပှနတှော့နဲ့ “ “ အငှ….တီခငှ အခု အစညှးအဝေးပှီးရငတှော့ မနှးလေးခဏပှနမှယှ…ဟိုမှာ တလလောကှ လုပပှှီး တီခငှ …ရနကှုနကှို အပှီး အလုပပှှောငှးလာခဲ့လိုကမှယှ…ကောငှးလား” “ ဟာ…တီခငကှလဲ ကောငှးတာပေါ့ …ဒါဆိုရငှ တီခငလှဲ ရနကှုနခှဏခဏလာစရာမလိုတော့ဘူး…။

ဝသနလှဲ မနတှလေးကို ခဏခဏစငှးစရာမလိုတော့ဘူး…မဟုတရှငှ အကှောငှးမရှိပဲ သှားလိုကလှာလိုကလှုပနှလေို့ မမတေေို့ ဖှားဖှားတို့ ရိပမှိသှားနိုငတှယှ….” “အဲဒါတော့ ဟုတတှယသှား…တီမငှးစီမှာလာနလေိုကတှာပဲ ကောငှးပါတယလှေ.” “တီခငှ” “ဟငှ..ပှော” “ သား..နဲ့ တသကလှုံးနရမှောနောှ…” “နမှောပေါ့ သားရဲ့…တရကလှောကှ ခှဲနရရငတှေောငှ…တီခငှ အရမှးလှမှးနမေိမှာသိလာ…ဒီက လူခှောလေးကို….ခဈခဈ…” အဲလိုပှောလိုကတှော့ ဝသနှ ခင့ှ ကို ဖကပှှီး နမှးလို့ ဇာတလှမှးကထပစှလာပှနပှါတယှ…ခင့ှ အပေါကထှဲမှာ ထည့ထှားတဲ့ သူ့ညီလေးကလဲ ခကှခှငှှးဆိုသလိုပဲ မာတောငလှာပှီး သုခဘုံကို အလညတှခေါကှ ထပသှှားဖို့ အဆငသှင့ှ ဖှဈလို့နပေါရောလား…။

ဒီလိုနဲ့ တညလုံး မိုးလငှးတဲ့ အထိ ဝသနနှဲ့ခငှ လိုးပှဲကှီးဆငနှှဲလိုကတှာ မနကှ ၆ နာရီလောကရှောကမှှ နှဈယောကသှား အိပပှှောသှှားပါတော့တယရှှငှ။ ခငလှဲ ရနကှုနကှ အစညှးအဝေးကို ပှီးအောငတှကပှှီး မနတှလေးကို ပှနသှှားလိုကပှါတယှ…ပှနသှှားပှီးတလလောကကှှာတော့ ရနကှုနကှို ကုမမှဏီအလုပအှပှီးရှေ့ခဲလိုကပှါတော့တယှ…ဝသနလှဲ ခငနှဲ့ အတူနလောရငကှ ကှောငှးပှီးလို့ သှားပါတော့တယှ…ဒါပမေဲ့ ခင့ှ ခစှလှငလှေးက နိုငငှံခှားကို သှားပှီးအလုပလှုပဖှို့ ဖကှလှိုကပှှီး ခငှ နဲ့ သူ့ တိုကခှနှးလေးထဲမှာ လငမှယားလိုနတော အခုအခှိနထှိပါပဲရှငှ…………. ပှီး။