ထပ်တူခံစားနေမည်

အောငကှိုနဲ့ကနှောနှဲ့က အခငဆှုံးသူငယခှငှှး။ သူငယတှနှးထဲက စခငလှာခဲ့ကှတာ တကကွသိုလတှကတှော့လဲ အတူတူ။ ငယငှယထှဲက Game ဆော့ ဘီယာ သောကှ တပူးပူးတတှဲတှဲ။ ကှောငှးပှီးတော့ အောငကှိုက သူ့မိဘပိုငှ ပှဲရုံလုပငှနှးကို ဦးစီး၊ ကနှောကှတော့ မိဘက ဝနထှမှးတှမေို့ သငှဘွောသား အလုပကှိုပဲ ရှေးခယှခှဲ့တယှ။ ဒီလိုနဲ့ကနှောှ သငှဘွောလိုကသှှားတာ ၂ နှဈကှောကှှာပှီးမှ ပှနရှောကလှာခဲ့တယှ။ရောကရှောကခှငှှးပဲ အောငကှိုကို့ သတိရတာနဲ့ ဖုနှးဆကပှှီး ညတှေ့ကှ သောကကှရှအောငှ ခှိနှးမယလှို့ စဉှးစားမိပှီး ဖုနှးဆကလှိုကတှယှ။ ” ဟယလှို….” တဖကကှ အသံက မိနှးကလေးအသံ… ဘာဖှဈမှနှးမသိ ကနှောအှဲ့အသံလေးကို ကှှသှေားတယှ။

ဒီနရောမှာ ကနှော့အှကှောငှးနဲနဲပှောခငှတှယဗှှ။ ကနှောကှ ငယငှယထှဲက Game ဆော့ ဝါသနာပါ သူငယခှငှှးတှနေဲ့သောကစှား မူးယဈနရရငှေ ကှနပနှတေတတှေဲ့ကောငဆှိုတော့ ရညှးစားထားဖို့တောငှ အခှိနမှရှိဘူးဗှ။ ရှငှးရှငှးပှောရရငဗှှာ မိနှးမတှကေို Game နဲ့ ဘီယာ လောကရှငမှခုနဘှူး ဆိုပါတော့။ ဒါပမယေ့ဗှှာ ဒီတခါတော့ ကနှောှ ဝနခှံပါတယှ။ စောကရှူးလို့ပှောလဲခံရမှာပဲ။ ဒီဘာမဟုတတှဲ့ Hello ဆိုတဲ့အသံလေးမှာ ကနှောှ ရငခှုနမှိ သှားတယှ။ ကဲ….. ဇာတလှမှးပှနဆှကရှအောငဗှှာ…. ” ဟငှ…. Sorry ဗှာ။ ကနှောှ ဖုနှးမှားသှားတယထှငတှယှ။ ကနှော့သှူငယခှငှှးစီဆကလှိုကတှာဗှ။” ” ကိုအောင့ကှို စီဆကတှာလားရှင့ှ…. မမှားပါဘူး…။

ရှငကှကမှကိုမသိပမယှေ့ ကိုကိုက ရှင့အှကှောငှးတှေ နားငှီးအောငှ ပှောပှထားလို့ ကမှကတော့ရှင့ကှို ရငှးနှီးပှီးသားပါ ကိုဝယေံ” ကနှောှ အံ့ဩသှားတယှ။ ကနှော့သှူငယခှငှှး ဖုနှးကို ကိုငပှှီး ကနှော့နှာမညကှိုပါ သိနတေဲ့ မိနှးကလေးက ဘယသှူပါလိမ့ှ။ ကိုကိုလို့ပါခေါနှရအေောငှ အောငကှို့မှာ ညီမလဲ မရှိ။ “ဒါနဲ့ ဒီကညီမက ဘယသှူမှားလဲဗှ။” အသံပိုငရှှငလှေးကို ကှှသှေားမိတဲ့ ကနှောှ သူမဘယသှူလဲ စှနှးသိခငှမှိ။ “ဟား ဟား ဟား သားကှီးပှနရှောကပှှီပေါ့” အောငကှို့အသံကှီး ခုမှထှကလှာတယှ။ “ဟေ့ကောငှ ခုနဖုနှးကိုငတှာ ဘယသှူလဲကှ။” ” ငါ့ကောငမှလေး ကှ” “လာနောကမှနစမှေးပါနဲ့ မငှးမှာဘယတှုနှးက စောရှှိလို့လဲ” “ဟားဟား ငါမငှးကို အံ့ဩသှားအောငမှပှောပဲ ထားတာ…။

ဘာလဲ ညသောကဖှို့ Ph ဆကတှာမလား… တှေ့ကှမယလှေ ငါ့ Baby လေးပါ ခေါလှာပှီး မငှးနဲ့မိတဆှကပှေးမယှ။ Ok?. ” ” Ok ကှာ ဟုတရှငဟှုတှ မဟုတရှငတှော့ ဒီတပတလှုံး ဘီယာ ဝိုငှးဖိုး မငှးရှငှးရမယှ” ” စောင့ကှှည့လှိုကှ သားကှီး…. ညမှတှေ့မယကှှာ။ သောကနှကှေ ရှှပနဆှေိုငှး ဆိုငမှှာပဲ ခကှှမယှ။ ၈နာရီနောှ။ ဒါပဲကှာ ငါ့ Baby လေးကို အခှိနပှေးရအုံးမယှ ဟား ဟား ” ” အေးပါကှာ မဟုတလှို့ကတော့ မငှးသပှေီပဲ ညမှတှေ့မယှ Bye!!!” ဖုနှးခပှှီးတော့ ကနှောှ ရငထှဲတမှိုးကှီးဖှဈနတယှေ။ အောငကှိုက ရှှတနှောကနှောကကှောငှ။ ဒီကောငနှောကနှတောပဲဖှဈမှာပါ။ ကနှောှ ဖှည့တှှေးလိုကတှယှ။ ဘာလို့လဲဆို အသံပိုငရှှငကှောငမှလေးကို ကနှောှ ရုတတှရကကှှီး စှဲလနှးသှားမိလို့။

ည ၈ နာရီမတိုငခှငထှဲက ကနှောရှောကနှှင့နှလေို့ ဘီယာ 1ခှကကှှိုခလှိုကတှယှ။ နဲနဲလေး ရီဝဝဖှဈလေောတော့ အသံပိုငရှှငလှေးကို ပိုသတိရလာတယှ။ ကနှောတှော့ ရောဂါတကနှပှေီ။ခဏနတေော့ အောငကှိုရောကလှာတယှ။ ကောငမှလေးတယောကကှို လကတှှဲထားရငှး လာတာ။ “ဟေ့ကောငသှားကှီး မငှးကငါ့တောငှ မစောင့ဘှူး ခနှှင့နှပှေီလားကှ” ” အေးကှာ မငှးကကှာနတောကို ငါရငတနှပှေေီကှ” ကနှောှ အောငကှို့အမေးကို ပှနဖှှရငှေး ကောငမှလေးကို အကဲခတကှှည့မှိသညှ။ မကှနှှာလေးက အပှဈပှောစရာမရှိအောငှ လှသညှ။ ကလေးဆနသှည့ှ အပှုံးလေးနဲ့ ကနှော့အှားပှုံးပှနပေုံမှာ ခုမှစတှေ့သည့ှ ပုံစံမှိုးမဟုတပှဲ ငယပှေါငှးကှီးဖေါတှှလေို အပှုံး။

ကနှော့ှ အကှည့တှှကလေဲ မရပနှိုငှ ၊ သူငယခှငှှးကို အားနာရမှနှး ကနှောမှေ့နပှေီ။ မိုးပှာရောငှ မိနှးမဝတှ T-Shirt အကှပလှေးမှာ သူမနှင့လှိုကဖှကလှှသညှ။ အကှပဖှှဈသောကှောင့ှ အောကခှံ ဘရာ ကိုအထငှးသား မှငနှရသညှေ။ တဝကှ ဘရာ ဖှဈသောကှောင့ှ ရငသှားအထကပှိုငှးက ဘရာ အတှငှးမှ ပှူထှကနှသညှေ။ အောကပှိုငှးတှငှ ဝတထှားသော စကပှ အဖှူမှာ Mini စကပှ ဖှဈသောကှောင့ှ ပေါငသှားဖှူဖှူလေး တှကေိုအတိုငှးသားမှငနှရသညှေ။ အသားအရေ ဖှူဖှေးပှီး ဝတထှားသည့ှ မိုးပှာရောငှ T shirt လေးနှင့ှ Short စကပှ လေးမှာ လှနစှှာလိုကဖှကှ လှနှးလှသညှ။ “ဟေ့ကောငှ ဘာတှငေေးကှည့နှတောတုနှး ငါ့ Baby လေးကို… ဟားဟား”။

လူမိသှားသောကှောင့ှ ကနှောှ ရှကကှိုးရှကကှနှးနဲ့ လကကှနှှ ဘီယာ ကိုအကုနမှော့ခလှိုကသှညှ။ ” ဘယလှိုလဲကှ ငါ့ကောငမှလေးလှ ရဲ့လား” ” အေး လှတယှ။ မငှးတို့ ဇာတလှမှးပှောပါအုံးကှ ဘယလှိုတှေ့ကှတာတုနှး” ” ငါ့ အမသေူငယခှငှှးရဲ့ သမီးကှ။ သူတို့အိမကှို ငါ့အမကေို လိုကပှို့ရငှး စတှေ့တာ မှငမှှငခှငှှးပဲ ကှှသှေားတယှ ဆိုပါတော့ကှာ ဟားဟား .. ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့အိမကှို ခဏခဏ သှားလညဖှှဈပှီး ခုလိုတှေ ဖှဈသှားလသတညှေး ပေါ့ကှာ” ကနှောှ တောတှောကှှကှေဲသှားတယှ။ အစက အောငကှိုစနတယထှငေတှာ ခုတော့ တကယသှူ့ကောငမှလေးတဲ့။ ဘယတှတနှိုငမှလဲဗှာ။ ကံက ကနှော့ဘှကမှှာမှ မရှိတာ။ “ငါ မိတဆှကပှေးမယှ နှေးနှေးအိတဲ့…. သူကတော့ မငှးကိုသိပါတယှ…။

ငါခဏခဏ မငှးအကှောငှးပှော လှနှးလို့ မငှးနဲ့ငါနဲ့ သူငယခှငှှးရော ဟုတရှဲ့လား ကှိုကနှကှတောလားတဲ့…ဟားဟား” “ဟုတှ ကိုဝယေံ ကမှကို နှေးနှေးလို့ပဲ ခေါလှို့ရပါတယရှှင့ှ” နှေးနှေးအိ…. နာမညနှဲ့လူနဲ့လိုကပှါပတယှေ။ ရငထှဲနှေးပှီးတော့ကို အိသှားတာပဲ။ဒီလိုနဲ့ပဲ ကနှောတှို့ သောကကှှစားကှ စကားတှဖေောငဖှှဲ့ပှောကှနဲ့ တောတှောလှေးကောငှးလာတော့ အောငကှိုက ကတေီဗှီ သှားဖို့ စကားစပှီ။ ” သားကှီး ငါတို့အသံသှားစဈကှရအောငှ ” ” Ok လေ သှားကှတာပေါ့။ ဆရာစံလမှးက World Wide ပဲ ဒိုးကှတာပေါ့” ကတေီဗှီ ရောကတှော့ ကနှောတှို့က အရငသှောကတှာမို့ နှေးနှေးက သီခငှှးစဆိုတယှ။ အသံကလဲ ကောငှးခကှဗှှာ။ ကနှောတှော့ ကှှပှေီးရငှး ကှှသညပှေေါ့ဗှာ။

နှေးနှေး သီခငှှးဆိုနတေဲ့ပုံက တကယ့ကှလေးတယောကလှိုပဲ။ ကနှောှ ရှိနလေို့လဲ ဂရုမစိုကှ။ သီခငှှး မှူးမှူးလေးဆို ကရငှးနဲ့ဆို ၊ ကနှောလှဲ ဘီယာ အရှိနလှေး ကောငှးကောငှးနဲ့ သူငယခှငှှး ရညှးစားကို မကှလှုံးနဲ့ရော စိတနှဲ့ပါ တဝကှီး ပှဈမှား နတေော့တာပေါ့။ ” ကိုဝယေံ နှေးနဲ့ သီခငှှးတပုဒှ လောကတှှဲဆိုကှမလား ကိုကိုက ပှောဖူးတယှ။ သူငယခှငှှးတှထေဲ ကိုဝယေံက အသံအကောငှးဆုံးတဲ့ ” ” Ok လေ ဆိုကှမယှ ” ပှောပှောဆိုဆိုနဲ့ နှေးနှေး ကနှော့ဘှေးလာထိုငသှညှ။အသားခငှှး ထိသှားလို့ ကနှော့ှ ရငတှှေ တဒိနှးဒိနှး ခုနနှပှေီသူမရဲ့ ကိုယသှငှးနံ့ က ကနှော့နှှာခေါငှးထဲ တိုးဝငလှာသညှ။ဘာကှောငှးမှနှး မသိ ကနှော့ှ ညီလေးက အိပယှာနိုးခငှလှာသညှ။

ကနှောတှို့ သီခငှှးနဲ့မငှး ဆိုတဲ့ စုံတှဲ သီခငှှးဆိုဖှဈသှားတယှ။ သီခငှှးလေးက မှူးမှူးလေးဆိုတော့ နှေးနှေးက ထိုငနှရငှေး ကိုယကှို လှုပပှှီးဆိုတော့ တခကှတှခကှှ ကနှော့ကို သူ့ကိုယလှေးနဲ့ လာလာပှတမှိနတောပေါ့။ကနှော့ှ ညီလေးလဲ နိုးသထကနှိုး။ကနှောလှဲ အရူးကှကနှငှးပှီး သူ့လို လိုကလှှုပဆှိုပှီး ကနှော့ှ လကမှောငှးနဲ့ သူ့ နို့လေးထိအောငပှှတပှလိုကတှယှ။ အားပါးပါး… အိနတောပဲဗှာ။ အဲ့ ဖီလှး ကို ဘယလှိုပှောရမှနှးမသိ။အောငကှိုကှီးကို ကှည့လှိုကတှော့ ခေါငှးက စိုကခှငှနှပှေီ ဒီကောငမှူးပှီ။ဒါနဲ့ကနှောလှဲ ရတဲ့အခှင့အှရေးကို သခှောအသုံခဖှို့ စဉှးစားရပှီ။ ရုပရှှငတှှထေဲက အကှကတှှေ သုံးမှရမယှ။ကနှောှ ဘီယာခှကှ ကိုကိုငပှှီး သီခငှှးဆိုနလေိုကတှယှ။

သီခငှှးထဲမှာ စိတမှပါ စာသားတှမှေားနှေးနှေးကတော့ ကနှောမှူးပှီးမှားဆိုနတယှေ ထငနှတယှေ။ကနှောလှဲ အခှင့သှာတာနဲ့ ဘီယာခှကကှို နှေးနှေးပေါငပှေါှ မှောကခှပှလိုကတှယှ။ ” စပတကှှီးပှဲ” နှေးနှေးလန့ပှှီး ယောငလှိုကတှယသှူယောငလှိုကတှာက ကနှော့ှ လီးကို ပိုတောငစှတယှေ။ “ဟာ နှေးနှေး ကနှောတှောငှးပနပှါတယှ Sorry ဗှာ ကနှောှ ကောငှးနပှေီ” ” ဟုတှ ရပါတယှ ကိုဝယေံ ဖှဈတတပှါတယှ” ” ကနှောှ သုတပှေးပါ့မယှ” “ဟာ ရပါတယှ နှေးဘာသာနှေး သုတလှိုကပှါ့မယှ” ” မဟုတတှာ ကနှော့ကှှောင့ှ ဖှဈတာပဲ” ကနှောှ လကမှှနမှှရမညှ။ တဈရှုးဗူး အမှနယှူလိုကသှညှ။ကနှောှ မူးနသညေ့အှရှိနနှှင့ှ အကှောကအှလန့မှရှိ တဈရှုးဖှင့ှ နှေးနှေးပေါငကှိုသုတပှေးလိုကသှညှ။

ဘီယာတှကေ မှားတော့ တဈရှုးနှင့မှနိုငတှော့ ကနှောှ သိပမှစဉှးစားပဲ ကနှော့ှ အငှကွှီကို ခှှတပှလိုကပှှီး သုတပှေးလိုကသှညှ။ ” အို ကိုဝယေံရယှ အဲ့လောကကှှီး မလိုပါဘူး အားနာစရာ အငှကွှီကှီးနဲ့” ” ရပါတယဗှှာ” စသုတပှေးတော့ နှေးနှေး ရုနှးပမယှေ့ ခဏနတေော့ သူမငှိမခှံနသညကှနှေောလှဲ ပှတကှောငှးကောငှးနဲ့ ပှတနှလေိုကတှာ တောတှောကှှာသှားတယှ။လီးကလဲ တဆုံးတောငနှပှေီ နောကပှိုငှးအငှကွှီအောကကှို လကထှည့လှိုကတှော့သူ့ပေါငနှဲ့ကနှော့လှကနှဲ့ ထိပှီး ကနှောှ ဆကပှှတပှေးနလေိုကတှယှ “ကိုဝယေံ ရပါပှီ ဘီယာ တှမရှေိတော့ပါဘူး” နှေးနှေးပှောမှ ကနှောသှတိဝငလှာတယှ။ ” ဟုတှ ဟုတှ Sorry ပါဗှာ ” ။

“နှေးတို့ပှနကှှရအောငလှေ ကိုကိုလဲ မူးပှီး အိပပှှောနှပှေီ” အောငကှိုကှီးက မှောကသှှားလပှေီ။ အိမပှှနပှို့ပေးရတော့မယှ ဒီကောငကှားမမောငှးနိုငတှော့ဘူး။ ” ဒီလိုလုပနှှေးနှေး ကနှောှ ၂ယောကလှုံးကို ပှနပှို့ပေးမယှ” ” အောငကှို့ကားကိုဆိုငမှှာပဲထားခဲ့ပှီး ကနှော့ကှားနဲ့ပဲပှနလှိုကတှော့” ” ဟုတှ အဲ့ဒါကောငှးတယှ ကိုဝယေံ ကိုကိုလဲ မောငှးနိုငမှှာမှ မဟုတတှာ” ဒီလိုနဲ့ အောငကှို့ကို အရငပှို့ကှသညှ။အောငကှို့အိမရှောကတှော့ အပေါထှပကှ သူ့အခနှးထဲထိပို့ပေးရတယှ။လှခေါးကကဉှှးတော့ နှေးနှေးက အောငကှို့ ခါးကိုဖကပှှီး နောကကှတကကှနှောကှ နှေးနှေးနောကကှ လိုကထှိနှးပေးလှခေါးတထဈတကလှိုကတှိုငှး နှေးနှေးဖငလှေးလှုပပှှီးခါခါသှားတာ ကနှောနှောကကှမှငနှရတယှေ။

ညီလေးကထလာပှနလှပှေီ။တခကှဟှနခှကှမှနိုငပှဲ နှေးနှေးနောကပှှနတှထဈဆငှးလိုကတှော့ ကနှော့ညှီလေးနဲ့ နှေးနှေးဖငလှေး မိတဆှကမှိလပှေီ။နှေးနှေးရှေ့ကို တောတှောနှဲ့ဆကမှတကနှိုငတှော့ သူ့ဖငလှုံးလုံးလေးက ကနှော့ညှီလေးကို ဘယညှာပှတဆှှဲပှီး နှုတဆှကတှယှ။ ညီလေးလဲ အမောကထှောငလှပှေီ။ နှေးနှေးလဲသိမှာပါ။ ဘာမှတော့မပှောဘူးပေါ့တခှီမှာတော့ ဖငလှုံးလေး ၂ ခုကှားထဲ ကနှော့ညှီလေး ရောကသှှားပါလရေော။ဟနခှကှကှ ခုမှမှနသှှားတယှ။ နှေးနှေးဘယညှာ မယိမှးတော့ဘူးကနှောလှဲ ညီလေးနဲ့နောကကှနေ တှနှးတငပှေးလိုကတှယှ။ အဲ့တော့မှပဲ နှေးနှေးဆကတှကလှို့ရတော့တယှ။ အောငကှို့ကို ပို့ပှီးတော့ ကနှောနှှေးနှေးကို ဆကပှို့တယှ။

နှေးနှေးကနှော့ဘှေးမှာ လာထိုငတှယှ။ သူနတေဲ့နရောပှောပှပှီး ဒီတိုငှးလိုကလှာတယှ။ ကနှော့ကှို ဘာစကားမှမပှောတော့ဘူး။ ကနှောဝှမှးနညှးသှားတယှ။ လှခေါးမှာ ကနှောလှုပလှိုကတှာ မှားသှားပှီထငတှယှ။ ကနှောတှောငှးပနလှိုကရှငကှောငှးမလားစဉှးစားလိုကတှော့ အောှ ငါကအရငသှှားထောကတှာမှမဟုတတှာ သူကအရငှ လာထိတာပဲ။ မတောငှးပနတှော့ဘူးကှာ။ သူစကားမပှောလဲ ငါပှောလို့ရတာ ပဲကို။ “နှေးနှေးတို့ ဘယတှော့ယူကှမှာလဲဗှ ကနှော့ဖှိတအှုံးနောှ” “အောှ သူငယခှငှှး အရငှးကှီးတှပေဲ ဖိတစှရာ လိုလို့လား မဖိတလှဲ လာမှာပဲကို ဟုတဘှူးလား” “ဟားဟား ဟုတလှာမှာပေါ့ဗှ” တောပှါသေးရဲ့ စကားပှနပှှောလို့။ စကားပှနပှှောတော့လဲ ကနှောနှောကတှဆင့တှကခှငှလှာသညှ။

သူ့ပေါငလှေးတှကေို ကနှောခှိုးကှည့ရှငှး စိတရှိုငှးတှဝငလှောပှနသှညှ။ ရှငှးရှငှးပှောရရငှ နှေးနှေးကို ကနှောလှိုးခငှလှာမိတယှ။ ခုခကှခှငှှးကို လိုးခငှတှာ။ မီးပှိုင့ရှောကတှော့ ကနှောှ သှေးထိုးစမှးကှည့လှိုကတှယှ။ “နှေးနှေး အိမရှောကရှငှ ဘီယာ နံ့တှနေံနေ လို့ ဆူခံနရအေုံးမယှ” ကနှောအှရူးကှကနှငှးပှီး မေးလိုကပှှီး သူ့ပေါငကှို ရုတတှရကှ ဘီယာ နံ့ခံသလိုနဲ့ နမှးလိုကတှယှ ” အမှ ဘီယာ နံ့က နှေးပေါငကှ မဟုတဘှူး ကိုဝယေံ အငှကွှီက ဒီမှာကှည့ပှါလား ဘာ ဘီယာ မှမရှိဘူး” နှေးနှေးက သူ့ပေါငကှို ကှည့ဖှို့ပှရငှး ခှထေောကှ အပေါမှှှောကလှိုကတှော့ သူ့စကပှ အောကစှ လှတပှှီး သူ့အတှငှးခံလေးကို ကနှောတှှေ့လိုကပှှီ ဖုတဖှုတနှရောမှာ နှငှးဆီပနှးပုံလေးနဲ့။

“ဟားဟား ဟုတပှါပှီဗှာ ဒါနဲ့စကားမစပှ ကနှောှ ပနှးခူးလို့ရလားဗှ” “ဘာပနှးလဲကိုဝယေံ ဘယမှှာခူးမှာလဲ ဟငှ” “နှေးရဲ့တနရောမှာ နှငှးဆီပနှးလေး ကနှောတှှေ့မိလို့ပါ” “ဟာာာာာာာ ကိုဝယေံကှီးနောှ။ သူမှားအတှငှးပဈစညှးကို တှေ့သှားတာလား” “ဟားဟား ကနှောှ တမငကှှည့တှာမဟုတဘှူးနောှ ပှတဲ့သူက ပှတော့လဲ ကှည့လှိုကမှိတာ” “ဟာကှာ ကိုဝယေံဘာတှလှေောကပှှောနတောလဲ နှေး ရှကလှာပှီနောှ” “ဟုတှ ဟုတှ ဒါဆိုလဲ မပှောတော့ပါဘူး” ကနှောှ ဘယလှိုရှေ့ထပဆှကရှမလဲ အကှံတှေ ထုတနှမေိသညှ။ ညဘကကှားလမှးကလဲ မပိတတှော့ သူ့အိမရှောကသှှားပမယှေ့ ဘာမှဆကမှလုပဖှှဈတော့။ ဒီလိုနဲ့ ကနှောတှို့ သုံးယောကနှေ့တိုငှးနီးပါး ညဘကဆှို ဘီယာ ဆိုငထှိုငရှငှး ဆုံဖှဈကှသညှ။

ကှာတော့ နှေးနှေးနဲ့ကနှောှ တောတှောလှေး ရငှးနှီးလာကှပှီ အခေါအှဝေါတှှတေောငှ ပှောငှးကုနပှှီ။ နငနှဲ့ငါပဲ ပှောတော့တယှ။ နှေးနှေးက ပှင့လှငှးသညှ တခါတလေ ကလေးဆနသှညှ။ သူတို့ ၂ ယောကရှနဖှှဈရငလှဲ ကနှော့ကှိုပဲ ဖုနှးဆကရှငဖှှင့တှတသှညှ။ အခှိနတှှကေ အကုနမှှနသှညှ။ ဘာလိုလိုနဲ့ နောကလှဆို သူတို့လကထှပကှှတော့မယှ။ ကနှော့အှတှကတှော့ နောကဆှုံးအခှိနတှှေ ရောကလှာနပေါပှီ။ နှေးနှေးနဲ့ကနှော့အှကှား အိမထှောငသှညှ ဆိုတဲ့စညှးကှီးခှားတော့မညှ။ ဘယတှတနှိုငပှါ့မလဲ အခစှဆှုံး သူငယခှငှှးရဲ့ ရညှးစားကို ကနှောှ မကှံစညသှင့ပှါဘူးလေ။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့လကမှထပခှငှ တပတအှလိုလောကမှှာ သငှဘွောက ကနှော့ကှို အရေးတကှီးပှနခှေါတှာနဲ့ လကထှကပှှဲတောငှ ကနှောသှှားခှင့မှရခဲ့ပါဘူးဗှာ။

ကနှောလှဲ သငှဘွောမှာ တနှဈလောကှ အလုပတှှနေဲ့ ရှုပနှလေို့နှေးနှေးကိုတောငှ မေ့မေ့ပှောကပှှောကဖှှဈနပေါပှီ။ တရကအှလုပပှှီးလို့တယောကထှဲ ဘီယာ ထိုငသှောကနှတေုနှး Messenger ကနေ Call ဝငလှာလို့ ကှည့လှိုကတှော့ နှေးနှေးဖှဈနတယှေ။ “ဟဲ့ ပှော” “ဝယေံ ငါစိတညှဈလို့ တယောကထှဲ ဘာလုပရှမှနှးမသိလို့ နင့ဆှီခေါလှိုကတှာ” “အေးပှော အောငကှိုရောမရှိဘူးလား နငကှဘာမှားစိတညှဈစရာ ရှိလို့လဲ” “နင့သှူငယခှငှှးကှောင့ပှေါ့ သူအခှိုးတှပှေောငှးနတယှေ ခုလဲ ဒီညအိမပှှနမှအိပဘှူးတဲ့ ဖုနှးဆကတှယှ” “အိမပှှနမှအိပလှို့ သူကဘယမှှာ အိပမှှာတုနှး” “အလုပအှရေးကှီးလို့တဲ့ အဲ့ဒါညတှငှးခငှှးနပှညတှေောှ သှာရမှာမို့တဲ့ ငါထငတှာတော့ သူလိမတှာ။

အဲ့လိုလုကနှတော ဒီတညထဲမဟုတတှော့ဘူး တောတှောမှှားပှီ။ ကှာတော့ ငါသညှးမခံနိုငတှော့ဘူး။ သူအသဈတှေ့နပှေီ။ ငါ့သူငယခှငှှးတှလေဲ ငါ့ဆီဖုနှးဆကတှယှ သူ့ကိုအပှငမှှာ ကောငမှလေးတယောကနှဲ့တှေ့တယလှို့။ ခုလဲ အဲ့ကောငမှနဲ့ သှားအိပတှာပဲဖှဈမယှ” “ဟာ နငကှလဲ မသခှောပဲနဲ့ နငသှူ့ကိုမမေးကှည့ဘှူးလား” “မေးလဲနင့သှူငယခှငှှးက ငါ့ရနလှုပတှယဟှ။ သခှောတယှ ဒီညလဲ သူအဲ့ကောငမှနဲ့သှားအိပတှာ။ သူငါ့ကို မလုပတှော့တာ ၆ လကှောနှပှေီ” “ဟားဟား နငကှသခှောမှတထှားတာပဲ နငဆှာလောငနှတောလား” ကနှောလှဲ ဘီယာ လေးနဲနဲသောကထှားတော့ စကားနဲနဲကှှံသှားမိပှီး မေးလိုကမှိသညှ။ “ဟဲ့ အိမထှောငရှေးမှာ အဲ့ကိဈစလဲအနဲနဲ့အမှားတော့ပါတယဟှဲ့။

ငါလဲ သှေးနဲ့သားနဲ့တညဆှောကထှားတဲ့ မိနှးမပဲ။ ပှင့ပှှင့လှငှးလငှး ပှောရရငှ ငါလဲအလုပခှံခငှတှာပေါ့။ နင့သှူငယခှငှှးက ရရခငှှးကတော့ လုပလှိုကတှာဆိုတာ တနေ့ကို ၄ ခှီ ၅ခှီ။ ငါ့မှာ မခံနိုငတှော့လို့ နောကဆှုံးလကနှဲ့လုပပှေးပါ့မယှ တောငှးပနယှူရတယှ။ ခုမှားတော့ ငါကတကခှှရငတှောငှ တှနှးခတှယှ။သူပငပှနှးလို့တဲ့” နှေးနှေးအသံတှကေ ဒေါသသံတှပေါနရောမှရုတတှရကှ ငိုသံတှပေေါကလှာသညှ။ “ဟဲ့ နငငှိုနတောလား” “ငါ ဝမှးနညှးလို့ပါဟာ ကို့အပူလဲသူမှားမပေးခငှလှို့ ငါဘယသှူမှ မပှောပဲ တယောကထှဲကှိတခှံနတော ဒီနေ့တော့ ငါညဈညဈနဲ့ သောကလှိုကပှှီး တယောကထှဲမခံစားခငှတှော့လို့ နင့ရှငဖှှင့တှာ နငစှိတညှဈသှားလား Sorry နောသှူငယခှငှှး”။

“ရပါတယှ ဟာ ပှောပါ ငါတို့က အခစှဆှုံး သူငယခှငှှးတှပေဲဟာ။” နှေးနှေးသောကထှားလို့ စကားတှကှမှေးကှမှးပှောနတောပဲ။ ကနှောလှဲ ၁နှဈကှောလှောကှ ငုတနှတေဲ့ သုတပှိုးတှေ ခေါငှးထဲပှနဝှငလှာနပှေီ။ “ဟဲ့ နငစှိတအှရမှးညဈနရငှေ ငါပှောတဲ့အတိုငှး လိုကလှုပမှလား နငစှိတသှကသှာရာရတာပေါ့။ ငါနောကှ ၂လဆို ပှနရှတော့မှာ ငါပှနရှောကရှငှ ဒီကောင့အှကှောငှး စုံစမှးပေးမယှ” “အငှး နငပှှနလှာတာကောငှးတယှ။ နငရှှိနတေော့ ငါလဲသိပအှထီးကနှှ မဆနတှော့ဘူးပေါ့ တခုခုဆို တိုငပှငလှို့ရတယှ… ဒါနဲ့ငါကခု ဘာလုပရှမှာလဲ” “ခုနငတှယာကထှဲလားအိမမှှာ” “အငှး ဟုတတှယလှေ တယောကထှဲ အခနှးထဲမှာ” ” Ok လေ။

နငခှု ဘာဝတထှားလဲ” “ဂါဝနှ” “အငှး နင့ဂှါဝနလှေးကို ဖှေးဖှေးခငှှး အပေါကှိုဆှဲတငလှိုကှ မကှစှိမှိတထှားပှီးတငနှောှ” “တငနှပှေီ ဘယထှိတငရှမှာလဲ ငါပေါကှုနတှော့မယှ” “ပေါတှဲ့ထိတငှ နငအှောကခှံဘောငှးဘီ ဝတထှားလား” “အငှး ဝတထှားတယှ” “ဘာအရောငလှေးလဲ” ” အဝါရောငှ” “ငါ အခုဘာလုပနှလေဲ နငသှိလား” “မသိဘူးလေ ဘီယာ သောကနှတော မလား” “မဟုတဘှူး ငါ့ညီလေးကို ကိုငထှားတာ” “ဘယကှညီလေးလဲ ငါ့ကိုရှငှးရှငှးပှောဟာ စိတညှဈနတောကို မနောကပှါနဲ့” “အငှး ရှငှးရှငှးပဲပှောတော့မယဟှာ ငါ့လီးကိုကိုငထှားတာ နင့ကှိုလုပပှေးမလို့” “ဟမှ ဘယလှိုလုပမှှာလဲ” “နငမှကှလှုံးသာမှိတထှားပှီး ငါပှောသလိုသာလုပှ” “အငှး ဟုတပှှီ”။

“နင့အှတှငခှံကို ဖှေးဖှေးခငှှးခှှတှ” “အငှး ခှှတနှပှေီ” “နင့ှ လကခှလယနှဲ့ နင့စှပတကှို ပှတပှေးနေ” “အငှး ပှတနှတယှေ။ နငကှရော ဘာလုပနှတောလဲ” “ငါက လကတှဖကကှ ငါ့လီးကို အပေါအှောကှ ဆှဲပေးနတော နောကတှဖကကှ နင့စှပတလှေးကို ပှတပှေးနတော။ နငနှလေို့ကောငှးရဲ့လား” “အငှး ကောငှးတယှ နင့လှီးကရော နငရှောကောငှးလား” “ကောငှးတယှ ငါနင့နှို့ကို စို့ပေးလို့ရလား” “ရတယလှေ ငါဂါဝနကှို အဆုံးထိခှှတလှိုကရှမလား” “အငှး နင့ှ ဘရာ ကဘယလှိုပုံစံ ဘာအရောငလှဲ” “ငါအိမမှှာနတော ဘရာ မဝတထှားဘူး” “အောှ ဒါဆိုငါခု နင့နှို့သီးလေးတှကေို ပှတပှေးနပှေီ ဘာအရာငလှေးလဲ နင့နှို့သီးခေါငှးလေးတှကေ”။

“ခဏလေး ဝယေံ ငါ့နို့နဲ့စောကဖှုတကှို ဓါတပှုံရိုကပှှီးနင့ဆှီကိုပို့ပေးလိုကမှယှ နငလှဲနင့ရှဲ့ လီးကို ဓာတပှုံရိုကပှှီး ပို့ပေးနောှ။ “Ok လေ” ” ရပှီလားဝယေံ နင့လှီးကှီးက အကှီးကှီးပဲနောှ ငါဟိုးအရငထှဲကသိတယှ နင့လှီးကှီးမယဆှိုတာ ငါတို့စတှေ့တှေ့ခငှှး ညက လှခေါးမှာ ငါခှောပှှီး နင့လှီးနဲ့ထောကမှိထဲက ငါသိတယှ နငကှတောတှောဆှိုးတာပဲ ဘီယာ ဆိုငမှှာလဲ ငါ့ကိုခိုးခိုးကှည့တှာ ငါသိတယှ။ ကတေီဗှီ ရောကတှော့လဲ ဘီယာ တှတမငမှေှောကခှပှှီး ငါ့ပေါငကှို ကိုငသှေးတယှ။ အိမလှိုကပှို့တော့လဲ မီးပပွိုင့မှှာ ငါ့ပေါငကှိုနမှးသေးတယှ။ နငအှဲ့လောကတှောငှ ဖှဈနလေို့ တမငငှါ့ စကတကှို လှနပှှလိုကတှာ။ အဲ့ဒါကို ကိုယ့ဟှာကိုယှ ဉာဏကှောငှးလှပှီထငပှှီး ပနှးခူးခငှတှယကှလုပသှေးတယှ ငတုံး။

ငါက အဲ့ညက နငငှါ့ကို ကားပေါမှှာတငှ လုပတှော့မယလှို့ထငနှတော” “ဟားဟား နငကှအကုနသှိနတောပဲ အဲ့ညက ငါကားပေါမှှာလုပရှငှ နငခှံမှာလား” “မခံပါဘူး ပါးခပှလိုကမှှာပေါ့” “ဒါဆိုခုရော ပါးခမှှာလား” “ဟင့အှငှး မခပှါဘူး” “ဒါဆို ခုက” “နငှ လုပပှေးတာ ခံမှာ” “ဟုတပှှီလေ နင့နှို့လေးနဲ့ဖုတဖှုတပှုံပို့ပေးအုံးလေ” “မပို့ပါဘူး ငါရှကလှို့” “ဟာ နငကှလဲ ငါကပှို့ပေးရသေးတယှ” “နငကှငတုံးပဲဟာ ခံပေါ့”…. တခါတလတေော့လဲ လောကကှီးက ဆနှးကှယလှှနှးလှသညှ။ နားမလညနှိုငှ။ ကနှောလှုပတှာတှေ နှေးနှေးက အကုနသှိနသညှေ။ ကနှောကှ ယောငှကွှား းဖှဈပှီး တှဝနသညှေေေ။ နှေးနှေးကို အိမပှှနပှို့တဲ့နေ့ထဲက ကားပေါမှှာတငှ လုပလှို့ရမှာကို ခုတော့ ကနှောအှတှေးလှနှ ကှောကစှိတဝှငခှဲ့လို့ မစားရပဲ ငတခှဲ့ရသညှ။

ခုတော့ လကသှမားဘဝ။ “စတာပါဝယေံရယှ ငါခုပို့လိုကပှှီနောှ” ကနှောှ နှေးနှေးပို့လိုကတှဲ့ပုံတှကေို Phone ထဲ Save လိုကပှှီး သခှောကှည့မှိသညှ။ နို့လေးတှကေ လုံးပှီးတငှးတငှးရငှးရငှးရှိသညှ။ အောကသှို့တှဲကမှနေ။ နို့သီးခေါငှးလေးတှကေ ပနှးရောငလှေး သနှးနသညှေ။ စောကဖှုတမှှာ အမှှေးရေးရေးလေးတှနေဲ့။ ကနှောသှခှော Zoom ဆှဲကှည့လှိုကတှော့ အမှှေးနုလေးတှေ။ တခါမှမရိတထှားတဲ့ အမှှေးနုလေးတှေ။ စောကဖှုတှ နုတခှမှးသားလေးတှကေ ပနှးရောငှ။တခှားစောတှှလေို မဲမနေ။ နှေးနှေးက အိမထှောငသှညှ သာဆိုတယှ တောတှောကှှီး မိုကသှေးတာပဲ။ အောငကှို သခှောဖှိုခဲ့ပုံမရ။ “ဟဲ့ နငကှတောတှောကှနှသှေးတာပဲနောှ အလတကှှီးရယှ”။

“အဲ့ ဒီတော့” “ပုံတှမှငရှတေော့ ငါနင့ကှိုပိုပှီး လုပပှေးခငှလှာပှီဟာ” “နင့အှငှကွှီခှှတလှိုကဝှယေံ ငါနင့ှ ရငဘှတကှို ပှတပှေးမယနှငပှို ဖီလှး လာအောငှ” “အငှး ခှှတပှှီးပှီ” ကနှောကှ ဇာတလှမှးစခဲ့သောလှဲ ခုနှေးနှေးက ဦးဆောငမှည့ှ သဘောရှိသညှ။ “ဝယေံငါ နင့လှီးကို ကိုငပှေးမယနှောှ နင့လှကကှ ငါ့စပတနှဲ့နို့ကို ပှတပှေးပါလား” “အငှး နင့စှပတလှေးက ပှတလှို့ကောငှးလိုကတှာ နငနှလေို့ကောငှးရဲ့လား” “ကောငှးတယဝှယေံ ခုလေ ငါ့စပတမှှာ အရညလှေးတှေ ရှှဲနပှေီ နင့လှကကှလေးနဲ့ နဲနဲလေး ထိုးထည့ကှှည့ှ တဆုံးမထိုးနဲ့နောှ။ ငါက ဖှေးဖှေးလေး ကှိုကတှယှ။” “အငှး ငါဖှေးဖှေးလေးပဲ လုပပှေးမယနှောှ ခုနင့နှို့သီးခေါငှးလေးတှကေိုပါ ဖှေးဖှေးလေး ခှပေေးနတယှေ”။

“ငါအရမှးနလေို့ကောငှးနပှေီဝယေံ ငါနင့လှီးကို စုပပှေးမယနှောှ နငကှှိုကလှား” “ကှိုကတှာပေါ့ဟာ နင့ကှိုအားနာလို့ မပှောတာ” “ဝယေံ နငခှုထိ တုံးနတေုနှးလား ဘာကိုအားနာတာတုနှး” “မသိတော့ပါဘူးဟာ နငပှှောလဲခံရမှာပဲ” “ငါက လိုးပှီဆို အကုနလှုပခှငှတှာ လီးလဲစုပခှငှတှယှ ငါ့စပတကှို လကှပှေးတာလဲခံခငှတှယှ။ ပှီးတော့ Position မှိုးစုံနဲ့ခံခငှတှာ” “အငှး ငါနင့စှပတကှို လကှပှေးမယနှောှ” “ခဏလေးဝယေံ Video Call နဲ့လုပရှအောငှ” ” Ok လေ” ကနှောှ စှံ့အသှားသညှ။ နှေးနှေးက ရှေ့မှဦးဆောငပှပှေီ ကနှောကှ နောကကှ Follow လိုကရှုံပငှ။ ကနှောကှိုယကှနှောှ ကံဆိုးလှပှီလို့ထငတှာ ခုတော့။ Video Call ဖှင့ပှိုမိုကသှညှ။ ပို ဖီလှး လာသညှ။

နှေးနှေးက အရငကှထကပှိုလှလာသညှ။ ဘာအဝတမှှမပါသော သူမကိုယလှုံးလေးက ကနှော့ှ စိတကှူးထဲက နှေးနှေးကိုယလှုံးလေးထကှ ပိုလှသညှ။ စိတကှူးယဉတှာတောငှ ကနှောှ တုံးလှနှးလှသညှ။ လှအောငပှုံမဖောတှတှ။ နှေးနှေးက သူ့စပတကှို လကညှှိုးနဲ့လကခှလယကှှားထားပှီး အပေါအှောကှ ဆှဲပှပှီး ဘေးသို့ပါ ဖှဲပှသညှ။ အတှငှးသားလေးတှမှော ရှဲမနေ ရဲပှီး အာနာသညှ။ ကနှောပှှီးခငှလှာသညှ။ပှီး၍မဖှဈသေး ခုမှအစကို။ “ဝယေံ နင့လှီးကို ကငမှရာ နားကပလှိုကပှါလား ငါစုပပှေးခငှလှို့” ကနှော့လှီးကို ကငမှရာ နားကပပှေးလိုကသှညှ။ နှေးနှေးကလဲ သူ့မကှနှှာကို ကငမှရာ နားကပလှာပှီး လီးကိုစုပသှည့ပှုံစံမှိုးလုပပှှသညှ။ ကနှောအှထှတအှထိပရှောကခှါနီးဖှဈလာသညှ။

စိတပှှနလှှော့မှ ရမညှ။ ကနှောှ ခဏလေးနှင့မှပှီးခငှှ။ နှေးနှေးသူ့စပတကှို ဖှဲပှပှီး “ဝယေံ ငါ့စပတကှိုလကှပှေးပါလား ငါခံခငှလှှနှးလို့ ယားနပှေီ” နှေးနှေး ကငမှရာ နား သူ့စပတကှိုကပပှေးသညှ။ သူတကယပှငှ ဖီလှး တကနှပှေီ ။ စောကခှေါငှးလေးထဲမှ အရညလှေးမှားထှကနှသညကှေို ကနှောတှှေ့လိုကရှသညှ။ ကနှောလှဲ သူ့ကိုလကှပှးသည့ပှုံစံ အနားကပလှုပပှှသညှ။ တခကှတှခကှှ Phone Screen ကိုပငှ လကှမှိသညှ။ နောကမှှပှနိတှေးမိတိုငှး ရီခငှမှိသညှ။ “ဝယေံ ငါ့ကိုလိုးပေးပါတော့နောှ ငါအရမှးခံခငှနှပှေီဟာ” “လိုးကှမယလှေ ငါလဲအရမှးလိုးခငှနှပှေီ” နှေးနှေးက ခုတငပှေါလှှဲခလှိုကပှှီး “ဝယေံ ငါ့ဘေးမှာလာလှဲ မကှနှှာခငှှးဆိုငှ လုပမှယနှောှ ငါ့ခှထေောကှ အပေါမှှှောကလှိုကမှယှ။

“အငှး ဟုတပှှီ ခုငါ့လီးက နင့စှပတလှေးကို ပှတပှေးနတယနှေောှ” “အငှးအဲ့လိုလုပပှေးတာကှိုကတှယဝှယေံ ပှီးရငဖှှေးဖှေးခငှှး ထိုးထည့နှောှ။ တဆုံးမထိုးနဲ့အုံး” “အငှး ခုငါ့ဒဈထိပပှဲထည့ရှသေးတယှ” “အား အငှး ဝယေံရယှ နင့ဒှဈထိပနှဲ့တငှ ငါနတပှှညရှောကနှပှေီ သိလား” “ငါ ဆကထှည့ပှှီနောှ ငါ့ဒဈအလယထှိ ဝငသှှားပှီ” “ဖှေးဖှေးတဆုံးထိထည့လှိုကတှော့ဝယေံ ပှီးရငှ ရှေ့တိုးနောကဆှုတလှေး လိုးပေးနောှ” “အငှး ငါလိုးနပှေီ နှေးနှေး” “အား ဟင့ှ ဝယေံရယှ ကောငှးလိုကတှာ ခဏနရငှေ ငါကုနှးပေးမယနှောှ နောကကှနေ လိုးပေးအုံး” အခကှှ ၂၅ ခကှှ ၃ဝ လောကထှိ ကနှောတှို့ လိုးကှသညှ။ ပှီးနောကှ နှေးနှေးက ကုနှးပေးပှီးသူ့ဖငလှေးကို ကငမှရာ နားကပပှေးသညှ။

ဖငလှုံးလေးတှကေို ဖှဲပေးလိုကသှညှ။ ကနှောှ သူ့ရဲ့နောကပှေါကှ ကဉှှးကဉှှးလေးကို ကှည့ရှငှး အနောကကှိုပါ လိုးခငှမှိသညှ။ “ဝယေံ ငါကုနှးပေးထားတယှ နောကကှနေ လိုးပေးတော့လေ” “အငှး ငါလိုးပှီနောှ ပှီးရငနှင့နှောကပှေါကကှိုပါ လိုးလို့ရလား” ” နငလှိုးခငှလှိုးလေ နင့သှူငယခှငှှးတောငှ မလိုးဘူးဘူး နငပှထမဆုံး လိုးရမှာ” “Ok ဟာ ငါပှီးရငှ နောကပှေါကပှါလိုးမယှ” “ကောငှးလိုကတှာ ဝယေံရယှ ခုခပပှှငှးပှငှးလေး ဆောင့ပှေးတော့ ငါ့စပတတှအားရှှဲနပှေီ” ကနှောခှပပှှငှးပှငှး ဂှငှးတိုကပှပှေီ။ ပှောနသေော စကားသံတှပေါ တုနနှပပှေေီ။ နှေးနှေးကလဲ ခုတငပှေါမှှ လှန့လှှန့လှူး ပှနသညှေ။ လောက၏ အသာယာဆုံး အခှိနသှို့ ကနှောရှောကနှပပှေေီ။

သူမလဲ ကနှောနှဲ့ ထပတှူခံစားနမညဟှေု ကနှောယှုံကှညမှိသညှ။ “ဟာ ဟာ နှေး ငါ…. ငါလေ….. ငါထှကကှုနပှှီ” ကနှောှ မထိနှးနိုငတှော့ သုတရှညမှှား ဒလဟော ပနှးထှကကှုနသှညှ။ ဖုနှးပေါှ သို့ပါ ပနှးမိသညှ။ “ဝယေံ မှနလှိုကတှာ ငါကခံလို့ကောငှးတုနှး” “ငါတောငှးပနပှါတယဟှာ ငါ့ပထမဆုံး အကှိမဆှိုတော့ ငါမထိနှးတတဘှူးဟ ပှီးတော့လေ နငကှအရမှးမိုကတှော့ ငါလဲ ဘယလှိုမှမထိနှးတတတှော့လို့” “ဝယေံ နငစှောမှလိုးဘူး ဘူးလား” “ဟင့အှငှး ငါဖာတောငမှခဘှူးဘူး” ” အောှ သနားလိုကတှာ လကသှမား လေးရယှ” ” ငါအိပတှော့မယှ ဝယေံ နငလှဲအိပတှော့နောှ ပငပှနှးသှားပှီမလား နငကှတော့ ပှီးသှားလို့ကောငှးနမှောပဲ ငါကတော့ ဟကှ ဖီလှး ကှီး”။

“ငါဆကလှုပပှေးမယှ နှေးနှေး နငပှှီးတဲ့အထိ လုပပှေးမယှ” “တောပှါပှီ ဟာ နငပှှီးသှားတော့ ငါလဲစိတထှည့ရှမှာ မဟုတဘှူး အိပတှော့မယှ” ” Sorry ပါဟာ ငါတောငှးပနပှါတယှ” “ရပါတယဟှာ ဒီလောကနှဲ့ကှနပပှေါတယပှေါ့ ဟီးဟီး.. Bye ဝယေံ See U နောှ” ကနှောနှှေးနှေးကို အားနာမိသညှ။ ပှနတှှေးရငှး ကိုယ့ဟှာကိုယှ အားမလို အားမရဖှဈမိသညှ။ ကနှောှ ဆကဈှ ကိဈစနဲ့ ပတသှကရှငှ ကလေးအဆင့သှာ ရှိသေးသညှ။ နှေးနှေးကရော သူမက ဆရာမကှီးမှားလား။ အောငကှိုနဲ့ပဲ လိုးတာလား။ တခှားကောငတှှနေဲ့မှား လိုးနသေေးလား။ အောှ ငါဘာတှလှေောကစှဉှးစားမိနပေါလိမ့ှ။ သူ့သူဘယသှူနဲ့လိုးလိုး ငါ့ကိဈစမှ မဟုတတှာ။ ဒါမယ့ှ ငါသူ့ကို ဘယသှူနဲ့မှ မလိုးစခငှဘှေူး ငါတယောကထှဲ လိုးခငှတှာ။

အဲ့ဒါ အခစှမှှားလား။ ငါသူ့ကို ခစှနှတေုနှး လား။ ခစှတှာလားလိုးခငှတှာလား ငါဝခှေဲမရတော့ဘူး။ ရှုပပှါတယလှေ အိပတှာပဲ ကောငှးပါတယှ။ အဲ့ညက အိပမှကထှဲမှာ နှေးနှေးကိုယလှုံးအမှနလှေးကို ကနှောပှှငခှှင့ရှခဲ့ပါပှီ။ နောငလှဲ ဘယတှော့မှ မှားတော့မညမှထငပှါ။ ဘာလို့ဆို သူ့ကိုယလှုံးလေးကို ကနှော့ှ ဦးနှောကရှဲ့ အခနှးလေးတခနှးထဲမှာ တံခါးပိတှ သော့ခတပှှီး သိမှးလိုကလှို့ပါ။ နောကတှနေ့နိုးလာတော့ ကနှောအှရငနှေ့တှထကှေ အားပှည့နှသလေိုလိုစိတထှဲမှာလဲ ကှညနှူးလို့ မှငမှှငသှမှှပဈစညှးတိုငှးကလဲ အရငနှေ့တှထကှေ ပိုလှနသလေိုလို။မနေ့ကထှကတှဲ့နနေဲ့ဒီနေ့နတေောငမှတူ အလုပလှုပရှတာလဲ မပငပှနှးသလိုပဲ။ပှောတှယဗှှာ ပှောတှယှ။

မနေ့ညက ငါ ဒဗလူဝိုငှ(ဝိ) မှားသုံးခဲ့မိလသလေား သခှောတာတော့ ကနှော့အှတှကှ နှေးနှေးက ဒဗလူဝိုငှ(ဝိ) ထကှ အဆ ၁၀၀၀ မကသာပါတယှ။နေ့လယခှငှး နားခှိနစှားသောကပှှီး အခနှးပှနတှော့ Messenger မှာ Miss Call နဲ့ နှေးနှေးခေါထှားတာဗှ။ကနှောလှဲ ခကှခှငှှး ပှနခှေါလှိုကတှယှ။ “ဟဲ့ ပှော နငခှေါထှားတာ တှေ့လို့” “ဝယေံ ငါနင့ကှိုတောငှးပနခှငှလှို့ပါ” “ဘာကို တောငှးပနမှှာတုနှးနငကှ” “ဟို…. ညကလေ ငါတောတှောမှူးနလေို့… အဲ့ဒါ ညကဖှဈခဲ့တဲ့ကိဈစတှေ နငမှေ့လိုကတှော့နောှ” “အောှ အေးပါ ရပါတယှ ခုရော အမူးပှေှီလား အောငကှိုရော ပှနရှောကပှှီလား” “အငှး နညှးနညှးတော့မူးနသေေးတုနှးပဲ ခုနကတော့ ဖုနှးဆကတှယှ သူဒီည ပှနလှာမယတှဲ့” “အောှ အေး ဘာပှောအုံးမလဲ နှေးနှေး”။

“ဟင့အှငှး ဒါပဲ နငပှှနလှာရငှ ဖုနှးဆကှ” “Ok အဲ့ဒါဆို Bye Bye” “Bye” အောှ နှေးနှေးက ကနှော့ကှို နောကှ Lesson တခုသငပှေးလိုကပှှနပှှီ။ ကနှောတှို့ ယောကငွှှား တှပေဲ မူးလာရငကှောငမှလေးတှအပေေါှ ဆကဈှ အမှတထှုတတှတကှှတာမဟုတှ သူတို့လဲ မူးလာရငှ ကနှောတှို့အပေါှ အမှတထှုတတှတကှတှာပဲ။ ဒါမယ့ှ သူတို့က ပိုဆိုးမယထှငတှယှ။ မူးတာလား မူးခငှယှောငဆှောငတှာလား??? ဒီနေ့ကနှောှ မနေ့က ကနှောလှောကှ မတုံးတော့ပါ။ဆရာမကှီး နှေးနှေးရဲ့ သငခှနှးစာတှနေဲ့ အတူ ကနှောနှဲနဲလေး ခှှနလှာပါပှီ။ခုနက ဖုနှးပှောခဲ့တဲ့ စကားတှထေဲက ကနှော့အှတှကှ Negative တှအေားလုံး ဖယထှုတလှိုကတှယှ။ ကနှော့ခှေါငှးထဲ Positive လေးတခုပဲ ကနှခှဲ့တယှ။

အဲ့ဒါကတော့ ” နငပှှနလှာရငှ…. ဖုနှးဆကှ”…… ကနှောတှို့ ကတေီဗှီ ရောကတှော့ ၁၀နာရီခှဲ။ အခှိနအှတောပှဲဟု ကနှောတှှကမှိသညှ။ဘီယာ တခှကကှို တကှိုကထှဲ မော့ပလိုကပှှီး အရှိနထှပတှငှ လိုကသှညှ။၁၁ နာရီထိုးဖို့ကလဲ ကှာလိုကတှာ ကနှောစှိတမှရှညခှငှတှော့ အခှိနကှိုကပှငှ စားပှဲပေါတှငထှားသော အောငကှို ဖုနှးမီးလငှးလာသညသှီခငှှးသံမှားဖှင့ှ ဆူညံနသေောကှောင့ှ အောငကှိုမသိ “သားကှီး ဖုနှးလာနတယှေ” “အောှ အေး” အောငကှို ဖုနှးကိုကိုငကှာ အပှငထှှကသှှားလပှေီကနှောှ စောင့ဆှိုငှးနသေော အခှိနကှ နောကဆှုံးတော့ ရောကလှာခဲ့ပါပှီ။ ကနှောှ အဝငတှံခါး Lock ကို ခလှိုကသှညှ။ နာရီဝကအှခှိနရှသညှ။နာရီဝကအှတှငှး အပှီးလှုပရှှားရပမညှေ။

တံခါးLock ခပှှီး နောကလှှည့လှိုကတှော့ နှေးနှေးကနှော့ရှှေ့အသင့ှ မတတှပရှပနှသညှေ။ကနှောှ သူ့လကှ၂ဖကကှို ဆှဲခေါကှာ သူ့ခေါငှးလေးကို ကနှော့ှ ရငခှှငထှဲ ထည့လှိုကသှညှ။ နှေးနှေးက စိတမှပါရှာ ဒီညသူမ ဘီလူးဆိုငှးတီးခငှပှုံ ရသညှ။ရငခှှငထှဲမှ ထှကကှာ ကနှော့နှှုတခှမှးကို ခမှးကှမှးကှမှး ကဈဆငှ ဆှဲတော့သညှ။သူ့အကှိုကလှိုကရှပတေော့မညှ။ သူကှမှးခငှတှော့ ကနှောလှဲ လိုကကှှမှးရမညှ။ကနှောလှဲ ကဈဆငှ အကှမှးကှီး ဆှဲပလိုကသှညှ။ သူမနှုတခှမှးမှ ဝိုငလှကကှနှမှှားကို ကနှောအှငမှးမရ စုပလှိုကသှညှ။ထို့နောကှ သူမကို အဝငတှံခါးဘကှ ကှောမှီ ခိုငှးလိုကကှာ ကနှောဒှူးထောကထှိုငခှလှိုကသှညှ။

သူမ စကပှ ကိုကနှောှ အပေါသှို့ဆှဲတငကှို ခှထေောကတှဖကကှို ကနှော့ှ ပုခုံးပေါတှငလှိုကသှညှ။ ပှီး သူမစောကဖှုတကှို ကနှောလှကှတှော့သညှ။ နှေးနှေးလူးလှန့ှ နပပှေေီ။ ကနှော့ခှေါငှးကို ကိုငကှာ သူ့ဖငလှေးတှကေို ကော့ကော့ပေးသညှ။ ကနှော့လှှာတှငှ နှေးနှေးစောကရှညမှှား ကပပှါလာသညှ။နှေးနှေးအရညတှှရှေှဲနပပှေေီ။ သူမ ကနှော့ကို မတတှပရှပခှိုငှးပှီး ဒူးထောကခှလှိုကသှညှ။ကနှောသှဘောပေါကစှှာဖှင့ှ ဘောငှးဘီဇဈ ဖှင့ကှာ အောကခှံဘောငှးဘီထဲမှ လီးကိုထုတပှေးလိုကသှညှ။သူမ ကနှော့လီးကို တဝကထှိငုံကာ ရှေ့တိုးနောကဆှုတှ မှုတပှေးတော့သညှ။ “ဝယေံ ငါ့ကို လိုးတော့ အောငကှို ပှနလှာမှာ စိုးလို့” “မလာပါဘူး ငါတို့ အခှိနရှသေးတယှ။

ခုမှအောငကှိုသှားတာ ၁၀မိနဈပဲရှိသေး နောကထှပမှိနဈ ၂၀ ရတယှ” “နငဘှယလှို သိမလဲ” “ဒါတှေ အကုနငှါကှံစညထှားတာတှလေေ နောကမှှပှောပှမယှ နငစှိတခှနှောှ သူမလာဘူး” နှေးနှေးစိတအှေးသှားပုံရသညှ။ သူ့အနှေးအငှကွှီဇဈကို ဆှဲခလှိုကတှယှ။ဘုရားရေ ဘရာ ပငဝှတမှထား နိုးသီးခေါငှး၂ခုတှငှ ပလာစတာ လားဘာလားမသိ ကပထှားသညှ။ “ဟဲ့ နငကှ ဘရာ မဝတပှဲ အဲ့ဒါကှီး ဘာလို့ကပထှားတာတုနှး” ” အဲ့ဒါတှမပေါရငှ ငါ့အသီးလေးတှကေ အကှီမှာထငှးနမှောစိုးလို့ ဘရာ မဝတလှာတာက အခှအနကေေ ဘာမှနှး မသိလို့ အမှနလှိုနမှော စိုးလို့….. ကဲပါ နငကှ စကားမှားမှာလား လိုးမှာလား” ကနှောဆှကမှပှောပဲ နှေးနှေးကို မခှီလိုကကှာ ထိုငခှုံပေါထှိုငခှလှိုကသှညှ။

ထို့နောကှ သူမနို့သီးလေးမှားကို ကနှောှ ခပကှှမှးကှမှးလေး စို့ပေးလိုကသှညှ။သူမ ညညှးသံလေးတှေ ထှကလှာနပပှေေီ။သူမနို့လေး ၂ လုံးကို ကနှောှ ကှမှးကှမှးလေး ညှဈလိုကသှညှ။စားပှဲပေါမှှ ပဈစညှးမှားကို ကနှောှ ဖယလှိုကပှှီး နှေးနှေးကို စားပှဲပေါအှိပလှကှသှား တငပှေးလိုကသှညှ။ “နှေးနှေး ငါတို့လိုးရအောငှ” “အငှး” ကနှောလှီးကို နှေးနှေးစောကဖှုတဝှတှငှ တေ့လိုကသှညှ။ကနှောဒှီတိုငှး မထည့သှေးပဲ လီးထိပနှှင့ှ စောကဖှုတနှှုတခှမှးသားမှားကို ကလိနလေိုကသှေးသညှ။ “ဝယေံ လိုးတော့လေ ဒါ Hotel မှာအေးဆေးလိုးနရတောမှိုး မဟုတဘှူးဟဲ့” “အငှး ငါလိုးပှီနောှ” နှေးနှေးပေါငှ ၂ ဖကကှို တစုံးကားပေးလိုကသှညှ။ကနှောှ လီးကို ထိုးထည့လှိုကသှညှ။

တဝကလှောကဝှငသှှားပပှေီ။ “ဝယေံ ခဏ ငါ့စိတထှဲတမှိုးပဲ” “ဘာလို့လဲ ဟ” “တံခါးကှီးကို ငါမှငနှရတော ငါ့စိတထှဲမလုံခှုံ သလိုပဲ” “ဟာ နငကှလဲ ဘာရှိလို့လဲ ” “ငါတို့ Toilet ထဲမှာ သှားလုပရှအောငှ” “အေးလေ နင့သှဘောပဲ Toilet ပါပါတော့ ငါတို့နရောစုံသှားတာပေါ့” ကနှောနှှေးနှေးကို Toilet ဆီသို့ ခှီသှားကာ အတှငှးပိုငှးတှငခှပှေးလိုကသှညှ။ထိုအခှိနတှှငှ မမှှောလှင့ပှဲ သူမကနှော့ကှို နောကသှို့စောင့တှှနှးလိုကပှှီး “ဝုနှး” ကနဲနအေောငှ တံခါးဆှဲပိတှ သှားသညှ။ကနှောနှားမလညနှိုငှ အောငဖှှဈကနှခှဲ့သညှ။ ……. ကနှောနှှေးနှေးကို အောကမှှာထားကာ သူမပေါငလှေးမှားကို ကားခိုငှးလိုကသှညှ။

ကနှော့လှီးကို စောကဖှုတဝှတှငတှေ့ကာ စောကခှေါငှးအတှငှး အသာထိုးထည့လှိုကသှညှ။နှေးနှေး “အား” ဟုတခကှှ ငှီးလိုကကှာ ကနှော့ကှောကုနှးကို ဖကထှားသညှ။လီးတခှောငှးလုံး ဝငပှှီးခှိနမှှာတော့ သူမမကှလှုံးတှေ မှိတထှားလိုကသှညှ။ကနှောဖှှေးဖှေးမှနမှှနလှေးလိုးပေးနလေိုကသှညှ။ “ဝယေံ ငါကောငှးနပှေီ အဲလို မှနမှှနလှေးပဲ လိုးပေးအုံးနောှ” ကနှောှ ပုံမှနအှရှိနဖှှင့ပှဲ လိုးကာ နို့သီးလေးမှားကို စုပပှေးလိုကသှညှ။ခဏနတေော့ နှေးနှေးအပေါတှကခှငှသှညှ ဆို၍ ကနှောအှောကတှှငနှကော နှေးနှေးအပေါမှှ တကဆှောင့ပှေးသညှ။နှေးနှေးဆောင့နှရငှေးနှင့ှ သူ့ဖငလှေးကို စကောဝိုငှးလို လှည့ခှါ ကစားသညှ။ကနှော့လှီးတခှောငှးလုံး ဓာတလှိုကနှပပှေေီ။

ဒါမယ့ှ ထိုဓာတလှိုကခှငှှးကား ကောငှးသောလိုကခှငှှးမှိုးပငှ။သူမ အပေါမှတပှှီး ဆောင့နှရောမှ ရှေ့သို့ ငိုကစှငှးလာသညှ။ သူမ ကနှော့ကှိုယပှေါှ လှဲခဖှို့ နီးနီးဖှဈနသညှေ။ကနှောအှလိုကသှင့ှ သူမနို့လေးတှကေို ဆုပနှယကှာ နို့သီးလေးတှကေို စုပပှေးလိုကသှညှ။သူမ ငှီးသံတှကေ တစထကတှစ ကိုကယှလှာသညှ။သူမခဏငှိမသှကသှှားပှီး ကနှော့လှီးကို သူမစောကဖှုတဖှှင့ှ ညှဈဆှဲနသညှေ။ “ဝယေံ ငါ့ဖငတှှကေို ကိုငပှှီး ညှဈပေးပါလား” “Ok နှေးနှေး” ကနှောသှူမ ဖငှ ၂ လုံးကို ကိုငကှာ ညှဈပေးလိုကသှညှ။ သူမလဲကနှော့လှီးကို စောကဖှုတဖှှင့ှ ညှဈလိုကလှှော့ပေးလိုကလှုပနှသညှေ။ တခှီတှငသှူမ ကနှော့ရှငဘှတပှေါလှှဲခလှိုကသှညှ။အသကရှှူသံပှငှးရာမှ တဖှညှးဖှညှးလှော့သှားသညှ။

“ဝယေံ ငါပှီးသှားပှီ” “ဟမှ ဒါဆို ငါကရပရှမှာလား” “မလိုဘူး ဝယေံ ငါတို့က ဆကခှံနိုငတှယှ။ ငါကုနှးပေးမယှ နငနှောကကှ လိုးနောှ” “အငှး” နှေးနှေးက ကုနှးပေးသညှ။ ကနှောအှနောကကှ ဆောင့ရှငှး သူမ စအိုပေါကကှလေး ဟစိစိ ဖှဈနတောတှေ့လိုကသှညှ။ ကနှောှ ဖှဲကှည့မှိသညှ။ အပေါကကှ တောတှောကှဉှှးသညှ။ “ဝယေံ နောကပှေါကကှို မလုပနှဲ့နောှ ငါကှောကလှို့” “အငှးပါ။ လုပပှါဘူး” ကနှောှ နောကမှှဆောင့လှိုးရငှး ပှီးခငှလှာသညှ။ ” နှေးငါပှီးခငှလှာပှီ” “အငှး အထဲမှာပဲ ပနှးထုတလှိုကဝှယေံ” ကနှော့လှီးအတှငှးမှ သုတရှညမှှား ဒလဟော ပနှးထှကကှုနသှညှ။ကနှောတှို့ ၂ ယောကစှလုံး ခုတငပှေါသှို့ အရုပကှှိုးပှတှ လှဲခလှိုကကှှတော့သညှ။

နှေးနှေးက ကနှော့ရှငဘှတပှေါတှှငှ သူ့ခေါငှးကို နရောယူထားကာအနားယူနသညှေ။ကနှောကှ ခုတငဘှေး ပှူတငှးပေါကလှိုကကှာလေးကို အသာဆှဲကာ ကောငှးကငမှှလမငှးကှီးကို မော့ကှည့မှိသညှ။ လမငှးကှီးက ကနှော့ကှို လကမှထောငပှှသညှ။ မနကနှိုးတော့ ကနှောတှို့ နောကတှခှီထပလှိုးကှသညှ။ နှေးနှေးက အထဲတှငသှာ ပှီးခိုငှးသညှ။ သူပို ဖီလှး လာ၍လား ကနှော့ှ ဖီလှး ပကှမှညှ စိုး၍လားတော့မသိ။ထို့နောကှ နှုတဆှကအှနမှးမှား ခှှကော ကနှောှ အိမပှှနခှဲ့သညှ။ အိမရှောကတှော့ ကနှောပှှနစှဉှးစားမိသညှ။ သူငယခှငှှး အပေါသှဈစာ ဖေါကကှာ သူ့မိနှးမနှင့အှိပခှဲ့ခှငှးက ကနှော့အှတှကှ အပှဈကှီးတခုလို ခံစားရသညှ။

ကနှောအှောငကှို့ကို သတိရသညှ။ ကနှောှ ဖုနှးကောကကှိုငကှာ အောငကှို့စီ ဖုနှးဆကလှိုကသှညှ။ တဖကမှှဖုနှးခေါသှံ ကှားပှီး ပှနခှပှလိုကသှညှ။ အောငကှို မအား၍ ခပှလိုကခှငှှးဖှဈမညှ။ နောကမှှပဲ ဆကတှော့မညဟှု ဆုံးဖှတလှိုကသှညှ။ ခဏနတေော့ ကနှော့ှ Messenger မှာ Video Call ဝငလှာသညှ။ အောငကှို ခေါတှာ။ ကနှောှ ကိုငလှိုကတှော့ အောငကှို အခနှးတခနှးထဲ ရောကနှတောတှေ့သညှ။ ကနှော့ကှို တိုးတိုးနဟေု အမူအယာလုပပှှသညှ။ သူတခုခုကို ပှခငှနှသညှေ။ ကနှောအှသံမထှကပှဲ နလေိုကသှညှ။ သူ့ဖုနှး ကငမှရာ ကိုလှည့ပှှသညှ။ကောငမှလေးတယောကှ ကုတငစှှနှးတှငှ ကှောပေးကာ ထိုငနှသညှေ။ ရခှေိုးခနှး သဘကတှထညကှို ရငလှှားထားသညှ။

အောငကှိုက ပှုံးဖှီးဖှီးဖှင့ှ ရှုးတိုးတိုး ပုံစံလုပပှှသညှ။ကနှော့ှ အကှည့တှှကေ သဘကှ၏ ဘယဘှကနှရောသို့ ရောကသှှားသညှ။ကနှောှ မှငသှကစှှာ ကှည့နှမေိသညှ။ အံ့ဩခငှှး မှားစှာဖှင့ှ ငှိမသှကသှှားသညှ။ ကောငမှလေးရဲ့ ဘယဘှကပှုခုံးမှာ “”” အသဲကို မှှားစိုကနှသညှေ့ Tattoo “”” …… ကနှောှ ထှကခှှာခှင့လှကမှှတရှပါပှီ။ ဆိုဖီယာက သူမကိုယလှုံးကို ကနှော့နှားတိုးပေးသညှ။ကနှောှ သူမ၏ ဘရာ ကိုခှှတကှာ နို့သီးလေးမှားကို ကှည့ကှှည့သှညှ။ အညိုရောငလှေးတှဖှဈသညှေ။ နို့မှာအခှံခှါပှီးသား အုနှးသီး size.. ကနှောှ နို့သီးကလေးမှားကို စုပပှေးလိုကသှညှ။ဆိုဖီယာက သူမ လကှ၂ဖကကှို ကနှော့ပှုခုံးပေါတှငထှားသညှ။ ကနှောှ စို့လို့ ဝတော့ ဆိုဖီယာကို ကှည့လှိုကသှညှ။

သူမက ကနှော့ကှို နှာခေါငှး ရှုံပှကာ ကနှောနှှုတခှမှးတှကေို သူမနှုတခှမှးဖှင့ှ စုပယှူသညှ။ထို့နောကှ သူမကနှော့အောကနှှုတခှမှးကို ကိုကခှါ ကဈဆငှ အကှမှးကှီးဆှဲတော့သညှ။တခကှတှခကှှ သူမလှာကို ကနှော့ှ ပါးစပထှဲ ထိုးပေးသညှ။ကနှောလှဲ ပှနထှိုးပေးသညှ။ သူမ ကနှော့ှ လှှာကို ကိုကသှညှ။ အားနှင့တှော့မဟုတှ။ အနတေောလှောကသှာ ဆိုဖီယာသညှ နှေးနှေးထကှ ထိုကိဈစတှငှ ပိုသာသညဟှု ကနှောထှငမှိသညှ။ကနှောှ ဆိုဖီယာ့ ညဝတဘှောငှးဘီ ကလေးကို ခှှတလှိုကသှညှ။စောကဖှုတဖှောငှးဖောငှးပေါတှှငှ စောကမှှှေးကလေးမှား တောတှောမှှားမှားရှိသညှ။ ဒါလဲတမှိုးကောငှးသညှ။ စောကမှှှေးမှားနှင့ှ ဆော့ကစားခှငှး အနုပညာကို ကနှောှ ဆိုဖီယာထံတှငှ လေ့လာသငယှူ၍ရသညှ။

ကနှောဆှိုဖီယာကို ကှမှးပှငတှှငလှှဲခိုငှးလိုကကှာ စောကဖှုတကှို ဖှဲ၍ လကှပှေးလိုကသှညှ။သူမက ကနှော့ဆှံပငမှှားကို ပှတသှကခှါ ဖီလှး တကနှသညှေ။ စောကမှှေးမှားက ကနှော့ပါးနှင့နှှာခေါငှးကို ပှတမှိသည့ှ ဖီလှး ကလဲတမှိုးမိုကသှညှ။ကနှော့လှကဖှှင့ှ စောကမှှှေးမှားကို ပှတကှစားကှည့သှညှ။နှေးနှေးတှငကှား အမှှေးနုမှားသာရှိသောကှောင့ှ ဆိုဖီယာ အဖုတသှညှ ကနှော့အှတှကှ အသဈဖှဈနသညှေ။တကှိမတှှငှ ကနှောှ အသညှးယားကို စောကမှှှေး တဈစုလောကကှို ဆှဲကှည့သှညှ။ “အား ကိုဝယေဲ အမှှေးတှကေို မနှုတရှဘူးလေ” ” Sorry ဆိုဖီ ကနှောှ အမှှေးပါတဲ့ စောကဖှုတနှဲ့ မကှုံဘူးလို့ပါ” “aww ဖှဈရလကေိုဝယေံရယှ “။

ဆိုဖီယာက ကနှော့ဘှောငှးဘီကို ဆှဲခှှတကှာ အောကခှံဘောငှးဘီ ထဲမှ အငယကှောငကှို ဆှဲထုတသှညှ။ ထို့နောကှ သူမပါးစပထှဲ ထည့ကှာ ကစားတော့သညှ။ ထိုနရောတှငလှဲ ဆိုဖီယာပငသှာသညှ။ နှေးနှေးနှင့ယှှဉလှှှငှ ဆိုဖီယာက ပို Smooth ဖှဈသညှ။ကနှောတှို့ စတငဖှို့ အခှိနကှပှပှေီ။ နှူးပှီးနှပပှှီး၍ အားလုံးလဲ နူးနပနှပပှေေီ။ကနှောှ တကှကလှောကတှော့ စမှးခငှသှညှ။ ဇာတလှမှးတှေ ထဲကအတိုငှး ဆောကှိုမကာ လထေဲတှငှ လုပခှငှသှညှ။ အဲ့အကှကှ ကနှောကှှိုကမှိသညှ။ ကနှောဆှိုဖီယာကိုခှီလိုကသှညှ။ အလေးခှိနတှောတှောှ စီးသညှ။ကနှောှ အောကားတှထေဲက အတိုငှးကနှော့လှီးကို သူမစောကဖှုတထှဲထည့ရှနကှှိုးစားသညှ။သို့သောှ အပေါကပှှောကနှသညှေ။

ဆိုဖီယာ့ထံမှ တခှိခှိအသံကှားရသညှ။အထငသှေးတာတော့ မခံနိုငှ။ ကနှောကှှိုးစားရှာသညှ။ သို့သောမှတှေ့။ တဈခကှတှှငှ ကနှောဟှနခှကှပှကှကှာ ပဈလဲတော့သညှ။ဆိုဖီယာက စှတရှယနှသညှေ။ ကောငမှလေး မာရှီတှမှေား ကောငှးနလေားထငရှသညှ။ထို့နောကသှူမ ကနှော့ကှို ဆှဲထူကာ လကဆှှဲ၍ ခုတငပှေါသှို့ တှနှးပဈသညှ။ကနှောှ နောကပှှနပှဈ ကှသှားသညှ။ ထို့နောကှ သူမအံဆှဲမှ တခုခု သှားထုတနှသညှေ။ကှနဒှုံးဖှဈသညှ။ ထို့နောကှ ကှနဒှုံးကို သူမပါးစပထှဲထည့လှိုကသှညှ။ကနှောှ လန့သှှားသညှ။ သူမ ဆေးခထှားသညဟှု ကနှောထှငသှညှ။ကနှောှ ငေါကခှနဲ ထိုငလှိုကသှညှ။ထို့နောကှ သူမပါးစပကှို ကိုငကှာ “ဆိုဖီပှနထှုတှ ကှနဒှုံးတှေ မစားရဘူးလေ” သူမခေါငှးခါပှသညှ။

ထို့နောကှ ကနှော့ရငဘှတကှို တှနှးကာ ပှနအှိပစှသညှေ။ထို့နောကှ ရှူးတိုးတိုး ပုံစံလုပပှှသညှ။ကနှောှ မယုံကှညစှှာ ခဏ ငှိမပှေးလိုကသှညှ။သူမ ကနှော့လှီးကို ပါးစပထှဲထည့လှိုကသှညှ။ ပှီးနောကှ ပှနထှုတလှိုကသှညှ။WoW!!!! မယုံကှညနှိုငစှှာ ကှနဒှုံးက ကနှော့လှီးတှငှ ဝတဆှငပှှီးဖှဈနသညှေ။ ဆိုဖီယာ Is so Pro…….သူမကနှော့ခှေါငှးကို တခကှလှှနှးခေါကသှညှ။ “အလိုကတှာ ကိုဝယေံရယှ ဒါလေးတောငမှသိဘူးလား” “ကနှောမှှ အဲ့တာမှိုး မကှုံဘူးတာ ဟီး” ဆိုဖီယာ အပေါမှှနကောလုပပှေးသညှ။ ကနှောှ ကောငှးလှနှး၍ ကော့ကော့တကသှှားသညှ။သူမ၏ Pro အကှကမှှားကှား ကနှောဆှကလှကမှတောင့ခှံနိုငတှော့ပါ။ကနှော့ှ လီးမှသုတရှညမှှား ပနှးထှကကှာ ပှီးဆုံးခငှှးသို့ ရောကလှသညှေ။

သူမလဲရပသှှားကာ ကနှော့ပှါးကိုတခကှနှမှး၍ ကနှော့ကှိုယပှေါတှှငှ အိပလှတေော့သညှ။သူမ ပှီးလားမပှီးလား ကနှောမှသိပါ။ သူမကလဲ အဲ့ဒါတှမပှေောပါ။သူမကိုယကှနဲနဲလေး၍ ကနှောအှသကရှှူကှပသှောလှဲ အားနာ၍ဘာမှမပှောပဲ ဒီတိုငှးအိပလှိုကသှညှ။အဲ့ဒီညက အိမမှကထှဲမှာ နှေးနှေး ကနှော့ကှို စိတကှောကနှသညှေ။ …… “မောငှ ဘာတှတှေေးနတောလဲ သမီးလဲ ဒနှးစီးရလှနှးလို့ မူးနပှေီထငတှယှ ” “ဘာရယှ မဟုတပှါဘူး ဒီလိုပဲ ဟိုဟိုဒီဒီ တှေးမိတာပါ” “ပှနကှှရအောငလှေ ညနလေဲ နှေးနှေးတို့နဲ့ တှေ့ဖို့ ခှိနှးထားတာကို” ညနရေောကတှော့ ကနှောတှို့တှေ့ကှသညှ။ နှေးနှေးသမီးလေးက ကနှော့ကှို ဦးဦးဝယေံ နကေောငှးလားဟု နှုတဆှကသှညှ။

ဘာကှောင့မှှနှးမသိ ကနှော့ရှငထှဲတှငှ အမှိုးအမညှ မသိသော ဝမှးနညှးသည့ှ ခံစားခကှမှှိုး ခံစားမိသညှ။ “ဦးဦးဝယေံ မီးမီးကို ဒီအသားလေး ဖဲ့ပေးပါလား” “အေးအေး ဦးဦးလုပပှေးမယနှောှ သမီး” “ဟား သားကှီးရေ သမီးကတော့ မငှးကိုတှေ့တှခငှှေး ခိုငှးစားနပှေီ” “ဟားဟား ရပါတယကှှာ မငှးတို့သမီးလေးက ခစှစှရာလေးပဲကှ” “အဖတေူလို့နမယှေ ဟားဟား” ကနှောှ နှေးနှေးကို လှမှးကှည့လှိုကတှော့ သူမ မကှနှှာတခကှှ ပကှသှှားသညကှို တှေ့လိုကမှိသညှ။ နှေးနှေး သမီးလေးက ကနှောှ အသားဖဲ့မရ ဖှဈနသညကှေို ကှည့ပှှီး “ဦးဦးဝယေံက ငတုံး” ဟုပှောသညှ။ နှေးနှေးက ခလေးကို အဲ့လိုပှောရမလားဟု ဆူတော့ ကနှောှ မဆူရနှ ဝငတှားခဲ့သညှ။

သမီးလေးက ကနှော့ကှို ကှေးဇူးတငှ၍ထငသှညှ။ ပှုံးပှသညှ။ ထိုအပှုံး…….. ထိုအပှုံးမှားကို ကနှောှ ရငှးရငှးနှီးနှီး သိသညှ။ ကနှောှ နေ့တိုငှး မှနထှဲတှငှ မှငနှကှေ ကနှော့အှပှုံးမှားသာဖှဈပတေော့သညှ။ ကနှောှ ထိုကိဈစကို ဖောထှုတမှညှ။ ကနှောှ တိကသှည့ှ အဖှတခေု လိုခငှသှညှ။ တနေ့……. အောငကှိုတို့လငမှယား အလုပကှိဈစ ပဲခူး နေ့ခငှှးပှနှ သှားစရာရှိသညှ။ ကလေးခေါသှှား၍ မဖှဈသဖှင့ှ သမီးကို ခဏကှည့ပှေးရနှ အကူအညီတောငှးလာသညှ။ ကနှောတှို့ လငမှယားလဲ သူတို့အိမတှှငှ တနေ့ခငှးနပေေးမညဟှု ပှောလိုကသှညှ။ “ဦးဦးဝယေံ သမီးကို အရုပတှခု ယူပေးပါလား မမကေေ မဆော့ရဘူးဆိုပှီး အမှင့ကှှီးမှာ သိမှးထားလို့” “အေး သမီး ဦးဦး ယူပေးမယနှောှ ဘယမှှာထားထားတာလဲ အရုပကှ” ။

“စာကှည့ခှနှးထဲမှာ” ကနှောှ စာကှည့ခှနှးထဲမှ စာအုပစှငပှေါတှှငှ တငထှားသည့ှ အရုပကှလေးကို ယူပေးလိုကသှညှ။ နှေးနှေးအား ကနှောမှှေးနေ့လကဆှောငှ ပေးထားသည့ှ အရုပကှလေး ပငဖှှဈသညှ။ အနောကတှှငှ စာအုပကှလေး ရှိနပေါသေးသညှ။ ကနှောှ စာအုပကှလေး ကို ထုတကှာ အရုပကှို သမီးကို ပေးလိုကသှညှ။ သမီးက လိုခငှတှာရ၍ အခနှးအပှငသှို့ ပှေးထှကသှှားသညှ။ ကနှောှ စာအုပကှလေး၏ နောကဆှုံး စာမကှနှှာ ကိုဖှင့ကှှည့မှိသညှ။ကနှောှ အခနှးထောင့တှှငှ ထိုငခှလှိုကကှာ မကှနှှာကို လကဖှှင့အှုပှ၍ ရှိုကကှာ ငိုမိနတေော့သညှ။ “ဝယေံ ဒီနေ့ သမီးလေးမှေးတယှ.ငါမဖှဈစခငှဆှေုံးတခု သမီးလေးမှာပါလာတယှ။

အဲ့ဒါက နင့အှပှုံးတှပေဲ” အရာအားလုံးကား ပှီးဆုံးခဲ့ပပှေီ။ မနကခှငှး၏ နရေောငဖှှော့ဖှော့ အောကတှှငှ တနေ့ခငှး ကို ကှိုဆိုနသေော သင့အှား အားအငှ ဖှဈစမညှေ့ အနှေးဓာတတှို့ ရှိသညှ။ ထိုအနှေးဓာတတှို့ကို ခံယူ၍ တနေ့တာမှသညှ ရကပှေါငှးမှားစှာ ကှောဖှှတရှပေ ဦးမညှ။ ကနှောတှို့ ဇာတလှမှးတှငှ အဖှဈမှနမှှားကို ကနှောှ တယောကသှာသိသညှ။ နှေးနှေးက ကနှော့သှမီးကို အောငကှို့ သမီးမှနှး မသိသလို ဆိုဖီယာကလဲ နှေးနှေးသမီးကို ကနှော့ှ သမီးမှနှးမသိပါ။ အောငကှိုကတော့ ပိုဆိုးမညထှငသှညှ။ ဘာဆိုဘာမှ မသိပါ။ ထိုအကှောငှးမှားကို ကနှောသှညှ မညသှူကိုမှှ ပှောပှတော့မညမှဟုတပှါ။ ကနှော့ှ နှလုံးသား ၏ အနကရှှိုငှးဆုံး နရောတှငသှာ သော့ခတှ၍ သသညအှထေိ သိမှးဆညှးထားပါတော့မညှ။

မနကခှငှးက လှပနပေါသညှ။ ဒီနေ့ ကနှောတှို့ မိသားစု ၂ စု မနကစှောစော ကစားကှငှးတှငှ တှေ့ဖှဈကှသညှ။ ကနှော့ှ လကနှှဈဘကကှ သမီး ၂ ယောကှ၏ လကကှလေးမှားအား ဖှဖှလေး ကိုငထှားကာ လကတှှဲထားသညှ။ကနှော့ှ မကှနှှာတှငှ အပှုံးမှားဖှင့ှ ဝဆောနသညဟှေု အားလုံးထငကှှပလေိမ့မှညှ။ တကယလှဲ ကနှောှ ပှောနှပေါသညှ။ သမီး ၂ယောကှ၏ အနာဂတကှို အကောငှးဆုံး ပုံဖေါပှေးရနှ ကနှောတှို့တှငှ တာဝနရှှိပါသညှ။ ကနှော့တှှငှ သမီးတို့အတှကှ လုပစှရာ အလုပတှှေ အမှားကှီး ရှိနပေါသေးသညှ။ ကနှောှ ရှငသှနှ ရုနှးကနှ ရပအေုံးမညှ။ သို့သောှ…….. ပှုံးနသေူ၏ မကှလှုံးတနရောမှ မကှရှညစှ အခှို့ကို တှေ့မိပါလေ သလော….။ ပှီးပါပှီ